5-E SINIFI PROJE ÖDEVÄ° by yjg19349

VIEWS: 0 PAGES: 1

									             5-E SINIFI PROJE ÖDEVĠ

DERS: MATEMATİK
KONU: 2008 Yılına Ait Masa Takvimi
YÖNERGE (Çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izleyiniz)
 1. Üzerinde ödevi hazırlayanın adı soyadı , ödevi aldığı dersin adı, ödevin
   konusu olan kapak sayfası hazırlanacak.
 2. 2008 yılına ait bir masa takvimi hazırlayacaksınız. Her ay bir yaprak olacak
   şekilde takviminizi hafta hafta belirteceksiniz.
 3. Hazırlanan bu takvimde önemli gün ve geceleri ile bayram günlerini
   tanıtacak kısa bilgi köşeleri oluşturacaksınız.
 4. Hazırladığınız projeyi belirlenen tarihte diğer arkadaşlarınıza sınıfta
   anlatınız
 5. Proje ödevi en geç 20 Nisan 2008 tarihinde teslim edilecek

1 PROJE HAZIRLAMA      10 puan
Projeyi plana göre gerçekleştirme (10 Puan)
2.PROJENĠN ĠÇERĠĞĠ     60 puan
Günlerin ay ve haftaya uyumu     (10 Puan)
Bilgi köşelerinin doğruluğu     (10 Puan)
Kağıda orantılı yerleştirme     (10 Puan)
Proje ödevini süslemelerle zenginleştirme(10
Puan)
Tüm bilgi ve dokümanları birleştirip güzel bir
ürün oluşturma           (10 Puan)
Ödevi belirtilen sürede teslim etme(10 Puan)
3.SUNU YAPMA        30 puan
Türkçe’yi doğru ve düzgün kullanma(10 Puan)
Sorulara cevap verme (10 Puan)
Tüm grup üyelerinin performansları ve (10
Puan)katılımı
TOPLAM          100 PUAN
                                ALİ DÜZGÜN
                                5-E Sınıf Öğrt.

								
To top