anser mfl totalfil

Document Sample
anser mfl totalfil Powered By Docstoc
					Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                         Författare        Förf. Enamn


 M   1962  2   1  14-17 Rovfågeltaxeringar i skånska marker          Staffan Ulfstrand    Ulfstrand, S.


                 Om smådoppingens utbredning och ekologi i
 M   1962  3   1  26-28                            Ingemar Ahlén      Ahlén, I.
                 Sverige
 M   1962  3   1    29 Sångsvanen häckande i Skåne              Lennart Hansson     Hansson, L.
                                            Krister Brood; Stellan
 M   1962  3   1    34 Fältsångare i Falsterbo                Hedgren; Ingemar     Brood, K; Hedgren, S; Hjort, I.
                                            Hjort
 M   1962  4   1  38-41  Koltrastens sovsträck                Kaj Elgstrand      Elgstrand, K
 M   1962  4   1  41-43  Polygami hos brun kärrhök i Skåne          Sven Axel Bengtson    Bengtson, S A.
 M   1962  4   1    43  Inventering av kentsk tärna i Skåne         Bengt Fritz       Fritz, B.
 M   1963  1   2   2-5  Skånes Ornitologiska Förenings rovfågelutfodring   Torsten Jacobsson    Jacobsson, T.
                  SkOF:s medverkan i int. Alfågelinventering vintern
 M   1963  1   2    6                            Staffan Ulfstrand    Ulfstrand, S.
                  1961-62
 M   1963  1   2    7  Tallsparv påträffad i Skåne             Rune Johansson      Johansson, R.
 M   1963  1   2  14-18  Verksamhetsberättelse för år 1962          SkOF           SkOF
 M   1963  2   2  22-26  Vinterfågelinventeringar i Skåne 1962-63       Ingvar Lennerstedt    Lennerstedt, I.
                  Övervintrande rördrommar i Krankesjön vintern
 M   1963  2   2  27-32                            Anders Enemar      Enemar, A.
                  1962-1963
 M   1963  2   2  32-33  Mindre lira i Öresund                Arne Klementsson     Klementsson, A.
 M   1963  2   2  33-34  Om korsnäbbens näringsvanor             Hilbert Olsson      Olsson, H.
                  Några fågelnotiser från Falsterbonäset sommaren
 M   1963  3   2  42-44                            Gunnar Roos       Roos, G.
                  1963
                  Iakttagelser av vinddrivna fåglar längs Skånes    Torgny von
 M   1963  4   2  53-56                                         v Wachenfeldt, T.
                  västkust                       Wachenfeldt


 M   1963  4   2  56-58 Om förekomst av Salmonella hos fåglar         Alf Wallerström     Wallerström, A.

                  Kråkans beteende vid nattkvarteren under
 M   1964  1   3   2-9                            Ingemar Nordborg     Nordborg, I.
                  övervintringsperioden
 M   1964  1   3   9-11  Synpunkter på vinterutfodring av gräsand       Lennart Hansson     Hansson, L.
 M   1964  1   3  11-12  Större korsnäbben, ett fältornitologiskt problem   Staffan Ulfstrand    Ulfstrand, S.
 M   1964  1   3  16-20  Verksamhetsberättelse för år 1963          SkOF           SkOF
 M   1964  2   3  21-27  Vinterfågelinventeringar i Skåne 1963-64       Ingvar Lennerstedt    Lennerstedt, I.
 M   1964  2   3  27-28  Ormörn i Skåne                    Johnny Karlsson     Karlsson, J.
 M   1964  2   3    28  Iakttagelser av vitkindad gås i Skåne        Nils Lilja        Lilja, N.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor  Titel                        Författare      Förf. Enamn
 M   1964  2   3  28-29  Praktejder vid Skanör                Torsten Jacobsson  Jacobsson, T.
 M   1964  2   3    29  Observation av nötväcka i sydvästskåne       Mikael Kristersson  Kristersson, M.
 M   1964  2   3    30  Vinterobservation av rördrom            Mikael Kristersson  Kristersson, M.
 M   1964  2   3  32-35 Fågelfaunan och biociderna - ett upprop        SkOF         SkOF
                  En räkning av de övervintrande andfåglarna efter
 M   1964  3   3  38-39                            Leif Nilsson     Nilsson, L.
                  Skånekusten
 M   1964  3   3  39-40 Skydd mot närgångna fotografer - ett apropå      Bengt Sjögren    Sjögren, B.
 M   1964  3   3    41  Flodsångare vid Egeside sjö             Sten Svensson    Svensson, S.
 M   1964  3   3    42  Vithalsad sparv iakttagen i Malmö          Sune Christiansson  Christiansson, S.
 M   1964  3   3    43  Övervintrande rördrom vintern 1963/64        Anders Enemar    Enemar, A.
 M   1964  3   3    43  Blåkråka                      Lennart Norström   Norström, L.
 M   1964  3   3    44  Svanbastarder i Ringsjön              B Seifert      Seifert, B.
                  Kombinerad ringmärknings- och
 M   1964  4   3  54-57                            Christer Persson   Persson, C.
                  inventeringsverksamhet?
 M   1964  4   3  57-58  Fler observationer av flodsångare vid Egeside sjö  Hans Swegen     Swegen, H.
 M   1964  4   3  58-59  Rovfågel i fångenskap                Torsten Jacobsson  Jacobsson, T.
 M   1964  4   3  59-60  Ännu en havsörn förgiftad              Torsten Jacobsson  Jacobsson, T.
 M   1965  1   4   2-5  Havstruten som häckfågel i Skåne          Åke Andersson    Andersson, Å.
 M   1965  1   4   6-13  Förekomst av sparvuggla i Skåne vintern 1963-64   Sven Axel Bengtson  Bengtson, S A.
 M   1965  1   4  20-24  Verksamhetsberättelse för år 1964          SkOF         SkOF

                  Rovfågeltaxeringar i Sydvästskåne 1962/63 och
 M   1965  2   4  26-29                            Staffan Ulfstrand  Ulfstrand, S.
                  1963/64

 M   1965  2   4  29-33 Gransångare, tristis, påträffad i Skåne        Christer Persson   Persson, C.
 M   1965  2   4  33-34 Falsterbo-Nytt: december 1964-mars 1965        Gunnar Roos     Roos, G.
                 Skrivelse till Konungen angående flygplats på
 M   1965  2   4  34-36                            SkOF         SkOF
                 Saltholm
 M   1965  3   4  46-50 Andfågelräkningar efter Skånes kuster 1964/65     Leif Nilsson     Nilsson, L.
 M   1965  3   4    50 Observation av vitögd dykand vid Vombsjön       Ingrid Åke Jönsson  Jönsson, I; Jönsson, Å.
                                            Lars Malmberg;
 M   1965  3   4    51 Hane av strömand vid Landskrona                      Malmberg, L; Björklund, G.
                                            Gunnar Björklund
 M   1965  3   4  51-52 Gulhämpling i Lund                  Olof Rydén      Rydén, O.
 M   1965  3   4  52-54 Falsterbo-Nytt: april-juli 1965            Gunnar Roos     Roos, G.
 M   1965  4   4  57-65 Ljungpipare och grönbena i N.E. Skåne 1965      Sven Axel Bengtson  Bengtson, S A.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
 M   1965  4   4  65-66 Skäggmesen för första gången anträffad i Sverige  Sven Axel Bengtson  Bengtson, S A.
 M   1965  4   4  66-67 Flamingo vid Vombsjön                Paul Axelsson    Axelsson, P.
 M   1965  4   4    67 En observation av kanadagås             Hilbert Olsson    Olsson, H.


 M   1965  4   4  68-70 Falsterbo-Nytt: augusti-oktober 1965        Gunnar Roos     Roos, G.


 M   1966  1   5   1-5 Pungmesen, en för Sverige ny fågelart        Håkan Hallander   Hallander, H.
 M   1966  1   5   6-7 Falsterbo-nytt: oktober 1965-januari 1966      Gunnar Roos     Roos, G.

 M   1966  1   5   8-9 Iakttagelser av vinddrivna fåglar 1963-1965     flera

 M   1966  1   5    9  Rördrom i Åhus                  Paul Axelsson    Axelsson, P.
 M   1966  1   5    9  Härfågel vid Hovs hallar             Nils Rosenlund    Rosenlund, N.
 M   1966  1   5    10  Svarthätta observerad vintertid          Nils Rosenlund    Rosenlund, N.
 M   1966  1   5    10  Lundsångare i Perstorp              Nils Rosenlund    Rosenlund, N.
 M   1966  1   5  14-19  Verksamhetsberättelse för år 1965         SkOF         SkOF
 M   1966  1   5  19-20  Ornitologer, rapportera edra fågelobservationer  Sören Svensson    Svensson, S.
                  Till kännedomen om mindre sångsvanens
 M   1966  2   5  21-29                           Sven Axel Bengtson  Bengtson, S A.
                  uppträdande i NO Skåne
                  Undersökning av temperaturförhållanden i fyra
 M   1966  2   5  29-32                           Ulf Olsson      Olsson, U.
                  holktyper
 M   1966  2   5  32-35  Kornsparven i Skåne 1965             Krister Hjalte    Hjalte, K.
 M   1966  2   5  35-36  Pungmesbo vid Råbelövssjön            Paul Axelsson    Axelsson, P.


 M   1966  2   5  37-39 Häckfågelbeståndet på ön Dynan vid Klagshamn    Sören Svensson    Svensson, S.


 M   1966  2   5    39 Sträckande labb över Vombs ängar          Ingvar Lennerstedt  Lennerstedt, I.
                 SkOF:s skrivelse angående planer på flygfält vid
 M   1966  2   5  41-44                           SkOF         SkOF
                 Holmeja
                 Änder och svanar i sydvästskånska insjöar under
 M   1966  3   5  45-53                           Leif Nilsson     Nilsson, L.
                 icke häckningstid 1961-66
 M   1966  3   5  53-55 Falsterbo-nytt: februari-juli 1966         Gunnar Roos     Roos, G.
 M   1966  3   5    56 Snösiskor i Klippantrakten             Sten Svensson    Svensson, S.
 M   1966  3   5    56 Skedstork                      Anders Winge     Winge, A.
 M   1966  3   5    60 Afrikasafarin den 28 febr.-20 mars 1966       Staffan Ulfstrand  Ulfstrand, S.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
 M   1966  4   5  61-72 Tofsvipan och aprilvädret 1966           Sören Svensson    Svensson, S.
                 Häckningsförsök av rödhake under extrema
 M   1966  4   5    72                           Lars Jonasson     Jonasson, L.
                 betingelser
 M   1966  4   5  72-73 Gulhämplingar vid Åhus 1965-1966          Paul Axelsson     Axelsson, P.
 M   1966  4   5  73-77 Bygga fågelholkar av trä              Ingvar Lennerstedt  Lennerstedt, I.
                                           Sven Axel Bengtson,
                                           Nils Lilja, Lars
 M   1966  4   5  77-78 Knipan som häckfågel i Skåne                       Bengtson, S A; Lilja, N; Jonasson, L; Rosenlund, N.
                                           Jonasson, Nils
                                           Rosenlund
 M   1966  4   5  78-79 Bastard mellan kanadagås och grågås         Lars Jonasson     Jonasson, L.
                                           Arne Carlsson, Ulf
 M   1966  4   5    79 Observation av dvärgörn                          Carlsson, A; Stengård, U.
                                           Stengård
 M   1966  4   5    79 Häckfynd av rosenfink                Erik Schönbeck    Schönbeck, E.
 M   1966  4   5  79-80 Dvärgbeckasinen häckande i norra Skåne ………… Sven Axel Bengtson      Bengtson, S A.
                 Häckande sångsvan och något om dess förhållande
 M   1967  1   6   1-2                         Sten Svensson       Svensson, S.
                 till knölsvan
 M   1967  1   6   2-4 Guldtrast observerad i Falsterbo        Staffan Ulfstrand     Ulfstrand, S.
 M   1967  1   6   4-6 Falsterbo-nytt: juli-december 1966       Gunnar Roos        Roos, G.


 M   1967  1   6   7-9 Rovfågeltaxeringar 1964/65 och 1965/66       Staffan Ulfstrand   Ulfstrand, S.


 M   1967  1   6   9-10 Några sällsynta fåglar vid Landskrona hösten 1966  Peder Weibull     Weibull, P.
 M   1967  1   6  15-19 Verksamhetsberättelse för år 1966          SkOF         SkOF
 M   1967  1   6  19-20 Krönika (Föreningsnytt)               SkOF         SkOF
                                           Rune Frisén, Ingvar
 M   1967  2   6  21-34 Områden med fågelskydd i Skåne           Lennerstedt, Åke   Frisén, R; Lennerstedt, I; Uddling, Å.
                                           Uddling
                 Sjöfågelinventeringar i skånska farvatten vintern
 M   1967  2   6  35-39                           Leif Nilsson     Nilsson, L.
                 1965-1966
 M   1967  2   6  40-42 Tofslärkans förekomst i Skåne 1965-1966       Åke Andersson     Andersson, Å.
 M   1967  2   6    42 Sen häckning av tornsvala              Ingvar Lennerstedt  Lennerstedt, I.
 M   1967  2   6  43-44 Kvicksilver i fågel, ett referat          Ingvar Lennerstedt  Lennerstedt, I.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                                            Per Göran Bentz,
 M   1967  2   6    44 Ofullständigt pungmesbo                Lennarth Blomquist,  Bentz, P G; Blomquist, L; Casslén, B.
                                            Bertil Casslén

 M   1967  2   6  46-48 Krönika (Föreningsnytt)                SkOF         SkOF

                 En ny skånsk knölsvaninventering (+ resultat för inv.
 M   1967  2   6    48                            Anders Winge     Winge, A.
                 1957)
                                            Kjell Arne Olsson,
 M   1967  3   6  49-53 Mindre strandpiparen i Skåne 1965 och 1966                 Olsson, K A; Hjalte, K.
                                            Krister Hjalte
 M   1967  3   6  53-55 Falsterbo-nytt: januari-juli 1967           Gunnar Roos      Roos, G.
 M   1967  3   6    59 SkOF:s Östafrikaresa den 28/1-16/2 1967        Staffan Ulfstrand   Ulfstrand, S.

 M   1967  3   6  59-60 Krönika (Föreningsnytt)                SkOF         SkOF                  Antal och biotopval hos häckande andfåglar i
 M   1967  4   6  61-71                            Sven Axel Bengtson  Bengtson, S A.
                  Hammarsjön under 1956-1967


 M   1967  4   6  71-72 Falsterbo-nytt: augusti-september 1967        Gunnar Roos      Roos, G.
 M   1967  4   6    73 Förgiftad buskskvätta                 Berith Persson    Persson, B.
                                            Tore Andersson,
 M   1967  4   6    73 Björktrast häckande vid Bjuv                        Andersson, T; Gröndal, H.
                                            Henry Gröndahl
 M   1967  4   6    73  Praktejder vid Barsebäckshamn            Anders Winge     Winge, A.
 M   1967  4   6  74-79  Det nya flygfältet i Skåne             SkOF         SkOF
 M   1967  4   6  79-80  Krönika (Föreningsnytt)               SkOF         SkOF
 M   1968  1   7   1-5  Fåglar vid Helgeå mellan Broby och Knislinge    Sven Eric Jensén   Jensén, S E.
 M   1968  1   7   5-6  Falsterbo-Nytt: oktober-december 1967        Gunnar Roos      Roos, G.
                                            Ingrid Lennart
 M   1968  1   7    6 Gråtrut häckande i Skånes inland                      Hansson, I; Hansson, L.
                                            Hansson
 M   1968  1   7   7-9 Fåglar vid Vombsjöns västra strand          Torsten Larsson    Larsson, T.
 M   1968  1   7  10-12 Inventeringen Skånes häckfåglar            Sören Svensson    Svensson, S.
 M   1968  1   7    13 Kanadagåsen som övervintrare i Ystadtrakten      Henrik Johansson   Johansson, H.
 M   1968  1   7  13-14 Har gulsparv och kornsparv ökat?           Henrik Johansson   Johansson, H.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                       Författare      Förf. Enamn
                 Skärfläckans uppträdande vid Hammarsjön under
 M   1968  1   7    16                          Sven Axel Bengtson  Bengtson, S A.
                 häckningstid
 M   1968  1   7    17 Skäggmes                     Karl Erik Karlsson  Karlsson, K E.
 M   1968  1   7    17 Stor piplärka                   Staffan Johnsson   Johnsson, S.
 M   1968  1   7  20-23 Verksamhetsberättelse för år 1967         SkOF         SkOF
 M   1968  2   7  25-30 Invasion av pärluggla vid Falsterbo hösten 1967  Mikael Kristersson  Kristersson, M.
 M   1968  2   7    30 Hökuggla                     Henrik Johansson   Johansson, H.


                  Hammarsjön-Araslövssjön och Flommen-Foteviken,
 M   1968  2   7  31-42                         Ingvar Lennerstedt  Lennerstedt, I.
                  två int. sett skyddsvärda områden


 M   1968  2   7    42 Vårobservation av brandkronad kungsfågel     Sven Persson     Persson, S.
 M   1968  3   7  45-50 Sångsvanen som skånsk häckfågel          Lennart Hansson   Hansson, L.
 M   1968  3   7  50-51 Skottskadad kungsörn räddad            Sören Svensson    Svensson, S.
 M   1968  3   7  52-53 Kristianstad-traktens rödspovbestånd       Erik Schönbeck    Schönbeck, E.
 M   1968  3   7    53 Lappsparvar övervintrande vid Skälderviken    Lars Karlsson    Karlsson, L.
 M   1968  3   7    54 Falsterbo-nytt: januari-juli 1968         Gunnar Roos     Roos, G.
                                          Åke Andersson, Sven
 M   1968  4   7  57-63 Skånes häckande knölsvanar 1967          Axel Bengtson, Leif Andersson, Å; Bengtson, S A; Nilsson, L.
                                          Nilsson
 M   1968  4   7  63-64 Falsterbo-nytt: augusti-september 1968      Gunnar Roos     Roos, G.
                 Svanräkningar i sydvästra Skåne september-april
 M   1969  1   8   1-8                          Leif Nilsson     Nilsson, L.
                 1965/66-1967/68
 M   1969  1   8   8-9 Skottskadad kungsörn 1              Sören Svensson    Svensson, S.
 M   1969  1   8   9-10 Skottskadad kungsörn 2              Berith Persson    Persson, B.
                 Intressantare fågelobservationer inom
 M   1969  1   8  10-11                          Rune Gerell     Gerell, R.
                 Vombområdet under 1968
 M   1969  1   8    12 Björktrast häckande vid Krankesjön        Thomas Alerstam   Alerstam, T.
 M   1969  1   8    12 Svartbent strandpipare häckande vid Landskrona  Thomas Alerstam   Alerstam, T.
 M   1969  1   8  12-14 Falsterbo-nytt: oktober-december 1968       Gunnar Roos     Roos, G.
 M   1969  1   8  14-15 Sumphönsläten - ett fältornitologiskt problem   Sören Svensson    Svensson, S.
 M   1969  1   8  21-24 Verksamhetsberättelse för år 1968         SkOF         SkOF
 M   1969  2   8  25-27 Inventeringen Skånes häckfåglar          Sören Svensson    Svensson, S.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
 M   1969  2   8  28-31 Fältpiplärkan i Sverige 1968             Göran Högstedt    Högstedt, G.
                 Förekomsten av svart rödstjärt, tofslärka och
 M   1969  2   8  31-34                           Staffan Johnsson   Johnsson, S.
                 fältpiplärka i Hälsingborg 1967-1968
                 Gravandens uppträdande vid sydvästra Skånes
 M   1969  2   8  34-35                           Leif Nilsson     Nilsson, L.
                 kuster september-början av maj 65-68
                 Kommersiell äggplockning och fågelfångst - hot mot
 M   1969  3   8  41-42                           Håkan Hallander   Hallander, H.
                 sällsynta fågelarter
 M   1969  3   8  43-44 Råkor och valnötter                 Torsten Malmberg   Malmberg, T.
                 Sothönsräkningar vid sydvästra Skånes kuster
 M   1969  3   8  44-46                           Leif Nilsson     Nilsson, L.
                 vintrarna 1965/66 - 1967/68
 M   1969  3   8  46-48 Falsterbo-nytt: januari-juli 1969          Gunnar Roos     Roos, G.
                  Utflyttning och nybosättning bland kusthäckande
 M   1969  4   8  53-56                           Christer Persson   Persson, C.
                  arter i Sydskåne
 M   1969  4   8  57-59 Stararnas sovsträck                 Sören Svensson    Svensson, S.
 M   1969  4   8  60-61 Brandkronad kungsfågel - en fågelart på invandring Göran Högstedt     Högstedt, G.
 M   1969  4   8  62-65 Studier av beteendet hos skadskjutna gäss      Hannes Malmquist   Malmquist, H.
 M   1969  4   8  66-68 Småfläckiga sumphönan i Hammarsjön 1956-1969     Sven Axel Bengtson  Bengtson, S A.
 M   1969  4   8  68-70 Falsterbo-nytt: augusti-september 1969        Gunnar Roos     Roos, G.
 M   1970  1   9   1-3 Samarbete mellan ornitologer och jägare?       Arne Schmitz     Schmitz, A.
 M   1970  1   9   4-11 Inventeringen Skånes häckfåglar           Sören Svensson    Svensson, S.
                                           Gerd Alfredsson,
                  Häckfågelfaunan på strandområdet mellan Jonstorp
 M   1970  1   9  12-15                           Hans Edenwall,    Alfredsson, G; Edenwall, H; Jönsson, C.
                  och Farhult 1968
                                           Christer Jönsson
 M   1970  1   9  15-17  Falsterbo-nytt: oktober-december 1969       Gunnar Roos     Roos, G.
 M   1970  1   9  20-23  Verksamhetsberättelse för år 1969         SkOF         SkOF
 M   1970  2   9  25-28  Tornugglans bytesval i Skåne            Bo Frylestam     Frylestam, B.
                  Ger Inventeringen Skånes häckfåglar en rättvisande
 M   1970  2   9  29-32                           Sören Svensson    Svensson, S.
                  bild av arternas utbredning?
 M   1970  2   9    33  Kungsörn och räv i kamp om byte          Paul Axelsson    Axelsson, P.
 M   1970  2   9  34-35  En iakttagelse av kungsörnens jaktteknik      Ingemar Ahlén    Ahlén, I.
                                           Magnus Sylvén,
 M   1970  2   9  35-36  Rastande vadare vid Krankesjön sommaren 1969              Sylvén, M; Lindblad, T.
                                           Thomas Lindblad
 M   1970  3   9  41-45  Socialt fågelskådande i Skåne - några reflexioner Torsten Malmberg   Malmberg, T.
 M   1970  3   9    46  Något om kattugglans näringsval i stadsmiljö    Jan Åke Hillarp
 M   1970  3   9  47-50 Falsterbo-nytt: januari-juli 1970          Gunnar Roos     Roos, G.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                        Författare        Förf. Enamn
                 En annorlunda taxering av skånsk fågelfauna under
 M   1970  4   9  53-57                           Staffan Ulfstrand    Ulfstrand, S.
                 häckningstid
 M   1970  4   9    58 Observation av större lira vid Kullen        Göran Högstedt      Ulfstrand, S.
 M   1970  4   9    59 Tornugglan i Skåne 1970               Bo Frylestam       Frylestam, B.


 M   1970  4   9  60-61 Sena häckningar av vadare i södra Skåne 1970    Christer Persson     Persson, C.


 M   1970  4   9  61-64 Falsterbo-nytt: augusti-september 1970       Gunnar Roos       Roos, G.
 M   1971  1  10   1-2 Vad gör fiskmåsen i stan?              Åke Andersson      Andersson, Å.


                  Skanörs revlar - en häckfågellokal i omedelbart  Göran Högstedt,
 M   1971  1  10   3-10                                       Högstedt, G; Roos, G.
                  behov av skydd                  Gunnar Roos


 M   1971  1  10  10-12 Falsterbonytt: oktober-januari 1971         Gunnar Roos       Roos, G.
 M   1971  1  10  13-14 Tunisien                      Sören Svensson      Svensson, S.
 M   1971  1  10  18-22 Verksamhetsberättelse 1970             SkOF           SkOF
                 Kullaberg - en intressant lokal för
 M   1971  2  10  25-26                           Kjell Åke Hall      Hall, K Å.
                 havsfågelobservationer
                 Hornugglans näringsval i Malmö och Nordanå
 M   1971  2  10  27-31                           Jan Åke Hillarp     Hillarp, J Å.
                 vintern 1962/63
                 Fågellivet kring byarna Baldringe och Högestad, N
 M   1971  2  10  31-37                           Paul Axelsson      Axelsson, P.
                 Ystad
 M   1971  2  10  37-39 Raps som föda åt vinterfågel             Lars Ljunggren     Ljunggren, L.
 M   1971  2  10  40-41 Kontinentala stjärtmesar i Skåne           Hans Källander     Källander, H.
                                            Göran Högstedt, Pär
 M   1971  3  10  45-50  Vadartaxering på sydvästskånska kustängar                 Högstedt, G; Larsson, P G.
                                            Gunnar Larsson
                                            Lennarth Blomquist,
                  Högstaålder och fenologi för skånska häckfåglar Del
 M   1971  3  10  51-56                            Göran Högstedt,    Blomquist, L; Högstedt, G; Persson, C.
                  1. Tättingar
                                            Christer Persson
                                            Göran Högstedt, Hans
 M   1971  3  10  57-60  Sparvuggleinvasionen i Skåne hösten 1970      Källander, Berith   Högstedt, G; Källander, H; Persson, B.
                                            Persson
 M   1971  3  10  60-61  Rovfågelmatning vintern 1970-71           Berith Persson     Persson, B.
 M   1971  3  10  61-64 Falsterbonytt: april-juli 1971           Gunnar Roos       Roos, G.
 M   1971  3  10    68 SkOF får fågeltorn vid Löddeåns mynning       SkOF           SkOF
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                       Författare       Förf. Enamn
                                          Thomas Alerstam,
 M   1971  4  10  69-75 Fågelfaunan på Gråen                           Alerstam, T; Weibull, P.
                                          Peder Weibull
 M   1971  4  10  76-81 Funderingar kring två skånska stenknäcklokaler   Torsten Malmberg    Malmberg, T.
 M   1971  4  10  81-83 Från Vombsjöns västra strand            Hans Källander     Källander, H.
 M   1971  4  10  84-86 Falsterbonytt: augusti-oktober 1971        Gunnar Roos      Roos, G.
 M   1971  4  10  87-88 Uzbekistan                     Håkan Hallander    Hallander, H.
                 Fågelsträcket över Skåne studerat medelst radar  Thomas Alerstam,
 M   1972  1  11   1-6                                      Alerstam, T; Ulfstrand, S.
                 och av fältobservatörer              Staffan Ulfstrand

 M   1972  1  11   7-10 Vinterobservationer av vadare i Skåne       Berith Persson     Persson, B.

 M   1972  1  11  10-11 Massuppträdande av grå lira vid Kullen       Thomas Dahlman     Dahlman, T.
                 Novemberinventeringar av skånska sjöfåglar 1969-
 M   1972  1  11  12-15                          Leif Nilsson      Nilsson, L.
                 71
                 Vinterrörelser hos knölsvanen i Öresund och    Lennarth Blomquist,
 M   1972  1  11  15-18                                      Blomquist, L; Persson, C.
                 angränsande farvatten               Christer Persson
 M   1972  1  11  18-19 Falsterbonytt: oktober-december 1971        Gunnar Roos      Roos, G.
 M   1972  1  11  20-23 SkOF:s exkursion till Turkiet och Libanon 1971   Carl Axel Bauer    Bauer, C A.
 M   1972  1  11  24-28 Verksamhetsberättelse för 1971           SkOF          SkOF
 M   1972  1  11    32 Åter en örn skjuten i Skåne            SkOF          SkOF

 M   1972  1  11    35 Exploatering av Klagshamnsområdet         Göran Högstedt     Högstedt, G.
                                          Gunnar K A
 M   1972  2  11  37-46 Fågelfaunan i skånska smådammar                      Andersson, G K A.
                                          Andersson
 M   1972  2  11  46-48 Verkeåns dalgång som ledlinje           Ragnar Edberg     Edberg, R.
                 Ornitologiska skåneminnen: en oktoberexkursion till
 M   1972  2  11  48-52                           Gustaf Rudebeck    Rudebeck, G.
                 Sövde 1939
                                           Sven Axel Bengtson,
 M   1972  2  11  53-58 SkOF:s afrikaresa februari 1972                      Bengtson, S A; Rudebeck, G.
                                           Gustaf Rudebeck
 M   1972  3  11  61-64 Tofslärkan i sydvästra Skåne 1971-72        Göran Högstedt    Högstedt, G.
                 Vombs ängar - förändringar i markanvändning och
 M   1972  3  11  65-73                           Johnny Karlsson    Karlsson, J.
                 häckfågelfauna
                 Ornitologiska skåneminnen: min första toppdag för
 M   1972  3  11  73-79                           Gustaf Rudebeck    Rudebeck, G.
                 rovfågel vid Falsterbo
 M   1972  3  11  80-82 Falsterbonytt: mars-juli 1972           Gunnar Roos      Roos, G.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare       Förf. Enamn
                                           Lennarth Blomquist,
 M   1972  4  11   89-93 Turkduvan i Malmö                            Blomquist, L; Persson, C.
                                           Christer Persson
 M   1972  4  11   93-97 SkOF:s Östafrikaresa 28 juli-19 augusti 1972   Ingemar Ahlén     Ahlén, I.
 M   1972  4  11   97-99 Mallorcaresan våren 1972             Sören Svensson     Svensson, S.
 M   1972  4  11  100-102 Falsterbonytt: augusti-oktober 1972        Gunnar Roos      Roos, G.
                                           Thomas Alerstam,
 M   1973  1  12    1-11 Fågelsträcket över Skåne ett septemberdygn 1972             Alerstam, T; Ulfstrand, S.
                                           Staffan Ulfstrand
                  Tranans uppträdande i Skåne speciellt sommaren
 M   1973  1  12   11-17                          Johnny Karlsson    Karlsson, J.
                  1972
 M   1973  1  12   17-19 Falsterbonytt: oktober-december 1972       Gunnar Roos      Roos, G.
 M   1973  1  12   22-26 Verksamhetsberättelse för 1972          SkOF          SkOF

 M   1973  1  12     32 Styrelsenytt (Föreningsnytt)           SkOF          SkOF                                           Carl Axel Bauer, Pär
 M   1973  2  12   33-45 Sjölundas fågelliv                            Bauer, C A; Larsson, P G.
                                           Gunnar Larsson


                                           Åke Andersson, Nils
 M   1973  2  12   46-51 Tobisgrisslorna på Hallands Väderö                    Andersson, Å; Rosenlund, N.
                                           Rosenlund
                  Ornitologiska skåneminnen: en exkursion till
 M   1973  2  12   51-53                          Gustaf Rudebeck    Rudebeck, G.
                  Häckeberga våren 1941
 M   1973  2  12   53-54 Debatt: Ett aktivare SkOF?            Arne Schmitz      Schmitz, A.
 M   1973  3  12   61-64 Gulhämplingen i nordöstra Skåne          Kurt Smith       Smith, K.
                  Fågelbeståndsvariationer i några skogar under
 M   1973  3  12   65-71                          Thomas Alerstam    Alerstam, T.
                  vinterhalvåret

 M   1973  3  12   71-74 Falsterbonytt: januari .juli 1973         Gunnar Roos      Roos, G.

                                           Mikael Kristersson,
 M   1973  3  12   75-77 Omaka par på Måkläppen                          Kristersson, M; Roos, G.
                                           Gunnar Roos
 M   1973  3  12   77-79 Hur mycket häger finns det i Skåne?        Sören Svensson     Svensson, S.
 M   1973  3  12   84-85 Debatt: "Ett aktivare SkOF"            Rolf Olsson      Olsson, R.

 M   1973  4  12   89-95 Fyledalens rovfåglar under tre vintrar      Paul Axelsson     Axelsson, P.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare        Förf. Enamn
                                            Lennarth Blomquist,
                  Högstaålder och fenologi hos skånska fåglar: Del II.
 M   1973  4  12   96-101                           Göran Högstedt,     Blomquist, L; Högstedt, G; Persson, C.
                  Icke-tättingar
                                            Christer Persson
 M   1973  4  12  101-104 Falsterbonytt: augusti-september 1973        Gunnar Roos       Roos, G.
 A   1974  1  13    1-12 Gladan i Skåne 1972                   Sören Svensson    Svensson, S.
 A   1974  1  13   13-14 Havsfåglar i nordvästra Skåne hösten 1973        Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
 A   1974  1  13   15-24 Inventeringen Skånes häckfåglar 1973 och 1974      Sören Svensson    Svensson, S.
 A   1974  1  13   25-30 Falsterbonytt: oktober-december 1973          Gunnar Roos      Roos, G.
                   Expeditionen till södra och centrala Turkiet 27/9 -
 A   1974  1  13   31-34                             Carl Axel Bauer    Bauer, C A.
                   3/10 1973
 A   1974  1  13   35-46 Sträcket av rovfågel och stork över Bosporen 1973    Gustaf Rudebeck    Rudebeck, G. A   1974  1  13   51-53 Föreningsnytt                      SkOF         SkOF


 A   1974  1  13   53-59 Verksamhetsberättelse för 1973             SkOF         SkOF
                  Svensk fågelatlas - den stora nya inventeringen …
 A   1974  1  13   59-61                             Sören Svensson    Svensson, S.
                  av Sveriges fågelfauna
 A   1974  2  13   65-70 Tio års midvinterinventeringar av skånska andfåglar Leif Nilsson       Nilsson, L.

                                              Thomas Alerstam,
                   Fåglar inom ett nyskapat utfyllnadsområde vid
 A   1974  2  13   71-86                             Peder Weibull, Anders Alerstam, T; Weibull, P; Winge, A.
                   Landskrona
                                              Winge


 A   1974  2  13   87-98 Växtgifters inverkan på celldelningar -         Bo Hammar       Hammar, B.
 A   1974  2  13   99-106 I Sverige inplanterade fåglar              Johnny Karlsson    Karlsson, J.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                           Författare       Förf. Enamn
                  Naturlig spridning och inplantering av fåglar till vårt
 A   1974  2  13  107-110                              Staffan Ulfstrand   Ulfstrand, S.
                  land - några ekologiska synpunkter
 A   1974  2  13  111-118 Några anteckningar om fågellivet på Hven         Anders Winge      Winge, A.
                                               Björn Ahlström, Lars
 A   1974  2  13  119-121 Tornugglan i Skåne 1973                             Ahlström, B; Byrén, L.
                                               Byrén
 A   1974  2  13  122-127 Resan till Gambia och Senegal 1974            Berith Persson     Persson, B. A   1974  2  13  129-130 Föreningsnytt                       SkOF          SkOF A   1974  2  13    131 Turkduvan - riksinventeringsart 1974           SkOF          SkOF
                   Ett försök med kedjeobservationer på
 A   1974  3  13  137-148                              Gunnar Roos      Roos, G.
                   Falsterbonäset under höststräcket
 A   1974  3  13  149-156 Rapport från Silvåkratornet vid Krankesjön        Gustaf Rudebeck    Rudebeck, G.
                  Iakttagelser vid en häckningsplats för pungmes i
 A   1974  3  13  157-165                              Peter Öhrström     Öhrström, P.
                  Västskåne 1972-1973
                  Aktivitet, konsumtion och energiförbrukning hos
 A   1974  3  13  167-178                              Magnus Sylvén     Sylvén, M.
                  tornfalk och ormvråk
 A   1974  3  13  179-182 Falsterbonytt: januari - juni 1974            Gunnar Roos      Roos, G.
 A   1974  3  13  183-189 Ugglan i sydsvensk folktradition             Jochum Stattin     Stattin, J.


 A   1974  3  13  193-195 Föreningsnytt                       SkOF          SkOF


                   Rastande och övervintrande sjöfågel i Ringsjön
 A   1974  4  13  201-210                              Leif Nilsson      Nilsson, L.
                   1968 - 1974
                                               Donald E Johnston,
 A   1974  4  13  211-218 Kvalster som parasiter på fågel                         Johnston, D E; Lundqvist, L.
                                               Lars Lundqvist


 A   1974  4  13  219-224 Falsterbonytt: juli - september 1974           Gunnar Roos      Roos, G.


                   Den skånska fågelfaunans sammansättning under
 A   1974  4  13  225-240                              Staffan Ulfstrand   Ulfstrand, S.
                   vinter och sommar
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
                                            Hjalmar Dahm, Balint
 A   1974  4  13  241-244 Skrattmåsarna i Krankesjön 1974                      Dahm, H; Wagner, B.
                                            Wagner
 A   1974  4  13  245-253 Fåglar i nordvästra Skåne              Thomas Dahlman     Dahlman, T.
                                            Hans Cronert,
                   Skräntärnans förekomst i nordöstra Skåne och en
 A   1974  4  13  254-256                           Magnus Ny, Gustaf   Cronert, H; Ny, M; Rudebeck, G.
                   kommentar från G.R.
                                            Rudebeck
 A   1974  4  13  258-260 Föreningsnytt                    SkOF          SkOF
 A   1974  4  13    261 Kullabygdens Ornitologiska Förening         SkOF          SkOF
 A   1975  1  14    1-10 Ornitologiska skåneminnen: att gå Klingvallsån   Gustaf Rudebeck    Rudebeck, G.
                  Duvhökens betydelse för vinterdödligheten hos
 A   1975  1  14   11-22                           Görgen Göransson    Göransson, G.
                  fasaner
 A   1975  1  14   23-28 Rördrommens förekomst i Skåne 1961-1973       Johnny Karlsson    Karlsson, J.
 A   1975  1  14   29-38 Gråtrut som näringsparasit på sångsvan       Hans Källander     Källander, H.

 A   1975  1  14   39-44 Falsterbonytt: oktober - december 1974       Gunnar Roos      Roos, G.

 A   1975  1  14   45-46 Sparvuggla häckande i Skåne 1974          Kjell Johansson    Johansson, K.
 A   1975  1  14     46 Sparvuggleintermezzo i Vombs fure          Staffan Ulfstrand   Ulfstrand, S.
 A   1975  1  14   46-48 Fågelsträck i lä av fartyg             Thomas Alerstam    Alerstam, T.
 A   1975  1  14   48-51 Ringmärkningsverksamheten              Thomas Alerstam    Alerstam, T.
 A   1975  1  14   51-52 Ett nytt onödigt beträdnadsförbud          Thomas Alerstam    Alerstam, T.

 A   1975  1  14   57-59 Föreningsnytt                    SkOF          SkOF

 A   1975  1  14   59-64 Verksamhetsberättelse för 1974           SkOF          SkOF
 A   1975  1  14   64-65 Svensk fågelatlas - skånedelen           Sören Svensson     Svensson, S.
 A   1975  1  14   65-67 Inventera Häckebergakärret             Berith Cavallin    Cavallin, B.
                                            Görgen Göransson,
                   Jordugglans uppträdande på Falsterbonäset 1972-
 A   1975  2  14   73-78                           Johnny Karlsson,    Göransson, G; Karlsson, J; Roos, G.
                   1974, särskilt dess födoval …..
                                            Gunnar Roos
                   De arktiska vadarnas flyttning över Falsterbo
 A   1975  2  14   79-92                           Gunnar Roos      Roos, G.
                   sommaren 1974 …


                   Inventeringar av rastande och övervintrande
 A   1975  2  14   93-108                           Leif Nilsson      Nilsson, L.
                   sjöfåglar i sydvästra Skåne 1961-1975
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                                             Carl Axel Bauer, Arne
 A   1975  2  14  109-116 Skånska rovfåglar - örnar och fiskgjuse. En bildserie Schmidz, Peder    Bauer, C A; Schmitz, A; Weibull, P.
                                             Weibull


 A   1975  2  14  117-126 Fågelbestånden i fem olika biotoper vid Krankesjön Sören Svensson          Svensson, S.


                  Mallophaga - en ornitologiskt intressant
 A   1975  2  14  127-132                              Bengt Nilsson       Nilsson, B.
                  insektsgrupp
 A   1975  2  14    133 Tornfalk parasiterar på jorduggla             Ingvar Nilsson      Nilsson, I.
                  Större hackspett som predator på
 A   1975  2  14    134                              Johnny Karlsson      Karlsson, J.
                  rödhönskycklingar


 A   1975  2  14  138-139 Sanitära olägenheter i Blekinge              Johnny Karlsson      Karlsson, J.


 A   1975  3  14  161-164 Rapport från Silvåkratornet vid Krankesjön        Gustaf Rudebeck      Rudebeck, G.


                   Inventeringar av rastande och övervintrande
 A   1975  3  14  165-178                              Leif Nilsson       Nilsson, L.
                   sjöfåglar i sydvästra Skåne 1961-1975 A   1975  3  14  179-182 Falsterbonytt: januari-juni 1975             Gunnar Roos        Roos, G.

 A   1975  3  14  183-190 Invasionen av sparvuggla i Skåne hösten 1974        Hans Källander     Alerstam, T.
                                                Ragnar Hall, Christer
 A   1975  3  14  191-199  Tofsmesens näringssök och häckning i Vombs fure                  Hall, R; Hansson, C.
                                                Hansson
 A   1975  3  14    200  Skrattmås rövar byte från skräntärna           Johnny Karlsson     Karlsson, J.
 A   1975  3  14    201  Ladusvala bygger bo direkt på husvägg           Sune Arlebo       Arlebo, S.
                                                Björn Ahlström, Lars
 A   1975  3  14    201  Tornugglan i Skåne 1974                              Ahlström, B; Byrén, L.
                                                Byrén
 A   1975  3  14    202  Större hackspett tar ungar ur hussvalebo         Sune Arlebo       Arlebo, S.
                                                Lars Svensson,
 A   1975  3  14  202-204  Rariteter - debatt om hur stor plats de tar i tidskrifter             Svensson, L; Alerstam, T.
                                                Thomas Alerstam
 A   1975  3  14  209-213  Resan till Gambia 1975                  Berith Cavallin     Cavallin, B.
                   Mindre strandpiparens flyttning baserad på resultat
 A   1975  4  14  217-224                               Kjell Arne Olsson    Olsson, K A.
                   från ringmärkning
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                      Författare      Förf. Enamn                   Inventeringar av rastande och övervintrande
 A   1975  4  14  225-236                         Leif Nilsson     Nilsson, L.
                   sjöfåglar i sydvästra Skåne 1961-1975 A   1975  4  14  237-246 Falsterbonytt: juli-oktober 1975        Gunnar Roos     Roos, G.

 A   1975  4  14  247-252 Fågelfaunan vid Saxåns utlopp 1974       Anders Larsson    Larsson, A.
 A   1975  4  14  253-264 Mesar - en bildserie              Hans Källander    Källander, H.
 A   1975  4  14  265-266 Bofink stjäl föda från nötväcka         Sören Svensson    Svensson, S.
                                          Thomas Alerstam,
 A   1975  4  14  266-268 Varför saknas entitan och nötväckan på Hven?             Alerstam, T; Winge, A.
                                          Anders Winge
 A   1975  4  14    268 Rödvingetrast häckande i Sydskåne        Staffan Ulfstrand  Ulfstrand, S.
                                          Lars Svensson,
 A   1975  4  14  269-272 Repliker om rariteter              Thomas Alerstam,   Svensson, L; Alerstam, T; Liljegren, T.
                                          Tage Liljegren
 A   1975  4  14  282-287 Föreningsnytt                  SkOF         SkOF
                                          Staffan Ulfstrand,
 A   1976  1  15    1-32 Hur många fåglar häckar i Sverige?                  Ulfstrand, S; Högstedt, G.
                                          Göran Högstedt
 A   1976  1  15   33-38 Falsterbonytt: oktober-december 1975      Gunnar Roos     Roos, G.
                  Spridning av blyhagel i samband med jakt -
 A   1976  1  15   39-50                         Johnny Karlsson   Karlsson, J.
                  omfattning och biologiska effekter

                                          Paul Eric Jönsson,
 A   1976  1  15   51-64 Havsfåglar vid Kullen 1970-1974                   Jönsson, P E; Peterz, M.
                                          Mats Peterz

 A   1976  1  15   65-70 Värdet av fågelforskning            Thomas Alerstam   Alerstam, T.
 A   1976  1  15   71-74 Svensk fågelatlas i Skåne 1975         Sören Svensson    Svensson, S.

 A   1976  1  15   75-81 Raritetsdebatt                 Lars Svensson    Svensson, L. A   1976  1  15   88-89 Föreningsnytt                  SkOF         SkOF
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
 A   1976  1  15   90-93 Verksamhetsberättelse för 1975             SkOF         SkOF
                  En ny rastplats för grågäss på Måkläppen i       Gunnar Roos, Håkan
 A   1976  2  15  101-108                                       Roos, G; Lindskog, H.
                  sydvästra Skåne                    Lindskog
                   Forsärlans höststräck vid Falsterbo samt några
 A   1976  2  15  109-118                            Gunnar Roos      Roos, G.
                   synpunkter på artens långsiktiga beståndsutveckling
                   Störningseffekter på djur - med exempel från     Görgen Göransson,
 A   1976  2  15  119-124                                       Göransson, G; Karlsson, J.
                   gåsjakten i Skåne                  Johnny Karlsson
 A   1976  2  15  125-130 Häckfågelfaunan i Lomma dammar 1975          Per Andell      Andell, P.

                   Skånska rovfåglar - glador, kärrhökar & vråkar. En
 A   1976  2  15  131-138                            Magnus Sylvén    Sylvén, M.
                   bildserie
 A   1976  2  15  139-140 Ljusa ormvråkar - "börringevråkar"           Ingvar Skoog     Skoog, I.
                                             Magnus Sylvén,
 A   1976  2  15  141-144 Häckningsförsök av kungsörn i Skåne                     Sylvén, M; Gustafson, G.
                                             Göran Gustafson
 A   1976  2  15  145-149 Fåglar som föda i forna dagar             Pehr H Enckell    Enckell, P H.
 A   1976  2  15    150 Tornfalk med smak för daggmask             Peder Weibull    Weibull, P.
 A   1976  2  15  150-151 Födosöksteknik hos bivråken              Göran Högstedt    Högstedt, G.
 A   1976  2  15    151 Rödvingetrastens häckning i Skåne - en korrigering Staffan Ulfstrand    Ulfstrand, S.

 A   1976  2  15  152-154 Hur många andfåglar häckar i Sverige?         Leif Nilsson     Nilsson, L.
 A   1976  2  15  158-159 Föreningsnytt                     SkOF         SkOF
 A   1976  2  15    160 Nordöstra Skånes Ornitologiska Förening        SkOF         SkOF
                                             Johnny Karlsson,
                   Dramatiska förändringar i vegetation och fågelfauna
 A   1976  3  15  165-184                            Anders Lindgren,   Karlsson, J; Lindgren, A; Rudebeck, G.
                   i Krankesjön och Björkesåkrasjön 1973-1976
                                             Gustaf Rudebeck
                                             Leif Nilsson, Bo
                   Näringsaktivitet och tidsbudget hos övervintrande
 A   1976  3  15  185-194                            Ebenman, Hakon    Nilsson, L; Ebenman, B; Persson, H.
                   och rastande sädgäss i Skåne
                                             Persson
                                             Görgen Göransson,
 A   1976  3  15  195-200 Predation på konstgjorda fasanreden                     Göransson, G; Loman, J.
                                             Jon Loman
                   Fågelsamhällen i jordbrukslandskap med olika     Sam Erlinge, Sören
 A   1976  3  15  201-210                                       Erlinge, S; Svensson, S.
                   markanvändning                    Svensson
                                             Per Göran Bentz,
 A   1976  3  15  211-216 Kejsarörn i Skåne 1975                           Bentz, P G; Sylvén, M.
                                             Magnus Sylvén
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare      Förf. Enamn
 A   1976  3  15  217-220 Falsterbonytt: januari-juni 1976         Gunnar Roos     Roos, G.
 A   1976  3  15    221 Kråkor med ormar på matsedeln           Carl Axel Bauer   Bauer, C A.
                                           Hans Källander,
 A   1976  3  15  221-222 Skata dödar huggorm?                          Källander, H; Sylvén, M.
                                           Magnus Sylvén
                                           Staffan Ulfstrand,
 A   1976  3  15  222-223 Svenska andpopulationers storlek                    Ulfstrand, S; Högstedt, G.
                                           Göran Högstedt
                   Kanadagåsens utbredning i södra Sverige under
 A   1976  4  15  241-246                          Leif Nilsson     Nilsson, L.
                   vinterhalvåret
                                           Görgen Göransson,
 A   1976  4  15  247-254 Dygnsvariationer i några fåglars sångaktivitet             Göransson, G; Karlsson, J.
                                           Johnny Karlsson
                   Svarttärnan i Skåne 1976 samt något om dess
 A   1976  4  15  255-264                          Hans Alexandersson  Alexandersson, H.
                   tidigare förekomst i landskapet
 A   1976  4  15  265-270 Falsterbonytt: juli-september 1976        Gunnar Roos     Roos, G.

 A   1976  4  15  271-276 svensk fågelatlas i Skåne 1976          Sören Svensson    Svensson, S.
                                           Thore Jönsson,
 A   1976  4  15  277-278 Tranans förekomst i nordöstra Skåne 1976                Jönnson, T; Johnsson, T.
                                           Thomas Johnsson

 A   1976  4  15  278-280 Häckfågelfaunan i Sjölundadammarna 1976      Olof Persson     Persson, O.

 A   1976  4  15    281 Sparvhök slår fladdermus             Sten R Lindskog   Lindskog, S R.
 A   1976  4  15  281-284 Prutgässens huvudled över Skåne under hösten?   Thomas Alerstam   Alerstam, T.
 A   1976  4  15  285-289 Skånes fågeltorn                 Paul Axelsson    Axelsson, P.
 A   1976  4  15  300-303 Kenya 28 februari - 20 mars 1976         Berith Cavallin   Cavallin, B. A   1976  4  15  305-307 Föreningsnytt                   SkOF         SkOF                  Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo
 A   1977  1  16    1-16                          Gunnar Roos     Roos, G.
                  fågelstation 1968-1975
 A   1977  1  16   17-25 Subfossila fågelfynd               Ronnie Liljegren   Liljegren, R.
                  Midvinterinventeringar av änder, svanar och
 A   1977  1  16   27-36                          Leif Nilsson     Nilsson, L.
                  sothöns utmed den skånska kusten 1967-1976
 A   1977  1  16   37-42 Falsterbonytt: oktober-december 1976       Gunnar Roos     Roos, G.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare      Förf. Enamn
                  Fågelsamhället under häckningstid i en skånsk
 A   1977  1  16   43-52                             Staffan Ulfstrand   Ulfstrand, S.
                  barrträdsplantering
                  Antallet af ynglefugle på öer: De danske öer som
 A   1977  1  16   53-62                             Anders Pape Möller  Pape Möller, A.
                  eksempel

 A   1977  1  16   63-68 De skånska småvattnen - värda att bevara?        Paul Axelsson     Axelsson, P.

 A   1977  1  16     69 Utmed prutgässens huvudled               Ragnar Edberg     Edberg, R.
                                              Paul Axelsson, Sven
 A   1977  1  16   69-70 Prutgåsens höststräck                             Axelsson, P; Carlsson, S.
                                              Carlsson
                  På väg mot ett objektivt system för
 A   1977  1  16   71-73 naturvårdsklassificering av fågelarter och       Staffan Ulfstrand   Ulfstrand, S.
                  fågellokaler
                                              Per Andell, Olof
 A   1977  1  16     73 Pungmesen i Skåne 1976                 Persson, Peter    Andell, P; Persson, O; Öhrström, P.
                                              Öhrström
 A   1977  1  16   74-75 Sent sträck av ormvråk vid den skånska västkusten Peder Weibull        Weibull, P.
                   Räkning kontra skattning av sjöfågel - metod eller  Olof Persson, Leif
 A   1977  1  16   75-79                                        Persson, O; Nilsson, L.
                   självändamål?                     Nilsson
 A   1977  1  16   79-80 Föreningsnytt                      SkOF         SkOF
 A   1977  1  16   81-85 Verksamhetsberättelse för 1976             SkOF         SkOF
                                              Jan Elmelid, Rolf
                   Det skånska sångsvanbeståndets utveckling fram
 A   1977  2  16   97-106                             Holm, Lennart     Elmelid, J; Holm, R,; Hansson, L.
                   till 1976
                                              Hansson
                                              Anders Enemar, Uno
 A   1977  2  16  107-112 Hur många sparvhökar häckar i Sverige?                    Enemar. A; Unger, U.
                                              Unger

 A   1977  2  16  113-116 Exempel på kärrsångarens ökning i Skåne         Berith Cavallin    Cavallin, B.

 A   1977  2  16  117-122 Några mål och medel vid fågelinventeringar       Sven Nilsson     Nilsson, S.
 A   1977  2  16  123-134 Finjasjöns fågelfauna 1970-1976             Jan Eric Nilsson   Nilssin, J E.
 A   1977  2  16  135-142 Skånska rovfåglar - hökar och falkar          Magnus Sylvén     Sylvén, M.
                   Aggressiva björktrastar reducerar häckningsutfallet
 A   1977  2  16  143-145                             Göran Högstedt    Högstedt, G.
                   för kaja
 A   1977  2  16  145-146 Återanvändning av bomaterial hos skata i stadsmiljö Marianne Schlyter     Schlyter, M.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
 A   1977  2  16  146-147 Prutgässens väg till Skåne             Lars Lindell     Lindell, L.
                  Något om hornugglans födoval i Lund vintern
 A   1977  2  16  147-149                           Staffan Widstrand   Widstrand, S.
                  1976/77
                  Bohålskonkurrens mellan större skogsmus och     Hans Källander,
 A   1977  2  16  149-151                                      Källander, H; Alerstam, T.
                  hålhäckande småfåglar                Thomas Alerstam


 A   1977  2  16  158-159 Föreningsnytt                    SkOF         SkOF


 A   1977  3  16  169-188 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1975      Gunnar Roos      Roos, G.
 A   1977  3  16  189-202 Fågelsträckets höjd                 Thomas Alerstam    Alerstam, T.

                   Fågelkollisioner med master och andra
 A   1977  3  16  203-216                           Johnny Karlsson    Karlsson, J.
                   byggnadsverk
                   Novemberutbredning av änder, svanar och sothöns
 A   1977  3  16  217-224                          Leif Nilsson      Nilsson, L.
                   utmed den skånska kusten 1969-1973

 A   1977  3  16  225-228 Falsterbonytt: januari-juni 1977          Gunnar Roos      Roos, G.


 A   1977  3  16  231-232 Föreningsnytt                    SkOF         SkOF
                                            Paul Axelsson, hans
 A   1977  4  16  241-246 Stenknäcken och avenboken              Källander, Sven    Axelsson, P; Källander, H; Nilsson, S.
                                            Nilsson                   Rastande änder och svanar i några skånska sjöar
 A   1977  4  16  247-254                           Leif Nilsson     Nilsson, L.
                   1961-1975 A   1977  4  16  255-260 Förekomsten av skärfläcka i Skåne 1977       Olof Persson     Persson, O.


 A   1977  4  16  261-262 Det häckande måsfågelbeståndet på Ängholmarna    Kurt Smith      Smith, K.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
 A   1977  4  16    262 Koncentrerat vårsträck av bivråk i östra Skåne    Kurt Smith       Smith, K.


 A   1977  4  16  275-279 Föreningsnytt                    SkOF          SkOF


 A   1977  4  16  281-285 Storken åter till Skåne?               Sören Svensson     Svensson, S.
 A   1978  1  17    1-22 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1976      Gunnar Roos      Roos, G.

 A   1978  1  17   23-28 Falsterbonytt: juli-december 1977          Gunnar Roos      Roos, G.

 A   1978  1  17   29-34 Sommargyllingens förekomst i Skåne 1977       Magnus Sylvén     Sylvén, M.
                  Artsammansättningen i flockar av flyttande änder -  Nils Kjellén, Magnus
 A   1978  1  17   35-40                                       Kjellén, N; Sylvén, M.
                  några spekulationer                 Sylvén
 A   1978  1  17   41-48 Häckfågelfaunan i sjön Immeln 1977          Nils Kjellén      Kjellén, N.
                  Blandpar av svart och grå kråka vid Sandhammaren
 A   1978  1  17   49-50                           Fredrik Schlyter    Schlyter, F.
                  1977
 A   1978  1  17   50-54 Fågelflyttning - avhandling             Thomas Alerstam    Alerstam, T.


 A   1978  1  17   55-59 Föreningsnytt                    SkOF          SkOF
 A   1978  2  17   69-90 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1977      Gunnar Roos      Roos, G.                  Sommargyllingens häckningsbestyr - erfarenheter
 A   1978  2  17   91-100                           Tore Ernholdt     Ernholdt, T.
                  från några skånska lokaler
 A   1978  2  17  101-108 Lärkfalkens förekomst i Skåne            Hans Cronert      Cronert, H.
 A   1978  2  17  109-114 Hur utnyttjar fåglarna sina födosöksområden?     Bo Ebenman       Ebenman, B.
 A   1978  2  17    115 Ovanlig jaktmetod hos sparvhök            Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1978  2  17  115-116 Skärfläckan i Skåne 1977 - några kompletteringar   Olof Persson      Persson, O.
 A   1978  2  17  117-118 Camargue                       Berith Cavallin    Cavallin, B.
 A   1978  2  17  119-124 Columbia                       Berith Cavallin    Cavallin, B.
                  Sträckräkningar och miljöövervakning: långsiktiga
 A   1978  3  17  133-138 förändringar i höststräckets numerär vid Falsterbo  Gunnar Roos      Roos, G.
                  1942-1977
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare     Förf. Enamn
                  Antal och rörelser hos övervintrande gäss i Skåne
 A   1978  3  17  139-145                            Leif Nilsson    Nilsson, L.
                  1977-1978
                                          Johnny Karlsson,
                  Storlek och form på sädgässens betesmarker under
 A   1978  3  17  146-153                         John Lones, Mark    Karlsson, J; Lones, J; Manson, M.
                  hösten i Skåne
                                          Manson
 A   1978  3  17  154-160 Havsfåglar vid Kullen och i Kattegatt hösten 1977   Mats Peterz    Peterz, M.

 A   1978  3  17  161-165 Falsterbonytt: januari-juni 1978           Gunnar Roos    Roos, G.
 A   1978  3  17    166 Mera om sparvhökens jaktmetoder            Olle Sjöquist   Sjöquist, O.
                                             Claes Göran
 A   1978  3  17  173-177 Kenya                                  Cederlund, C G.
                                             Cederlund
 A   1978  4  17  189-204 Försök till iakttagelser i djur- och växt-statistik  H. Von Post    v Post, H.
 A   1978  4  17  205-210 Kontinentala och intermediära stjärtmesar i Skåne   Hans Källander   Källander, H.

 A   1978  4  17  211-216 Falsterbonytt: juli-september 1978          Gunnar Roos    Roos, G.

                   Mellanartskonkurrens - finns den?, och om
 A   1978  4  17  217-224                           Sören Svensson   Svensson, S.
                   relationen rörsångare - sävsångare på häckplatsen
 A   1978  4  17    225  Tornseglare övernattade i träd           Jan Holmgren    Holmgren, J.
 A   1978  4  17  225-226  Stare och tornseglare i häftig strid        Jan Holmgren    Holmgren, J.
 A   1978  4  17    226  Koncentrerat vårsträck av bivråk i västra Skåne  Anders Jönsson   Jönsson, A.
 A   1978  4  17  227-228  Från boet nedfallen sommargyllingunge räddades   Tore Ernholdt   Ernholdt, T.
 A   1978  4  17    228 Ytterligare några ord om sparvhökens jaktmetoder   Gunnar Brusewitz  Brusewitz, G. A   1978  4  17  248-250 Föreningsnytt                     SkOF        SkOF                   Observationer under vårflyttningen 1978 av
 A   1979  1  18     1-4                           Leif Nilsson    Nilsson, L.
                   sädgäss märkta i Skåne

 A   1979  1  18    5-10 Falsterbonytt: oktober-december 1978         Gunnar Roos    Roos, G.

 A   1979  1  18   11-18 Korpens förekomst i Skåne               Peder Weibull   Weibull, P.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare        Förf. Enamn
                                              Olof Persson, Håkan
 A   1979  1  18   19-24 Varför lever kråkfåglar i blandflockar vintertid?                Persson, O; Olsson, H.
                                              Olsson
                   Varför heter gåsen gås och varför tar fan bofinken?
 A   1979  1  18   25-46  Noteringar kring de svenska fågelnamnens       Lennart Nilsson     Nilsson, L.
                   etymologi
                   Nogle kommentarer til förlöbet af musvågeträcket
 A   1979  1  18     47                             Lasse Braae       Braae, L.
                   over Skåne i efteråret 1975
                   Sträcksummor och årliga populationsfluktuationer
 A   1979  1  18   48-50                             Gunnar Roos       Roos, G.
                   hos ormvråk
 A   1979  1  18     51  Härmning av svart rödstjärt              Peder Weibull      Weibull, P.
                                              Per Andell, Olof
 A   1979  1  18   51-53 Pungmesen i Skåne 1977 och 1978             Persson, Peter      Andell, P; Persson, O; Öhrström, P.
                                              Öhrström
 A   1979  1  18   53-54 Tofslärkans förekomst i Helsingborg 1971-1978      Staffan Stjernfeldt   Stjernfeldt, S.
                  Inventering av turkduva i Malmö stad vintern 1976-
 A   1979  1  18   54-55                             Sten Hallin       Hallin, S.
                  1977

 A   1979  1  18   64-67 Föreningsnytt                      SkOF           SkOF

 A   1979  1  18   67-73 Verksamhetsberättelser för 1977 och 1978        SkOF           SkOF
 A   1979  2  18   83-102 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1978        Gunnar Roos       Roos, G.

                   Långsiktiga förändringar i svenska sträckfåglars   Olli Järvinen, Risto A
 A   1979  2  18  103-108                                         Järvinen, O; Väisänen, R A.
                   antal: …                       Väisänen


 A   1979  2  18  109-128 Häckfågelfaunan på de skånska mossarna         Thomas Johnsson     Johnsson, T.


                  Varför heter gåsen gås och varför tar fan bofinken?
 A   1979  2  18  129-138 Noteringar kring de svenska fågelnamnens      Lennart Nilsson       Nilsson, L.
                  etymologi
 A   1979  2  18   139140 Tornseglare övernattade på fyrtorn         Niklas Törnlund       Törnlund, N.


 A   1979  2  18  156-158 Föreningsnytt                      SkOF           SkOF


                   Höststräckets förlopp hos blåmes och talgoxe vid   Håkan Lindskog,
 A   1979  3  18  171-188                                         Lindskog, H; Roos, G.
                   Falsterbo 1973-1978                  Gunnar Roos
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
                                            Jens Weibull, Peder
 A   1979  3  18  189-196 Tre vintertaxeringar av rovfågel i Landskronatrakten            Weibull, J; Weibull, P.
                                            Weibull
                  Turkduvans förekomst i Helsingborg vintrarna 1973-
 A   1979  3  18  197-200                           Staffan Stjernfeldt  Stjernfeldt, S.
                  74 och 1978-79
 A   1979  3  18  201-203 Falsterbonytt: januari-juni 1979           Gunnar Roos      Roos, G.
 A   1979  3  18  205-208 Annika Blom                     SkOF         SkOF
 A   1979  3  18  211-214 Ängspiplärka och skärpiplärka display pattern    Thorsten Elfström   Elfström, T.
 A   1979  3  18  225-226 Föreningsnytt                    SkOF         SkOF
 A   1979  3  18  227-232 Falsterbo fågelstation renoverad           SkOF         SkOF
 A   1979  4  18  243-252 Kärrsångarens förekomst i Skåne 1977         Berith Cavallin    Cavallin, B.
                  Betydelsen av daglig observationsinsats vid
 A   1979  4  18  253-262                           Gunnar Roos      Roos, G.
                  sträckräkningar - en metodstudie
                   Gåsinventeringar i Sverige september-april 1977/78
 A   1979  4  18  263-278                           Leif Nilsson     Nilsson, L.
                   och 1978/79
                  Översiktlig häckfågelinventering av ett område med
                                           Håkan Olsson, Olof
 A   1979  4  18  279-286 naturskog och naturbetesmark i Fyledalen, södra              Olsson, H; Persson, O.
                                           Persson
                  Fyledalen
 A   1979  4  18  287-290 Falsterbonytt: juli-september 1979          Gunnar Roos      Roos, G.
 A   1979  4  18  291-294 Jurgen af Rolén                   SkOF         SkOF
 A   1979  4  18  295-298 Thomas Rönnertz                   SkOF         SkOF
 A   1979  4  18  302-304 Fågelinventeringar - metoder och tillämningar    Sören Svensson    Svensson, S.
 A   1979  4  18    325 Föreningsnytt                    SkOF         SkOF

                   Vädrets inflytande på mesarnas, särskilt blåmesens, Håkan Lindskog,
 A   1980  1  19    1-10                                      Lindskog, H; Roos, G.
                   uppträdande vid Falsterbo under höststräcket    Gunnar Roos

                   Utbredningen i mars av änder, svanar och sothöns
 A   1980  1  19   11-18                           Leif Nilsson     Nilsson, L.
                   utmed den skånska kusten 1966 samt 1976-1979
 A   1980  1  19   19-22 Falsterbonytt: oktober-december 1979         Gunnar Roos      Roos, G.
 A   1980  1  19   23-26 Svensk fågelatlas: Skåne 1979            Sören Svensson    Svensson, S.
 A   1980  1  19   27-30 Skånska fågeltorn: Silvåkratornet          Jan Danielson     Danielson, J.
 A   1980  1  19   31-34 Lars Jonsson                     SkOF         SkOF
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare      Förf. Enamn
                  Koncentrationer av rovfåglar utmed den
 A   1980  1  19     35                             Leif Klinteroth    Klinteroth, L.
                  nordostskånska kusten hösten 1979
                  Vart tar de skånska pungmesarna vägen på
 A   1980  1  19   35-36                             Leif Klinteroth    Klinteroth, L.
                  vintern?
 A   1980  1  19   36-37 Koltrast matar talgoxeungar i en holk          Börje Gunnarsson   Gunnarsson, B.
 A   1980  1  19   55-66 Bosporen, Turkiet                    Håkan Delin      Delin, H.
 A   1980  1  19   67-68 Föreningsnytt                      SkOF         SkOF

 A   1980  2  19   75-96 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1979        Gunnar Roos      Roos, G.

 A   1980  2  19   97-104 Linné som fågelskådare i Skåne 1749           Johnny Karlsson    Karlsson, J.
 A   1980  2  19  105-110 Om mitt fågeltecknande                 Gunnar Brusewitz   Brusewitz, G.
 A   1980  2  19  111-114 Bo W Svensson                      SkOF         SkOF
 A   1980  2  19    115 Var övervintrar pungmesar?               Hans Källander    Källander, H.
                  Att sikta högt - om skyddsjakt på turkduva i
 A   1980  2  19    123                             Johnny Karlsson    Karlsson, J.
                  Kristianstad
 A   1980  2  19  124-128 Kenya                          Peder Weibull     Weibull, P.

 A   1980  2  19  129-131 Föreningsnytt                      SkOF         SkOF

                   Kungsfågelns höstflyttning över Falsterbo: tidtabell,
 A   1980  3  19  139-146                             Lennart Karlsson   Karlsson, L.
                   könskvot och årliga fluktuationer
                   Vildgässens födoval och inverkan på odlade fält - en
 A   1980  3  19  147-166                            Berith Cavallin    Cavallin, B.
                   litteraturöversikt
                                              Mats Peterz, Thomas
 A   1980  3  19  167-174 Iakttagelser rörande flyktsättet hos några havsfåglar             Peterz, M; Rönnertz, T.
                                              Rönnertz
 A   1980  3  19  175-178  Falsterbonytt: januari-juni 1980           Gunnar Roos      Roos, G.
 A   1980  3  19  179-182  Skånska fågeltorn: Håslövstornet           Jan Danielson     Danielson, J.
 A   1980  3  19  183-186  Dan Frendin                      SkOF         SkOF
 A   1980  3  19  187-190  Gunnar Björkman                    SkOF         SkOF
                                              Olof Persson, Peter
 A   1980  3  19    191 Är våra pungmesar långflyttare?                        Persson, O; Öhrström, P.
                                              Öhrström
 A   1980  3  19  194-197 Skata - avhandling                   Göran Högstedt    Högstedt, G.
 A   1980  3  19  208-209 En central för uppfödning av rovfåglar i statlig regi? Magnus Sylvén     Sylvén, M.
 A   1980  3  19  209-210 Den hemlighetsfulla morkullan              Johnny Karlsson    Karlsson, J.
 A   1980  3  19    211 Vem vill flytta och släppa ut fångade duvhökar?     SkOF         SkOF
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
                                            Olof Persson, Peter
 A   1980  4  19  219-226 Skånska fåglar: Pungmesen                         Persson, O; Öhrström, P.
                                            Öhrström
                   Gulhämplingens förekomst längs Skånes östkust
 A   1980  4  19  227-230                           Håkan Wittzell    Wittzell, H.
                   våren 1980
 A   1980  4  19  231-236  Med flageolett och flöjt              Hans Uno Bengtsson Bengtsson, H U.
                   Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo
 A   1980  4  19  237-244                           Gunnar Roos      Roos, G.
                   fågelstation 1976-1979
 A   1980  4  19  245-246  Skånska fågeltorn: Möllerödstornet vid Finjasjön  Jan Danielson     Danielson, J.
 A   1980  4  19  247-250  Dag Peterson                    SkOF         SkOF
 A   1980  4  19  251-254  Dan Zetterström                  SkOF         SkOF
 A   1980  4  19  257-259  Kråka - avhandling                 Jon Loman       Loman, J.
 A   1980  4  19  262-263  Dofter och luktsinne hos fåglar          Johnny Karlsson    Karlsson, J.


 A   1980  4  19  266-267 Föreningsnytt                    SkOF         SkOF A   1981  1  20    1-20 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1980      Gunnar Roos      Roos, G.

 A   1981  1  20   21-34 Fiskars inverkan på sjöfågel och fågelsjöar     Gunnar Andersson   Andersson, G.
                  Småtärnan i Skåne: Historik, nuvarande förekomst   Paul Eric Jönsson,
 A   1981  1  20   35-44                                      Jönsson, P E; Karlsson, J.
                  och biotopval                    Johnny Karlsson
 A   1981  1  20   45-48 Svensk fågelatlas: Skåne 1980            Per Andell      Andell, P.
 A   1981  1  20   49-52 Björn von Rosen                   SkOF         SkOF
 A   1981  1  20   53-56 Gunnar Pettersson                  SkOF         SkOF
 A   1981  1  20   57-58 Skånes första ökensångare              Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
                  Tornseglare övernattande i samma träd som två år
 A   1981  1  20   58-59                           Jan Holmgren     Holmgren, J.
                  tidigare
 A   1981  1  20   59-61 Knipa - avhandling                  Mats O G Eriksson   Eriksson, M O G.
 A   1981  1  20   68-76 Texas                        Berith Cavallin    Cavallin, B.
 A   1981  1  20   77-78 Föreningsnytt                    SkOF         SkOF
                  Gräsänklingsfinken och fågeln som kommer när
 A   1981  2  20   87-98 vinrankan blommar. Noteringar kring fåglarnas    Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  vetenskapliga namn.
                  Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo       Gunnar Roos, Lennart
 A   1981  2  20   99-108                                      Roos, G; Karlsson, L.
                  fågelstation 1980                  Karlsson
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
                  Vad sysslar järnsparven med? Om
 A   1981  2  20  109-114                           Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  häckningssamarbete och medhjälp vid boet
 A   1981  2  20  115-118 Rolf Jansson                     SkOF         SkOF
 A   1981  2  20  119-122 Görgen Göransson                   SkOF         SkOF
 A   1981  2  20  123-126 Rolf Wohlin - dikt och bild             SkOF         SkOF
 A   1981  2  20    127 Groda brottas med sothönsunge            Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1981  2  20  127-128 Skånska fågeltorn: Näsbytornet vid Araslövssjön   Jan Danielson     Danielson, J.
 A   1981  2  20  129-132 Dagboksblad                     Jan Danielson     Danielson, J.
 A   1981  2  20  133-134  Fasan - avhandling                 Görgen Göransson   Göransson, G.
 A   1981  2  20  141-142  En lappörn i Trolle Ljungby            Leif Klinteroth    Klinteroth, L.
 A   1981  2  20    142  Om tornseglares sovvanor              Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1981  2  20    143  Oljeplattformar och flyttfåglar          Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1981  2  20  145-146 Föreningsnytt                    SkOF         SkOF
 A   1981  2  20  146-148 Program för SkOF:s forskningskommitte        SkOF         SkOF
 A   1981  2  20  148-156 Verksamhetsberättelser för 1979 och 1980       SkOF         SkOF
 A   1981  2  20  158-159 Lundabygdens fågelklubb               Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  Orimligt beslut att SkOF inte längre skall ordna
 A   1981  2  20  159-160                           Carl Axel Bauer    Bauer, C A.
                  närexkursioner!
 A   1981  3  20  167-174 Fåglar som inte fanns                Hans Uno Bengtsson Bengtsson, H U.
 A   1981  3  20  175-178 Falsterbonytt: januari-juli 1981           Gunnar Roos      Roos, G.
 A   1981  3  20  179-198 Gadamer i nordöstra Skåne - faksimil         H Gadamer       Gadamer, H.
 A   1981  3  20  199-202 Bertil Öhrn                     SkOF         SkOF
 A   1981  3  20  203-204 Turkduva och svart rödstjärt i Göinge 1981      Thomas Johnsson    Johnsson, T.
                                            Per Andell, Olof
 A   1981  3  20    205 Pungmesen i Skåne 1981                Persson, Peter    Andell, P; Persson, O; Öhrström, P.
                                            Öhrström
 A   1981  3  20  207-208 Närexkursioner                    Carl Axel Bauer    Bauer, C A.
                  Häckande fåglar i en "urskog" - Nytebodaskogen i   Per Olof Andersson,
 A   1981  4  20  215-220                                      Andersson, P O; Karlsson, J.
                  Skåne                        Johnny Karlsson


                   Gåsinventeringar i Sverige oktober-april 1979/80
 A   1981  4  20  221-226                           Leif Nilsson     Nilsson, L.
                   och 1980/81


 A   1981  4  20  227-232 Fasaners reaktion inför rovfåglar          Görgen Göransson   Göransson, G.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                                             Urban Emanuelsson,
 A   1981  4  20  233-240 Kärrsnäppan som häckfågel i Skåne 1930-1981                 Emanuelsson, U; Kjellén, N.
                                             Nils Kjellén
 A   1981  4  20  241-244 Eric Palmqvist                     SkOF         SkOF
 A   1981  4  20    245 Stenfalkar på fladdermusjakt              Lennart Nilsson   Nilsson, L.


 A   1981  4  20  255-256 Föreningsnytt                     SkOF         SkOF A   1982  1  21    1-24 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1981       Gunnar Roos     Roos, G.
                  Spetsbergsgåsens uppträdande i Sverige 1997/78 - Leif Nilsson, Hakon
 A   1982  1  21   25-30                                       Nilsson, L; Persson, H.
                  1980/81                     Persson
                                          Mats Peterz, Harald
 A   1982  1  21   31-44 Sjöfågelsträcket vid Kullen höstarna 1977-1979  Persson, Thomas      Peterz, M; Persson, H; Rönnertz, T.
                                          Rönnertz
                                          Olle Holst, Magnus
 A   1982  1  21   45-50 Fältbestämning av svart kråka                        Holst, O; Ullman, M.
                                          Ullman
 A   1982  1  21   51-54 Martin Kornhall                 SkOF            SkOF
 A   1982  1  21   55-56 Örnräkningen i Skåne 9-10 januari 1982         Paul Eric Jönsson  Jönsson, P E.
                  Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo        Gunnar Roos, Lennart
 A   1982  2  21   77-88                                       Roos, G; Karlsson, L.
                  fågelstation 1981                   Karlsson
                  Tobisgrisslans vinterutbredning utmed den svenska
 A   1982  2  21   89-92                            Leif Nilsson     Nilsson, L.
                  ostkusten
                  Dödsorsaker, dödlighet och livslängd hos
 A   1982  2  21   93-104                            Per Göran Bentz   Bentz, P G.
                  turkduvorna i Malmö
                                             Johnny Karlsson,
 A   1982  2  21  105-110 Torsjön - betesmarken som blev fågelsjö                   Karlsson, J; Lindskog, H.
                                             Håkan Lindskog
 A   1982  2  21  111-116 Papegojsjuka eller ornitos - en översikt        Gustav Tallroth   Tallroth, G.
 A   1982  2  21  117-120 Göran Brunius                     SkOF         SkOF
 A   1982  2  21    134 Subfossila rapphöns                  Johnny Karlsson   Karlsson, J.
 A   1982  2  21    136 Föreningsnytt                     SkOF         SkOF
 A   1982  2  21  137-139 Verksamhetsberättelse för 1981             SkOF         SkOF
                  Småskrakens uppträdande vid Falsterbo under
 A   1982  3  21  149-162                            Gunnar Roos     Roos, G.
                  höstflyttningen
                  Sångsvanen fortsätter att öka i Skåne. Resultat från  Valde Holmgren,
 A   1982  3  21  163-168                                       Holmgren, V; Karlsson, J.
                  en inventering 1978-79                 Johnny Karlsson
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn


 A   1982  3  21  169-174 Falsterbonytt: augusti 1981-juni 1982        Gunnar Roos       Roos, G.


                                            Gustav Tallroth,
 A   1982  3  21  175-178 Råkans beståndsutveckling i sydöstra Skåne                 Tallroth, G; Odéen, H.
                                            Hannes Odéen
 A   1982  3  21  179-182 Staffan Ullström                  SkOF          SkOF
                  Konst och kunskap - några funderingar kring
 A   1982  3  21  183-188                           Bo Ekberg        Ekberg, B.
                  fågelavbildning
 A   1982  3  21    189 Koncentrerat bivråksträck i mellersta Skåne    Magnus Sylvén       Sylvén, M.
                                           Kristian Ståhl, Magnus
 A   1982  3  21  190-191  En Aythya-hybrid med drag av amerikansk brunand              Ståhl, K; Ullman, M.
                                           Ullman
 A   1982  3  21    192  Insektsjakt enligt skilda strategier      Bo Ekberg         Ekberg, B.
 A   1982  3  21  199-200  Duvhöken i Storbritannien            Lennart Nilsson      Nilsson, L.
 A   1982  3  21  200-206  Indien och Nepal                Carl Axel Bauer      Bauer, C A.
 A   1982  4  21  213-222 Skånska fåglar: Kornsparven             Paul Eric Jönsson    Jönsson, P E.
 A   1982  4  21  223-232 Grågåsen som häckfågel i Skåne 1978-1982      Leif Nilsson      Nilsson, L.
                  Lokala rapportkommittén - en presentation av vårt
 A   1982  4  21  233-242                           Magnus Ullman      Ullman, M.
                  arbete
 A   1982  4  21  243-246 John Ahlgren                    SkOF          SkOF
 A   1982  4  21    249 Tornseglare i träd                 Jan Holmgren      Holmgren, J.
 A   1982  4  21  249-250 Kungsörn slår and i flykten m m           Gustaf Hamilton     Hamilton, G.
 A   1982  4  21    250 Ormvråk tar vipa i flykten             Gustaf Hamilton     Hamilton, G.
 A   1982  4  21  250-251 Mäktigt prutgåssträck vid Skånes ostkust      Ulf Jungbeck      Jungbeck, U.
                                            Martin Gierow, Anders
 A   1982  4  21    254 Ännu ett koncentrerat vråksträck                      Gierow, M; Hansson, A.
                                            Hansson
 A   1982  4  21    261 Gråtrutar och salmonella              Gustav Tallroth     Tallroth, G.
 A   1982  4  21  262-263 Projekt fjällgås                  Lambart von Essen    v Essen, L.
 A   1982  4  21  263-264 Föreningsnytt                    SkOF          SkOF
 A   1982  4  21  265-268 Fågel-Oscar 1982 Malte Persson           SkOF          SkOF


 A   1983  1  22    1-26 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1982      Gunnar Roos       Roos, G.


                   Skånska fåglar: Invandring, förekomst och
 A   1983  1  22   27-42                           Valde Holmgren     Holmgren, V.
                   häckningsbiologi hos tornugglan
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
 A   1983  1  22   43-46 Ljus trut i Kåseberga hamn             Magnus Ullman     Ullman, M.
 A   1983  1  22   47-50 Lennart Lundegårdh                 SkOF          SkOF
                  Mera om fältbestämning av svart kråka och ung
 A   1983  1  22     51                           Fredrik Schlyter    Schlyter, F.
                  råka
 A   1983  1  22     52 Dykande drillsnäppa                 Anders Wigh      Wigh, A.
 A   1983  1  22   52-54 Örnräkningen i Skåne den 15-16 januari 1983     Olle Holst       Holst, O.
                                            Olof Persson, Peter
 A   1983  1  22   54-55 Pungmesen i Skåne 1982                           Persson, O; Öhrström, P.
                                            Öhrström
 A   1983  1  22     55 Sångsvan häckande i Skåne på 1840-talet       Johnny Karlsson    Karlsson, J.
 A   1983  1  22     65 Orrspel med förhinder                Leif Hansson      Hansson, L. A   1983  1  22   67-68 Föreningsnytt                    SkOF          SkOF A   1983  1  22   69-71 Verksamhetsberättelse för 1982           SkOF          SkOF
                                            Gunnar Roos, Lennart
                   Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo      Karlsson, Karin
 A   1983  2  22   77-88                                      Roos, G; Karlsson, L; Persson, K; Walinder, G.
                   fågelstation 1982                 Persson, Göran
                                            Walinder
 A   1983  2  22   89-94  Att hålla uggla                  Hans Uno Bengtsson   Bengtsson, H U.
 A   1983  2  22   95-96  Den mystiska truten i Kåseberga          Viking Olsson     Olsson, V.
 A   1983  2  22   97-98  Skåneatlas 1983                  Per Andell       Andell, P.
 A   1983  2  22   99-102  Jan Jörgensen                   SkOF          SkOF
 A   1983  2  22    103 Lappsparvens förekomst i västra Blekinge 1977-81  Thomas Nilsson     Nilsson, T.
 A   1983  2  22  104-105 Blåmes och talgoxe                 Hans Källander     Källander, H.
 A   1983  2  22  105-106 Hornuggla och kattuggla               Ingvar Nilsson     Nilsson, I.


 A   1983  2  22  119-120 Föreningsnytt                    SkOF          SkOF                   Midvinterinventeringar av sjöfågel utmed Skånes
 A   1983  3  22  129-140                           Leif Nilsson      Nilsson, L.
                   kuster 1964-1983
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare     Förf. Enamn
                  Utvecklingen för sävsångare och rörsångare under
 A   1983  3  22  141-144 de senaste tjugo åren, belysta genom          Johnny Karlsson   Karlsson, J.
                  ringmärkningssiffror
 A   1983  3  22  145-148 Berguven kommer tillbaka till Skåne!          Jan Danielson    Danielson, J.
 A   1983  3  22  149-161 Häckande fåglar i Skånes sjöar och småvatten      Johnny Karlsson   Karlsson, J.
 A   1983  3  22    162 Dikter av Björn von Rosen               SkOF        SkOF
                  Om bergfinkens massbesök i Kågeröd vintern 1915-
 A   1983  3  22  163-166                            Rudolf Nilsson   Nilsson, R.
                  1916
 A   1983  3  22  167-170 Matsåke Bergström                   SkOF        SkOF
                  Fotografisk dokumentation för att studera köns- och
 A   1983  3  22  171-173                            Leif Hansson    Hansson, L.
                  åldersskillnader hos fåglar
                  Varför ser man så sällan stora flockar av sträckande
 A   1983  3  22  174-175                            Hans Cronert    Cronert, H.
                  eller rastande storspovar på våren?
 A   1983  3  22  175-178 Sista sommaren med svensk fågelatlas          Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1983  3  22  178-180 Ormvråk                        Magnus Sylvén    Sylvén, M.
 A   1983  3  22  181-183 Kungsörn                        Martin Tjernberg  Tjernberg, M.
 A   1983  3  22  199-200 Rariteter på Ljungen                  Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1983  3  22  202-203 Föreningsnytt                     SkOF        SkOF
                  Svartbenta strandpiparen i Sverige - historik,
 A   1983  4  22  209-230                            Paul Eric Jönsson  Jönsson, P E.
                  nuvarande förekomst och häckningsbiologi
                  Septemberinventeringar av änder, svanar samt
 A   1983  4  22  231-238 vissa andra sjöfåglar utmed Skånes västkust 1962-   Leif Nilsson    Nilsson, L.
                  1982
                  Sång och sömn hos en nattligt sjungande
 A   1983  4  22  239-240                            Viking Olsson    Olsson, V.
                  gräshoppsångare
 A   1983  4  22  241-242 Större hackspett stjäl hasselnötter från nötväcka   Hans Källander   Källander, H.
 A   1983  4  22  243-248 Falsterbonytt: augusti 1982-november 1983       Gunnar Roos     Roos, G.
 A   1983  4  22  249-252 Staffan Rosvall                    SkOF        SkOF
 A   1983  4  22  253-254 Varför försvann taigasångaren från Falsterbo?     Roland Sandberg   Sandberg, R
 A   1983  4  22    255 Knölsvanparning med dödlig utgång           Fritz Gleisner   Gleisner, F.
 A   1983  4  22  255-256 Att skilja sparvhök och duvhök - några synpunkter   Nils Kjellén    Kjellén, N.
 A   1983  4  22  257-258 Havsörn                        Björn Helander   Helander, B.
 A   1983  4  22  258-259 Stare                         Johnny Karlsson   Karlsson, J.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn

 A   1983  4  22  267-268 Föreningsnytt                    SkOF          SkOF A   1984  1  23    1-26 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1983      Gunnar Roos       Roos, G.                   Doppingar i Skåne; historik, nuvarande förekomst  Johnny Karlsson, Nils
 A   1984  1  23   27-52                                      Karlsson, J; Kjellén, N.
                   och beståndsväxlingar               Kjellén

 A   1984  1  23   53-56  Är det verkligen en busksångare?          Magnus Ullman      Ullman, M.
 A   1984  1  23   57-60  Ingmar Hellfalk                  SkOF          SkOF
 A   1984  1  23   61-62  Pilgrimsfalk                    Peter Lindberg     Lindberg, P.
 A   1984  1  23   70-71  Fågel-Oscar 1983: Nils Gabrielsson         SkOF          SkOF
                                            Olof Liberg; Ingvar
 A   1984  1  23   72-73 Fågelinventerare - dags för skogarna!                    Liberg, I. & Nilsson, I.
                                            Nilsson
 A   1984  1  23   74-77 Verksamhetsberättelse för 1983            SkOF          SkOF
                                            Gunnar Roos, Lennart
                   Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo      Karlsson, Karin
 A   1984  2  23   85-100                                       Roos, G; Karlsson, L; Persson, K; Walinder, G.
                   Fågelstation 1983                 Persson, Göran
                                            Walinder


                   Gåsinventeringar i Sverige oktober-april 1981/82
 A   1984  2  23  101-108                           Leif Nilsson      Nilsson, L.
                   och 1982/83


                                            Gunnar Andersson,
                   Storskarven i Skåne. Tidigare förekomst och nutida
 A   1984  2  23  109-124                           Johnny Karlsson, Nils  Andersson, G; Karlsson, J; Kjellén, N.
                   uppträdande.
                                            Kjellén
 A   1984  2  23  125-130  Fiske med skarv                  Hans Uno Bengtsson   Bengtsson, H U.
 A   1984  2  23  131-134  Martin Tjernberg                  SkOF          SkOF
 A   1984  2  23  135-136  Mellanspett                    Börje Pettersson    Pettersson, B.
                   Fältpiplärkans flyttning över Falsterbo under
 A   1984  3  23  149-162  tjugotvå höstar: tidtabeller, beteende och     Gunnar Roos       Roos, G.
                   antalsförändringar
 A   1984  3  23  163-168  Fältpiplärkan i Skåne 1983             Kristian Adolfsson   Adolfsson, K.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
                  Om varför liran är en lunnefågel och albatrossen en
 A   1984  3  23  169-174 pelikan. Noteringar kring fåglarnas vetenskapliga   Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  namn. Del 2
 A   1984  3  23  175-178 Lennart Sand                     SkOF          SkOF
 A   1984  3  23  179-182 Indien och Nepal                   Carl Axel Bauer    Bauer, C A.
 A   1984  3  23  182-183 Sillgrissla                      Stellan Hedgren    Hedgren, S.
 A   1984  3  23    186 Björktrast                      Christer G Wiklund   Wiklund, C G.
 A   1984  3  23    187 Orre                         Per Angelstam     Angelstam, P.
 A   1984  3  23    188 Stenskvätta                      Allan Carlsson     Carlsson, A.
 A   1984  3  23    189 Stenskvätta                      Juan Moreno      Moreno, J.
 A   1984  3  23  196-197 Kaja med rovfågelmaner                Bo Ekberg       Ekberg, B.
 A   1984  3  23    197 Om rödstjärtarnas födosök               Bo Ekberg       Ekberg, B.

                                             Paul Axelsson, Bo E
                   Det morgontidiga sträcket förbi Sandhammaren
 A   1984  4  23  205-214                            Pettersson, Gustav   Axelsson, P; Pettersson, B E; Tallroth, G.
                   höstarna 1981-1983
                                             Tallroth

                                             Olle Holst, Magnus
 A   1984  4  23  215-218 Några måsar med avvikande ruggningsmönster                 Holst, O: Ullman, M.
                                             Ullman
                                             Johnny Karlsson, Nils
 A   1984  4  23  219-229 Knölsvanens förekomst i Skåne                        Karlsson, J; Kjellén, N.
                                             Kjellén
 A   1984  4  23  230-234 Skånska svanjagten                  C. Beck-Friis     Beck-Friis, C.
 A   1984  4  23  235-240 Alförrädaren i Skåne 1970-1983            Erik Hirschfeld    Hirschfeld, E.
 A   1984  4  23  241-244 Magnus Ullman                     SkOF          SkOF
 A   1984  4  23  245-246 Örnräkningen i Skåne 14-15 januari 1984        Olle Holst       Holst, O.
 A   1984  4  23  257-259 Fågeljouren                      SkOF          SkOF
 A   1984  4  23  259-260 Hedersgäss i SkOF                   SkOF          SkOF

 A   1985  1  24    1-28 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1984       Gunnar Roos      Roos, G.

 A   1985  1  24   29-32 Vassångaren i Skåne                  Erik Hirschfeld    Hirschfeld, E.
 A   1985  1  24   33-38 Ostsibirisk prutgås anträffad i Falsterbo       Magnus Ullman     Ullman, M.
                   Kabusa-Ingelstorps ängar: Sydöstskånes främsta
 A   1985  1  24   39-44                            Paul Axelsson     Axelsson, P.
                   rastlokal för vårsträckande vadare och änder
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
                  Är det lunnefågeln som är en lira? Ytterligare
 A   1985  1  24   45-49 noteringar kring fåglarnas vetenskapliga namn. Del  Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  3
 A   1985  1  24   50-52 Werner Aspenström - en diktsvit            Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1985  1  24   53-56 Åke Aronsson                     SkOF          SkOF
 A   1985  1  24   57-59 Mallorca                       Erik Hirschfeld    Hirschfeld, E.
 A   1985  1  24   60-61 Örnräkningen i Skåne den 12-13 januari 1985      Olle Holst       Holst, O.
                   Hybrid mellan gråsparv och pilfink påträffad i
 A   1985  1  24   62-63                            Karin Persson     Persson, K.
                   Falsterbo
                   Engelsk sädesärla häckade i Göinge, norra Skåne
 A   1985  1  24   63-64                            Thomas Johnsson    Johnsson, T.
                   1983 och 1984
 A   1985  1  24   71-72  Barnmorskegroda eller dvärguv?           Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1985  1  24   72-73  Mer om svarta rödstjärtens födosök         Marianne Schlyter   Schlyter, M.
 A   1985  1  24   75-79  Verksamhetsberättelse för SkOF 1984         SkOF          SkOF
 A   1985  1  24   80-81 "Rivstart" för FÅGEL-JOUREN              SkOF          SkOF
                                             Gunnar Roos, Lennart
                   Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo       Karlsson, Karin
 A   1985  2  24   89-102                                       Roos, G; Karlsson, L; Persson, K; Walinder, G.
                   fågelstation 1984                  Persson, Göran
                                             Walinder
                                             Magnus Ullman, Erik
 A   1985  2  24  103-114 Förekomsten av vittrut i Skåne                        Ullman, M; Hirschfeld, E.
                                             Hirschfeld
 A   1985  2  24  115-124 Flugor som lever på fåglar och i fågelbon       Hugo Andersson     Andersson, H.
 A   1985  2  24  125-128 Tage Jonasson                     SkOF          SkOF
 A   1985  2  24  129-132 Några glimtar ur Skånskt Fågelkalendarium       SkOF          SkOF
                  Hanen hos svart rödstjärt tar den mesta maten på
 A   1985  2  24    133                            Reino Andersson    Andersson, R.
                  marken!
 A   1985  2  24  133-136 Trappresa till Östtyskland              Åke Andersson     Andersson, Å.
 A   1985  2  24  136-137 Kohäger - ny art för Sverige?             Leif Hansson      Hansson, L.
 A   1985  2  24    141 Vildkalkoner på frammarsch              Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1985  2  24    142 Skandinavisk havsfågelgrupp bildad          Per Undeland      Undeland, P.
 A   1985  2  24  142-143 Rosa skrattmåsar                   SkOF          SkOF
                  Fjällabb i Ystad sommaren 1984 - samt något om
 A   1985  3  24  149-158                            Magnus Ullman     Ullman, M.
                  åldersbestämning av subadulta fjällabbar
                   Fisknätsdöd bland sjöfåglar - särskilt med avseende Bertil Oldén, Mats
 A   1985  3  24  159-180                                       Oldén, B; Peterz, M; Kollberg, B.
                   på problematiken i Nordvästskåne          Peterz, Bodil Kollberg
 A   1985  3  24  181-184 Darwin och galapagosfinkarna             Mikael Sandell     Sandell, M.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
 A   1985  3  24  185-189 Björn von Rosen 80 år                Gunnar Brusewitz    Brusewitz, G.
                  Skådarupplevelse: morkulla som flyger med en
 A   1985  3  24    190                           Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
                  unge mellan benen
 A   1985  3  24    191 Att taga sig en savsup                Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1985  3  24  191-192 Kohägern var en "Zoo-Häger"             Leif Hansson      Hansson, L.
 A   1985  3  24  193-194 Min skånska resa sommaren 1931            Edmund Andersson    Andersson, E.
 A   1985  3  24  202-203 Fågelstationens Dag - Falsterbo Fågelstation 30 år  SkOF          SkOF
 A   1985  3  24  204-205 Danska skarvar kommer ner på jorden         Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
 A   1985  3  24  205-206 Vad ska "swiften" heta?               Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  Fågelsamhället i Borgens lövskogsområde. Vad
 A   1985  4  24  213-234 sker när stora mängder holkar sätts upp där     Thomas Alerstam    Alerstam, T.
                  fågeltätheten är som högst?
                                            Erik Hirschfeld,
 A   1985  4  24  235-240 Prärielöpare för andra gången påträffad i Skåne               Hirschfeld, E; Ullman, M.
                                            Magnus Ullman
 A   1985  4  24  241-244  Thomas Johnsson                  SkOF          SkOF
 A   1985  4  24  245-247  Ingrid Sjöstrand - en diktsvit           Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1985  4  24    248  Skånes andra fynd av branta bernicla nigricans   Erik Hirschfeld    Hirschfeld, E.
 A   1985  4  24    249  Utplantering av svarta storkar           Johnny Karlsson    Karlsson, J.
 A   1985  4  24  249-250  Fåglar intresserade av hurtbullar         Gustav Tallroth    Tallroth, G.
 A   1985  4  24    250  Ormvråk som häckningsparasit på havsörn      Johnny Karlsson    Karlsson, J.
 A   1985  4  24  251-252  Om hackspettars trumning              Lennart Nilsson    Nilsson, L.

                   Gåsinventeringar i Sverige oktober-april 1983/84
 A   1986  1  25    1-10                           Leif Nilsson      Nilsson, L.
                   och 1984/85

                   Naturlig taxonomi - eller Varför klassificeras
 A   1986  1  25   11-14                           Mikael Sandell     Sandell, M.
                   kasuaren som fågel?
                                            Lennart Karlsson,
 A   1986  1  25   15-28 Åldersbestämning av rödhake - en analys       Karin Persson, Göran  Karlsson, L; Persson, K; Walinder, G.
                                            Walinder
                  Biätare för första gången påträffad häckande i    Sten Svensson, Paul
 A   1986  1  25   29-38                                       Svensson, S; Jönsson, P E.
                  Skåne                        Eric Jönsson
 A   1986  1  25   39-44 Hökugglans förekomst i Skåne vintern 1983/84     Olof Persson      Persson, O.
 A   1986  1  25   45-48 Harald Wiberg                    SkOF          SkOF
 A   1986  1  25   49-52 Skäggmesen åter i Skåne!               Peter Öhrström     Öhrström, P.
 A   1986  1  25     53 En kornsparv i otypisk biotop            Jan Elmelid      Elmelid, J.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
 A   1986  1  25   54-55 Rönnbärsfilosofi                   Lennart Nilsson    Nilsson, L.

 A   1986  1  25   55-56 Morkulla med fem ungar?               Johnny Karlsson    Karlsson, J.
 A   1986  1  25     56  ANSER i Sovjetunionen               Johnny Karlsson    Karlsson, J.
 A   1986  1  25   75-77  Tornseglaren u.p.a.                Christer Persson    Persson, C.
 A   1986  1  25   77-78  Tosigheter från barrikadens topp          Lars Svensson     Svensson, L.
 A   1986  1  25   78-79  Till tornseglarens försvar             Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1986  1  25   81-82 Hägerinventering 1986                Olof Persson      Persson, O.
 A   1986  1  25   83-86 Verksamhetsberättelse för SkOF 1985         SkOF         SkOF
                                            Lennart Karlsson,
 A   1986  2  25   93-112 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1985    Karin Persson, Göran Karlsson, L; Persson, K; Walinder, G.
                                            Walinder
 A   1986  2  25  113-126 Om tornseglare övernattande i träd          Jan Holmgren     Holmgren, J.

 A   1986  2  25  127-130 Inventering av turkduva i Skåne, januari 1985    Nils Kjellén      Kjellén, N.

 A   1986  2  25  131-138 En faselig myckenhet av dufvor            Hans Uno Bengtsson Bengtsson, H U.
 A   1986  2  25  139-142 Lars Svensson                    SkOF        SkOF
 A   1986  2  25    143 Gråtrut fångar hussvalor               Bodil Kollberg   Kollberg, B.
 A   1986  2  25  162-166 Föreningsnytt                    SkOF          SkOF
                  Fördelen med att vara fet - om fettupplagring hos
 A   1986  3  25  173-190                           Åke Lindström     Lindström, Å.
                  flyttande fåglar
                  Om den plåtnäbbade dyngfågeln och skrattsvalan
 A   1986  3  25  191-200 från Nilen. Ytterligare noteringar kring fåglarnas  Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  vetenskapliga namn. Del 4
 A   1986  3  25  201-204 Benny Lorentzon                   SkOF          SkOF
 A   1986  3  25  205-206 Örnräkningen i Skåne den 11-12 januari 1986     Olle Holst       Holst, O.

 A   1986  3  25  206-207 Projekt tofslärka - En presentation         Olle Holst, Ola Hultén Holst, O; Hultén, O.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare       Förf. Enamn
 A   1986  3  25  207-208 Mera morkullor                  Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
                  Svartbenta strandpiparen i Skåne 1986 - en
 A   1986  4  25  237-244                          Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
                  projektrapport
                   Fisknätsdöden bland sjöfåglar i Nordvästskåne  Bertil Oldén, Mats
 A   1986  4  25  245-252                                     Oldén, B; Peterz, M; Kollberg, B.
                   vintern 1985/86                 Peterz, Bodil Kollberg
 A   1986  4  25  253-268 Svensk fågelatlas i Skåne: slutrapport. Del 1   Per Andell       Andell, P.
                  Sång- och knölsvanar olika attraktiva för andra
 A   1986  4  25    269                          Lennart Hansson    Hansson, L.
                  vattenfåglar
                  Svanars födosök och änders kommensalism i     Gunnar Andersson,
 A   1986  4  25  270-271                                     Andersson, G; Källander, H.
                  Krankesjön                    Hans Källander
 A   1986  4  25  271-272 Att leva i grupp - Kan det löna sig?       Gustav Tallroth    Tallroth, G.


 A   1986  4  25  279-282 Föreningsnytt                   SkOF          SkOF


 A   1986  4  25  282-283 Sten Svensson                   Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
 A   1986  4  25    284 Arne Gunnarsson                  Mikael Kristersson   Kristersson, M.
                                           Nils Kjellén, Simon
 A   1987  1  26    1-8 Bruna kärrhöken i Skåne                         Kjellén, N; Schubert, S.
                                           Schubert
                                           Per Andell, Lennart
 A   1987  1  26    9-26 Svensk fågelatlas i Skåne: slutrapport. Del 2              Andell, P; Nilsson, L.
                                           Nilsson
 A   1987  1  26   27-30 Plinius den äldre och hans naturalhistoria    Lennart Nilsson    Nilsson, L.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare       Förf. Enamn
                  Ur Plinius den äldres Naturalis Historia. Bok X:
 A   1987  1  26   31-42                             Lennart Nilsson     Nilsson, L.
                  Fåglarna
 A   1987  1  26   43-46 Bill Zetterström                    SkOF          SkOF
                  Några personliga reflexioner kring
 A   1987  1  26   47-50                             Magnus Ullman      Ullman, M.
                  atlasinventeringen
 A   1987  1  26   59-60 Nytt namn åt kentska tärnan?              Bo Ekberg        Ekberg, B.
 A   1987  1  26   60-61 Kråkfåglar på tapeten                  Arne Schmitz      Schmitz, A.
 A   1987  1  26     63 Inventering av Skånes skogar              Thomas Johnsson     Johnsson, T.
 A   1987  1  26   64-67 Föreningsnytt                      SkOF          SkOF
 A   1987  1  26   68-70 Verksamhetsberättelse för SkOF 1986           SkOF          SkOF
                                              Lennart Karlsson,
 A   1987  2  26   81-96 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1986     Karin Persson, Göran  Karlsson, L; Persson, K; Walinder, G.
                                              Walinder
                                              Per Andell, Paul Eric
 A   1987  2  26   97-110 Svensk fågelatlas i Skåne. Slutrapport. Del 3      Jönsson, Lennart    Andell, P; Jönsson P E; Nilsson, L.
                                              Nilsson
                   Ytterligare rapporter om tornseglare övernattande i
 A   1987  2  26  111-116                             Jan Holmgren      Holmgren, J.
                   träd
                   Ur Plinius den äldres Naturalis Historia. Bok X:
 A   1987  2  26  117-130                             Lennart Nilsson     Nilsson, L.
                   Fåglarna. Del 2
 A   1987  2  26  131-134  Tomas Pärt                      SkOF          SkOF
 A   1987  2  26  135-137  Bengt Emil Johnson - en diktsvit           SkOF          SkOF
 A   1987  2  26  138-140  Skådare som skrev: Albert Theodor Gellerstedt     Bo Ekberg        Ekberg, B.
 A   1987  2  26  141-142  När släktingar kivas                 Lennart Nilsson     Nilsson, L.


 A   1987  2  26  149-152 Föreningsnytt                      SkOF          SkOF


 A   1987  2  26  152-153 42 ton till svanarna                  SkOF          SkOF
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare      Förf. Enamn
                                           Per Andell, Lennart
 A   1987  3  26  161-178 Svensk fågelatlas i Skåne. Slutrapport. Del 4.              Andell, P; Nilsson, L.
                                           Nilsson
                                           Göran Walinder,
 A   1987  3  26  179-188 Häckande fåglar i Flommens naturreservat 1984-86             Walinder, G; Karlsson, L.
                                           Lennart Karlsson
 A   1987  3  26  189-196 Min granne, den svarta rödstjärten         Bo Ekberg       Ekberg, B.
                  Ur Plinius den äldres Naturalis Historia. Bok X:
 A   1987  3  26  197-206                          Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  Fåglarna. Del 3
 A   1987  3  26  207-210 Johan Stenlund                   SkOF         SkOF
 A   1987  3  26  211-215 Marocko                      Sonja Spanier     Spanier, S.
 A   1987  3  26  215-216 Varför sitter skarvar och torkar vingarna?     Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1987  3  26  216-217 Om ett rött kreatur                Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1987  3  26  217-219 Kanske Rumänien trots allt?            Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                                           Per Andell, Lennart
 A   1987  4  26  241-258 Svensk fågelatlas i Skåne. Slutrapport. Del 5              Andell, P; Nilsson, L.
                                           Nilsson
 A   1987  4  26  259-264 Svartbenta strandpiparen i Skåne 1987       Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
                                           Leif Nilsson, Hakon
 A   1987  4  26  265-270 Häckfågelfaunan i Björkesåkrasjön 1983 och 1984             Nilsson, L; Persson, H.
                                           Persson
                                           Ulf Gärdenfors, Bo
 A   1987  4  26  271-276 Trädkrypare anträffad i Lund            Pettersson, Magnus  Gärdenfors, U; Pettersson, B; Ullman, M.
                                           Ullman
 A   1987  4  26  277-288 "Jag är sannerligen en sällsam fågel"       Hans Uno Bengtsson  Bengtsson, H U.
 A   1987  4  26  289-292 Peter Nilsson                   SkOF         SkOF
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                      Författare      Förf. Enamn
 A   1987  4  26  293-294 Örnräkningen i Skåne den 10-11 januari 1987   Olle Holst      Holst, O.
 A   1987  4  26  296-297 Koltrastens näbbfärg               Lennart Nilsson    Nilsson, L. A   1987  4  26  309-310 Föreningsnytt                  SkOF         SkOF
                                          Per Andell, Lennart
 A   1988  1  27    1-16 Svensk fågelatlas i Skåne. Slutrapport. Del 6             Andell, P; Nilsson, L.
                                          Nilsson
 A   1988  1  27   17-44  Krageholmssjöns fågelliv 1967-1986       Paul Axelsson     Axelsson, P.
 A   1988  1  27   45-46  Gulnäbbad lira anträffad i Skåne        Magnus Ullman     Ullman, M.
 A   1988  1  27   47-50  Sten Kärvinge                 SkOF         SkOF
 A   1988  1  27   51-53  Sträcker tranor även på natten?        Paul Axelsson     Axelsson, P.
 A   1988  1  27     53  Duvhök slår prutgås              Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1988  1  27   54-55  Vennbergs fåglar                Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1988  1  27     55  Skillnad på starar och starar         Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1988  1  27     56  Varför häckar hägern i kolonier?        Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1988  1  27     57  Glador i mängd                 Lennart Nilsson    Nilsson, L.

 A   1988  1  27   72-78 Föreningsnytt                  SkOF         SkOF

                                          Lennart Karlsson,
 A   1988  2  27   85-98 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1987  Karin Persson, Göran Karlsson, L; Persson, K; Walinder, G.
                                          Walinder
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn


                   Ålders- och könsfördelning hos sträckande rovfåglar
 A   1988  2  27   99-116                            Nils Kjellén      Kjellén, N.
                   över Falsterbohalvön höstarna 1986 och 1987                   Gåsinventeringar i Sverige oktober-april 1985/86
 A   1988  2  27  117-124                            Leif Nilsson      Nilsson, L.
                   och 1986/87

                  Ur Plinius den äldres Naturalis Historia. Bok X:
 A   1988  2  27  125-130                            Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  Fåglarna. Del 4
 A   1988  2  27  131-135 Skådare som skrev: Bruno Liljefors           Bo Ekberg       Ekberg, B.
 A   1988  2  27  136-137 Vattensångare avslöjad i Bjuv             Bo Ekberg       Ekberg, B.
 A   1988  2  27    138 Vipäggen flyttades - ungarna räddades?         Jan Danielson     Danielson, J.
                                             Martin Gierow, Peter
 A   1988  2  27    139 Lund - råkornas stad!?                            Gierow, M&P
                                             Gierow


 A   1988  2  27  157-159 Föreningsnytt                     SkOF          SkOF
                                             Per Andell, Lennart
 A   1988  3  27  165-180 Svensk fågelatlas i Skåne. Slutrapport. Del 7                 Andell, P; Nilsson, L.
                                             Nilsson
                   Ilandflutna döda fåglar avslöjar katastrof bland tidiga
 A   1988  3  27  181-218                              Thomas Alerstam   Alerstam, T.
                   vårflyttare, särskilt råkor, över södra Östersjön
 A   1988  3  27  219-222 Roland Jonsson                     SkOF          SkOF
 A   1988  3  27  223-224 Skånska vinterörnar 9-10 januari 1988         Peter Gierow      Gierow, P.
 A   1988  3  27    224 Om å redde vipe-egg                  Halvdan Möller     Möller, H.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
                                             Torsten Nilsson,
 A   1988  3  27    225 Ett sorgkantat dagboksblad                          Nilsson, T; Tallroth, G.
                                             Gustav Tallroth
 A   1988  3  27  234-235 Olof Persson svarar Lars Svensson           Olof Persson      Persson, O.
 A   1988  3  27    237 Kornsparven, död eller levande!            Paul Eric Jönsson    Jönsson, P E.                                             Per Andell, Paul Eric
 A   1988  4  27  245-258 Svensk fågelatlas i Skåne. Slutrapport. Del 8     Jönsson, Lennart    Andell, P; Jönsson P E; Nilsson, L.
                                             Nilsson A   1988  4  27  259-262 Inventering av tornfalk i nordöstra Skåne, 1987-88  Sven Waldemarsson    Waldemarsson, S.
                                             Olle Holst, Olof
 A   1988  4  27  263-266 Hägerns häckningsförekomst i Skåne 1986                    Holst, O; Persson, O.
                                             Persson
                  Ur Plinius den äldres Naturalis Historia. Bok X:
 A   1988  4  27  267-272                            Lennart Nilsson     Nilsson, L.
                  Fåglarna. Del 5
 A   1988  4  27  273-276 Rolf Johansson                    SkOF          SkOF
 A   1988  4  27    277 Andrakull hos gråhakedopping             Paul Axelsson      Axelsson, P.
 A   1988  4  27    278 Födosöksflygningar hos skäggdopping          Paul Axelsson      Axelsson, P.
 A   1988  4  27  279-282 Andalusisk hemipod ersätts av randig knappvaktel   Lennart Nilsson     Nilsson, L.

 A   1988  4  27  282-283 Kainism och siblicid                 Lennart Nilsson     Nilsson, L.


 A   1988  4  27    300 Föreningsnytt                     SkOF          SkOF
                   Ålders- och könsfördelning hos sträckande rovfåglar
 A   1989  1  28    1-16                            Nils Kjellén      Kjellén, N.
                   över Falsterbohalvön hösten 1988
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
                  Projekt kornsparv - en presentation samt
 A   1989  1  28   17-24                            Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
                  verksamhetsrapport för 1988
                  Svartbenta strandpiparen i Skåne 1988 - en
 A   1989  1  28   25-36                            Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
                  projektrapport
                  Ur Plinius den äldres Naturalis Historia. Bok X:
 A   1989  1  28   37-42                            Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  Fåglarna. Del 6
 A   1989  1  28   43-46 Robert Ekman                      SkOF          SkOF
 A   1989  1  28   47-48 Byggrekord för rödhakar?                Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  Äggskalsdefekter och onormalt små kullar hos      Hans Källander,
 A   1989  1  28   48-50                                        Källander, H; Smith, HG.
                  svartvita flugsnappare i Vombs Fure          Henrik G. Smith
                  De skånska gammelskogarna kräver ditt
 A   1989  1  28   51-53                            SkOF          SkOF
                  engagemang!
 A   1989  1  28   54-61 Till Falsterbo om hösten                Pär Sandberg      Sandberg, P.
 A   1989  1  28   61-64 Om fåglar som hälsokost                Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1989  1  28   68-69 Föreningsnytt                     SkOF          SkOF
                  Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska
 A   1989  1  28   70-73                            SkOF          SkOF
                  Förening 1988
 A   1989  1  28   74-75 Nordöstra Skånes Fågelklubb              Benny Lorentzon    Lorentzon, B.
 A   1989  1  28     80 Lyckad örnräddning                   Leif Hansson      Hansson, L.
 A   1989  2  28   85-86 Storken åter i Skåne                  Johnny Karlsson    Karlsson, J.
                   Den vita storken i Europa - förekomst, ekologi och
 A   1989  2  28   87-114                            Nils Kjellén      Kjellén, N.
                   beståndsförändringar
 A   1989  2  28  115-124 500 år i Skåne? Den vita storkens historia i Sverige Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1989  2  28  125-132 Den vita storken i Skåne, 1955-1988          Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1989  2  28  133-152 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1988     Karin Persson, Göran  Karlsson, L; Persson, K; Walinder, G.
                                             Walinder
 A   1989  2  28  153-156 Ernst Norlind                     SkOF          SkOF
 A   1989  2  28  157-158 Storgäddans byte: en ormvråk!             Roland Staav      Staav, R.
 A   1989  3  28  165-168 Kungsörnshäckning i Fyledalen             Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  De västpalearktiska rovfåglarnas vetenskapliga
 A   1989  3  28  169-180                            Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  namn
                  Om stäppviporna i Nordostskåne och
 A   1989  3  28  181-184                            Benny Lorentzon    Lorentzon, B.
                  kärrsnäppornas häckning
 A   1989  3  28  185-192 Skådare som skrev: August Emil Holmgren        Bo Ekberg       Ekberg, B.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                       Författare      Förf. Enamn
 A   1989  3  28  193-204  Snöfall, plommonblom och mandarinänders par    Hans Uno Bengtsson  Bengtsson, H U.
 A   1989  3  28  205-208  Jonas Lundin                   SkOF         SkOF
 A   1989  3  28  209-210  Så kryssade man år 1772              Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1989  3  28  210-211 En löpande band-variant vid ruvning av ägg     Lennart Nilsson    Nilsson, L.


 A   1989  3  28    221 Föreningsnytt                    SkOF         SkOF

                                            Ola Hultén, Bengt
                                            Grandin, Mats
 A   1989  4  28  229-234 Tofslärkan i Malmö 1985-1988                       Hultén, O; Grandin, B; Gustafsson, M; Jönsson, Å.
                                            Gustafsson, Åke
                                            Jönsson
                                            Pauli Kananen, Paul
 A   1989  4  28  235-242 Häckande sjöfåglar på ön Gråen 1989                    Kananen, P; Jönsson PE
                                            Eric Jönsson
                  Vad vet vi om garfågeln och dess förekomst i
 A   1989  4  28  243-250                           Per Lagerås      Lagerås, P.
                  Sverige?
                  Svartbenta strandpiparen i Skåne 1989 - en
 A   1989  4  28  251-258                           Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
                  projektrapport
 A   1989  4  28  259-262 Susanne Åkesson                   SkOF         SkOF
 A   1989  4  28    263 Pilgrim från havet                 Niklas Törnlund    Törnlund, N.
                                            Olof Persson, Peter
 A   1989  4  28  264-266 Pungmesen i Skåne 1989 - en preliminär rapport              Persson, O; Öhrström, P.
                                            Öhrström
 A   1989  4  28  266-268 Hur djupt kan kajor häcka?             Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1989  4  28  268-269 Örnräkningen i Skåne januari 1989          Olof Persson     Persson, O.
 A   1989  4  28  269-270  Berguven häckar åter i Skåne!           Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1989  4  28    271  Mellanspett anträffad i Falsterbo         Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   1989  4  28    272  Husannons gav ny skånsk häckfågel         Thomas Rönnertz    Rönnertz, T.
 A   1989  4  28    273  Gulbröstad snäppa för första gången i Skåne    Rolf Helmersson    Helmersson, R.
 A   1989  4  28  273-275  Sotvingad mås sedd vid Falsterbo         Dan Zetterström    Zetterström, D.
 A   1989  4  28    275  Bra storkår i Västeuropa             Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                                            Paul Axelsson, Bo E
 A   1989  4  28  276-277 Två insändare om kungsörnarna i Fyledalen                 Axelsson, P; Pettersson, BE.
                                            Pettersson
 A   1989  4  28  277-279 Om faunamanipulation och mänsklig klåfingrighet   Paul Axelsson     Axelsson, P.
 A   1989  4  28  285-286 Skånska kommunfåglar                SkOF         SkOF
 A   1990  1  29    1-2 Med SkOF in i 90-talet               Johnny Karlsson    Karlsson, J.
                  Sträckräkningar vid Falsterbo höstarna 1985, 1986
 A   1990  1  29    3-52                           Gunnar Roos      Roos, G.
                  och 1987
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
                                             Gunnar Andersson,
                                             Irmgard Blindow,
 A   1990  1  29   53-62 Det våras för Krankesjön                           Andersson, G; Blindow, I; Hargeby, A; Johansson, S.
                                             Anders Hargeby,
                                             Stefan Johansson
 A   1990  1  29   63-68 Projekt kornsparv - rapport från verksamheten 1989 Paul Eric Jönsson     Jönsson, P E.
 A   1990  1  29   69-72 Monica Lundholm                    SkOF          SkOF
 A   1990  1  29   73-74 Örnräkningen i Skåne januari 1990           Olle Holst       Holst, O.
                  Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska
 A   1990  1  29   75-78                            SkOF          SkOF
                  Förening 1989


 A   1990  2  29   85-110 Fältbestämning av piplärkor - del 1          Klaus Malling Olsen   Olsen, KM.


                                             Martin Gierow, Peter
 A   1990  2  29  111-122 Råkan i Skåne 1988-1989                            Gierow, M; Gierow, P.
                                             Gierow
                                             Lennart Karlsson, Ola
 A   1990  2  29  123-146 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1989    Svensson, Göran     Karlsson, L; Svensson, O; Walinder, G.
                                             Walinder
 A   1990  2  29  147-152  Grågåsen i Skåne inför 90-talet           Hakon Persson      Persson, H.
 A   1990  2  29  153-156  Urban Olsson                    SkOF          SkOF
 A   1990  2  29    157  Varfågel slår blåmes                Pär Sandberg      Sandberg, P.
 A   1990  2  29    158  Surt regn och defekta äggskal            Henrik Smith      Smith, H.
 A   1990  2  29  159-161  En aprilvecka på Cypern               Magnus Ullman      Ullman, M.
 A   1990  2  29  162-163  August Johnsson                   Lennart Nilsson     Nilsson, L.                   Ålders- och könsfördelning hos sträckande rovfåglar
 A   1990  3  29  173-190                            Nils Kjellén      Kjellén, N.
                   över Falsterbohalvön hösten 1989
 A   1990  3  29  191-206 Fältbestämning av piplärkor - del 2          Klaus Malling Olsen   Olsen, KM.
 A   1990  3  29  207-210  Peter Larsson                    SkOF          SkOF
 A   1990  3  29    211  Två kajkullar i samma holk?             Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1990  3  29    212  Två honor ruvar i samma holk - del 2        Leif Hansson      Hansson, L.
 A   1990  3  29  212-213  Korrigering om storkhäckning            Lennart Nilsson     Nilsson, L.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                      Författare       Förf. Enamn
 A   1990  3  29    214  Brun kärrhök - häckning i raps          Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1990  3  29    215  Fastklistrad svala                Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
 A   1990  3  29  215-217  Träfågelsnidaren i Ranarpsstrand         Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1990  3  29  217-218 Om skotska korsnäbbar och europeiska endemer    Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1990  3  29    219 Ny nattskärreart i Zaire              Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1990  3  29  231-232 Ringmärkningskurs i Falsterbo           Fredrik Mörk      Mörk, F.
 A   1990  4  29  237-244 Förekomsten av tundrasädgås i Sverige       Hakon Persson      Persson, H.
                  Erfarenheter från 10 års ringmärkning av fångade  Christer Neideman,
 A   1990  4  29  245-260                                      Neideman, C; Schönbeck, E.
                  duvhökar                      Erik Schönbeck
                  Kärrsnäppan som häckfågel i Skåne 1990 -
 A   1990  4  29  261-272 numerär, kläckningsframgång och          Paul Eric Jönsson    Jönsson, P E.
                  populationsutveckling
 A   1990  4  29  273-276 Måns Sjöberg                    SkOF          SkOF
 A   1990  4  29    277 Skådarna på udden                 Niklas Törnlund     Törnlund, N.
                  Minken - ett allvarligt hot mot tobisgrisslan på  Paul Eric Jönsson,
 A   1990  4  29  278-281                                      Jönsson, P E; Rosenlund, N.
                  Hallands Väderö                  Nils Rosenlund
 A   1990  4  29    282 Råkan fortsätter att öka              Martin Gierow      Gierow, M.
 A   1990  4  29  283-284 Sothöns i storskaligt samarbetsprojekt?      Lars GR Nilsson     Nilsson, L GR
                                           Paul Eric Jönsson,
 A   1990  4  29  284-285 Skrattmåsen på stark tillbakagång i Skåne                 Jönsson, PE, Karlsson, J.
                                           Johnny Karlsson
 A   1990  4  29    286 Om fågelfrö och annat foder            Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1990  4  29    287 Vad säger ringduvan?                Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1990  4  29  288-289 Förlovad med skådandet               Elisabeth        Elisabeth


 A   1991  1  30    1-28 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1988     Gunnar Roos       Roos, G. A   1991  1  30   29-40 Fältbestämning av korsnäbbar            Klaus Malling Olsen   Olsen, KM.

 A   1991  1  30   41-50 Svartbenta strandpiparen i Skåne 1990       Paul Eric Jönsson    Jönsson, P E.
                                           Gustav Tallroth, Paul
 A   1991  1  30   51-56 Gråhakedoppingens häckningsframgång i Skåne                Tallroth, G; Axelsson, P.
                                           Axelsson
 A   1991  1  30   57-60  Fän som flög                   Hans Uno Bengtsson   Bengtsson, H U.
 A   1991  1  30     61  Förolyckade tornugglor              Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1991  1  30   62-63  Vadarkursen i Falsterbo 1-5/8 1990        Åke Andersson      Andersson, Å.
 A   1991  1  30     64  Anser-problem                  Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1991  1  30     66  Mer om ringduvans kutter             Arthur Christiansen   Christiansen, A.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                  Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska
 A   1991  1  30   67-70                            SkOF         SkOF
                  Förening 1990


                   Ålders- och könsfördelning hos sträckande rovfåglar
 A   1991  2  30   77-100                            Nils Kjellén     Kjellén, N.
                   över Falsterbohalvön hösten 1990                   Gåsinventeringar i Sverige oktober, november och
 A   1991  2  30  101-110                            Leif Nilsson     Nilsson, L.
                   januari 1987-88 - 1989-90

 A   1991  2  30  111-118  Fän som flög - del 2                Hans Uno Bengtsson  Bengtsson, H U.
 A   1991  2  30  119-124  Stortrappen - ett hot mot våra grågäss?       Hakon Persson     Persson, H.
 A   1991  2  30  125-128  Margareta Ekström                  SkOF         SkOF
 A   1991  2  30  129-131  Rastande vadare på Falsterbohalvön hösten 1990   Per Gräntz      Gräntz, P.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1991  2  30  133-135 Falsterbonytt: januari - 20 maj 1991                    Karlsson, L; Olsen, K M
                                             Klaus Malling Olsen
                                             Lennart Karlsson,
 A   1991  3  30  141-168 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1990    Sophie Ehnbom,    Karlsson, L; Ehnbom, S; Walinder, G.
                                             Göran Walinder
 A   1991  3  30  169-184 Magnetorientering hos fåglar och andra djur      Susanne Åkesson    Åkesson, S.
                                             Johan Erlandsson,
 A   1991  3  30  185-192 Nischseparation hos mellanskarv i Ellestadsjön    Thomas Jönsson,    Erlandsson, J; Jönsson, T; Soler, T.
                                             Teresa Soler
 A   1991  3  30  193-196  Folke Lind                     SkOF         SkOF
 A   1991  3  30  197-198  Mellanskarven häckar åter i Skåne!         Hakon Persson     Persson, H.
 A   1991  3  30  198-201  Den skånska gladexporten till Storbritannien    Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1991  3  30    202  Udda hägerhäckning                 Gustav Tallroth    Tallroth, G.
 A   1991  3  30  203-204  SkOF-resan till Varanger 11-19 juni 1991      Camilla Johansson   Johansson, C.
 A   1991  3  30  204-206  Fågelskådning i Turkiet i juni 1989         Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.
 A   1991  3  30  206-207  En fika i Klagshamn den 4 maj            Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.
 A   1991  3  30    207  Fågelskådarkurs för kvinnor sommaren 91       Cecilia Wide     Wide, C.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1991  3  30  208-210 Falsterbonytt 21 maj - 19 augusti 1991                   Karlsson, L; Olsen, K M
                                             Klaus Malling Olsen
                   Lidt Falsterbo-historie, inspireret af Ringduens
 A   1991  3  30    211                            Rasmus Reeh      Reeh, R.
                   kurren
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare      Förf. Enamn
                  Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1989 med en
 A   1991  4  30  229-258 sammanfattning av sex Carduelis-arters         Gunnar Roos      Roos, G.
                  uppträdande 1973-90                   Några strandängsarters beståndsutveckling på
 A   1991  4  30  259-274                             Thomas Lindblad    Lindblad, T.
                   Håslövs ängar 1986-1990                                              Hakon Persson,
 A   1991  4  30  275-284 Fågelskådning i grågässens Coto de Donana                   Persson, H; Johansson, A.
                                              Annica Johansson
 A   1991  4  30  285-288 Peter Elfman                      SkOF         SkOF
 A   1991  4  30    289 Amerikansk tundrapipare i Skanör            Ola Elleström     Elleström, O.
                  Mera om ringduvor: häckningstäthet och udda
 A   1991  4  30    290                             Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                  boplatser
 A   1991  4  30  291-294 I Nordskånska fågelmarker                Anders Ekstrand    Ekstrand, A.
 A   1991  4  30  294-295 Kidnappning hos fåglar                 Hans Källander    Källander, H.
 A   1991  4  30    296 Rekord i underarter                   Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1991  4  30    297 Skådarskydd vid Spillepeng               Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1991  4  30    298 Rovfågelkurs i Falsterbo 12-15.9 1991          Pia og Per Reersö   Reersö, P.
 A   1991  4  30  299-300 Sydöstra Skånes Fågelklubb               Paul Axelsson     Axelsson, P.
 A   1991  4  30  301-302 Ugglenätter i Göinge                  Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.
                                              Lennart Karlsson,
 A   1991  4  30  303-306 Falsterbonytt 21 augusti - 31 oktober 1991                  Karlsson, L; Olsen, K M
                                              Klaus Malling Olsen
                  Svartbenta strandpiparen i Skåne 1991 - en
 A   1992  1  31    1-10                             Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E
                  projektrapport
                  Fågelskådning i Litauen - några anteckningar från
 A   1992  1  31   11-16                             Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.
                  en resa i tid & rum
                  Inventering av häckfågelfaunan i Burlövs kommun     Kenneth Bengtsson,
 A   1992  1  31   17-26                                        Bengtsson, K; Larsson P G.
                  1991                          Pär Gunnar Larsson

 A   1992  1  31   27-36 Fältbestämning av alkor                 Klaus Malling Olsen  Olsen, KM.


                   De skånska tärnorna - resultatet från inventeringen
 A   1992  1  31   37-42                             Martin Gierow     Gierow, M.
                   1991
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
                  Slaghackning av betade strandängar. Resultat från
 A   1992  1  31   43-46 ett försök vid Lilleöområdet, nedre Helgeån, hösten Hans Cronert      Cronert, H.
                  1990
 A   1992  1  31   47-50 Hans Larsson                    SkOF          SkOF
                                            Martin Gierow, Olle
 A   1992  1  31   51-53 Örnräkningar i Skåne januari 1991 och 1992                 Gierow, M; Holst, O.
                                            Holst
                                            Ola Elleström, Mikael
 A   1992  1  31   53-56 Liten skånsk exkursionsguide, del 1: Våren                 Elleström, O; Jonassohn, M.
                                            Jonassohn
 A   1992  1  31   56-57 Upplev ett riktigt orrspel på Fjällmossen!     Mikael Jonassohn    Jonassohn, M.
                  Några dagboksanteckningar från Ystad i januari
 A   1992  1  31   58-59                           Alan Harkess      Harkess, A.
                  1992
                  Örn- och gåsskådning i SO-Skåne lördagen 16
 A   1992  1  31   59-60                           Sonja Spanier      Spanier, S.
                  november 1991
                                            Kenneth Bengtsson,
 A   1992  1  31     61 Stenknäck bygger bo åt grönfink                       Bengtsson, K; Larsson P G.
                                            Pär Gunnar Larsson
 A   1992  1  31   61-62 30.000 tornugglor i bur?               Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1992  1  31   62-63 Falsterbonytt 1 november 1991 - 10 februari 1992              Karlsson, L; Olsen, K M
                                             Klaus Malling Olsen
 A   1992  1  31   65-66 MalmöOrnitologerna - en 10-årig klubb         Bengt Pröjts     Pröjts, B
 A   1992  1  31   69-71 Föreningsnytt                     SkOF         SkOF
                   Ålders- och könsfördelning hos sträckande rovfåglar
 A   1992  2  31   81-100                            Nils Kjellén     Kjellén, N.
                   över Falsterbohalvön hösten 1991
 A   1992  2  31  101-108 Kornsparven i Skåne 1990-1991 - en projektrapport Paul Eric Jönsson     Jönsson, P E
                                             Lennart Karlsson,
 A   1992  2  31  109-120 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1991    Sophie Ehnbom,    Karlsson, L; Ehnbom, S; Walinder, G.
                                             Göran Walinder
 A   1992  2  31  121-123 I fåglars åsyn - eller upptäckten av Beddinge     Niklas Törnlund    Törnlund, N.
                  Skogssnäppa och grönbena - en liten
 A   1992  2  31  124-125                            Klaus Malling Olsen  Olsen, KM.
                  fältbestämningsguide
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare       Förf. Enamn
 A   1992  2  31    126 Skatan som rovfågel                Richard Jensen     Jensen, R.
 A   1992  2  31  127-129 Hörlinge ängar - Göinges våtmarkseldorado!     Mikael Jonassohn    Jonassohn, M.
                                           Ola Elleström, Mikael
 A   1992  2  31  130-133 Liten skånsk exkursionsguide, del 2: Hösten                Elleström, O; Jonassohn, M.
                                           Jonassohn
                  Sju spettar på tio minuter - rapport från SkOF:s
 A   1992  2  31  133-135                          Anders Ekstrand     Ekstrand, A.
                  Tinäsexkursion
 A   1992  2  31  136-137 Om talgbollar och annat fett            Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1992  2  31  137-139 Rödhaken och Django Reinhardt           Bird          Bird
 A   1992  2  31    139 Skarvexpansion i Skåne               Lennart Nilsson     Nilsson, L.
                                           Lennart Karlsson,
 A   1992  2  31  140-141 Falsterbonytt februari - maj 1992                     Karlsson, L; Olsen, K M
                                           Klaus Malling Olsen
 A   1992  2  31  148-151 Magnus Ullman svarar Christer Persson       Magnus Ullman      Ullman, M.
                  Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska
 A   1992  2  31  152-154                          SkOF          SkOF
                  Förening 1991
 A   1992  2  31  155-156 Skånes "kommunfåglar" utsedda!           SkOF          SkOF
 A   1992  2  31    156 Storkprojektet expanderar             Leif Hansson      Hansson, L.
                                           Bo Ekberg, Lennart
 A   1992  3  31  165-170 Bokprojektet "Skånes fåglar"                        Ekberg, B; Nilsson, L.
                                           Nilsson
 A   1992  3  31  171-178  Hur går det med den andalusiska hemipoden?    Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1992  3  31  179-184  Rrk - Regionala rapportkommittén         Stefan Cherrug     Cherrug, S.
 A   1992  3  31  185-194  Sensmoralen av struts              Hans Uno Bengtsson   Bengtsson, H U.
 A   1992  3  31  195-198  Billy Hellsten                  SkOF          SkOF
                                           Kenneth Bengtsson,
 A   1992  3  31    199 Förekommer hybrider bland svalor?                     Bengtsson, K; Larsson P G.
                                           Pär Gunnar Larsson
 A   1992  3  31    200 Apropå skarvens återkomst som skånsk häckfågel   Hans Cronert      Cronert, H.
 A   1992  3  31    200 Kanadagås konkurrerar ut fiskgjuse?        Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1992  3  31    201 Amerikansk bläsand i Falsterbo           Klaus Malling Olsen   Olsen, KM.
                                           Bo Ekberg, Lennart
 A   1992  3  31  202-204 Individualbestämning av mindre skrikörn                  Ekberg, B; Nilsson, L.
                                           Nilsson
 A   1992  3  31    204 SkOF-svararen                   SkOF          SkOF
                                           Ola Elleström, Mikael
 A   1992  3  31  205-209 Liten skånsk exkursionsguide - del III, vintern              Elleström, O; Jonassohn, M.
                                           Jonassohn
 A   1992  3  31  210-212 Litauen 21-28 maj 1992               Christian Adolfsson   Adolfsson, C.
                  Jakten på den kaukasiska orren - rapport från SkOF-
 A   1992  3  31    213                           Richard Ottvall    Ottvall, R.
                  resan till Turkiet, maj 1992
 A   1992  3  31    214 Eilat 24/3 - 7/4 1992                Anders Larsson     Larsson, A.
 A   1992  3  31  215-216 Falsterbo fordom                  Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                        Författare      Förf. Enamn
 A   1992  3  31  216-217  Folkilsken koltrast                 Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1992  3  31    217  Hornuggla i taggtråd                 Pär Sandberg     Sandberg, P.
 A   1992  3  31  217-219  Tystnande vårar i USA                Lennart Nilsson    Nilsson, L:
 A   1992  3  31  219-221  Det egendomliga fallet med papegojalkan       Peter Larsson     Larsson, P.
 A   1992  3  31  221-222  Kubansk natt                     Hans Uno Bengtsson  Bengtsson, H U.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1992  3  31  223-224 Falsterbonytt: juni-augusti 1992                       Karlsson, L; Olsen, K M
                                             Klaus Malling Olsen
 A   1992  3  31    225 LFK - Lundabygdens fågelklubb             Lars GR Nilsson    Nilsson, L GR
 A   1992  3  31    229 Har du sett storken?                  SkOF         SkOF
                                             Alan Harkess, Bo
 A   1992  4  31  241-244 En bergtaigasångare i Ystad              Petersson, Magnus   Harkess, A; Petersson, B; Ullman, M.
                                             Ullman
                  Är Levrasjön, Valjeviken och Sölvesborgsviken
                                             Hakon Persson,
 A   1992  4  31  245-250 lokaler av internationell betydelse för rastande och             Persson, H; Persson, M
                                             Magnus Persson
                  övervintrande sjöfågel?


                   Häckfågelfaunan i fem fågelskyddsområden i
 A   1992  4  31  251-262                            Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E
                   sydvästra Skåne, 1988 - 1992


 A   1992  4  31  263-266  Roy Bladh                      SkOF         SkOF
 A   1992  4  31  267-268  Fiskgjuse ökar, storlommen minskar          Martin Gierow     Gierow, M.
 A   1992  4  31    268  Råkan vänder nedåt igen?               Martin Gierow     Gierow, M
 A   1992  4  31  269-270  Om bronsibis, flax-obsar och kryssarpanik      Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                   Om sibirisk tundrapipare i Skanör och om
 A   1992  4  31  271-272                            Hans Larsson     Larsson, H.
                   bestämning av tundrapipare
                   Bland ugglor och skogshöns med SkOF - rapport
 A   1992  4  31  273-274                            Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.
                   från marsexkursionerna 1992
                   En kursledares dilemma - rapport från
 A   1992  4  31    275                            Klaus Malling Olsen  Olsen, KM.
                   Rovfågelskådning i Falsterbo
 A   1992  4  31  276-277  Rovfågelexkursionen 12 september           Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.
 A   1992  4  31  278-279  Tidiga svenska fynd av större turturduva       Peter Larsson     Larsson, P.
 A   1992  4  31  279-281  Hur ser vuxna sparvhökar egentligen ut?       Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1992  4  31    282  Ny lövsångare                    Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1992  4  31  283-284 Lund får pippi                     Anders Sandström   Sandström, A.
 A   1992  4  31  285-286 Falsterbonytt: 1 september - 15 november 1992     Lennart Karlsson   Karlsson, L.
                  Skogen är vårt hem - en presentation av
 A   1992  4  31  286-288                            Thomas Johnsson    Johnsson, T.
                  Göingebygdens Biologiska Förening
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
 A   1992  4  31  299-304 Christer Persson svarar Magnus Ullman         Christer Persson   Persson, C.
 A   1992  4  31  304-306 Fyra litauer gästade SkOF under en oktobervecka    Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.
 A   1992  4  31    307 Massor av besökare under höstens SkOF-kvällar     Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.
 A   1992  4  31  307-308 Välbesökt debattkväll                 Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1990, särskilt
 A   1993  1  32    1-28 förekomsten av fyra invasionsarter: mindre      Gunnar Roos      Roos, G.
                  korsnäbb, svartmes, blåmes och sidensvans
 A   1993  1  32   29-34 Projekt Svartbent strandpipare - årsrapport 1992   Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E
 A   1993  1  32   35-44 Storkprojektet                    Berith Cavallin    Cavallin, B.
 A   1993  1  32   47-48 Fjällugglan på Spillepeng               Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1993  1  32   48-49 Torreberga                      Ola Elleström     Elleströn, O.
                  Sandtärna och kentsk tärna i sommardräkt - en liten
 A   1993  1  32   50-51                            Klaus Malling Olsen  Olsen, KM.
                  fältbestämningsguide
 A   1993  1  32   52-53 Elva arter splittas till tjugofem           Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1993  1  32   53-54 Varför kuttrade ringduvan annandag jul?        Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1993  1  32   54-55 Ytterligare en lövsångare               Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1993  1  32     55 Skånes första "Afrikaskarv"              Leif Hansson     Hansson, L.

 A   1993  1  32   56-57 Falsterbonytt: November 1992 - februari 1993     Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   1993  1  32   57-58 Nordöstra Skånes Fågelklubb              Benny Lorentzon    Lorentzon, B.
 A   1993  1  32   62-63 Vår Fågelvärld och läsarna              Anders Wirdheim    Wirdheim, A.
                  Debatt om Christer Perssons recension av
 A   1993  1  32   63-64                            Lennart Nilsson    Nilsson, L.
                  "Identification Guide to European Passerines".
                  Svenssons Gröna sedd ur en fältornitologs
 A   1993  1  32     64 synvinkel - en kommentar till C. Perssons       Klaus Malling Olsen  Olsen, KM.
                  "recension"
                  Kommentar till Christer Perssons recension av
 A   1993  1  32     65                            Lennart Karlsson   Karlsson, L.
                  Indentification Guide to European Passerines
 A   1993  1  32   66-68 Ett recensionsgenmäle från Lars Svensson       Lars Svensson     Svensson, L.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1993  2  32   81-94 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1992    Sophie Ehnbom,    Karlsson, L; Ehnbom, S; Walinder, G.
                                             Göran Walinder
 A   1993  2  32   95-104 Det behöver inte vara en vinge            Stephen Jay Gould   Gould, S J
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                   Ålders- och könsfördelning hos sträckande rovfåglar
 A   1993  2  32  105-125                            Nils Kjellén     Kjellén, N.
                   över Falsterbohalvön hösten 1992
 A   1993  2  32  126-129 Bestämning av aftonfalk                Hans Larsson     Larsson, H.
 A   1993  2  32  130-133 Jörgen Israelsson                   SkOF         SkOF
 A   1993  2  32  134-135 Dammsnäppa på Sjölunda 1965              Bo Ekberg      Ekberg, B.
                                             Kenneth Bengtsson,
 A   1993  2  32  135-136 Tretåig mås vid Arlövs ängar - Lomma jan-1993               Bengtsson, K; Larsson P G.
                                             Pär Gunnar Larsson
 A   1993  2  32  137-139  Bland kärrsångare och elefanter i Massailand    Susanne Åkesson   Åkesson, S.
 A   1993  2  32    139  I markerna med SkOF-svararen?            Lars GR Nilsson   Nilsson, L GR
 A   1993  2  32  140-142  Rügen                        Kristian Ståhl    Ståhl, K.
 A   1993  2  32  142-143  Med Evert till Rügen                Åke Jönsson     Jönsson, Å.
 A   1993  2  32  144-145  Kråkorna                      Pär Sandberg     Sandberg, P.
 A   1993  2  32  145-146  Jakt på Saltholmen den 27 maj 1865         Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1993  2  32    147  Liten komplettering till anmälan av BWP 6      Lars Svensson    Svensson, L.
 A   1993  2  32  148-149  "Det går ett stråk av lycka över Falsterbo"     Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1993  2  32  150-151 Falsterbonytt: februari-april 1993          Lennart Karlsson   Karlsson, L.
                   Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska
 A   1993  2  32  157-161                            SkOF         SkOF
                   Förening 1992
 A   1993  2  32    162 Internationell flyttfågelkampanj i Falsterbo i sommar Erik Hirschfeld   Hirschfeld, E.

 A   1993  2  32    163 Gustaf fyller åttio                  SkOF         SkOF
 A   1993  3  32  173-176 Förekomsten av rödhalsad gås i Skåne         Hakon Persson    Persson, H.
                  Scilly-öarna - fågelskådare, walkie-talkies och
 A   1993  3  32  177-180                            Peter Andersson   Andersson, P.
                  rariteter
 A   1993  3  32  181-186 Skådare som skrev: Magnus von Wright         Bo Ekberg      Ekberg, B.
                  Bergfinkens övervintringsstrategier samt några
                                             Nils Kjellén, Åke
 A   1993  3  32  187-199 iakttagelser från en skånsk sovplats i januari-              Kjellén, N; Lindström, Å.
                                             Lindström
                  februari 1993
 A   1993  3  32  200-205 Ur "Dagbok 1938"                   Gustaf Rudebeck   Rudebeck, G.
 A   1993  3  32  206-207 Sen häckning av svart rödstjärt i Malmö 1992     Rolf Olsson     Olsson, R.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                       Författare      Förf. Enamn
 A   1993  3  32    208  Skånska storkar åter på väg till Afrika?      Leif Hansson     Hansson, L.
 A   1993  3  32  209-210  Närmsta vägen ÄR närmst              Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1993  3  32  210-211  Med SkOF-res till Varanger 2 - 11 april 1993    Lars Råberg      Råberg, L.
 A   1993  3  32  211-212  Ugglor och skogshöns                Christer Rådne    Rådne, C.
 A   1993  3  32    213  Ansers omslag                   Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1993  3  32  213-214  En mästare får inte gå odokumenterad        Bird         Bird
 A   1993  3  32  214-215  Jag lär mig aldrig dessa fåglar!          Sonja Spanier     Spanier, S.
 A   1993  3  32    215  Lyckad avslutning på Projekt glada         Leif Hansson     Hansson, L.

 A   1993  3  32  215-216 En knäckfråga                    Jan Winther      Winther, J.

 A   1993  3  32  217-218 Falsterbonytt: Maj - 15 september 1993        Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   1993  3  32  219-220 KOF - Kullabygdens Ornitologiska Förening      Lars Karlsson     Karlsson, L.
                                            Adjan de Jong, Owe
 A   1993  3  32  236-237 Kväver censur utvecklingen inom SOF?                    de Jong, A; Andersson, O.
                                            Andersson
                   Sträcket av måsar och tärnor vid Falsterbo
 A   1993  4  32  253-262                           Klaus Malling Olsen  Olsen, KM.
                   sommaren och hösten 1991 och 1992
                   Gåsinventeringar i Sverige oktober, november och
 A   1993  4  32  263-271                           Leif Nilsson     Nilsson, L.
                   januari 1990/91 - 1992/93
 A   1993  4  32  272-276  Knölsvanen i Skåne och Danmark - igår och idag   Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1993  4  32  277-288  Ur järnsparvarnas liv               N B Davies      Davies, N B.
 A   1993  4  32  289-292  Lotta Lamke                    SkOF         SkOF
                   Pungmeshona övernattar i annan pungmeshonas
 A   1993  4  32  293-294                           Olof Persson     Persson, O.
                   bo
                   Hur många brun kärrhökspar härbärgerar Skåne
 A   1993  4  32  294-295                           Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                   idag?
 A   1993  4  32  296-297 Hur många par biätare häckade i Skåne i somras?   Jan Danielson     Danielson, J.

 A   1993  4  32  298-302 Gott om pärl- och sparvugglor i Skåne våren -93   Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.


 A   1993  4  32  303-304 Örnräkningen i Skåne 1993              Martin Gierow     Gierow, M.

 A   1993  4  32  305-307 Vägen tillbaka                    Bertil Oldén     Oldén, B.
 A   1993  4  32  308-309 Dikter                        Niklas Törnlund    Törnlund, N.
 A   1993  4  32  310-311 Tämme ängar - kulturmark eller vildmark?       Anders Ekstrand    Ekstrand, A.
 A   1993  4  32  311-312 Utlängan 15-16.5 1993                Mats Åke Persson   Persson, M Å.
                  Och grönbenornas spel hördes långt bort över
 A   1993  4  32  312-313                           Thomas Johnsson    Johnsson, T.
                  myren…
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                         Författare      Förf. Enamn
 A   1993  4  32    314  SkOF:s Tinäs-resa 24 - 28 mars 1993          Björn Malmhagen    Malmhagen, B.
 A   1993  4  32    315  Om pilfinkens krage                  Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1993  4  32  316-317  Ormvråksrekord i Falsterbo              Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1993  4  32    318  För seglarentusiaster                 Nils Mylling     Mylling, N.
 A   1993  4  32  318-319  Den delikata snösparven                Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1993  4  32  319-320  Kulinariska franska getter              Pär Sandberg     Sandberg, P.
 A   1993  4  32    320 Burlövs kommuns miljöpris för 1993           Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1993  4  32  321-322 Falsterbonytt: 16 september - 10 november 1993     Lennart Karlsson   Karlsson, L.

 A   1993  4  32  329-331 Om fälthandböcker                    SkOF         SkOF


 A   1993  4  32    332 Om sparvhökens utseende                 SkOF         SkOF


                                              Stefan Cherrug, Hans
 A   1993  4  32  333-334 Den rödhalsade gåsen i Skåne                         Scherrug, S; Gustavsson, H Å
                                              Åke Gustavsson

 A   1993  4  32  342-343 Gustaf Rudebecks 80-årsdag               SkOF         SkOF
                   Ålders- och könsfördelning hos sträckande rovfåglar
 A   1994  1  33    1-20                            Nils Kjellén      Kjellén, N.
                   över Falsterbohalvön hösten 1993                  Häckfåglar och rastande vadare vid Sotemosse,      Bo Petersson, Richard
 A   1994  1  33   21-32                                        Petersson, B; Bergendahl, R.
                  Jordberga, 1992-1993                  Bergendahl
                  Variationer på ett tema av Erithacus rubecula,
 A   1994  1  33   33-36                             Bird         Bird
                  Turdus merula et cetera.
                                          Göran Walinder,
 A   1994  1  33   37-42 Häckande fåglar i Flommens naturreservat 1990-92               Walinder, G; Karlsson, L.
                                          Lennart Karlsson
 A   1994  1  33   43-44 Dansk fann italienare i Hörte - ny art/ras för Skåne!  Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1994  1  33   45-46 SkOF:s vinterfågelsafari 15/1              Ola Elleström     Elleström, O.
 A   1994  1  33     47 Den skånska januarilistan                Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1994  1  33   48-51 Ett ord från den slumrande Homeros           Lars Jonsson     Jonsson, L.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
 A   1994  1  33     52 Pilfinken                       Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1994  1  33     53 Kråka dödar koltrast                 Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1994  1  33   54-55 Falsterbonytt: 11 november 1993 - 25 februari 1994 Lennart Karlsson    Karlsson, L.
                   Angående jaktdebatten i SkOF:s regi 13 november
 A   1994  1  33   59-60                            Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
                   1993
 A   1994  1  33   61-62  Nytt fågeltorn vid Silvåkra             Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1994  1  33     62  "Skånes fåglar" på gång!              Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1994  1  33     63  Fågel-Oscar 1993                  Gustav Tallroth   Tallroth, G.
 A   1994  1  33     64  Fridlys skrattmåsen!                Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1994  2  33   77-96 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1993    Sophie Ehnbom,    Karlsson, L; Ehnbom, S; Walinder, G.
                                             Göran Walinder
 A   1994  2  33   97-100 Fältpiplärkan i Skåne 1992              Martin Gierow    Gierow, M.
 A   1994  2  33  101-106 Halsringmärkning av grågäss i Skåne 1984-1993     Hakon Persson    Persson, H.
                   Tärnsträcket vid Brantevik sommaren och hösten   Martin Green, Lars
 A   1994  2  33  107-120                                      Green, M; Råberg, L.
                   1993                        Råberg
 A   1994  2  33   121123  Hybrider mellan ladusvala och hussvala       Peter Olsson     Olsson, P.
 A   1994  2  33    124  Skata hamstrar pilfink               Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1994  2  33  125-129  En skådarresa i husbil till Polen          Åke Andersson    Andersson, Å.
 A   1994  2  33    129  Färgmärkta cachinnans-trutar            Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.


 A   1994  2  33  130-131 Intressanta återfynd                 Lennart Nilsson   Nilsson, L.


 A   1994  2  33    132 Hackordning                      Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1994  2  33  133-134 Om minervaugglan                   Peter Larsson    Larsson, P.
 A   1994  2  33    134 Fågelkatalog                     Bird         Bird
 A   1994  2  33    135 "Fågelskydd"                     Pär Sandberg     Sandberg, P.
 A   1994  2  33  135-136 Ingen fred för skrattmåsen              Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1994  2  33  137-138 Falsterbonytt: 26 februari - 15 maj 1994       Lennart Karlsson   Karlsson, L.
                  Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska
 A   1994  2  33  146-149                            SkOF         SkOF
                  Förening 1993
                  Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1991, särskilt
 A   1994  3  33  157-182                            Gunnar Roos     Roos, G.
                  björktrastens uppträdande
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare      Förf. Enamn                   Hovby ängar 1993 - häckande strandängsfåglar och Hans Cronert,
 A   1994  3  33  183-200                                        Cronert, H; Lindblad, T.
                   markhävd                     Thomas Lindblad A   1994  3  33  201-210 Fågelskådning på Själland. Del 1            Mads Jensen Bunch   Jensen Bunch, M.
 A   1994  3  33    211 Häckningssäsongen 1994                 Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                  Svart rödstjärt av östlig ras - den första i Skåne -
 A   1994  3  33  212-214                             Rolf Olsson      Olsson, R.
                  påträffad i Malmö
 A   1994  3  33  214-216 Resan till Norrland                   Anders Ekstrand    Ekstrand, A.
 A   1994  3  33  217-218 Falkars teknik att avliva bytet             Per Olof Swanberg   Swanberg, P O.
 A   1994  3  33  218-220 Falsterbonytt: 16 maj - 31 augusti 1994         Lennart Karlsson   Karlsson, L.
                  Pungmesen 30 år i Skåne - förekomsten 1964 -      Olof Persson, Peter
 A   1994  4  33  237-244                                        Persson, O; Öhrström, P.
                  1993                          Öhrström

                   Trettio års midvinterinventeringar av sjöfåglar utmed
 A   1994  4  33  245-256                             Leif Nilsson     Nilsson, L.
                   Skånes kuster, 1964 - 1993

 A   1994  4  33  257-262 Fågelskådning på Själland. Del 2            Mads Jensen Bunch   Jensen Bunch, M.
 A   1994  4  33  263-266 Ellen Vedel och Johan Johansen             SkOF         SkOF
                                              Olof Persson, Peter
 A   1994  4  33  267-268 Örninventeringen i Skåne den 8 januari 1994                  Persson, O.
                                              Öhrström
 A   1994  4  33    269 Mindre strandpiparen i Skåne 1994            Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1994  4  33  270-271  Sena vanor hos skäggdoppingen             Paul Axelsson     Axelsson, P.
 A   1994  4  33  271-272  Häckningsförsök av tornuggla             Gustav Tallroth    Tallroth, G.
 A   1994  4  33    272  Gråtrut dödar skrattmås                Sven Splittorff    Splittorff, S.
 A   1994  4  33  273-274  Solen i fågelskepnad - svanen som solens dotter    Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   1994  4  33    274  Skogsduva landar på vatten              Rolf Olsson      Olsson, R.
 A   1994  4  33  275-277  Malmö hamn - en annorlunda fågellokal         Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1994  4  33    278  SOF fyller 50                     SkOF         SkOF
 A   1994  4  33  279-280  Den gåtfulla blåskatan                Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1994  4  33  280-281  Carpe diem                      Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1994  4  33  281-282  Lundaornitologer på den rysk-sibiriska tundran    Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E
 A   1994  4  33  283-285  Falsterbonytt: 1 september - 20 november 1994     Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   1994  4  33    290  Tidskriftsutbyte                   SkOF         SkOF
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                        Författare      Förf. Enamn
 A   1994  4  33  291-292  Skånes kommuner får kommunornitologer        SkOF         SkOF
 A   1994  4  33    293  Första Rudebecksstipendiet till Gunnar Roos     Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1995  1  34    1-6  Backsvalan i Skåne 1994               Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1995  1  34    7-10  Fler medelhavstrutar i Skåne            Hans Larsson     Larsson, H.
 A   1995  1  34   11-16  Projekt glada - årsrapport 1994           Nils Kjellén     Kjellén, N.
                                             Niklas Hedenström,
 A   1995  1  34   17-19 Sommargyllingens förekomst runt Krankesjön                 Hedenström, N; Svensson, E.
                                             Erik Svensson
                   Det häckande grågåsbeståndet i det
 A   1995  1  34   20-26                            Leif Nilsson     Nilsson, L.
                   sydvästskånska sjöområdet 1985-1994
 A   1995  1  34   27-34 SkOF, fåglarna och jakten               SkOF         SkOF
                   European-African Songbird Migration Network - vad  Lennart Karlsson,
 A   1995  1  34   35-40                                      Karlsson, L; Walinder, G.
                   är det?                       Göran Walinder
 A   1995  1  34   41-45  Fältbestämning av vattenpiplärka          Magnus Ullman    Ullman, M.
 A   1995  1  34   46-47  Vattenpiplärkor på sydkusten            Hans Larsson     Larsson, H.
 A   1995  1  34     47  Gyllensparv vid Sotemosse, Jordberga, Skåne     Bo Petersson     Petersson, B.
 A   1995  1  34   48-50  Skånes första provencesångare            Anders Wigh     Wigh, A.
                   Hybridisering mellan grågås och kanadagås samt
 A   1995  1  34   51-53                            Hakon Persson    Persson, H.
                   en jämförelse med kopparanden
 A   1995  1  34   53-54  Skånes första gråspett               Martin Green     Green, M.
 A   1995  1  34     54  Simmande rördrom                  Thomas Lindblad   Lindblad, T.
 A   1995  1  34   55-57  SkOF:s vinterfågelsafari 14 januari         Lennart Nilsson   Nilsson, L.
                   86 ugglor under två marsnätter - rapport från
 A   1995  1  34   58-59                            Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.
                   SkOF:s uggleräkning 1994
 A   1995  1  34   60-61  Blåskatan i Spanien - spontan eller inte?      Tommy Tyrberg    Tyrberg, T.
 A   1995  1  34   61-62  Amatörforskning                   Pär Sandberg     Sandberg, P.
 A   1995  1  34   63-64 Falsterbonytt: 21 november 1994 - 28 februari 1995 Lennart Karlsson    Karlsson, L.
 A   1995  1  34   68-69 Snart har 4000 besökt SkOF-kvällarna         Mikael Jonassohn   Jonassohn, M.
                  Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska
 A   1995  1  34   70-73                            SkOF         SkOF
                  Förening 1994
 A   1995  1  34     75 De skånska kungsörnarna                Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                   Ålders- och könsfördelning hos sträckande rovfåglar
 A   1995  2  34   85-104                            Nils Kjellén     Kjellén, N.
                   över Falsterbohalvön hösten 1994
 A   1995  2  34  105-110 Rastande vadare vid nordvästra Finjasjön 1992     Richard Ottvall    Ottvall, R.
                  Habitatval, föda och häckningsbiologi hos
 A   1995  2  34  111-124                            Jenny Pleym      Pleym, J.
                  friflygande vita storkar i Skåne
                  Om trädgårdssångarens tonkramar och
 A   1995  2  34  125-129                            Bird         Bird
                  svarthättans jazzkänsla
                  Blek tornseglare i Falsterbo 3.7 1991 - det första
 A   1995  2  34  130-133                            Klaus Malling Olsen  Olsen, KM.
                  fyndet i Sverige
 A   1995  2  34  134-135 Pilgrimsfalken åter som skånsk häckfågel!       Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
 A   1995  2  34    136 Simmande rördrom nummer 2               Lars Broberg     Broberg, L.
 A   1995  2  34    136 Leukistisk rörsångare                 Thomas Lindblad    Lindblad, T.
 A   1995  2  34  137-140 Upplevelser och upptäckter i Västafrika        Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.


 A   1995  2  34  140-142 Vad händer i markerna?                Lennart Nilsson    Nilsson, L.


 A   1995  2  34  142-144  Ändrade jakttider                  Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1995  2  34  145-146  Slumpkryss                     Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1995  2  34  146-147  Att skåda från en luftballong            Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   1995  2  34  148-149  Vetandets acceleration               Per Olof Swanberg   Swanberg, P O.
 A   1995  2  34  150-152  Falsterbonytt: 1 mars - 30 juni 1995        Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   1995  2  34    156  Miljöministerns ejder                Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1995  2  34  156-157  SkOF:s årsmöte den 11 mars 1995           SkOF         SkOF
 A   1995  2  34    158  Storkprojektet                   SkOF         SkOF
 A   1995  2  34  159-160 Fågelskydd i Skåne - ett minisymposium        Gustav Tallroth    Tallroth, G.
 A   1995  2  34    161 Bivråkens dag                     Cecilia Wide     Wide, C.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1995  3  34  173-194 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1994    Sophie Ehnbom,    Karlsson, L; Ehnbom, S; Walinder, G.
                                             Göran Walinder
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
                                             Henri Engström, Carl
 A   1995  3  34  195-202 Om utseendet hos sparvhökar - döda och levande                Engström, H; Edelstam, C.
                                             Edelstam
                   Svartbenta strandpiparen i Skåne 1993-1995 - en
 A   1995  3  34  203-213                            Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
                   projektrapport
 A   1995  3  34    214  Strandskata med egendomlig albinism         Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1995  3  34  215-216  Kungsörnen i Skåne 1989-95             Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1995  3  34    216  Apropå skäggdoppingar med sena vanor        Hans Cronert      Cronert, H.
                                             Karin Andersson,
 A   1995  3  34  217-218 Så upptäcktes Skånes andra skatgök                      Andersson, K; Sjögren, C.
                                             Christer Sjögren
 A   1995  3  34    219 Dystra sträcksiffror i Falsterbo           Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1995  3  34  219-220 Somliga fåglar låter sig inte störas         Hannes Odéen      Odéen, H.

 A   1995  3  34    220 Skrattmåskolonin i Sjöbo               Hannes Odéen      Odéen, H.
 A   1995  3  34    220 Med SkOF mot sydost                  Christer Rådne     Rådne, C.
 A   1995  3  34  221-222 Lappland 95                      Christer Rådne     Rådne, C.
                  Blött men bra - rapport från SkOF-exkursionen 17
 A   1995  3  34    223                            Magnus Ullman     Ullman, M.
                  september
 A   1995  3  34    224 Politikers 071-samtal dolde hemlig passion      Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1995  3  34  224-225 Att recensera böcker                 Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1995  3  34    225 Nytt sylviapladder                  Bird          Bird
 A   1995  3  34  226-227 Falsterbonytt: 1 juli - 25 september 1995       Lennart Karlsson    Karlsson, L.
 A   1995  3  34  232-233 Fonden för Skånsk Natur                Arne Schmitz      Schmitz, A.
 A   1995  3  34    233 Skånes fåglar, del 2                 Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1995  3  34  233-234 SkOF:s fågelmålarkurs                 Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1995  3  34    234 SkOF-svararen flyttar                 SkOF          SkOF
                  Hotade och sällsynta fåglar i Skåne - en regional
 A   1995  4  34  245-264                            Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.
                  "rödlista"
                  Projekt svarttärna - rapport för verksamheten 1994-
 A   1995  4  34  265-274                            Patrik Olofsson    Olofsson, P.
                  1995
 A   1995  4  34  275-278 Skrattmåsen i Skåne 1995               Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1995  4  34  279-286 Kvinnan och de 197 vinterfågelturerna         Adjan de Jong     de Jong, A.
 A   1995  4  34  287-292 Personsökare och telefonsvarare - IT för skådare   Mikael Jonassohn    Jonassohn, M.
 A   1995  4  34  293-295 Göran Svensson                    SkOF          SkOF
 A   1995  4  34    296 Örnräkningen i Skåne den 7 januari 1995        Olof Persson      Persson, O.
 A   1995  4  34    297 Gladan som lumpsamlare                Hannes Odéen      Odéen, H.
 A   1995  4  34    297 "Simmande" bivråk                   Staffan Börjesson   Börjesson, S.
 A   1995  4  34    298 Varför ratar nötkråkor vissa nötter?         Bengt Pröjts      Pröjts, B
 A   1995  4  34    299 Skanör 23 september                  Gunnar Wikman     Wikman, G.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                        Författare     Förf. Enamn
 A   1995  4  34    300  Snuvad pilgrimsfalk                 Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1995  4  34    300  Nytt besök av bronsibis               Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1995  4  34    302  Vilken är den första vårfågeln?           Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1995  4  34    303  Europeiska ornitologer möts i Bologna 1996     Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1995  4  34    304  Skatan bättre än sitt rykte?            Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1995  4  34  305-306  Falsterbonytt: 26 september - 30 november 1995   Lennart Karlsson  Karlsson, L.
 A   1995  4  34  310-311  Den stora duvhöksflyttningen            Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
                   Den smalnäbbade nötkråkan klarar tydligen inte av
 A   1996  1  35    1-2                            Per Olof Swanberg  Swanberg, P O.
                   hasselnötter
 A   1996  1  35    3-10  Nötkråkans vana att lägga upp vinterförråd     Per Olof Swanberg  Swanberg, P O.
                   Fåglar i jordbrukslandskapet - ett nytt       Sören Svensson,
 A   1996  1  35   11-16                                      Svensson, S; Svensson, M.
                   övervakningsprogram i Skåne             Mikael Svensson
 A   1996  1  35   17-25  Projekt glada - årsrapport 1995           Nils Kjellén    Kjellén, N.
 A   1996  1  35   26-29  Fågelmålning för nybörjaren, del 1         Måns Sjöberg    Sjöberg, M.
 A   1996  1  35   30-31  Skånska grågäss drabbade av oljeutsläpp       Hakon Persson    Persson, H.
 A   1996  1  35   32-33  Råkan i tätorten - ett problem?           Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1996  1  35   33-34  Råkan i Skåne 1995                 Martin Gierow    Gierow, M.
 A   1996  1  35   35-40  Tio dagar med SkOF i Spanien            Göran Pettersson  Pettersson, G.
 A   1996  1  35   41-42  Två arter bergsångare?               Staffan Bensch   Bensch, S.
 A   1996  1  35     42  Sädesärlestrumpor                  Bird        Bird
 A   1996  1  35   43-44 Falsterbonytt: 1 december 1995 - 31 januari 1996   Lennart Karlsson  Karlsson, L.
 A   1996  1  35   54-57 SkOFs vinterfågelsafari den 13 januari 1996      Lars Erik Nygren  Nygren, L E.
 A   1996  1  35   57-58 Vad hände med SkOFs skogsinventering?         Anders Ekstrand   Ekstrand, A.
 A   1996  1  35   59-60 Inventeringar 1996                  SkOF        SkOF
                                             Lennart Karlsson,
 A   1996  2  35   69-90 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1995    Sophie Ehnbom,   Karlsson, L; Ehnbom, S; Walinder, G.
                                             Göran Walinder
                   Fågelsångsdalens häckfågelbestånd under 40 år -
 A   1996  2  35   91-98                            Ann Mari Thorner  Thorner, A M.
                   världsrekord i inventering
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                   Ålders- och könsfördelning hos sträckande rovfåglar
 A   1996  2  35   99-120                            Nils Kjellén     Kjellén, N.
                   över Falsterbohalvön hösten 1995
 A   1996  2  35  121-124 Fågelmålning för nybörjaren, del 2          Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
                  Världsrekord i ejderräkning? Eller Historien om den
 A   1996  2  35  125-127                            Lars GR Nilsson   Nilsson, L GR
                  underbara måndagen i Kåseberga 960408
 A   1996  2  35  127-128 Svarthätta klarade den stränga vintern        Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
                  Är alla gråmulna, kylslagna majdagar verkligen
 A   1996  2  35  128-129                            Lars GR Nilsson   Nilsson, L GR
                  trista?
                  Gott om vårprimörer - rapport från SkOF-
 A   1996  2  35  129-130                            Magnus Ullman    Ullman, M.
                  exkursionen 21 april
 A   1996  2  35  130-131 TAG PLATS 1996                    Pär Gunnar Larsson  Larsson, P G.
                                             Annika
 A   1996  2  35  132-134 Blyhagelförbud runt Helgeåns nedre lopp                  Waldemarsson, A.
                                             Waldemarsson
 A   1996  2  35  135-136 Skådning på 40-talet                 Folke Köhler     Köhler, F.
 A   1996  2  35  136-137 Om udda häckningar                  Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1996  2  35  138-140 Falsterbonytt: 1 februari - 30 april 1996       Lennart Karlsson   Krlsson, L.

 A   1996  2  35  140-141 SkOF:s årsmöte 1996                  Stefan Cherrug    Cherrug, S.

                   Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska
 A   1996  2  35  142-146                            SkOF         SkOF
                   Förening 1995
 A   1996  2  35    147  Gustaf Rudebecks Stipendium till Berith Cavallin  Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   1996  2  35  148-149  Aktuella Skåne-obsar 15 maj - 6 juni        Magnus Billqvist   Billqvist, M.
 A   1996  3  35  157-162  Vår föränderliga fågelvärld             Bo Ekberg      Ekberg, B.
                   Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1992 med en
 A   1996  3  35  163-188  sammanfattning av långsiktiga förändringar i    Gunnar Roos     Roos, G.
                   sträckets numerär under tjugo år
 A   1996  3  35  189-195 Udda ornitologi - bland levande och döda måsfåglar Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
 A   1996  3  35  196-200 Fåglarna på Lybeck                  Paul Axelsson    Axelsson, P.
 A   1996  3  35  201-203 Den äldsta fågelkonsten                Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                       Författare      Förf. Enamn
 A   1996  3  35  204-205  Nya jakttider                   Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1996  3  35  206-207  Halsbandsflugsnapparinvasionen i maj 1996     Hans Larsson     Larsson, H.
 A   1996  3  35    207  Jag bor vid blåmesarnas rastställe        Johnny Karlsson   Karlsson, J.
 A   1996  3  35    208  Blåmeskraschen våren 1996             Erik Svensson    Svensson, E.
 A   1996  3  35  209-210  I människans marker                Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1996  3  35    211  Andra delen av SKÅNES FÅGLAR är nu klar!     Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1996  3  35  212-213 Gransångaren är kommen! - Fågelsångsdalen 1996 Ann Mari Thorner     Thorner, A M.

 A   1996  3  35  213-214 Lovord till Klaus och Hasse             Lennart Nilsson   Nilsson, L.
                                            Lennart Karlsson,
 A   1996  3  35  214-217 Falsterbonytt: 1 maj - 15 september 1996                 Karlsson, L; Malmhagen, B.
                                            Björn Malmhagen
 A   1996  3  35    224 SkOF på Internet!                  Stefan Cherrug    Cherrug, S.
 A   1996  3  35  224-225 Stor donation till SkOF               Leif Hansson     Hansson, L.
 A   1996  3  35  225-226 Morkullejakten                   SkOF         SkOF
 A   1996  3  35    226 Skånsk hamninventering - söndagen 29 december    Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1996  3  35  227-228 Aktuella Skåne-obsar 7 juni - 16 september     Magnus Billqvist   Billqvist, M.
                                            Paul Eric Jönsson,
 A   1996  4  35  237-240 Tornugglan återfunnen som skånsk häckfågel!               Jönsson, P E; Hansson, L.
                                            Leif Hansson


 A   1996  4  35  241-255 Skådare som skrev: Greve Thott och Dr Sundström Bo Ekberg        Ekberg, B.


                                            Patric Carlsson,
 A   1996  4  35  256-262 Projekt Lom - Inventering av storlom i Skåne 1996            Carlsson, P; Lindblad, T.
                                            Thomas Lindblad
                                            Niklas Hedenström,
 A   1996  4  35  263-266 Sommargyllingens förekomst i Skåne                    Hedenström, N; Svensson, E.
                                            Erik Svensson
 A   1996  4  35  267-270  Inventeringen av brun kärrhök i Skåne 1995    Olof Persson     Persson, O.
 A   1996  4  35  271-274  Turkduvan i Ystad 1996              Paul Axelsson    Axelsson, P.
 A   1996  4  35  275-278  Fågelmålning för nybörjaren Del 3         Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   1996  4  35  279-280  Klippsvala observerad vid Kullen         Mats Peterz     Peterz, M.
 A   1996  4  35    281  Berguven i Skåne 1990-95             Thomas Lindblad   Lindblad, T.
 A   1996  4  35  281-283  Större beckasinsnäppa - ny art för Skåne     Jesper Jönsson    Jönsson, J.
 A   1996  4  35    284  Elva metaforer för svala             Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1996  4  35    284  Apropå tornugglan                 Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1996  4  35    285  Är vi månne icke dinosaurieskådare längre?    Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1996  4  35  286-287  Till minne av Roger Tory Peterson         Lennart Nilsson   Nilsson, L.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
 A   1996  4  35    287 Ilskna talgoxar?                   Klas Karlsson     Karlsson, K.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1996  4  35  287-290 Falsterbonytt: 16 september - 30 november 1996                Karlsson, L; Malmhagen, B.
                                             Björn Malmhagen
 A   1996  4  35  296-297  Storkprojektet 1996                 Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1996  4  35    297  Paul Axelsson fick Gustaf Rudebeck-stipendiet    Leif Hansson      Hansson, L.
 A   1996  4  35  298-299  Att beskriva färger på fåglar            Mats Andersson     Andersson, M.
 A   1996  4  35    300  Skånsk berguvsinventering även 1997         SkOF          SkOF
 A   1996  4  35  301-302 Aktuella Skåne-obsar 17 september - 20 november Magnus Billqvist       Billqvist, M.
                                             Hans Larsson, Ola
 A   1997  1  36    1-10 Fåglar och fågelskådning i Kåseberga                     Larsson, H; Elleström, O.
                                             Elleström
 A   1997  1  36   11-15 Den vitkindade gåsens etablering i Skåne       Hakon Persson     Persson, H.
                  På jakt efter törnskatans lockläte - Om Oliver
 A   1997  1  36   16-20                            Bird          Bird
                  Messiaens fågelmusik
 A   1997  1  36   21-24 Rekord? 21 år och 287 vinterfågelturer        Ulf Jungbeck      Jungbeck, U.
                  Vinterfågel i de skånska hamnarna - inventeringen i
 A   1997  1  36   25-32                            Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                  december 1996
 A   1997  1  36   33-37 Fågelmålning för nybörjaren Del 4           Måns Sjöberg      Sjöberg, M.
                  Hedpiplärkan vid Träslövsläge, Halland, i januari   Klaus Malling Olsen,
 A   1997  1  36   38-40                                       olsen, KM; Larsson, H.
                  1997                         Hans Larsson
 A   1997  1  36     41 Omsorg i fågelvärlden?                Amy & John Sörensen Sörensen, A & J
 A   1997  1  36     41  Trädhäckande rörhöna                Bo Ekberg       Ekberg, B.
 A   1997  1  36     42  Skottlands västkust i november           Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   1997  1  36     43  Räddade av tåget                  Folke Köhler      Köhler, F.
 A   1997  1  36   43-44  Fågelskådning med hund               Arne Schmitz      Schmitz, A.
 A   1997  1  36   44-47  Om archosaurie- eller dinosaurieskådning      Tommy Tyrberg     Tyrberg, T.
 A   1997  1  36     48  Hemskheter från Spanien               Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1997  1  36   48-49 Den enes död …                    Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1997  1  36   50-52 Falsterbonytt: December 1996 - 15 februari 1997               Karlsson, L; Malmhagen, B.
                                             Björn Malmhagen


 A   1997  1  36   58-59 Föreningsnytt                     SkOF          SkOF


 A   1997  1  36     59 Fågel-Oscar till Arbetsforum i Höganäs        Leif Hansson      Hansson, L.
 A   1997  1  36   59-60 Kulturpris till redaktörerna för "Skånes Fåglar"   SkOF          SkOF
 A   1997  1  36   60-62 SkOF:s vinterfågelsafari -97             Mikael Arinder     Arinder, M.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
                  Noterat i jakttidskrifter, samt en kommentar till Per
 A   1997  1  36   63-68                            SkOF          SkOF
                  Gahrton
                  Aktuella Skåne-obsar 20 november-96 - 19 februari -
 A   1997  1  36   68-69                            Magnus Billqvist    Billqvist, M.
                  97
 A   1997  2  36   77-82 Projekt Glada - årsrapport 1996            Nils Kjellén      Kjellén, N.
                  Inventering av Kullabergs häckfåglar 1994 samt    Mats Peterz, Karl
 A   1997  2  36   83-98                                        Peterz, M; Nilsson, K; Strid, C.
                  jämförelser med inventeringarna 1974 och 1984     Nilsson, Christer Strid
                   Ålders- och könsfördelning hos sträckande rovfåglar
 A   1997  2  36   99-121                            Nils Kjellén      Kjellén, N.
                   över Falsterbohalvön hösten 1996
 A   1997  2  36  122-124 Fågelmålning för nybörjaren del 5           Måns Sjöberg      Sjöberg, M.
                  Sensationellt och spektakulärt i Skåne: invasion av
 A   1997  2  36  125-126                            Pär Gunnar Larsson   Larsson, P G.
                  vitvingade tärnor
 A   1997  2  36    127 Duvhök och kråka i tandemflykt            Anders Enemar      Enemar, A.
 A   1997  2  36    127 Aggressiv häger                    Arne Schmitz      Schmitz, A.
 A   1997  2  36  128-129 Tag plats 1997                    Lennart Nilsson     Nilsson, L.


 A   1997  2  36  130-131 I skådarmarker                    SkOF          SkOF


 A   1997  2  36  132-134 SkOFs Camargue-resa 970430-970511           Anette Strand      Strand, A.
 A   1997  2  36  134-135 ANSERS omslag - Betsy in memoriam           Dag Peterson      Peterson, D.
 A   1997  2  36    135 Phoebe slutar räkna!                 Johan Elmberg      Elmberg, J.
                                             Sophie Ehnbom, Björn
 A   1997  2  36  136-137 Falsterbonytt: 16 februari - 15 maj 1997                   Ehnbom, S; Malmhagen, B.
                                             Malmhagen

 A   1997  2  36  138-141 Föreningsnytt                     SkOF          SkOF

                  Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska
 A   1997  2  36  142-145                            SkOF          SkOF
                  Förening 1996
                  Hårdskådning vid Magle våtmark - negativ PR för
 A   1997  2  36    154                            Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
                  ornitologin
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                        Författare        Förf. Enamn
 A   1997  2  36    155  Natthäger, december 1996              Lars Erik Nygren     Nygren, L E.
 A   1997  2  36    155  Gulhämplingen i Skåne 1996-1997 - ett upprop    Patrik Olofsson      Olofsson, P.
 A   1997  2  36  156-157  Aktuella Skåne-obsar 20 februari - 25 maj 1997   Magnus Billqvist     Billqvist, M.
 A   1997  3  36  165-170 Spelet om parningen                  André A. Dhondt      Dhondt, A A.
                   Dygnsrytmen hos det synliga sträcket av fisk- och  Martin Green, Lars
 A   1997  3  36  171-178                                         Green, M; Råberg, L.
                   silvertärna i sydöstra Skåne            Råberg
 A   1997  3  36  179-184  Tundrasädgåsen i Skåne 1974-1996          Hakon Persson       Persson, H.
 A   1997  3  36  185-202  Gråhakedoppingen i sydöstra Skåne 1987-1996     Paul Axelsson       Axelsson, P.
 A   1997  3  36  203-207  Råkan i Skåne 1997                 Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
 A   1997  3  36  208-209  Ovanligt (?) beteende hos häckande talgoxe     Rolf Olsson        Olsson, R.
 A   1997  3  36  209-210  Rosenstare vid Araslövssjön!            Leif Klinteroth      Klinteroth, L.
 A   1997  3  36    211  Mycket spring i benen och därtill lite fåglar    Felicia Rådne       Rådne, F.

 A   1997  3  36  212-213 Den vita storken: goda och dåliga nyheter       Lennart Nilsson      Nilsson, L.

 A   1997  3  36  213-214 De skånska gladorna i Skottland            Lennart Nilsson      Nilsson, L.
 A   1997  3  36  214-215 Var det en nordsångare?                Lennart Nilsson      Nilsson, L.
 A   1997  3  36  216-218 Plastmammor och plastpappor i fågelvärlden      Lennart Nilsson      Nilsson, L.
 A   1997  3  36  219-220 Vad är en blåsklacka?                 Gunnar Brusewitz     Brusewitz, G.
                  Om Bengtsson, Hansson, Jönsson och andra -
 A   1997  3  36    221                            Lennart Nilsson      Nilsson, L.
                  söner
 A   1997  3  36    221 Världens äldsta spya                 Måns Sjöberg       Sjöberg, M.
 A   1997  3  36  222-224 Falsterbonytt: 15 maj - 31 augusti 1997        Falsterbo fågelstation Falsterbo fågelstation

 A   1997  3  36  232-233 Föreningsnytt                     SkOF           SkOF
 A   1997  3  36  234-235 Aktuella Skåne-obsar 26 maj - 14 augusti       Magnus Billqvist     Billqvist, M.
 A   1997  3  36    235 Uppsatstävling                    SkOF           SkOF
 A   1997  3  36    236 Hur vanlig är svarta rödstjärten på lantgårdar?    Reino Andersson      Andersson, R.
                  Forsärlans beståndsutveckling i Skåne från 1970-   Richard Ottvall, Niklas
 A   1997  4  36  245-250                                         Ottvall, R; Holmqvist, N.
                  talet                         Holmqvist
                                             Lennart Karlsson,
 A   1997  4  36  251-271 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1996    Sophie Ehnbom,      Karlsson, L; Ehnbom, S; Walinder, G.
                                             Göran Walinder
 A   1997  4  36  272-274 Skånsk grågås utvandrad till Skottland        Gemma V Insley      Insley, G V.
 A   1997  4  36  275-287 Fågelövervakning i Skånes jordbruksbygder       Sören Svensson      Svensson, S.
 A   1997  4  36  288-291 Fågelmålning för nybörjaren: Del 6          Måns Sjöberg       Sjöberg, M.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
 A   1997  4  36  292-294 Blåvingad årta - för första gången anträffad i Skåne Ingemar Andell   Andell, I.
 A   1997  4  36  295-297 Fortsatt framgång för de skånska kungsörnarna    Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
                                            Thomas Svanberg,
 A   1997  4  36  297-298 En oförglömlig havsfågelhöst                       Svanberg, T; Johansson, H.
                                            Henrik Johansson
                                            Paul Eric Jönsson,
 A   1997  4  36    299 Tornugglan i Skåne 1997                         Jönsson, PE, Hansson, L.
                                            Leif Hansson
 A   1997  4  36  300-303 Duvhöken - ständigt misstrodd            Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1997  4  36    303 Fågelfångst i Spanien                Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
                  Svarthakad sångare och andra misstag i fält - ett
 A   1997  4  36  304-305                           Hans Nordius     Nordius, H.
                  kåseri om en sida av skådarlivet
 A   1997  4  36    305 Fiskmåsar på körsbärsfångst             Paul Axelsson    Axelsson, P.
 A   1997  4  36    306 Havsörnar och grenar - lek eller allvar       Paul Axelsson    Axelsson, P.
 A   1997  4  36  307-308 Döva barn i Falsterbo                Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1997  4  36    308 Berguven i Skåne 1997                Thomas Lindblad   Lindblad, T.
 A   1997  4  36  309-311 Jakten inom EU                   Arne Ohlsson     Ohlsson, A.

 A   1997  4  36    311 Korp häckande på skånska slätten          Bertil Casslén    Casslén, B.
                                            Lennart Karlsson,
 A   1997  4  36  312-314 Falsterbonytt: 1 september-20 november 1997               Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                            Sophie Ehnbom
 A   1997  4  36  318-319 Föreningsnytt                    SkOF         SkOF
 A   1997  4  36  319-321 Aktuella Skåne-obsar 15 augusti - 12 november    Magnus Billqvist   Billqvist, M.
 A   1998  1  37    1-13 Projekt Lom - Inventering av storlom i Skåne 1997  Patric Carlsson   Carlsson, P.


 A   1998  1  37   14-18 Häckande tärnor i Skåne               Nils Waldemarsson  Waldemarsson, N.
 A   1998  1  37   19-35 Rovfågelsträcket över Falsterbohalvön hösten 1997 Nils Kjellén      Kjellén, N.
 A   1998  1  37   36-41 Sjöfåglar vid Västra Ringsjön hösten 1995      Roine Strandberg   Strandberg, R.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                       Författare      Förf. Enamn
 A   1998  1  37   42-45  Per Alström                    SkOF         SkOF
 A   1998  1  37   46-47  Ökenstenskvätta och ärtsångare i Lervik      Alf Petersson    Petersson, A.
 A   1998  1  37   47-49  Mycket storskarv i Öresund under senare vintrar  Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1998  1  37   49-52 På vift med några storkar              Berith Cavallin   Cavallin, B.
                                            Anders Enemar, Ann
 A   1998  1  37   52-56 Fågelsångsdalen 45 år - årsrapport 1997                 Enemar, A; Thorner, A M.
                                            Mari Thorner
 A   1998  1  37   56-59 Nattskärran - den nattliga spinnrocken       Janne Johansson   Johansson, J.
 A   1998  1  37   60-65 Turkiet 97                     Göran Pettersson   Pettersson, G.
 A   1998  1  37   66-67 BWP Update                     Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1998  1  37   67-70 Falsterbonytt: 21 november 1997 - 10 februari 1998 Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   1998  1  37     76 Föreningsnytt                    SkOF         SkOF
 A   1998  1  37   77-79 Vinterfågelsafari 1998               Christer Rådne    Rådne, C.
 A   1998  1  37   79-80 Forskningskommittén informerar           Thomas Lindblad   Lindblad, T.
                  Aktuella Skåne-obsar 13 november 97 - 16 februari
 A   1998  1  37   80-81                           Magnus Billqvist   Billqvist, M.
                  98
                                            Lars Råberg, Thomas
 A   1998  1  37     82 Sträckräkning i sydöstra Skåne, hösten 1998     Lindblad, Martin  Råberg, L; Lindblad, T; Green, M.
                                            Green
 A   1998  1  37     83 Rapportera revirhävdande svart rödstjärt 1998!   Lars GR Nilsson   Nilsson, L GR                   Häckande simänder och vadare på strandängarna i Hans Cronert,
 A   1998  2  37   89-102                                     Cronert, H; Lindblad, T.
                   Kristianstads Vattenrike            Thomas Lindblad A   1998  2  37  103-108 Projekt Glada - årsrapport 1997           Nils Kjellén     Kjellén, N.
 A   1998  2  37  109-111 Honfärgade årtor och krickor            Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   1998  2  37  112-115 Före och efter urfågeln               Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   1998  2  37  116-117 Den svarta storken ökar i Falsterbo         Nils Kjellén     Kjellén, N.
                  Den vitkindade gåsens etablering i Skåne;
 A   1998  2  37  118-120                           Hakon Persson    Persson, H.
                  kompletterande uppgifter
 A   1998  2  37  121-122 Udda boplatsval av råka               Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1998  2  37    122 Fällande dom för äggtramp              Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1998  2  37  123-124 Tag plats 16 maj 1998                Pär Gunnar Larsson  Larsson, P G.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                       Författare       Förf. Enamn
 A   1998  2  37    125  Styltlöparen vid Gässie              Jens Rick        Rick, J.
 A   1998  2  37    126  Fågeltorn vid Västra Ringsjön           Måns Sjöberg      Sjöberg, M.
 A   1998  2  37  126-127  Feministisk ornitologi              Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1998  2  37  128-130  Falsterbonytt 11 februari - 20 maj 1998      Lennart Karlsson    Karlsson, L.
 A   1998  2  37    139  Årsmöte 1998                   Christer Rådne     Rådne, C.
 A   1998  2  37  142-143  Aktuella Skåne-obsar; 16 februari till 18 maj   Magnus Billqvist    Billqvist, M.
                                            Thomas Lindblad,
 A   1998  3  37  153-160 Sångsvanen som häckfågel i Skåne 1997                    Lindblad, T; Löfqvist, C.
                                            Christer Löfqvist
                                            Lennart Karlsson,
 A   1998  3  37  161-178 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1997   Sophie Ehnbom,     Karlsson, L; Ehnbom, S; Walinder, G.
                                            Göran Walinder
 A   1998  3  37  179-184 Havsfågelskådning i Skåne              Magnus Ullman      Ullman, M.
 A   1998  3  37  185-192 Om kivins ägg                    Stephen Jay Gould    Gould, S J
 A   1998  3  37  193-196 Bo Mörnerud                     SkOF          SkOF
                  Skånska grågäss drabbade av oljeutsläpp - vad
 A   1998  3  37    197                           Hakon Persson      Persson, H.
                  hände sedan?
 A   1998  3  37  198-200 Strandskatan - en anpassningsbar opportunist    Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
 A   1998  3  37    200 Skånsk rekordkull av sångsvan            Patric Carlsson     Carlsson, P.


 A   1998  3  37  201-203 Vad händer i markerna?               Lennart Nilsson     Nilsson, L.


 A   1998  3  37    204  Hybridhäckning ägretthäger - gråhäger       Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1998  3  37    204  Ny bok om garfågeln                Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1998  3  37    205  Ny brittisk häckfågel               Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   1998  3  37  206-207  Råkornas stad                   Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   1998  3  37  207-209  Falsterbonytt 21 maj - 20 augusti 1998      Lennart Karlsson    Karlsson, L.
 A   1998  3  37    215  Falkens öga                    SkOF          SkOF
 A   1998  3  37  218-219  Aktuella Skåne-obsar; 19 maj till 19 augusti   Magnus Billqvist    Billqvist, M.
                                            Richard Ottvall, Lars
 A   1998  4  37  225-230 Den sydliga gråsiskans etablering i Skåne                  Ottvall, R; Råberg, L
                                            Råberg
 A   1998  4  37  231-244 Grågäss i storstaden                Henning Jensen     Jensen, H.
                                            Anders Enemar, Ann
 A   1998  4  37  245-248 Fågelsångsdalen 46 år                            Enemar, A; Thorner, A M.
                                            Mari Thorner
                  Röster ur en debatt: Om det biologiska respektive
 A   1998  4  37  249-256                           Lennart Nilsson     Nilsson, L.
                  fylogenetiska artbegreppet
 A   1998  4  37  257-260 Stefan Hansson                   SkOF          SkOF
 A   1998  4  37  261-262 Sjungande gransångare                Rolf Olsson       Olsson, R.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                      Författare       Förf. Enamn
 A   1998  4  37    263  Mer om gransångaren               Nils Rosenlund     Rosenlund, N.
 A   1998  4  37    263  Kärrhök på harjakt               Richard Dahlin     Dahlin, R.
 A   1998  4  37    263  Skjuten pilgrimsfalk!!             Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1998  4  37  263-264  Sent häckande ringduvor             Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1998  4  37    265  Smalnäbbad nötkråka klyver hasselnötter     Henning Jensen     Jensen, H.
 A   1998  4  37  265-267  Rapport från kråkfåglarnas nattplats      Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1998  4  37    267 Häckande sångsvan i Vassen            Thomas Lindblad    Lindblad, T.
 A   1998  4  37  268-269 Två dikter                    Niklas Törnlund    Törnlund, N.
 A   1998  4  37  270-272 Skånsk Skådarguide - två smakprov         SkOF          SkOF
 A   1998  4  37  273-274  Golfanden i Falsterbo              Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1998  4  37  274-275  Morkullejakten stoppas?             Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   1998  4  37  275-276  En punkterad myt                Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1998  4  37    276  Smutsig luft ger gråare talgoxar        Måns Sjöberg      Sjöberg, M.
 A   1998  4  37    276  Litterär sädesärla               Bird          Bird
 A   1998  4  37    277  Anthus                     Pär Sandberg      Sandberg, P.
                                           Lennart Karlsson,
 A   1998  4  37  278-280 Falsterbonytt: 21 augusti - 10 november 1998               Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                           Sophie Ehnbom
 A   1998  4  37    283  Skånsk Skådarguide               SkOF          SkOF
 A   1998  4  37    284  Forskningskommittén informerar         Thomas Lindblad    Lindblad, T.
 A   1998  4  37    284  Berguven i Skåne 1998              Thomas Lindblad    Lindblad, T.
 A   1998  4  37  285-286  Ett upprop om göktytan             Hans Ryttman      Ryttman, H.
 A   1998  4  37    286  Rapportera skarvhäckningar           Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1998  4  37    286  Hamninventering söndagen 31 januari 1999    Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   1998  4  37  287-288  Aktuella Skåne-obsar 20 augusti - 18 november  Magnus Billqvist    Billqvist, M.
                                           Niklas Holmqvist,
 A   1999  1  38    1-8 Strömstarens vinteruppträdande i Skåne      Peter Olsson, Richard Holmqvist, N; Olsson, P; Ottvall, R; Flyckt, G.
                                           Ottval, Greger Flyckt
 A   1999  1  38    9-14 Michael Warren - en engelsk fågelkonstnär     Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   1999  1  38   15-24 Svartbenta strandpiparen i Skåne 1996-1998    Paul Eric Jönsson   Jönsson, P E.


 A   1999  1  38   25-28 Häckande tärnor i Skåne 1998           Nils Waldemarsson   Waldemarsson, N.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
 A   1999  1  38   29-41 Rovfågelsträcket över Falsterbohalvön hösten 1998 Nils Kjellén      Kjellén, N.
 A   1999  1  38   42-44  Storkprojektet 1998                Berith Cavallin   Cavallin, B.
 A   1999  1  38   44-45  Könskvotering hos vildåsnor och trastsångare   Helena Westerdahl  Westerdahl, H.
 A   1999  1  38     45  Om gransångarens inträde i våra marker      Mats Bentmar     Bentmar, M.
 A   1999  1  38     46  Apropå kärrhök och harjakt            Per Johansson    Johansson, P.
 A   1999  1  38     46  Kärrhök på harjakt och försvarande harmamma    Sam Erlinge     Erlinge, S.
 A   1999  1  38     48  Fågelskyddstankar på 1800-talet          Nils Petter Osberg  Osberg, N P
 A   1999  1  38     49  Skarvar i arkeologins tjänst           Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   1999  1  38     49  Strutsar är släkt med höns            Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   1999  1  38     49  Mindre hackspett behöver gammal lövskog      Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   1999  1  38     50  De är äldre än vi tror              Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   1999  1  38     50  Svart rödstjärt hindrar bygge           Leif Hansson     Hansson, L.
 A   1999  1  38   51-54  CES Sverige - en ny standard inom ringmärkning  Ulf Hamrin      Hamrin, U.
 A   1999  1  38     54  Varför rapporterar så få?             Lars GR Nilsson   Nilsson, L GR
 A   1999  1  38   55-56 Falsterbonytt: 11 november 1998 - 20 januari 1999  Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   1999  1  38     57  Stefan Cherrug                  SkOF         SkOF
 A   1999  1  38   58-59  Lennart Nilsson                  SkOF         SkOF
 A   1999  1  38     70  SkOF:s råkmöte i Lund               SkOF         SkOF
 A   1999  1  38   70-71  SkOF instiftar en utmärkelse           Göran Pettersson   Pettersson, G.
                   Aktuella Skåne-obsar; 19 november 1998 - 13
 A   1999  1  38     72                           Magnus Billqvist   Billqvist, M.
                   januari 1999
 A   1999  2  38   81-84  Honfärgade snatteränder              Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   1999  2  38   85-89  Projekt Glada - årsrapport 1998          Nils Kjellén     Kjellén, N.
 A   1999  2  38   90-95  Skånsk hamninventering i januari 1999       Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K. A   1999  2  38   96-100 Situationen för några danska häckfåglar       Lennart Nilsson   Nilsson, L. A   1999  2  38  101-102 Gröngölingen - en skånsk vinterdoldis        Martin Gierow    Gierow, M.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare      Förf. Enamn
 A   1999  2  38  102-103 Mera tänkvärt                   Pär Sandberg     Sandberg, P.
 A   1999  2  38  104-106  Vinterfågelsafari 1999             Christer Rådne    Rådne, C.
 A   1999  2  38  107-111  Tag plats! Den 15 maj 1999           Pär Gunnar Larsson  Larsson, P G.
 A   1999  2  38  111-112  Pollenhorn                   Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   1999  2  38  112-113  Alula                      Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1999  2  38    113  En svala gör ingen sommar            Runo Edholm     Edholm, R.
 A   1999  2  38    114  393 arter påträffade i Skåne          Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1999  2  38  115-118  Falsterbonytt 21 januari - 31 maj 1999     Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   1999  2  38  118-119  Mikael Arinder                 SkOF         SkOF
 A   1999  2  38  119-120  Magnus Ullman                  SkOF         SkOF
 A   1999  2  38    121  Staffan Åkeby                  SkOF         SkOF

 A   1999  2  38  136-137 Föreningsnytt                   SkOF         SkOF

 A   1999  2  38  138-140 SkOF på Internet - www.skof.se          Stefan Cherrug    Cherrug, S.
 A   1999  2  38    148 Ansers fototävling - bästa kombinationsbilden   SkOF         SkOF
 A   1999  3  38  153-168 Fältbestämning av "kaspisk trut" höstetid     Hans Larsson     Larsson, H.
                                           Lennart Karlsson,
 A   1999  3  38  169-184 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 1998  Sophie Ehnbom,    Karlsson, L; Ehnbom, S; Walinder, G.
                                           Göran Walinder


 A   1999  3  38  185-187 Måsfågelkolonier i succession           Arne Schmitz     Schmitz, A.
 A   1999  3  38  187-189 Turbulent häckningssäsong i Malmö hamn      Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K. A   1999  3  38  189-190 Två skedstorkar i sydväst             Tommy Holmgren    Holmgren, T.
 A   1999  3  38    190 Tänkvärt                     Göran Bergengren   Bergengren, G.
 A   1999  3  38  191-194 Skådarsatsning på Österlen 13-16/5        Ola Elleström    Elleström, O.
                  Israel med SkOF-safari - en upplevelse för alla
 A   1999  3  38  194-198                          Johan Lorentzon   Lorentzon, J.
                  sinnen
 A   1999  3  38  199-200 Älskade och oälskade predatorer          Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   1999  3  38  200-202 Om nya fågelnamn                 Lennart Nilsson   Nilsson, L.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                  Om nyttan av flugsnappare - tankar kring en notis i
 A   1999  3  38  202-203                            Pär Sandberg     Sandberg, P.
                  Västerbotten-Kuriren
 A   1999  3  38    203 Ingen sommarjakt på morkulla             Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   1999  3  38    204 Reflektioner från en busstur till Berlin       Pär Gunnar Larsson  Larsson, P G.
 A   1999  3  38    204 Hopp för eremitibisen                 Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
                                             Lennart Karlsson,
 A   1999  3  38  205-206 Falsterbonytt 1 juni - 13 augusti 1999                   Karlsson, L; Malmhagen, B.
                                             Björn Malmhagen
 A   1999  3  38    207  Hans Larsson                    SkOF         SkOF
 A   1999  3  38    208  Ann Mari Thorner                  SkOF         SkOF
 A   1999  3  38    215  Föreningsnytt                    SkOF         SkOF
 A   1999  3  38    215  Fågel-Oscar 1998                  Stefan Cherrug    Cherrug, S.
 A   1999  3  38    216  Aktuella Skåne-obsar: 1 juni - 1 augusti      Magnus Billqvist   Billqvist, M.
 A   1999  4  38    225  SkOFs tidskrifter tar var sitt steg framåt     Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   1999  4  38  226-227 Udda dvärgmås                     Hans Larsson     Larsson, H.
 A   1999  4  38  228-230 Fågelskit                       Hans Uno Bengtsson Bengtsson, H U.
 A   1999  4  38  231-239 Turkduvan i Skåne 1998                Paul Axelsson   Axelsson, P.
 A   1999  4  38  240-248 Svarta rödstjärten i Skåne 1998            Lars GR Nilsson  Nilsson, L GR
                  Framgångsrikt jubileumsår - årsrapport 1999 från
 A   1999  4  38  249-252                            Berith Cavallin   Cavallin, B.
                  Storkprojektet
 A   1999  4  38  253-255 Spetsstjärtad snäppa vid Örtofta dammar        David Erterius    Erterius, D.
 A   1999  4  38    255 Ung brun kärrhök slår sothöna             Sven Splittorff   Splittorff, S.
 A   1999  4  38  256-257 Kungsörnen i Skåne - slutrapport för 1900-talet    Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   1999  4  38    257 Skånskt örnpar fick ut tre ungar           Mats Olsson     Olsson, M.
 A   1999  4  38    258 Pilgrimsfalkarna på Kullaberg             Mats Peterz     Peterz, M.
                                             Annica Andréasson,
 A   1999  4  38    259 Sen gransångarhäckning                           Andréasson, A; Nordin, I.
                                             Ingvar Nordin
 A   1999  4  38    259  9448 är död                     Hakon Persson    Persson, H.
 A   1999  4  38  260-261  SkOFs mås- och trutkurs               Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1999  4  38    262  Trut i trotsåldern                 Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1999  4  38    263  Om talgbollar                    Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   1999  4  38    263  Forskare vill korta jakttiden i Frankrike      SkOF         SkOF
                   Trädklättrande tornseglare och jobbiga
 A   1999  4  38  264-265                            Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
                   pappkartonger
 A   1999  4  38    266  Lammgamen häckar åter i Alperna           Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   1999  4  38    267  Julkortsfåglar                   Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   1999  4  38  267-269  Falsterbonytt: 14 augusti - 31 oktober 1999     Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   1999  4  38    270  Mats Peterz                     SkOF         SkOF
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                      Författare     Förf. Enamn
 A   1999  4  38  271-272  Paul Axelsson                  SkOF        SkOF
 A   1999  4  38    273  Kerstin Svalin                  SkOF        SkOF
 A   1999  4  38  280-281  Om de allra nyaste fågelnamnen          Magnus Ullman    Ullman, M.
                                           Lars-Lennart
 A   1999  4  38    281 Ett ord i rättan tid!                         Svennilsson, L L.
                                           Svennilsson
 A   1999  4  38  281-282 Föreningsnytt                   SkOF        SkOF

 A   1999  4  38    282 Gustaf Rudebecks stipendium till Susanne Åkesson SkOF         SkOF
 A   1999  4  38  283-284 Aktuella Skåne-obsar: 1 augusti - 20 oktober    Magnus Billqvist  Billqvist, M.
 A   1999  4  38    284 Medel ur Gerolds Fond               SkOF        SkOF
 Fi   1999    25    5-8 Fågelåret i Skåne                 David Erterius   Erterius, D.
                                           Lennart Karlsson,
 Fi   1999    25    9-20 Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 1999   Sophie Ehnbom,   Karlsson, L; Ehnbom, S; Walinder, G.
                                           Göran Walinder
 Fi   1999    25   21-25 Ringmärkning på Sydkusten 1999           Bo Petersson    Petersson, B.
 Fi   1999    25   26-33 Fågelskydd Spillepeng 1999             Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.


 Fi   1999    25   34-39 Häckande tärnor i Skåne 1999            Nils Waldemarsson  Waldemarsson, N.
 Fi   1999    25   40-57 Rovfågelsträcket över Falsterbohalvön hösten 1999 Nils Kjellén     Kjellén, N.
 Fi   1999    25   58-63  Sjöfågelsträcket i sydöstra Skåne hösten 1999  Ola Elleström    Elleström, O.
 Fi   1999    25   65-91  Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 1999  Gunnar Roos     Roos, G.
 Fi   1999    25    155  Kornsparv vid Fredshög 1999           Peter Öhrström   Öhrström, P.
 A   2000  1  39     1  Gott nytt årtusende!               Måns Sjöberg    Sjöberg, M.
                                           Måns Sjöberg,
 A   2000  1  39    2-9 Hur ser fåglar ut?                           Sjöberg, M; Ullman, M.
                                           Magnus Ullman
 A   2000  1  39   10-20 Tornugglan i Skåne 1998-1999            Paul Eric Jönsson  Jönsson, P E.
 A   2000  1  39   21-26 Södra Bjärekusten                 Martin Gierow    Gierow, M.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                       Författare       Förf. Enamn
                                           Anders Enemar, Ann
 A   2000  1  39   27-30 Fågelsångsdalen 47 år - årsrapport 1999                  Enemar, A; Thorner, A M.
                                           Mari Thorner
 A   2000  1  39   31-33  Lettisk vitrygg i Råådalen            Staffan Johnsson    Johnsson, S.
 A   2000  1  39   33-34  Om rödhakar vintertid              Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   2000  1  39   34-35  Avvikande glada på Vombs ängar          Peter Elfman      Elfman, P.
 A   2000  1  39   36-41  SkOFs Spanienresa, en kulinarisk överraskning  Göran Pettersson    Pettersson, G.

                                           Paul Axelsson, Gustav
 A   2000  1  39   41-42 Nytt om fåglar i sydöstra Skåne                     Axelsson, P; Tallroth, G.
                                           Tallroth

 A   2000  1  39   43-44 Skådarsatsning på Österlen 23-24/10        Ola Elleström     Elleström, O.
                 Vinterfågelsafari 2000 - ur Vingklipparnas
 A   2000  1  39   45-46                          Stefan Cherrug     Cherrug, S.
                 perspektiv
 A   2000  1  39    46 Guldgossarna vann                 Linda Birkedal     Birkedal, L.
 A   2000  1  39    47 Vad håller vi på med?               Måns Sjöberg      Sjöberg M.
 A   2000  1  39    47 Penninggåva till SkOF               Stefan Cherrug     Cherrug, S.
 A   2000  1  39    48 Kraftledningsgator och fåglar           Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.

 A   2000  1  39    49 Föreningsnytt                   SkOF          SkOF
 A   2000  1  39    50 Skrattar skrattmåsen?               Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   2000  1  39   51-52 Skrämmande siffror                 Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   2000  1  39    52 Oljedöd i Bretagne                 SkOF          SkOF
 A   2000  1  39    53 Uppskattad visning av Falkens öga i Kristianstad  Mona Wall       Wall, M.
 A   2000  1  39   53-54 Kraxig konstellation kontrar konstiga kombinationer Johan Elmberg     Elmberg, J.
 A   2000  1  39   55-58 Falsterbonytt: 1 november - 31 december 1999    Lennart Karlsson    Karlsson, L.
                                           Magnus Ullman, Lars
 A   2000  1  39   63-67 Om nya fågelnamn                             Ullman, M; Svensson, L.
                                           Svensson
 A   2000  1  39    68  Svart rödstjärt i Skåne och fågelskit      Rolf Olsson      Olsson, R.
 A   2000  1  39   69-70  Aktuella Skåneobsar; 21 oktober - 24 januari   Magnus Billqvist    Billqvist, M.
 A   2000  1  39    73  Berguven i Skåne 1999 och upprop 2000      Thomas Lindblad    Lindblad, T.
 A   2000  2  39    81  SkOF inför framtiden               Stefan Cherrug     Cherrug, S.
 A   2000  2  39   82-83  Stäpphök och ängshök - två problemarter     Hans Larsson      Larsson, H.
 A   2000  2  39   84-93  Fåglar på Bornholm                Paul Axelsson     Axelsson, P.
 A   2000  2  39  94-106 Vad händer när skatan fredas?           Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                        Författare       Förf. Enamn
 A   2000  2  39  107-119  Råkan i sydvästra Skåne - i tätort och på landet  Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
 A   2000  2  39  120-121  SkOF:s årsmöte den 11 mars             Lars Erik Nygren    Nygren, L E.
 A   2000  2  39  121-122  Föreningsnytt                    Lars Erik Nygren    Nygren, L E.
 A   2000  2  39    122  Ungdomsmedlemskap                  SkOF          SkOF
 A   2000  2  39  123-124  Rapport från ett ringmärkarmöte           Pär Sandberg      Sandberg, P.
 A   2000  2  39  125-126  En ny teori om hur fåglarnas flykt uppstod     Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   2000  2  39    127  Nya rön om blåskatan                Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   2000  2  39    128  Uråldrig örnskådning                Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   2000  2  39    129 Urfågeln är återuppstånden              Måns Sjöberg      Sjöberg, M.
 A   2000  2  39    129  Fågeltorn i Klagshamn                Calle Ryberg      Ryberg, C.
 A   2000  2  39  130-131  Falsterbonytt: 1 januari - 16 april 2000      Lennart Karlsson    Karlsson, L.
 A   2000  2  39    147  Jesper Segergren                  SkOF          SkOF
 A   2000  2  39    148  Linda Birkedal                   SkOF          SkOF
 A   2000  2  39  149-150  Aktuella Skåneobsar; 25/1 - 4/5 2000        Magnus Billqvist    Billqvist, M.
 A   2000  2  39    150  Om kråkfåglar i och runt Berlin           Pia Mrose        Mrose, P.
 A   2000  3  39  153-154  Artväktare och jakt                 Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
                                             Martin Green, Richard
 A   2000  3  39  155-162 Storspoven i Skåne 1999                            Green, M; Ottvall, R.
                                             Ottvall
 A   2000  3  39  163-166  Om nyttan av geofagi                Lennart Nilsson     Nilsson, L.
 A   2000  3  39  167-172  Halsringmärkning av grågäss i Skåne 1984-2000    Hakon Persson      Persson, H.
 A   2000  3  39    173  Avvikande kråkor                  Viking Olsson      Olsson, V.
 A   2000  3  39    174  Hängvingar                     Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
                   Genetiska markörer speglar varifrån kärrsnäpporna
 A   2000  3  39  175-177                            Liv Wennerberg     Wennerberg, L.
                   kommer
 A   2000  3  39  178-179  Ny skånsk häckfågel - Svarthakad buskskvätta    Bengt Bengtsson     Bengtsson, B.
 A   2000  3  39    179  Rättelse                      SkOF          SkOF
 A   2000  3  39  180-181  Havsörnen häckar åter i Skåne            Paul Axelsson      Axelsson, P.
 A   2000  3  39  182-189  SkOF:s Turkietresa 29 april - 6 maj 2000      Dan Hammarlund     Hammarlund, D.
 A   2000  3  39  189-190  Förstafynd av grässångare i Sverige         Lennart Nilsson     Nilsson, L. A   2000  3  39  190-192 Årets rara häckare                  Lennart Nilsson     Nilsson, L. A   2000  3  39  193-194 Föreningsnytt                     Lars Erik Nygren    Nygren, L E.
 A   2000  3  39  195-197 Tag Plats - så gick det!               Mats Rellmar      Rellmar, M.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                       Författare     Förf. Enamn
 A   2000  3  39  198-200  Skatan Skatans livsöde               Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2000  3  39    201  Dikt                        Niklas Törnlund   Törnlund, N.
 A   2000  3  39    202  Att äta kakan…                   SkOF        SkOF
 A   2000  3  39    202  Ny fågellokal i Skåne               Ann Mari Thorner  Thorner, A M.
 A   2000  3  39    202  Fågelhobby                     Måns Sjöberg    Sjöberg, M.
 A   2000  3  39  202-203 Skogens produktion och fåglarnas reproduktion    Lars Erik Nygren  Nygren, L E.
 A   2000  3  39    204 Kohägern rycker närmare               Lennart Nilsson   Nilsson, L.
                                            Lennart Karlsson,
 A   2000  3  39  205-208 Falsterbonytt: 17 april - 7 augusti 2000                 Karlsson, L; Malmhagen, B.
                                            Björn Malmhagen
 A   2000  3  39  219-220 Johan Lorentzon                   SkOF        SkOF
 A   2000  3  39  220-221 Måns Sjöberg                     SkOF        SkOF
 A   2000  3  39  222-223 Klaus Malling Olsen                 SkOF        SkOF
 A   2000  3  39  224-225 Aktuella Skåneobsar 5 maj - 7 augusti 2000      Magnus Billqvist  Billqvist, M.
                  Klaus håller kurs. SkOFs vadarkurs 11-13 augusti
 A   2000  4  39  233-236                           Sven Magnusson   Magnusson, S.
                  2000

 A   2000  4  39  237-254 Fåglarna i Ystads Sandskog 1999           Kurt Ivarsson    Ivarsson, K.

                   Svedala Naturvårdsförenings Tornfalksprojekt 1994 -
 A   2000  4  39  255-259                            Mats Olsson    Olsson, M.
                   2000
 A   2000  4  39  260-266  En vänsterhänt fågelskådares dagbok         Leonard Nathan   Nathan, L.
 A   2000  4  39  267-268  Sparvugglans bytesval                Lars Jonasson   Jonasson, L.
 A   2000  4  39    269  Möjlig häckning av stenfalk i Skåne 2000      Hakon Persson   Persson, H.
 A   2000  4  39  270-271  Kornsparven i sydöstra Skåne 2000          Kurt Ivarsson   Ivarsson, K.
 A   2000  4  39  272-275  Kornsparv vid Fredshög under 90-talet        Peter Öhrström   Öhrström, P.
 A   2000  4  39    275  Sparvhök slår drillsnäppa              Sven Splittorff  Splittorff, S.
 A   2000  4  39  276-278 Krankesjön och Almen                 Paul Eric Jönsson  Jönsson, P E.
 A   2000  4  39    278 Om färg i Anser och vår första sponsor        Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   2000  4  39    279 Anserredaktionen                   Lennart Nilsson   Nilsson, L.

 A   2000  4  39    280 Föreningsnytt                    Lars Erik Nygren  Nygren, L E.

 A   2000  4  39    281  Öresundsbron som fågelfälla            Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2000  4  39    282  Penninggåva till SkOF               Stefan Cherrug   Cherrug, S.
 A   2000  4  39    282  Bivråkens dag                   Ann Mari Thorner  Thorner, A M.
 A   2000  4  39    283  SkOFs måndagskvällar                Lennart Nilsson   Nilsson, L.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare       Förf. Enamn
 A   2000  4  39    283 Gustaf Rudebecks stipendiefond           SkOF          SkOF
 A   2000  4  39    284  IT-intresserad skådare sökes!          Stefan Cherrug     Cherrug, S.
 A   2000  4  39  284-285  Skånes Ornitologiska Förening söker artväktare  Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
 A   2000  4  39  291-294  Falsterbonytt: 8 augusti - 10 november 2000   Lennart Karlsson    Karlsson, L.
 A   2000  4  39  295-296  Aktuella skåneobsar: 8 augusti - 10 november   Magnus Billqvist    Billqvist, M.
 Fi   2000    26     3  Förord                      Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
                                           Sophie Ehnbom,
 Fi   2000    26    4-17 Ringmärkningen vid Falsterbo fågelstation 2000   Lennart Karlsson,    Ehnbom, S; Karlsson, L; Walinder, G.
                                           Göran Walinder
 Fi   2000    26     13 Ringmärkning av kentska tärnor vid Nabben     Peter Olsson      Olsson, P.
 Fi   2000    26   18-25 Ringmärkning på Sydkusten 2000           Bo Petersson      Petersson, B
 Fi   2000    26   26-33 Fågelskydd Spillepeng 2000             Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
                                           Greger Flyckt, Niklas
 Fi   2000    26   34-37 Nedre Helgeåns fågelstation 2000          Jeppsson, Patrik    Flyckt, G; Jeppsson, N; Olofsson, P.
                                           Olofsson


 Fi   2000    26   38-43 Häckande tärnor i Skåne 2000            Nils Waldemarsson    Waldemarsson, N.


 Fi   2000    26   45-49 Storken i Skåne 2000                Paul Eric Jönsson    Jönsson, P E.
 Fi   2000    26   50-69 Rovfågelsträcket över Falsterbohalvön hösten 2000 Nils Kjellén       Kjellén, N.
 Fi   2000    26   70-75 Sjöfågelsträcket i sydöstra Skåne hösten 2000   Ola Elleström      Elleström, O.
 Fi   2000    26   76-91 Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2000   Gunnar Roos       Roos, G.
 A   2001    40    1-6 Fältbestämning av ringnäbbad mås          Johan Lorentzon     Lorentzon, J.
 A   2001  1  40    7-14 Gulhämplingen i Skåne               Patrik Olofsson     Olofsson, P.
 A   2001  1  40   15-22  Skrattmåsen i Skåne 2000             Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
 A   2001  1  40   23-27  Fågelmusik - Ett tema med variationer      Staffan Börjesson    Börjesson, S.
 A   2001  1  40   28-33  Svalan - Allmänt rapportsystem för fåglar    Stefan Cherrug     Cherrug, S.
 A   2001  1  40   34-35  Styrelsenytt                   Lars Erik Nygren    Nygren, L E.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor  Titel                       Författare        Förf. Enamn
 A   2001  1  40    35  Fågel-Oscar till SYSAV              Stefan Cherrug      Cherrug, S.
 A   2001  1  40    36  Sökes: Huvudredaktör för Anser          SkOF           SkOF
 A   2001  1  40  36-37  SkOF:s Fågelforskningskurs            Rolf Olsson        Olsson, R.
 A   2001  1  40  44-45  Avvikande (?) adult hussvala           Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
 A   2001  1  40    45  Till skatans försvar               Arne Ohlsson       Ohlsson, A.
 A   2001  1  40    46  Storspov dödade kråka               Patrik Olofsson      Olofsson, P.
 A   2001  1  40    46  Visst häckar staren i Ystads Sandskog!      Kurt Ivarsson       Ivarsson, K.
                                           Patrik Olofsson, Patric
 A   2001  1  40    47 Fiskgjuse 2001                                Olofsson, P; Carlsson, P.
                                           Carlsson
 A   2001  1  40    48 Fältpiplärka                    Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
                                           Sophie Ehnbom,
 A   2001  1  40  49-51 Falsterbonytt: 10 november 2000 - 25 januari 2001               Ehnbom, S; Karlsson, L.
                                           Lennart Karlsson
                 Resedagbok från SkOF:s Gambiaresa 15-30
 A   2001  1  40  52-56                           Magnus Billqvist     Billqvist, M.
                 november 2000
 A   2001  1  40  57-58 Magnus Billqvist                  SkOF           SkOF
 A   2001  2  40  65-70 Sydliga sylvior                   Johan Lorentzon      Lorentzon, J.
                                           Lars GR Nilsson,
                 Gransångare med blandad sång av gransångare     Staffan Bensch, Per
 A   2001  2  40  71-73                                        Nilsson, L GR; Bensch, S; Nothagen, P; Olsson, P.
                 och lövsångare                   Nothagen, Peter
                                           Olsson
                                           Anders Enemar, Ann
 A   2001  2  40  74-77 Fågelsångsdalen 48 år - årsrapport 2000                    Enemar, A; Thorner, A M.
                                           Mari Thorner
                  Jämförelse av inventerings- och sträckdata för
 A   2001  2  40  86-87                           Jan Sondell        Sondell
                  fiskgjuse
 A   2001  2  40  88-89  Kommentar till Sondells inlägg          Nils Kjellén       Kjellén, N.
 A   2001  2  40    90  Rödhakenätter                   Arne Ohlsson       Ohlsson, A.
 A   2001  2  40    90  Melanistisk björktrast?              Lars A Samuelsson     Samuelsson, L A
 A   2001  2  40    91  Vad gör vi åt Malta?               Arne Ohlsson       Ohlsson, A.
 A   2001  2  40    91  Nytt steg i arbetet mot jakttradition på Malta  Cecilia Wide       Wide, C.
 A   2001  2  40    92  Härfågeln på Naffentorpsvägen           Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
 A   2001  2  40    93  Den röda drottningen               Lennart Nilsson      Nilsson, L.
 A   2001  2  40    94  Om förvirrade örnar                Tor Mellberg       Mellberg, T.
 A   2001  2  40    95  Om tallbitar                   Lennart Nilsson      Nilsson, L.
 A   2001  2  40  96-97  Långa fågelliv - en betraktelse          Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
 A   2001  2  40  97-98  Strypta, saltade bivråkar             Lennart Nilsson      Nilsson, L.
 A   2001  2  40  98-99  "En strid mot tärnor"               Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                  Verksamhetsberättelse för Skånes Ornitologiska
 A   2001  2  40  100-108                            SkOF         SkOF
                  Förening 2000
                                             Lennart Karlsson,
 A   2001  2  40  111-113 Falsterbonytt 26 januari - 28 april 2001                   Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                             Sophie Ehnbom
 A   2001  2  40  114-115 Kenneth Bengtsson                   SkOF         SkOF
 A   2001  2  40    115 Skånska skogshöns - en översiktlig inventering     SkOF         SkOF
 A   2001  2  40  116-120 Vintersafari 2001                   Christer Rådne    Rådne, C.
 A   2001  2  40    121 SkOF:s årsmöte 10/3                  Lars Erik Nygren   Nygren, L E.
 A   2001  2  40    122 Gåsakarlar 2000                    Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2001  2  40  122-123 SkOF:s artväktare                   SkOF         SkOF

 A   2001  3  40  129-138 Fältbestämning av de små Branta-gässen         Johan Lorentzon    Lorentzon, J.
 A   2001  3  40  139-144  Vårsträcket av vitkindad gås förbi Skåne       Martin Green     Green, M.
 A   2001  3  40  145-152  Skånsk och Sydsvensk hamninventering 2001      Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2001  3  40  153-155  Rekordsträck av vitkindad gås i Kåseberga      Ola Elleström     Elleström, O.
 A   2001  3  40  155-156  Jakt och fångst av duvhök i Skåne          Bo Petersson     Petersson, B.
 A   2001  3  40  157-158  Om pilgrimsfalkar                  Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
                                             Bo Göra Persson,
 A   2001  3  40    159 Hurusom kungsörnsbo upptäckas kan                      Persson, B G; Sundberg, S.
                                             Sven Sundberg
 A   2001  3  40    160 Såg jag verkligen två duvhökar?            Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   2001  3  40  175-176 Ola Elleström                     SkOF         SkOF
                                             Lennart Karlsson,
 A   2001  3  40  177-179 Falsterbonytt: 29 april - 31 juli 2001                    Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                             Sophie Ehnbom
 A   2001  3  40    179 Ska du köra på bron över Öresund under hösten?     Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2001  3  40  180-182 Tag Plats - så gick det!                Mats Rellmar     Rellmar, M.
 A   2001  3  40  183-185 Rapport från SkOF:s resa till Gotska Sandön      Carl Jyker      Jyker, C.
 A   2001  3  40  186-187 Exkursionsreferat från SkOF:s Sjöfågelkurs       Sven Magnusson    Magnusson, S.
                  Övre Norrland med SkOF 17-23 juni 2001 - en
 A   2001  3  40  188-191                            Ragnar Alm      Alm, R.
                  femugglorsresa
                  Svartbrynad albatross, Hovs hallar 19/5, ny art för
 A   2001  3  40  191-193                            Jesper Segergren   Segergren, J.
                  Skåne!
                  Asiatisk kalanderlärka, Vombs ängar 17/6, ny art för  Nicklas Nordbeck,
 A   2001  3  40  193-194                                       Nordbeck, N; Morin, J.
                  Skåne                         Jens Morin
 A   2001  3  40    195 Vadarsvalan vid Ängsnäset               Ola Elleström     Elleström, O.
 A   2001  3  40  196-197 Vadarsvalan på Ängsnäset - några kommentarer      Erik Hirschfeld    Hirschfeld, E.
 A   2001  3  40  197-200 Braksvalen i Ängsnäset - nogle kommentarer       Klaus Malling Olsen  Olsen, K M.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare       Förf. Enamn
                                              Janne Johansson,
 A   2001  4  40  201-207 Orren i Örkelljunga kommun - ett prekärt läge                  Johansson, J; Carlsson, P.
                                              Patric Carlsson

 A   2001  4  40  209-216 Araslövssjöns häckfåglar under ett kvartssekel      Hans Cronert      Cronert, H.

                                              Ingrid Laike, Bertil
 A   2001  4  40  217-222 Rördrommen i Skåne år 2000                           Laike, I; Åhsberg, B.
                                              Åhsberg
                   Häckfågeltaxering vid Ekenabben, Hammarsjön
 A   2001  4  40  223-226                             Roine Strandberg    Strandberg, R.
                   2001
                                              Anders Enemar, Ann
 A   2001  4  40  227-230 Fågelsångsdalen 49 år. Årsrapport 2001                     Enemar, A; Thorner, A M.
                                              Mari Thorner
 A   2001  4  40    236 Årets Gustaf Rudebeckstipendium utdelat         Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2001  4  40    237 Sydkrafts tornfalkar                   Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.

 A   2001  4  40    238 Fredade arter                      Arne Ohlsson      Ohlsson, A.


 A   2001  4  40  238-239 Ett fatalt misstag                    Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                  Stor flock av större piplärka - den största någonsin i
 A   2001  4  40  239-240                             Olof Jönsson      Jönsson, O.
                  Skåne!
 A   2001  4  40    240 Fågelavvisare i Lund                   Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   2001  4  40    241 Två nya fågeltorn!                    Lars Erik Nygren    Nygren, L E.
 A   2001  4  40  241-244 Kornsparven i Skåne 2001                 Kurt Ivarsson     Ivarsson, K.
                                              Lennart Karlsson,
 A   2001  4  40  245-247 Falsterbonytt: 1 augusti - 10 november                     Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                              Sophie Ehnbom
 A   2001  4  40    251  Jubileumsårsmöte - SkOF fyller 50 år          SkOF          SkOF
 A   2001  4  40  254-255  Johannes Tallroth                   SkOF          SkOF
 A   2001  4  40  255-258  David Erterius                     SkOF          SkOF
 A   2001  4  40  258-259  Robert Tuvesson                    SkOF          SkOF
 A   2001  4  40  260-262  Rovfågelkurs med Klaus!                Seth Nilsson      Nilsson, S.
 A   2001  4  40    262  Tjejskådning med SkOF 11-13 maj            Märta Råberg      Råberg, M.
 A   2001  4  40    263  Bivråkens dag 2001                   Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.


 A   2001  4  40  264-268 Årets rara häckare                    Lennart Nilsson    Nilsson, L.


 A   2001  4  40  268-269 Kannikdammen - en ny fågellokal!             Mattias Ullman     Ullman, M.
 A   2001  4  40  270-271 Svartvingad vadarsvala vid Kannikdammen         Mattias Ullman     Ullman, M.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
 Fi   2001    27     3 Förord                       Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 Fi   2001    27   4-11 Storken i Skåne 2001                Ola Olsson      Olsson, O.


 Fi   2001    27   12-19 Häckande tärnor i Skåne 2001            Nils Waldemarsson   Waldemarsson, N.


                                           Lennart Karlsson,
                                           Sophie Ehnbom,
 Fi   2001    27   20-41 Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2001              Karlsson, L; Ehnbom, S; Olsson, P; Walinder, G.
                                           Peter Olsson, Göran
                                           Walinder
                                           Niklas Jeppsson,
                                           Patrik Olofsson,
 Fi   2001    27   42-47 Nedre Helgeåns fågelstation 2001                     Jeppsson, N; Olofsson, P; Flyckt, G; Albrektsson, J.
                                           Greger Flyckt, Joon
                                           Albrektsson
 Fi   2001    27   48-53 Ringmärkningen på Sydkusten 2001          Bo Petersson     Petersson, B.
 Fi   2001    27   54-63 Fågelskydd Spillepeng 2001             Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 Fi   2001    27   64-97 Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2001   Nils Kjellén     Kjellén, N.
 Fi   2001    27  98-105 Sjöfågelsträcket i östra Skåne 2001         Ola Elleström     Elleström, O.
 A   2002  1  41     1 Jubileumstankar                   Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                 Trädgårdsträdkrypare - dags att uppdatera dina   Tommy Holmgren,
 A   2002  1  41   2-10                                      Holmgren, T; Strandberg, R.
                 kunskaper                      Roine Strandberg
                                           Niklas Jeppsson,
                  Praktiskt fågelskyddsarbete. Ett axplock från
 A   2002  1  41   11-16                           Patrik Olofsson,   Jeppsson, N; Olofsson, P; Flyckt, G
                  verksamheten vid Nedre Helgeåns Fågelstation
                                           Greger Flyckt
 A   2002  1  41   17-24 SkOF 50 år                     Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   2002  1  41   25-28 Nästan en miljon fågelpar i Skånes jordbruksbygder Sören Svensson     Svensson, S.
                  Revirkartering i Hammarlunda 1999 och en
 A   2002  1  41   29-42                           Stefan Lithner    Lithner, S.
                  jämförelse med kartering 1977
 A   2002  1  41    48  Skrattmås, backsvala och gråhäger         Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2002  1  41    49  Besked om kraschad fiskgjuse           Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2002  1  41   49-50  Havsörn flyger ifatt and             Magnus Ullman     Ullman, M.
 A   2002  1  41   50-52  Mer om saltade bivråkar              Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   2002  1  41   52-53  Om tornuggla och jägarmentalitet förr och nu   Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2002  1  41   53-55  När fågelskådning är som bäst - 3 hg gärdsmyg   Pär Gunnar Larsson  Larsson, P G.
 A   2002  1  41   60-61 Falsterbonytt: 11 november 2001 - 7 februari 2002  Sophie Ehnbom     Ehnbom, S.
 A   2002  1  41   62-63 Tommy Holmgren                   SkOF         SkOF
 A   2002  1  41   64-65 Roine Strandberg                  SkOF         SkOF
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
 A   2002  1  41   66-67 Fågel-Oscar 2001 till Lunds kommun           Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2002  1  41     67 Senaste nytt från Rrk                 Roine Strandberg   Strandberg, R.
                  Häckningsbefrämjande åtgärder för fågelfaunan i
 A   2002  1  41   68-72                            Patrik Olofsson   Olofsson, P.
                  Krankesjön 2001
 A   2002  1  41   73-75 Hybridärla i Skälderviken               Mats Rellmar     Rellmar, M.
                  Klippsvala i Skanör - andra fyndet i Skåne och
 A   2002  1  41   75-76                            Mattias Ullman    Ullman, M.
                  Sverige!
 A   2002  1  41   76-80 Pterodroma-petrell anträffad vid Hovs Hallar      Mattias Ullman    Ullman, M.
 A   2002  2  41   81-84 Jubileumsårsmöte den 23 mars 2002           Ragnar Alm      Alm, R.
                  Hatade ålakråka - smakliga surskarv?
 A   2002  2  41   85-92                            Claes B Pettersson  Pettersson, C B.
                  Tvåtusenåriga indicier på skånsk skarvjakt
 A   2002  2  41   93-103 Har kornsparven någon framtid i Sverige?        Kajsa Skoog     Skoog, K.
                  Strandängsfåglars utnyttjande av låglänta,
 A   2002  2  41  104-113                            Niklas Jeppsson   Jeppsson, N.
                  strandnära slåtterängar

 A   2002  2  41  114-123 Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu      Nils Kjellén     Kjellén, N.


 A   2002  2  41    127 Årets Gåsamor - en riktig råkmor            Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.


 A   2002  2  41    128 Tre nya Hedersgäss                   Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.

 A   2002  2  41  128-129 Aktuellt från styrelsen                Ann Mari Thorner   Thorner, A M.
 A   2002  2  41  129-130 Senaste nytt från Rrk                 Roine Strandberg   Strandberg, R.
 A   2002  2  41    130 Glöm inte artväktarna                 Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2002  2  41    130 Bivråkens dag                     Ann Mari Thorner   Thorner, A M.
                  Stadslevande sparvhök - Malmörestaurang med
 A   2002  2  41  131-133                            Gunnar Andersson   Andersson, G.
                  sparvhöksbo
                  Inventerarseminarium i Torna Hällestad den 2
 A   2002  2  41  133-135                            Rolf Olsson     Olsson, R.
                  februari 2002
 A   2002  2  41  136-138 Falsterbonytt: 8 februari - 30 april 2002       Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   2002  2  41  141-143 Catarina Moisá Persson                 SkOF         SkOF
 A   2002  2  41  144-145 Thomas Svanberg                    SkOF         SkOF
 A   2002  2  41    146 Henrik Johansson                    SkOF         SkOF
 A   2002  2  41  147-148 Kommuntävlingar 2002                  Ola Elleström    Elleström, O.
                   Möjlig iberisk gransångare i Fyledalen 21-23 april
 A   2002  2  41  149-152                            David Erterius    Erterius, D.
                   2002
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare        Förf. Enamn
 A   2002  3  41  153-158 Åldersbestämning av skedstork           Alexander Hellquist    Hellquist, A.
 A   2002  3  41  159-176 Förändringar i Skånes fågelvärld 1952-2002     Paul Eric Jönsson     Jönsson, P E.
 A   2002  3  41  177-186 Skånes fågelfauna år 2052             Ola Elleström       Elleström, O.
 A   2002  3  41    187 Fågelsångsdalen 50 år               Ann Mari Thorner     Thorner, A M.
 A   2002  3  41    188  Bivråksjakten på Malta              Arne Ohlsson       Ohlsson, A.
 A   2002  3  41  195-198  Falsterbonytt: 1 maj - 9 augusti 2002      Lennart Karlsson     Karlsson, L.
 A   2002  3  41    199  Föreningsnytt                  SkOF           SkOF
 A   2002  3  41  203-205  Lars GR Nilsson                 SkOF           SkOF
 A   2002  3  41    206  Lars Nilsson                   SkOF           SkOF
 A   2002  3  41    207 Kommuntävlingar 2002 - uppdatering         Ola Elleström       Elleström, O.
 A   2002  3  41  208-209  Blåkråka åter sedd i Skåne            Ola Elleström       Elleström, O.
 A   2002  3  41  210-211  Svartbukig prutgås - en uppdatering       Hans Larsson       Larsson, H.
 A   2002  3  41  211-214  Kornknarren i Skåne               David Erterius      Erterius, D.
 A   2002  3  41    215  En varm septemberdag               Pär Sandberg       Sandberg, P.
                                           Patrik Olofsson, Patric
 A   2002  4  41  217-222 Fiskgjusen i Skåne 2001                           Olofsson, P; Carlsson, P.
                                           Carlsson
 A   2002  4  41  223-226 Fältpiplärkan i Skåne 2001             Richard Bergendahl    Bergendahl, R. A   2002  4  41  227-230 Årets rara häckare                 Lennart Nilsson      Nilsson, L. A   2002  4  41  230-232 Havsörnen i Skåne - tredje gången gillt      Kurt Ivarsson       Ivarsson, K.
 A   2002  4  41  232-234 Kornsparven i Skåne 2002              Kurt Ivarsson       Ivarsson, K.
 A   2002  4  41  234-236 Malmös pilgrimsfalkar - kranepokens historia    Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
 A   2002  4  41  237-248 Höststräcket vid Öresundsbron 2001         Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
                  Sträckbevakning på gågatan i Malmö 28/4 2002 kl.
 A   2002  4  41    254                          Pär Gunnar Larsson    Larsson, P G.
                  16.50 - 17.05
 A   2002  4  41    255 Årets Gustaf Rudebeckstipendium utdelat      Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
 A   2002  4  41  256-257  Bivråkens dag                  Ann Mari Thorner     Thorner, A M.
 A   2002  4  41  257-258  Styrelsenytt                   Ann Mari Thorner     Thorner, A M.
 A   2002  4  41  258-259  Senaste nytt från Rrk              Roine Strandberg     Strandberg, R.
 A   2002  4  41  260-262  Falsterbonytt 10 augusti - 31 oktober 2002    Lennart Karlsson     Karlsson, L.
 A   2002  4  41    263  Upprop - spelflygande kungsörnar         Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
 A   2002  4  41    264 Upprop - berguv 2003                 Thomas Lindblad     Lindblad, T.
 A   2002  4  41  265-267 SkOF på 1950-talet                  Torsten Malmberg    Malmberg, T.
 A   2002  4  41  268-269 SkOF:s styrelseledamöter 1952-2001          SkOF          SkOF
 A   2002  4  41  281-283 Tag plats 18 maj 2002                Mats Rellmar      Rellmar, M.
 A   2002  4  41  284-289 Mongolpiplärka för första gången anträffad i Skåne  David Erterius     Erterius, D.

 A   2002  4  41  289-292 Korsnäbbsinvasionen hösten 2002           Ola Elleström      Elleström, O.
                  Övervintrande isländska rödbenor - en        Peter Olsson, Richard
 A   2002  4  41  293-296                                       Olsson, P; Ottvall, R.
                  projektpresentation                 Ottvall
 Fi   2002    28    3-9 Det skånska fågelåret 2002              David Erterius     Erterius, D.
 Fi   2002    28   10-45 Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2002    Nils Kjellén      Kjellén, N.
                                            Sophie Ehnbom,
                                            Lennart Karlsson,
 Fi   2002    28   46-61 Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2002                Ehnbom, S; Karlsson, L; Olsson, P; Walinder, G.
                                            Peter Olsson, Göran
                                            Walinder


 Fi   2002    28   62-70 Häckande tärnor i Skåne 2002             Nils Waldemarsson    Waldemarsson, N.


                                            Niklas Jeppsson,
 Fi   2002    28   71-74 Nedre Helgeåns fågelstation 2002           Patrik Olofsson,    Jeppsson, N; Olofsson, P; Flyckt, G.
                                            Greger Flyckt
 Fi   2002    28   75-80 Ringmärkning på sydkusten 2002            Bo Petersson      Petersson, B.

 Fi   2002    28   81-88 Fågelskydd Spillepeng 2002              Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.

 Fi   2002    28   89-96 Storken i Skåne 2002                 Ola Olsson       Olsson, O.
 A   2003  1  42    1-12 Skånska sträckrekord del 1: Lommar - dykänder    Martin Gierow      Gierow, M.
 A   2003  1  42   13-16 Vombs ängar restaureras 60 år efter torrläggningen Paul Eric Jönsson     Jönsson, P E.
                  Fågelsångsdalen 50 år. Årsrapport 2002 med några Anders Enemar, Ann
 A   2003  1  42   17-23                                       Enemar, A; Thorner, A M.
                  svep över halvseklets trender          Mari Thorner

 A   2003  1  42   24-36 Vårsträcket av arktiska vadare över Skåne      Martin Green      Green, M.

 A   2003  1  42   37-38 Fågellivet i Julebodatrakten under 50 år       Bo Göra Persson     Persson, B G.
 A   2003  1  42   38-39 Nytt om hängvingade trutar              Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
 A   2003  1  42   40-41 Häckar det göktytor i Skåne?              Lars Jonasson    Jonasson, L.
 A   2003  1  42     41 Trafikdödat vilt - möjlighet och hot          Östen Wahlgren    Wahlgren, Ö.

 A   2003  1  42   45-46 Styrelsenytt                      SkOF         SkOF A   2003  1  42     46 Det kostar att driva SkOF! Vem betalar?        SkOF         SkOF A   2003  1  42     52  Atlasinventeringen mjukstartar 2003!         SkOF         SkOF
 A   2003  1  42   53-54  Hallå! Vill du kolla backsvalor 2003?        Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2003  1  42   54-55  Till minne av Nils Linnman              Boris Engström    Engström, B.
 A   2003  1  42   56-61  I Bulgarien med SkOF-Safari             Ann Mari Thorner   Thorner, A M.
 A   2003  1  42   62-64  Falsterbonytt. 1 november 2002 - 31 januari 2003   Lennart Karlsson   Karlsson, L.
                   Inventering och övervakning av skärfläckornas    Göran Walinder,
 A   2003  1  42   66-72                                       Walinder, G; Karlsson, L.
                   häckning vid Hamnvägen i Skanör 2002         Lennart Karlsson
                   Ålderskaraktärer för fiskmås - går det att      Kenneth Bengtsson,
 A   2003  2  42   73-92                                       Bengtsson, K; Blomquist, L.
                   åldersbestämma subadulta fiskmåsar?         Lennarth Blomquist
 A   2003  2  42   93-98  Skånska sträckrekord del 2: Rovfåglar        Martin Gierow    Gierow, M.
                   Skogshönsen i Skåne - Ett försök till kartläggning
 A   2003  2  42   99-102                            Leif Dehlin     Dehlin, L.
                   genomförd år 2002


 A   2003  2  42    103 SkOF:s Gåsapris 2002                  Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K. A   2003  2  42  103-104 Tack!                         John & Amy Sörensen Sörensen, J A
 A   2003  2  42    104  Styrelsenytt                     Ann Mari Thorner   Thorner, A M.
 A   2003  2  42  104-106  SkOF:s andra råksymposium              Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2003  2  42  106-107  Svalornas år                     Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2003  2  42  107-108  SkOF:s årsmöte den 15 mars 2003           Ragnar Alm      Alm, R.
 A   2003  2  42  109-110 Havsörnen i Tyskland och angränsande länder      Kurt Ivarsson    Ivarsson, K.
 A   2003  2  42  110-112 Vinterutfodringen av kornsparv 2002-2003        Kurt Ivarsson    Ivarsson, K.
 A   2003  2  42  112-114 Torsten Malmberg                    Anders Enemar    Enemar, A.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                      Författare      Förf. Enamn


 A   2003  2  42  127-129 Falsterbonytt. 1 februari - 30 april 2003    Lennart Karlsson   Karlsson, L.


 A   2003  2  42    130 Allt beror på vingar              SkOF         SkOF
                   9800 tranor och paradiset: med SkOF till
 A   2003  2  42  131-132                         Märta Råberg     Råberg, M.
                   Hornborgasjön 4-6 april 2003
 A   2003  2  42  133-140  SkOF:s Vintersafari 2003           Christer Rådne    Rådne, C.
 A   2003  2  42  141-150  Med SkOF-safari till Gambia 18/11-3/12 2002  Magnus Billqvist   Billqvist, M.
 A   2003  2  42  151-152  Honfärgade skedänder             Måns Sjöberg     Sjöberg, M.
 A   2003  3  42  153-168  Vårsträcket av sjöfåglar i Kåseberga     Ola Elleström    Elleström, O.
 A   2003  3  42  169-172 Nytt om Skånes kungsörnar            Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
                   Brogårdasjön - en nygammal våtmark i
 A   2003  3  42  173-174                         Lars Karlsson    Karlsson, L.
                   Nordvästskåne
 A   2003  3  42    175  Atlasinventeringen              SkOF         SkOF
 A   2003  3  42    176  Bensinmack utsedd till Årets Svalvärd     SkOF         SkOF
 A   2003  3  42    177  Styrelsenytt                 Ann Mari Thorner   Thorner, A M.
                   Att stringa fenologiobsar - ett
 A   2003  3  42  177-179                         Roine Strandberg   Strandberg, R.
                   slentrianskådningsproblem?
 A   2003  3  42  181-182  Gladan - en skånsk turistambassadör      Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2003  3  42  182-183  Om en tofslärka 2003 - och en tillbakablick  Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2003  3  42    183  Exkursion med oväntat slut          Ulf Johansson    Johansson, U.
 A   2003  3  42  187-190  Falsterbonytt. 1 maj -31 juli 2003      Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   2003  3  42    191  Gustaf fyller nittio!             SkOF         SkOF
 A   2003  3  42  197-200  Niklas Törnlund                SkOF         SkOF
 A   2003  3  42  200-202  Jonas Ellerström               SkOF         SkOF
 A   2003  3  42  203-206  Tag Plats 17 maj 2003             Mats Rellmar     Rellmar, M.
 A   2003  3  42  207-208  Mindre gulbena - ny art för Skåne!      Ola Elleström    Elleström, O.
                                          Niklas Jeppsson,
 A   2003  3  42  209-216 Fågelskyddsarbete i Vramsån 2001-2003                Jeppsson, N; Olofsson, P.
                                          Patrik Olofsson
                  Nu ska Skånes fåglar kartläggas! - Skånsk    Kenneth Bengtsson,
 A   2003  4  42  217-222                                   Bengtsson, K; Green, M.
                  Fågelatlas II                  Martin Green
 A   2003  4  42  223-238 Råkan i Skåne och Västeuropa          Nils Kjellén     Kjellén, N.
 A   2003  4  42  239-246 Skånska sträckrekord. Del 3: Trana och vadare  Martin Gierow    Gierow, M.
 A   2003  4  42    250 Martin Green - Gustaf Rudebeckstipendiat 2003  SkOF         SkOF
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
 A   2003  4  42  250-251 Styrelsenytt                     Ann Mari Thorner    Thorner, A M.
 A   2003  4  42  251-252  Bivråkens dag 31 aug. 2003             Ragnar Alm       Alm, R.
 A   2003  4  42    253  Jan Danielson - ekosofen som tystnade för tidigt  Johnny Karlsson     Karlsson, J.
 A   2003  4  42  254-255  Fågelsångsdalen 2003                Ann Mari Thorner    Thorner, A M.
 A   2003  4  42    256  Kenneth Bengtsson 50 år              Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   2003  4  42  257-260  Bygg en holk! En fågelholk för skogsmiljöer    Sven Olof Björkman   Björkman, S O.
 A   2003  4  42  261-262  Göktyteholk från göktytegruppen          Erik Arbinger      Arbinger, E.
 A   2003  4  42  263-265  Lägg ner storkprojektet - ge storken en chans   Magnus Ullman      Ullman, M.
 A   2003  4  42  265-268  Svar från Storkprojektet: Ge storken en chans!   Ola Olsson       Olsson, O. A   2003  4  42  275-279 Rara häckare i Skåne 2003              Lennart Nilsson     Nilsson, L. A   2003  4  42  280-281 Kornsparven i Skåne 2003 - ännu ett lyckosamt år   Kurt Ivarsson      Ivarsson, K.
                   Pilgrimsfalken i Helsingborg samt övriga Skåne
 A   2003  4  42  281-284                           Henrik Ehrenberg    Ehrenberg, H.
                   2003
                                            Lennart Karlsson,
 A   2003  4  42  285-289 Falsterbonytt: 1 augusti - 31 oktober 2003                  Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                            Sophie Ehnbom
 A   2003  4  42  290-295 Med SkOF-safari till Runde 12-20 juni 2003      Ragnar Alm       Alm, R.
 A   2003  4  42    296 Isabellastenskvätta vid Rönnen - ny art för Skåne!  Ola Elleström      Elleström, O.
 Fi   2003    29    3-8 Det skånska fågelåret 2003              David Erterius     Erterius, D.
 Fi   2003    29    9-44 Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2003    Nils Kjellén      Kjellén, N.
                                            Sophie Ehnbom,
 Fi   2003    29   45-60 Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2003    Lennart Karlsson,    Ehnbom, S; Karlsson, L; Walinder, G.
                                            Göran Walinder


 Fi   2003    29   61-66 Häckande tärnor i Skåne 2003             Nils Waldemarsson    Waldemarsson, N.


                                            Greger Flyckt, Niklas
 Fi   2003    29   67-68 Nedre Helgeåns fågelstation 2003           Jeppsson, Patrik    Flyckt, G; Jeppsson, N; Olofsson, P.
                                            Olofsson
 Fi   2003    29   69-74 Ringmärkning på Sydkusten 2003            Bo Petersson      Petersson, B.
 Fi   2003    29   75-82 Fågelskydd Spillepeng 2003              Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                           Författare     Förf. Enamn
 Fi   2003    29  83-88 Storken i Skåne 2003                   Ola Olsson     Olsson, O.
 A   2004  1  43   1-9 Studier av törnskata i nordöstra Skåne 2000-2003     Niklas Jeppsson   Jeppsson, N.
                  Inventering och övervakning av skärfläckornas      Göran Walinder,
 A   2004  1  43  10-15                                        Walinder, G; Karlsson, L.
                  häckning vid Hamnvägen i Skanör 2003          Lennart Karlsson
 A   2004  1  43  16-18 Riksinventering av skrattmås - Resultat för Skåne     Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2004  1  43  19-23 Backsvalan i Skåne 2003                  Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2004  1  43  23-24 Gråhäger - riksinventeringsart 2004            Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2004  1  43    25 Skånsk Fågelatlas II - Strategier under våren       SkOF        SkOF
 A   2004  1  43  26-31 Atlasarbeta med rätt art under rätt tid & i rätt biotop  Ivar Tägtström   Tägtström, I.

 A   2004  1  43  32-34 Skånsk Fågelatlas II - och rapportsystemet Svalan     Lars GR Nilsson   Nilsson, L GR.
 A   2004  1  43  37-38 Lägg ner storkprojektet!                 Magnus Ullman    Ullman, M.
 A   2004  1  43    39 Fågel-Oscar 2002 till Karin Areskough           Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
                 Fågel-Oscar 2003 till miljönämnden i Kävlinge
 A   2004  1  43  39-40                              Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
                 kommun
 A   2004  1  43  41-42 Styrelsenytt                       Ragnar Alm     Alm, R.
                 Mer om holkar - en kommentar till uppsatsen "Bygg
 A   2004  1  43    42                          Viking Olsson        Olsson, V.
                 en holk" i Anser 4/03
 A   2004  1  43  46-48 Dagboksanteckningar från rovfågelkurs       Märta Råberg        Råberg, M.
 A   2004  1  43    49 The noble art of micro birding              Pierre Unge     Unge, P.
                                              Lennart Karlsson,
 A   2004  1  43  50-54 Falsterbonytt. 1 november 2003 - 31 januari 2004               Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                              Sophie Ehnbom
                 Fångad av dagen - blåmeshimmel över Falsterbo
 A   2004  1  43  55-58                              Göran Andersson   Andersson, G.
                 fyr
                 Brandkronad kungsfågel - Häckningsförekomsten i      Magnus Ullman,
 A   2004  1  43  59-64                                        Ullman, M; Ullman, M.
                 Skåne                           Mattias Ullman


                  Strandängsinventering längs nedre Helgeån i       Hans Cronert,
 A   2004  2  43  65-78                                        Cronert, H; Lindblad, T.
                  Kristianstads Vattenrike våren 2003           Thomas Lindblad A   2004  2  43  79-86 Skånska sträckrekord del 4. Måsfåglar - hackspettar Martin Gierow       Gierow, M.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare     Förf. Enamn


 A   2004  2  43   87-88 Styrelsenytt                    Ragnar Alm     Alm, R.


 A   2004  2  43   88-89 SkOF:s årsmöte den 13 mars 2004          Ragnar Alm     Alm, R.
                  Skånsk Fågelatlas II - Vad kommer inventeringen
 A   2004  2  43     90                          SkOF        SkOF
                  att visa
 A   2004  2  43   90-91 Tranhäckning på Österlen              Helena Heyman    Heyman, H.
 A   2004  2  43   91-92 Långruvande fåglar                 Lars Jonasson    Jonasson, L.
 A   2004  2  43     96  Operation kornsparv 10-11 juli          SkOF        SkOF
 A   2004  2  43     97  Tankar om Öresundsbron              Arne Ohlsson    Ohlsson, A.
 A   2004  2  43     98  Ödesdiger torsk                 Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2004  2  43   99-100  Frihäckande kajor och kajor med jättebon     Hans Källander   Källander, H.
 A   2004  2  43  100-101  Fågelbad                     Arne Ohlsson    Ohlsson, A.
 A   2004  2  43  101-102 Talgoxar kan reducera insektskador i äppleodlingar Arne Ohlsson    Ohlsson, A.
 A   2004  2  43    102  Vråkstolpe                    Arne Ohlsson    Ohlsson, A.
 A   2004  2  43    103  Lärkfalk drar nytta av ängshöksjakt       Bo Göran Persson  Persson B G
 A   2004  2  43    104  Detta har sällan skådats av skådare       Helena Heyman    Heyman, H.
 A   2004  2  43    105  Replik om skogsholken              Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
                                           Lennart Karlsson,
 A   2004  2  43  111-113 Falsterbonytt. 1 februari - 30 april 2004               Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                           Sophie Ehnbom
 A   2004  2  43  115-116 Arne Ohlsson                    SkOF        SkOF
 A   2004  2  43  117-122 Med SkOF-Safari till Spanien 1-8 februari 2004   Ann Mari Thorner  Thorner, A M.
 A   2004  2  43  123-128 SkOF:s Vinterfågelsafari 2004           Magnus Billqvist  Billqvist, M.
                  Fiskgjusarna vid Hammarsjön - vad pysslar de med
 A   2004  3  43  129-138                          Roine Strandberg  Strandberg, R.
                  egentligen?
                  Skånsk Fågelatlas II. Atlassommaren 2004 -
 A   2004  3  43  139-143                          Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
                  erfarenheter och resultat från Malmöområdet
 A   2004  3  43  143-144 Dansk Ornitologisk Forenings fugleovervågning   Thomas Wikström   Wikström, T.
 A   2004  3  43  145-146 Nya Näsbyholmssjön invigd             Gustav Tallroth   Tallroth G.
 A   2004  3  43  147-149 Pepparholms natur tar form             Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2004  3  43  149-150 Fågelskyddsdirektivet               Arne Ohlsson    Ohlsson, A.
 A   2004  3  43  150-151 I sommarhagen                   Helena Heyman    Heyman, H.
 A   2004  3  43  151-153 Fågelsångsdalen 2004: 200 revir - högsta någonsin Ann Mari Thorner   Thorner, A M.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare       Förf. Enamn


 A   2004  3  43  153-154 Styrelsenytt                   Ragnar Alm       Alm, R. A   2004  3  43  155-156 Spöket i triangelholkarna             Anders Enemar     Enemar, A.

 A   2004  3  43  161-162 Ur Ernst Norlind: Dagbok sommaren 1904      Jonas Ellerström    Ellerström, J.
                                           Lennart Karlsson,
 A   2004  3  43  163-166 Falsterbonytt. 1 maj -31 juli 2004                    Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                           Sophie Ehnbom
 A   2004  3  43  172-173  Märta Råberg                  SkOF          SkOF
 A   2004  3  43  174-175  Kristian Svensson                SkOF          SkOF
 A   2004  3  43  177-180  Hur 20 skärfläckor blev 22           Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2004  3  43  181-185  Resultat Tag Plats! 15 maj 2004         Mats Rellmar      Rellmar, M.
 A   2004  3  43  186-188  Med SkOF-Safari till Getterön 14-16 maj 2004  Märta Råberg      Råberg, M.
 A   2004  3  43    189 Kort rapport om Microbirding i Skåne under 2004  Pierre Unge      Unge, P.
                  Antecknaren Gunnar Brusewitz har lagt ner sin
 A   2004  3  43  190-192                          Boris Engström     Engström, B.
                  penna
                  Hotade och sällsynta fåglar i Skåne - en första  Richard Ottvall,
 A   2004  4  43  193-206                                     Ottvall, R; Billqvist, M.
                  revidering av den skånska rödlistan        Magnus Billqvist
                                           Richard Ottvall,
 A   2004  4  43    201 Finns ljungpiparen kvar som häckfågel i Skåne?              Ottvall, R; Billqvist, M.
                                           Magnus Billqvist
 A   2004  4  43  207-214 Skånska sträckrekord del 5. Tättingar       Martin Gierow     Gierow, M.
 A   2004  4  43  215-216 Skånsk Fågelatlas II - lägesrapport hösten 2004  SkOF          SkOF
 A   2004  4  43  225-226 Julaftonsmorgon                  Helena Heyman     Heyman, H.
 A   2004  4  43    226 Snopen pilgrimsfalk                Ragnar Alm       Alm, R.
 A   2004  4  43  226-227 Bra present: Ringmärkning i Falsterbo       Lennart Nilsson    Nilsson, L.
 A   2004  4  43    228 Bivråkens Dag - dussinet fullt          SkOF          SkOF
 A   2004  4  43  228-229 Vecka 42 på Österlen               Helena Heyman     Heyman, H.
                  Skånes andra mongolpiplärka - två år efter den  Johan Lorentzon, Ola
 A   2004  4  43  229-230                                     Lorentzon, J; Elleström, O.
                  första                      Elleström

 A   2004  4  43  231-232 Styrelsenytt                   Ragnar Alm       Alm, R.


 A   2004  4  43  232-234 SkOF och Sydkraft fördjupar sitt samarbete    Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                   Gustaf Rudebeck-stipendiet 2004 till Göran
 A   2004  4  43  234-235                          SkOF          SkOF
                   Walinder
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                       Författare      Förf. Enamn
 A   2004  4  43    236  Sven Garpinger till minne             SkOF         SkOF
 A   2004  4  43  237-238  Av Wilhelm Ekelund: Fågeldammen          Jonas Ellerström   Ellerström, J.
 A   2004  4  43  238-239  Hjans Åke Gustavsson               SkOF         SkOF
                                            Sophie Ehnbom,
 A   2004  4  43  240-243 Falsterbonytt. 1 augusti - 20 november 2004                Ehnbom, S; Karlsson, L.
                                            Lennart Karlsson
                                            Mikael Arinder,
                                            Magnus Billqvist,
                   Inför släppet av andra upplagan av: Skånsk
 A   2004  4  43  244-245                           Stefan Cherrug, Ola  Arinder, M; Billqvist, M; Cherrug, S; Elleström, O; Rel
                   Skådarguide
                                            Elleström, Mats
                                            Rellmar


 A   2004  4  43  247-249 Rara häckfåglar 2004                Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.


 A   2004  4  43  249-251  Berguv häckade i Lunds kommun 2004        Lars GR Nilsson    Nilsson, L GR.
 A   2004  4  43    252  Berguven i Skåne 2004               Thomas Lindblad    Lindblad, T.
 A   2004  4  43  253-254  Kornsparven i Skåne 2004             Kurt Ivarsson     Ivarsson, K.
 A   2004  4  43  254-255  Kornsparv vid Fredshög 2004            Peter Öhrström    Öhrström, P.
 A   2004  4  43  255-256  Havsörnens häckning i Skåne 2004         Kurt Ivarsson     Ivarsson, K.
 Fi   2004    30    3-42  Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2004  Nils Kjellén     Kjellén, N.
                                            Sophie Ehnbom,
 Fi   2004    30   43-56 Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2004   Lennart Karlsson,   Ehnbom, S; Karlsson, L; Walinder, G.
                                            Göran Walinder
 Fi   2004    30   57-62 Ringmärkning på sydkusten 2004           Bo Petersson     Petersson, B.
 Fi   2004    30   63-70 Fågelskydd Spillepeng 2004             Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 Fi   2004    30   71-76 Storken i Skåne 2004               Ola Olsson       Olsson, O.
                  Häckande fåglar på havsstrandängar & i skärgården
 A   2005  1  44    1-18                          Nils Waldemarsson    Waldemarsson, N.
                  i nordöstra Skåne 2004
 A   2005  1  44   19-22 EU och råkan                   Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   2005  1  44   33-34 Långtflygande ringar                Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                  Förstafynd av kaspisk- och medelhavstrut i Skåne
 A   2005  1  44   34-35                           Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                  och Sverige
 A   2005  1  44   36-37 Vid Almen                      Niklas Törnlund    Törnlund, N.
                  Fågel-Oscar 2004 till Personalen vid Lantmännen i
 A   2005  1  44   38-39                           SkOF         SkOF
                  Helsingborg
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare      Förf. Enamn
 A   2005  1  44   40-41 Styrelsenytt                      Ragnar Alm      Alm, R.
 A   2005  1  44   42-43  Daniel Melchert                 SkOF           SkOF
 A   2005  1  44   44-45  Olof Jönsson                   SkOF           SkOF
 A   2005  1  44   46-47  Kaj Svahn                    SkOF           SkOF
 A   2005  1  44   48-50  Bengtsson, Johnson & härmsångaren        Jonas Ellerström     Ellerström, J.
                                           Lennart Karlsson,
 A   2005  1  44   51-53 Falsterbonytt: 21 november 2004 - 10 februari 2005              Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                           Sophie Ehnbom
 A   2005  1  44   55-56 Hallands Väderö, jultradition för skånska skådare!   Bernt Waldemarsson  Waldemarsson, B.
 A   2005  1  44     57 Mingelbilder från förra årets Bivråkens dag       SkOF         SkOF
 A   2005  1  44   58-66 Utvecklingsplan för Storkprojektet           Storkprojektet    Storkprojektet
 A   2005  1  44   67-68 Skånsk Fågelatlas II - Glöm inte industriområdena!   Lars GR Nilsson   Nilsson, L GR.
 A   2005  1  44   69-70 Atlasinventering - lägesrapport våren 2005       SkOF         SkOF
                                              Patric Carlsson,
 A   2005  2  44   73-84 Bättre en tjäder i skogen…               Janne Johansson,   Carlsson, P; Johansson, J; Larsson, A.
                                              Anders Larsson


 A   2005  2  44   85-92 Häckande tärnor i Skåne 2004              Nils Waldemarsson  Waldemarsson, N.


                   Skånsk Fågelatlas II - Aktuellt och historiskt om
 A   2005  2  44   93-94                             SkOF         SkOF
                   Atlasinventeringen
 A   2005  2  44   95-97 Nötkråka i närbild                   Jonas Ellerström   Ellerström, J.
 A   2005  2  44   99-100  Sparvhöksmöte                     Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   2005  2  44  100-102  Stadsduvorna viker inte för vintern          Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2005  2  44  102-103  Tranvår                        Helena Heyman    Heyman, H.
 A   2005  2  44    104  Fälthare sätter gränser                Göran Andersson   Andersson, G.
 A   2005  2  44    105  Om det förträffliga ordet "skulka"          Lennart Nilsson   Nilsson, L.
 A   2005  2  44  106-107  Storkprojektet växer: hägn nr 10 invigt i Fulltofta  Staffan Åkeby    Åkeby, S.
 A   2005  2  44    108  SOF:s amatörforskningspris för år 2005        SOF         SOF
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
 A   2005  2  44  115-117 SkOF:s årsmöte den 14 mars 2005           Ragnar Alm       Alm, R.
 A   2005  2  44    117 Styrelsenytt                     Ragnar Alm       Alm, R.
 A   2005  2  44    118 Ragnar Alm                      SkOF          SkOF
 A   2005  2  44    120 Från SkOF:s Sjöfågelkurs               Märta Råberg      Råberg, M.
 A   2005  2  44    121 Clear Island, Irland                 Märta Råberg      Råberg, M.
                  Microbirding - ett fenomen som kommit för att    Olof Jönsson, Kaj
 A   2005  2  44  122-126                                       Jönsson, O; Svahn, K.
                  stanna!                       Svahn
                                            Olof Jönsson, Kaj
 A   2005  2  44  126-128 Nytt skånskt vinterrekord!                         Jönsson, O; Svahn, K.
                                            Svahn
 A   2005  2  44  129-132 Kornsparvsfält blev lappsparvsfält          Peter Öhrström     Öhrström, P.
                  Reserapport från Turkiet med SkOF 5-13 mars
 A   2005  2  44  132-138                           Ann Mari Thorner    Thorner, A M.
                  2005
                  Mindre bergand, Stoby våtmark, april 2005 - ny art
 A   2005  2  44    140                           Rolf Holm       Holm, R.
                  för Skåne
 A   2005  2  44  141-143 Falsterbonytt: 11 februari - 20 april 2005      Lennart Karlsson    Karlsson, L.
 A   2005  3  44  145-162 Är gråtrutens storhetstid förbi?           Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.

 A   2005  3  44  163-167 Rovfåglarnas och ugglornas Egeside          Hans Swegen      Swegen, H.
 A   2005  3  44  168-169 EU-råkor: del 2                   Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   2005  3  44  169-170 Korp eller ormvråk - eller…             Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2005  3  44  170-171 Motorvägsuggla                    Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   2005  3  44  172-173 Se upp med Leicas tubkikare             Daniel Melchert    Melchert, D.
                  Kommentar från Nordisk Foto Import till Daniel
 A   2005  3  44  173-174                           Jim Sörensen      Sörensen, J.
                  Melcherts inlägg om Leica tubkikare


 A   2005  3  44  178-180 Styrelsenytt                     Ragnar Alm       Alm, R.                                            Lennart Karlsson,
 A   2005  3  44  185-189 Falsterbonytt: 21 april - 20 juli 2005                   Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                            Sophie Ehnbom

 A   2005  3  44  190-191 Fågelsångsdalen 2005: Var är alla näktergalar?    Ann Mari Thorner    Thorner, A M.
                                            Ola Elleström, Johan
 A   2005  3  44  191-198 21 maj 2005: 24 timmar i fält                        Elleström, O; Lorentzon, J.
                                            Lorentzon
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                                             Ulf Oscarsson, Rolf
 A   2005  3  44  199-200 Mindre bergand: ny art för Skåne           Holm, Mikael     Oscarsson, U; Holm, R; Svensson, M.
                                             Svensson
 A   2005  3  44  201-202 Medelhavsstenskvätta: ny art för Skåne!        Hans Larsson     Larsson, H.
 A   2005  3  44  203-205 Kohäger: ny art för Skåne!              Lars GR Nilsson    Nilsson, L GR.
 A   2005  3  44    208 När vråkarna sträcker                 Niklas Törnlund    Törnlund, N.
                  Inventering av holkar för strömstare och forsärla i
 A   2005  4  44  209-218                            Niklas Jeppsson    Jeppsson, N.
                  östra Skåne 2004-2005
                  Hur vi skriver när vi skriver om fåglar - Exemplet
 A   2005  4  44  219-222                            Jonas Ellerström   Ellerström, J.
                  Pablo Neruda
 A   2005  4  44  223-225 Gråhägern i Skåne 2004                Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                   Skånsk Fågelatlas II. Malmö och Burlöv - två
 A   2005  4  44  226-231                            Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                   atlasklara kommuner!
 A   2005  4  44    231  Läget i Atlasinventeringen             SkOF         SkOF
                   Gustaf Rudebeck 30 oktober 1913 - 28 augusti
 A   2005  4  44  232-235                            Sören Svensson    Svensson, S.
                   2005
 A   2005  4  44  236-238  Annehemsdammen                   Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2005  4  44    238  Folktom strand                   Helena Heyman     Heyman, H.
 A   2005  4  44  239-240  Rrk informerar                   Olof Jönsson     Jönsson, O.

 A   2005  4  44  240-241 Styrelsenytt                     Ragnar Alm      Alm, R.

                                             Lennart Karlsson,
 A   2005  4  44  249-253 Falsterbonytt. 21 juli - 11 oktober 2005                  Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                             Sophie Ehnbom
 A   2005  4  44  254-255  Karl Erik Splittorff                SkOF         SkOF
 A   2005  4  44  255-256  Richard Ottvall                   SkOF         SkOF
 A   2005  4  44  257-260  Resultat Tag Plats! 14 maj 2005           Dan Hammarlund    Hammarlund, D.
 A   2005  4  44    261  Bivråkens dag 2005                 Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2005  4  44  262-264  SkOF på södra Jylland                Ann Mari Thorner   Thorner, A M.
 A   2005  4  44  265-266  Örnexkursion till nordostskåne           Helena Heyman     Heyman, H.


 A   2005  4  44  267-277 Rara häckare i Skåne 2005               Diverse        Diverse


 A   2005  4  44    278 Bli storkfadder!                   Storkprojektet    Storkprojektet
 Fi   2005    31    3-6 Fåglar i Skåne - en tillbakablick           Magnus Ullman     Ullman, M.
 Fi   2005    31    7-44 Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2005    Nils Kjellén     Kjellén, N.
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                       Författare       Förf. Enamn
                                          Sophie Ehnbom,
 Fi   2005    31  45-62 Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2005   Lennart Karlsson,    Ehnbom, S; Karlsson, L; Walinder, G.
                                          Göran Walinder
 Fi   2005    31  63-70  Ringmärkning på sydkusten 2005          Bo Petersson      Petersson, B.
 Fi   2005    31  71-78  Fågelskydd Spillepeng 2005            Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
 Fi   2005    31  79-84  Storken i Skåne 2005               Ola Olsson       Olsson, O.
 A   2006  1  45   1-6  Holkhäckande kattugglor i Svedala kommun     Bengt Christensson   Christensson, B.
 A   2006  1  45   7-10  Pärlugglan i sydvästra Skåne           Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
 A   2006  1  45  11-13  Att lyssna till lärkan. Om Eske K. Mathiesen   Jonas Ellerström    Ellerström, J.
 A   2006  1  45  14-17 En förmiddag vid Kannikdammen           Bo Ekberg        Ekberg, B.

 A   2006  1  45  17-18 Gustaf och Vombs ängar               Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.
 A   2006  1  45  18-20 Rödhakesång                    Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   2006  1  45  20-21 Inventering av storskarv och silltrut 2006     SkOF          SkOF
 A   2006  1  45    22 Ögonblicksbild                   Magnus Billqvist    Billqvist, M.
                 Mottagare av Gustaf Rudebeckstipendiet 2005 -
 A   2006  1  45  23-24                          SkOF          SkOF
                 Kurt Ivarsson
 A   2006  1  45  24-25 Mattias, Mattias & Patric blev Gåsakarlar     SkOF          SkOF
                 Fågel-Oscar 2005 till lokalklubbarna i nordost &
 A   2006  1  45  24-25                          SkOF          SkOF
                 nordväst
 A   2006  1  45  25-26 Styrelsenytt                    Ragnar Alm       Alm, R.                                          Kenneth Bengtsson,
 A   2006  1  45  29-38 Skånsk Fågelatlas II - Upptakt 2006                    Bengtsson, K; Karlsson, L.
                                          Lennart Karlsson A   2006  1  45  43-47  Falsterbonytt 12 oktober - 31 december 2005   Sophie Ehnbom      Ehnbom, S.
 A   2006  1  45  49-50  Aron Andersson                  SkOF          SkOF
 A   2006  1  45  51-52  Markus Tallroth                 SkOF          SkOF
 A   2006  1  45  53-57  Trutkurs i Sydostskåne 9-11 september 2005    David Erterius     Erterius, D.
 A   2006  1  45  58-61  Lappuggla på besök i Skrylleskogen        Rolf Simonsson     Simonsson, R.
 A   2006  1  45    63  In flagranti                   Niklas Törnlund     Törnlund, N.
                                          Peter Olsson, Richard
 A   2006  2  45  65-74 Skånska vinterrödbenor                           Olsson,P; Ottvall, R.
                                          Ottvall
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn


 A   2006  2  45   75-82 Häckande tärnor i Skåne 2005             Nils Waldemarsson   Waldemarsson, N.


                  Vinterpopulationen av turkduva i nordvästra Skåne   Christer Strid, Mats
 A   2006  2  45   83-89                                       Strid, C; Peterz, M.
                  2005                         Peterz
 A   2006  2  45   90-91 Död större skrikörn                  Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2006  2  45   91-92 Vinterhöns                      Helena Heyman     Heyman, H.


 A   2006  2  45   98-100 Styrelsenytt                     Ragnar Alm       Alm, R.


 A   2006  2  45  101-103  SkOF:s årsmöte                   Ragnar Alm       Alm, R.
 A   2006  2  45  104-106  Rapport från Rrk-möte 22 april 2006         Rrk          Rrk
 A   2006  2  45  111-113  Stefan Magnusson                  SkOF          SkOF
 A   2006  2  45  113-114  Mattias Ullman                   SkOF          SkOF

 A   2006  2  45  115-117 Falsterbonytt. 1 januari - 15 april 2006       Sophie Ehnbom     Ehnbom, S.

 A   2006  2  45    118  Trädgårdsträdkrypare                Mikael Arinder     Arinder, M.
 A   2006  2  45  119-123  SkOF:s vinterfågelsafari januari 2006        SkOF          SkOF
 A   2006  2  45  123-124  Exkursion till nordostskåne 19 februari 2006    Helena Heyman     Heyman, H.
 A   2006  2  45  125-127  Vad gör en rördrom på vintern?           Hans Fowelin      Fowelin, H.
                                             Olof Persson, Peter
 A   2006  3  45  129-138 Pungmesen i Skåne 1990-2005                         Persson, O; Öhrström, P.
                                             Öhrström
 A   2006  3  45  139-140  Fågelsångsdalen 2006: näktergalens återkomst    Ann Mari Thorner    Thorner, A M.
 A   2006  3  45  141-143  Den egendomliga göktytan              Helena Heyman     Heyman, H.
 A   2006  3  45  143-145  Predatorer                     Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   2006  3  45  146-147  Skärfläcka lyckas med fyrakull           Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2006  3  45  147-149  Backsvalan på Spillepeng 2006            Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                   I ljudlandskapet. Bernie Krause och
 A   2006  3  45  151-158                            Jonas Ellerström    Ellerström, J.
                   fältinspelningens konst
 A   2006  3  45  164-165  Styrelsenytt                    Ragnar Alm       Alm, R.
 A   2006  3  45    165  Robust update                    Peter Olsson      Olsson, P.
                   Atlasinventering i skånsk mellanbygd - delrapport
 A   2006  3  45  166-174                            Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
                   för Eslövsbygden
 A   2006  3  45  177-180  Tio år med SkOF:s kvällsexkursioner         Peter Elfman      Elfman, P.
 A   2006  3  45  181-186  Resultat Tag Plats! 13 maj 2006           Dan Hammarlund     Hammarlund, D.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                                             Lennart Karlsson,
 A   2006  3  45  187-191 Falsterbonytt. 16 april - 20 juli 2006                    Karlsson, L; Ehnbom, S.
                                             Sophie Ehnbom


 A   2006  4  45  193-202 Häckfågelfaunan på de skånska mossarna 2006      Ann Mari Thorner   Thorner, A M. A   2006  4  45  203-208 Storskarven i Skåne 2006                Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.


 A   2006  4  45  209-211 Att resa och berätta                  Peter Elfman     Elfman, P.
 A   2006  4  45  212-213 Forna tiders skådare                  Niklas Törnlund    Törnlund, N.
 A   2006  4  45  215-220 Fågelfaunan i Dalby Söderskog 2006           Sören Svensson    Svensson, S.
 A   2006  4  45  221-222 Atlasinventeringen ger få fulla händer i hackspettar  Atlasgruppen     Atlasgruppen
 A   2006  4  45  226-227  EU-råkor, del 3                   Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2006  4  45  227-229  Glador                        Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2006  4  45  230-231  Bivråkens Dag 2006                  Magnus Billqvist   Billqvist, M.
 A   2006  4  45  241-246  Skådarhelg i Skåne                  Leon Axelsson     Axelsson, L.
 A   2006  4  45  247-248 Patrik Olofsson - Gustaf Rudebeckstipendiat 2006    Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2006  4  45  248-250 Styrelsenytt                      Ragnar Alm      Alm, R.
 A   2006  4  45    250 Rapport från Rrk                    Alexander Hellquist  Hellquist, A.
                                             Sophie Ehnbom,
 A   2006  4  45  251-257 Falsterbonytt: 21 juli - 20 oktober 2006                   Ehnbom, S; Karlsson, L.
                                             Lennart Karlsson
 A   2006  4  45  259-260  Havsörnen i Skåne: Både plus och minus        Kurt Ivarsson     Ivarsson, K.
 A   2006  4  45    260  Kungsörnen i Skåne                  Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 A   2006  4  45    261  Ängshöken i Skåne                  Patrik Olofsson    Olofsson, P.
 A   2006  4  45  261-261  Pilgrimsfalken i Skåne                Christer Strid    Strid, C.
 A   2006  4  45    262  Svarttärna                      Patrik Olofsson    Olofsson, P.
 A   2006  4  45    263  Berguv                        Thomas Lindblad    Lindblad, T.
 A   2006  4  45  263-264  Kornsparv vid Fredshög                Peter Öhrström    Öhrström, P.
 A   2006  4  45  264-268  Kornsparven i sydöstra Skåne             Kurt Ivarsson     Ivarsson, K.
 A   2006  4  45  269-271  Måns Karlsson                    SkOF         SkOF
 A   2006  4  45  271-272  Anette Strand                    SkOF         SkOF
 A   2007  1  46                                            Peterz, M; Rellmar,
                                             Mats Peterz, Mats Rellmar
               1-26 Inventering av Kullabergs häckfåglar 2004 - resultat samt populationsförändringar sedan 1974 M.
Tidskr  År   Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare       Förf. Enamn
 A   2007  1  46   27-30 Börringejägaren och Wårfåglarnes ankomst        Håkan Jacobsson     Jacobsson, H
 A   2007  1  46   31-34  Var finns Skånes fåglar idag?               SkOF        SkOF
 A   2007  1  46   35-39  Falsterbonytt: 21 oktober 2006 - 20 januari 2007     Sophie Ehnbom    Ehnbom, S
 A   2007  1  46     40  Nattskärra - riksinventeringsart 2007           SkOF        SkOF
 A   2007  1  46   41-46  Nilgåsen i Skåne och övriga världen            Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K
 A   2007  1  46   55-56                               Gert Ljungqvist
                   Jaktartikel - särintresse eller SkOF:s officiella hållning?          Ljungqvist, G
 A   2007  1  46     56  Svar till Gert Ljunqvist                 Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K
 A   2007  1  46   57-58 Leif Hansson slutar som Mr SkOF och blir Han Li Fu SkOF             SkOF


 A   2007  1  46   59-60 Styrelsenytt                      SkOF          SkOF


 A   2007  1  46     61 Idag har vi sett en glada                Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   2007  1  46     62 Möte med kungsörn                    Gunnar Bramstång    Bramstång, G
 A   2007  1  46   63-64 Skånsk Fågelatlas II - Upptakt 2007           Atlasgruppen      Atlasgruppen

 A   2007  2  46   65-78 Hammarsjöns häckande fåglar               Patrik Olofsson     Olofsson, P.

 A   2007  2  46   79-94                          Kenneth Bengtsson, Bengtsson, K; Mårtensson, P
                   Knölsvanen vid Spillepeng och Malmö hamn - en häckningsstudie 2006 Patric Mårtensson
 A   2007  2  46   95-96  Från en tuva                   Helena Heyman    Heyman, H.
 A   2007  2  46   96-98  Ortolansparven och Peterson- Berger       Sten Andreasson   Andreasson, S
 A   2007  2  46     98  Ur dagboken - Annandag jul 2006         Arne Ohlsson    Ohlsson, A.
 A   2007  2  46   99-101  Sibelius och svanorna              Sten Andreasson   Andreasson, S
 A   2007  2  46    101  Hackspettdans - Årets första vårdag       Helena Heyman    Heyman, H.
 A   2007  2  46    111  Ambjörn Carlsson - Gåsakarl 2007         SkOF        SkOF
 A   2007  2  46    111  Stefan Cherrug - SkOF:s Hedersgås nr. 18     SkOF        SkOF
 A   2007  2  46  111-112  SkOF:s årsmöte 2007               Ragnar Alm     Alm, R.
 A   2007  2  46  112-113  Styrelsenytt                   Ragnar Alm     Alm, R.
 A   2007  2  46    114  Rrk-rapport våren 2007              Alexander Hellquist Hellquist, A.
 A   2007  2  46    114  Milpengar till nya atlasrutor          SkOF        SkOF
 A   2007  2  46  115-119 Falsterbonytt: 21 jan-21 april             Lennart Karlsson    Karlsson, L
 A   2007  2  46  120-125 SkOF:s Vinterfågelsafari 2007              Dan Hammarlund     Hammarlund, D.
 A   2007  2  46    125 Natthägern i Tobisvik                  Helena Heyman      Heyman, H.
 A   2007  2  46  126-127 Mikael Olofsson                     SkOF          SkOF
Tidskr  År   Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare      Förf. Enamn


 A   2007  3  46  129-136 Häckande tärnor i Skåne 2006            Nils Waldemarsson   Waldemarsson, N.


 A   2007  3  46                                           Bengtsson, K; Mårtensson, P
                136 Knölsvanen vid Spillepeng 2007 - en kort uppföljning Kenneth Bengtsson, Patric Mårtensson
 A   2007  3  46                                 K
              137-162 Vitkindad gås - det rysk/baltiska beståndets expansion enneth Bengtsson  Bengtsson, K
 A   2007  3  46                               Hakon Kempe-Persson,Kempe-Persson, H; Svensson & Evert Valfridsson
              163-168 Rastande och övervintrande gäss i Nordostskåne 1976-2007        Ulf Jungbeck, Åke Jungbeck, J; Svensson, Å; Valfrid

 A   2007  3  46  169-170 Fågelsångsdalen 2007                Ann Mari Thorner   Thorner, A M.
 A   2007  3  46  171-173  Holkar - högt eller lågt?            Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K
 A   2007  3  46  173-174  Törnsångare                   Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2007  3  46  183-184  Syrkhultasjön finns!               Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K
 A   2007  3  46  185-188  Resultat Tag Plats!               Dan Hammarlund    Hammarlund, D.
 A   2007  3  46  189-192  Falsterbonytt 22 april-31 juli 2007       Lennart Karlsson   Karlsson, L
 A   2007  4  46  193-198  Graalfågeln                   Jonas Ellerström   Ellerström, J.
 A   2007  4  46  199-209 Rara häckare i Skåne 2007             Diverse        Diverse
 A   2007  4  46  210-214 Nattskärran i Skåne 2007              Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K

 A   2007  4  46  215-216 Silltruten i Skåne 2006              Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K
 A   2007  4  46  217-218 För 100 år sedan                  Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K
 A   2007  4  46  219-220 Vadaresträcket vid Skånes sydvästligaste udde   Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K
Tidskr  År   Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn

 A   2007  4  46  221-226 Atlasläget efter fyra fältsäsonger           Atlasgruppen      Atlasgruppen

 A   2007  4  46  233-236 Nybörjare inom fågelskådningen?            Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K
 A   2007  4  46  239-242 Tornseglaresommar                   Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   2007  4  46    242 Ang. knölsvan                     Hans Ryttman      Ryttman, H
 A   2007  4  46  243-244  Knölsvan på landbete                 Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K
 A   2007  4  46    244                             Kenneth Bengtsson
                   Ormvråk, koltrast eller grönfink? I Sibbhult? Rapportera januariobsar!   Bengtsson, K
 A   2007  4  46  245-248  Mindre albatross i Skåne               Kaj Svahn       Svahn, K
 A   2007  4  46  249-252  Skådning från sjunde våningen             Magnus Billqvist   Billqvist, M.
 A   2007  4  46  252-256  Med SkOF-Safari till Skagen 27 april - 1 maj 2007   Lars Göte Nilsson   Nilsson LG
 A   2007  4  46  257-258  Den blågula vågen (sveper in)             Anna Nilsson     Nilsson, A
 A   2007  4  46  259-260  Sophie Ehnbom                     SkOF         SkOF
 A   2007  4  46  262-263  Bivråkens Dag 2007                  Magnus Billqvist   Billqvist, M.
 A   2007  4  46    264  Styrelsenytt                     Ragnar Alm      Alm, R.
 A   2007  4  46    265  SOF:s forskningspris till två skåningar        SkOF         SkOF
 A   2007  4  46    266  Rapport från Rrk                   Alexander Hellquist  Hellquist, A.
 A   2007  4  46  267-271 Falsterbonytt: 1 augusti-22 oktober 2007        Lennart Karlsson    Karlsson, L
 Fi   2007    33    3-4  Fåglar i Skåne 2007                 Staffan Åkeby     Åkeby, S.
 Fi   2007    33    5-42  Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2007    Nils Kjellén     Kjellén, N.
 Fi   2007    33   43-58  Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2007               Karlsson, L. Ehnbom, S. Karlsson, M.
                                             Lennart Karlsson, Sophie Ehnbom, Måns Karlsson
 Fi   2007    33   59-66  Ringmärkning på sydkusten 2007            Bo Petersson     Petersson, B.
 Fi   2007    33   67-74  Fågelskydd Spillepeng 2007              Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K.
 Fi   2007    33   75-80  Storken i Skåne 2007                 Ola Olsson, Emma ÅdahlOlsson, O. Ådahl, E.
 A   2008  1  47                               och Cronert
               1-14 Håslövs ängar - inventering av hävdberoende vadareHansänder våren 2007 Cronert, H.


 A   2008  1  47   15-21 Häckande tärnor i Skåne 2007              Nils Waldemarsson   Waldemarsson, N.


 A   2008  1  47   22-24                             Richard Ottvall,  Ottvall, R. Andersson, A.
                   Konsten att hitta vägen till skånska skådarlokaler med GPS-navigatorArne Andersson, Olof Jönsson Jönsson, O.
 A   2008  1  47   24-28  En fyra Skåne                     Leon Axelsson    Axelsson, L.
 A   2008  1  47     29                             Helena 2007
                   Exkursion till Lomma södra - Löddeåns norra - Salviken 16/9 Heyman     Heyman, H.
 A   2008  1  47   30-31  Skånsk Fågelatlas II - Slutspurt i Atlasinventeringen! Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2008  1  47     40  Sök elfenbensnäbben på Cuba!              Tomas Carlberg   Carlberg, T.
 A   2008  1  47     41  Kornknarr - riksinventeringsart 2008          SkOF        SkOF
 A   2008  1  47   42-43  Rapport från senaste Rrk-mötet             Alexander Hellquist Hellquist, A.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                        Författare        Förf. Enamn
  A   2008  1  47   43-44                            SkOF
                   Vad stod var - och när? Anserregistret löser problemet!            SkOF
  A   2008  1  47     44  Sophie Ehnbom årets Gustaf Rudebeck-stipendiat SkOF              SkOF
  A   2008  1  47   44-50  Skånsk Vinterfågelatlas 2006-2008          Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
  A   2008  1  47   48-51  Miljödomstolen dömde till fördel för råkorna     SkOF           SkOF
  A   2008  1  47     52  För hundra år sedan …                Kenneth Bengtsson     Bengtsson, K.
  A   2008  1  47   53-57  Nybörjare inom fågelskådningen?           SkOF           SkOF
  A   2008  1  47   58-62  Falsterbonytt: 23 oktober - 31 januari 2008     Lennart Karlsson     Karlsson, L.
  A   2008  2  47   65-67  Bäste SkOF-are                    Staffan Åkeby       Åkeby, S.


 A   2008  2  47   69-74 Skånsk Fågelatlas II - nya preliminära resultat                Bengtsson, K.
                                              Kenneth Bengtsson, Lennart Karlsson Karlsson, L


 A   2008  2  47   75-82  Nybörjare inom fågelskådningen?            SkOF          SkOF
 A   2008  2  47   83-86  Ringmärkningen av kentska tärnor vid Sandön 2007    Henrik Ehrenberg    Ehrenberg, H.
 A   2008  2  47   86-88  Henrik Ehrenberg                    SkOF          SkOF
 A   2008  2  47   90-93  Welcome to Skåne!                   Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
 A   2008  2  47     94  Järpen i mörka granskogen               Helena Heyman      Heyman, H.
 A   2008  2  47   98-99  Carl Piper fick Fågel-Oscar 2007            SkOF          SkOF
 A   2008  2  47   99-101  Styrelsenytt                      Ragnar Alm       Alm, R.

 A   2008  2  47  101-110 För hundra år sedan …                  Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K.

 A   2008  2  47  111-113  Skånska (mat-) sträckrekord på skäggdopping?       Stefan Magnusson   Magnusson, S.
 A   2008  2  47  114-118  Kungsfågelsångare - en julklapp från taigan        Ingemar Andell    Andell, I
 A   2008  2  47  118-119  Bergstaigasångare vid Tobisvik, Simrishamn        Mats Adelstam    Adelstam, M
 A   2008  2  47  120-124  SkOF:s Vinterfågelsafari 2008               Dan Hammarlund    Hammarlund, D.
 A   2008  2  47  125-128  Falsterbonytt 1 februari - 30 april 2008         Lennart Karlsson   Karlsson, L
 A   2008  3  47  129-138  Trädgårdsträdkryparen i Alnarpsparken           Olof Persson     Persson, O.
 A   2008  3  47  139-144  Surt sa räven om skärfläckeäggen             Mikael Kristersson  Kristersson, M.
 A   2008  3  47  145-152  Nybörjare inom fågelskådningen?              SkOF         SkOF
 A   2008  3  47  153-158                               Suzanne Schlyter
                   Från törnskata till rosenfink - 50 år i en trädgård i Falsterbo        Schlyter, S.
 A   2008  3  47  159-166  För hundra år sedan …                   Kenneth Bengtsson  Bengtsson, K.
 A   2008  3  47    173  Storken har övergett Danmark               Kenneth Bengtsson  Bengtsson. K.
 A   2008  3  47  173-174  Robert Marsham                      Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2008  3  47    174  Apropå jubileer                      Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2008  3  47    178  Skånsk Fågelatlas II - dags för redovisning!       SkOF         SkOF
 A   2008  3  47  179-183  Resultat Tag Plats! 17 maj 2008              Dan Hammarlund    Hammarlund, D.
 A   2008  3  47  183-185  Fågelsångsdalen 2008: svarthättan närmar sig toppen    Ann Mari Thorner   Thorner, A M.
 A   2008  3  47  186-187  Mårten Müller                       SkOF         SkOF
Tidskr  År   Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare      Förf. Enamn
 A   2008  3  47  189-191 Falsterbony+R[54]Ctt 1 maj - 31 juli 2008     Lennart Karlsson   Karlsson, L.
 A   2008  4  47                                 Patrik
              193-202 Skräntärnan i Skåne - historik och häckningsresultat 2008 Olofsson    Olofsson, P.
 A   2008  4  47  203-208 Skånsk Fågelatlas II - en lägesrapport       Atlasgruppen     Atlasgruppen

 A   2008  4  47  209-214 För hundra år sedan …               Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K

 A   2008  4  47    220 Fan tog måhända bofinken …             Ansers red.      Ansers red.

 A   2008  4  47  221-222 Styrelsenytt                    Ragnar Alm      Alm, R.

 A   2008  4  47  225-226 Dödsorsaker för örnar i Skåne           Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K
 A   2008  4  47  227-229  Tankar om pilgrimsfalk              Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2008  4  47  229-230  Vid Rörums norra å                Helena Heyman     Heyman, H.
 A   2008  4  47  231-232  Lavskrikor                    Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2008  4  47  233-236  Labbhelgen i Holken i Simrishamn 23-24/8                Ander,
                                           Björn Ander, Jesper SegergrenB. Segergren, J.
 A   2008  4  47  236-238  Bivråkens Dag 2008                Ola Bondesson     Bondesson, O


 A   2008  4  47  239-246 Rara häckare i Skåne 2008             Diverse        Diverse


 A   2008  4  47    247 Riksinventering av berguv 2009           Thomas Lindblad    Lindblad, T.

 A   2008  4  47  248-256 Falsterbonytt                   Lennart Karlsson   Karlsson, L.

 A   2009  1  48    1-10 Rödspoven i Kristianstads Vattenrike 2008     Richard Ottvall mfl  Ottvall, R. Mfl
 A   2009  1  48   11-13 Träbetong- eller träholk?             Mats Bentmar     Bentmar, M.
 A   2009  1  48   13-14 Mer om träbetongholkar                         Bengtsson, K. Mårtensson, P
                                           Kenneth Bengtsson, Patric Mårtensson
 A   2009  1  48   15-22 Glada glador i Skåne                          Klaassen,
                                           Raymond Klaassen, Peter Olsson R. Olsson, P.


 A   2009  1  48   23-30 Häckande tärnor i Skåne 2008            Nils Waldemarsson   Waldemarsson, N.
Tidskr  År   Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare      Förf. Enamn


 A   2009  1  48   31-36 Fågelskyddstankar 1909                 Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K


 A   2009  1  48   44-45  Havsörn och skarv                              Carlsson,
                                              Ambjörn Carlsson, Anita CarlssonA.
 A   2009  1  48   47-52  Kvintetten som återförenades - sjätte resan (Tåget)  Leon Axelsson     Axelsson, L.
 A   2009  1  48   53-54  Träsksångaren i Bingsmarken: Skånes första!      Bo Petersson     Petersson, B.
 A   2009  1  48   55-56  Ismåsen i Simrishamn: Skånes första!         Nils Nilsson     Nilsson, N.
 A   2009  1  48   57-62  Falsterbonytt 1 nov 2008 - 31 januari 2009      Lennart Karlsson   Karlsson, L
 A   2009  2  48     65  Ledare                        Staffan Åkeby     Åkeby, S.
 A   2009  2  48   66-80  Pärluggleinvasionen vid Falsterbo hösten 2008     Lennart Karlsson   Karlsson, L
 A   2009  2  48   81-94  Fällor i naturehn - vad gäller?                       Bengtsson, Ambjörn Carlsson
                                              Kenneth Bengtsson, Arne Ohlsson, K. Ohlsson, A. Carlsson, A.
 A   2009  2  48   95-96  En död kaja - vem bryr sig?              Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K
 A   2009  2  48   96-97  Trädgårdsyra                     Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2009  2  48   97-98 Räven raskar över isen                 Mats Havskogen    Havskogen, M
 A   2009  2  48     98 Extra atlasår 2009                   SkOF         SkOF
 A   2009  2  48     99 Takmöten                        Helena Heyman     Heyman, H.

 A   2009  2  48  100-102 Tidig grågåskull i Malmö                Kenneth Bengtsson   Bengtsson, K

 A   2009  2  48  107-111  SkOF:s Vinterfågelsafari 2009             Dan Hammarlund    Hammarlund, D.
 A   2009  2  48  112-118  Hackspettsafari till Bialowieza            Ulf Mörte       Mörte, U
 A   2009  2  48  119-124  Falsterbonytt 1 februari - 30 april 2009                  Karlsson, M.
                                              Måns Karlsson, Mikael Kristersson Kristersson, M
 A   2009  2  48  125-128  Hökuggla med smak för amfibier och reptiler      Klaus Dichmann    Dichmann, K
 A   2009  3  48  131-133 Gåsproblematiken i Malmö                SkOF         SkOF


 A   2009  3  48                                1
              134-139 Skånes kommunfåglar - hur har det gått för dem? DelKenneth Bengtsson     Bengtsson, K


 A   2009  3  48  141-142  Pilgrimsfalk - ny kommunfågel för Höganäs      Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K
 A   2009  3  48  142-144  Svart rödstjärt - ny kommunfågel för Malmö      Kenneth Bengtsson    Bengtsson, K
 A   2009  3  48  145-151                            Richard Ottvall, Martin Green R. Green, M
                   Häckande fåglar på havsstrandängar i västra Skåne 2007            Ottvall,
 A   2009  3  48  152-154  Fågelsångsdalen 2009 - lite kris för tropikflyttarna Ann Mari Thorner    Thorner, A M.
 A   2009  3  48  155-158 Vad sysslar tornseglarna med?                        Bengtsson, K. Staffan Åkeby
                                              Kenneth Bengtsson, Lars I Håkanson, Håkanson, L. Åkeby, S
 A   2009  3  48    165 Underbart är kort                    Arne Ohlsson     Ohlsson, A.
 A   2009  3  48  165-166 Högsommar i storskogen                 Helena Heyman     Heyman, H.
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor  Titel                          Författare       Förf. Enamn
  A   2009  3   48  166-168  Vägen tar oss västerut                 Arne Ohlsson      Ohlsson, A.
  A   2009  3   48  168-170                              Kenneth Bengtsson
                   Nytt pilgrimsfalkspar i Skåne - direktrapport från fyndlokal          Bengtsson, K
  A   2009  3   48  170-172  Svarttärnehäckning i Finjasjön             Anders Linus Larsson  Larsson, AL
  A   2009  3   48  172-173  Korrigering av artikeln om fällor            SkOF          SkOF
  A   2009  3   48  174-175  Hjälp oss att göra mer                 Fågelskydd Spillepeng  Fågelskydd Spillepeng
  A   2009  3   48  177-181  Resultat Tag Plats! 16 maj 2009             Dan Hammarlund     Hammarlund, D.

 A   2009  3  48  182-190 Falsterbonytt 1 maj - 31 juli 2009           Lennart Karlsson      Karlsson, L


 F&F   1957     53   81-88 Anteckningar om svarthuvad trut            G Strömberg


 F&F   1957     53   89-92 Rödfalken, en för Sverige ny fågelart         R Andersson
                   Aegithalos caudatus europaeus - en för Sverige ny
 F&F   1962     57  242-248                            Staffan Ulfstrand
                   stjärtmesart
 F&F   2002  3   97   14-21  Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk    Ingemar Ahlén
                   Undersökning av fågellivet i Magle våtmarks E-
 NiG   1998  29      30-35                            Olof Jönsson
                   dammar hösten 1997
 NiG   1998  29      36-37  Många smådoppingar i Magle våtmark          Sigvard Ottvall
                   Övernattande kajor i tusental är vackra att skåda
 NiG   2004  35      23-28                            Thomas Johnsson
                   men kan samtidigt skapa problem
 NiG   2005  36      16-27  Magle våtmark - dammar med fågel eller fisk     Arne Gustavsson
                   Val och utnyttjande av forageringsområde av
                                              Leif Nilsson, Hakon
 OS   1991  2   1   69-80  rastande och övervintrande gäss i sydligaste
                                              Persson
                   Sverige
                   Forageringsområden och lokala rörelsemönster hos   Leif Nilsson, Hakon
 OS   1992  2   2   77-90
                   icke häckande grågäss i södra Sverige        Persson
                   Variation i överlevnad hos en växande        Leif Nilsson, Hakon
 OS   1993  3-4  3  137-146
                   grågåspopulation i Skåne, södra Sverige       Persson
                                              Anders Enemar,
                   Småfågelfaunans sammansättning och          Berith Cavallin, Erik
 OS   1994  2-3  4   65-104  beståndsväxlingar i ett litet lövskogsområde i södra Nyholm, Inga
                   Sverige. En 40-årsstudie               Rudebeck, Ann Marti
                                              Thorner
 OS   1996  1-2  6    1-74  Skrattmås - temanummer                Diverse
                   Nötväckepopulationen i Dalby Söderskog under 15
 OS   1997  3-4  7  143-148                            Hans Källander
                   år - trend och beståndsvariationer
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
                  Efterårssträcket af blåmes ved Falsterbo, Sverige
                                             H Heldbjerg, Lennart
 OS   1997  3-4  7  149-168 1980-94: populationsförändring, sträckmönster og
                                             Karlsson
                  återfyndsanalys
                  Grågässens fältval i förhållande till förändringar  Leif Nilsson, Hakon
 OS   1998  1-2  8   27-39
                  inom jordbrukets markanvändning i södra Sverige    Persson
                  Vårsträcket av vitkindad gås och prutgås över
 OS   1998  3   8  103-124                            Martin Green
                  Sverige
                                             Kenneth Bengtsson,
 OS   1998  4   8  145-156 Östliga fiskmåsars uppträdande i Öresundsregionen
                                             Kjeld T Pedersen
                   Skilda flyttningsstrategier hos svenska ormvråkar
 OS   1999  1-2  9   11-18                            Nils Kjellén
                   speglande andelen vita individer
                   Ökande antal övervintrande mellanskarvar i
 OS   1999  1-2  9   23-34                            Kenneth Bengtsson
                   Öresund
                   Myrspovar på sydsvenska stränder under våren -
 OS   1999  3   9  133-142                            Martin Green
                   nödstopp eller regelbunden företeelse?
                   Gulärlans häckningsbiologi i strandängsmiljö i
 OS   1999  4   9  217-223                            Greger Flyckt
                   nordöstra Skåne
                   Ännu en skarvvinter samt ovanligt mycket alkor i
 OS   2000  1   10   55-56                            Kenneth Bengtsson
                   Öresund
 OS   2000  3-4  10  155-160  Halsringsförluster i en population av grågås    Hakon Persson
                   Föråndringar i fältval hos rastande och       Leif Nilsson, Hakon
 OS   2000  3-4  10  161-170
                   övervintrande gäss i sydvästra Skåne        Persson
                                             Åke Andersson, Arne
                                             Follestad, Leif
 OS   2001  1-2  11   19-58 Flyttningsmönster hos nordiska grågäss
                                             Nilsson, Hakon
                                             Persson
                   Ursprung, rörelser och ortstrohet för skrattmåsar  Kenneth Bengtsson,
 OS   2001  1-2  11   59-78
                   ringmärkta i Malmö                 Lennarth Blomquist
 OS   2001  1-2  11   99-100  Vilka ringduvekullar genererar ungar?        Kenneth Bengtsson
                   Förekomsten av storskarv i Sverige med särskild
 OS   2001  3   11  155-170                            Henri Engström
                   tonvikt på den sentida populationsökningen
                   Spillepengs backsvalor - studier vid en nyskapad  Kenneth Bengtsson,
 OS   2002  1-2  12   75-82
                   skånsk koloni                    Rolf Olsson
 OS   2002  1-2  12   96-99  Kullsammanslagning hos grågäss           Hakon Persson
                                             Lennart Karlsson,
                  Förändringar av antal flyttande fåglar vid Falsterbo,
                                             Sophie Ehnbom, Karin
 OS   2002  3   12  113-138 södra Sverige, 1980-1999, enligt
                                             Persson, Göran
                  ringmärkningssummor
                                             Walinder
Tidskr   År   Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
                    Duvhökens beståndsutveckling i Sverige sedan
 OS    2002   3   12  147-156                            Sören Svensson
                    1975
                                                Martin Green, Sven
                     Vårflyttningen hos två populationer av myrspov över
 OS    2003   1   13    3-16                             Blomqvist, Åke
                     Sverige
                                                Lindström
                                                Hakon Kempe
 OS    2003   2-3  13   63-66  Näbbfärgsvariation bland grågäss i sydvästra Skåne
                                                Persson
                     Tidpunkt och säsongsförändring för vårsträcket av
 OS    2003   4   13  115-122                             Mats Peterz
                     ejder i norra Öresund, södra Sverige
                     Starar och kreatur - en vida spridd
 OS    2004   1-2  14   11-20                             Hans Källander
                     födosöksgemenskap
                     Den sentida nedgången av starens bestånd i
 OS    2004   1-2  14   28-46                             Sören Svensson
                     Sverige: en 22-årig holkstudie
                     Åldersrelaterad fördelning av skrattmåsar och
 OS    2004   1-2  14   48-51  fiskmåsar i det skånska jordbrukslandskapet om     Hans Källander
                     hösten
                     Häckningsstarten hos svenska starar i förhållande
 OS    2004   3   14  117-128                             Sören Svensson
                     till vårtemperaturen 1981-2003
                     Övervintring av finska taigagäss i Skåne: skillnader i Hakon Kempe
 OS    2004   4   14  150-158
                     tidsbudget mellan olika åldersgrupper         Persson
                     Övervintrande svanar och sothöns i Öresund, södra
 OS    2005   1   15   13-21                           Leif Nilsson
                     Sverige, i relation till tillgängliga födoresurser
                    Fyrtio års midvinterinventeringar av sjöfåglar längs
 OS    2005   3   15  127-148                            Leif Nilsson
                    de skånska kusterna 1964-2003
                    En jämförelse mellan ringmärkningssummor från
                    Falsterbo, SV Sverige, ringmärkningssummor från    Lennart Karlsson,
 OS    2005   4   15  183-205 Ottenby, SÖ Sverige, och punkttaxeringar från     Sophie Ehnbom,
                    Svenska Häckfågeltaxeringen under 20 år (1980-     Göran Walinder
                    1999)

SkåNa  1915-16  Års      5-14 Ur hägrarnas lif i Skåne                Hugo Granvik

SkåNa  1916-17  Års      7-16 Några drag ur storkens lif               Hugo Granvik
SkåNa  1916-17  Års      17-46 Om storkens förekomst i Skåne             Waldemar Bülow
SkåNa  1926-27  Års     98-100 Storken, några uppgifter om dess forna förekomst    Otto Gertz
SkåNa   1928   Års  15   14-32 Storken, Skånes egen fågel               Waldemar Bülow
SkåNa   1928   Års  15   33-44 En liten fågelsjö i Skåne               Arne Bergengren
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
SkåNa  1930  Års  17   49-54 Storkens ankomst och bortflyttning i Skåne       Otto Gertz

SkåNa  1931  Års  18    3-11 Något om Gråen och dess djurliv            Bertil Hanström

SkåNa  1931  Års  18   31-33 Storken i Skåne                    Waldemar Bülow
SkåNa  1932  Års  19   46-52 Då storken häckade i Lund               Otto GertzSkåNa  1932  Års  19   53-60 Storken i Sverige                   Stig Tejning


SkåNa  1932  Års  19   61-68 Om storkens forna utbredning i Skåne          Otto Gertz
SkåNa  1932  Års  19   69-70 1932 års storkar i Skåne                Waldemar Bülow
                  Den agrikulturella utvecklingen såsom orsak till
SkåNa  1933  Års  20   24-34                            Stig Tejning
                  storkens minskning

SkåNa  1933  Års  20   35-36 Anteckningar rörande fågellivet å Videholms näs    Per L Nilsson

SkåNa  1934  Års  21   27-28  Doppingbona i Krankesjön               Nils Ejnar Björkelund
SkåNa  1934  Års  21   29-31  Skärfläckan trivs bra i Skåne            Nils Noréhn
SkåNa  1935  Års  22   48-53  Pilgrimsfalken                    Jörgen Sarp Ploug
SkåNa  1935  Års  22   54-57  Pilgrimsfalken och brevduvesporten          C T Holmström
SkåNa  1935  Års  22  143-147 Om storkens häckningsförhållanden i Skåne 1934     Nils Noréhn
                   Iakttagelse över fågellivet på Eskilstorpsholmarna
SkåNa  1935  Års  22  148-155                            Nils Noréhn
                   utanför Vellinge
SkåNa  1936  Års  23   50-55  Ornitologiska notiser från Barsebäck         W Norlind
                   Fåglarna på Hallands Väderö - ett försök till
SkåNa  1937  Års  24   18-43                            Bertil Hanström
                   inventering
SkåNa  1937  Års  24   44-54  Fågellivet vid Magnarp                Gudmund Smith
SkåNa  1937  Års  24  104-108  Om storkstammen i Skåne under 1935 och 1936     Nils Noréhn
SkåNa  1938  Års  25   23-25  Storkrapport för sommaren 1937            Nils Noréhn
SkåNa  1939  Års  26   13-26  Fågelfaunan i Klingvallsåns dalgång         Gustaf Rudebeck
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn                  Fågelfaunan på Ängholmarna - en bortglömd
SkåNa  1941  Års  28  21-38                           Carl Eric Hallberg
                  skånsk skärgårdSkåNa  1941  Års  28  39-42 1940 ett gott storkår i Skåne            Nils Noréhn
SkåNa  1942  Års  29  13-15 Storkstammen i Skåne år 1941            Nils Noréhn
SkåNa  1942  Års  29  30-34 Svarta rödstjärtens förekomst i Helsingborg     Stig Linder
                 Vita storkens utbredning i Malmöhus län i gången
SkåNa  1943  Års  30  21-40                           Gösta Sjöstedt
                 tid
                 Om kärrsångarens förekomst i sydligaste Sverige   Karl Georg
SkåNa  1943  Års  30  44-53
                 samt några ord om dess biologi           Wingstrand
SkåNa  1944  Års  31  17-28 Faunan på Hallands Väderö              Bertil Hanström
SkåNa  1944  Års  31  29-32 Flamingos vid svenska vatten            Hjalmar Månsson
SkåNa  1947  Års  34  21-26 Storkstammens utveckling i Skåne 1942-1946     Nils Noréhn
SkåNa  1947  Års  34  27-29 Fågellivet vid Saxön                Gunnar Otterlind
SkåNa  1947  Års  34  30-37 Fågellivet i Lunds botaniska trädgård        Nils Noréhn
                 Sjölunda och Arlövs ängar, en av kulturen hotad
SkåNa  1951  Års  38  20-40                           Martin Markgren
                 fågellokal
SkåNa  1952  Års  39   3-8 Storkstammen i Skåne 1947-1951           Nils Noréhn
SkåNa  1952  Års  39   9-16 Fartygsoljan hotar sjöfåglarna           Nils Noréhn
                                           S Andersson, O
SkåNa  1952  Års  39  43-53 Väsums mosse - en försvinnande fågellokal
                                           Mohlin
SkåNa  1953  Års  40   164 Rapport om duvhöken                 Åke Uddling
                  Förändringar inom fågelvärlden i senare tid vid
SkåNa  1955  Års  42  71-82                           Fritiof Persson
                  Skälderviken och Kullahalvön
SkåNa  1956  Års  43  27-34 Falsterbo fågelstation - en presentation      Torsten Malmberg


SkåNa  1956  Års  43  35-44 Den kentska tärnan - en särpräglad skånefågel    Sven Mathiasson
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                      Författare       Förf. Enamn


SkåNa  1956  Års  43   45-49 Sibiriskt i Skåne                Erland Svennilsson


SkåNa  1956  Års  43   50-54 Rastplats för vadare vid Åhus          Erik Schönbeck
SkåNa  1957  Års  44   60-66 Sydkustsvanar                  Sven Mathiasson


SkåNa  1957  Års  44   67-78 Kring sjöarna i sydvästra Skåne         Sven Mathiasson

                  Vombs ängar - omstritt fågelparadis, vanhelgat
SkåNa  1958  Års  45     46                         Sven Mathiasson
                  naturminnesmärke
SkåNa  1958  Års  45     58 Fåglar kring Vombsjön              Sven Mathiasson
SkåNa  1959  Års  46   89-110 Turkduvan - en nykomling i skånsk fågelfauna   Sven Mathiasson


SkåNa  1960  Års  47  247-260 Måkläppen                    Helge Bergman


SkåNa  1960  Års  47  277-290 Den skånska ornitologföreningen         Anders Enemar
                                           Erik Dahl, Harry
SkåNa  1960  Års  47  291-302 Jakt och naturvård i Skåne
                                           Fossenius
SkåNa  1960  Års  47  303-328 Fågelskydd i Skåne genom tiderna         Torsten Malmberg
                                           Sven Åke Hansson,
SkåNa  1960  Års  47  329-336 Rönnen, ett nytt fågelskyddsområde        Torgny von
                                           Wachenfeldt
SkåNa  1961  Års  48  159-178  Ravlundafältets högre djurvärld        Åke Uddling
SkåNa  1962  Års  49  115-130  Fågelliv på strand och äng vid Öresund     Martin Markgren
SkåNa  1962  Års  49  223-232  Kusten som ledlinje för fågelsträcket     Staffan Ulfstrand
SkåNa  1963  Års  50     93  Göingebygdens fågelfauna            Arne Klementsson
SkåNa  1963  Års  50    110  Hammarsjöns häckfågelfauna           Sven Axel Bengtson
SkåNa  1968  Års  55   24-41  Studier i Fågelsångsdalens småfågelsamhälle  Anders Enemar
SkåNa  1969  Års  56   17-35  Jakten och viltpopulationerna         Erik Dahl
SkåNa  1969  Års  56   36-52 Jakt- och naturvård på Övedskloster       Otto Ramel
SkåNa  1969  Års  56   62-72 Minkens spridning och anpassning i Sverige    Rune Gerell
                                           Berith Persson, Sören
SkåNa  1969  Års  56   73-89 Skåne - rovfågelsland
                                           Svensson
SkåNa  1969  Års  56   90-97 Vintergäss i kulturlandskap           Lennart Norström
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare        Förf. Enamn


SkåNa  1969  Års  56  100-109 Gråtrutarna på Hallands Väderö och deras grannar Åke Andersson


SkåNa  1969  Års  56  110-124 Öresunds övervintrande dykänder            Leif Nilsson

SkåNa  1972  Års  59   58-68 Flyttfåglarnas utnyttjande av en skånsk sandrevel   Sven Axel Bengtson

                   Fågelmarker i sydväst: Falsterbonäset och
SkåNa  1974  Års  61  100-127                            Gunnar Roos
                   Foteviken
SkåNa  1975  Års  62    137  Glimtar från fågellivet på Hallands Väderö      Åke Andersson
SkåNa  1976  Års  63     79  Fåglar vid Ringsjön                 Leif Nilsson
SkåNa  1977  Års  64     93  Sandhammarens fågelliv                Paul Axelsson
SkåNa  1978  Års  65    111  Fåglarna kring Saxåns mynning            Peder Weibull
SkåNa  1979  Års  66     47  Sövdetraktens rovfåglar för 40 år sedan och idag   Gustaf Rudebeck
SkåNa  1979  Års  66     87  Krageholmssjöns fåglar förr och nu          Paul Axelsson
                   Fåglar som indikatorer på miljöförändringar - ett
SkåNa  1980  Års  67     30                            Arne Gustavsson
                   exempel från Finjasjön
                   Araslövssjön och Hammarsjön - två sjöar vars
SkåNa  1981  Års  68     65                            Christer Neideman
                   fågelliv snabbt förändras
                   Flytta hök - tankar och argument från
SkåNa  1981  Års  68    107                            Jan Danielson
                   Nordostskånes fasanmarker
SkåNa  1982  Års  69     95  Havsfåglar vid Kullaberg               Mats Peterz
SkåNa  1982  Års  69    111  Kullabergs häckfåglar                Paul Eric Jönsson
                   Fågelexkursioner kring Krankesjön och Vomb för ett
SkåNa  1983  Års  70    1-28                            Gustaf Rudebeck
                   halvt sekel sedan
                   Fågelsångsdalen - ett stabilt småfågelfäste med
SkåNa  1983  Års  70   63-68                            Anders Enemar
                   dragningskraft
                                              Peter Gierow, Martin
SkåNa  1983  Års  70   83-92 Höjeåns dalgång vid Lund
                                              Gierow
SkåNa  1985  Års  72  115-125 Fåglarna i Borgen                   Thomas Alerstam
SkåNa  1987  4   74  219-226 Landöskärgårdens fågelliv genom ett halvt sekel    Erik Schönbeck

                                              Berith Cavallin, Gustaf
SkåNa  1988  3   75  122-128 Råkkolonier tvärs över Skåne
                                              Rudebeck
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                      Författare       Förf. Enamn
SkåNa  1988  4   75  253-260 Häckande fåglar på skånska åsar         Per AndellSkåNa  1989  Års  76   96-106 På 50 år händer mycket i fågelvärlden      Sören Svensson


                                           Martin Gierow, Peter
SkåNa  1989  Års  76  108-112 Råkorna på väg tillbaka efter kvicksilverdöden
                                           Gierow
SkåNa  1989  Års  76  114-118 Projekt Berguv Skåne               Erik Tham


SkåNa  1989  Års  76  139-150 Från Öresundsparken till Segeå          John Kraft


SkåNa  1990  Års  77   43-50 Fast förbindelse till - Måkläppen        Arne Schmitz
                  Krageholmssjön en tämligen ostörd sjö med en
SkåNa  1990  Års  77  102-110                         Paul Axelsson
                  fridfull ö
SkåNa  1990  Års  77  112-118 Torsjön - återuppstigen ur det torra       Nils Bäcklund


SkåNa  1990  Års  77  145-154 Några våtmarksfåglar i framgång och motgång   Sören SvenssonSkåNa  1993  Års  80   20-25 Strandängens vadare               Paul Eric Jönsson
SkåNa  1993  Års  80   86-89  Det gamla åkerlandskapets fågel        Paul Eric Jönsson
SkåNa  1993  Års  80  133-141  Havsörnen nästa häckfågel?           Christer Neideman
SkåNa  1994  Års  81   79-84  Behöver bättre boplatser            Patrik Olofsson
SkåNa  1994  Års  81   91-92  Rödspoven kräver hävd och hänsyn        Thomas Lindblad
SkåNa  1995  Års  82   62-69  Gladan i Skåne                 Nils Kjellén
SkåNa  1995  Års  82   73-79  Mellanskarvens återkomst till Skåne      Gunnar Andersson
SkåNa  1995  Års  82   80-87  Grågåsen på frammarsch i de skånska sjöarna  Leif Nilsson
SkåNa  1995  Års  82   90-91  Berguven på väg tillbaka!           Christer Neideman
SkåNa  1995  Års  82  100-104  Pungmesen - nykomling i Skåne         Olof Persson
SkåNa  1997  Års  84    Hela Storklandskapet                 Berith Cavallin
SkåNa  2002  Års  88   47-53 Vombs ängars pånyttfödelse            Paul Eric Jönsson
SkåNa  2002  Års  88  102-107 50 år i fåglarnas tjänst             Kenneth Bengtsson
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                           Författare        Förf. Enamn
SkåNa  2002  Års  88  112-118 Hjälp åt (olje)skadat vilt                 Jan Åke Hillarp


 Spo   2003  2       45-49 Vramsåns fåglar - en undersökning 2002           Niklas Jeppsson


                    Kort rapport - häckfåglar i nordöstra Skånes
 Spo   2003  2       51-52                              Nils Waldemarsson
                    skärgård 2002
                    Inventering av backsvala i Kristianstads och
 Spo   2003  4      119-122                              Göran Flyckt
                    Bromölla kommuner 2003
                    Ålder och ursprung hos färgmärkta havsörnar i
 Spo   2003  4      125-128                              Patrik Olofsson
                    Kristianstadsbygden vintern 2002/2003
 Spo   2003  4        129  Till minne av Erik Schönbeck              Greger Flyckt
                    Begränsad inventering av häckfåglar i Nordöstra
 Spo   2004  1        7-8                              Nils Waldemarsson
                    Skånes skärgård 2003
                    Sträckobservationer vid Hammarsjön 2002 och
 Spo   2004  2       43-47                              Roine Strandberg
                    2003
 Spo   2004  2       49-52  Rosenfinken i nordöstra Skåne 1976-2003         Niklas Jeppsson

                    Gåsräkningar i Kristianstad och Bromölla kommuner
 Spo   2004  2       53-58                           Olle Månsson
                    säsongerna 1999/2000 - 2001/2002

 Spo   2004  4      123-125 Kungsfiskare i Vramsån 2004                Nils Waldemarsson
                  Häckande fåglar på havsstrandängar och i
 Spo   2005  1       7-10                              Nils Waldemarsson
                  skärgården i nordöstra Skåne 2004
                  Gråhägerinventeringen 2004 i Kristianstad och
 Spo   2005  2       45-48                              Göran Knutsson
                  Bromölla kommuner
 Spo   2005  4      139-142 Örninventering under 25 år                 Nils Waldemarsson
                    Fågelskådning i NÖ Skåne före Nordöstra Skånes     Kjell Arne Olsson, Leif
 Spo   2006  2       43-48
                    Fågelklubb                       Svensson
                    Sträckande fjällpipare iakttagna vid Skanör och
 VF   1942  1   1   14-16                              Gustaf Rudebeck
                    Falsterbo
 VF   1942  1   1     16  Svart stork iakttagen i Skåne              Gustaf Rudebeck
                    En översikt av den vita storkens förekomst i Skåne
 VF   1942  2   1   17-27                              Nils Noréhn
                    under senare år
 VF   1942  2   1   28-29  Sträck av vita storkar                 Gustaf Rudebeck
                    Preliminär redogörelse för fågeliakttagelser i Skanör
 VF   1943  2   2   33-58                              Gustaf Rudebeck
                    och Falsterbo hösten 1942
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                  Preliminär redogörelse för fågeliakttagelser i Skanör
 VF   1943  3   2   65-88                            Gustaf Rudebeck
                  och Falsterbo hösten 1942
 VF   1943  3   2     94 Tidig häckning av ängspiplärka            Gunnar Svärdson
 VF   1943  4   2   97-108 En invasion av snatterand               Gunnar Svärdson

 VF   1943  4   2  113-115 Några tidiga sträckobservationer från östra Skåne   Gunnar Svärdson
 VF   1943  4   2    116  Iakttagelser av gräshoppsångare 1943         Diverse
 VF   1943  4   2    117  Iakttagelser av rördrom 1943             Diverse
 VF   1944  1   3    1-32  Vaktelns förekomst i Sverige             Gunnar Svärdson
 VF   1944  1   3     38  1943 ett dåligt storkår i Skåne           Nils Noréhn
                   En iakttagelse av lilla flugsnapparen och en översikt
 VF   1944  2   3   41-74                             Gunnar Otterlind
                   av artens uppträdande i nordvästra Europa


 VF   1944  2   3     77 Iakttagelser av jorduggla 1943             Diverse

                   Studier av häckfågelbeståndet i Pålsjö skog,
 VF   1944  3   3   81-99                            Torsten Malmberg
                   Hälsingborg

 VF   1944  3   3  103-105 Svenska fynd av brun glada               Rune Bollvik

                  Studier av häckfågelbeståndet i Pålsjö skog,
 VF   1944  4   3  113-131                            Torsten Malmberg
                  Hälsingborg
 VF   1945  1   4   32-33 Storkstammen i Skåne under 1944            Nils Noréhn
 VF   1945  1   4     47 Arbetsutskott i Lund                  SOF
 VF   1945  3   4  101-136 Gladans förekomst i Sverige              Bo Österlöf
 VF   1945  3   4    140 Två anmärkningsvärda bofynd av tofsmes i Skåne     Yngve Grahn
                                             Karl Georg
 VF   1945  3   4    141 Turturduva iakttagen i Lund
                                             Wingstrand
 VF   1945  4   4    191 Iakttagelser av rördrom                Torsten Malmberg
 VF   1945  4   4  191-192 Storkstammen i Skåne under 1945            Nils Noréhn
 VF   1945  4   4    193 Tidig häckning av morkulla               Sture Svensson
                  Från grågåsens häckning vid Perstorps fiskdammar
 VF   1946  1   5    9-15                         Nils Lilja
                  åren 1943-1945

 VF   1946  1   5   29-34 Gravanden som inlandsfågel               Gunnar Otterlind
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
 VF   1947  1   6     52 Sena kullar av hussvala och ladusvala        Sven Uldall Jörgensen

 VF   1947  1   6     52 Sen kull av ringduva                 Sven Uldall Jörgensen
 VF   1947  1   6   52-53 Gök och rörsångare i Malmö              Sven Persson
 VF   1948  1   7     44 Storken i Skåne 1947                 Nils Noréhn
 VF   1948  2   7   67-70 Jungfrutrana i Skåne                 Gunnar Otterlind
                  Mindre flugsnappare iakttagen under häckningstid i
 VF   1948  2   7   77-78                           Olof Elofson
                  Skåne och på Öland
 VF   1948  2   7     78 Kråka som jagar lärkor                Hjalmar Mattsson
 VF   1948  3   7  124-125 Tidigt flyttande tornsvalor             Hjalmar Mattsson
 VF   1948  3   7    126 Tallbit iakttagen i s. Skåne 1946          Nils Noréhn
 VF   1948  3   7    127 Halsbandsflugsnappare på genomflyttning i Skåne   Sten Linder Aronsson
 VF   1948  3   7    127  Brun glada i nordöstra Skåne            Martin Markgren
 VF   1948  3   7    127  Sen kull av ladusvala               Elsa Lindberg
 VF   1948  4   7    165  Svart rödstjärt i Lund               Martin Markgren
 VF   1948  4   7    165  Sen kull av hussvala                Hadar Emanuelsson
 VF   1948  4   7    165  Gråärla vid Forsakar                Martin Markgren
 VF   1949  1   8    9-12  Rödhalsad gås i Skanör               Nils Noréhn
 VF   1949  1   8   33-34  En liten flyttfågelundersökning i Malmö 1948    Staffan Ulfstrand
 VF   1949  1   8     36  Svarthalsad dopping vid Malmö           Carl Eric Mellgren
                                            Karl Georg
 VF   1949  2   8   49-74 Kärrsångaren i Sverige
                                            Wingstrand

 VF   1949  2   8   88-89 Sommargyllingar i Skåne               Diverse

 VF   1949  2   8     89  Trastsångaren på ny lokal             Fred Ternström
 VF   1949  3   8  121-131  Reflexioner kring tallbitens uppträdande i Skåne  Torsten Malmberg
 VF   1949  3   8    134  Övervintrande sädesärla vid Klippan        Sigfrid Långberg
 VF   1949  3   8    134  Entitor häckande i murhålor            Hilbert Olsson
 VF   1949  3   8    137  Iakttagelser av näktergal i norra Skåne      Hilbert Olsson
 VF   1949  4   8    187 Hussvalor med sen kull                Karl Axel Sand
 VF   1950  1   9   39-40  Ett par vinterobservationer från Skånekusten    Torsten Herner
 VF   1950  1   9     40  Fjällvråk i Skåne vid midsommar          Martin Markgren
 VF   1950  1   9     40  Svärta och smålom i Krankesjön i juni       Martin Markgren
 VF   1950  1   9   40-41  Kärrsångaren på en förbisedd lokal         P O Swanberg
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare     Förf. Enamn
                  Havssula, dvärgmås och småtärna vid Kullen i
 VF   1950  2   9    109                          Staffan Ulfstrand
                  oktober
                  Berguvens förekomst i Sverige jämte något om
 VF   1950  3   9  113-165                          Kai Curry Lindahl
                  dess biologi
 VF   1950  4   9  223-224 Falsterbo Fågelstation               Torsten Malmberg
 VF   1951  1  10     32 Smådoppingens förekomst i Malmö          Hjalmar Mattsson
 VF   1951  1  10   32-33 Övervintande starar i Malmö            Hjalmar Mattsson
 VF   1951  1  10     36 Iakttagelser av liten flugsnappare i Skåne     Anders Enemar
 VF   1951  2  10   81-83 Nya häckplatser för grågås i norra Skåne      Hilbert Olsson
 VF   1951  2  10     85 Gulhämpling vid Helsingborg            Nils Ramberg
 VF   1951  2  10     85 Rörhönan fruktätare                Hjalmar Mattsson
 VF   1951  3  10    133 Sena svalor och tornsvalor i Helsingborg      Nils Ramberg

 VF   1951  3  10    133 Spillkråka på sträck till Danmark         Nils Ramberg
                                           Torgny von
 VF   1951  3  10    133 Mindre liran iakttagen vid Kullaberg
                                           Wachenfeldt
                                           Torgny von
 VF   1951  3  10    134 Gråärlan häckande i nordvästra Skåne
                                           Wachenfeldt
 VF   1951  3  10    134 Gulhämplingen vid Helsingborg           Nils Ramberg
 VF   1951  3  10    144 Falsterbo Fågelstation               Torsten Malmberg
                  Om flyttfåglarnas ankomst i Malmö åren 1949 och
 VF   1952  1  11   16-23                          Staffan Ulfstrand
                  1950
 VF   1952  2  11     84 Vitryggig hackspett på Kullaberg          Sven A Larsson
 VF   1952  3  11  128-129 Fåglarna och trafiken               Hjalmar Mattsson
 VF   1952  4  11  177-178 Turkduvan svensk häckfågel             Gunnar Strömberg
                  Skånes Ornitologiska Förening, lokalavdelning av
 VF   1952  4  11    188                          Torsten Malmberg
                  SOF
 VF   1953  1  12   26-27 Vitögda dykanden för tredje gången i Sverige    Nils Ramberg

 VF   1953  1  12     33 Sen ringduveunge                  Hadar Emanuelsson
 VF   1953  3  12    144 Falsterbo fågelstation under tak          Torsten Malmberg
                  Ett försök att kartlägga fluktuationerna i den
 VF   1953  4  12  165-171                          Kjell Engström
                  svenska fågelfaunan
                                           Werner, Nilsson,
 VF   1953  4  12  190-191 Knölsvanen i Skåne
                                           Hilbert Olsson
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
 VF   1953  4  12    194 Övervintrande taltrast i Skåne            Sten Svensson
                  Några anteckningar om strömstaren i nordvästra
 VF   1953  4  12    194                           Sten Svensson
                  Skåne
 VF   1953  4  12  200-201 Storkinplantering i Skåne              Torsten Malmberg
 VF   1954  3  13    182 Styltlöparen för andra gången funnen i Sverige    David Berezin
 VF   1954  3  13    187 Decemberfynd av tornsvala i Lund           Gustaf Rudebeck
 VF   1954  3  13    195  Stormsvala                     Anders Enemar
 VF   1954  3  13    212  Falsterbo Fågelstation               Torsten Malmberg
 VF   1954  4  13    267  Vitnäbbad islom vid Trelleborg           Sven Mathiasson
 VF   1954  4  13    269  Svartpannad törnskata               Stig Hallgard
                   Skånes Ornitologiska Förening och Falsterbo
 VF   1955  2  14   78-85                           Torsten Malmberg
                   fågelstation - en introduktion
 VF   1955  2  14  112-115  Några fall av häckningsanomali hos koltrasten   Åke Uddling
 VF   1955  2  14    115  Turkduvan iakttagen i Helsingborg         Nils Ramberg
 VF   1955  2  14    116  Turkduvorna i Harlösa 1952-54           Gunnar Strömberg
 VF   1955  2  14    122  Tornuggla på flyttning över Östersjön       Sven Mathiasson
 VF   1955  2  14    144  Falsterbo fågelstation               Torsten Malmberg
                   Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo
 VF   1955  3  14  155-165                           Anders Enemar
                   fågelstation 1947 - 1953
 VF   1955  3  14  168-177  En invasion av tallbit vintern 1954-55       Martin Markgren
 VF   1955  3  14    178  Svarttärnorna i Hammarsjön 1954          Bele Beerman
 VF   1955  3  14  193-194  Vinterutfodring av svanar i Öresund        Erland Svennilson
 VF   1955  4  14    255  Tryckande dvärgbeckasin fångas med handen     Sten Svensson
 VF   1955  4  14    256  Nötväcka som matar starungar            Sten Svensson
                                            Sten Svensson, Nils
 VF   1955  4  14    264 Svartpannad törnskata
                                            Lilja, Wander Gärtner
                   Några fågelobservationer i Tyringe i norra Skåne
 VF   1956  1  15   59-60                           Hilbert Olsson
                   vintern 1954
 VF   1956  1  15   60-61 Gulhämpling i Trelleborg               Kai Curry Lindahl
 VF   1956  1  15     72 Falsterbo fågelstations invigning          Torsten Malmberg
                  Iakttagelser av tärnor, bl.a. Sandtärnan, vid
 VF   1956  2  15  126-127                           Martin Markgren
                  Sjölunda utanför Malmö
                  Brednäbbad simsnäppa och smalnäbbad
 VF   1956  2  15    127                           Martin Markgren
                  simsnäppa samtidigt observerade vid Sjölunda
 VF   1956  2  15    128 Stor piplärka observerad i Falsterbo hösten 1951   Martin Markgren
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare      Förf. Enamn
                  Kejsarörn sannolikt iakttagen vid Yddingen i
 VF   1956  2  15  128-130                           Martin Markgren
                  sydvästra Skåne
 VF   1956  3  15  187-199 Fågelsträcket vid Falsterbo 1949 - 1950       Staffan Ulfstrand
 VF   1956  3  15    210 Turkduva                      Staffan Johnson
 VF   1956  3  15    210 Rödbena                       Lennart Hansson
 VF   1956  4  15    276 Gräsand dränker skrattmås              Nils Olof Lind
 VF   1956  4  15    284 Sandtärna observerad vid Skälderviken        Anders Edfelt
 VF   1956  4  15    285 Vaktel                       Bo Göran Persson
                  Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo
 VF   1957  1  16   20-36                           Anders Enemar
                  fågelstation 1954 - 1956
 VF   1957  1  16     49 Ormörn funnen i Skåne                Yngve Löwegren
 VF   1957  1  16   49-50 Två fynd av tjockfot i Skåne            Gustaf Borgström
 VF   1957  1  16   51-52 Skedstork i Skåne                  Claes Grunde
                  Sjuka kungsörnar omhändertagna av Skånes
 VF   1957  1  16   72-74                           Sven Garpinger
                  Ornitologiska Förening
 VF   1957  2  16   90-104 Fågelsträcket vid Falsterbo 1952          Sven Mathiasson
 VF   1957  2  16    140 Vitkindad gås                    Nils Rydén
 VF   1957  3  16  189-204 Fågelsträcket vid Falsterbo år 1953         Staffan Ulfstrand
 VF   1957  3  16  209-211 2500 snösparvar i en flock på flygfältet i Ljungbyhed Åke Jönsson
 VF   1957  3  16    211 Dagsträckande sommargyllingar            Staffan Ulfstrand
 VF   1957  3  16    224 Svarttärna                     Björn Berglund
                  De årliga fluktuationerna i bivråkens sträck över
 VF   1958  2  17  118-144                           Staffan Ulfstrand
                  Falsterbo
 VF   1958  2  17    164 Mindre sångsvan                   Sune Christiansson
 VF   1958  4  17  303-331 Fågelsträcket vid Falsterbo år 1954         Ingvar Lennerstedt
 VF   1958  4  17    352 Pärluggla                      Nils Lilja

 VF   1958  4  17  357-359 Stardöden vid Krankesjön              Anders Enemar
 VF   1959  1  18    1-11 Knölsvanen i Skåne år 1957             Anders Winge
 VF   1959  1  18   37-41 Stäppörn för första gången anträffad i Sverige   A G Parsons

 VF   1959  1  18   42-49 Bruna kärrhöken i Sverige år 1958          Anders Enemar

 VF   1959  1  18   49-63 Iakttagelser av liten flugsnappare och rosenfink  Gunnar Otterlind
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare     Förf. Enamn
 VF   1959  2  18  131-162 Fågelsträcket vid Falsterbo år 1955         Staffan Ulfstrand
 VF   1959  2  18    173 Gravanden som inlandsfågel              Gunnar Markgren
 VF   1959  3  18    232 Ladusvala                      Georg Olofson
                  Några iakttagelser över häckningsbeteende och
 VF   1959  4  18  285-310                           Torsten Askander
                  häckningsresultat hos sothönan
 VF   1960  1  19   55-58 Sena iakttagelser av tornsvala hösten 1957      Staffan Ulfstrand
 VF   1960  1  19   61-64  Studier av nötkråka i Lund             O A Lundborg
 VF   1960  1  19   86-87  Slöjnät introduceras                Ragnar Edberg
 VF   1960  1  19   89-90  RC startar                     Sten Österlöf
 VF   1960  2  19   97-127  Fågelsträcket vid Falsterbo år 1956        Sven Mathiasson
                   Studier av and- och måsfågelbeståndet i Ängelholm
 VF   1960  2  19  136-145                           Lennart Hansson
                   vintern 1958-59
 VF   1960  2  19    164 Strandskata häckande vid nya inlandslokaler     Gunnar Markgren
                  Ett par fall av anmärkningsvärt beteende hos
 VF   1960  2  19  169-170                           Gunnar Markgren
                  flyende gräsänder
 VF   1960  2  19    170 En intressant observation av havsörnens jakt     Staffan Ulfstrand
                  En höstobservation av blåkråka vid Häckeberga i
 VF   1960  2  19  171-172                           Gustaf Rudebeck
                  Skåne
 VF   1960  2  19  174-175 Iakttagelser vid en boplats av sommargylling     Tore Ernholdt
 VF   1960  2  19    182 Ortolansparv                     Georg Olofson
                  Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo       Bengt Fritz, Roy
 VF   1960  3  19  208-220
                  fågelstation 1957-1958                Nilsson
 VF   1960  3  19    248 Skärfläcka                      Tore Ernholdt
                  Aspekter på större skrikörnen och dess förekomst i  Gunnar Markgren,
 VF   1960  4  19  273-285
                  Sverige                       Martin Markgren
 VF   1960  4  19  325-328 Liten flugsnappare funnen häckande i Skåne      Gustaf Rudebeck
                   Iakttagelser av häckande kungsfiskare i Rönneåns
 VF   1960  4  19  332-333                           Sten Svensson
                   vattensystem i Klippan-trakten 1959
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                  Polygami hos kungsfiskare och andra iakttagelser
 VF   1960  4  19  333-334                            Sten Svensson
                  vid Klippan 1960
 VF   1960  4  19  340-341 Två iakttagelser av ormörn i Skåne           Christer Persson
 VF   1960  4  19  345-346 Dvärgrördrom funnen i Skåne              Sven Axel Bengtson
 VF   1961  1  20   43-47 Dvärgörnen för första gången anträffad i Sverige    Ingemar Ahlén
 VF   1961  1  20     62 Sena observationer av svalor hösten 1957        Christer Persson

 VF   1961  1  20     63 Några vinterobservationer i malmötrakten        Sune Christiansson
 VF   1961  1  20     64 Dvärgmåsar vid Bjärehalvön, Skåne           Lasse Berg
                  Om svarta rödstjärtens ankomst och
 VF   1961  1  20     69                            Carl Eric Mellgren
                  bortflyttningstider

 VF   1961  1  20   78-79 Vildfågelägg som minkmat                Torsten Malmberg

 VF   1961  2  20  156-157 Fågelnotiser från Skåne 1955-1960           Christer Persson
 VF   1961  2  20  157-158 Gransångaren häckfågel i Skåne             Sven Persson
 VF   1961  2  20    160 Observationer av vitvingad trut i Skåne        Sune Christiansson
                  Dvärgägg hos tofsvipa och onormal kullstorlek hos   Leif Björn, Lennart
 VF   1961  2  20  166-167
                  ringduva                        Hansson

 VF   1961  2  20  167-168 Fågeliakttagelser i nordöstra Skåne          Kurt Smith

 VF   1961  3  20  226-240  Fågelsträcket vid Falsterbo år 1957         Sven Mathiasson
 VF   1961  3  20  246-247  Dammsnäppan för första gången funnen i Sverige    Sune Christiansson
 VF   1961  3  20  255-256  Nötkråkor i Malmö                  Ingvar Nordin
 VF   1961  3  20    259  Svarthakad buskskvätta                Nils Åke Andersson
 VF   1961  4  20  296-302 Ett fynd av Podiceps griseigene holboellii i Sverige  Ingemar Ahlén
 VF   1961  4  20    338  Brandkronad kungsfågel iakttagen i Skåne       Björn Swahn
 VF   1961  4  20  343-344  Örnsträck i Skåne                  Ingemar Ahlén
 VF   1961  4  20    349  Svart rödstjärt häckar i Landskrona         Sonny Lundh
 VF   1961  4  20    351  Svarthätta vinterfynd Ängelholm 12 jan - 4 april   Jan Forsén
 VF   1961  4  20    351  Höksångare häckar i Ljunghusen            Göran Högstedt
 VF   1961  4  20    367  Gladans flyttningsvanor               Staffan Ulfstrand
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn


 VF   1962  1  21   26-41 Fågelsträcket vid Falsterbo år 1958         Sven Mathiasson


 VF   1962  1  21     52 Fågeliakttagelser i NW Skåne             Rune Johansson
                                            Birger Jensen,
 VF   1962  3  21  182-189 En dansk-svensk gåsräkning hösten 1960        Gunnar Markgren,
                                            Sven Mathiasson

 VF   1962  3  21  190-204 Fågelsträcket vid Falsterbo fågelstation år 1959   Staffan Ulfstrand


 VF   1962  3  21  211-212 Två vinterfynd av gransångare i Skåne        Staffan Ulfstrand

                  Sommarobservation av mindre sångsvan i sydöstra
 VF   1962  3  21  212-213                         Stig Högström
                  Skåne 1961
 VF   1962  3  21    228 Myrspov 27 jan 1961               Sven A Svensson
 VF   1962  3  21  229-230 Turkduva                       Gustaf Rudebeck
 VF   1962  3  21    231 Rödvingetrast                     W Söltoft
                                             Erik Hansen, Niels
                   Iakttagelse af Kejserörne i Skåne sommer og efterår
 VF   1962  4  21  241-249                            Hesselbjerg
                   1961
                                             Christensen
                   Några kommentarer angående kejsarörnarna vid
 VF   1962  4  21  250-252  Häckeberga och differenserna mellan kejsarörn och Staffan Ulfstrand
                   stäppörn
                   Småfläckiga sumphönans förekomst och
 VF   1962  4  21  253-266                            Sven Axel Bengtson
                   häckningsbiologi i nordöstra Skåne
 VF   1962  4  21    305  En observation av havsörn gripande byte i flykten  Karl Lennart Nilsson
 VF   1962  4  21  308-309  Om turkduvans förekomst i nordöstra Skåne      Sven Axel Bengtson
 VF   1962  4  21    310  Spridda fågelobservationer från Skåne        Christer Persson
 VF   1962  4  21    322  Gulhämpling                     Håkan Johannesson
 VF   1963  1  22   29-36  Fågelsträcket vid Falsterbo år 1960         Staffan Ulfstrand
 VF   1963  1  22   65-69 Tärnmåsen för första gången anträffad i Sverige   Anders Enemar
 VF   1963  1  22     72 Vassångare för andra gången anträffad i Sverige   Hans Swegen
 VF   1963  1  22     75 Stor flock av kustsnäppa vid Falsterbo i maj 1957  Knut Källström
 VF   1963  1  22   76-77 Fjälluggla iakttagen i Skåne             W Söltoft
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                           Författare      Förf. Enamn
 VF   1963  1   22   82-83 Fågeliakttagelser i nordöstra Skåne 1956-1962       Kurt Smith
 VF   1963  1   22     90 Ljusbukig prutgås                     Paul Axelsson
                                                Walter Hermanson,
 VF   1963  2-3  22  123-130 Tornugglan i Skåne 1951-1961
                                                Lennart Otterhag VF   1963  2-3  22  131-144 Vinterobservationer av vadare i Sverige          Ingvar Lennerstedt                  Motacilla lutea flavissima häckande i Sverige samt
 VF   1963  2-3  22  161-181                              Sören Svensson
                  en översikt av gulärlekomplexet
 VF   1963  2-3  22  182-195 Glada som övervintrare i Skåne               Staffan Ulfstrand
                  Stormfåglar i svenska vatten, en biometrisk-
 VF   1963  4   22  271-289 morfologisk studie med syfte att klarlägga deras      Sven Mathiasson
                  ursprung
 VF   1963  4   22    298 Nogle iakttagelser af Lille Fluesnapper i Skåne 1962 B Höjer Hansen


 VF   1963  4   22  298-299 Fågeliakttagelser från sydvästra Skåne           Krister Wadén

                  Fågelobservationer från trakten av Bjärehalvön,      Lasse Berg, Nils
 VF   1963  4   22    300
                  Skåne vintern 1961-62                   Rosenlund
 VF   1963  4   22    322 Turkduva                          Staffan Johnson
                   Ett försök att mäta fyra ornitologers förmåga att
 VF   1964  1   23    1-25                              Anders Enemar
                   uppfatta och registrera flyttfågelsträcket i Falsterbo

 VF   1964  1   23   26-42 Biociderna, fågelfaunan och författningarna        Gunnar Otterlind

 VF   1964  1   23   57-60 Hökörnen för första gången anträffad i Sverige       Rune Gerell
 VF   1964  1   23     67 Vitögd dykand i Börringesjön                Leif Nilsson
 VF   1964  1   23   69-70 Ormörnar observerade vid Falsterbo hösten 1962       Nils Lilja
 VF   1964  1   23   70-75 Iakttagelser från Falsterbohalvön våren 1962        Christer Persson
                   Invasionen av pärluggla i Mellansverige 1958 samt
 VF   1964  2   23  119-135                              Hans Källander
                   något om artens förekomst i Sverige
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                        Författare       Förf. Enamn
 VF   1964  2  23  143-150 Biocidfrågans utveckling               Gunnar Otterlind
                  Iakttagelser av vitkindade gäss och spetsbergsgäss
 VF   1964  2  23    161                          Tore Ernholdt
                  i Skåne hösten 1962
 VF   1964  2  23    172 Flodsångare i Skåne                Hans Källander


                                            Gunnar Otterlind,
 VF   1964  4  23  363-415 Den svenska fågelfaunan och biocidskadorna
                                            Ingvar Lennerstedt


                  Invasionen av fjälluggla i södra Skandinavien
                                            Björn Nagell, Ingemar
 VF   1965  1  24   26-55 vintrarna 1960-1963 samt något om artens
                                            Frycklund
                  beteende på övervintringslokalerna
 VF   1965  1  24     72 Vårsträckande myrspovar i inlandet          Uno Unger m fl
 VF   1965  1  24   72-73 Talgoxe dödar juv. Ärtsångare            Olof Rydén
                  Notiser från Falsterbo fågelstation sommaren och
 VF   1965  2  24  133-143                           Gunnar Roos
                  hösten 1961
                  Weights and measurements of migrant passerines
 VF   1965  2  24  156-171                           R E Scott
                  September 1962
                  Notiser från Falsterbo fågelstation sommaren och
 VF   1965  3  24  257-271                           Gunnar Roos
                  hösten 1962
                                            Per Aagaard
 VF   1965  3  24    272 Alpjärnsparv observerad vid Falsterbo, Skåne
                                            Andersen
                   Notiser från Falsterbo fågelstation sommaren och
 VF   1965  4  24  314-334                           Gunnar Roos
                   hösten 1963
 VF   1965  4  24    403 Kejsarörn observerad i Skåne hösten 1964       Rune Gerell
                                            Sune Christiansson,
 VF   1966  1  25    1-4 Vithalsad sparv, ny art för Sverige
                                            Rune Gerell


                   Winter Populations and Movements of Wildfowl at  Shaun L Ellinthorpe-
 VF   1966  1  25    5-21
                   Falsterbo Peninsula: January to March 1964     White


                  Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo
 VF   1966  1  25   22-36                           Bengt Fritz
                  fågelstation 1959-1964
                  Invasionen av sparvuggla i södra Skandinavien
 VF   1966  2  25  106-142                           Peter Lindberg
                  1963-64
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare      Förf. Enamn
                  Om sommargyllingens förekomst och utbredning i
 VF   1966  3  25  227-252                             Tore Ernholdt
                  Sverige 1944-1964
                  Häckfåglar på ön Dynan i sydvästra Skåne, en 11-
 VF   1966  3  25  253-268                             Sven Mathiasson
                  årig observationsserie
 VF   1966  4  25  315-326 Rovfågelsträcket vid Falsterbo             Leif Rosén
 VF   1967  1  26    6-18 Revirförhållanden hos vattenrall tidigt på våren    Sven Axel Bengtson
                  Midvinterräkningar av änder och annan sjöfågel
 VF   1967  1  26   37-53                             Leif Nilsson
                  längs svenska kusten 1964-1966
 VF   1967  1  26   86-89 Generell fridlysning av fåglar             Bengt H Girell
                  Om kvälls- och morgonförflyttningar hos änder på
 VF   1967  2  26   97-110                             Frantisek Balát
                  Falsterbohalvön

 VF   1967  2  26  174-180 Fågelrapport från östra Skåne 1965           Paul Axelsson

 VF   1967  2  26  180-185 Fågelrapport från Skåne 1960-65             Sören Svensson
                  Skäggmesen i Skåne 1965-66, en för landet ny
 VF   1967  3  26  244-248                             Sven Axel Bengtson
                  fågelart
                  Notiser från Falsterbo fågelstation sommaren och
 VF   1967  3  26  256-265                             Gunnar Roos
                  hösten 1964
                  Studier av ringduvans näring och födosöksbeteende
 VF   1967  4  26  297-347                             Sven Mathiasson
                  i sydvästra Sverige
                  Mindre sångsvanens förekomst i Sverige jämte      Stig Högström, Lars
 VF   1968  1  27   14-42
                  något om artens sträck i Östersjöområdet        Erik Wiss
                                              Pär Gunnar Larsson,
 VF   1968  1  27     68 Korttålärka i östra Skåne
                                              Göran Högstedt
                  Bekräftelse på att ny jaktstadga träder i kraft 1 jan
 VF   1968  1  27    96+                             SOF
                  1968
 VF   1968  3  27  193-195 Hornugglans näringsval på en skånsk slättlokal     Rune Gerell
                  Vombområdet som rast- och övervintringslokal för    Hannes Mellquist,
 VF   1968  3  27  220-230
                  sädgäss                         Björn Nilsson
                  Något om törnsångarens häckningsresultat i
 VF   1968  3  27  231-243                             Berith Persson
                  biocidbehandlad miljö
 VF   1968  3  27  265-269 Fågelrapport från östra Skåne 1966           Erik Schönbeck
                  Isabellatörnskata anträffad för första gången i
 VF   1968  4  27  327-332                             Krister Hjalte
                  Sverige
                  Internationella midvinterräkningarna av änder och
 VF   1968  4  27  333-344                             Leif Nilsson
                  svanar i Sverige 1967 och 1968
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                       Författare        Förf. Enamn
                  SOF och SNF begär total fridlysning av duvhök och
 VF   1968  4   27    371                          SOF
                  sparvhök
                  Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo
 VF   1969  1   28   18-44                          Gunnar Roos
                  fågelstation 1965-1967
                                           Staffan Ulfstrand,
 VF   1969  2   28  107-115 Gladans övervintring i Skåne
                                           Henrik Johansson
                  Hallands Väderö som ruggningsplats för grågås
 VF   1969  2   28  116-123                          Åke Andersson
                  under 1800-talet
 VF   1969  2  28  124-129 Kornsparven i Skåne 1965-1968           Krister Hjalte
 VF   1969  2  28  133-135 Fågelrapport östra Skåne 1967           Kjell Arne Olsson
 VF   1969  2  28  169-170 SOF:s årsmöte i Lund den 22 mars 1969       SOF
 VF   1969  2  28    172 Bertil Hanström                  Anders Enemar
 VF   1969  3-4  28  194-198 Om förekomsten av kornknarr i Sverige år 1968   Anders Enemar
 VF   1969  3-4  28  286-288 Fågelrapport Skåne 1966-1967           Berith Persson
                  Kommersiell äggplockning och fågelfångst - ett
 VF   1969  3-4  28  293-294                          Håkan Hallander
                  allvarligt hot mot sällsynta fågelarter
 VF   1970  1   29    6-10 Förekomsten av gräshoppsångare i Sverige 1968   Hans Källander
                  Sällsynta och utrotningshotade fåglar i
 VF   1970  1   29   28-31                          Roger Gyllin
                  Sovjetunionen
                  Gråhakedoppingen som häckfågel i Skåne 19060-
 VF   1970  2   29   57-59                          Ingemar Ahlén
                  1968
 VF   1970  2   29   90-98 Notiser från Falsterbo fågelstation år 1965    Gunnar Roos


 VF   1970  2   29    134 Avhandling om ringduvan              Lars Ljunggren

                                            Hans Georg
 VF   1970  3   29  160-178 Några svenska fågelarters vårflyttning 1957-1961
                                            Wallentinus
                   Ormvråkens, sparvhökens och blåhökens förekomst
 VF   1970  4   29  270-274                          Staffan Ulfstrand
                   i Sverige vintern 1969/70
                                           Inge Jönsson,
 VF   1970  4   29  303-304  Hornugglans föda i Lund vintern 1969/70
                                           Christian Schaar
                                           Hans Källander, Berith
 VF   1970  4   29  309-312  Fågelrapport Skåne 1968-1969
                                           Cavallin
                   En fågeltaxering i öppet kulturlandskap på
 VF   1971  1   30   19-22                          Berith Persson
                   Revingefältet i Skåne
                   Fågelbeståndet i Ystads sandskog och Örups
 VF   1971  1   30   23-28                          Henrik Johansson
                   almskog
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare      Förf. Enamn
                  Taxeringar av vattenrall i Hammarsjön och
 VF   1971  1  30   29-32                             Sven Axel Bengtson
                  Krankesjön 1967-1969
 VF   1971  2  30   91-98 Rördrommen i Sverige 1969                Lars Broberg
                                              Gunnar K A
 VF   1971  2  30   99-105 Bruna kärrhöken i Sverige år 1969            Andersson, Anders
                                              Larsson
 VF   1971  3  30  168-179 Flyttning och dödlighet hos svenska skärfläckor     Carl Edelstam
                  Tornugglans invandring, utbredning och häckning i
 VF   1971  3  30  185-193                             Bo Frylestam
                  Sverige
 VF   1971  4  30    247 Korp häckande i kraftledningsstolpe           Lars Gustavsson
 VF   1972  1  31    9-15 Fältpiplärkan koloniserar skogsmark i Skåne       Ingemar Ahlén
 VF   1972  1  31   28-31 Hägern i Sverige 1970                  Sören Svensson
 VF   1972  1  31   32-44  Äggsamlarrazzian 1971                 Viking Olsson
 VF   1972  1  31   57-58  Fågelrapport Skåne 1970                Göran Högstedt
 VF   1972  1  31   80-81  Svensk raritetskommitté inrättad           Gustaf Rudebeck
 VF   1972  1  31   85-88  Erik Rosenberg                    Gunnar Otterlind
 VF   1972  2  31  111-116  Om nattskärrans förekomst i Sverige 1970       Bengt Olov Stolt
 VF   1972  2  31  151-152 Meddelanden från Falsterbo fågelstation         NN

                   Kortdistansrörelser hos några tättingar i sydvästra
 VF   1972  3  31  163-165                             Christer Persson
                   Skåne under höststräcket

                   Mesarnas årsrytm och vandringsrörelser på
 VF   1972  3  31  167-177                             Christer Persson
                   Falsterbohalvön
                  Återfynd av talgoxe och blåmes från märkningarna
 VF   1972  3  31  178-182                             Christer Persson
                  på Falsterbohalvön
 VF   1972  3  31  183-190 Ejderns sträck över land i södra Sverige        Hans Swegen
                                              Roland Staav, Bengt
 VF   1972  4  31  241-246 Skräntärnan i Sverige 1971               Almkvist, Stellan
                                              Hedgren
                                              Anders Enemar, Erik
                   Om inverkan av holkuppsättning på
 VF   1972  4  31  263-268                             Nyholm, Berith
                   Fågelsångsdalens småfågelsamhäll
                                              Persson
                                              Mats Eriksson, Jan
 VF   1973  1  32   11-22 Invasionen av nötkråka 1968
                                              Åke Hansson
                   Trastsångaren i Sverige 1971 och dess tidigare
 VF   1973  1  32   23-31                             Jan Åke Holmbring
                   förekomst i landet
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare     Förf. Enamn
 VF   1973  1  32   63-65 Fågelrapport Skåne 1971                 Göran Högstedt
 VF   1973  2  32  100-106 Fiskgjusen i Sverige 1971                Sten Österlöf
                  Pungmesens expansion i Europa och dess         Görgen Göransson,
 VF   1973  2  32  107-110
                  förekomst i Sverige                   Johnny Karlsson
                                              Hans Cronert, Åke
 VF   1973  2  32  111-114  Iakttagelser från en häckning av pungmes i Sverige
                                              Svensson
                   Det häckande beståndet av knölsvan i Skåne och
 VF   1973  2  32  115-119                             Leif Nilsson
                   Blekinge 1972
                   Vilka villkor bör uppställas för fågeljakt och -
 VF   1973  3  32  208-214                             Staffan Ulfstrand
                   inplantering i Sverige?
                                              Thomas Alerstam,
                   Fält- och radarstudier av östersjöejdrarnas
 VF   1974  1  33   15-27                             Carl Axel Bauer,
                   vårsträck
                                              Gunnar Roos
 VF   1974  1  33   44-48  Blåstjärt anträffad i Sverige             Thomas Alerstam
 VF   1974  1  33   70-72  Fågelrapport Skåne 1972                Göran Högstedt
                                              Görgen Göransson,
                                              Göran Högstedt,
                   Sångens roll för revirhållandet hos näktergal - några
 VF   1974  3  33  201-209                             Johnny Karlsson,
                   experiment med play-back-teknik
                                              Hans Källander,
                                              Staffan Ulfstrand
                   Flyghöjden hos flyttande tranor över sydligaste    Johnny Karlsson,
 VF   1974  4  33  265-269
                   Skåne - bestämning med hjälp av radar         Thomas Alerstam
 VF   1974  4  33  270-285  Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1973       Gunnar Roos
                   Näringsval hos rastande och övervintrande
 VF   1974  4  33  293-294                             Leif Nilsson
                   storskrake i Skåne
                   Förekomst av större skrikörn och mindre skrikörn i
 VF   1975  1  34   27-36                             Magnus Sylvén
                   Sverige
                                              Göran Högstedt,
 VF   1975  1  34   37-42  Småtärnan i Sverige 1973
                                              Christer Persson
 VF   1975  1  34   53-55  Svartand anträffad i Sverige             Paul Eric Jönsson
 VF   1975  1  34   81-83  Fågelrapport Skåne 1973                Göran Högstedt
                                              Lennart Risberg,
 VF   1975  2  34  139-151  Rosenfinken i Sverige 1969 och 1974
                                              Birger Risberg
                   Några häckningsdata för blåmes och entita i
 VF   1976  1  35    1-7                             Hans Källander
                   Sydvästskåne
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare     Förf. Enamn


                   Andfåglarnas säsongsmässiga uppträdande i södra
 VF   1976  1   35    8-20                          Leif Nilsson
                   Sverige under icke häckningstid VF   1976  1   35   26-35 Hägerns utbredning och antal i Sverige 1972      Sören Svensson
                                             Hans Källander,
 VF   1976  1   35   43-44 Daggmask som föda åt ormvråk
                                             Magnus Sylvén
 VF   1976  1   35   68-71 Fågelrapport Skåne 1974                Göran Högstedt
                  Internationellt betydelsefulla rast- och
 VF   1976  2   35  130-136                            Leif Nilsson
                  övervintringslokaler för andfåglar i södra Sverige
 VF   1976  4   35    304 Berghöna anträffad i Sverige             Hans Swegen
 VF   1976  4   35  307-310 Projekt glada - en presentation            Magnus Sylvén
                  Hur många ringduvor lämnar Sydsverige om
 VF   1977  1   36   14-20                            Thomas Alerstam
                  hösten?
                  Hybridisering mellan glada och brun glada i Sverige
 VF   1977  1   36   38-44                            Magnus Sylvén
                  1976
 VF   1977  1  36   53-54 Holkhäckningar av rödhake               Hans Källander
 VF   1977  1  36   54-55 Havsörn tar byte från kungsörn            Jan Pettersson
 VF   1977  1  36   58-67 Skyddsvärd natur i Skåne               Peder Weibull
 VF   1977  3-4  36  213-228 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1974       Gunnar Roos
                  Kungsfiskaren i Klippantrakten, Skåne - förekomst
 VF   1978  2   37   97-112                            Sten Svensson
                  och biologi
 VF   1978  3   37  193-208 Turkduvan i Sverige 1974-75              Lennart Risberg
                  Några iakttagelser av kungsfiskareungar i
 VF   1978  3   37    254                            Sten Svensson
                  fångenskap
 VF   1978  3   37  255-256 Kråka försöker krossa musslor på gråtrutsmanér    Thomas Terne
                  Trolig polygami samt sammanslagning av kullar hos
 VF   1978  3   37  257-258                            Hilbert Olsson
                  grågås
 VF   1978  3   37    258 Sen häckning av ladusvala               Bo Granberg
 VF   1978  4   37  366-370 Projekt glada 1977-78                 Magnus Sylvén
                  Trastsångaren i Sverige 1972-1976 samt något om
 VF   1979  2   38   83-90                            Jan Åke Holmbring
                  artens expansion i landet
 VF   1979  2   38   95-100 Fjällvråkens uppträdande i Sverige hösten 1978    Ulf Lundgren
 VF   1979  3   38  173-200 Skrattmåsen i Sverige                 Stig Fredriksson
 VF   1979  3   38  221-230 Härfågelns förekomst i Sverige 1958-77        Lennart Risberg
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare      Förf. Enamn
                  De övervintrande alfåglarnas antal och utbredning
 VF   1980  1  39    1-14                             Leif Nilsson
                  längs den svenska kusten
                  Marsinventeringar av änder, svanar och vissa andra
 VF   1980  3  39  149-160                             Leif Nilsson
                  sjöfåglar i södra Sverige 1976-1979
 VF   1980  3  39  170-176 Projekt Glada 1979                   Magnus Sylvén
 VF   1980  4  39  237-245 Småfläckiga sumphönan i Sverige 1978          Lennart Risberg
                   Den stubbstjärtade seglaren, en för Sverige ny
 VF   1980  4  39  265-274                             Gustaf Rudebeck
                   fågelart
                                           Carl Axel Bauer, Sune
                  Amerikansk brunand, en ny art för Europa, funnen i
 VF   1980  5  39  275-276                          Christiansson, Gustaf
                  Malmö
                                           Rudebeck
 VF   1980  5  39    316 20 000 sädgäss skadskjutna             Sören Svensson
 VF   1981  1  40   13-22 Häckningsbeståndet av svarthakedopping i Sverige Sten Regnell
                  Gråsiskans invandring till södra Sverige: resultat av
 VF   1981  1  40   47-56                             Frank Götmark
                  en inventering 1978
 VF   1981  2  40    115 Den adulta alförrädarhanens eklipsdräkt         Magnus Ullman
 VF   1981  2  40  118-124 Projekt Glada 1980                   Magnus Sylvén
 VF   1981  3  40    218 Tornfalk gömmer byte                  Sten Ericsson
 VF   1981  4  40  249-262 De svenska rovfågelbeståndens storlek          Sven G Nilsson
                   Fågelfaunan vid Eketorp på Öland under
 VF   1981  4  40  278-284                            Jan W Mascher
                   folkvandringstid och medeltid - en specialrecension
                  Invasion av aftonfalk i Skandinavien och        Anders Waldenström
 VF   1981  5  40  297-310
                  Nordeuropa hösten 1979                 m.fl.
 VF   1981  5  40  343-344 Projekt tornuggla                    Erik Hirschfeld

 VF   1981  6  40  455-460 Bruna kärrhöken i Sverige 1979             Kjell Bylin
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare        Förf. Enamn
                                              Gunnar Björkman,
 VF   1982  2  41   73-94 Skäggmesen i Sverige 1965-1979
                                              Tommy Tyrberg
 VF   1982  2  41   95-104 Kärrsångaren i Sverige                  Jan Åke Holmbring
                  Gråsiskans förekomst i södra Sverige under
 VF   1982  5  41  315-322                             Frank Götmark
                  "sydhäckningsåret" 1975
 VF   1982  5  41  337-338 Havsörn tar kråka i luften                Magnus Ullman
                  Ringmärkning pågår, håll er undan - om Falsterbo
 VF   1982  6  41  423-424                             Karl Olof Olsson
                  fågelstations information till besökare


 VF   1982  S9  S9   1-118 De svenska gässen. Skrift efter symposium 1981      Sören Svensson, red


                   Sottärna på Hallands Väderö i juli 1977 - ett fynd av Bodil Kollberg, Bengt
 VF   1983  1  42   21-22
                   en för landet ny fågelart               Kollberg, Nils Eriksson
 VF   1983  1  42     33 Fjällvråk angriper och dödar jorduggla          Klaus Malling Olsen
                  Fjällvråk, stenfalk och kråka häckande i
 VF   1983  2  42     97                             Peter Lindberg
                  kraftledningsstolpar
                  Projekt glada - verksamhetsrapport för perioden
 VF   1983  2  42  106-114                             Magnus Sylvén
                  1981-1982
 VF   1983  3  42    234 Skånskt berguvsprojekt                  SOF

                   Rovfåglar i Schleswig-Holstein - en
 VF   1983  4  42  267-273                             Magnus Sylvén
                   specialrecension

                  Återfynd av talgoxar och blåmesar ringmärkta i
 VF   1983  6  42  413-424                             Hans Källander
                  Sverige
                  Vinterförekomsten av bergfink och ringduva i       Hans Källander,
 VF   1983  6  42  434-435
                  förhållande till skörden av bokollon           Sören Svensson
                                              Jan Åke Holmbring,
 VF   1983  6  42  454-459 Mellanspetten utdöd i Sverige
                                              Börje Pettersson
 VF   1984  1  43   42-43 Starar med beige dräkt lik ung rosenstare        Magnus Ullman
 VF   1984  1  43   43-44 Tidig häckning och vårflyttning hos dubbeltrast     Rolf Jansson
 VF   1984  1  43   47-49 Projekt tornuggla 1981-1983               Erik Hirschfeld

                   Årliga fluktuationer och långtidsförändringar i antalet
 VF   1984  2  43   95-106                              Leif Nilsson
                   övervintrande sjöfåglar i södra Sverige
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                          Författare        Förf. Enamn
                  Sambandet mellan bokollonförekomsten och antalet
 VF   1984  2  43  135-136                             Sven G Nilsson
                  övervintrande bergfinkar och ringduvor
 VF   1984  3  43  211-216 Busksångaren i Sverige                  Jan Åke Holmbring
 VF   1984  3  43  229-230 De två första fynden av vitgumpsnäppa i Sverige     Rolf Jansson
                  Förekomsten av bergfink och ringduva i Sydsverige
 VF   1984  3  43  241-242 och Danmark i förhållande till skörden av bokollon -   Henning Nöhr
                  en kommentar
                  Fluktuationer och trender i antalet rastande sjöfåglar
 VF   1984  4  43  307-316                             Leif Nilsson
                  i södra Sverige i september 1973-1982
 VF   1984  5  43  363-365 Verksamheten inom projekt glada under 1983         Magnus Sylvén
                                                Lennart Karlsson,
                   Trädgårdsträdkrypare för första gången anträffad i
 VF   1984  7  43  493-494                               Karin Persson, Göran
                   Sverige
                                                Walinder
                                                Mats Peterz, Bertil
 VF   1984  7  43  496-497  Alkor omkommer i fisknät i Kullabygden
                                                Oldén
                                                Åke Lindström, Ulf
                   Sydlig gråsiska i Sverige samt förslag till kriterier för
 VF   1984  8  43  525-530                               Ottosson, Jan
                   rasbestämning
                                                Pettersson
 VF   1985  1  44   37-38  Projekt tornuggla 1984                  Erik Hirschfeld
 VF   1985  1  44     46  Skånsk fågeljour                     SOF
 VF   1985  2  44   79-80  Lindar savsugna av större hackspett            Magnus Ullman
 VF   1985  2  44   85-88  Verksamheten inom projekt glada under 1984        Magnus Sylvén
                                                Olof Persson, Peter
 VF   1985  3  44  135-144  Finns det några regler i pungmesens parbildning?
                                                Öhrström
                                                Magnus Ullman, Per
 VF   1985  3  44  156-158  Två intermediärt färgade dvärgörnar i Skåne 1980
                                                Undeland
 VF   1985  5  44    285  Albinistisk havstrut                   Bertil Breife
                   I Skåne är det gott om fåglar - och gott om
 VF   1985  5  44  313-316                               Jan Danielson
                   människor!
                                                Leif Hansson, Ulf
 VF   1985  5  44    319  Kohägern var en zoo-häger
                                                Lundwall
 VF   1985  6  44  355-360  Hur många duvhökar häckar i Sverige?           Hans Ryttman
                   SOF och storken: en strategi för utrotade och
 VF   1985  7  44  387-389                               Sören Svensson
                   hotade fågelarter
 VF   1985  7  44  437-439 Bör storken återinföras i Sverige?            Flera
                  Fotografisk dokumentation av ålders- och         Lennart Karlsson,
 VF   1985  8  44  465-478 könsskillnader hos fåglar - målsättning, arbetssätt   Karin Persson, Göran
                  och exempel på resultat                 Walinder
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
 VF   1985  8  44  501-503 Projekt tornuggla 1985                 Erik Hirschfeld
 VF   1986  1  45     47 SkOF tror på storken - annars gör någon annan det! Jan Danielson
                  Projekt svartbent strandpipare - en presentation    Per Andell, Paul Eric
 VF   1986  2  45   85-92
                  samt redovisning av 1985 års arbete          Jönsson
 VF   1986  3  45  163-166 Verksamheten inom projekt glada 1985          Magnus Sylvén                                             Karl Göran Nilsson,
 VF   1986  5  45  267-274 Vårsträcket av rovfåglar över nordvästra Skåne
                                             Mats Peterz VF   1986  5  45  275-284 Rördrommen i Sverige 1979               Lars Broberg
 VF   1986  5  45  285-286 Blå kärrhökhane i stäpphökslik övergångsdräkt     Magnus Ullman
 VF   1986  6  45  315-316 Gåsjakten och skadskjutningarna            Sören Svensson
                  Jaktmetoder, bytesval och jaktframgång hos
 VF   1986  6  45  327-339                            Martin Tjernberg
                  övervintrande kungsörnar i södra Sverige
                  Boplatsval, kullstorlek och häckningsframgång hos   Leif Nilsson, Hakon
 VF   1986  6  45  340-346
                  en skånsk rörsångarpopulation             Persson
                  Boplatsval och boöverlevnad hos skäggdopping och    Leif Nilsson, Hakon
 VF   1987  1  46    6-17
                  sothöna                        Persson
 VF   1987  3  46  137-143 Verksamheten inom projekt glada 1986          Magnus Sylvén
                                             Åke Andersson, Leif
                   Återfynd och kontroller av halsringmärkta nordiska
 VF   1987  4  46  197-201                            Nilsson, Hakon
                   gäss
                                             Persson
 VF   1987  4  46    201 Projekt tornuggla nedlagt!               Peter Öhrström
                  Sångsvanens utbredning och populationsstorlek i
 VF   1987  5  46  248-255                            Björn L Arvidsson
                  Sverige
                  Förändringar i häckfågelfaunan i Örups almskog
 VF   1988  3  47  133-140                            Olle Anderbrant
                  som följd av almsjukan
                                             Lennart Karlsson,
                   Åldersbestämning av rörsångare med hjälp av
 VF   1988  3  47  141-146                            Karin Persson, Göran
                   irisfärg, tarsfärg och tungfläckar
                                             Walinder
 VF   1988  4  47  227-230 Jan Elmelid - fågelfotograf              Bengt Olof Olsson
                  Flyttnings- och spridningsförhållanden hos
 VF   1988  5  47  246-256 havstrutar och gråtrutar från Gryts skärgård,     Viking Olsson
                  Östergötland
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
                  Rödhuvad dykand och vitögd dykand i Sverige - i    Erik Hirschfeld,
 VF   1989  1   48   11-23
                  vilken utsträckning är de spontana?          Magnus Ullman
                                             Steen Sögård, Gert
 VF   1989  4   48  191-201 Höststräcket av bivråk vid Falsterbo 1977-86
                                             Österby
 VF   1990  3   49  135-139 Gåsgam för första gången anträffad i Sverige     Nils Kjellén
                   Köns- och åldersfördelning hos flyttande och
 VF   1990  4   49  211-220                            Nils Kjellén
                   övervintrande rovfåglar i Skåne
                                             Åke Andersson, Leif
                   Några resultat från halsmärkning av svenska
 VF   1990  5   49  299-304                            Nilsson, Hakon
                   grågäss
                                             Persson
 VF   1990  6   49  337-348 Kungsörnen i Sverige - utbredning, status och hot   Martin Tjernberg
 VF   1991  1  50   52-53 Dvärglärka i Falsterbo                Nils Kjellén
 VF   1991  3-4  50   56-57 Eremitskogstrast i Höganäs              Lars Göte Nilsson
 VF   1991  6-7  50    7-14 Gustaf Rudebeck - ett stycke ornitologisk historia  Magnus Ullman
 VF   1991  8   50   42-43  Hasse, 15 - redan en skådarprofil          Magnus Billqvist
 VF   1992  1   51     50  Brandkronad kungsfågel häckande i Sverige      Johan Stenlund
 VF   1992  3   51   34-35  Tornfalk vittjar småtärnekoloni           Pär Sandberg
 VF   1993  2   52   23-24  Öresundsbron och fåglarna              Willy Johansen
 VF   1993  3   52     21  Vassångare häckande i Sverige            Greger Flyckt
 VF   1993  5   52   12-20  Rovfågelflyttningen över Falsterbonäset kartlagd  Nils Kjellén
                   Grabben på Nabben - svensk ornitologis sista
 VF   1993  5   52   21-24                            Magnus Ullman
                   utpost
                   Och människan skapade ett pylke - SOF:s
 VF   1993  5   52   28-29                            Göran Bergengren
                   våtmarksområde Pulken!
 VF   1993  5  52   38-39  Vråkjakt i Falsterbo                Peter Larsson
 FÅ   1993  Su  21   47-49  Häckande biätare och hemlighetsmakeri        Leif Klinteroth
 VF   1994  4   53   24-25 Parasiter hos fåglar                 Magnus Ullman
                  Var står flyttfågelforskningen idag? Ett samtal med
 VF   1994  5   53   31-36                            Magnus Ullman
                  Thomas Alerstam
 VF   1994  6   53    6-19 Gladan - en rovfågel på frammarsch i Sverige     Nils Kjellén
 VF   1994  6   53   28-30 Kornsparv - en jordbruksfågel på väg bort       Magnus Ullman
                                             Lennart Karlsson,
 FÅ   1994  Su      57-61 Invasionen av nötskrika vid Falsterbo hösten 1994   Sophie Ehnbom,
                                             Göran Walinder
 VF   1995  2   54   12-17 Makten över jakten                  Anders Wirdheim
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare       Förf. Enamn
 VF   1995  2   54   23-26 Kornknarren - riksinventeringsart 1994         Jan Pettersson
 VF   1995  2   54     27 Oljedödade ejdrar till Anna Lindh           SOF
 VF   1995  3   54   11-20 "Slaktarfåglar" - Varfågeln och törnskatan i Sverige  Viking Olsson
 VF   1995  6-7  54    6-13 Ruggning - en nödvändighet för alla fåglar       Per Alström
 VF   1995  6-7  54     22 Får en gråtrut se ut hur som helst?          Kenneth Bengtsson
 VF   1995  6-7  54   36-38 Grågåsen - en dåtida raritet              Åke Andersson
                  Brun kärrhök - en framgångsrik art enligt
 VF   1996  4   55    6-15                            Nils Kjellén
                  riksinventeringen 1995
 VF   1996  5  55    8-12 Fiskeflugor - allvarligt hot mot sällsynta fåglar    Anders Wirdheim
 FÅ   1996  Su     152-153 Klippsvala - Kullen 19-22 oktober            Mats Peterz
 VF   1997  5  56    6-17 Svarttärna - projekt svarttärna i Skåne 1992-1997    Patrik Olofsson
                                               Hakon Persson,
 VF   1997  6   56    7-11  Amerikansk kopparand - en ovälkommen nykomling
                                               Carlos Urdiales
 VF   1997  7   56    7-11  Mellanskarven - en fågel på stark frammarsch      Henri Engström
 VF   1997  7   56   36-37  Tärnfångst i Senegal                  Aymeric Jonard
                   Svarthakedoppingen - en fågel på tillbakagång i
 VF   1998  1   57    7-22                             Bill Douhan
                   Sverige
 VF   1998  2   57   16-21  Rovfåglarnas flyttning över norra Öresund       Johan Stenlund
                   Kristianstads Vattenrike - ett allt rikare fågelrike i
 VF   1998  3   57    6-11                             Anders Wirdheim
                   nordöstra Skåne
                   Vindtunneln - hemligheterna med fåglarnas flykt
 VF   1998  6-7  57    6-13                             Anders Wirdheim
                   avslöjas
 VF   1998  8   57   16-18  Nordiska grågåsprojektet                Leif Nilsson
 VF   1998  8   57   20-21  "Infrarödhakar" vid Falsterbo             Lennart Karlsson

 VF   1999  2   58    6-13 Fåglar och infektioner                 Björn Olsen

 VF   1999  2   58   28-29 Vinterfåglar i sydsvenska hamnar            Kenneth Bengtsson
                  Sångsvanen ökar - resultat från riksinventeringen
 VF   1999  3   58   10-16                            Mats Axbrink
                  1997
 VF   1999  3   58     40 Oumbärlig för alla som skådar i Skåne         Bo Carlsson
                                              Lennart Risberg, Paul
 VF   1999  8   58    6-13 Turkduvan i Sverige - riksinventeringen 1998
                                              Axelsson
 VF   1999  8   58     34 Den skånska vitryggen som egentligen är lett      Martin Tjernberg
                  Berguven i Sverige - resultat av inventeringen 1998- Viking Olsson, Conny
 VF   2000  1   59   12-17
                  1999                         Philipsson
 VF   2000  5   59    6-9 Morkullan spelar sommaren igenom           Anders Wirdheim
Tidskr  År  Nr  Årg   Sidor Titel                         Författare      Förf. Enamn
 VF   2000  7  59    6-13 Falsterbo fågelstation - en vanlig dag i oktober    Anders Wirdheim
 VF   2000  8  59     29 Måkläppen - 100 års fågelskydd             Åke Andersson
 FÅ   2000  Su     148-149 Grässångare - Falsterbo 1-16 augusti 2000       Nils Kjellén
 VF   2001  1  60   18-19 Invasion av vitkindade gäss i Sydsverige        Leif Nilsson
                  Storspoven i Sverige - resultat av riksinventeringen  Adjan de Jong, Åke
 VF   2001  2  60    6-16
                  1999                          Berg
 VF   2001  3  60   27-29 Tallbitsinvasionen vintern 2000-2001          Jan Sundberg
 VF   2001  5  60   12-14 Morkulledraget - en mycket utdragen historia      Anders Wirdheim
                   Ljus i augustimörkret - nattlig ringmärkning av
 VF   2001  6  60    6-11                            Anders Wirdheim
                   kentska tärnor
 FÅ   2001  Su     146-147 Svartbrynad albatross - Hovs hallar 19-20 maj 2001 Jesper Segergren

 FÅ   2001  Su     147-149 Atlant-/madeirapetrell - Hovs hallar 28 oktober 2001 Mattias Ullman
                                             Mikael Larsson, Pär
 VF   2002  1  61   18-20 Fågelskydd i konflikt                 Sandberg, Lars Åke
                                             Flodin
                   Rördrommen i Sverige - resultat av
 VF   2002  2  61    6-13                            Lars Broberg
                   riksinventeringen 2000
                                             Martin Green, Leif
 FÅ   2002  Su      45-51 Vindkraftverk och fåglar i södra Öresund
                                             Nilsson
 VF   2003  5  62    6-9 Gyllengult - i sommargyllingars sällskap        Patrik Olofsson
 VF   2003  5  62     31 Statoil-mack Årets Skånska Svalvärd          Kenneth Bengtsson
                  Backsvalan i Sverige - resultat av riksinventeringen
 FÅ   2003  Su      53-67                           Kenneth Bengtsson
                  2003
                  Skrattmåsen i Sverige - resultat av
 FÅ   2003  Su      69-77                           Hans Källander
                  riksinventeringen 2002
                  Fiskgjusen i Sverige - resultat av riksinventeringen
 FÅ   2003  Su      81-90                           Hans Ryttman
                  2001
                                            Martin Green,
 VF   2004  1  63   24-25 Fler än 100 000 ljungpipare i Sverige i oktober   Johanna Grönroos,
                                            Åke Lindström
 VF   2004  5  63   13-15 Skrattmåsen i Sverige 2002              Hans Källander
 VF   2004  5  63   28-29 Niklas Törnlund - skådare och poet          Lennart Nilsson
 VF   2004  6  63    6-9 Tornseglargåtor                    Lennart Nilsson
 VF   2004  6  63   22-23 Fågeldöden längs Sveriges kuster            Lars Lindell
Tidskr  År  Nr  Årg  Sidor Titel                         Författare     Förf. Enamn
                 Fiskgjusen i Sverige - resultat av riksinventeringen
 VF   2004  7  63  20-21                            Hans Ryttman
                 2001
                 Backsvalan, en trängd fågel - resultat av
 VF   2004  7  63  22-24                            Kenneth Bengtsson
                 riksinventeringen 2003
 VF   2004  7  63    38 Vingar över Falsterbo                 Lennart Nilsson
                 Tusentals silverklockor - århundradets
 VF   2004  8  63  11-15                            Anders Wirdheim
                 sidensvansinvasion
 VF   2005  2  64  30-31 Problemet med skarvens blöta fjädrar löst?       Lennart Nilsson
 VF   2005  2  64    35 Skånes ornitologer & Sydkraft i samarbete       Kenneth Bengtsson
 VF   2005  3  64    43 Skånsk Skådarguide                   Anders Wirdheim
                                            Annika Forsten,
 VF   2005  5  64  12-19 Trutarnas ruggning
                                            Antero Lindholm
 VF   2006  4  65  30-31 Färgavvikelser hos fåglar               Magnus Ullman


 VF   2006  7  65  20-21 Där två världar möts                  Paul Axelsson
Ämne       Sökord
         kungsörn, kejsarörn, havsörn,
         fjällvråk, ormvråk, blå kärrhök,
Taxering
         sparvhök, duvhök, tornfalk,
         glada, vinter, inventering
Ekologi     biotop, häckning
Häckning

Observation   första Skånefynd

Ekologi     vinter
Ekologi
Inventering   artinventering
Fågelskydd
Inventering   artinventering
Observation   Ängelholm
Förening
Taxering
Ekologi     vinter
Observation   Skånefynd
Ekologi     Föda
         Rödhuvad dykand, vitvingad
Observation
         tärna, myrsnäppa
         havssula, stormsvala,
Förekomst    klykstjärtad stormfågel,
         storlabb, tretåig mås
         smitta, sjukdom, måsfågel,
Sjukdom     måsfåglar, gråtrut, skrattmås,
         chloralos
Ekologi     sovsträck, kråkfågel
Föda       dödlighet
Fältbestämning  läte, mindre korsnäbb
Förening
Taxering
Observation   Hammarsjön
Observation   Åhus, Vomb
Ämne      Sökord
Observation   andra Skånefynd
Observation   Falsterbo
Observation   Falsterbo
Miljö      kvicksilver, bekämpningsmedel

Taxering    andfågelräkning
        rovfåglar, rovfågel, ugglor,
Etik
        uggla, foto, bofotografering
Observation   andra Skånefynd
Observation   första Skånefynd
Observation   Krankesjön, Löddesnäs
Observation   Sandhammaren
Hybridisering  Knölsvan, sångsvan
        backsvala, kornsparv, mindre
Upprop
        strandpipare
Observation
Fågelskydd   brun kärrhök
Miljö      Knösen
Inventering   artinventering
Förekomst    häckning, invasion
Förening
        vinter, kungsörn, havsörn,
        ormvråk, fjällvråk, glada , blå
Taxering
        kärrhök, duvhök, sparvhök,
        tornfalk, vinter, inventering
Observation   Ljunghusen, Falsterbo
Rapport     ringmärkning
Skrivelse    fågelskydd
Taxering
Observation
Observation   första skånefynd
Observation
Rapport     ringmärkning
        artinventering, myrar, mosse,
Inventering
        mossar
Ämne     Sökord
Observation  första Skånefynd, Hammarsjön
Observation  Björkaån
       Perstorp, Gustafsborg,
Observation
       Gustavsborg
       ringmärkning, sydnäktergal,
       taigasångare,
Rapport
       kungsfågelsångare,
       brednäbbad simsnäppa
Observation  första Skånefynd, Krankesjön
Rapport    ringmärkning
       klykstjärtad stormsvala,
Förekomst   stormfågel, havssula, vittrut,
       spetsbergsgrissla
Observation
Observation
Observation  Båstad
Observation
Förening
Upprop    Rrk, publicering
Förekomst   inventering

Fågelskydd  holkar
Förekomst   inventering
Observation
       områdesinventering, skärfläcka,
Inventering  skrattmås, fiskmås, gråtrut,
       silvertärna, kentsk tärna
Observation  kustlabb
Förening   Sturup, fågelskydd

Taxering   inventering
Rapport    ringmärkning
Observation
Observation  Saxån
Reserapport  Kenya, utlandsresa resor
Ämne      Sökord
        fågeldöd, vinter, väder,
Ekologi
        naturfenomen, massdöd
        udda häckning, udda boplats,
Ekologi
        Perstorp
Förekomst    inventering
Fågelskydd
        Perstorp, Gustafsborg,
Förekomst    Gustavsborg, häckning,
        Finjasjön, Lursjön
Hybridisering  Nymölla
        Häckeberga. Fyndet numera
Observation
        underkänt.
Förekomst    första häckfynd, Egeside
        Vyssle myr, första häckfynd,
Förekomst
        Hammarsjön
Förekomst
Observation
Rapport     ringmärkning
        kungsörn, havsörn, ormvråk,
        fjällvråk, glada, blå kärrhök,
Taxering
        duvhök, sparvhök, stenfalk,
        tornfalk
        pungmes, bändelkorsnäbb,
Observation
        taigasångare
Förening
Förening    Dynan, exploatering
        områdesskydd, naturreservat,
Reservat
        naturskydd

Taxering    inventering
Inventering   Artinventering
Ekologi     tornseglare
Miljö      biocid, biocider, biocidkatastrof
Ämne     Sökord

Observation  Rönneholms mosse

       oljeutsläpp, olja, bekämpning,
Förening   måsfågel, kråkfågel, kloralos,
       chloralos
Upprop

Inventering  Artinventering
Rapport    ringmärkning, vattensångare
Reserapport  Kenya, Tanzania, Uganda
       turkduva, turkduvor, skyddsjakt,
Förening
       decimering, Ystad
       Inventering, gräsand, kricka,
       årta, stjärtand, skedand, vigg,
       brunand, gravand, knölsvan,
Ekologi
       bläsand, storskrake,
       småskrake, svärta, grågås,
       kanadagås, sångsvan
Rapport    ringmärkning, ormörn
Miljö     biocid, biocider, biocidkatastrof

Förekomst
Observation
Förening   Sturup, fågelskydd
Förening   stormskada 1967
Inventering  Områdesinventering, Nöbbelöv
Rapport    ringmärkning, pärluggla
       Ageröds mosse, Ringsjön,
Förekomst
       inlandshäckning
       Områdesinventering,
Inventering
       kärrsnäppa
Inventering
Förekomst
Förekomst   Ystad
Ämne       Sökord
Förekomst
Observation   Krankesjön, Stensoffa
         Lilla Hammarsnäs, större
Observation
         piplärka
Förening
Förekomst    hornuggla
Observation   Krageholmssjön
         Internationellt, våtmarker,
         Falsterbo, Eskilstorps holmar,
Område      Lilla Hammarsnäs, Dynan,
         Klagshamn, Håslövs ängar,
         Isternäset, Härlövs ängar
Observation   Falsterbo
Förekomst
Rehabilitering  Illegal jakt
         Artinventering, Hammarsjön,
Inventering
         Helgeån, Håslövs ängar
Observation   Rönnen, Skälderviken
Rapport     skrikstrandpipare, alpjärnsparv


Inventering   artinventering

Rapport
         knölsvan, sångsvan, mindre
Inventering
         sångsvan
         vårdad släppt och sen skjuten i
Jakt
         Norge
Jakt       Tollarp
Observation   Vomb
Häckning     Stensoffa
Häckning
Rapport     ringduva
         dvärgsumphöna, mindre
Läten
         sumphöna
Förening
Inventering
Ämne      Sökord
Inventering   artinventering
Inventering   artinventering, Helsingborg

Inventering   taxering
        äggsamling, äggstöld,
Jaktbrott
        boplundring
Föda      Råka
Inventering   Sothöna, taxering
Rapport     halsbandsflugsnappare 5 ex
        Kentsk tärna, skärfläcka,
Förekomst    tofsvipa, silvertärna, större
        strandpipare, ringmärkning
Ekologi     Stare
Förekomst
Jakt      skadskjutning, sädgås, hagel
Ekologi     inventering, bestånd, häckning
Rapport
Debatt     jakt
Inventering
        områdesinventering,
Inventering
        kärrsnäppa, rödspov, skrattmås
Rapport     fjällvråk, dvärgmås
Förening
Ekologi     föda
Inventering
Ekologi
Ekologi     Vombs ängar, fälthare
Förekomst
Fågelskådning  Exkursioner
Ekologi     kattuggla, Malmö, födoval
        Skanörs revlar, svartbent
Rapport
        strandpipare
Ämne     Sökord
Taxering   Punktrutter, punkttaxering
Observation  Kullen
Förekomst
       skärfläcka, större strandpipare,
Häckning   mindre strandpipare, svartbent
       strandpipare, småtärna
Rapport    beckasinsnäppa, tuvsnäppa
Ekologi
       Naturreservat,
       områdesinventering,
Biotopskydd  silvertärna, småtärna, svartbent
       strandpipare, skärfläcka,
       kärrsnäppa
Rapport    vintersträck
Reserapport
Förening
Förekomst   Kullen

Ekologi    Föda, födoval

Inventering  områdesinventering
Ekologi    Vinterföda
Förekomst
Inventering  områdesinventering


Biologi


Förekomst   sparvuggla

Utfodring
       blåkråka, Måkläppen nu
Rapport
       naturreservat, gråtrut, silltrut
Förening
Ämne       Sökord
Inventering   områdesinventering, skrattmås
Förekomst    Pålsjö skog, Nilstorp i Lund
Häckfågelfauna  efter vägbygget
         bivråk 15000, trädpiplärka,
Rapport
         bofink
Reserapport
Flyttning    nr 48
         storspov, rödbena, skärsnäppa,
Övervintring   kärrsnäppa, strandskata,
         roskarl
Invasion
Taxering     andfågelräkning

Ekologi
Rapport
Reserapport
Förening
         kungsörn, illegal jakt,
Jakt
         Lönnhässle
         avloppsverk, Dynan, utfyllnad,
Lokalhot
         soptipp, motor-crossbana
Inventering   områdesinventering
Flyttning    sträckrörelser
Exkursion

Reserapport   Kenya, Uganda
Inventering   artinventering
Biotop

Exkursion
         jorduggla häckade, gulhämpling
Rapport
         häckade?
Ämne      Sökord
Inventering   ringmärkningsdata
Reserapport   Tanzania, Uganda
Reserapport
        större hackspett, nötskrika,
Rapport
        blåmes
Flyttning    radar, dagsträck, nattsträck

Förekomst
Rapport     ringmärkning
Förening
        restaurang Kullaberg Kullen,
Förening    naturreservat Falsterbo
        fågelstationen golf
        Områdesinventering,
        Spillepeng, Lommabukten,
Område     Tågarps hed, Alnarps
        strandängar, Malmö
        hamnområde, Arlövs ängar
Ekologi

Exkursion
Debatt
Förekomst    Åhus
        inventering, Borgen, Skäralid,
Ekologi
        fluktuation småfågel mesar
        ringmärkning, gråtrutsbestånd,
Rapport
        Måkläppen, blåkråka
        alförrädare, samhäckning åda,
Hybridisering
        Måkläppen
Förekomst    Gråhäger, inventering
Debatt
        kungsörn, havsörn, ormvråk,
Taxering    fjällvråk, sparvhök, duvhök,
        glada, tornfalk
Ämne      Sökord

Ringmärkning  åldersrekord

Rapport    sträckräkningar, prärielöpare
        artinventering, röd glada,
Inventering
        bestånd
Förekomst   Kullen, Kullaberg
Inventering
        fjälluggla, större skrikörn,
Rapport
        turturduva, härfågel
Reserapport

Flyttning   Turkiet, rovfåglar, Istanbul
        Krankesjön, Görslövsån,
        turkduva, turkduvor skyddsjakt,
Förening    Vombs ängar, duvhök
        skyddsjakt, Egeside, Flommen-
        reservatet
Förening
Upprop     Atlasinventering
        Sjöfågelinventering,
Inventering
        andfågelinventering
        Områdesinventering,
        Lundåkrahamnen, svartbent
Område
        strandpipare, skärfläcka,
        småtärna
        cytogenetiska effekter på
Biologi    fågelembryon efter behandling
        med fenoxisyror, hormoslyr
        Storskarv, svart stork,
        kanadagås, grågås, bläsgås,
        stripgås, snögås, knölsvan,
Inplantering  sångsvan, svart svan, moripa,
        dalripa, orre, tjäder, rödhöna,
        trädvaktel, rapphöna, fasan,
        vildkalkon, tamduva
Ämne      Sökord
Ekologi     fågelfauna, bestånd, spridning
Område     områdesinventering
Inventering   artinventering.
Reserapport   Berith Cavallin
        Kullabergsinventering,
        Torreberga ängar,
        Hammarsjön, Araslövssjön,
Förening    turkduvorna i Helsingborg,
        turkduva, skyddsjakt, illegal
        jakt, duvhöksfångst, Lomma
        dammar
Upprop
        sparvhök, bofink, bergfink,
Sträckräkning  ringduva, stare, taltrast,
        rödvingetrast, Nabben
Område     Fågeltorn, skräntärna
Ekologi     häckning, Löddesnäs

Ekologi     föda, födoval
Rapport
Folktro     kattuggla, hornuggla, berguv
        Silvåkratornet, Örnutfodring,
        Lomma dammar, svävare i
Förening
        Salviken, Hammarsjöns
        restaurering, gåsjakten
        gäss, änder, vigg, brunand,
Taxering
        knipa
Biologi     sjukdomar, fågelkvalster

        sommarsträck kärrsnäppa
Rapport     skrattmås tornseglare, ormörn,
        balkanhök, många grågås - 700
        Punktrutter, punkttaxering,
Taxering
        fågelfaunor, artrikedom
Ämne     Sökord
Inventering  artinventering
Område    omådesöversikt

Debatt    Krankesjön

       ANSER, Falsterbo Fågelstation,
Förening
       bussexkursioner
Förening   KOF bildades i augusti 1970
Exkursion   Klingavälsån
       jakt, skyddsjakt, fasanjakt,
Ekologi
       duvhöksjakt, duvhöksfångst
Taxering   Inventering
Ekologi    parasitism
       spillkråka, mindre hackspett,
Rapport    pärluggla, tornuggla, ormörn,
       grå lira
Häckning   Bårsnen
Ekologi    Sparvuggla
Flyttning   småfågelsträck
       Sten Österlöf svarar, RC,
Debatt
       årsrapporter
Debatt    Lundåkrahamnen
       Utfyllnad på Skanörs ljung,
Förening   Almentornet, turkduva,
       turkduvejakt i Helsingborg
Förening   nya stadgar
Upprop    Atlasinventering
Upprop    Skoggårds ängar

Ekologi    häckning, Knösen, Ljungen

       enligt tre olika
Flyttning   registreringsmetoder,
       sträckräkning
       Simänder, sjöfågelinventering,
       andfågelinventering, gräsand,
Taxering
       kricka, bläsand, skedand,
       stjärtand, snatterand
Ämne     Sökord
       kungsörn, havsörn, mindre
Foton     skrikörn, större skrikörn,
       ormörn, fiskgjuse
       Taxering, inventering,
Ekologi    revirkartering, hed, tallskog,
       granskog, sumpskog, bokskog
       parasiter, parasitism,
Biologi
       fjäderätare
Ekologi
Ekologi    rödhöna
       gråtrut, silltrut, skrattmås,
       fiskmås, kråka, kaja, skata,
Skyddsjakt  stare, gråsparv, kloralos,
       chloralos, decimering,
       måsfågel, kråkfågel
Område    storlabb
       Dykänder, sjöfågelinventering,
       andfågelinventering, bergand,
Taxering   vigg, brunand, alfågel, knipa,
       ejder, småskrake, storskrake,
       salskrake
       svarthuvad mås, biätare, gråtrut
Rapport
       häcksiffror för 1971-1975
Förekomst
Ekologi
Ekologi    Parasitism, Björkesåkrasjön
Ekologi    Häckning, bobygge
Inventering  artinventering
Ekologi    Hussvala, predation, predator
Debatt
Reserapport
Flyttning
Ämne     Sökord
       Gravand, sothöna, knölsvan,
       sångsvan, mindre sångsvan,
       smålom, skäggdopping,
Taxering   gråhakedopping, smådopping,
       gråhäger, storskarv,
       sjöfågelinventering,
       andfågelinventering
       sträckräkningar, en miljon
Rapport
       bo/bergfink
       Områdesinventering, Flygeltofta
Inventering
       ängar
Foton
Ekologi    parasitism
       Spekulationer kring ett
Förekomst
       utplanteringsförsök
Häckning   Häckningsfynd, Vombs fure

Debatt

       Krankesjön, Öja mosse,
Förening
       turkduvor i Bjuv, turkduva
Taxering
Rapport    vitkindad gås, domherre
Jakt     Biologi, blyförgiftning
       grå lira, stormfågel, havssula,
       tretåig mås, större lira, mindre
Observation
       lira, stormsvala, klykstjärtad
       stormsvala, storlabb, tärnmås
Forskning
Inventering  Atlasinventering
       Thomas Alerstam, Sven
Debatt    Nilsson, Jan W Mascher, Ingvar
       Skoog
       chloralos, kloralos på
Förening   Revingefältet, nordisk Orn.
       Kongress, örnutfodring, gåsjakt
Ämne       Sökord
Förening
Förekomst     grågås, nr 73


Flyttning     nr 74


Jakt
         Områdesinventering,
Inventering
         gråhakedopping
         Röd glada, brun glada, brun
Artpresentation  kärrhök, blå kärrhök, ormvråk,
         fjällvråk, bivråk
Dräkter
Häckning                    1971
Jakt       arkeologi, kulturhistoria
Ekologi      Landskrona
Ekologi      Krankesjön, Revingefältet
Häckning     Häckning i Skåne 1932
         Kommentar till uppsats i
Debatt
         ANSER 1:1976
Förening
         NSF, Nordöstra Skånes
Lokalklubb
         fågelklubb under bildande
         skäggdopping, knölsvan,
Ekologi      gräsand, simänder, vigg,
         brunand, sothöna
         beståndsstorlek,
         aktionsområde,
Ekologi
         furageringsbiotop,
         födosöksaktivitet
         Revingefältet, kråka,
Ekologi
         äggpredation
         habitat, odlingslandskapet,
Biotoper
         biotopvård
Observation
Ämne      Sökord
Rapport
Ekologi     Kråka, födoval
Ekologi
        gräsand, kricka, stjärtand,
Debatt
        bergand, knipa
Taxering

Ekologi

Inventering   artinventering
        grågås, jungfrutrana,
Rapport
        smutsgam, entita
        Atlasinventering, 108 klara rutor
Inventering
        efter 3 år
Inventering   artinventering
        Områdesinventering,
Inventering   svarthalsad dopping, grågås,
        skrattmås
Ekologi     Krankesjön
        Höststräck, fågelflyttning,
Flyttning
        prutgås
Fågelskådning
Reserapport
        Falsterbo fågelstation
        ombyggnad,
        Sjölundadammarna, Fåglar i
Förening
        Skåne 1975, FiSK, nordisk
        ornitologisk kongress,
        samarbete med DOF
Rapport     nr 76
Arkeologi    historia
Taxering    sjöfågelinventering
        ormvråk, ringduva, kråkfågel,
Rapport
        bofink
Ämne     Sökord
Ekologi    Vombs fure
       Antalet häckfåglar på öar: De
Ekologi
       danska öarna som exempel
       Områdesinventering,
Inventering  märgelgravar, smådammar,
       smådopping, gråhakedopping
Flyttning   prutgås, Haväng
Flyttning


Naturvård


Inventering  artinventering, Krankesjön


Flyttning

Debatt
       Turkduveinventering i Malmö,
Förening
       turkduva, bevara småvatten
Förening

Inventering  artinventering


Taxering

       artinventering,
Inventering
       Fågelsångsdalen, Östra Grevie
Metodik
Inventering  Områdesinventering
       sparvhök, duvhök, tornfalk,
Foton
       lärkfalk, stenfalk
Ekologi

Ekologi
Ämne      Sökord
Flyttning    prutgås
Ekologi

Ekologi     holkar

        Kloralosbekämpning i Lomma,
        Chloralose, turkduvejakt i
Förening
        Malmö, turkduva, Storflygplats
        på Saltholm, DOF
Sträckräkning  nr 79
        Flyttfåglar, flyghöjder,
Flyttning
        fågelflyttning
        infrastruktur, luftledningar,
Miljö      kraftledningar, fyrar, TV-master,
        dimma
        andfågelinventering,
Taxering
        sjöfågelinventering
        bergfink, bokollon, gråtrut,
Rapport     silltrut, ejder, Måkläppen,
        halsbandsflugsnappare
        Äspet, Skånemässan,
Förening
        grågåsjakt Ellestadssjön

Ekologi     födoval


        andfågelinventering,
        sjöfågelinventering,
        Araslövsjön, Vombsjön,
Taxering
        Krankesjön, Häckebergasjön,
        Björkesåkrasjön, Havgårdssjön,
        Börringesjön, Yddingesjön
Inventering   artinventering, 265-300 par
        Landön, Lägerholmen,
        skärgården i nordost, fiskmås,
Inventering
        gråtrut, silltrut, fisktärna,
        silvertärna, kentsk tärna
Ämne      Sökord
Flyttning
        Skånemässan resultat,
Förening    sommarjakt på morkulla,
        måsfågel kråkfågeljakt från båt
Projekt     Vit stork, storkprojektet
Sträckräkning  nr 80
        Måkläppen, storskarv 330,
Rapport     småskrake 3000, svartbent
        strandpipare 18 ex, citronärla
Inventering   artinventering
Flyttning
Inventering   Områdesinventering
        Svartkråka, hybridkråka,
Hybridisering
        samhäckning
Avhandling
        Arlövs ängar, Tågarps hed,
        Nordiska Ornitologiska
Förening
        kongressen 1977 - resolutioner,
        jakt
        nr 81, ormvråk, fjällvråk,
        sparvhök, duvhök, röd glada,
Sträckräkning  bivråk, brun kärrhök, blå
        kärrhök, tornfalk, nötkråka,
        nötskrika, blåmes, rödvingetrast

Ekologi
Inventering   artinventering
Ekologi
Ekologi     födosök
Inventering   artinventering
Reserapport
Reserapport

Rapport     nr 84
Ämne       Sökord
Taxering


Ekologi     sädgås

         stormfågel, havssula, grå lira,
Förekomst
         tretåig mås
         Måkläppen häckfåglar 1971-
Rapport
         1978, gråtrut, ejder, silltrut
Ekologi     jaktmetod
Reserapport
Ekologi     faksimil från 1867
Förekomst
         Måkläppen, grågås, kentsk
Rapport
         tärna, småskrake

Ekologi

Ekologi
Ekologi
Flyttning
Rehabilitering
Ekologi
         Äspet beträdnadsförbud,
         Utfyllnadsplaner vid
         Klagshamn, Turkduva
Förening
         skyddsjakt Helsingborg,
         ombyggnad av Falsterbo
         fågelstation
Flyttning    Sädgås
         citronärla, gäss, grågås,
Rapport     prutgås, ombyggnad av
         Fågelstationen
Inventering   artinventering, 110-170 par
Ämne      Sökord
        kråka, råka, kaja, födosök,
Ekologi
        Revinge

Etymologi    Del 1: Icke tättingar


Flyttning    ormvråk

Flyttning    bestånd
Ekologi

Inventering   artinventering

Inventering   artinventering
Inventering   artinventering
        vattenskidor, vattensport,
Förening    ombyggnad Falsterbo
        fågelstation
Förening
        nr 85, ormvråk, fjällvråk,
Sträckräkning
        sparvhök, bivråk, kustlabb
        nr 86, … en jämförelse med det
Flyttning    häckande beståndet i Finland
        1936-1977
        områdesinventering, myrar,
        orre, ljungpipare,
Inventering
        dvärgbeckasin, storspov,
        grönbena

Etymologi    Del II: Tättingar

Ekologi     Ottenby
        Sjöinventering, turkduvejakt
Förening    turkduva Kristianstad Lomma,
        Hallands Väderö områdesskydd

Flyttning    nr 87
Ämne      Sökord
        områdesinventering, ormvråk,
Taxering
        fjällvråk, tornfalk, blå kärrhök
Inventering   artinventering
        Måkläppen, gråtrut, silltrut,
Rapport
        skräntärna, ejder
Fågeltecknare
Avhandling
        gåsjakt, skadskjutningar,
Förening
        blyhagel
Förening
Inventering   artinventering
Metodik     nr 88
        grågås, sädgås, bläsgås,
Taxering    spetsbergsgås, kanadagås,
        vitkindad gås

Inventering   områdesinventering


Rapport     aftonfalk, gulhämpling häckning
Fågeltecknare
Fågeltecknare
Avhandling
        Kustfågelinventering,
Förening
        Klagshamn utfyllnader

Flyttning    nr 89, Talgoxe, svartmes


Taxering

Rapport
        Atlasinventering, 248 klara rutor
Inventering
        efter 6 år
Fågeltorn
Fågeltecknare
Ämne      Sökord
Flyttning    Tosteberga, ormvråk

Ekologi
Ekologi
Reserapport
Förening    duvhöksfångst, nya stadgar
        nr 90, bivråk, ormvråk,
Sträckräkning  sparvhök, fjällvråk, blå kärrhök,
        glada, domherre
Historia
Fågeltecknare
Fågeltecknare
Ekologi
Jakt
Reserapport
        utfyllnad vid Klagshamn, beslag
Förening    av döda rovfåglar i Ystad,
        kustinventeringen
Flyttning    nr 91
        grågås, sädgås, bläsgås,
Ekologi     spetsbergsgås, kanadagås,
        vitkindad gås, prutgås
        grå lira, stormfågel, havssula,
Ekologi
        tretåig mås
Rapport     Måkläppen, gråtrut
Fågeltorn
Fågeltecknare
Fågeltecknare
Flyttning
Avhandling
Rapport
Ekologi
Jakt
Ämne      Sökord
Ekologi     artpresentation

Inventering   artinventering
Kuriosa     kanariefågel
Rapport
Fågeltorn
Fågeltecknare
Fågeltecknare
Avhandling   Ekologi
Ekologi
        turkduva Malmö skyddsjakt,
        flyttfågelmuseum,
Förening
        duvhöksfångst, Lybeck,
        kråkfällor lockfåglar
        nr 93, bivråk, ormvråk,
Sträckräkning  sparvhök, ringduva, björktrast,
        blåmes, grönsiska
Biologi
Inventering   artinventering
Inventering   atlasinventering
Fågeltecknare
Fågeltecknare
Observation   Hallands Väderö
Ekologi
        Ekologi, Breeding biology of the
Avhandling
        Goldeneye in SW Sweden
Reserapport
        SkOF-dekal, extra årsmöte,
Förening
        Flyttfågelmuseum

Etymologi


Rapport     nr 94
Ämne       Sökord
Ekologi
Fågeltecknare
Fågeltecknare
Dikt
Ekologi
Fågeltorn    nedbrunnet
         oljeskador, oljeskadade fåglar,
Rehabilitering
         sillgrissla
Avhandling    ekologi
Observation   färgringmärkt havsörn
Ekologi
Flyttning
         skadeskjutning av gäss, projekt
Förening
         tornuggla
Inventering
Förening
Lokalklubb    LFK bildades 1 mars 1981
Debatt      med svar från Sören Svensson
Kuriosa
         Måkläppen, gråtrut, silltrut,
Rapport
         ejder, knölsvan
Inventering   områdesinventering 1800-talet
Fågeltecknare
Inventering   artinventering

Inventering   artinventering

Debatt
Inventering   områdesinventering

         sädgås, bläsgås, grågås,
         spetsbergsgås, fjällgås, snögås,
Taxering
         vitkindad gås, rödhalsad gås,
         prutgås, kanadagås
Ekologi     duvhök
Ämne       Sökord
Inventering   artinventering, historik, schinzii
Fågeltecknare
Ekologi     Vombsjön
         skyddsjaktspolicy, Nils Noréhn,
         Paul Rosenius, duvhöksfångst,
Förening
         hot mot skånska mossar, Leif
         Hansson intendent
         nr 96, bivråk, ormvråk,
Sträckräkning
         sparvhök, simänder
Förekomst


Sträckräkning


Fältbestämning
Fågeltecknare
         29 kungsörn, 39-42 havsörn, 1
Taxering
         större skrikörn
Ringmärkning   nr 97

Taxering

Ekologi     Turkduva
         områdesinventering,
Biotoper     småvatten, gravand, vigg,
         skratmås, svarttärna
Sjukdom
Fågeltecknare
Arkeologi    Rapphöna
Förening     Rönneholms mosse
Förening
Flyttning    nr 98

Inventering   artinventering 28 par
Ämne      Sökord
        Måkläppen, gråtrut 2000 par,
        silltrut 40 par, Fågelstationens
Rapport
        tillkomst?, fågeldöd måssjuka?
        på Måkläppen

Inventering   artinventering
Fågeltecknare
Konst
Flyttning
Hybridisering
Ekologi     Svartvingad vadaresvala
Ekologi     Inplanterad?
Reserapport
        artpresentation, utbredning,
Ekologi
        historik, framtid
Inventering   artinventering
Förening    Rrk
Fågeltecknare
Ekologi
Ekologi
Ekologi     tofsvipa
Flyttning
Flyttning    bivråk
Sjukdom     Skottland, smittspridning
Avelsprojekt  uppstart
        duvhöksfångsten 72 fångade
Förening
        1981/82
Fågel Oscar
        nr 99, ejder, prutgås, bivråk,
        ormvråk, fiskgjuse, brun
Sträckräkning
        kärrhök, tornfalk, gulärla,
        hämpling, lövsångare
Ekologi     artinventering, födoval
Ämne        Sökord
Avvikande dräkt  gråtrut
Fågeltecknare
Fältbestämning
Beteende
Taxering      25-27 kungsörn, 30-31 havsörn

Inventering    artinventering
Förekomst     Trolle Ljungby
Fågelskydd     Orre, Fjällmossen
          Duvhök Hviderup polisanmälan,
          Projekt Berguv Skåne,
Förening      Storkfonden upplöses, turkduva
          skyddsjakt Ystad, turkduva
          Helsingborg skyddsjakt
Förening


Rapport      Nr 101


Kuriosa
Avvikande dräkt  Gråtrut
Atlasinventering
Fågeltecknare
Förekomst
Avhandling
Avhandling
          Fågelskyddskommittén läggs
          på is, Måkläppen rör på sig,
Förening      Ängsnäset, turkduva skyddsjakt
          Malmö, duvhök Hviderup
          domslut
          gräsand, vigg, knipa, alfågel,
          ejder, småskrake, storskrake,
Taxering
          knölsvan, sångsvan, sothöna,
          storskarv
Ämne        Sökord

Förekomst

Projekt Berguv
          områdesinventering, sjö- och
Inventering
          småvatteninventeringen
Dikt
Invasion
Fågeltecknare
Fotoprojekt    Falsterbo fågelstation

Flyttning

Atlasinventering  mest om sparvhök och duvhök
Avhandling
Avhandling
Betraktelse    bland andra Johnny Karlsson
          Gråhäger skyddsjakt. Leasing
Förening
          av dator
Ekologi      svartbent strandpipare

          simänder, dykänder, svanar.
Taxering
          Sothöna, storskarv

Ekologi
Ekologi      Dalby Söderskog
          storskarv på Måkläppen max
Rapport
          2675, Flommen reservat
Fågeltecknare
Flyttning
Ekologi      Krankesjön
Fältbestämning
Avhandling
Avhandling
Ämne        Sökord
          Turkduva skyddsjakt Malmö
Förening      Helsingborg Ystad, skånsk-
          danskt rapportkommittémöte
          nr 104, bivråk, ormvråk,
          sparvhök, skogsduva, ringduva,
Sträckräkning   sånglärka, berglärka, snösparv,
          gulsparv, steglits,
          vinterhämpling
          artinventering, skäggdopping,
          gråhakedopping, smådopping,
Ekologi
          svarthakedopping, svarthalsad
          dopping
Fältbestämning   fågelsång, förväxlingsrisk
Fågeltecknare
Avhandling
Fågel Oscar
Skogsinventering  Uppstart
Förening


Rapport      Nr 105, rödhake


          sädgås, bläsgås, grågås,
          spetsbergsgås, fjällgås, snögås,
Taxering
          vitkindad gås, rödhalsad gås,
          prutgås, kanadagås


Ekologi

Kuriosa      storskarv
Fågeltecknare
Avhandling

Flyttning     nr 106

Inventering    artinventering
Ämne      Sökord

Etymologi

Fågeltecknare
Reserapport
Avhandling
Avhandling
Avhandling
Avhandling
Avhandling
Ekologi
Ekologi
        lommar, doppingar, skarvar,
        häger, gäss, änder, rovfåglar,
Sträckräkning  vadare, labbar, måsar, tärnor,
        grisslor, ärlor, piplärkor, trastar,
        mesar, finkar, sparvar
Ruggning    skrattmås, tretåig mås, fiskmås

Inventering   artinventering
        Faksimil ur Tidskrift för jägare
Jakt
        och naturforskare 1832-34
Förekomst
Fågeltecknare
Taxering    32-34 kungsörn, 26 havsörn
        Rehabilitering av skadade
Förening
        fåglar
Förening    Hedersgås
        nr 108, sparvhök, ormvråk,
Sträckräkning  bivråk, fjällvråk, ladusvala,
        hussvala, backsvala
Förekomst
Observation   nigricans, svartbukig prutgås

Område     våtmark
Ämne      Sökord

Etymologi

Dikt
Fågeltecknare
Reserapport
        46-48 kungsörn, 57 havsörn, 1
Taxering
        skrikörn
Hybridisering

Häckning
Läten
Ekologi     svart rödstjärt
Förening
        Rehabilitering av skadade
Förening
        fåglar


Rapport


Förekomst
Biologi     parasiter, parasitism
Fågeltecknare
Litteratur   ur kommande bok (häfte)
Ekologi
Reserapport
Observation   förstafynd om spontan
Förekomst    USA
Förening
Ekologi     Kastrup, Saltholm, korvmåsar
Observation
        dödlighet, sillgrissla, tordmule,
Mortalitet   tobisgrissla, storskarv, Hallands
        Väderö
Evolution
Ämne        Sökord
Krönika
Ekologi
Ekologi      större hackspett, föda, födoval
Observation    dementi
Exkursion
Jubileum
Skyddsjakt     Storskarv, markhäckande
          tornsvala eller tornseglare,
Artnamn
          namnfråga

Inventering    områdesinventering, holkstudie


Observation    Ängsnäset
Fågeltecknare
Dikt
Observation    Svartbukig prutgås
Avelsprojekt    Skansen, svart stork
Ekologi      ormvråkar attackerar joggare
Ekologi      parasitism
Ekologi
          sädgås, bläsgås, grågås,
          spetsbergsgås, fjällgås, snögås,
Taxering
          prutgås, vitkindad gås,
          kanadagås
Taxonomi


Åldersbestämning  nr 110


Häckning      Klippantrakten
Förekomst
Fågeltecknare
Förekomst     Åter 1985 efter kollaps 1979/80
Observation    Häckeberga
Ämne      Sökord
        trastar, vinterföda, England,
Föda
        dubbeltrast, järnek
        med anledning av A Ohlssons
Häckning
        text i 24:190
Litteratur
Debatt     namnfråga
Debatt     namnfråga
Debatt     namnfråga
        gråhäger, artinventering, >352
Upprop
        par 1976-1984, lokalangivelser
Förening

Rapport     nr 113

Ekologi
        artinventering,
Inventering   vinterinventering, bekämpning,
        skyddsjakt, 1783 ex.
Art       vandringsduva
Fågeltecknare
Ekologi     hussvala, Hallands Väderö
        Gunnar Roos avgår,
        skogsmöte, turkduva Ystad
        återkallat skyddsjaktstillstånd,
Förening    Vattenriket - upptakt? Tågarps
        hed Spillepeng
        naturvårdsområde, väg 100
        Höllviken

Ekologi     flyttning, fettreserver


Etymologi

Fågeltecknare
Taxering    28-31 kungsörn, 56-58 havsörn

Inventering   artinventering
Ämne        Sökord
Ekologi      ungtransporterande
Projekt      svartbent strandpipare


Mortalitet     sillgrissla, storskarv

          storlom, smådopping,
          skäggdopping,
          gråhakedopping,
          svarthakedopping, svarthalsad
Atlasinventering  dopping, rördrom, gråhäger,
          knölsvan, sångsvan, grågås,
          kanadagås, gravand, bläsand,
          snatterand, kricka, gräsand,
          stjärtand, årta, skedand
Ekologi      Sångsvan

Ekologi      sångsvan, knölsvan, födoval
Ekologi      Cliff Swallow
          Vit stork, storkprojektet,
          Gustafsborg, Fåglasjö, Store
Förening
          Damm, SkOF:s arkiv till
          Stadsarkivet
Runa
Runa
Inventering    artinventering, brun kärrhök

          brunand, vigg, ejder, svärta,
          knipa, småskrake, storskrake,
          bivråk, röd glada, brun kärrhök,
          ängshök, duvhök, sparvhök,
Atlasinventering  ormvråk, fiskgjuse, tornfalk,
          aftonfalk, lärkfalk, järpe, orre,
          tjäder, rapphöna, vaktel, fasan,
          vattenrall, småfläckig
          sumphöna, mind
Historia
Ämne        Sökord
Historia
Fågeltecknare
Atlasinventering  debatt
Debatt
Debatt       råka, svartkråka
Upprop       skogsinventering
Förening      Fågeldöd vid elanläggningar
Förening

Rapport      nr 117


          trana, strandskata, skärfläcka,
          mindre strandpipare, större
          strandpipare, svartbent
          strandpipare, ljungpipare,
Atlasinventering  tofsvipa, kärrsnäppa, brushane,
          dvärgbeckasin, enkelbeckasin,
          morkulla, rödspov, storspov,
          rödbena, skogssnäppa,
          grönbena, drillsnäppa, roskarl


Ekologi

Historia
Fågeltecknare
Dikt
Dikt
Ekologi      näktergal, sydnäktergal
          duvhöksfångst,
          guideverksamhet vid Falsterbo
Förening
          fågelstation, guidning,
          Sandflyttan Måkläppen
Vinterutfodring  Barsebäck, Malte Persson
Ämne        Sökord
          skrattmås, fiskmås, silltrut,
          gråtrut, havstrut, skräntärna,
          kentsk tärna, fisktärna,
          silvertärna, småtärna,
Atlasinventering  svarttärna, sillgrissla, tordmule,
          tobisgrissla, tamduva,
          skogsduva, ringduva, turkduva,
          turturduva, gök, tornuggla,
          berguv, sparvuggla, kattuggla

Inventering    nr 118, områdesinventering
Art        svart rödstjärt
Historia
Fågeltecknare
Reserapport
Ekologi      storskarv
Fynd        beckasinsnäppa
Reserapport
          nattskärra, tornseglare,
          kungsfiskare, härfågel, göktyta,
          gröngöling, spillkråka, större
          hackspett, mindre hackspett,
Atlasinventering  tofslärka, trädlärka, sånglärka,
          backsvala, ladusvala, hussvala,
          fältpiplärka, trädpiplärka,
          ängspiplärka, skärpiplärka,
          gulärla, forsärl
Projekt      svartbent strandpipare
Inventering    områdesinventering


Fältbestämning   inte trädgårdsträdkrypare

Kuriosa
Fågeltecknare
Ämne        Sökord
          12-13 kungsörn, 50-53 havsörn,
Taxering
          1 större skrikörn
Ekologi
          jakt på grågäss grågås,
          Fågeltornet vid Löddesnäs -
Förening      ägarbyte, storkarna i Aneboda,
          Skånes fåglar - första gången
          bokverket nämns

          stenskvätta, koltrast, björktrast,
          taltrast, rödvingetrast,
          dubbeltrast, flodsångare,
          vassångare, gräshoppsångare,
          sävsångare, kärrsångare,
Atlasinventering
          rörsångare, trastsångare,
          härmsångare, höksångare,
          ärtsångare, törnsångare,
          trädgårdssångare, svarthätta,
          grönsånga
Inventering    Områdesinventering
Observation    Första skånefynd, Kullen
Fågeltecknare
Ekologi      Trana, nattsträck
Ekologi
Dikt
Flyttning     Stare, Andöya, Norge
Ekologi      Gråhäger
Ekologi      Röd glada, Fyledalen
          Avtal SMHI, Fågel-Oscar 1987,
Förening
          Verksamhetsberättelse 1987


Rapport      nr 123
Ämne        Sökord
          bivråk, röd glada, brun kärrhök,
          blå kärrhök, duvhök, sparvhök,
Rapport      ormvråk, fjällvråk, fiskgjuse,
          tornfalk, stenfalk, lärkfalk,
          pilgrimsfalk
          sädgås, bläsgås, grågås,
          spetsbergsgås, fjällgås, snögås,
Taxering
          prutgås, vitkindad gås,
          kanadagås
Historia
Historia
Fynd
Ekologi      Tofsvipa
Inventering
          WWF-projekt: tobisgrissla,
          kornsparv, tofslärka, svartbent
Förening      strandpipare, rödspov, flyttande
          rovfåglar. KFV, fångst av
          duvhök
          brandkronad kungsfågel, grå
          flugsnappare, mindre
          flugsnappare, svartvit
          flugsnappare, skäggmes,
          stjärtmes, entita, talltita,
Atlasinventering
          tofsmes, svartmes, blåmes,
          talgoxe, nötväcka, trädkrypare,
          pungmes, sommargylling,
          törnskata, nötskrika, skata,
          nötkråka, kaja, rå

          råka, väderfenomen, dimma,
Flyttning
          snöoväder
Fågeltecknare
Inventering    25-29 kungsörn, 38-39 havsörn
Ekologi      Tofsvipa
Ämne        Sökord
Häckning      Jorduggla, Öja mosse, slåtter
Debatt       om bokrecension
Upprop
          stare, gråsparv, pilfink, bofink,
          bergfink, gulhämpling, grönfink,
          steglits, grönsiska, hämpling,
          vinterhämpling, gråsiska,
Atlasinventering  mindre korsnäbb, större
          korsnäbb, rosenfink, domherre,
          stenknäck, gulsparv,
          ortolansparv, sävsparv,
          kornsparv
Inventering    artinventering, 21 par
Inventering    artinventering, gråhäger

Historia
Fågeltecknare
Häckning      Skogshejdan
Häckning      Lomma
Fågelnamn     engelska namn
          syskonmord, rovfåglar,
Ekologi
          örnungar
          SkOF anställer Pauli Kananen,
Förening      lönebidrag, programkommittén
          återuppstår
          Nr 127, bivråk, brun glada,
          glada, brun kärrhök, blå
          kärrhök, duvhök, sparvhök,
          ormvråk, fjällvråk, fiskgjuse,
Rapport      tornfalk, stenfalk, lärkfalk,
          pilgrimsfalk, havsörn, ormörn,
          mindre skrikörn, större skrikörn,
          stäppörn, kejsarörn, kungsörn,
          dvärgörn
Ämne       Sökord
Projekt     artinventering
         svartbent strandpipare,
Projekt
         artinventering, nr 128
Historia
Fågeltecknare
Häckning     Rödhake, stort bo i uthus
Häckning     svartvit flugsnappare, miljögifter

Upprop      skogsinventering
Betraktelse
Historia
         Projekt stork, gladexport, nya
Förening
         jakttider, blyhagelproblem
Förening
Lokalklubb
Rehabilitering  Fågeljouren, kungsörn, Svalöv
         Inledning till temanummer,
Projekt
         storkprojektet
Art       Vit stork

Historik     Vit stork
Historik     Vit stork

Rapport     Nr 129

Fågeltecknare
Ekologi
Häckning     Första kända häckning i Skåne

Etymologi
         Förstafynd i Skåne, Stäppvipa,
Observation
         kärrsnäppa
Författare
Ämne      Sökord
Kuriosa
Fågeltecknare
Historia
        seglare, Australien, unge ruvar
Häckning
        andrakull
        Gladexport, avslagen ansökan
Förening    om ejderjakt vid Hallands
        Väderö


Inventering   artinventering


Inventering   Områdesinventering

Historik

Projekt     Svartbent strandpipare, nr 131
Fågeltecknare
Dikt
Inventering   artinventering
Häckning    Kaja, skorsten
Taxering    25-27 kungsörn, 33-36 havsörn
Häckning
Observation
Häckning    Tretåig hackspett, häckfynd
Observation   Förstafynd
Observation
Häckning    Vit stork
Debatt
Debatt     Vit stork
Förening
Ledare
Rapport
Ämne       Sökord


Limnologi    Fågelsjö


Projekt
Fågeltecknare
Taxering     19 kungsörn, 30-33 havsörn
Förening
         ängspiplärka, trädpiplärka,
         rödstrupig piplärka,
Fältbestämning
         skärpiplärka, sibirisk piplärka,
         taigapiplärka
Inventering   Artinventering


Rapport     nr 133

Inventering   Artinventering
Fågeltecknare
Ekologi
Miljö      Miljögifter, kalkbrist
Reserapport
Fågeltecknare
         nr 134, bivråk, brunglada,
         glada, havsörn, ormörn, brun
         kärrhök, blå kärrhök, ängshök,
         duvhök, sparvhök, ormvråk,
Rapport
         fjällvråk, mindre skrikörn,
         stäppörn, kungsörn, fiskgjuse,
         tornfalk, stenfalk, lärkfalk,
         pilgrimsfalk, jaktfalk
         fältpiplärka, mongolpiplärka,
Fältbestämning
         större piplärka
Fågeltecknare
Häckning     Kaja, skorsten
Häckning     svartvit flugsnappare
Häckning     trädhäckning, vit stork
Ämne       Sökord
Häckning
Ekologi      hussvala
Konst       Kenneth Petersson
Taxonomi     Skotsk korsnäbb
Taxonomi
Kurs
Förekomst     fältbestämning
Ringmärkning   fällfångst


Häckning     artinventering

Fågeltecknare
Dikt
Ekologi
Inventering    artinventering
Ekologi      Sothöna
Inventering    artinventering
Vinterutfodring
Fågelsång
Betraktelse
         prutgås, vitkindad gås, bivråk,
         ormvråk, sparvhök, grönsiska,
Rapport
         nötkråka, större hackspett,
         mesar, sidensvans
         mindre korsnäbb, större
Fältbestämning  korsnäbb, bändelkorsnäbb,
         tallbit
Projekt      svartbent strandpipare, nr 139
Häckning
Kuriosa
Observation    Tornuggla
Kurs
Rehabilitering  Grågås
Fågelsång
Ämne      Sökord
Förening
        nr 140, bivråk, brun glada,
        glada, havsörn, brun kärrhök,
        blå kärrhök, ängshök, duvhök,
Rapport
        sparvhök, ormvråk, fjällvråk,
        fiskgjuse, tornfalk, stenfalk,
        lärkfalk, pilgrimsfalk
        sädgås, bläsgås, grågås,
        spetsbergsgås, fjällgås, snögås,
Taxering
        prutgås, vitkindad gås,
        kanadagås
Kuriosa
Övervintring  Grågås, Spanien
Dikt
Taxering
Rapport

        nr 141, svartmes, blåmes,
Rapport
        talgoxe, grönsiska, gråsiska
Flyttning

Ekologi     storskarv

Fågeltecknare
Häckning    Storskarv, Ellestadsjön
Projekt
Häckning    Gråhäger, markhäckning
Reserapport
Reserapport
Observation   Rödstrupig sångare
Kurs
Rapport     Narcissflugsnappare

Historia
Ämne       Sökord
         glada, brun kärrhök,
         pilgrimsfalk, hämpling, grönfink,
Rapport
         steglits, grönsiska,
         vinterhämpling, gråsiska
         Områdesinventering, grågås,
         kricka, gräsand, årta, skedand,
         strandskata. Tofsvipa,
Inventering   kärrsnäppa, brushane,
         enkelbeckasin, rödspov,
         storspov, rödbena, fiskmås,
         gulärla
Reserapport   Grågås
Fågeltecknare
Observation
Ekologi     Ringduva, Arlöv
Område
Ekologi
Taxonomi
Område      Bengtssons bunker
Kurs
Lokalklubb
Område      pärluggla, sparvuggla, berguv
Rapport

Rapport     Nr 144, Svartbent strandpipare

Reserapport

Inventering   Områdesinventering
         sillgrissla, spetsbergsgrissla,
Fältbestämning  tordmule, lunnefågel, alkekung,
         tobisgrissla
         Artinventering, svarttärna,
Inventering   skräntärna, kentsk tärna,
         silvertärna, fisktärna, småtärna
Ämne       Sökord

Restaurering   Kristianstads Vattenrike

Fågeltecknare
Taxering     kungsörn, havsörn

Exkursion
Exkursion    Orre
         Taigasångare,
Observation
         Bergtaigasångare
Exkursion

Häckning     Arlöv
         Tornuggla, England,
Handel
         Storbritannien
Rapport
Lokalklubb
         Nya ANSER, SkOF:s
Förening
         skogsgrupp, SkOF-kvällarna
         Nr 145, bivråk, brun glada,
         glada, havsörn, ormörn, brun
         kärrhök, blå kärrhök, ängshök,
         stäpphök, sparvhök, duvhök,
Rapport     ormvråk, örnvråk, fjällvråk,
         mindre skrikörn, större skrikörn,
         kejsarörn, kungsörn, dvärgörn,
         fiskgjuse, tornfalk, stenfalk,
         lärkfalk, pilg
Projekt


Rapport     Nr 146

Dikt
Fältbestämning
Ämne       Sökord
Ekologi
Område
Exkursion

Reserapport
Vinterutfodring
Fågelsång
         Storskarv, Ivösjön, Gråen,
Inventering
         Eskilstorp
Rapport
Debatt
Förening
Förening     kommunfågel
Projekt
Litteratur
Fågelnamn     Nya engelska fågelnamn
Rrk        FiSk
Kuriosa
Fågelkonst
Hybridisering   Ladusvala

Häckning     Storskarv, Fägö, Ivösjön
Häckning
Observation
Fältbestämning
Förening
Exkursion
Reserapport
Reserapport
Reserapport
Historia     Skanör
Ämne       Sökord
Ekologi
Olycksfall
Ekologi
Observation
Kuriosa
Rapport     fältsångare
Lokalklubb
Projekt     Vit stork, färgringar

Observation


Taxering


         Nr 152, områdesinventering,
         Skanörs revlar, Måkläppen,
Inventering
         Ängsnäset, Lilla Hammarsnäs,
         Eskilstorps holmar
Fågeltecknare
Inventering   artinventering
Inventering   artinventering
Observation
Observation   fältbestämning

Exkursion

Exkursion
Exkursion
Observation
Fältbestämning
Taxonomi
         Kommunfåglar, kommunfågel,
Betraktelse
         pungmes
Rapport
Lokalklubb    GBF
Ämne       Sökord
Debatt
Gästbesök
Förening     Måndagkvällar
Debatt      Vart är ornitologin på väg?


Rapport


Projekt     Nr 154
Projekt     Vit stork, en projektpresentation
Observation
Område      Skådartips
Fältbestämning
Taxonomi
Ekologi     Stehag
Taxonomi
         Storskarv, Eskilstorps holmar,
Ringmärkning
         Algeriet
         Boken Falsterbo ur
Rapport
         fågelperspektiv
Lokalklubb
Debatt      svar till Christer Persson
Debatt


Debatt


Debatt
         angående Christer Perssons
Debatt
         recension

Rapport     Nr 155

Evolution
Ämne       Sökord
         Nr 156, bivråk, brunglada,
         glada, havsörn, brun kärrhök,
         blå kärrhök, ängshök, stäpphök,
         duvhök, sparvhök, ormvråk,
Rapport     fjällvråk, mindre skrikörn,
         stäppörn, kejsarörn, kungsörn,
         fiskgjuse, tornfalk, aftonfalk,
         eleonorafalk, stenfalk, lärkfalk,
         pilgrimsfalk
Fältbestämning
Fågeltecknare
Observation
         Spillepeng, havsfågel, ålder,
Invasion
         vikter
Reserapport   Kenya
Förening
Område      Skådartips
Reserapport
Betraktelse   Kråka
Historia     Brushane
Recension
Dikt
         Vellinge kommun köper
Rapport
         fyrområdet
Förening

Upprop
         Gustaf Rudebecks
Upprop
         Stipendiefond
Förekomst
Restips     Skådartips
Historia

Ekologi     övernattning, massförekomst

Observation   Axplock ur Gustafs bok
Häckning
Ämne      Sökord
Projekt     Storkprojektet, vit stork
Betraktelse
Reserapport   Norge
Exkursion
Konst
Fågelsång    Rödhake
Betraktelse
Projekt     Gladexport
        stenknäck, avvikande
Ekologi     handpennor, handpenna, vinge,
        vingar
Rapport
Lokalklubb
Debatt
        Nr 162, skrattmås, fiskmås,
Flyttning
        silvertärna, fisktärna, ruggning
Taxering    sädgås, grågås, kanadagås
Artbiografi
Ekologi     häckningsbiologi, järnsparv
Fågeltecknare
Ekologi
        artinventering i sydvästra
Inventering
        Skåne
Häckning
        artinventering, pärluggla,
Inventering
        sparvuggla
        kungsörn, 34-37, havsörn 64-
Taxering    67, sammanfattning perioden
        1982-93
Betraktelse   skådarliv
Dikt
Område
Exkursion
Exkursion    Göinge
Ämne       Sökord
Exkursion    Tinäset
Fältbestämning
Flyttning    7000 sträckte
Litteratur    Tornseglare
Historia
Historia     beckasiner
         Kenneth Bengtsson och Pär
Utmärkelse
         Gunnar Larsson
Rapport
         Lennart Nilsson, Bengt Pröjts,
Debatt      Klaus Malling Olsen, Pär
         Sandberg
         Svar från Mike Henry till Nils
Debatt
         Kjellén, kom av Lennart Nilsson

         Kritik mot publicering av Hakon
Debatt
         Perssons artikel
         Gustaf Rudebecks
Hyllning
         Stipendiefond
         bivråk, brun glada, glada,
         havsörn, brun kärrhök, blå
         kärrhök, ängshök, duvhök,
         sparvhök, ormvråk, fjällvråk,
Rapport
         mindre skrikörn, större skrikörn,
         stäppörn, kungsörn, fiskgjuse,
         tornfalk, stenfalk, lärkfalk,
         pilgrimsfalk
         Områdesinventering, Sote
Inventering
         mosse
         Om fågelsång och fågelmusik,
Fågelsång
         rödhake, koltrast
Inventering   Områdesinventering, Nr 164

Observation   Medelhavstrut, kaspisk trut
Vinterrally
Fenologi
Debatt      Hur ser fåglar egentligen ut?
Ämne       Sökord
Förföljelse    Kina, Nordkorea
Ekologi
Rapport

Jakt
Fågeltorn     Silvåkratornet
Bokverk
Förening     Bert Rydhagen
Fågelskydd

Rapport      Nr 165, lövsångare

Inventering    Artinventering
Ringmärkning   Grågås
         skräntärna, småtärna,
Flyttning     svarttärna, kentsk tärna,
         fisktärna, silvertärna
Hybridisering
Ekologi
Reserapport
Ringmärkning   Kaspisk trut
         sparvhök, mindre strandpipare,
         myrsnäppa, skrattmås,
Ringmärkning   tornseglare, blåhake,
         ärtsångare, lövsångare,
         törnskata
Vinterutfodring  koltrast, björktrast, stenknäck
Historia
Fågelmusik
         om ung gråtrut med stor
Betraktelse
         plattfisk
Fågelskydd    jakttider
Rapport
Förening

Rapport
Ämne      Sökord
        områdesinventering,
        Kristianstads vattenrike, slåtter,
        gravand, bläsand, skedand,
Inventering   kricka, årta, strandskata,
        tofsvipa, kärrsnäppa, brushane,
        storspov, rödspov, rödbena,
        enkelbeckasin
Område     skådartips
Häckning
Observation
Reserapport
Ekologi     pilgrimsfalk, jaktfalk
Rapport     Måkläppen
Inventering   Artinventering
        gräsand, vigg, knipa, alfågel,
        ejder, småskrake, storskrake,
Taxering
        gravand, knölsvan, sångsvan,
        sothöna, storskarv
Område     skådartips
Fågeltecknare
Taxering    47 kungsörn, 55 havsörn
        artinventering, grustag,
Inventering
        grustäkter
Ekologi
Häckning
Ekologi
Mytologi
Ekologi     Yddingesjön
Område     skådartips
Förening
Utbredning
Betraktelse
Expedition
Rapport
Förening
Ämne       Sökord
Förening
Utmärkelse    Gustav Rudebeckstipendiet
Inventering   artinventering
Fältbestämning  Medelhavstrut, kaspisk trut
Projekt
Inventering   artinventering

Inventering   artinventering
         jakttider, avskjutningssiffror och
Jakt
         policy
Ringmärkning   ACRO-projektet
Fältbestämning
Observation   Vattenpiplärka
Observation
Observation
Hybridisering
Observation
Ekologi
Vinterrally
         pärluggla, sparvuggla,
Taxering
         kattuggla, hornuggla
Utbredning
Forskning    småtärna
Rapport     oljedöd
Förening
Förening
Upprop
Ämne      Sökord
        bivråk, brun glada, glada,
        havsörn, ormörn, brun kärrhök,
        blå kärrhök, ängshök, stäpphök,
        duvhök, sparvhök, ormvråk,
Rapport
        fjällvråk, mindre skrikörn, större
        skrikörn, kungsörn, fiskgjuse,
        tornfalk, stenfalk, lärkfalk,
        pilgrimsfalk, nr 170
Inventering  områdesinventering
Ekologi    vit stork

Fågelsång

Observation
Häckning    Kullen, Kullaberg
Ekologi
Pigmentering
        Senegal, Mauretanien,
Reserapport
        rödnäbbad trut
        svartbent strandpipare,
        kornsparv, storskarv, skrattmås,
Rara häckare
        gulhämpling, pungmes, tornfalk,
        kungsörn
Jakt
Reserapport  Sydafrika
Betraktelse
Betraktelse  Skärsnäppa
Rapport
Förening    Oljeskada
Förening
Projekt    resultat i hägnen
        fågelfaunans status, jakt,
Förening
        fågelskydd i danmark
Förening    tredje gången 1995

Rapport    nr 171
Ämne       Sökord
Fältbestämning

Projekt     nr 174, svartbent strandpipare
Pigmentering   Irland
Inventering   artinventering
Ekologi
Observation
Flyttning    ringmärkning
         korp, ormvråk, glada, tornfalk
Ekologi
         häckar vid motorcrossbana
         artinventering, Möllers mosse,
Inventering
         grågås
Exkursion
Reserapport
Exkursion    Falsterbo
Telefoni
Recension
Fågelsång    svarthätta
Rapport
Förening
Bokverk
Förening
Förening     Börje Monsén, Lars Nilsson
Rödlista     Även kommunvis
         Artinventering, häckning,
Inventering
         predationsstudie
Inventering   Artinventering
Taxering     Vinterfågelräkning i Norrland
Telefoni     Skånesvararen
Fågelkonst
Taxering     11 kungsörn, 73 havsörn
Ekologi
Ekologi
Ekologi     Nötkråka
Dikt
Ämne      Sökord
Ekologi    jakter
Observation
Flyttning   Gravand
Kongress    EOU-kongress
Ekologi
Rapport
Jakt
Ekologi    smalnäbbad nötkråka
Ekologi
Övervakning  jordbruksrutor, provrutor
Projekt
Fågelmålning
Oljeskada   Grågås, olja
Skyddsjakt
Inventering  artinventering
Reserapport
Taxonomi
Ekologi    speglar sig i fönster
Rapport    Falsterbo Flyttfågelcenter
Vinterrally
Inventering  områdesinventering, slutord
        Berguv, göktyta,
Upprop
        svarthakedopping, gråhäger

Rapport    nr 179


Inventering  områdesinventering
Ämne      Sökord
        bivråk, brun glada, glada,
        havsörn, ormörn, brun kärrhök,
        blå kärrhök, ängshök, stäpphök,
        duvhök, sparvhök, ormvråk,
Rapport
        fjällvråk, mindre skrikörn, större
        skrikörn, kungsörn, fiskgjuse,
        tornfalk, aftonfalk, stenfalk,
        lärkfalk, pilgrimsfalk, nr 177
Fågelmålning
Flyttning   287150 ex, sträckräkning
Ekologi    Arlöv, övervintring
Flyttning   nedfall av tropikflyttare

Exkursion   Krankesjön
Tag plats
        blyförgiftade svanar, CW-
Jakt
        område, jaktfria zoner
Exkursion
        hussvala, ladusvala, skata,
Häckning
        rörhöna
Rapport
        Paul Eric Jönsson lämnar över
Förening    till Stefan Cherrug, Furuboda
        kursgård
Förening
Förening
Observation
Ekologi    klimatväxlingar

Rapport


Ringmärkning  Gråtrut, skrattmås
Inventering  områdesinventering, havsörn
Historia    grottmålningar
Ämne      Sökord
Jakt
Observation  Halsbandsflugsnappare
Flyttning   Blekinge
Häckning
Betraktelse  Sydafrika
Bokverk
Inventering  områdesinventering
        Tärnboken, Klaus Malling
Bokverk
        Olsen, Hans Larsson
Rapport    sträckräkning 23 juni - 20 juli
IT       hemsida
Förening    Gerolds fond
Jakt      brev till jordbruksministern
Upprop
Observation
Häckning
        Tage Thott, sydvästra Skåne,
        Yddingesjön, Fjällfotasjön,
Historia    Börringesjön, Bökebergsslätt,
        fullständig artgenomgång
        omkring 1887
Inventering  artinventering

Inventering  artinventering
Inventering  artinventering
Inventering  artinventering
Fågelmålning
Observation
Inventering  artinventering, plus upprop
Observation  Örtofta
Dikt
Dikt
Paleontologi
Runa
Ämne      Sökord
Ekologi
Rapport
Rapport    vit stork
Utmärkelse
Färgsystem
Upprop
Observation

Område     Sjöfågelsträck, ejdersträck
Inventering  artinventering, vitkindad gås
Fågelsång
Taxering    Punktrutter
        områdesinventering, skånsk
Inventering
        hamninventering
Fågelmålning
Observation

Betraktelse  Blåmes
Ekologi
Reserapport
Exkursion   Skanör
Allmänt
Paleontologi
Jakt      Barracajakt, taltrast
Ekologi    Jakt av pilgrimsfalk på gräsand

Rapport

        Miniförteckning, morkullejakten,
Förening    medlemsenkät, Fågelskydd
        Spillepeng
Utmärkelse
Utmärkelse
Vinterrally
Ämne      Sökord
        SkOF:s jaktgrupp saxar ur
Jakt
        jägartidskrifter
Observation
Rapport
        områdesinventering, Kullen,
Inventering
        KOF

        bivråk, brun glada, glada,
        havsörn, ormörn, brun kärrhök,
        blå kärrhök, ängshök, duvhök,
        sparvhök, ormvråk, fjällvråk,
Rapport
        mindre skrikörn, stäppörn,
        kungsörn, fiskgjuse, tornfalk,
        aftonfalk, stenfalk, lärkfalk,
        pilgrimsfalk, nr 182
Fågelmålning
Observation  vitvingad tärna
Ekologi    dråplig kontrovers
Ekologi    gråhäger
Tag plats
        kort om svarthuvad mås,
        pilgrimsfalk, kungsörn,
Häckning
        svartbent strandpipare,
        kattuggla, tornuggla, vit stork
Reserapport
Avelsprojekt  Kungsörn
Skådare    Phoebe Snetsinger
Rapport
        duvhök, barracajakt, taltrast,
Förening    Fågelskydssymposie,
        enkätundersökning
Förening
        Mindre sumphöna, Club 300,
Debatt
        övertramp
Ämne      Sökord
Debatt     Hårdskådning, övertramp
Upprop
Observation
        Forskning kring blåmesens
Ekologi
        häckning
Flyttning    Fisktärna, Vitemölla, Brantevik
Bestånd     artinventering
Inventering   artinventering
Inventering   artinventering
Häckning    holkstudie
Observation
Barnexkursion
        vit stork, summering av dansk
Ekologi
        artikel, internationella uppgifter
Projekt     Gladexport
Betraktelse
Ekologi
Historia    Sothöna, fågelnamn
Betraktelse
Arkeologi
        Birdwatching Ryder Cup, Björn
Rapport
        Malmhagen
        Vattenstånd i Krankesjön,
Förening
        Morkulla sommarjakt
Observation
Upprop
Upprop     Svart rödstjärt
Inventering   artinventering


Rapport     nr 184

Flyttning
        jordbruksrutor, provrutor,
Taxering
        odlingslandskapet
Fågelmålning
Ämne      Sökord
Observation
Inventering   artinventering
Invasion

Projekt
        om fångst, skyddsjakt och
Jakt
        skrivelser
Jakt      Barracajakt, taltrast
Betraktelse
Ekologi
Ekologi     Fyledalen
Barnexkursion
Inventering   artinventering
        Om förhållanden i europeiska
Jakt
        länder
        Kraftledningsstolpe,
Häckning
        kraftledningsstolpar
Rapport
Förening    SkOF-folder, Stensoffamötet
Observation
        artinventering, genomgång sjö
Inventering
        för sjö
        artinventering, skräntärna,
        kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
        silvertärna, småtärna,
        svarttärna
        bivråk, brun glada, röd glada,
        havsörn, ormörn, brun kärrhök,
        blå kärrhök, ängshök, duvhök,
        sparvhök, ormvråk, fjällvråk,
Rapport
        mindre skrikörn, stäppörn,
        kungsörn, fiskgjuse, tornfalk,
        aftonfalk, stenfalk, lärkfalk,
        pilgrimsfalk
Taxering
Ämne       Sökord
Fågeltecknare
Observation
Övervintring
         vit stork, följning av några
Projekt
         individer
Inventering   områdesinventering
         artinventering i nordvästra
Inventering
         Skåne, Örkelljunga
Reserapport
Bokverk
         sångsvan, knölsvan,
Rapport
         kanadagås, grågås
Förening     KFV, Flyttfåglarnas hus
Vinterrally
Förening     Skånska Fågelnätet
Observation


Upprop

Upprop
         områdesinventering, bläsand,
         snatterand, kricka, gräsand,
         stjärtand, årta, skedand,
Inventering   strandskata, tofsvipa,
         kärrsnäppa, brushane,
         enkelbeckasin, rödspov,
         storspov, rödbena
Rapport
Fältbestämning  årta, kricka
Paleontologi
Flyttning    svart stork
Inventering   artinventering, vitkindad gås
         Kraftledningsstolpe,
Häckning
         kraftledningsstolpar
Förening     skrattmås, dagsböter
Förening
Ämne      Sökord
Observation
Fågeltorn
Ekologi
Rapport
Förening    Boklunden Torna Hällestad
Observation
        artinventering,
Inventering
        riksinventeringsart

Rapport     Nr 186

Skådarteknik
Ekologi
Fågeltecknare
Oljeskada    Grågås, olja
Häckning
Häckning    8 ungar
        pilgrimsfalk, kungsörn,
        sparvhök, svartbent
Häckning    strandpipare, svarthuvad mås,
        tornuggla, gransångare,
        gulhämpling
Hybridisering
Bokverk
Häckning    Silkeshäger
Betraktelse   Råka. Lund
Rapport
Filmrecension  Mikael Kristersson
Observation
Inventering   artinventering, brunsiska
Ekologi     Utterslev mose, Köpenhamn
Inventering   områdesinventering

Taxonomi
Fågeltecknare
Förekomst
Ämne       Sökord
Förekomst
Ekologi     Brun kärrhök
Jakt       Tjuvjakt
Häckning     Ringduva
Ekologi
Ekologi     Kråka, råka, kaja
         komplettering till inventeringen
Inventering
         1997
Dikt
         Landskrona utfyllnad,
Bokverk
         Tosteberga & Landön
Rehabilitering  Gräsand
Jakt       Morkulla
Ekologi     Dront
Ekologi     Talgoxe, luftföroreningar
Betraktelse
Dikt
Rapport
Annons
Rapport     remissinstans i jaktfrågor
Inventering   artinventering
Upprop
Upprop
Upprop
Observation


Ekologi


Fågelkonst
         artinventering, svartbent
Inventering
         strandpipare, Nr 194
         artinventering, skräntärna,
         kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
         silvertärna, småtärna,
         svarttärna
Ämne       Sökord
         nr 193. Bivråk, brun glada, röd
         glada, havsörn, brun kärrhök,
         blå kärrhök, ängshök, duvhök,
Rapport     sparvhök, ormvråk, fjällvråk,
         mindre skrikörn, större skrikörn,
         kungsörn, fiskgjuse, tornfalk,
         stenfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk
Projekt     vit stork
Ekologi
Förekomst
Ekologi     hare, skata.
Ekologi     hare, brun kärrhök
Fågelskydd    Knölsvan
Arkeologi    Storskarv, Svartö
Taxonomi
Ekologi
Paleontologi
Häckning     London
Ringmärkning
Rapportering
Rapport
Skådare     Skånska skådare
Skådare     Skånska skådare
Förening     Symposium, råka
Förening     Gåsapris, gåsakarl, gåsamor
Observation
Fältbestämning  Snatterand
Projekt
Inventering   Områdesinventering
         Svart stork, vit stork, vitkindad
         gås, röd glada, havsörn, orre,
Förekomst    vaktel, trana, minervauggla,
         mindre hackspett, gransångare,
         sommargylling, gulhämpling
Förekomst
Ämne       Sökord
         Beskrivningar av fåglar och
Litteratur
         dess ljud
Vinterrally
Förening
Ekologi     isotoper
Tidskrift    Presentation av skriften
Observation   obs den 19 mars
Observation   Club 300
Rapport
Skådare     Skånska skådare
Skådare     Skånska skådare
Skådare     Skånska skådare
         Årsmötet 1999, Gåsakarl,
Förening     gåsapris, Sven Splittorff, Karl-
         Erik Splittorff
IT
Tävling
Fältbestämning  cachinnans, gråtrut

Rapport     Nr 195

         Måkläppen, fisktärna,
         silvertärna, småtärna, kentsk
Område
         tärna, skrattmås, fiskmås,
         gråtrut, silltrut
         områdesinventering, BO01,
         fisktärna, oljeutsläpp, småtärna,
Inventering   skrattmås, svarthuvad mås,
         vitkindad gås, skärfläcka,
         drillsnäppa häckat
Observation
Betraktelse
Skådning
Reserapport
         OK att skyddsjaga vissa för att
Skyddsjakt
         värna andra?
Debatt
Ämne       Sökord
Betraktelse
Jakt
         Få kråka o skata, inga kaja o
Förekomst
         råka
Förekomst     Marocko
Rapport
Skådare      Skånska skådare
Skådare      Skånska skådare
Förening     Storkprojektet i stiftelseform?
Utmärkelse    Bo Svorén
Observation
Ledare      FiSk, Fåglar i Skåne, Fisken
         Avvikande mörk dräkt hos
Pigmentering
         ungfågel
Betraktelse
Inventering    artinventering
Inventering    artinventering, svart rödstjärt
Projekt      vit stork
Observation
Ekologi
Inventering    artinventering
Häckning     kungsörn
Häckning
Häckning     ungar i bo 30 augusti, Farhult
Ekologi      Grågås 22 år
Kurs
Ekologi      Silltrutar slår omkull varandra
Vinterutfodring
Jakt
Ekologi      Rehabilitering
Förekomst
Populärt     Rödhake, domherre, kardinal
Rapport
Skådare      Skånska skådare
Ämne      Sökord
Skådare     Skånska skådare
Skådare     Skånska skådare
Debatt
Debatt     Nya fågelnamn
        Synpunkter på beredning av
Förening
        nya jakttider
Utmärkelse
Observation
Meddelande
Rapsodi

Rapport     Gråsiska, brunsiska

Rapport
Rapport     Sothöna
        artinventering, skräntärna,
        kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
        silvertärna, småtärna,
        svarttärna
        bivråk, brun glada, röd glada,
        havsörn, ormörn, brun kärrhök,
        blå kärrhök, ängshök, stäpphök,
        duvhök, sparvhök, ormvråk,
Rapport
        fjällvråk, mindre skrikörn, större
        skrikörn, stäppörn, kejsarörn,
        kungsörn, fiskgjuse, tornfalk,
        stenfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk
Sträckräkning
Rapport     nr 201
Förekomst
Ledare
        Förklaringar av termer som t.ex.
Biometri    arm, hand, ögonstreck o
        tertialer
Förekomst
Område
Ämne       Sökord
Inventering   Områdesinventering
Observation   Vitryggig hackspett
Ekologi     Rödhake, revirstrid
Pigmentering
Reserapport
         häckning, gråhakedopping,
         knipa, vigg, storskarv, gråtrut,
Förekomst
         berguv, kanadagås,
         gulhämpling
Skådning
Vinterrally
Vinterrally   Fältbiologernas
         SkOF mot väggen på
Debatt
         måndagkväll
Gåva       Arv, Hugo Henricsson
Fågelskydd    Sydkraft EON, Tornfalksholkar
         Flyttfåglarnas hus, Lennart
Förening
         Sandholm
Fågelnamn
         Allvarlig nedgång i
Ekologi
         Storbritannien, England
Oljeskada
Fågelfilm
         7 kråkfågelarter sedda
Skådning
         samtidigt
Rapport     Orkan
Debatt
Betraktelse
Observation
Inventering   artinventering
Ledare
Fältbestämning  honor och ungfåglar
Område
         Skyddsjakt, Burlöv, Arlöv,
Inventering
         fredning
Ämne      Sökord
Inventering  artinventering
Förening
Förening
Förening    Annons
Ringmärkning
Paleontologi
Förekomst
Betraktelse
        Feltolkning av det danska
Kuriosa
        namnet på orre
Fågeltorn
Rapport
Skådare    Skånska skådare
Skådare    Skånska skådare
Observation
Förekomst   Kommentar till Larsson i 3:99
Ledare
Inventering  artinventering
Ekologi    jordätning
Ringmärkning  Grågås
Pigmentering  Kråka
Sjukdom    Havstrut, fågeldöd, måssjuka
Genetik    Kärrsnäppa, Mitokondrie DNA
Häckning
Rättelse    tabell på sid 102 nr 2:2000
Häckning    Lubeck
Reserapport
Observation
        Havsörn, kungsörn, ängshök,
        pilgrimsfalk, svartbent
        strandpipare, svarthuvad mås,
Häckning
        skräntärna, kentsk tärna,
        tornuggla, pungmes,
        gulhämpling, kornsparv
        Örtofta sockerbruk,
Förening
        remissinstans i jaktfrågor
Förening
Ämne     Sökord
Betraktelse
Dikt
Ekologi    om betande bläsand
Område    Holken i Simrishamn
Kuriosa    Duvor som leker
       Försurning, MISTRA, SUFOR,
Miljö
       kalkbrist, snäckor
Förekomst   Häckar i Holland
Rapport    Sommarsträck räkning av
Skådare    Skånska skådare
Skådare    Skånska skådare
Skådare    Skånska skådare
Observation
Kurs
       Områdesinventering. Ett försök
Inventering  till heltäckande inventering av
       häckande arter
Holkprojekt  Holkar
Litteratur
Ekologi    Perstorp, Gustavsborg
Häckning
Inventering  artinventering
Inventering  artinventering
Ekologi    Spillepeng
       Fågeltorn, Almentornet,
Område
       restaurering av strandängar
Sponsor    Lars Eriksson
Förening
       Öresundsbron, Gunnar Roos,
Förening   Fonden för Skånsk natur läggs
       ner
Miljö
Gåva     Olle Högstedt
Evenemang
Förening
Ämne       Sökord
Utmärkelse    Paul Eric Jönsson mottog priset
Upprop
Upprop
Rapport
Observation
Förord

Rapport     nr 205

Ringmärkning   Kentsk tärna
Rapport
Rapport     gråhäger

Rapport     Ängshök, törnskata, storskarv

         artinventering, skräntärna,
         kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
         silvertärna, småtärna,
         svarttärna
Projekt     vit stork
         bivråk, brun glada, röd glada,
         havsörn, smutsgam, brun
         kärrhök, blå kärrhök, ängshök,
         stäpphök, duvhök, sparvhök,
Rapport
         ormvråk, fjällvråk, mindre
         skrikörn, större skrikörn,
         fiskgjuse, tornfalk, aftonfalk,
         stenfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk
Sträckräkning
Rapport     nr 206
Fältbestämning
         artinventering, historia,
Inventering
         häckningsbiologi
Inventering   artinventering
Fågelsång
IT
Förening
Ämne       Sökord
Utmärkelse
Förening
Kurs
Ekologi
Skyddsjakt    jämför med rävjakt i England
Ekologi
Rättelse
Upprop      Riksinventeringsart
         inventering i samband med
Upprop
         åtgärdsprogram
         Ny ringmärkarbod - tack till Olle
Rapport
         Högstedt
Reserapport
Skådare     Skånska skådare
         Sammetshätta, rödstrupig
Fältbestämning
         sångare


Fågelsång


Inventering   områdesinventering

Debatt
Debatt
Betraktelse
Pigmentering
Jakt
Jakt
Observation
Litteratur
Observation   jagande kungsörn, havsörn
Observation
Betraktelse   Gråtrut, fiskmås
Historia
Historia     jakt i Amerika på 1800-talet
Ämne       Sökord
Förening

Rapport     Ny ringmärkarbod på plats
Skådare     Skånska skådare
         riktad till lantbrevbärare -
Upprop
         resultatlös
Vinterrally
Förening
Utmärkelse    Till kornsparvsfolk
         Presentation av samt
Artväkteri
         förteckning
         Vitkindad gås, rödhalsad gås,
Fältbestämning
         prutgås, nigrcans, hrota
Flyttning
Inventering   Skånsk hamninventering
Flyttning
Jakt


Häckning
Betraktelse
Skådare     Skånska skådare
         färgringar på kentsk tärna,
Rapport
         Gunnar Roos i pension
         Brooffer, döda fåglar,
Upprop
         Öresundsbron
Förening
Reserapport
Kurs
Reserapport

Observation

Observation
Observation   orientvadarsvala
Observation
Observation
Ämne     Sökord
Inventering  artinventering
       områdesinventering, bland
Inventering  annat grågås, brun kärrhök,
       svarttärna
       artinventering,
Inventering
       riksinventeringsart
Inventering  Områdesinventering

Inventering  Områdesinventering
Utmärkelse  Klaus Malling Olsen
Holkprojekt  Holkar, E.ON
       Skedand, stjärtand, brunand,
Jakt
       sothöna, enkelbeckasin fredade
       Fiskgjuse dödskraschar på
Ekologi
       sandrevel
Observation
Fågelskydd  Knölsvan, Banverket
Fågeltorn   Fulltofta
Inventering  Artinventering
Rapport
Förening   Inbjudan
Skådare    Skånska skådare
Skådare    Skånska skådare
Skådare    Skånska skådare
Kurs
Skådning
Evenemang
       Havsörn, kungsörn, ängshök,
       pilgrimsfalk, svartbent
Häckning   strandpipare, svarthuvad mås,
       svarttärna, tornuggla, berguv,
       pungmes, kornsparv
Område
Observation  andra skånefyndet
Ämne       Sökord
Förord
Projekt     Vit stork
         artinventering, skräntärna,
         kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
         silvertärna, småtärna,
         svarttärna

         Nr 210, Ny ringmärkarbod,
Rapport
         kentsk tärna


         Terraholmen, Tornfalk,
Rapport
         ängshök, törnskata

Rapport
Rapport     Grågås, backsvala
Rapport
Sträckräkning
Ledare
Fältbestämning  Förekomst i Danmark

         Ängshök, fiskgjuse, tornfalk -
Fågelskydd
         bolådor, skydd av tärnkolonier
Förening     Resume
Taxering     stickprov i jordbrukslandskapet

Inventering   Områdesinventering
Upprop
Ekologi
Ekologi
Historia
Jakt
Ekologi     gruppövernattning i holk
Rapport
Skådare     Skånska skådare
Skådare     Skånska skådare
Ämne      Sökord
Utmärkelse
Rrk
        Svarttärna, fisktärna, skrattmås,
Häckning
        fiskgjuse
Hybridisering  sädesärla, gulärla, citronärla
Observation
Observation   atlantpetrell, madeirapetrell
Förening
Arkeologi    Storskarv, Hammarsnäs
Ekologi     Sårbarhetsanalys
Ekologi     Hammarsjön
        Nr 212, i samband med skiftet
Sträckräkning  från Gunnar Roos till Nils
        Kjellén
Utmärkelse   Catharina Lundberg Göransson
        Leif Hansson, Paul Eric
Förening    Jönsson, Lennart Nilsson
        hedersgäss, hedersgås
Förening    Föreningsnytt
Rrk
Förening
Bivråkens dag  Info om
Häckning

Kurs
        Skärfläcka på Landgrens
Rapport
        holme, ny ringmärkarbod
Skådare     Skånska skådare
Skådare     Skånska skådare
Skådare     Skånska skådare
Skådning    Kommunskådning, microbirding

Observation
Ämne       Sökord
Fältbestämning
         Översikt av utvecklingen i
Förekomst
         Skåne under 50 år
Framtid     Spekulationer om framtiden
         Alla fem inventerarna firar
Inventering
         jubileum
Jakt
Rapport     Måkläppen ö igen
Förening
Skådare     Skånska skådare
Skådare     Skånska skådare
Skådning     Kommunskådning, microbirding
Observation
Observation
Förekomst
Dikt
         artinventering,
Inventering
         riksinventeringsart
Inventering   artinventering
         artinventering, kungsörn,
         pilgrimsfalk, ängshök, svartbent
Inventering   strandpipare, svarthuvad mås,
         svarttärna, tornuggla, berguv,
         rödvingetrast, pungmes
Inventering   artinventering
Inventering   artinventering
Häckning
Flyttning
Häckning     Ringduva häckar centralt
         Lennart Karlsson, Karin
Utmärkelse
         Persson
Evenemang    Om dagen 2002
Förening     Strandhotell, miniförteckning.
Rrk
Rapport
Upprop
Ämne      Sökord
Upprop
Förening    Tillbakablickar
        ledamöter, ordförande,
Förening
        redaktörer
Förening
Observation
        mindre korsnäbb, större
Invasion
        korsnäbb, bändelkorsnäbb
Ekologi    Rödbena, robusta
Översikt
Rapport


Rapport


        artinventering, skräntärna,
        kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
        silvertärna, småtärna,
        svarttärna
        Vramsån, dagrovfåglar,
Rapport
        törnskata
Ringmärkning  Gransångare
        Fågeldöd, salmonella,
Rapport    backsvala, gravand, gräsand,
        bläsand, kricka, skedand
Rapport    Vit stork
Flyttning
Område

Inventering  Områdesinventering
        Kustpipare, kustsnäppa,
Flyttning   sandlöpare, småsnäppa,
        spovsnäppa, myrspov
Område     Översikt
Fågeldöd    måssjuka, havstrut, gråtrut
Ämne        Sökord
Inventering    Artinventering, göktyta
          KFV, om väg- och tågslagna
Fågeldöd
          djur
          Storkprojektet, ny kassör och
Förening
          algeriska storkar
          WWF, Naturskyddsföreningen,
          SLU, Artdatabanken, Vellinge
Förening      kommun, Region Skåne,
          Länsstyrelsen i Skåne, Lars
          Eriksson, Olle Högstedt
Atlasinventering
Inventering    Artinventering
Runa
Reserapport
Rapport
          Artinventering, skärfläcka,
Inventering
          Landgrens holme
Fältbestämning   åldersbestämning
Flyttning
          artinventering, orre, tjäder,
Inventering
          järpe
          Göran Gustafson, Sven
          Nilsson, Mats Ohlsson, Bo
Utmärkelse     Göran Persson, Sven
          Sundberg, John & Amy
          Sörensen
Utmärkelse     Tack för Gåsapriset
Förening      Skogshönsgrupp
Förening      Råka
Förening      SOF, svalvärdar, svalpris
Förening      Furuboda
          Tyskland, Polen, DDR, gift,
Förekomst
          dödsorsaker
Projekt
Runa
Ämne        Sökord
          Skanörs revlar, ny
          Falsterbobok, skärfläcka på
Rapport
          Landgrens holme, Sophie
          Ehnbom "Silvertärna"
          Annons om Niklas Törnbloms
Litteratur
          diktbok utgiven av bl.a. SkOF
Reserapport
Vinterrally
Reserapport
Fältbestämning   Skedand
Flyttning     Många arter behandlas
          Artinventering, lite
Inventering
          häckningsbiologi
Område       Presentation
Atlasinventering  Upprop
Utmärkelse     Statoil Bunkeflostrand
Förening
Skådning
Betraktelse
Observation    Lund
Exkursion
Rapport      Kite-surfing
Upprop       Gustaf Rudebeck
Skådare      Skånska skådare
Skådare      Skånska skådare
Förening
Observation
          Kungsfiskare, mindre hackspett,
Område
          strömstare, forsärla

Atlasinventering
Ekologi      Litteraturstudie
Flyttning
Utmärkelse
Ämne     Sökord
       Sydkraft, E.ON,
Förening
       Skärmutställningen
Förening
Runa
Inventering  Områdesinventering
Förening
Holkar
Holkar
Debatt
Debatt
       Havsörn, ängshök, kungsörn,
       pilgrimsfalk, svarthuvad mås,
       skräntärna, svarttärna,
Inventering
       tornuggla, berguv, skäggmes,
       pungmes, gulhämpling,
       ortolansparv, kornsparv
Inventering  artinventering

Inventering  artinventering

Rapport    Blåmesrekord
Reserapport  Norge
Observation
Översikt
Rapport

Rapport

       artinventering, skräntärna,
       kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
       silvertärna, småtärna,
       svarttärna

Rapport    Törnskata

Rapport    Gransångare
Rapport    Knölsvan, backsvala, fågeldöd
Ämne        Sökord
Rapport      Vit stork
Ekologi
          Artinventering, skärfläcka,
Inventering
          Landgrens holme
Inventering    artinventering
Inventering    artinventering
Upprop
Atlasinventering
Atlasinventering

Atlasinventering  IT
Debatt
Utmärkelse
Utmärkelse
          Ny hemsida, Ny Skånsk
Förening
          Skådarguide
Holkar
Kurs
Skådning      Kommunskådning, microbirding

Rapport      Störning på Måkläppen

Betraktelse

Häckning
          områdesinventering, bläsand,
          snatterand, kricka, gräsand,
          årta, skedand, strandskata,
Inventering
          tofsvipa, kärrsnäppa, brushane,
          enkelbeckasin, rödspov,
          storspov, rödbena
Flyttning
Ämne        Sökord
          Åtgärdsprogram kornsparv,
          skyddsjakt på gäss i Malmö
Förening
          parker, vindmöllor vid Assmåsa,
          storkhägn i Fulltofta
Förening      Boklunden
Atlasinventering
Häckning      Trana
          Trana, pilgrimsfalk, knölsvan,
Häckning
          talgoxe
Upprop
Betraktelse
Fågeldöd      Havsörn dör på Öresundsbron
Häckning      Kaja
Fågelskydd
          Talgoxe, sammanfattning av
Ekologi
          holländsk studie
Fågelskydd
Ekologi
Häckning      Domherre
Debatt
Rapport      ny Falsterbobok
Skådare      Skånska skådare
Reserapport
Vinterrally
Ekologi      Fiskgjuse

Atlasinventering
Fågelskydd     Fågelövervakning
Område
Område
Fågelskydd     EU
Betraktelse    Sommargylling
Inventering    Områdesinventering
Ämne        Sökord
          Fågelskydd Spillepeng, Nytt
          webb-hotell, Greg McIvor ny
Förening
          Rrk-chef, Magnus Billqvist ny
          Anser-redaktör
          ytterligare en kommentar till
Debatt       uppsatsen "Bygg en holk" i
          Anser 4/03
Historia
Rapport
Skådare      Skånska skådare
Skådare      Skånska skådare
Häckning      skärfläcka Spillepeng
Förening
Reserapport
Skådning      Kommunskådning, microbirding

Runa

Rödlista

Förekomst
Flyttning
Atlasinventering  Rutor Kung/Dam
Betraktelse    Tjäder
Ekologi      misslyckad jakt på kricka
Ringmärkning
Evenemang     om dagen 2004
Observation    Mongolpiplärka
Observation
          Kitesurfing, nya revisorer,
Förening      Projekt Berguv Syd knyts till
          SkOF
          Eldöd, E.ON, transformatorer,
Sponsring
          elledningar, kraftledningar
Utmärkelse
Ämne      Sökord
Runa
Historia    ur tidningen Arbetet 1908
Skådare    Skånska skådare
Rapport    Vingar över Falsterbo klarBokverk        artinventering, Kungsörn,
        ängshök, pilgrimsfalk, svartbent
Inventering
        strandpipare, skräntärna,
        svarttärna, tornuggla
Häckning    Hardeberga
Inventering  artinventering
Inventering  artinventering
Inventering  artinventering
Inventering  artinventering
Rapport

Rapport

Rapport
        strandängsbete, backsvala,
Rapport
        salmonella, fågeldöd
Rapport    Vit stork
        Områdesinventering, Nordöstra
Inventering
        Skånes skärgård
Fågelskydd
        Gråsiska, videsparv, labb,
Ringmärkning
        silvertärna, gråtrut
Observation  Kaspisk trut
Dikt
Utmärkelse   Pilgrimsfalk
Ämne        Sökord
          Kungsörnsavtal med
          Länsstyrelsen, ny FiSk-
          redaktion, Kärrsnäppa - EU-
          projekt, Gränser för SkOF
Förening
          (landskap), Sydsten och
          berguvar, Vit stork från Polen till
          storkprojektet, Skånsk
          Skådarguide klar
Skådare      Skånska skådare
Skådare      Skånska skådare
Skådare      Skånska skådare
Betraktelse
Rapport

Exkursion
Foton
Projekt      Vit stork
Atlasinventering
Atlasinventering  Rutor Kung/Dam
          Artinventering, lite av varje om
Ekologi
          tjäder
          artinventering, skräntärna,
          kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
          silvertärna, småtärna,
          svarttärna
Atlasinventering
          Plus dikt av Sven Christer
Betraktelse
          Swahn
Ekologi
Häckning      Stadsduva, tamduva
Betraktelse    Trana, häckning
Ekologi      avstyr predatorer
Språk
Projekt      Vit stork
Utmärkelse     Kenneth Bengtsson
Ämne     Sökord
       Sune Arlebo, Pehr H Enckell
Förening
       hegersgäss, hedersgås
Förening
Skådare    Skånska skådare
Kurs
Reserapport
Skådning   Kommunskådning, microbirding

Vinterrally  KriX
Observation  vinterförekomst
Reserapport

Observation  endast foton
Rapport
       artinventreing, förekomst förr
Häckning
       och nu
       förekomst av rovfåglar och
Område
       ugglor
Fågelskydd  råka
Häckning   Häckar i kraftledningsstolpe
Olycksfall  Kattuggla trafikoffer
Optik
Optik
       Infobroschyr klar,
       Vindkraftplanering på land,
Förening
       Nilgås, kitesurfing, Gröna
       Stöveln
       Elbil från Sydkraft E.ON,
       Atlasinventering, skärfläcka,
Rapport
       kitesurfing, 50-årskrönika, TT-
       Line AB
Inventering  områdesinventering
Skådning   24 timmars rally
Ämne        Sökord

Observation    Stoby våtmark

Observation    Kåseberga
Observation    Råbydammen
Dikt
Holkprojekt

Litteratur
          artinventering,
Inventering
          riksinventeringsart
          Atlasområde Malmö-Burlöv
Atlasinventering
          med omland
Atlasinventering
          Gustaf Rudebecks
Runa
          Stipendiefond
Område       Lund
Betraktelse    Österlen
Rrk        blanketter via Svalan
          ANSER-register, donation
Förening      genom testamente Holger
          Gabrielsson, Falsterbokrönika
          iberisk gransångare, 50-
Rapport
          årskrönikan
Skådare      Skånska skådare
Skådare      Skånska skådare
Förening
Evenemang
Reserapport    Sort sol, stare
Exkursion
          Svärta, havsörn, kungsörn,
          pilgrimsfalk, svartbent
Häckning      strandpipare, kentsk tärna,
          skräntärna, berguv, kornsparv i
          sydost, kornsparv i sydväst
Projekt      Vit stork
Resume       30-årsjubileum
Rapport
Ämne        Sökord

Rapport

Rapport      Gransångare
Rapport      storskarv, råka, backsvala
Rapport      Vit stork
Holkprojekt    Kattuggla
Förekomst
Litteratur
          Häckning av lärkfalk i korpbo i
Ekologi
          kraftledningsstolpe
          Gustaf Rudebeck, dikt av Gun
Område
          Böök-Hederström
Betraktelse
Upprop       Kända förekomster i tabell
Foton       Vinterrally
Utmärkelse
          Mattias Persson, Mattias
Utmärkelse
          Olsson, Patric Carlsson
          KOF, Nordöstra Skånes
Utmärkelse
          fågelklubb
Förening
          Rutor Kung/Dam,
          Kommunläget, storkar, snögäss
          och parkankor, grågås,
Atlasinventering  rapphöna, glada, kärrsnäppa,
          skrattmås, göktyta, stenskvätta,
          björktrast, sävsångare,
          gransångare
Rapport
Skådare      Skånska skådare
Skådare      Skånska skådare
Kurs
Observation
Dikt
Förekomst     Rödbena, robusta
Ämne        Sökord
          artinventering, skräntärna,
          kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
          silvertärna, småtärna,
          svarttärna
Förekomst
Mortalitet     ringmärkt finsk, trafikoffer
Betraktelse
          Falsterbokommittén,
          storkprojektet sämre ekonomi,
Förening
          skånesvararen läggs ner,
          gåsseminarium
Förening      Viken, Fågel Oscar till KOF
Rrk        Ny hemsida
Skådare      Skånska skådare
Skådare      Skånska skådare
          Länsstyrelsen stödjer
Rapport      ringmärkningen, guidning,
          fågelinfluensa
Foton
Vinterrally
Exkursion
Ekologi
Inventering    Artinventering
Inventering    Områdesinventering
Betraktelse
Betraktelse
Häckning
Häckning
Litteratur
Förening
Ekologi      Rödbena
Atlasinventering
Exkursion
Förening
Ämne        Sökord
          Storskarvkoloni på Eskilstorps
Rapport
          holmar övergiven
          Områdesinventering, orre,
          storspov, grönbena,
Inventering
          ljungpipare, trana, sångsvan,
          repris av inventering 1978
          artinventering,
Inventering    riksinventeringsart, beskrivning
          av samtliga lokaler

Historia      Om Johan Wilhelm Zetterstedt
Dikt
Inventering    Områdesinventering
Atlasinventering  Göktyta
Fågelskydd
Förekomst     Storbritannien, röd glada
Foton
Skådning      13-15 oktober
Utmärkelse
Förening
Rrk
Rapport      12-årig rörsångare
Inventering    Rara häckare 2006
Inventering    Rara häckare 2006
Inventering    Rara häckare 2006
Inventering    Rara häckare 2006
Inventering    Rara häckare 2006
Inventering    Rara häckare 2006
Inventering    Rara häckare 2006
Inventering    Rara häckare 2006
Skådare      Skånska skådare
Skådare      Skånska skådare
          områdesinventering, Kullen,
Inventering
          KOF
Ämne        Sökord
          Ankomstdatum för 16 arter
Historia
          1841-1851
Atlasinventering  Broschyr
Rapport
Upprop       Riksinventeringsart
Förekomst     SkOF tar ställning till arten
Debatt
Debatt
          Slutar som kassör efter 27 år.
Förening
          Karin Persson ny kassör
          Sturupspendeln, storkprojektet
Förening
          vit stork, Projekt berguv,
          Lättsamt om rovfåglar på
Ekologi
          Brittiska öarna 1957
Upplevelse
Atlasinventering  Rutor Kung, Hybridpar
          Områdesinventering,
Inventering    Inventering 2006 och utveckling
          sedan 1956
Inventering    Artinventering
Betraktelse
Fågelsång
Betraktelse
Fågelsång
Betraktelse
Utmärkelse
Utmärkelse
Förening      Lund
Förening
Rrk
Atlasinventering
          Skärfläcka, rödhake,
Rapport
          gransångare, råka, dagboken
Vinterrally
observation
Skådare      Skånska skådare
Ämne     Sökord
       artinventering, skräntärna,
       kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
       silvertärna, småtärna,
       svarttärna
Inventering  Artinventering, Malmö hamn
Förekomst   Etablering i olika områden
       sädgås, bläsgås, grågås,
Taxering
       vitkindad gås, kanadagås
       Områdesinventering, näktergal,
Inventering
       gransångare
Betraktelse  Talgoxe
Betraktelse
Betraktelse
Förening
Rapport    Skärfläcka
Förekomst   Elfenbensnäbb
       Vit stork, kungsörn, havsörn,
       skräntärna, berguv, kornsparv,
       storlom, vitkindad gås, nilgås,
       svärta, ängshök, pilgrimsfalk,
       svartbent strandpipare,
       ljungpipare, sydlig kärrsnäppa,
       roskarl, svarthuvad mås,
Häckning
       svarttärna, sillgrissla, tordmula,
       tobisgrissla, tornuggla,
       skärpiplärka, svarthakad
       buskskvätta, höksångare,
       brandkronad kungsfågel,
       trädgårdsträdkrypare (med
       felaktig info).
       artinventering,
Inventering
       riksinventeringsart
       artinventering,
Inventering
       riksinventeringsart
Historia   Skydd av Måkläppen
       avskrift av notis i
Historia
       Jägarförbundets nya tidskrift
Ämne        Sökord
          gråhakedopping, smådopping,
Atlasinventering  sångsvan, fältpiplärka,
          nattskärra, svartmes
Skådartips     Vinterskådning
Rehabilitering   Vård av unge
          Kommentar till uppsats i Anser
Häckning
          2:2007
Upprop
Upprop
observation
Skådning      Tomtskådning
Reserapport
Ringmärkning    Blåmes
Skådare      Skånska skådare
Foto        Fotopotpurri
Förening
Utmärkelse     Olof Persson, Peter Öhrström
Rapport
          Lågtryck, mesinvasion, blåmes,
Rapport
          havsörn,
Inledning
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
          Områdesinventering,
Inventering
          Vattenriket
          artinventering, skräntärna,
          kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
          silvertärna, småtärna,
          svarttärna
Skådartips
Skådning      oktober
Skådning
Atlasinventering
Förekomst
Upprop
Rapport
Ämne        Sökord
Register
Utmärkelse
Vinteratlas    Strandskata, svart rödstjärt
Rättsfall     Råka
Historia      Tornuggla
Skådartips     Vårskådning
Rapport
Ledare       Ny ordförande
          Knipa, rapphöna, trana,
          enkelbeckasin, rödspov,
Atlasinventering
          gransångare, brandkronad
          kungsfågel, talltita
Skådartips     Sommarskådning
Ringmärkning    Kentsk tärna
Skådare      Skånska skådare
Skådartips     Inför en engelsk skådarguide
Betraktelse
Utmärkelse
Förening
          Jämförelse av antal arter 1908
Historia      och 2008 med utblick på
          Schleswig-Holstein
Flyttning
observation
observation
Vinterrally    129 arter
Rapport      Skärfläcka, Landgrens holme
Fältbestämning
Häckning      Skärfläcka, Landgrens holme
Skådartips     Sommarskådning
Betraktelse
Historia      Utblick mot Danmark. Fyrfall.
Förekomst     Vit stork
Historia
Historia      om Lars-Erik Larsson
Atlasinventering
Förening
Inventering    Områdesinventering
Skådare      Skånska skådare
Ämne        Sökord
          Övervakning av reservat
Rapport
          överträdelser
Häckning
          snatterand, ejder, kricka,
Atlasinventering
          ormvråk, duvhök, tornfalk
          En titt på rovdjursförföljelsen,
Historia
          skottpengar
          Bergfink felaktigt angiven från
Rättelse
          förra numrets omslag
          jaktärende, örnbrev, engelsk
Förening
          skådarguide 1500 tryckta,
          Havsörn, kungsörn, större
Mortalitet
          skrikörn
Betraktelse    nattliga jakter i England
Betraktelse
Betraktelse    Lavskrika
Flyttning     Kustlabb, fjällabb
Rapport
          Svärta, vit stork, havsörn,
          ängshök, kungsörn, sydlig
Häckning      kärrsnäppa, svartbent
          strandpipare, roskarl, berguv,
          kornsparv
Upprop
          ringmärkningsrekord, pärluggla,
Rapport      lappuggla, blåstjärt, renovering
          av fyren
Inventering
Holkar       Temperaturstudie träbetongholk
Holkar       Lång livslängd
Häckning      Röd glada
          artinventering, skräntärna,
          kentsk tärna, fisktärna,
Inventering
          silvertärna, småtärna,
          svarttärna
Ämne      Sökord
        Paul Rosenius, småtärna,
        skärfläcka, sommargylling, svart
Historia
        stork, kungsfiskare, blåkråka,
        röd glada
Ekologi    slår storskarv
Reserapport  Exkursion till Skåne
observation
observation
rapport
Ledare
Flyttning   Pärluggla
Jakt      Fällor, fällfångst, regelverk
Ringmärkning
Betraktelse
        drunknad räv intresserar
observation
        havsörnar
Upprop
Betraktelse
        tidiga häckningar av kattuggla,
Häckning    ringduva, sothöna, knölsvan,
        vigg
Vinterrally
Reserapport  Polen
Rapport    Lappuggla, skärfläcka
Foto
        Grågås, vitkindad gås,
Skyddsjakt
        decimering av
        Höganäs kornsparv, Malmö
Kommunfåglar  tofslärka, Bromölla roskarl,
        Vellinge svartbent strandpipare
Kommunfåglar
Kommunfåglar
Inventering  strandängsarter
Inventering  områdesinventering
        blandkull, lusfluga, lusflugor,
Ekologi
        tornseglare
Betraktelse  Midsommar
Betraktelse  Ångermanland
Ämne      Sökord
Betraktelse  Jämtland
Häckning
Häckning    Svarttärna
Jakt      Paragrafjusteringar
Upprop     Behöver mer folk
Förening
        Helikopter över Måkläppen,
Rapport    Vingar över Falsterbo - ny
        upplaga
        Medd nr 4 från Falsterbo
Observation  fågelstation, fyndet numera
        underkänt
        Medd nr 5 från Falsterbo
Observation
        fågelstation
        Medd nr 22 från Falsterbo
Observation
        fågelstation
Hot      Vindmölla, vindmöllor
Inventering  Områdesinventering
Inventering  Artinventering
Övernattning  Konflikt, kaja
Ekologi    förekomster, födoval, skötsel
        Grågås, kanadagås, sädgås,
Ekologi
        bläsgås

Ekologi    Grågås

EkologiInventering  Fågelsångsdalen


Diverse
Inventering  Nötväcka
Ämne      Sökord

Ekologi


Ekologi    Grågås

Flyttning

Flyttning   Heinei

Flyttning

Övervintring  Storskarv

Flyttning

Häckning

Övervintring  Storskarv, sillgrissla, tordmule
Ringmärkning
        Grågås, bläsgås, sädgås,
Ekologi
        kanadagås, vitkindad gås


Flyttning   Grågås


Ekologi
Häckning    Ringduva
Förekomst

Häckning    Backsvala
Häckning    Grågås


Ringmärkning
Ämne      Sökord
Förekomst


Flyttning


Ekologi    Grågås

Flyttning

Ekologi    Stare

Ekologi


Ekologi


Ekologi    Stare

Övervintring


Övervintring  Knölsvan, sångsvan, sothöna


TaxeringRingmärkning        Gråhäger, 36 par Yddingesjön,
Ekologi
        50 par Maglehem
Ekologi    Vit stork
Förekomst   Vit stork, sockenförekomst
Förekomst   Vit stork
Förekomst   Vit stork, sockenförekomst
Område     Krankesjöns fågelliv
Ämne     Sökord
Flyttning   Vit stork
       Påträffade fågelarter. Skrattmås
Område    etablerade sig 1930, 60 par
       1931
Förekomst   Vit stork
       efter handskrift av Gustaf
Häckning
       Lidbeck 1759, vit stork
       Vit stork. Några belysande
       uppgifter om dess utbredning
Ekologi
       och förekomst under 1800-talet
       samt om storkkatastrofen 1856
Förekomst   Vit stork
Inventering  artinventering, vit stork
Ekologi    Vit stork
       Håslövs boställe, 6 par ejder, 2
Område    par skärfläcka, 2 par gravand, 1
       par prutgås
Häckning   Bomaterial
Förekomst   11 par i två kolonier 1933
Förekomst   Kullen, kullaberg
Fågelskydd  Förföljelse, jakt
Ekologi    Vit stork

Område
Område    artgenomgång
Inventering  Områdesinventering
Område    Skärlderviken
Inventering  Vit stork
Inventering  Vit stork
Inventering  Områdesinventering
Ämne      Sökord
        Områdesinventering, Landön,
        Lägerholmen, Brödjeholmen,
        fiskmås 500, silltrut 125, gråtrut
Inventering  10, fisktärna 100, silvertärna
        50, roskarl 6, svärta 3,
        skärpiplärka 40, ej småtärna,
        kentsk tärna, skrattmås
Häckning    Vit stork, 20 flygga ungar
        Vit stork, katastrof - 1 flygg
Häckning
        unge
Inventering  Artinventering, svart rödstjärt
Förekomst   Vit stork

Förekomst
Område     Artförteckning
Observation  Löddesnäs 1943
Inventering  Vit stork
Inventering  områdesinventering
Område     Häckfågelfauna, bl.a. Ringduva

Område     Artförteckning
Inventering  Vit stork
Miljö     oljeskada
Område     Artförteckning
Jakt
        Kullaberg, trevlig och
Område     omfattande artikel som också
        innehåller mycket elände
Fågelstation
        Artinventering, kentsk tärna,
Inventering  Eskilstorps holmar, Måkläppen,
        Själrönnen, Ängholmarna
Ämne      Sökord
        Vinterutfodring av knölsvan i
        Vikhög, Helsingborg,
Övernattning
        Landskrona, Malmö, Trelleborg,
        Ystad
Flyttning   Äspet
        Knölsvan, sångsvan, Fredrik
Övernattning
        Nilsson i Trelleborg utfodrar
        Bökeberg, Yddingen,
Allmänt    ortolansparv, Fjällfotasjön,
        Björkesåkrasjön, Börringesjön
Utdikning
Område
Inventering  Artinventering
        Mkt om fåglar, bl.a. Häckfåglar
        1902, skrattmås, kentsk tärna,
Område
        skärfläcka, gråtrut, silltrut,
        fiskmås, ejder
Förening    Om SkOF
        Bl.a. morkulla, rovfåglar,
Jakt
        duvhök, samförstånd
Fågelskydd

Område

Område
Område     Sjölunda, Spillepeng
Flyttning
Område
Område
Förekomst   Områdesinventering
Jakt      Allmänt, definitioner
        Fasan, rapphöna, sädgås,
Jakt
        kråka, skata, duvhök
Inplantering
Förekomst   Allmänt om
Övervintring  Sädgås
Ämne      Sökord
        Silltrut, fiskmås, ejder,
Ekologi    konstaterar god samlevnad och
        att decimering ej är nödvändig
        vigg, bergand, brunand, knipa,
Övervintring
        ejder. Storskrake, småskrake
Ekologi
        Medd nr 62, allmänt om fåglar,
Område     området, fågelstationen och
        SkOF
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Miljö

Område

Jakt      Duvhök kontra fasan


Inventering  Områdesinventering, Kullen
Område

Inventering  Områdesinventering

        bl.a. om häckfåglar vid Lunds
Område
        reningsverksdammar vid Källby
Inventering  Områdesinventering
        Områdesinventering, Landön,
Inventering
        Lägerholmen, Brödjeholmen
        Artinventering av råka,
Inventering  huvudsakligen mellan Dalby
        och Simrishamn
Ämne        Sökord
          Söderåsen, Romeleåsen,
Inventering
          Linderödsåsen
          turkduva, kärrsångare,
          sommargylling, björktrast, korp,
Atlasinventering  tornuggla, mellanspett,
          ortolansparv, kornsparv,
          tofslärka
Inventering    artinventering
Projekt
          Spillepeng, inkl bildsvit från
          Sjölundadammarna och
Område
          Lommabukten 1965-1989 av
          Arne Schmitz
Område
          Lybeck, Allmänt om, bl.a.
Område
          storskarv
Område       historik, häckfågelförekomst
          sångsvan, grågås, kanadagås,
          gravand, strandskata, fiskgjuse,
Förekomst
          svarthalsad dopping, rödspov,
          brushane
          Kärrsnäppa, svartbent
Förekomst
          strandpipare
Förekomst     Kornsparv
Förekomst
Fågelskydd     Svarttärna
Fågelskydd
Förekomst     Röd glada
Förekomst     Storskarv
Förekomst
Projekt
Förekomst
          Temabok om vit stork,
Projekt
          storkprojektet
Område
          Om SkOF, Skånes
Förening
          Ornitologiska förening
Ämne       Sökord
Rehabilitering  Om KFV
         Områdesinventering,
Inventering   kungsfiskare, mindre hackspett,
         forsärla, strömstare

Inventering   Områdesinventering

Inventering   Artinventering

Ringmärkning
Runa
Inventering   Områdesinventering

Flyttning
Förekomst
         Grågås, sädgås, kanadagås,
         bläsgås, spetsbergsgås,
Taxering
         fjällgås, kanadagås, vitkindad
         gås
Inventering   Artinventering
Inventering   Områdesinventering

Inventering   Artinventering
         Örninventering, havsörn,
Inventering
         kungsörn
Historia

Observation
Observation   Häckeberga
Förekomst    Vit stork
Observation   6 ex över Falsterbo
Sträckräkning
Ämne      Sökord
Sträckräkning  Del 2
Häckning    Silvåkra 26 april
        Krankesjön, Vombsjön,
Förekomst
        Sjölunda, Skanör, Ringsjön
        Strandskata, fisktärna,
Sträckräkning
        silvertärna, svarttärna, ejder
Observation   Hammarsjön, Skanör
Observation   Hammarsjön
Förekomst    Många uppgifter för Skåne
Inventering   Vit stork
        Mindre flugsnappare,
Observation
        Häckeberga
        Häckade på Skanörs Ljung,
Observation   sågs Bjärsjöholm, Trolle
        Ljungby, Lund, Hammarsjön
        Områdesinventering,
Inventering
        Helsingborg
        Häckning Sövdeborg
Förekomst    Snogeholmssjön, obs
        Krankesjön, Häckebergasjön
        områdesinventering,
Inventering
        Helsingborg, del 2
Inventering   Vit stork
        Regionalavdening, föregångare
Förening
        till SkOF
Inventering
Häckning    Krankesjön, Häckebergasjön
Observation
Observation   Krankesjön 1945
Inventering   Vit stork
Häckning    Maltesholm 29 mars
Häckning
        Yddingesjön, Krankesjön,
Häckning    Törringelund, Djurslöv, Burlöv
        med flera platser
Ämne     Sökord
Häckning   Åkarp, Kronetorp

Häckning   Kronetorp, ruvade 13/9
Häckning
Häckning   Vit stork
Observation  Krankesjön
Observation  Ryssberget
Ekologi    Oxie, sånglärka
Flyttning   Tornseglare, Falsterbo
Observation  Veberöd
Observation  Åkarp
Observation  Oppmannasjön
Häckning   Helsingborg
Förekomst
Häckning   Landskrona
Häckning   Forsärla
Observation  Skjuten 1947
Ekologi    Vårsträckande lövsångare
Häckning   Sjölunda
Förekomst   Mycket om arten i Skåne
       Borgeby, Alnarp, Landskrona,
Observation  Sövdesjön, Trolle Ljungby,
       Kristianstad
Observation  Möjlig häckning i Börringesjön
Invasion
Ekologi
Häckning   Entita
Förekomst   Tyringe
       Hussvala ungar i bo 30
Häckning
       september
Förekomst   Runt Falsterbohalvön
Observation  Tollarp
Observation
Förekomst   V Broby
Ämne     Sökord
Förekomst

Förekomst   Uppgifter från Skåne, bytesval
Förening   Presentation av plan
Förekomst
Förekomst   Stare, 600 ex
       Mindre flugsnappare,
Flyttning
       Fågelsångsdalen, Falsterbo
Häckning   Perstorp med omnejd
Förekomst
Födoval    Födosöker i fruktträd
       Hussvala 19 nov, ladusvala 7
Förekomst
       nov, tornseglare 7 okt
Flyttning   Från Helsingborg över Öresund

Observation

Häckning   Forsärla, Margretetorp
Förekomst
Förening   Tomtfrågan löst
       Lövsångare plus åtskilliga
Flyttning
       andra
Observation
       Vägdödlighet Höllviksnäs till
Mortalitet
       Falsterbo 1949-1951
Häckning   Harlösa
Förening   SkOF bildas

Observation  Vitögd dykand, Vegeåns utlopp
       Ringduva i Landskrona med
Häckning
       unge i boet 1 november
Förening   SkOF bygger. Foto av bygget.
       Fågelsångsdalens
Inventering
       inventeringsserie förbereds
       Häckar i Skälderviken,
Förekomst
       Trelleborg, okynnesjakt
Ämne      Sökord
Övervintring  Klippan
        Vinterobsar plus häckning vid
Förekomst
        Färingtofta
        6 ex till Skånes Djurpark, Vit
Inplantering
        stork
Observation  Skanör
Fenologi    Tornseglare nydöd 7 december
Observation  Landskrona 2 december 1951
Förening    Invigd
Observation  Första skånefynd
Observation  Torrlösa Svalöv
Förening
Häckning    Kristianstad
Observation
Häckning    Turkduva
Observation  Landar på fiskebåt
Förening    Verksamhet
Ringmärkning
Invasion    Skånefynd
Häckning    svarttärna, minst 30 bon
Fågelskydd   Knölsvan
Förekomst   Klippan
Häckning    Stare, Klippan
Observation  Åhus
        Kaja, rödhake, forsärla,
Observation  gärdsmyg, varfågel, gråhäger,
        ringduva, morkulla, rörhöna
Observation
Förening
Observation

Observation
Observation  Större piplärka
Ämne       Sökord
         Större skrikörn vid Sjölunda
Observation
         nämns också
Flyttning    Medd nr 7
Observation   Landskrona
Observation   2 ex i Skälderviken i januari
Ekologi     Lund
Observation
Observation   dött ex i Kristianstad
Ringmärkning   Nötskrika
Observation   Häckeberga
Observation   Sjölunda och Svalöv
Observation   Skanör
Rehabilitering
Flyttning    Medd nr 9
Observation   50 ex rastar vid Alnarp i april
Flyttning    medd. Nr 10
Förekomst
Flyttning    Yddingesjön
Häckning     6-7 par i Börringesjön 1955
         Medd nr 11, 1292 - 20864 ex
Flyttning
         medel 8011
Observation   25 ex vid Sjölunda
Flyttning    Medd nr 12
         3 par häckade vid Perstorp
Häckning
         1957
         Stare, tusentals dog i juli,
Miljö
         dödlighet, DDT, besprutning
Inventering   artinventering
         Medd nr 13, obs i Falsterbo.
Observation
         Fyndet numera underkänt
         artinventering, brun kärrhök, 10-
Inventering
         13 par i Skåne
         Få mindre flugsnappare och
Förekomst
         noll rosenfink i Skåne
Ämne      Sökord
        Medd nr 14, Falsterbonäsets
        häckfågelfauna, höga siffror för
        vinterhämpling, trädpiplärka,
Flyttning   gulärla, lärkfalk, brun kärrhök,
        bivråk, ejder, låga siffror
        trädlärka och pilgrimsfalk,
        nötskrika invasionsfågel
Förekomst
Fenologi    Vid Hököpinge 28 nov 1957
Häckning    Studie i Malmö
        Tornseglare, flera
Flyttning
        novemberfynd
Ekologi    övervintrare, handtam
Ringmärkning
Ringmärkning
Flyttning   Medd nr 15
        Gräsand, brunand, knipa,
Förekomst   storskrake, gråtrut, fiskmås,
        skrattmås
Häckning    Sövdesjön
Ekologi    Gräsand, Vomb, Klingavälsån
Ekologi    Vombsjön, jakt på storskrake
Observation
Häckning    Torna Hällestad
Häckning    i rapsfält vid Kämpinge
Ringmärkning
Observation  inlandsfynd vid Vombsjön
Förekomst
        Mölle, första häckfynd, mindre
Häckning
        flugsnappare
Häckning
Ämne     Sökord
Häckning
Observation  Flommen, Yddingesjön
Observation  Hammarsjön
Observation  Törringelund
Flyttning   ladusvala, Hussvala, Backsvala
       Skogssnäppa, rödbena, jaktfalk,
Observation
       skedand, snatterand
Observation
Flyttning   Svart rödstjärt
       Illegal omfattande äggtäkt i
Fågelskydd  nordost. Äggen användes som
       minkmat!
Observation  Bl.a. om häckande björktrast
Häckning   Höör
Observation  Sjölunda, Spillepeng
Ekologi

       Bläsand, strandskata, rödspov,
Observation
       skärfläcka, turkduva, strömstare
Häckning
Observation  Sjölunda
Observation  Nötkråka
Observation  Trolleholm
       Stoppat ex från Kullen,
Observation
       Nordamerika
Observation  Falsterbo
Observation
Häckning
Vinterfynd
Häckning
Upprop    ökat antal vinterobservationer
Ämne       Sökord
         Medd nr 20, skedand, bläsgås,
         ormvråk, pilgrimsfalk,
Flyttning
         skogsduva, trädlärka, ringduva,
         skrattmås, fiskmås, ejder
Förekomst    Turkduva häckar i Ängelholm

Flyttning    Sädgås, bläsgås

         vitkindad gås, ormvråk
Flyttning    dagsrekord 14000, dvärgmås,
         rosenkakadua
         Krankesjön 2 jan 1961, Häljarp
Övervintring
         26 dec 1961, första kända fall

Observation   Skillinge i augusti
Observation   Sjölunda
Förekomst    Minst 10 ex i Helsingborg 1961
Häckning     Botillelund, Stångby 1932

Observation   Kejsarörn, Häckeberga


Fältbestämning


Ekologi     Småfläckig sumphöna
Ekologi
Förekomst    Kristianstad, Hässleholm
Observation
Observation   4 ex i Åhus
Flyttning    Medd nr 23
         vomb- Krankesjön, fyndet
Observation
         numera underkänt
Observation   Egeside träsk
Flyttning    1500-2000
Observation   Lund 1962
Ämne     Sökord
Observation  bl.a. häckande sångsvan
Observation  Åhus
Förekomst   Även historiska fynd


       Enkelbeckasin, dvärgbeckasin,
       morkulla, strandskata, tofsvipa,
Vinterfynd  storspov, myrspov, ljungpipare,
       skogssnäppa, kärrsnäppa,
       kustsnäppa, skärsnäppa


Häckning   Gulärla, medd nr 24
Vinterfynd

Ekologi    Stormfågel

       Mindre flugsnappare,
Observation
       Trolleholm, Helsingborg
       bl.a. misstänkt häckning av
Observation  gransångare vid Ljunghusen
       1961
       bl.a. 50 döda stormfågel,
Observation
       toppskarv
Häckning   Helsingborg 1958

Flyttning   Medd nr 25

       Fågeldöd, kvicksilver, betat
Fågelskydd
       utsäde
       Fyledalen, fyndet numera
Observation
       underkänt
Observation
Observation
       många obsar, bl.a. häckning av
Observation
       spillkråka i Ljunghusen
Invasion   Några skånefynd
Ämne      Sökord
        Fågeldöd, kvicksilver, betat
Fågelskydd
        utsäde
Observation  Vitkindad gås, spetsbergsgås
Observation  Vombsjön, första ? Skånefynd
        Fågeldöd, kvicksilver, betat
        utsäde, gulsparv, ortolansparv,
Fågelskydd   kornsparv, råka, tornfalk,
        havsörn, berguv, kattuggla plus
        åtskilliga andra

Invasion    Skånefynd

Flyttning   450 ex över Björkesåkrasjön
Ekologi
Rapport    Medd nr 27
        Medd nr 28, Falsterbo, vikter på
Biometri
        tättingar
Rapport    Medd nr 29

Observation

Rapport    Medd nr 30
        Börringesjön, fyndet numera
Observation
        underkänt
Observation  Malmö

        Gräsand, bergand, vigg,
        brunand, knipa, alfågel, svärta,
Vinterfynd
        sjöorre, ejder, storskrake,
        salskrake, sothöna

Ringmärkning  Medd nr 33

Invasion    Skånefynd
Ämne     Sökord
Förekomst

Häckning   Områdesinventering
Flyttning   Medd nr 34
Ekologi    Hammarsjön
Taxering
Jakt     Jaktutredning föreslår
       Medd nr 35, gräsand, kricka,
Ekologi
       skedand, bläsand
       bl.a. Kanadagås, vitkindad gås,
Rapport
       grågås, björktrast, gulhämpling
Rapport
Häckning   Hammarsjön

Rapport    Pärluggla invasion

Ekologi

Flyttning   Skånefynd

Observation  Ravlunda

Jakt
Ekologi    Lund
Ekologi    Sädgås

Häckning   Fågelsångsdalen
       Skrattmås 2-3000 par i
Rapport
       Hammarsjön
Observation  Ljunghusen

Taxering
Ämne      Sökord
Jakt

Rapport    Medd nr 39

Övervintring

Ekologi
Förekomst
Rapport
Förening
Runa
Inventering  artinventering, riksinventering
Rapport
Fågelskydd
Inventering  artinventering, riksinventering
Fågelskydd   Ryssland.

Inventering  Artinventering, ca 28 par
        Invasion av sidensvans,
Rapport
        grönsiska, gråsiska, blåmes
        bl.a. häckning och jämförelser
Ekologi    mellan stads- och
        skogslevande individer
Flyttning   ankomstdatum

Övervintring  Blå kärrhök

Ekologi

Rapport

Taxering

Inventering  Områdesinventering
Ämne     Sökord
Taxering
Inventering  artinventering, riksinventering
       brun kärrhök, artinventering,
Inventering  riksinventering, 19-21 par i
       Skåne
Ekologi    Skärfläcka
Ekologi
Häckning   Uppland
Häckning   Vomb
       Gråhäger, artinventering,
Inventering
       riksinventering
Hot
Rapport
Rk      Rrk
Runa
Inventering  artinventering, riksinventering
       Presentation av meddelande 1-
Uppsatser
       43
       Ringmärkning, lövsångare,
Flyttning   ladusvala, rödstjärt, rödhake,
       gulärla, medd nr 46
       Ringmärkning, medd nr 47,
Flyttning   blåmes, talgoxe, svartmes,
       stjärtmes
Flyttning   Medd nr 49
Flyttning
       Inga fynd i Skåne,
Inventering
       Artinventering, riksinventering

       Talgoxe, blåmes, entita, svartvit
Holkprojekt
       flugsnappare

Invasion

Förekomst
Ämne     Sökord
Rapport
Inventering  artinventering, riksinventering
Förekomst

Häckning   Araslövssjön 1972

Häckning

Jakt


Flyttning   Medd nr 55, ejder

Observation  Vallåkra, Skåne
Rapport


Ekologi    Medd nr 56Flyttning   Trana, Medd nr 65
Flyttning   Medd nr 66
Ekologi

Förekomst

Inventering  artinventering, riksinventering
Observation  Domsten, Helsingborg
Rapport
Förekomst

Häckning
Ämne      Sökord
        gräsand, bläsand, bergand,
        vigg, brunand, knipa, alfågel,
Förekomst    svärta, sjöorre, ejder,
        småskrake, storskrake,
        salskrake, knölsvan, sångsvan
        Gråhäger, artinventering,
Inventering
        riksinventering
Ekologi
Rapport
Övervintring
Observation   Yngsjö
Projekt     Röd glada
Flyttning    Ringduva

Hybridisering  röd glada
Holkprojekt
Ekologi     Sövdesjön
Område
Flyttning
Ekologi
Inventering   artinventering, riksinventering
Ekologi
Ekologi     Vejbystrand
Häckning    Perstorp med omnejd
Häckning    ungar i bo 30 september
Projekt
Förekomst
Flyttning
        mycket gedigen uppsats som
Förekomst
        täcker allt
Förekomst
Ämne       Sökord
Övervintring   Alfågel

Taxering
Projekt
         småfläckig sumphöna,
Inventering
         artinventering, riksinventering
Observation   Stubbstjärtseglare, Krankesjön


Observation   Numera underkänt

Jakt       50 %
Inventering   artinventering, riksinventering
         artinventering, cabaret,
Inventering
         brunsiska
Fältbestämning  Alförrädare, Lundåkrabukten
Projekt
Ekologi     Hamstring
         Bivråk 8000, brun glada 5, röd
         glada 60-70, havsörn <100,
         brun kärrhök 520, blå kärrhök
         1500, ängshök 50, duvhök
Taxering     6000, sparvhök 14000, ormvråk
         18000, fjällvråk 7000, kungsörn
         300-400, fiskgjuse 2000,
         tornfalk 3000, stenfalk 5000,
         lärkfalk 1000, jaktfalk 1

Arkeologi    Recension av bok


Invasion
Projekt
         brun kärrhök, 65-70 par i
Inventering   Skåne, artinventering,
         riksinventering
Ämne       Sökord
Förekomst
Förekomst
Förekomst    cabaret, brunsiska
Ekologi     Vomb
Debatt      med svar från SkOF
         förekomst, ekologi,
         betesskador, jakt och vård,
Diverse
         grågås, bläsgås, sädgås,
         vitkindad gås, kanadagås

Observation

Ekologi     Skanörs ljung
Häckning     Lappland

Projekt     röd glada
Projekt     mkt kort notis
         bl.a. om förekomst, förföljelse -
Recension    många uppgifter, trädhäckande
         pilgrimsfalk - även i Skåne

Ringmärkning   Talgoxe

Ekologi

Förekomst
Fältbestämning
Häckning     Kullaberg, stora ungar 2 maj
Projekt
         gräsand, vigg, knipa, alfågel,
         ejder, småskrake, storskrake,
Taxering
         knölsvan, sångsvan, sothöna,
         storskarv
Ämne        Sökord
Ekologi      bergfink, ringduva
Förekomst
Observation    Vejbystrand, Rönnen

Ekologi      Övervintring


Taxering
Projekt      Röd glada

Ringmärkning    Observation


Fågelskydd     Sillgrissla, tordmule


Förekomst     cabaret, brunsiska

Projekt
Rehabilitering
Ekologi
Projekt
Häckning

Fältbestämning
Pigmentering    Trelleborg
Allmänt      Regional överblick

Observation    Dementi av fynd vid Löddesnäs
Förekomst     ej över 5000 par
Ledare       Vit stork, storkprojektet
          fyra debattinlägg om vit stork,
Debatt
          storkprojektet
          Fotoprojekt på Falsterbo
Åldersbestämning
          fågelstation
Ämne        Sökord
Projekt
Debatt       Vit stork, storkprojektet

Projekt
Projekt      Röd glada
          bivråk, brun glada, röd glada,
          havsörn, ormörn, brun kärrhök,
          blå kärrhök, ängshök, duvhök,
Flyttning     sparvhök, ormvråk, fjällvråk,
          kungsörn, fiskgjuse, tornfalk,
          aftonfalk, stenfalk, lärkfalk,
          pilgrimsfalk
Inventering    artinventering, riksinventering
Fältbestämning   Skanörs ljung
Jakt        Ledare
Ekologi

Häckning      Björkesåkrasjön

Häckning      Björkesåkrasjön
Projekt      Röd glada

Ringmärkning    Grågås

Projekt
Inventering    artinventering, riksinventering

Inventering    Områdesinventering


Åldersbestämning  Medd nr 125

Porträtt

Flyttning
Ämne      Sökord
        analys av parkförekomst, även
Förekomst
        rostand
Flyttning   Medd nr 130
Observation  Falsterbo
        Röd glada, blå kärrhök, duvhök,
Övervintring  sparvhök, ormvråk, fjällvråk,
        tornfalk

Ringmärkning  Grågås


Förekomst   tom 1989
Observation  Förstafynd i Sverige
Observation
Porträtt
Porträtt    Hans Larsson
Häckning    Järavallen 1990
Predation   Getterön, småtärna
Hot      Hotar Saltholm
Häckning    Hammarsjön
Flyttning
Porträtt    om Gunnar Roos

Område
Historia    Ormvråk
Häckning    Balsby, Kristianstad
        Fjäderlöss, lusflugor,
Parasiter
        fågelloppor, kvalster, fästingar
Flyttning
Förekomst   Röd glada
Allmänt

Invasion

Jakt
Ämne      Sökord
Inventering  artinventering, riksinventering
Fågelskydd   Ejder, miljöministern
        Presentation av arterna och
Ekologi
        deras ekologi
Ruggning    Bra genomgång
Upprop     om ringmärkta, färgringmärkta
Historik    Allmänt om utvecklingen
Inventering  artinventering, riksinventering
Hot
Observation  Förstafynd i Sverige
Inventering  Även övriga Sverige behandlas
Invandring
Förekomst   Storskarv
Fågelskydd   Kentsk tärna, fisktärna
Inventering  artinventering, riksinventering
Flyttning
Område

Ekologi    Ekologihuset i Lund
Ringmärkning
Flyttning   Infraröd detektor
        Fågelinfluensa, salmonella,
Sjukdom    campylobakter, enterococker,
        ornitos, psittacos, borrelia
Inventering  Hamninventering
Inventering  artinventering, riksinventering
Recension   Skånsk Skådarguide
Inventering  artinventering, riksinventering
        Vitryggig hackspett Görarps
Observation
        mölla, Råån, Skåne
Inventering  artinventering, riksinventering
Häckning    Studie
Ämne      Sökord
Fågelstation
Område     Allmänt om
Observation  Förstafynd i Sverige
Invasion    Vitkindad gås, höstrastande
Inventering  artinventering, riksinventering
Invasion
        Resultat av studie av dragande
Häckning
        morkulla
        Falsterbo, kentsk tärna, Peter
Ringmärkning
        Olsson
Observation  Förstafynd i Sverige
        atlantpetrell, förstafynd i
Observation
        Sverige
        Om tornfalkars predation på
Fågelskydd
        kärrsnäppa, småtärna

Inventering  artinventering, riksinventering

Fågelskydd
Populärt
Utmärkelse   Hussvala, ladusvala
Inventering  artinventering, riksinventering

Inventering  artinventering, riksinventering

Inventering  artinventering, riksinventering


Taxering    88 770 i Skåne

Inventering  artinventering, riksinventering
Porträtt    Bl.a. om Allt beror på vingar
        Om Jan Holmgrens
Ekologi
        tornseglarestudie
Fågeldöd
Ämne      Sökord
Inventering  artinventering, riksinventering

Inventering  artinventering, riksinventering
Recension
Invasion
Ekologi    Storskarv
Fågelskydd   E.ON
Recension
        Gråtrut, kaspisk trut,
Ruggning
        medelhavstrut
        albinism, leucism, melanism,
Pigmentering
        ino
        Kenneth Bengtsson, SOF:s
Utmärkelse   amatörforskningspris,
        Spillepeng
Tidskrift
M      Meddelande från Skånes Ornitologiska Förening
A      Anser
Fi     Fåglar i Skåne
F&F     Fauna & Flora
NiG     Natur i Göinge
OS     Ornis Svecica
SkåNa    Skånes Natur
Spo     Spoven
VF     Vår Fågelvärld
Få     Fågelåret
Ämne
Allmänt
Annons
Arkeologi
Art
Artbiografi
Artnamn
Artpresentation
Artväkteri
Atlasinventering
Avelsprojekt
Avhandling
Avvikande dräkt
Barnexkursion
Bestånd
Beteende
Betraktelse
Biologi
Biometri
Biotop
Biotoper
Biotopskydd
Bivråkens dag
Bokverk
Debatt
Dikt
Diverse
Dräkter
Ekologi
Etik
Etymologi
Evenemang
Evolution
Exkursion
Expedition
Fenologi
Filmrecension
Flyttning
Folktro
Forskning
Foton
Fotoprojekt
Framtid
Fynd
Fågel Oscar
Fågeldöd
Fågelfilm
Fågelkonst
Fågelmusik
Fågelmålning
Fågelnamn
Fågelskydd
Fågelskådning
Fågelstation
Fågelsång
Fågeltecknare
Fågeltorn
Fältbestämning
Färgsystem
Föda
Födoval
Förekomst
Förening
Författare
Förföljelse
Förord
Genetik
Gåva
Gästbesök
Handel
Historia
Historik
Holkar
Holkprojekt
Hot
Hybridisering
Hyllning
Häckfågelfauna
Häckning
Inplantering
Invandring
Invasion
Inventering
IT
Jakt
Jaktbrott
Jubileum
Kongress
Konst
Krönika
Kuriosa
Kurs
Ledare
Limnologi
Litteratur
Lokalhot
Lokalklubb
Läten
Meddelande
Metodik
Miljö
Mortalitet
Mytologi
Naturvård
Observation
Oljeskada
Olycksfall
Område
Optik
Paleontologi
Parasiter
Pigmentering
Populärt
Porträtt
Predation
Projekt
Projekt Berguv
Rapport
Rapportering
Rapsodi
Rara häckare
Recension
Rehabilitering
Reserapport
Reservat
Restaurering
Restips
Resume
Ringmärkning
Rk
Rrk
Ruggning
Runa
Rättelse
Rödlista
Sjukdom
Skogsinventering
Skrivelse
Skyddsjakt
Skådare
Skådarteknik
Skådning
Sponsor
Sponsring
Språk
Sträckräkning
Tag plats
Taxering
Taxonomi
Telefoni
Tidskrift
Tävling
Upprop
Uppsatser
Utbredning
Utdikning
Utfodring
Utmärkelse
Vinterfynd
Vinterrally
Vinterutfodring
Åldersbestämning
Övernattning
Översikt
Övervakning
Övervintring

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: anser, totalfil
Stats:
views:718
posted:9/4/2010
language:Swedish
pages:275