Velkommen på Vittrup Efterskole Tlf 98996544 – mail Kontor

Document Sample
Velkommen på Vittrup Efterskole Tlf 98996544 – mail Kontor Powered By Docstoc
					                                 Forstanderen byder velkommen

                                   Herunder fortæller eleverne
                                     mere om skolen

                                 • Kasper fortæller om hverdagen
                                 • Simon fortæller om undervisningen
                                 • Mattis fortæller om reglerne
                                 • Michelle ved noget om det at bo sammen
Klik på de røde kasser og tag et kig rundt på skolen
                                 • Andreas viser skolens ansatte
                                 • Mette fortæller om årsplanen
 Velkommen på                          • Sekretæren ved, hvad det koster
   Vittrup                          • Cecilie ved, hvordan man melder sig ind
  Efterskole                          • Hjælp

Tlf 98996544 – mail Kontor@vittrupefterskole.dk – fax 98996775
Ridefaciliteter
Hallen
Klasselokale
Spisesal, samling og køkken
Vejledning i brug informationsmaterialet
   Tryk på F5 for at vise i fuldskærm – dette anbefales


   Tryk her for at gå tilbage til forsiden
   Tryk her for at gå et skærmbillede tilbage
   Flere steder er der links til skolens hjemmeside. For at
   denne funktion virker, skal computeren være tilsluttet
   internettet.
                          Velkommen på Vittrup
                            Efterskole
Vittrup Efterskole er grundlagt i 1992. Igennem årene er såvel bygninger som elevtal vokset, og fra 2009/2010 har vi plads til
110 elever i skolens moderne og tidssvarende bygninger.

Med de 110 elever er vi stadig en mindre efterskole, hvilket vi fortsat ønsker at være – vi vil nemlig gerne sikre, at alle kender
alle på skolen, hvilket er nødvendigt for at etablere et forpligtende fællesskab... En udvidet familie.

Vittrup Efterskole lægger vægt på såvel faglig udvikling, som personlig dannelse og udvikling. Dette afspejler sig i den enkeltes
møde med udfordringer, der ligger indenfor en opnåelig rækkevidde. Du kommer med dine helt egne forudsætninger, andre
kommer med deres. Derfor er vi stolte af at kunne sige, at vi forskelsbehandler, i bestræbelsen på at behandle jer alle ens. Det
sker i et miljø, hvor ligeværdighed, tolerance og accept af forskellighed spiller en særdeles vigtig rolle. Det byder dagligt på
spændende udfordringer for elever og ansatte, men det medfører også et skolemiljø, hvor der er højt til loftet. Her på Vittrup
Efterskole ved vi, at du er noget og vi vil, at du også skal vide det.

At skabe samhørighed, fælles forståelse og rummelighed forudsætter, at alle på efterskolen går ind til et skoleår med et åbent
sind og investerer i fællesskabet. At sige ja til et år på Vittrup Efterskole forpligter. Til gengæld kan man hæve renterne af denne
investering og forpligtelse langt ud i fremtiden.

Det er vigtigt for både skolen og dig som kommende elev, at du har besøgt skolen, gerne flere gange, inden du melder dig ind.
Du kan altid ringe til skolens kontor for at få oplyst, hvornår der er mulighed for et besøg. Eller du kan klikke ind på
www.vittrupefterskole.dk for at se de planlagte informationsmøder og melde dig til pr. mail.

Ring til kontoret 98996544 eller send en mail kontor@vittrupefterskole.dk

 Med ønske om en god tur rundt på skolen
     Anna Mette Elle
      - Forstander-              Hvad betyder det, at vi er en grundtvigsk efterskole?
                          Se skolens værdigrundlag her
               Værdigrundlag
Som skole vil vi gerne lære hver eneste elev nyttige færdigheder og kundskaber. Vi mener nemlig,
det er vigtigt, du får en solid basisviden, så du efter skoleopholdet har de bedste chancer for at
uddanne dig til lige netop det, som er mest spændende for dig.
Vi mener også, at en væsentlig del af et godt efterskoleophold er din menneskelige udvikling,
nemlig
- at du tilegner dig en glæde over livet.
- at du udvikler din tolerance og samarbejdsevne overfor andre.
- at du bliver bevidst om din egen værdi som menneske.
Disse mål har vi formuleret i skolens værdigrundlag:

"Vittrup Efterskoles formål er at drive en grundtvigsk folkeoplysende skole, der lægger vægt på den
almendannende indlæring og positive oplevelser, bl.a. indenfor idræt, ridesport og natur.
Skolen udøver sin virksomhed indenfor de gældende regler for de frie kostskoler.
Skolen har som en væsentlig værdi i sit arbejde at give hver enkelt elev øgede kundskaber, mod,
selvtillid, livsglæde og livskvalitet gennem samværet med andre, elever såvel som ansatte.
Vittrup Efterskole søger at opbygge elevernes identitet og selvrespekt, at udvikle deres
ansvarlighed overfor sig selv og fællesskabet, og give eleverne mulighed for at udvikle sig
menneskeligt, og udvikle deres evner til at tage stilling og handle i samfundslivet gennem en
struktureret dagligdag, som stiller krav om hver enkelt elevs aktive medvirken.
Vittrup Efterskole skal spille en aktiv og synlig rolle i lokalsamfundet ".
Hvad er en grundtvigsk efterskole?

 Selvom Grundtvig levede fra 1783 til 1872, synes vi, hans ideer om skole stadig er
 spændende og brugbare den dag i dag. Grundtvig mente, at skolen både skulle give
 eleverne lærdom (han kaldte det oplysning) men også, at eleverne skulle blive
 klogere på sig selv som menneske og skulle gives en glæde ved livet så man
 udviklede sig til et positivt menneske, hvilket han kaldte oplivelse.

 Derfor skulle undervisning være meget mere end kun at læse i en bog, man skulle
 snakke og høre fortællinger, man skulle synge og lege og i det hele taget bruge sin
 fantasi og sine følelser. Han kaldte det, at skolen skulle rumme det hele menneske.
 Dette bestræber vi os på at gennemføre på Vittrup Efterskole, og derfor bruger vi
 meget af vores tid til andre ting end traditionel klasseundervisning. Vi mener at, det er
 vigtigt, at alle bliver i stand til at udnytte deres personlige potentiale bedste muligt –
 for derved at opnå den største livsglæde.
          ”Hej – jeg hedder Kasper og er 17 år. Jeg kommer fra
          Vadum og går i 10. klasse på Vittrup Efterskole.
          Herunder kan du se, hvordan vores hverdag ser ud.
          Som du kan se, er vi gode til at komme op om
          morgenen – eller prøver i hvert fald at blive det….”

07.00      Morgenmotion – mandag til og med torsdag. Vi mødes på gårdspladsen
07.15 – 07.50  Morgenmad
07.40      Morgenkryds (da alle hovedmåltider er obligatoriske på Vittrup Efterskole
        noteres det, at alle er mødt til morgenmad).
07.50 – 08.10  Samling (fødselsdagssang, evt. beskeder)
09.55 – 10.15  Formiddagsservering
11.05 – 11.15  Elevbank
13.00 – 13.30  Middagsmad ( posten deles ud).
16.15 – 16.30  Eftermiddagsservering
17.00 – 17.30  Hverdagsrengøring (man-tir-torsdage )
        (værelsesrengøring om onsdagen)
18.00 – 18.30  Aftensmad
18.30 – 19.30  Lektietime
21.00 -     Aftenkaffe
22.00      Alle mand på områder
22.30      Alle mand i senge, vagtlærerne siger godnat. Computere og
        mobiltelefoner er nu slukkede.
23.00      Der skal være ro på alle værelser og gange.


        Her kan du se et eksempel på vores skema
            Mandag         Tirsdag        Onsdag        Torsdag        Fredag06.30-06.45  Morgenvækning     Morgenvækning     Morgenvækning     Morgenvækning     Morgenvækning

07.00-07.30  Motion LS/AE      Motion AE/JK     Motion PB/LB     Motion KA/LV     Morgenmad AE

07.30-07.50  Morgenmad LS/PB    Morgenmad IS/JK    Morgenmad PB/LB    Morgenmad KA/LV    07.30-09.00
                                                    FSA Idræt KF/LB
                                                    FS10 Vejl. AE/KA
07.50- 08.10  Samling LS/AE     Samling IS/JK     Samling PB/LB     Samling KF/LV     09.00-09.15
                                                    Pause
08.15-09.55  1 Matematik LS     1 Dansk IS      1 Dansk IS      1 Engelsk LG
        2 Matematik HT     2 Fysik JK      2 Samfundsfag LB   2 Engelsk KF
        3 Engelsk PB      Tilbudsfag 10. kl.:  3 Dansk MA      3 Matematik LV
        4 Engelsk LG      Tysk KF        4 Dansk PB      4 Matematik HT    09.15-11.05
        5 Engelsk AE      Kreativt værk. LG   5 Dansk KA      5 Matematik JK    1 Samfundsfag AE
                   LV                                2 Dansk LB
09.55-10.15  Formiddagspause    Formiddagspause    Formiddagspause    Formiddagspause    Tilbudsfag 10. kl.:
                                                    Tysk KF
10.15-11.05  1 Engelsk LG      1 Biologi IS     1 Kristendom IS    1 Geografi LS     Hunde sjov LS
        2 Tysk MA       2 Engelsk KF     2 Dansk LB      2 Dansk LB      Mettes Univers MA
        Suppl. dansk IS    3 Engelsk PB     3 Matematik LV    Tilbudsfag 10. kl.:
        Tilbudsfag:      4 Engelsk LG     4 Matematik HT    Fysik JK
        FS10 Verden      5 Engelsk AE     5 Matematik JK    Op på dupperne HT
        rundtLV                              Reklamens magt KF
        FS10 Tilbud LS
        Snild på fingrene PB
11.05-11.15  Pause/elevbank     Pause/elevbank    Pause/elevbank    Pause/elevbank    Pause/elevbank

11.15-12.05  1 Tysk KF       1 Fysik LV      1 Tysk KF       1 Matematik LS    1 Matematik LS
        2 Tysk MA       2 Matematik HT    2 Tysk MA       2 Biologi IS     2 Kristendom MA
        Suppl. dansk IS    3 Dansk MA      Suppl. matematik IS  Tilbudsfag 10. kl.:  3 Matematik LV
        Tilbudsfag 10. kl.:  4 Dansk PB      3 Matematik LV    Fysik JK       4 Matematik HT
        Fysik LV        5 Dansk KA      4 Matematik HT    Op på dupperne HT   5 Matematik JK
        Verden rundt LS               5 Matematik JK    Reklamens magt KF
        Snild på fingrene PB
12.05-12.10  Pause         Pause         Pause         Pause         Pause


                                             Fortsætter på næste side
12.10-13.00   1 Tysk KF        1 Fysik LV       Samling IS/JK/LS/MA   1 Dansk IS       12.10-12.40
        2 Geografi LS      2 Dansk LB                   2 Matematik HT     Middagsmad
        3 Dansk MA       3 Dansk MA                   3 Engelsk PB
        4 Dansk PB       4 Dansk PB                   4 Engelsk LG      12.20-13.45
        5 Dansk KA       5 Dansk KA                   5 Engelsk AE      Lærermøde

                                                       12.40-14.00
                                                       Rengøring
                                                       (tjek 13.50-14.00)
13.05-13.30   Middag LS/KF/PB     Middag AE/LV/LB    Middag LS/IS/JK     Middag IS/LG/HT

13.30-14.00   Middagspause      Middagspause      Middagspause      Middagspause

14.00-16.00   Valgfag:        14.00-17.00      Valgfag:        Liniefag:       14.00-15.30
        Musik MA        Liniefag:       Musik MA        Friluftsliv      Go’ weekend
        Hund LS         Friluftsliv      Hund LS         Idræt JK
        Volley LB        Idræt LB        Fodbold JK       Kreativ        Medarbejdere:
        Kun for drenge LV    Kreativ        Træ og metal HT     Hest LR/LS       AE: Anna Mette
        Kreativ LG       Hest          Keramik IS       Performance      DH: Ditte (barsel)
        Dressur LR       Performance      Spring LR                   FM: Filip (pedel)
                                                       HM: Hanne (køkken)
16.15-16.30   Eftermiddagsservering  Servering på linier  Eftermiddagsservering  Servering på linier  HT: Heino
                                                       IS: Inge Lise
17.00-18.00   Rengøring/stald     Rengøring/stald    Rengøring - værelser  Rengøring/stald    JK: Jakob
        (tjek 17.30-18.00)   (tjek 17.30-18.00)   (tjek 17.30-18.00)   (tjek 17.30-18.00)   KA: Kristian
                                                       KF: Karina
18.00-18.30   Aftensmad        Aftensmad       Aftensmad        Aftensmad       KP: Kis (køkken)
                                                       LB: Lars Bo
18.45-19.45   Lektiecafé       Lektiecafé       Lektiecafé       Lektiecafé       LG: Lone
                                                       LH: Lene (køkken)
                                                       LR: Lise
                                                       LS: Laila
                                                       LU: Lone (kontor)
21.00-21.30   Aftenskaffe       Aftenskaffe      Aftenskaffe       Aftenskaffe      LV: Lasse
                                                       MA: Mette
                                                       MH: Merete (køkken)
                                                       OM: Ole (pedel)
22.00      På gangene       På gangene       På gangene       På gangene       PB: Per
                                                       PK: Pia (barsel)
22.30      På værelserne/godnat  På værelserne/godnat  På værelserne/godnat  På værelserne/godnat  SP: Sisse (orlov)

Aftenvagt
(16.00-23.00)
      ”På Vittrup Efterskole skal du vælge et liniefag
      – hvis man vil, kan man skifte til jul.
      Og nå ja – jeg hedder for resten Simon, og jeg er fra
      Kalundborg og går i rød klasse, som er en 10. klasse”Vi har følgende liniefag    Derudover er der en række valgfag
med 5 timer pr. uge      med 4 timer pr. uge.

Idrætslinie          Hund        Værkstedsfag
                Spring       Keramik
Friluftslinie         Dressur      Kreativt værksted
                Volley       Medie
Hestelinie           Fodbold      Musik
Billedkunstlinie        og meget, meget andet…

Performancelinie
                Vær opmærksom på, at valgfagene kan skifte
                fra år til år og at der skiftes fag 4 gange årligt.

       Hvilke boglige fag har man så?
              Boglige fag
Fagene svarer til dem du kender i folkeskolen, og vi afslutter året med de
samme prøver som i folkeskolen. I vores undervisning gør vi brug af de
muligheder, vi har for at gøre tingene ”på vores egen måde” – og det kan være
ganske anderledes…

Udover linie og valgfag har man i

9. klasse
Dansk
                     10. klasse
                     Dansk
Matematik
                     Matematik
Engelsk
                     Engelsk
Tysk (valgfrit)
                     Tysk (valgfrit)
Fysik, Kemi & Biologi
                     Fysik/kemi (valgfrit)
Geografi
                     Vejledning
Idræt
                     To gange en uges brobygning
Kristendom
Samfundsfag
Vejledning
Projektuge
Kulturuge
Naturvidenskabelig uge
             Medie
I medie arbejder vi med redigering af billeder
og film – ofte i tematiske forløb. Her er det
muligt at kombinere tekniske og kreative
evner.
Se eksempler på medies produkter
                   Volley
Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår forståelse for og bliver i stand til at
udføre det færdige spil samt opnår glæden derved.

I undervisningen arbejdes der frem imod de grundlæggende slag/teknikker, såsom
baggerslag, fingerslag, serv og smash mm. Som forudsætning for at kunne beherske de
grundlæggende slag/teknikker kræves et kendskab til kroppens motorik og kroppens
signaler, hvorfor udviklingen af dette kendskab er et centralt omdrejningspunkt i
undervisningen.
En volleytime kunne se ud som følger:
- En let opvarmning med fokus på de grundlæggende slag/teknikker i form af
  indledende øvelser, fx to og to.
- Det færdige spil, dog med tillempede regler efter behov.
- Afrunding og oprydning.

I undervisningen arbejdes der ud fra det deduktive princip med vægt på den funktionelle
indlæring, hvor det tilstræbes, at eleverne opnår en sikkerhed og rutine i at udføre de
grundlæggende slag/teknikker.
I undervisningen anvendes der primært en praktisk tilgang, men der indgår også teori,
hvor det måtte være naturligt.
          Musik

Valgfaget musik
I musik skal vi først og fremmest spille musik.
Vi arbejder med at lytte til musik med henblik på selv at kunne spille det.
Vi arbejder med at tilpasse musikken så holdet kan spille det.
På denne måde får holdet en forståelse for musikkens opbygning og vi kan derved
selv forsøge at komponere musik.
Man kan selv komme med numre, man synes er gode, og gerne vil spille på holdet.
På musikholdet vil du få mulighed for at lære at synge. Vi arbejder med
stemmetræning og forskellig sangteknik.
Hvis du ønsker at lære et instrument kan det også lade sig gøre, men der er ikke
meget tid til enkeltvis instruktion. Man må påregne en del selvstændig øvning.
Musikholdet optræder ved forskellige lejligheder på skolen og kan også komme ud
af huset og spille.
Musikholdet deltager i årets musical og spiller for andre efterskoler.

Se billeder fra musicalen DOMINO her
                               Hund
I valgfaget HUND, arbejder vi med almen lydighedstræning og agility.
Du lærer:

-   at passe en hund, både mht. foder, pelspleje, og udøve omsorg for hunden og tage ansvar herfor
-   får kendskab til hundens mimik og kropssprog
-   får kendskab til almindelige sygdomme, du deltager ved ormebehandlinger, vaccination og dyrlægebesøg. Du er med til at vurdere, om
    der er behov for tilkaldelse af dyrlæge.
-   lærer at tilpasse eget kropssprog i givne situationer
-   lærer grundprincipperne i lydighedstræning
-   får kendskab og forståelse for agility, som en seriøs sportsgren


Vi arbejder frem mod at skabe glæde ved arbejdet med hundene, og skabe et positivt miljø, mellem dig og hunden. Vi vægter det sociale og
fællesskabet omkring dyrene meget højt, derfor er der også plads til en kop varm kakao, når holdet trænger til det.

Agility er en sjov måde at arbejde med hund på, men det kræver harmoni og samarbejde, hund og fører imellem. Derfor er det nødvendigt med
en god ballast af lydighed.
I lydighedstræningen vil der blive lagt vægt på, at I alle sammen magter de mest elementære øvelser, såsom

-   at gå pænt med og uden snor
-   komme når der bliver kaldt
-   lederskabsøvelser
-   stå, sit og dæk

I den videre lydighedstræning arbejder vi udfra DcH’s træningsprogram. Vi råder over 4 timers ”Hund”, som værkstedsfag pr. uge, og så er der
også mulighed for faget ”Hund”, som tilbudsfag for 10. klasses elever.

Skolen har gode pensionsforhold, agilitybane, lydighedsområde og gode arealer for luftning.

Hver uge, mandag til fredag, er der 2 elever, der forestår den daglige fodring, dvs. morgen- og aftenfodring. I løbet af et skoleår skal man regne
med ca. 3 weekendvagter, hvor man skal blive på skolen og passe hundene, det er i 2-mands team.

Skolen har 8 hunde, af forskellige racer. Du har mulighed for at medtage egen hund, der betales en månedlig kostpris. Egne hunde bor i
pensionen, på lige fod med skolens hunde.
                 ”Hejsa – jeg er så Amalie! Jeg og min hest Dugga (en
                 otte år gammel islænder) er elever på hestelinien.
                 Nedenfor kan du se lidt om Vittrup Efterskoles
                 hestelinie”

Udgangspunktet for al rideundervisning på Vittrup Efterskole er ønsket om en glad, velgående og arbejdsvillig
hest frem for alt. Dette får man blandt andet ved at variere sin træning, og en gang i mellem lave sjove øvelser
med hesten. Derfor vil vi forsøge at komme bredt omkring de forskellige aktiviteter indenfor hestesporten. Det
kan blandt andet være: ponygames, mønstring, kvadrille og strandture. Desuden kan der blive arbejdet med
horsemanship. Undervisningen vil som udgangspunkt være praktisk, men der vil kunne forekomme teoritimer.
I dressurtimerne arbejder vi ud fra det niveau hver enkelt befinder sig på, hvor der bliver bygget forskellige
øvelser på, der er med til at udvikle hest og rytter. I spring vil der blive sprunget forskellige baner samt
kombinationer, som passer til hver enkelt hest og rytter.
Der bliver arrangeret forskellige foredrag, hvor I også kan være med til at bestemme, hvad I godt kunne tænke
jer at høre/lære mere om. Dette kan blandt andet være foredrag af en dyrlæge, en smed eller en hestemassør.
Ligeledes vil I have mulighed for at komme med forslag til ture ud af huset, som kan være at besøge et
stutteri, besøge en travtræner eller tage på en islændertur.
Vi vil gerne bevare den sociale omgang i stalden, så derfor vil der blandt andet blive lavet ”pudsedage”, hvor vi
får lidt kage og kakao til.
Der vil også blive mulighed for at erhverve sig Dansk Rideforbunds Ridemærkeprøver i 5 grader.

I stalden vil der hver uge være 4 elever, som står for pasning af hestene med hensyn til foder både morgen og
aften. Man skal hver især sørge for at lukke egen hest ud og ind, samt muge ud hos sin hest. I weekenderne
vil der være 2 elever, som skal blive på skolen og passe alle hestene. Dette gælder både med at fodre
hestene samt lukke dem ud og ind.
Eleverne er selv med til at bedømme, hvornår der skal ringes efter smed eller dyrlæge.

Fælles for alle hestefag gælder, at du kan vælge mellem at medbringe din egen hest eller få
 en hest stillet til rådighed af skolen. Prisen for at medbringe egen pony er 1.000 kr. pr. måned
-hest 1500 kr. pr. måned. (denne pris dækker boksleje, hø, halm og foder, men er ekskl. dyr-
læge og smed), medens prisen for at få en af skolens heste stillet til rådighed er 750 kr. for en halvpart. .
        ”Hej der bag skærmen!!! Jeg hedder Mette, og er
        andenårselev. – I løbet af et år sker der rigtig meget på
        Vittrup Efterskole! – Men i løbet af kort tid finder du
        alligevel ind i en hverdag”


Et år på efterskole indeholder mange forskellige aktiviteter. Ved
skoleårets begyndelse får alle elever og forældre en årsplan, hvor
ferier, blive-weekender og forlængede weekender fremgår.
Af aktiviteter i løbet af året kan nævnes:

Introuger               Bedsteforældredag
Fagdage                Liniefagsdage
Store weekender            Forældredag
Temauger                Brobygning for 10. klasserne
Terminsprøver             Projektopgaver for 9. klasserne
Skitur                 Eksamener
Afslutningstur             Fællesaftner
Ridestævne               Reklamefilmsaften
Musical                Og meget, meget mere….

Ved at trykke på linkene, kan du se billeder fra skolens hjemmeside.
                ”Hej jeg hedder Mattis og kommer fra Vestre
                Jakobselv i Norge.
                Herunder kan du se nogle af de forventninger og
                regler, som er på skolen.”


Vi har på skolen en række regler, som alle er nødt til at følge. Det er du sikkert også vant til
hjemmefra – men her på skolen er de nedskrevne. Reglerne skal sikre, at vi kan skabe en
velfungerende dagligdag i vores ”stor-familie” med 110 søskende og 21 ”forældre”.
Det er vigtigt for os at sige, at vi som udgangspunkt forventer, at disse regler er mulige at
overholde for alle elever!

De vigtigste forventninger og regler er:

Vi forventer, at alle vores elever møder deres dagligdag med et åbent og positivt sind, og at du
behandler andre, som du selv ønsker at blive behandlet. Mobning er naturligvis uacceptabelt.
Vi accepterer ingen former for alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med dit skoleophold.
Du skal møde til alle timer og arrangementer – med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Din mobiltelefon skal altid være på værelset.
                ”Jeg hedder Michelle T. Pedersen og går i en
                af de to 9. klasser – min bliver kaldet grøn.
                Det fedeste ved at gå på efterskole er nok, at
                man bor sammen med vildt fremmede!
                – Men det er samtidig det allersværeste…”
-  Det kan være vanskeligt, når man pludseligt ikke har sit eget værelse mere! På
  Vittrup Efterskole bor eleverne på to, tre eller firemandsværelser. Hver elev har en
  kontaktlærer, som er den primære kontakt mellem skole og hjem. Denne lærer vil
  også være behjælpelig med eventuelle løsninger af værelsesproblemer.

-  Drenge og piger bor adskilt på skolen, men eleverne kan i løbet af aftenen besøge
  hinanden.
         Performancelinien
Drama på Vittrup Efterskole er med til at udvikle din lyst og evne til at udtrykke
dig ved, gennem brug af din krop og stemme, at arbejde med teatrets
virkemidler. Vi arbejder med:

•Teatersport
•Udviklingsøvelser
•Opsætning af teaterstykker
•Opsætning af musical
•Afslapningsøvelser
•Lys/lyd
•Skyggeteater
•Dramatisering

Gennem arbejdet med drama, lægger vi vægt på at udvikle dine evner til at
samarbejde med dine kammerater.
Det er hårdt, det er grænseoverskridende, det kræver mod, men til gengæld
giver det så meget tilbage til dig. Der bliver også mulighed for et samarbejde
med bl.a. vores billedkunstlinie og vores musikhold.
                 Idrætslinien
På idrætslinien er alsidighed nøgleordet, dvs. vi dyrker mange former for idræt.

På idrætslinien spænder indholdet bl.a. fra de store, klassiske boldspil (fx
fodbold/håndbold) over redskabsgymnastik og akrobatik til orienteringsløb og svømning.

På idrætslinien bliver I inddraget i undervisningen i forbindelse med såvel planlægning
som afvikling.

På idrætslinien skal I stå for at afholde en børneaktivitetsdag for ca. 100 børn fra 3. og 4.
klasse, hvor I er i rollen som undervisere.

På idrætslinien kommer I i form, så I er i stand til at klare en mini-triathlon.

På idrætslinien gælder det ikke om at vinde, men om at være med (men der bliver gået til
makronerne :-)


Se billeder fra idrætsdagen 2008 her
               Billedkunstlinie
Billedkunst handler om at bruge dine kreative evner, du vil komme til at stifte bekendtskab med:

•Billedfremstilling både som tegning, maleri, og relief.
•Lerarbejde hvor vi skal arbejde med den gamle koreanske og japanske brændningsteknik, der
 kaldes raku og den mere traditionelle brændningsteknik indenfor keramik. Du vil komme til at
 stifte bekendtskab med forskellig lertyper som fx papirsler, blåler og rødler
•Fremstilling af skulpturer hvor vi benytter os af meget forskellige materialer som fx
 genbrugsmaterialer, ler, ting fra naturen og ostevoks.
•Du vil komme til at arbejde med glas og prøve de forskellige teknikker, der er indenfor dette
område.

Der vil være ekskursioner til forskellige kunstnere og udstillinger, og vi taget på kunstmuseum i
forbindelse med de forskellige projekter og der vil indimellem også komme gæstelærer på besøg.
Du vil gennem billedanalyser og teori komme til at lære om de forskellige store kunstnere, der har
været gennem tiden.
”Goddag! – Jeg hedder Lone og er
skolens sekretær”

Hvis du har spørgsmål vedr. økonomi i forbindelse med
dit barns ophold, er du altid velkommen til at ringe eller
maile til skolens kontor.
Alle efterskoleelever får statsstøtte – på dette link kan du
og dine forældre se, hvor meget du kan få i støtte.
Skema vedr. statsstøtte
Alle udgifter er indregnet i skolepengene – dvs.
skoledragt, skitur og undervisningsmaterialer.


Tlf.   989499544
Mail   kontor@vittrupefterskole.dk


Kontoret er åbent dagligt mellem 08:00 – 16:00
- fredag dog til kl. 15:00
                ”Jeg er Katrine Dencker og er elev på
                friluftslinien! Herunder kan du læse mere
                om vores linie”

Med begrebet ”friluftsliv" mener vi trivsel ved og lyst til et udeliv i, af og med naturen.

   Friluftsliv handler om at overskride grænser både for den enkelte og i en gruppe. På friluftlivslinien kan du f.eks.
   komme til at opleve:

-   Teamwork
-   Naturkendskab
-   Opbygning af bål, bålhygge samt madlavning over bål
-   Bygning af shelters samt andet projektarbejde, hvor I vil få medbestemmelse
-   Kanosejlads
-   Oplevelser i naturen - det være sig både i skov og på strand
-   Der vil også blive mulighed for klatring både på skolens egen klatrevæg og andre steder i Danmark
-   Knivfremstilling
-   Pileflet
-   Fisketure
-   Samarbejdslege
-   At være ude i al slags vejr
-   At overskride egne grænser
-   Besøg af forskellige gæstelærere


   På friluftslivslinien lægger vi vægt på teamwork, og ønsker at den enkelte skal opleve glæden ved det fællesskab,
   som er i teamwork. For at kunne opnå denne glæde er det væsentligt, at vi har kendskab til hinandens personlige
   grænser, hvilket kan blive synliggjort i forbindelse med liniens forskellige aktiviteter i, af og med naturen.
       ”Hej med jer! Jeg hedder Andreas – men bliver kun kaldt T.C. –
       sådan er det bare!
       Herunder kan du se, hvem der er ansat på Vittrup Efterskole”                     Lone
            Per                   Filip
 Anna Mette               lærer
            lærer                  Pedel
 Forstander

Kristian        Karina      Inge Lise
                                Ole
            lærer      lærer
Viceforstander                         Pedel


Lasse          Jakob      Heino
            lærer      lærer         Hanne
lærer
                                Køkkenleder

Mette          Sisse      Lise
                                Merete
lærer          lærer      lærer
                                Køkkenass.

Lars Bo                             Kis
            Laila
lærer                              Køkkenass.
            lærer

Ditte         Pia        Lone          Lene
            lærer       sekretær        Køkkenass.
lærer
             ”Jeg hedder Cecilie Wacher Rasmussen og
             er meldt ind som elev på 08/09.
             – men det havde du jo ok regnet ud…ikk?”


                       Hvordan melder man sig ind?

1
Udfyld og send ansøgningsskemaet – det kan hentes her – eller ved henvendelse på kontoret.
Herefter modtager du en bekræftelse samt oplysning om, hvorvidt der er plads på det ønskede hold.

2
Inden du kan blive endeligt tilmeldt, skal du have deltaget i et infomøde med rundvisning.
Ring eller mail til skolen og tilmeld dig et fælles infomøde med andre kommende elever.
Hvis du tidligere har set skolen, bedes du anføre dette på ansøgningsskemaet – så behøves du ikke deltage i
rundvisningsdelen.

3
På infomødet udleveres endeligt tilmeldingsskema samt girokort til betaling af depositum
og indmeldelsesgebyr, som samlet udgør 1800 kr.
Af de 1800 kr. udgør depositum 700 kr.

4
Når det endelige tilmeldingsskema er returneret til skolen og girokortet
er indbetalt, er du optaget.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:101
posted:9/5/2010
language:Danish
pages:29