Institute of Occupational Safety Engineering, TUT by pyz17071

VIEWS: 0 PAGES: 7

									          Institute of Occupational Safety
          Engineering, TUT

              Established 1974
              Staff: about 20 persons
              Safety management, risk
              management and ergonomics are the
              main areas of research and education
              Students: about 130 with major/minor
              in occupational safety engineering
              About 60 doctoral students


Occupational Safety Engineering   Prof. Kaija Leena Saarela
   TUT
   ELECTRONICS

      Jukka Vanhala, TTY/Elektroniikka
•  Personal Electronics Group, PEG
•  prof. Jukka Vanhala
•  ~20 tutkijaa
•  Tampereella ja Kankaanpäässä
•  Henkilökohtainen elektroniikka on rajakerros
  ihmisen ja koneen välillä, Human - computer -
  interface, HCI
•  Ei pelkästään kuvaruudulla, vaan uudet
  käyttöliittymät
•  Kaikki elektroniikka, jota voi katsella, kuulla,
  kosketella - aistia
•  UCIT:ssa ollut 5 opiskelijaa, Jaana,
  Tero, Arto, Lasse ja Satu

•  Käyttöliittymät
•  Käytettävyys
•  Älykkäät laitteet ja ympäristöt
•  Elektroniikaa!
 Institute of Human-Centered Technology
• Founded on 1.1.2006            RESEARCH THEMES:
  - head: professor Kaisa Väänänen-    • Human-centered design of machine
    Vainio-Mattila             and automation systems
  -  In dept. of Information Technology  • Customer-centered implementation of
• Research since 1990s in user-        Enterprise Resource Planning
                       systems
 centered design and user needs
 research                 • Measuring the usability and business
                       performance of mobile services
  - multidisciplinary cooperation with   • Assessing the experience of
    several institutes
                       audiovisual quality, for example, on
• 20 researchers and assistants        mobile TV
• One professor in usability        • User needs in smart environments,
  - in 2006, a new professor in       for example, in smart homes
    psychology
• Strong cooperation with industry
Clas-Håkan Nygård, PhD (Work physiology)
Professor in Occupational Health

University of Tampere
Tampere School of Public Health
Vice director and
Head of Occupational health group

Main research topics: ageing and work, work physiology (stress and strain at work),
promotion of health and work well-being, technology and well-being, ergonomics

In UCIT supervisor of Reetta Orsila
             TAUCHI – Tampere Unit for Computer-Human Interaction
             Roope Raisamo

   Prof. Roope Raisamo
  Department of Computer Sciences
  University of Tampere, Finland
                            Presently coordinating these projects:
   1993—1998 Instructor and researcher,        MICOLE: Multimodal Collaboration
Dept of Computer Science, University of Tampere     Environment for Inclusion of Visually
1996—1997 Visiting research positions at Digital    Impaired Children (2004-2007)
 Equipment Corporation (Palo Alto, California;     funded by European Union
   Cambridge, Massachusetts, 6 months)        Haptic User Interfaces (2004-2007)
                            funded by the Academy of Finland
   1998— Professor of Computer Science,
       University of Tampere           Multimodal Interfaces for Visually
 (field: user interface software development)     Impaired Children (2004-2006)
                            funded by Tekes and NUH
 Leader of the Multimodal Interaction Research
    Group (15 researchers) at TAUCHI
Kari-Jouko Räihä
               TAUCHI – Tampere Unit for Computer-Human Interaction


                     Veikko Surakka

  PhD in Psychology
  Docent in Interactive Technology
  Current position: yliassistentti at the Department of Computer Sciences
     Also working at the Tampere University Hospital
  Head of the Research Group for Emotions, Sociality, and Computing (ESC)
     At present a group of 7 people

  Research focus:
    To integrate social-emotional processes as part of interactive technology, and to study
    the effects of such processes to man-machine interaction
      For example, how emotions and cognitive functioning can be regulated by technology
    Multidisciplinary team combining psychology, computer science, and engineering
    science

  Research methods:
    Mainly empirical, experimental research at all levels of human behavior
      Phenomenological, behavioral, psycho-physiological, and neurophysiological

								
To top