Wiskunde en film by qfc86623

VIEWS: 116 PAGES: 23

									Wiskunde en film

Een vreemde combinatie ?
Donald duck in rekenwonderland
Donald duck in rekenwonderland
Donald duck in rekenwonderland
Donald duck in rekenwonderland
The story of One
           One
         The Story of One.
 Bekijk de film en beantwoord onderstaande
 vragen.
 Kies één van de genoemde onderwerpen en
 lever je blaadje met antwoorden en je gekozen
 onderwerp in bij Lidy Wesker.
 Verdiep je in je gekozen onderwerp en
 presenteer je onderzoek in een power-point
 presentatie, geschreven verslag, videoverslag,
 poster, gemaakt materiaal, o.i.d..
        The story of One
       Becomes a Greek God.
  Waarom mochten Pythagoreërs geen bonen eten?
  Onderwerp: Hoe noemde Pythagoras de getallen?
  Onderwerp: Wie was Pythagoras?
  Wat is de verhouding van „mooie‟ combinaties van
  noten?
  Onderwerp: Wat is de pythagorese stemming in de
  muziek?
  Onderwerp: Maak een instrument volgens de stemming
  van Pythagoras.
  Wat is het probleem van Pythagoras met de
  rechthoekige driehoek?
  Onderwerp: Onderzoek hoe Pythagoras zijn sekte leidde.
        The story of One
De Pythagoreërs kenden ook 'bevriende' getallen. Dat zijn twee
verschillende getallen waarvan het ene getal gelijk is aan de som
van de delers van het andere, en omgekeerd. Bevriende getallen
zijn bijvoorbeeld 220 en 284, want de som van de echte delers van
220 is 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284,
en die van 284 is 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220. Naast de volmaakte
en bevriende getallen bestonden in de gedachtesfeer van
Pythagoreërs ook 'heilige' getallen. Het getal 10 was een hoog heilig
getal, het symbool van alle harmonie, dat zij 'tetraktys' noemden.
Als men elkaar de hand geeft ten teken van vriendschap en trouw,
zijn daar 10 vingers bij betrokken. Tijdens de gemeenschappelijke
maaltijden zaten de Pythagoreërs met zijn tienen aan elke tafel, en
elk lid van de orde moest zich 10 jaar lang nadenken over de
tradities en het nakomen van de bestaande wetten binnen de orde,
etc.
     De Onhandigheid
De Romeinen zijn door het bedenken van de
 cijfers behoorlijk ontwikkeld. Hoe wel het
 cijfer idee niet echt makkelijk en handig
 was. Het was een primitieve methode van
 de cijfers gebruiken. De moeilijkheid lag
 hem in de te lange tijds duur van het
 rekenen. En dat kan nog wel eens een
 probleem worden als de tijd dringt.
Daarom is dit ook vervallen na de komst van
 het Arabische getallen. Deze hebben de
 Romeinse cijfers verslagen.
     Pythagoras in film
 Donald duck in rekenwonderland
 The story of One
 Wat en waar is wiskunde (teleac)
 Stratenmaker (vmbo, go infra)
 En ongetwijfeld in nog veel meer films
Klassieke mechanica
Klassieke mechanica
Praktische opdracht differentieren
 Film
 Vu-grafiek
 Vu-diff
 Excel
 Surfer-applets
         numbers
  Woensdagavond 22.15 uur veronica
Numbers
Numbers
         Numbers
  Lespakketten beschikbaar bij elke
  aflevering uit de tweede en derde serie

  www.education.ti.com/go/numb3rs
             numbers docenten
  NUMB3RS Activity Episode: “Double Down” NUMB3RS Activity: A Bit of Basic Blackjack
  Episode: “Double Down”
  Topic: Probability involving sampling without replacement Grade Level: 8 - 12 and dependent trials.
  Objective: Compute the probability of winning in several blackjack situations
  Time: 20 - 30 minutes
  Materials: Several standard decks of cards, TI-83/84 Plus calculator
  Introduction
  In “Double Down,” three students are tied up in a money-laundering scheme involving money won in the card
  game blackjack. In this activity, we discuss a simplified version of blackjack and analyze the probability of winning
  in various situations. Because cards are drawn from the deck and not replaced, the probabilities are based on the
  concepts of sampling without replacement and dependent trials. (Note: aspects of betting are not considered in
  this activity.)
  Discuss with Students
  Blackjack is essentially a card game between two people – the player and the dealer. (There may be other
  players at the table, but each player is only playing against the dealer.) To win, a player‟s hand must have a value
  closer to 21 than the dealer‟s hand, without going over 21.
  Before starting this activity, you will want to review the rules of blackjack with your students. Although some
  students may be familiar with the game, there are different variations of the game, and it is important that all
  students understand the rules used in this activity.
  Each player is dealt two cards, and can take as many additional cards as he or she wishes. The dealer‟s hand
  must be played according to certain rules, with no choices involved. Aces are worth either 1 or 11 (at the player's
  discretion); tens, jacks, queens, and kings each worth 10; and all other cards are worth their face value. (Note
  that the suits of the cards do not matter in blackjack.) The term “blackjack” means that you get a value of 21
  with only two cards – an ace worth 11 and a 10, J, Q, or K worth 10.
       Numbers leerlingen
 2. Now find the theoretical probability of being dealt a
 blackjack with the first two cards.
 a. When you are dealt two cards, the order of the cards
 matters because only one card faces up – for example,
 the hands {Q, 8} and {8, Q} are different. How many
 different pairs of cards can you be dealt? (Hint: Think of
 the number choices for the first and second cards.)
 b. If a pair is a blackjack, then you were either dealt an
 ace followed by a 10, J, Q, or K, or a 10, J, Q, or K
 followed by an ace. How many different blackjack pairs
 are there? (Remember, there are four cards of each of
 the 13 denominations in the deck.)
 c. What is the theoretical probability of being dealt a
 blackjack?
      Zelf aan de slag
 Donald duck
 The story of One
 Klassieke mechanica (techniek
 differentieren)
 Klassieke mechanica (geschiedenis
 differentieren)
 Numbers (foute beslissingen)
     Geschiktheid films
 Donald duck
 The story of one
 Klassieke mechanica (2 maal)
 numbers
Polya

								
To top