pengalaman berasaskan sekolah (DOC)

Document Sample
pengalaman berasaskan sekolah (DOC) Powered By Docstoc
					                KANDUNGAN

                               Halaman
   Isi Kandungan1.0   PENGENALAN                       1


2.0   OBJEKTIF BUKU PANDUAN KKBI EDISI PELAJAR        1


3.0   KONSEP DAN OBJEKTIF KKBI                2
    3.1  Konsep KKBI                   2
    3.2  Objektif KKBI                  3


4.0   PEMERINGKATAN TUGASAN KKBI               4
    4.1  Tahap Pemerolehan Ilmu              4
    4.2  Tahap Penguasan Ilmu dan Kemahiran        5
    4.3  Tahap Pemindahan Pembelajaran          5


5.0   BENTUK TUGASAN KKBI                  6
    5.1  Projek                      6
    5.2  Kerja Kursus Pendek               8
    5.3  Ujian Amali                   8


6.0   ASPEK DAN KRITERIA PENTAKSIRAN
    KERJA KURSUS                      9
    6.1  Aspek dan Kriteria Pentaksiran Projek      9
    6.2  Aspek dan Kriteria Pentaksiran
       Kerja Kursus Pendek               11


7.0   PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KKBI            12
    7.1  Penyediaan Jadual Kerja             12
    7.2  Strategi Metakognitif Dalam Pelaksanaan KKBI   14
    7.3  Peringatan Kepada Pelajar Semasa Pelaksanaan
       Kerja Kursus                   16
                    i
                             Halaman
Isi Kandungan
8.0  KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN KKBI           17
    8.1  Konsep Kolaborasi               17
    8.2  Kepentingan Kolaborasi             18
    8.3  Prosedur Pelaksanaan Kolaborasi        18
    8.4  Bukti Kolaborasi                19


9.0  PENULISAN REFLEKSI                  19
    9.1  Konsep Refleksi                20
    9.2  Objektif Refleksi               21
    9.3  Model Refleksi                 22
    9.4  Proses Penulisan Refleksi           24


10.0  PANDUAN PENULISAN AKADEMIK              28
    10.1  Spesifikasi Teknikal              28
    10.2  Format Penulisan Akademik           31
    10.3  Format Penulisan Bibliografi          37
    10.4  Lampiran                    39


11.0  PENUTUP                        40


BIBLIOGRAFI


LAMPIRAN
    Lampiran A – Contoh Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus
    Lampiran B – Contoh Halaman Muka Kulit Depan Kerja Kursus
    Lampiran C – Contoh Halaman Pengakuan
    Lampiran D – Contoh Halaman Judul
    Lampiran E – Contoh Halaman Senarai Kandungan
                    ii

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: kerja, kursus
Stats:
views:556
posted:9/3/2010
language:Malay
pages:2