Morgenmiddag gaat opnieuw een vergadering door ivm het

Document Sample
Morgenmiddag gaat opnieuw een vergadering door ivm het Powered By Docstoc
					                 ACV-metaal  Picanol-Proferro–verbrugge–PsiControl
                   Morgenmiddag gaat opnieuw een vergadering door ivm het aangekondigd ontslag
                   van 45 arbeid(st)ers. Als ACV-metaal zullen we heel wat bijkomende informa-
                   tie vragen: Hieronder een aantal van de vragen en verduidelijkingen die door ons
                   zullen worden gesteld. We kregen als ACV-metaal graag een overzicht van:
                     De machines (naam + nummers) in BUMAC die verdwijnen. In de speciale OR
                       van 14 september antwoordde u op onze vraag of uitgezonderd de
                       “lanswielen” alle andere aangekondigde machines nu effectief verdwijnen
                       met JA. Graag een exacte timing (op papier) van wanneer welke machi-
                       ne effectief wordt stilgelegd en effectief verdwijnt. Indien het werk nu
                       door een externe leverancier zal worden gedaan dan graag de namen van
                       die leveranciers. Ook de eerste kwaliteitsrapporten zouden we graag
                       kunnen inzien.
                     Men deelde in de OR mee dat men blijft werken op een capaciteit van 4000 ma-
                       chines per jaar. Hoeveel arbeid(st)ers zijn er effectief nodig om deze volle-
                       dige capaciteit van 4000 machines te kunnen draaien. (indien mogelijk uitge-
                       splitst per afdeling)
                     Hoeveel arbeid(st)ers zijn er effectief nodig om BUMAC op maximale capa-
                       citeit te kunnen laten werken. (uitgesplitst per afdeling en onderver-
                       deeld in nodig voor “weaving solutions” of “third parties”)
                       Ook de vooruitzichten naar capaciteit (aankoop nieuwe machines) die no-
                       dig zullen zijn in BUMAC in functie van een maximale capaciteit van de
                       nieuwe Vormlijn (HWS) in Proferro. Hoe wordt de periode overbrugd
       Info...             tussen NU en de meer capaciteit van deze nieuwe Vormlijn.
                     Hoeveel arbeid(st)ers zijn er effectief nodig om PROFERRO op maximale capa-
  • Je ontvangt deze “ACV
   -@ctueel” op regelma-
                       citeit te kunnen laten werken. (uitgesplitst per afdeling en onderverdeeld in
   tige basis.              nodig voor “weaving solutions” of “third parties”)
                     Hoeveel arbeid(st)ers zijn er effectief nodig om VERBRUGGE op maximale
  • Bezoek onze website
   http://www.acvpicanol.be
                       capaciteit te kunnen laten werken. (uitgesplitst per afdeling en onder-
                       verdeeld in nodig voor “weaving solutions” of “third parties”)
  • A.C.V.-metaal staat
                     Hoeveel arbeid(st)ers zijn er effectief nodig om PSICONTROL op maximale
   steeds tot uw dienst!
                       capaciteit te kunnen laten werken. (uitgesplitst per afdeling en onderver-
                       deeld in nodig voor “weaving solutions” of “third parties”)
                     Hoeveel arbeid(st)ers kunnen betrokken partij zijn, indien een dossier brug-
                       pensioen wordt aangevraagd. Uitgesplitst per leeftijd en bereikte anci-
                       ënniteit.
                     Lijst van ALLE arbeid(st)ers die in 2009 het bedrijf reeds verlieten of moesten
                       verlaten. Welke arbeid(st)ers zijn volgens jullie reeds in mindering gebracht
                       sedert de aankondiging van januari 09?
                     De 45 aangekondigde ontslagen: een indeling van directe en indirecte arbeid
Jaargang 7                  (st)ers.


       209
30/9/09
                    …                     We houden u op de hoogte...

                      HTTP://ACTUEEL.ACVPICANOL.BE
                                            Pagina 2
           Kleurwedstrijd
         Sint-Maarten — Picanolgroup.
Dit jaar is er opnieuw een teken- & kleurwedstrijd voor de kinderen en kleinkinderen
van de medewerkers van Picanol, Proferro en Verbrugge en PsiControl. De deelname
is kostenloos maar er is een beperking van vijf tekeningen per deelnemer
Tekeningen : het onderwerp is vrij te kiezen. Voor kinderen tot en met 14 jaar.
Inkleuringen : Voor kinderen tot en met 7 jaar.
  Vraag tekeningen aan uw ACV-delegee. Indienen tot 19 oktober


Verplichte WERKweken
Hieronder de voorlopig voorziene verplichte werkweken.
  Afdeling         WEKEN  VANAF    TEM     verpl.werkweek
  kernmakerij       11    31/08/2009  15/11/2009  16/11/2009
  Proferro NV       11    07/09/2009  22/11/2009  23/11/2009
  Weekendwerkers PIC    12    05/09/2009  29/11/2009  05/12/2009
  Weekendwerkers PRO    12    05/09/2009  29/11/2009  05/12/2009
  Verbrugge NV       13    16/09/2009  13/12/2009  14/12/2009
  Psi Control - volledig  13    16/09/2009  13/12/2009  14/12/2009
  Picanol - volledig    13    16/09/2009  13/12/2009  14/12/2009           Griepvaccinatie.
Ook dit jaar kunt u zich “GRATIS” laten inenten tegen
de griep. Wie nog geen aanvraagformuliertje ontving
kan dit nog met onderstaand strookje. Geef dit dan af
aan uw ACV-delegee.
      HTTP://ACTUEEL.ACVPICANOL.BE