E-bøker og rettigheter nye roller, nye konflikter by day66380

VIEWS: 4 PAGES: 22

									 E-bøker og rettigheter:
nye roller, nye konflikter?
    Dag Asbjørnsen
     26.4.2001
      Rettigheter

1. Leserne
2. Forfatterne
3. Forlagene
1. Lesernes rettigheter, eller:

 Kjære Adobe, kan jeg lese høyt fra
      boka mi?
Adobe Acrobat Reader
Tillatelser gitt av…Adobe?
     Lesernes rettigheter
• ”Eksemplar-rettigheter” – rett til å:
 – fritt lese så mange ganger og lenge man vil.
 – låne bort og selge eksemplaret.
 – ta kopi til eget bruk.
• Knyttet til tradisjonell papirbok
• Analoge medier
Elektroniske rettighetsforvaltning
• Detaljert kontroll av leserens ”tillatelser”
• Knyttet til DRM-teknologi
• Begrunnelser:
 – Digital kopi er en ”perfekt” kopi, identisk med
  originalen
 – Nettet gir nye spredningsmuligheter
 – Piratkopiering og spredning vil ødelegge
  markedet
      Juridisk ramme
• Ulovlig å omgå eller bryte teknologisk
 kopieringsbeskyttelse
• Innskrenking av retten til privat kopiering
 – WIPO-traktaten 1.1.1996 om ”Intellektuell
  opphavsrett”
 – USA: Digital Millenium Copyright Act
  (DMCA) 28.10.1998
 – EU: ”Harmoniseringsdirektivet” vedtatt
  9.4.2001
        Problemfelt
• Mer makt til forlag og industri
• Mindre makt til leser og forbruker
• En forrykking av tradisjonell balansering av
 rettigheter
2. Forfatterens rettigheter, eller:

   Hva skal Jon Michelet med
       copyright?
    Forfatterens deprimerende
       posisjon
•  Boka er ”out of print”
•  Boka markedsføres ikke
•  Boka gir ingen inntekter
•  Boka blir ikke lest
•  Forlaget viser ingen interesse for nyugivelse
•  All oppmerksomhet mot debutanter og
  bestselgere
    Forfatterens muligheter
• E-bok-teknologien gir billig mulighet for
 nyutgivelse og spredning via Nettet
• Rettighetene er ikke regulert av
 forlagskontrakt
• E-rettigheter beholdt av forfatteren
• Alternative publiseringkanaler til
 opprinnelig forlag
E-utgiver: forfatteren
E-utgiver: forfatterforeningen
E-utgiver: selvpubliseringsfirma
E-utgiver: e-”forlag”
         Problemfelt
• Kontraktene ikke juridisk avklart
• Rettigheter fraveket i 1992-standardkontrakten?
  – Gyldendals tilleggskontrakt, nødvendig også for 1992-
   kontrakten?
• Liten bevissthet om rettigheter blant norske
 (skjønnlitterære) forfattere
• Små og svake andre aktører (dotcom-krise)
• Mulighet for backlist-hacking
3. Forlagenes rettigheter, eller:

  Ibsen nyutgitt av oljeingeniør.
Utgiver:”Megselv”. Kilde:?
Utgiver: Oss. Kilde:?
       Mulige kilder:
• Papirutgaven
 – scannes
 – skrives inn på nytt i India
• Digitalutgave
 – funnet på Nettet…
 – pålitelig kilde på Nettet (www.dokpro.uio.no)
 – fra forfatteren, forlaget, trykkeriet, grafisk
  designer
         Problemfelt
• Kvalitetssikring
 – Scanning gir feilprosent, ingen korrektur
 – Nettutgavene produsert av amatører
• Manglende forlags-rettigheter
 – Klassikere som er falt i det fri kan utgis av alle
 – Redusert verdi av back-list
 – Ingen beskyttelse av innsats uten verkhøyde
   • Tekstrevisjoner, språklig modernisering, korrektur

								
To top