Akutna odpoved ledvic (AOL) by iyf57920

VIEWS: 952 PAGES: 45

									Akutna odpoved ledvic
    (AOL)
Hemodinamske značilnosti
  delovanja ledvic
• Pretok krvi (70 kg): 1200 ml/min (21 %
 minutnega volumna)
• 1730 litrov krvi dnevno, 1000 litrov
 plazme dnevno
• 180 litrov primarnega filtrata dnevno: 99
 % reabsorbcija, izloči se 1-1.5 L urina/d
• metabolna aktivnost: 6.8ml O2/min/100g
 Parametri normalne ledvične
     funkcije
• Glomerulna filtracija ( 100 ml/min)
• koncentracijska sposobnost (50-1200
 mosm/L)
• acidifikacijska sposobnost(pH 4.5-8.0)
• (S. kreatinin< 100umol/L, s. sečnina
 <6mmol/L)
Akutna ledvična odpoved -
    definicija
• Akutna motnja zaradi katere ledvice ne
 morejo več vzdrževati ničelne bilance:
• vode
• elektrolitov
• acidobaznega ravnotežja
• dušičnih retentov.
  Akutna odpoved ledvic
• Osnovna motnja:
• hitro zmanjševanje glomerulne filtracije:
   hitro povečevanje koncentracij
 – serumske sečnine (3-33mmol/L/d)
 – kreatinina (50-100 μmol/L/d)
  OLIGURIJA-ANURIJA

• Oligurija        • Anurija
• 100-400 ml urina     • < 100 ml urina
 dnevno           dnevno


Neoligurična ledvična odpoved
•diureze > 400 ml/dnevno
 Glavni vzročni dejavniki za
  akutno ledvično odpoved
• Prerenalni dejavniki:
 – hipovolemija (dehidracija, krvavitev)
 – kardiovaskularna insuficienca (kardiogeni
  šok, povečana kapaciteta žil)
• Postrenalni dejavniki (obstrukcija)
• Parenhimska akutna ledvična odpoved =
 akutna tubulna nekroza (ATN)
 – ishemična
 – nefrotoksična
Akutna odpoved ledvic ( AOL)
• Prerenalna AOL (55-60%)
• Intrinzična AOL (35-40%)
   akutna tubulna nekroza (ATN) (90%)
   vaskulitisi (bolezen majhnih ledv. žil)
   glomerulonefritisi
   tubulointersticijski nefritisi
   bolezni velikih ledv.žil (tromboze )
• Postrenalna AOL( obstrukcijska nefropatija)
   Avtoregulacija v ledvicah
 (srednji art. tlak cca. 80 mmHg)
• dilatacija a.-iole afferens
    -receptorji za napetost v steni a.- ioli
 aff. - prostaciklin, prostaglandin E2
 -kalikrein, kinini, dušikov oksid
• konstrikcija a.- iole efferens
 -renin- angiotenzin- aldosteronski sistem
   Prerenalna AOL-vzroki
• zdravila, ki okvarijo avtoregulacijo
 (GFR)
   ACE inhibitorji
   nesteroidni antirevmatiki(inhibicija
      vazodilatat. PG)
 Dejavniki, ki vzdržujejo
  akutno parenhimsko
 ledvično odpoved (ATN)

• Zmanjšanje ultrafiltracijskega
 koeficienta v glomerulnih kapilarah
• Vazokonstrikcija
• Tubulna obstrukcija
• Zatekanje filtrata skozi steno tubulov v
 intersticij
    DIAGNOSTIKA AOL
•  Biokemija (urea, kreatinin,Na, K, HCO3)
•  hemogram (normalen )
•  urin (nespecifičen:prot., L, E.)
•  UZ ledvic
•  ( renalna angiografija, i. v. urografija, CT,
  NMR )
Ultrazvočno normalna
    ledvica
Akutno parenhimsko
   dogajanje
  Zdravljenje akutne
  ledvične odpovedi
• Simptomatsko zdravljenje:
 – elektroliti,acido-bazno ravnovesje,vodno
  ravnovesje, dušični retenti, dieta
• Zdravila:
 – manitol, dopamin, furozemid
• Dializa:
 – peritonealna
 – hemodializa
 – CAVH/CVVH(24 h)
      Klinični primer 1
• mladenič, 20 let, IPP
• pred 2 dnevi jedel gobe, bruhanje čez 2uri,
 driska, 12 ur ni šel na vodo
• pregled: izsušen,RR80/60, holonirane oči,
 prazne vratne vene
• laboratorij:seč. 30mmol/l,kreat.350µmol/l,
 K 5.5, HCO3 19 mmol/l,AST, ALT, PČ-
 normalni
     Klinični primer 1,
     potek zdravljenja
• Sprejem na Nefrološko kliniko
• subklavijski kateter (CVP kateter, CVP- 0
 cm H2O)
• infuzije fiziološke raztop. 500ml/h
 (3ure),500 ml/2 uri.
• Diureza po 6 urah, CVP +4, +8
• naslednji dan: kreat.150µmol/l, sečnina15
 mmol/l
• po tednu dni: izvidi normalni, diureze
      Klinični primer 1
• Kakšna je diagnoza ob sprejemu
• Kaj je vzrok akutne ledvične odpovedi
• Zakaj smo kontrolirali jeterne teste
• Zakaj smo vstavili CVP kanal (urin. kat.?)
• Ali bi z infuzijami nadaljevali kljub anuriji
 ob naraščanju CVP
• Ali bi pričakovali kronično ledvično
 okvaro?
      Klinični primer 2
• 70 letni bolnik, ruptura anevrizme abd.
 aorte,
• operiran, 4 ure šokiran (70/40), transfuzija 6
 l krvi
• diureze neposredno po op. velike, naslednji
 dan anurija
• Gentamicin 3x 80 mg
     Klinični primer 2-
      pregled/ukrepi
• RR 90/60, periferni edemi
• Seč. 40 mmol/l,kreat 350µmol/l,
      K 4.5mmol/l
• respirator
• ukrepi: -omejitev tekočin
      -furosemid 1g/24 ur
      -dopamin5µg/kg/min
      -gentamicin 30mg/dan
      -UZ+doppler ledvic
     Klinični primer 2
• Hipoksemija kljub 100% O2
• Rtg p.c.: pljučni distres(edem)
• Ukrepi (2. Dan po op.): CVVH naslednjih 7
 dni
• Izhod: smrt zaradi sepse v septičnem šoku
      Klinični primer 2
• Kakšna je diagnoza
• Najverjetnejši glavni vzrok za AOL
• možni dodatni vzroki za AOL
• zakaj omejitev vnosa tekočin
• ali je pri bolniku potrebna takojšnja, nujna
 hemodializa
• kakšen UZ, Dopplerski izvid pričakujemo
• ali je vzrok smrti akutna ledv. odpoved
       Klinični primer 3
•  53 letni bolnik s solitarno ledvico
•  blaga začetna ledv. Ins.(s. kreat. 150µmol/l)
•  art. hipert., neurejena
•  Redna th.:nifedipin 2x 20 mg (Ca blokator)
•  Dodatna th.: Olivin 2x 20 mg (ACE
  inhibitor
     Klinični primer 3
• Kontrolni pregled čez 1 mesec:
 -anamnestično vrtoglavice
 -RR 110/60 sede
 -sečnina 21 mmol/l, kreatinin 550µmol/l
• Sprejem na nefrološko kliniko:
 -UZ povečana ledvica
 - doppler stenoza ren. Arterije
• ukinitev ACE inhibitorja
• znižanje konc. sečnine,kreatinina na
 izhodno vrednost
     Klinični primer 3
• Kakšna je diagnoza
• kaj je vzrok akutnemu poslabšanju začetne
 kronične ledv. insuficience
• kateri terapevtski ukrep je pripeljal do
 izboljšanja stanja
      Klinični primer 4
• IPP: 70 letni bolnik
 -hudo prizadet,
 -tahipnoičen          -
 perkutorno rezistenca (sečni mehur) do
 popka
 -L 17.1, Hb 120
 -sečnina 70 mmol/l, kreatinin 1550 µmol/l
 -K7.2, HCO3 8mmol/l
      Klinični primer 4
• IPP:-urinski kateter (gnojen nato bister
 urin,3 l)
 -subklavijski kateter
 -infuzije: CaCL2,
      1M NaHCO3,
      hipertonična glukoza
• sprejem na Nefrološko kliniko
      Klinični primer 4
• Nefrološka klinika:
 -urgentna hemodializa 3 ure
 -UZ ledvic: obojestranska hidronefroza,
          stanjšan parenhim,
          hipertrofija prostate
• Antibiotik parenteralno
• Diureze naslednje dni >6 l
• stabilizacija s. kreatinina okrog 250µmol/l)
• premestitev na urologijo zaradi
 transuretralne resekcije prostate
      Klinični primer 4
• Kakšne so diagnoze
• zakaj je bolnik tahipnoičen
• kaj bolnika ogroža
• ali po vzpostavitvi diureze lahko počakamo
 s hemodializo
• zakaj je infuzijski kateter v centralni veni
• kaj kaže na dlje časa trajajočo zaporo urina
      Klinični primer 5
• IPP, bolnica 72 let
   -3 dni ortopnoična
   -hujši pretibialni edemi
   -bolečine pod DRL
   -v zadnjih 24 urah urinirala po kapljicah
      kljub diuretiku
      Klinični primer 5
• Kl. Pregled:
 -ortopnoična,
 - atr. fibrilacija, RR85/50
 -difuzno inspiratorni poki in piski
 -jetra 4 cm pod DRL, perkutorno ascites
 - hudi pretibialni edemi
     Klinični primer 5-
       preiskave
• Laboratorij:
   - L 12.3, Hb 145g/l
   -K 5.2 mmol/L, Na 135, sečnina 13.5,
      kreatinin 120µmol/l
   -urin: belj 0, pos. eri, pos. levko
• EKG:fibrilac atr., 130/min,obremenitev
      levega prekata
• Rtg pc: plučni edem
       Klinični primer 5
•  Kakšne so diagnoze
•  Kaj je vzrok anuriji
•  Indiciraj dodatne preiskave
•  Zdravljenje
      Klinični primer 6
• 55 letna bolnica
 -huda aortna stenoza
 -nestabilna AP
 -sladkorna bolezen II na insulinu
 -ledvična ins. (kreat. 130)
• hospitalizacija na Kardiološki kliniki zaradi
 kateterizacije srca, ki je potekala brez težav
      Klinični primer 6
• 2 dni po preiskavi zmanjšanje diurez<300
 ml /dan, diuretik neučinkovit, RR 130/80,
 kardialno kompenzirana
• Laboratorij: sečnina 15 mmol/l,
 kreatinin230µmol/l, K6.2
• UZ sečil:ledvici normalno veliki, parenhim
 edematozen, votli sistem ni razširjen, mehur
 prazen
      Klinični primer 6
•  Kakšna je diagnoza
•  kaj je vzrok oliguriji
•  kako jo lahko preprečimo
•  Zdravljenje oligurije

								
To top