Bankbesonderhede vir Lidmaatskap Donasie aan die Labuschagne

Document Sample
Bankbesonderhede vir Lidmaatskap Donasie aan die Labuschagne Powered By Docstoc
					    Bankbesonderhede vir Lidmaatskap Donasie aan die Labuschagne
                Familiebond
Baie dankie vir u bereidwilligheid om ‘n lid te word/u lidmaatskap te hernu van die
Labuschagne Familiebond. Sonder u getroue bydraes en ondersteuning sal hierdie bond nie
kan bestaan nie.

Wees verseker dat u bydrae met dankbaarheid aanvaar word en met goeie vrug aangewend
sal word vir die bevordering en uitbreiding van die uitgebreide belange van die Labuschagne
familie wêreldwyd.

Rekening naam:    Die Labuschagne Familiebond
Bank:         ABSA
Rekening nommer:   917 558 3510
Tak nommer:      632005

      Wees asseblief so vriendelik om u inbetalingstrokie te faks na die Voorsitter van
      die Labuschagne Familiebond by tel/faks: 016 362 4625 sodat u betaling teen u
      naam gekrediteer kan word.
      In die geval van elektroniese oorplasings kan u transaksie rekord per epos gestuur
      word aan hennie.labuschagne@homemail.co.za
      U strokie kan ook gepos word na die Labuschagne Familiebond, Populierweg 63,
      Meyerton, 1961.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: doel
Stats:
views:19
posted:9/5/2010
language:Afrikaans
pages:1