Tolerant Nederland

Document Sample
Tolerant Nederland Powered By Docstoc
					Tolerant Nederland
2 december – 20:00 uur – Henry Le Boeufzaal

Een avond met Nederlandse cabaretiers, columnisten en muzikanten over
vrije meningsuiting en tolerantie
Na de moord op Theo Van Gogh kwam de vrije meningsuiting onder vuur te liggen.
Terecht klonken her en der oproepen tot nuancering en matiging van toon. Het hart
van de Nederlandse woordcultuur – het frank en vrij voor je mening uitkomen – leek
geraakt. Van columnisten en cabaretiers verwachten we net dat ze de dingen scherp
stellen.

Nederland: vrijheid, blijheid? Of net normen en waarden? Heeft Nederland te kampen
met een verkeerd of verouderd beeld in het buitenland? Is Nederland daadwerkelijk
veranderd en hoe denken Nederlanders daar zelf over? Vlaanderen zit dan weer in de
tang van het succes én de vrije meningsuiting-retoriek van het extreem rechtse
Vlaams Belang. Wat kunnen wij opsteken van het huidige debat in Nederland?

   Cabaretiers

  1. Theo Maassen

Theo Maassen, geboren in Oegstgeest (1966) en opgegroeid in het Brabantse Zijtaart ,
werd in 1990 uitgeroepen tot prijswinnaar van het Rotterdams cabaretfestival
Camaretten. Tevens won hij in dat jaar de publieksprijs van dit festival. Met shows als
Ruwe Pit (2002) en Functioneel Naakt (1998) groeide hij uit tot een van Nederlands
meest succesrijke cabaretiers. Hij stal de Uefacup van PSV, werd veroordeeld omdat
hij een vrouw die te laat de zaal binnenkwam onzedelijk betastte en veroorzaakte, vier
maanden voor de moord op Theo van Gogh, een rel met zijn rapsingle
„Doodsbedreiging‟ (een rap tegen het oppakken van rappers & voor het recht van vrije
meningsuiting). Naast cabaret speelde Theo Maassen ook in diverse speelfilms
waaronder Minoes en Amnesia. Theo Maassen zoekt grenzen op. Hij vindt vrije
meningsuiting een absoluut goed, ook als het om „foute‟ meningen gaat. Hij is niet
van plan om zijn mening in te slikken.

Citaat: "Ik kan toch niet het podium opgaan en 'niet' zeggen wat ik denk? Ik zou niet
weten hoe ik me moet inhouden. Als ik daarom neergeknald wordt, dan zij het maar
zo. Het schijnt dat voetballers die zich sparen voor een belangrijker match vlugger
geblesseerd raken. Als ik niet langer durf zeggen wat ik denk, dan heeft het geen zin.
Dan moet ik een ander beroep kiezen. Als cabaretier ben je een beetje een masochist.
Ik weet nog niet zeker hoe ik mijn nieuwe show zal noemen maar ik denk aan de titel
Tegen beter weten in.”

links
http://www.theomaassen.nl/
http://www.theomaassen.net/

Op DVD: Functioneel naakt (2002) en Ruwe Pit (1998)
  2. André Manuel

André Manuel (Diepenheim 1966) brengt geëngageerd cabaret. Hij vraagt zich af hoe
het komt dat mensen tot de gruwelijkheden in staat zijn, waarover we dagelijks horen.
Door het publiek te confronteren met de ernstige feiten laat hij zien waarom het leven
voor hem toch de moeite waard is. Hij won in 1990 het Leids Cabaretfestival. In 2003
won hij met de voorstelling Sleet de Signaleringsprijs van de VSCD (Vereniging voor
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) voor de opvallendste cabaretvoorstelling.
Uit het Juryverslag: “Manuel is één van de zeer weinigen die het tumultueuze „jaar
van en na Pim‟ theatraal vorm heeft weten te geven. Op een uiterst eigenzinnige
manier legt hij feilloos het menselijk onvermogen en het derailleren van de
Nederlandse samenleving bloot.” Zijn jongste voorstelling Lazarus werd
genomindeerd voor de VSCD Cabaretprijs Poelifinario voor de beste voorstelling van
het seizoen 2004-2005. Manuel neemt bepaald geen blad voor de mond. De
Volkskrant: “Het kan niet anders of Lazarus van André Manuel moet wel de beste
cabaretvoorstelling van dit seizoen zijn. Niet omdat het een mooie voorstelling is.
Daarvoor zijn de grappen te gitzwart, de beledigingen te grof, de teksten te lelijk en
de provocaties te smakeloos. (...) Nee, Lazarus is zo goed omdat de cabaretier de
woede, lelijkheid en extreme waanzin van de actualiteit verwoordt. (...) Van de
cabaretiers die zicht tot doel stellen de tijdgeest te becommentariëren blijkt na de
moordaanslag op Van Gogh niet langer Freek de Jonge, maar André Manuel de
ultieme cabaretier.”

Links
http://www.maneman.nl/frames/Maneman.htm
http://www.harrykies.nl/default.asp?keuze=programmadetail&productie=122
Jurryrapport VSCD Cabaretprijzen 2005:
http://www.zwartekat.nl/artikel/20051031-juryrapport_vscd_cabaretprijzen.pdf
in Barend & Van Dorp 25.10.2005:
http://www.talpa.tv/web/show/id=47657/dbid=1389/typeofpage=51230
in De meiden van Halal 30.10.2005:
http://www.omroep.nl/nps/mix/welcome.html?../meidenvanhalal/mainframe_meidenvanhalal.h
tml~main.


   columnisten / opiniemakers

  1. Afshin Ellian

Afshin Ellian (Teheran, 1966) ontvluchtte in 1983 het regime van Ayatolla Khomeiny
in Iran. Na zes jaar in Kabul, waar hij medicijnen studeerde, kwam hij op uitnodiging
in 1989 naar Nederland. In Tilburg volgde Ellian drie studies, strafrecht, staatsrecht
en filosofie. Hij studeerde in vijfeneenhalf jaar in alledrie af. Daarnaast promoveerde
Ellian aan de Universiteit van Tilburg op een studie over de Waarheids- en
Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika. Ellian is slim, welbespraakt en tegendraads
in zijn opvattingen. Regelmatig schrijft hij stukken voor de opiniepagina‟s van de
dagbladen. Hij is columnist bij het NRC Handelsblad. Ellian is ook dichter. Sinds
november 2003 is Afshin Ellian verbonden aan de Universiteit Leiden als universitair
hoofddocent bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap. Hij verdedigt in
zijn stukken de vrijheid van meningsuiting, politieke vrijheid, rechtsstatelijkheid, een
seculiere staat, de scheiding der machten. Onlangs verscheen: Brieven van een pers.
Over Nederlands en islamitisch kannibalisme (Meulenhoff, 2005).

Citaat: “Nederland is een gastvrij en mooi land met een pachtige taal waarop we
trots mogen zijn. Om de democratische traditie en in zekere zin Nederland als zodanig
te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties, moeten we ons bezinnen op de
grondprincipes van dit land. De multiculturele samenleving wordt ten grave
gedragen. Lang leve de gewone samenleving: de Nederlandse rechtsorde.”

Weblog over Afshin Ellian: http://denaaktewaarheid.web-log.nl/

  2. Sylvain Ephimenco

Sylvain Ephimenco (1956) werd geboren in Algerije. Hij was van 1981 tot 1998
Beneluxcorrespondent voor het linkse Franse dagblad Libération. De voorbij tien jaar
schreef hij verhalen voor o.a. De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad. Hij is
auteur van de romans Façades en Blauwe nachten. Momenteel is hij columnist voor
de krant Trouw. In 2004 verscheen bij Houtekiet de bundeling Het land van Theo Van
Gogh. De multiculturele desintegratie. Zopas verscheen de opvolger, Gedwongen tot
weerbaarheid. Islamkronieken. Flaptekst: “Sinds 11 september 2001 volgt Sylvain
Ephimenco met een uiterst kritische blik de explosieve ontwikkelingen van onze tijd.
Deze gebundelde columns lezen als een dagboek overde opkomst van het
moslimfundamentalisme en zijn poging om de islam in gijzeling te nemen. Met een
scherpe polemische toon gaat de auteur de confrontatie aan met orthodoxe
denkbeelden, religieuze taboes en cultuurrelativisme. Hij verzet zich tegen de
gedachte dat de islam niet aan een kritische analyse onderworpen mag worden, en
tegen het idee van Geert Mak dat de samenleving gedoemd is tot kwetsbaarheid.
Gedwongen tot weerbaarheid is zijn motto. Deze kronieken over de islam vormen een
uitstekend beeld van onze getroebleerde tijd en zetten aan tot verdere discussies en
debatten.”

Citaat: “Mijn overtuiging is dat in een land dat multi-etnisch is geworden, de
confronterende dialoog heilzaam kan werken. Te lang heeft een multiculturalisme dat
op idealisme stoelde maar in werkelijkheid de onverschilligheid bevorderde, een reëel
debat gesmoord.”

Interview over Gedwongen tot weerbaarheid op Radio 1 > Lopende zaken >
donderdag 3 november: www.radio1.be

  3. Herman Pleij

Hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam. Voor zijn werk werd Herman Pleij in België onderscheiden met de
Francqui-leerstoel voor buitenlanders (1993) en met een eredoctoraat (Katholieke
Universiteit Brussel). Als weinig anderen weet hij een breed publiek enthousiast te
maken voor cultuurhistorische onderwerpen en inzicht te geven in de historische
achtergrond van wat wij in de huidige maatschappij als „typisch Nederlands‟
beschouwen. Hij doet dat door zijn publicaties, door lezingen in het land (Pleij wordt
alom bestempeld als een van de beste sprekers in Nederland) en door middel van
televisieprogramma‟s. Samen met Gert Jan Dröge maakte Herman Pleij in 1976/77
voor de AVRO een tiendelige televisieserie 'Wij Nederlanders', over Nederlandse
gewoontes en onhebbelijkheden. Pleij was voorzitter van de commissie die de lijst
van De grootste Nederlander heeft samengesteld waar in het najaar van 2004 „de
grootste Nederlander‟uit verkozen werd. Essays over Nederlandse mentaliteiten en de
nationale beschavingsgeschiedenis zijn verzameld onder de titels Het Nederlands
onbehagen (1991, over „het typisch Nederlandse onbehagen‟ m.b.t. het nationale
heden en culturele verleden), Hollands welbehagen (1998, over de oorsprong, voor-
en nadelen en gevolgen van enkele typisch Nederlandse uitingen van saamhorigheid)
en Tegen de barbarij (1999, tien stukken over vaderlandse beschaving). De
herontdekking van Nederland (2003) bevat een aantal essays over Nederland en de
'Nederlandse mentaliteiten'. In 2005 verscheen het essay Erasmus en het poldermodel
waarin Pleij, in de lijn van bovenstaande bundels, het Hollandse heden verbindt met
het verleden. Voor de wortels van de overlegcultuur keert Pleij daadwerkelijk terug
naar het moeras.

Citaat: “Wat is er mis met inschikkelijkheid en gedogen? Waarom mag niemand
meer politiek correct zijn? De hang naar die deugden heeft de Lage Landen eeuw in,
eeuw uit behoed voor veel structureel geweld dat elders verwoestende ontwrichtingen
aanrichtte.”

http://cf.hum.uva.nl/nhl/Pagina%20Pleij.htm


  4. Ilja Leonard Pfeijffer

Ilja Leonard Pfeijffer (Rijswijk, 17 januari 1968). Schrijver, poëziecriticus van NRC
Handelsblad, classicus, polemist, columnist. Heeft een vaste column over Nederland
in het maandblad Deng, „Foute dingen!‟. Hij publiceerde de romans Philip, Rupert en
Het grote baggerboek (genomineerd voor De Gouden Uil 2005), de autobiografie Ik
als vette engel en de dichtbundels Van de vierkante man, Het glimpen van de
welkwiek, Doleres en In de naam van de hond. De grote gedichten. Bundelde
poëziebesprekingen en polemieken in Het geheim van het vermoorde geneuzel: een
poëtica.


Citaat: 'Wat er mis is met Nederland, is precies dit: saamhorigheid wordt
afgedwongen met oranje opblaashamers. Hos met ons mee of je bent niet
geïntegreerd (...) Wat er mis is met Nederland, is precies dit: er heerst
gevoelsdictatuur. Dat is de kern van het probleem. Denken is verdacht. (...) Wat er
mis is met Nederland, is precies dit: we zijn onbeschoft. Wie zegt wat hij voelt en doet
wat hij zegt, is een lompe hork. (...) Wat er mis is met Nederland, is precies dit: we
zijn onze veelgeroemde tolerantie kwijt. (…) Wie zegt wat hij voelt en doet wat hij
zegt, eist ofwel dat anderen ophouden anders te zijn en precies zo worden als hij,
ofwel dat zij niet bestaan.’
http://www.kb.nl/dichters/pfeijffer/pfeijffer-01.html
   Muziek

  1. Raymzter

Raymzter (o.v.)

Raymzter (1980) raakt al jong in de ban van hiphop. In de eerste instantie schrijft hij
zijn teksten in het Engels, later stapt hij over naar het Nederlands. Vanaf 1996 treedt
hij regelmatig op en gaat ook zijn eigen beats maken. Daarnaast rapt hij op beats van
o.a. DJ Mass, QF en DJ Chief. Hij formeert een band met Dominiq Dorwart (Dj-Do),
Glenn Gaddum, Jason Chocolaad en Rowin Tetteroo. Ze doen mee aan de Grote Prijs
in 2001 in de categorie hiphop. Deze winnen ze en het levert veel publiciteit. In
september wint hij de MC Battle Geen Daden Maar Woorden.
In januari 2002 wint hij de freestyle battle Nederland vs Vlaanderen. Verder schrijft
hij teksten voor de programma's 'Politiek Is Moeilijk' en 'Pimpelpaars Met Een Zwart
Gat'. Hij wordt gevraagd voor de cd 'Homegrown - Dope Dutch Hiphop Talent', een
uitgave van het Nationaal Pop Instituut met tien talentvolle Nederlandse hiphopacts
die nog geen platencontract hebben. Raymzter levert de nummers 'Kaapwerk' en
'Altijd Laat'. In juni wint hij de Essent Awards en dat levert hem een optreden op
Lowlands op. Raymzter tekent een contract bij Top Notch/Virgin. In september komt
de eerste single Kutmarokkanen?!' uit. Het nummer refereert aan een controversiële
uitspraak van de Amsterdamse PvdA-wethouder Rob Oudkerk. De single krijgt veel
aandacht in de media.
In 2003 staat Raymzter op Noorderslag. In de videoclip van het nummer 'Down Met
Jou' speelt Brainpower een rol. Het debuutalbum 'Rayalistisch' komt uit, gevolgd door
de single 'Altijd Laat'. De rapper staat voor de tweede maal op Lowlands. Samen met
D-Men en Opgezwolle geeft Raymzter op 16 september 2004 een optreden in de
Melkweg te Amsterdam in het kader van Rap4Right, een educatief project voor
kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden.

http://www.raymzter.nl/


  2. Gerry De Mol & Eva De Roovere + Fay Lovsky & Gert-Jan Blom

Eva De Roovere

Werd bekend als de stem van Kadril en hun gelijknamige “Eva” cd. Ze speelde
cabaret met Eeef & Coo, zat in een hommage project met muziek van Wim De
Craene, zong bij Jumbalaya en werd vaste stem bij Oblomow. Op de twee cd‟s van
Oblomow viel ze op door de doorleefde uitvoeringen van zowel Ierse ballades als
Sefardische liederen en Nederlandstalig werk. Het radiohitje “Later” maakte haar
helemaal tot een bekende stem. Eva weet als geen ander een juiste techniek met
emotie te combineren. Samen met Gerry had ze radiohitjes met “Later”, “Lala
Africa” (Hamdallaye), “Red me dan” en “Ze lacht naar mij”. De eerste CD van
Kleine Blote Liedjes bracht ze weer op de radio met "Op Een Hoopje" en "Verdomd
fantastisch".
Gerry De Mol

Speelt allerlei gitaren en snaarinstrumenten en zingt soms mee. Hij richtte Oblomow
op en leidt de groep grotendeels door de vele invloeden heen van de wereldmuziek.
Hij was jarenlang recensent wereldmuziek en jazz en heeft een boontje voor de
Braziliaanse en Portugese songschrijverkunst. Een mooie stem in de watten van zijn
snaren leggen was steeds zijn grote ambitie. Gerry schreef ondertussen ook liedjes
voor Urban Trad ("Zout") en een van zijn vertalingen werd door Herman Van Veen
opgenomen. Gerry produceerde ook de CDs van Oblomow en Kleine Blote Liedjes. –

http://www.kleinebloteliedjes.com/Fay Lovsky

Fay Luyendijk (Leiden, 9-9-1955) volgt een opleiding aan de Rietveld Academie en
maakt vervolgens een eerste mini-lp onder de naam Fay Lovesick op het 1000
Idioten-label. Sinds 1981 noemt zij zich Fay Lovsky. Zij maakt aanvankelijk furore
als doe-het-zelf-artieste. In de jaren negentig treedt zij op met de Magnificent Seven
en La Bande Dessinée. De laatste jaren is zij ook bekend door het bespelen van het
exotische instrumenten als de zingende zaag en de theremin. Fay Lovsky is ook actief
als componiste van film-, reclame- en documentaire-muziek. Haar kerstsingle
Christmas Was A Friend Of Mine is een evergreen.

http://www.popinstituut.nl/act_pagina/fay_lovsky.4177.html
http://www.lovsky.com/index.htmlGert-Jan Blom

Als tiener speelt Gert-Jan Blom in de band Speed. Daarna volgen diverse andere
bands waaronder Boulevard Of Broken Dreams en de door hem opgerichte
Gangbusters en The Beau Hunks. In de jaren negentig gaat hij werken bij het label
Basta. Blom is te horen op twee platen van Fay Lovsky en gaat ook met haar op
tournee. Hij werkt als artistiek leider van het Metropole Orkest. In 2004 brengt hij zijn
eerste soloplaat uit. De multi-instrumentalist bespeelt tenorgitaar, basgitaar, contrabas,
basmondharmonica, zingende zaag, marimbula, baritonukelele, cubaanse tres,
harmonium, fonofiddle, quatro en 'puinpercussie'. Hij verdiende ook sporen als
producent van cds van tal van artiesten, waaronder Marc Ribo en The Beau Hunks, en
van projecten van het Metropool Orkest (met o.a. Elvis Costello en Herbie Hancock).
Gert-Jan coproduceerde de beide Kleine Blote liedjes cd‟s van Gerry de Mel en Eva
De Roovere.

http://www.popinstituut.nl/muzikanten/gert_jan_blom.849.html
Presentatie: Piet Piryns

Decor: Michel Van Beirendonck

Samenstelling: Kurt De Boodt – kurt.deboodt@bozar.be

Perscontacten: Leen Daems – contactpress@bozar.be

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:9
posted:9/5/2010
language:Dutch
pages:7
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!