Smk jawi up2 bm per by NasimahHashim

VIEWS: 15 PAGES: 3

									            SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JAWI
           14200 SUNGAI JAWI, SEBERANG PERAI SELATAN

                   UJIAN PENILAIAN 2
                   KELAS PERALIHAN
                   BAHASA MALAYSIA


NAMA : _________________________________________

Arahan : Jawab semua soalan.

A. Melengkapkan Ayat Penyata


  manis   guru   sayur     rajin  perpustakaan

  bola    ikan   bukit     berat  basikal


1. Dia menyepak _________.

2. Leela membaca buku di _______________________ sekolahnya.

3. Kita mesti menghormati __________.

4. Selvam pergi ke sekolah dengan ________________.

5. Ibu pergi ke pasar untuk membeli __________.

6. Raman suka memancing _________.

7. Adik Kim Leng sangat __________.

8. Rumah saya terletak di atas __________.

9. Kuih itu sungguh ___________.

10. Kotak itu sungguh __________.


B Melengkapkan Simpulan Bahasa

1. Ringan ____________

2. Kaki _____________

3. Buah ____________
4. Ulat ___________

5. Murah _________

6. Panjang ________

7. Anak __________

8. Darah _________

9. Ayam ___________

10. Lupa ____________


        emas     tulang  daging    tangan   daratan

        buku     bangku  hati     tambatan   akalC Melengkapkan Teks


  bersekolah    berjalan  belajar bekerja  bertiga  berasal

   Mutusamy _______________ di sekolah itu sejak setahun yang lalu. Dia _______________ dari
sebuah keluarga yang sederhana. Ayahnya _______________         sebagai seorang guru.
Mutusamymempunyai seorang kakak dan seorang adik lelaki. Kakak dan adiknya ________________ di
tempat yang sama dengan Mutusamy. Mereka ______________ pergi ke sekolah _______________
kaki.

D Binaan Perkataan
 Contoh : tanam + an       = tanaman

1. ikat + an      = _______________            8. bayang + an = ______________

2. kirim + an     = _______________            9. gambar + an = ______________

3. bungkus + an = _______________               10. kotor + an  = _______________

4. laut + an     = _______________            11. puji + an  = ______________

5. jangkit + an    = _______________            12. hidup + an  = _____________

6. barang + an    = _______________            13. main + an  = ______________

7. jual + an     = ______________             14. amal + an  = _____________

								
To top