Em Đi Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày by w4rvn

VIEWS: 689 PAGES: 1

									Em Đi Đưa Cơm Cho Mẹ Đi Cày Sáng tác: Hàn Ngọc Bích Đoạn 1 mặt trời soi rực rỡ, gió đùa lá reo bay giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu mai lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày Đoạn 2 Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cầy mẹ ơi, mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên mai Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con rằng con bé lon ton, khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cầy


								
To top