FILOZOFIJADA 2009, Ohrid by principalbelding

VIEWS: 31 PAGES: 1

									           FILOZOFIJADA 2009, Ohrid
                                     Prijavnica

Ime in priimek: ________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________

Email: _________________________________________________________________


Priložena papirnata fotografija                             

Tekmovalec (obkroži, priložena fotokopija prvih dveh strani indeksa in stran iz
katere je razviden status)
                    DA    NE

Vrsta bivanja (obkroži):                            ‘Legalec’*           ‘Ilegalec’**

Plačan prevoza (obkroži):                                  DA         NE

Samo za ‘legalce’:
(Sobe so triposteljne, nekaj sob je dvoposteljnih in štiroposteljnih; v kolikor želiš biti v
dvo- ali štiriposteljni, to izrecno navedi; vendar organizator ne garantira.)

               Vegetarijanec (obkroži):                     DA         NE

               V sobi želim bivati z (navedi samo ‘legalce’): ________________
               ____________________________________________________


Datum in podpis:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vsak udeleženec mora ob prihodu v hotel plačati 5 EUR kavcije za morebitno
materialno škodo na/v objektu.
Organizator (Študentska unija Filozofske fakultete u Nišu) si pridržuje pravico, da
odstrani iz hotela udeležence, ki bodo agresivni do drugih udeležencev.
*,** Organizator dopušča možnost, da vsaka četrta oseba biva v hotelu brezplačno (ti.
‘ilegalec’), a nima obrokov in svoje postelje, ima pa prepustnico za hotel (za katero je
potrebna slika ob prijavi).

								
To top