Dijital IXUS i zoom by mek10591

VIEWS: 29 PAGES: 6

									Digital IXUS i zoom Teknik Özellikler
  DİGİTAL KAMERA
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ
          Tip
          Etkin Piksel Sayısı
          Toplam Piksel Sayısı
          En boy oranı
          Renk Filtre Tipi
GÖRÜNTÜ ĠġLEMCĠSĠ
          Tip
OBJEKTĠF
          Odaksal Uzunluk
          Zoom
          Maksimum f/değer
          Yapı

ODAKLAMA SĠSTEMĠ
          Tip
          AF Sistemi/Noktaları
          Seçilebilir AF noktası
          AF Kilidi
          AF Yardımcı IĢığı
          En Yakın Odak Mesafesi
POZ KONTROLÜ
          Ölçüm Modları
          AE Kilidi
          Poz Telafii
          ISO Hızı
DEKLANġÖR
          Tip
          Hız
BEYAZ AYARI
          Tip
          Ayar Konumları

LCD EKRAN
          Ekran
          Kaplama Alanı
          Parlaklık
FLAġ
          Modlar
          YavaĢ Senkron Hızı
          Kırmızı Göz Azaltma
          Dahili FlaĢın Menzili
          Harici FlaĢ
ÇEKĠM
          Çekim Modları
          Fotoğraf Efektleri
             Film Ġlerletme Modları
             Ard Arda Çekim
ÇÖZÜNÜRLÜK / SIKIġTIRMA

             Fotoğraf Boyutları

             SıkıĢtırma
             Film Kayıtları

             Film Klip Uzunlukları

DOSYA FORMATLARI
             Fotoğraf Formatı

             Film Kayıtları
             Ses Dosyaları
DĠREKT BASKI
             Canon Yazıcılar


             PictBridge Uyumu
DĠĞER ÖZELLĠKLER
             Kameram
             Ses Notları
             Zeki Konum Algılayıcı
             Histogram
             Ġzleme zoom'u
             Ġzleme Formatları

             Resimleri Silmeye KarĢı Koruma

             Resim Silme
             Otomatik Zamanlayıcı
             Menü Seçenekleri
             Menü Dil Seçenekleri
             Yazılım Güncelleme
ARABĠRĠM
             Bilgisayar
             Diğer
HAFIZA KARTI
             Tip

DESTEKLENEN ĠġLETĠM
SĠSTEMLERĠ
             PC
             Macintosh
YAZILIM
             Ġzleme ve Baskı
             Diğer
                  Sürücüler
GÜÇ KAYNAĞI
                  Pil Grupları

                  Pil Kapasitesi

                  Güç Tasarruf Özelliği
AKSESUARLAR
                  Kasa ve Çantalar
                  Su Geçirmezlik / Su geçirmez
                  Kaplar
                  FlaĢ
                  Uzaktan Kumanda
                  Güç Kaynağı ve ġarj Cihazları

                  Diğer

Fiziksel Özellikler
                  Kasa Malzemesi
                  ÇalıĢma Ortamı
                  Boyutlar (GxYxD)
                  Ağırlık (Yalnızca kamera gövdesi)Özellikler belirtilmeyen tüm veriler Canon test şartlarında yapılan ölçümlere göre verilmiştir.
Tüm veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1 Large/Fine modunda LCD ekran kaplı durumda
2 Hafıza kartının hız ve kapasitesine bağlıdır.
4 Özellikler belirtildiği yerler haricinde, CIPA Standardına ve kamera ile birlikte verilen pil ve hafıza kartı formatına göredir.
(6) Dijital zoom özelliği sadece fotoğraf çekimlerinde ve standart modda yapılan video çekimlerinde kullanılabilir.
eknik Özellikler
                    Dijital IXUS i zoom

       1/2.5" CCD
       Yak. 5.0M
       Yak.5.3M
       4:3
       RGB renk filtresi

       iSAPS teknolojisine sahip DIGIC II

       6.3 – 14.9 mm (35mm film karĢılığı: 38 - 90mm)
       Optik 2.4x, dijital yak. 4.0x (6), birlikte yak. 10x
       f/3.2 - f/5.4
       4 grup halinde 4 eleman (3 adet küresel olmayan eleman, 1 adet UA
       elemanı)

       TTL
       9-noktalı AiAF, 1-noktalı AF (Sabit Merkez)
       LCD ekranda görülebilir
       DeklanĢör yarım basıldığında kilitlenir.
       Var
       10cm

       Değerlendirmeli, Merkez-ağırlıklı ortalama, Spot (merkez)
       DeklanĢör yarım basıldığında kilitlenir.
       +/- 2 EV aralığında 1/3 stop adımlarla
       AUTO, 50, 100, 200, 400

       mekanik deklanĢör & elektronik deklanĢör
       15 – 1/1600 saniye
       (1sn ve daha yavaĢ enstantane hızları yalnızca uzun enstantane
       modunda kullanılabilir. 1.3 sn ve daha yavaĢ enstantanelerde parazit
       önleme kullanılır. ).

       TTL
       Auto (Otomatik), Daylight (GünıĢığı), Cloudy(Bulutlu), Tungsten,
       Fluorescent, Fluorescent H, Özel Beyaz Ayarı

       1.8” P-Si TFT, yak. 118,000 piksel
       %100
       On beĢ seviyeden birine ayarlanabilir.

       Otomatik, Manüel FlaĢ Açık / Kapalı
       Var
       Var
       30cm - 2.0m (G) / 1.3m (T) (ISO AUTO)
       HF-DC1 Canon'un Yüksek Güçlü FlaĢ Birimi

       Otomatik, Elle Ayar, Makro, Portre, Manzara, Gece Çekimi, Renklerim (9
       ayar), Sahne (Süsleme, Kar, Plaj, Havai FiĢek, Ġç Mekan, Sualtı,
       Çocuklar & Hayvanlar), BirleĢtirme Yardımcısı, Video Çekimi

       Vivid, Neutral, Low Sharpening, Sepia, Siyah Beyaz, Renklerim (9 ayar)
Tek tek, ard arda, otomatik zamanlayıcı
Yak. 1.8 kare/saniye (1) (hafıza kartı dolana kadar) (2)


(L)2592 x 1944, (M1)2048 x 1536, (M2)1600 x 1200, (S)640 x 480, Tarih
Ekli Kartpostal Modu
Superfine, Fine, Normal
(L)640 x 480, 10 kare/saniye
(M)320 x 240, 20 kare/saniye (S)160 x 120, 15 kare/saniye
1GB'a kadar (640x480, 320x240) (2)
3 dakikaya kadar (160x120) (2)

JPEG (Exif 2.2 [Exif Print] uyumlu / Design rule for Camera File system,
Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 uyumlu
AVI [Motion JPEG sıkıĢtırma + WAVE (mono ses)]
WAVE (mono ses)

Canon Kompakt Foto Yazıcılar ve PictBridge destekli Pixma Yazıcılar
(Vesikalık ve film kaydından baskı yalnızca CP yazıcılarla yapılabilir.)

Var

BaĢlangıç resmi ve kamera sesleri özelleĢtirilebilir.
Fotoğraf baĢına 60 saniyeye kadar.
Var
Var
Yak. 2x – 10x
Tek Tek Ġzleme/ Ġndeks Ġzleme (9 resimli)/ Slayt Gösterisi/ Büyüterek
Ġzleme / Video Çekimi / Saat

Tek Resim
Tek tek resimler, tüm resimler
Yak. 2 ve 10 sn. veya Özel ayar
(1) Kayıt Menüsü
(2) Ġzleme Menüsü
(3) Ayarlar Menüsü
(4) Kameram Menüsü
(5) ĠĢlevler Menüsü


Ġngilizce, Almanca, Fransızca, Hollandaca, Danimarkaca, Fince,
Ġtalyanca, Norveççe, Ġsveççe, Ġspanyolca, BasitleĢtirilmiĢ Çince Simplified
Chinese, Çince (geleneksel), Japonca, Rusça, Portekizce, Korece,
Yunanca, Polonyaca, Çekçe, Macarca, Türkçe, Thai Dilleri
Kullanıcının yüklemesi mümkün

USB 2.0 High Speed (Mini-B, PTP)
A/V çıkıĢı (PAL/NTSC)

Secure Digital (SD) Kart veya MultiMedia Kartları
16MB SD kartlar da desteklenmektedir


Windows 98 (ikinci sürüm)/ Me / 2000 SP4 / XP / XP SP1-2
OS X v10.2 - 10.3

ZoomBrowser EX (PhotoRecord) / ImageBrowser
PhotoStitch
             TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me)

             ġarj edilebilir Li-ion piller NB-4L (pil grubu ve kamera Ģarj kiti mevcuttur )

             Yak. 160 kare(4)
             Yak. 240 dakika oynatım
             10, 20, 30 sn.; 1, 2, 3 dakikaya ayarlanabilir otomatik kapama

             DCC-200 yumuĢak deri kılıf, Dijital IXUS Metal (Omuz) Askısı
             AW-DC40 Tüm hava Ģartlarında kullanılabilen kap (3 m)

             HF-DC1 Yüksek Güçlü FlaĢ Birimi
             WL-DC200 uzaktan kumanda (kamera ile birlikte verilir)
             CA-DC20E kompakt güç adaptörü (ayrı satılır); CS-DC1, CB-2LVE pil
             Ģarj cihazı
             CS-DC1 Kamera ġarj Kiti (Pil Ģarjı, A/V çıkıĢı, bilgisayar veya yazıcı için
             USB bağlantısı (ayrı satılır))

             Paslanmaz Çelik
             0 – 40 °C, 10 – %90 nem oranı
             96.1 x 45.1 x 23.9 mm (çıkıntılar hariç)
             Yak. 105gon test şartlarında yapılan ölçümlere göre verilmiştir.
 Standardına ve kamera ile birlikte verilen pil ve hafıza kartı formatına göredir.
çekimlerinde ve standart modda yapılan video çekimlerinde kullanılabilir.

								
To top