Integrating Creativity-Pendidikan Islam

Document Sample
Integrating Creativity-Pendidikan Islam Powered By Docstoc
					STANDARD KANDUNGAN :
ADAB DAN AKHLAK ISLAMIYAH (60 minit)


DISEDIAKAN OLEH : MUHAMAD KHARIZAL BIN
         ADZEMY
         Sk.Muhibbah, Sandakan.
STANDARD PEMBELAJARAN
•Menyatakan adab terhadap
ibubapa.
•Mengenalpasti kelebihan beramal
dengan adab terhadap ibubapa.
Mendoakan kesejahteraan
ibubapa.
FASA PERSEDIAAN (Situasi 1)
 Guru menayangkan video
 berkenaan adab terhadap
 ibubapa.
 Guru dan murid
 bersoaljawab mengenai
 video serta
 menghubungkaitkan
 dengan tajuk.
 Murid diminta
 menyumbangsaran adab-
 adab terhadap ibubapa.
FASA PERSEDIAAN (Situasi 2)
 Guru meminta murid
 memilih adab terhadap
 ibubapa dari carta
 yang disediakan di
 hadapan kelas.
 Murid memilih adab
 yang betul terhadap
 ibubapa dengan
 dibantu oleh
 permainan “MP CPU”
Tandakan ( / ) pada pernyataan
adab terhadap ibubapa.
Mentaati arahan mereka selagi tidak
bercanggah dengan Islam.
Menghantar mereka ke rumah orang-
orang tua.
Lemah lembut apabila bercakap
dengan ibubapa.
Membantu ibubapa dengan hati yang
ikhlas.
Berbuat bising ketika ibubapa
melayani tetamu mereka.
Mencuri duit ibubapa ketika mereka
tiada di rumah.
Menjaga ibubapa ketika mereka sakit
atau sudah tua.
Keratan rentas menunjukkan bagaimana MP CPU berfungsi.
FASA IMAGINASI
 Guru meminta murid    Contoh soalan:
 melakonkan babak    - Kenapa kita perlu
 kelebihan beramal    beradab terhadap
 dengan adab terhadap   ibubapa?
 ibubapa.        - Apakah kelebihan yang
 Guru bersoaljawab    kita perolehi sekiranya
 dengan murid:      beradab terhadap
              ibubapa?
             - Tahukah murid-murid
              doa kepada ibubapa?
FASA PERKEMBANGAN
 Guru memaparkan senarai maklumat yang
 mengandungi kelebihan beramal dengan adab
 terhadap ibubapa dan akibat tidak mengamalkan
 adab terhadap ibubapa.
 Murid-murid diminta berbincang dalam kumpulan
 untuk menyenaraikan akibat tidak mengamalkan
 adab terhadap ibubapa berpandukan maklumat
 yang diberi dan idea sendiri dari ahli dalam
 kumpulan.
FASA TINDAKAN
 Murid-murid membentangkan hasil perbincangan
 yang diperolehi.
 Murid-murid lain mencatat sebarang idea baru yang
 tidak terdapat dalam hasil perbincangan mereka.
 Guru membantu murid mengasingkan idea-idea
 yang difikirkan tidak bersesuaian dengan topik
 perbincangan.
Amalan berterusan
 Guru menyambung semula tayangan video dari
 fasa persediaan dan mengulas sebab anak perlu
 beradab terhadap ibubapa.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:331
posted:9/3/2010
language:Malay
pages:10