R A P O R T D E A

Document Sample
R A P O R T D E A Powered By Docstoc
					           RAPORT DE ACTIVITATE
            ianuarie 2004 – ianuarie 2008


                    I. PREAMBUL

  „M-am străduit ca din slujitorii şcolii să creez o forţă pe care s-o îndreptez întreagă
    contra stării de ignoranţă şi de decădere a naţiunii sub toate formele ei”
                                  ( Spiru Haret, 1908)

    Iată care era obiectivul, academicianului, matematicianului, pedagogului şi mai ales
reformatorului învăţământului românesc, SPIRU HARET.
    Pentru el meseria de dascăl era o profesie nobilă de mare însemnătate şi
responsabilitate socio-educaţională; o profesie în care vocaţia, aptitudinile, talentul şi
experienţa pot fi elemente definitorii pentru viitorul dascăl. Spiru Haret este şi primul
ministru care a instituţionalizat pregătirea pentru cariera didactică în România.
    În cele trei mandate de ministru al Instrucţiunii Publice a reuşit să reorganizeze întreg
învăţământul românesc. Astfel, pentru a asigura învăţătorilor o pregătire mai adecvată,
Spiru Haret a reorganizat şcolile normale. În 1903 creştea numărul anilor de studiu de la 5
la 6 ani, atrăgând inevitabil o schimbare importantă a programelor şcolare, în aşa fel încât
să îndeplinească un deziderat „învăţământul practic pentru viaţă, potrivit nevoilor social
economice, precum şi aspiraţiilor noastre naţionale”. Pentru informarea dascălilor creează
Biblioteca Pedagogică. Examenul de capacitate este reorganizat înlăturându-se probele pur
teoretice care constatau doar cantitatea brută de cunoştinţe pe care le posedă candidatul şi
introducându-se probe practice. Spiru Haret a făcut tot ce era posibil pentru a da
învăţământului normal direcţia care corespundea acelui timp, nevoilor naţionale, economice
şi sociale româneşti. El este cel care a dat învăţătorilor mijloace să-şi construiască o stare
morală şi materială prin Casa Şcoalelor, apoi prin Casa de credit economic şi ajutor al
cadrului didactic, subvenţii, premii pentru cercuri, şcoli de adulţi etc. Prin astfel de măsuri
Spiru Haret a contribuit decisiv la creşterea prestigiului dascălilor în comunităţile din care
făceau parte. Începând din 1900 învăţătorii îşi desfăşurau regulat congresul lor, unde îşi
puteau discuta problemele la ordinea zilei. În cei aproape opt ani la cârma Ministerului
                        1
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, s-au construit peste 1980 de şcoli, s-au pus bazele
învăţământului pentru cei mici (grădiniţe), s-au introdus metode noi de învăţare a limbilor
străine, a istoriei, a geografiei, a ştiinţelor naturii, înlăturându-se metodele mecanice şi
încurajându-se participarea elevilor. Astfel şcoala era centrul viu al societăţii, expresia
acesteia şi în slujba acesteia. Spiru Haret este cel despre care, rezumând gândul foarte
multor români, Nicolae Iorga spunea la Congresul învăţătorilor din 1907: „Când vă vorbesc
despre el, în semn de respect sculaţi-vă în picioare!”.
    Oare câţi dintre cei care au ocupat vremelnic scaunul lui Spiru Haret din 1990
încoace ar mai reuşi să se bucure de un astfel de respect din partea a milioane de români,
pentru realizările lor? În faţa cărui ministru postdecembrist credeţi că s-ar mai ridica
dascălii în picioare (nu din teamă), atunci când se vorbeşte despre el? Din nefericire
răspunsul la această întrebare nu poate fi decât unul singur: NICIUNUL! De ce? Pentru că
în cei 18 ani de la Revoluţia din decembrie 1989, ei nu au reuşit să repună învăţământul
românesc pe o direcţie bună, bazată pe principiile europene, dar de mare actualitate ale lui
Spiru Haret. Astăzi, cei care au puterea să decidă realizează cu fiecare nou mandat o nouă
diagnoză, un nou raport sau studiu, prin care stabilesc deficienţele învăţământului românesc
şi mai ales îi responsabilizează pe cei dinaintea lor pentru nerezolvarea acestora. Unul
propune o reformă, altul o strategie, unii se grăbesc să schimbe ceva, alţii spun că ar trebui
să mai aşteptăm cu schimbarea pentru că nu suntem pregătiţi, dar toţi reproşează în cor
corpului profesoral nerealizările lor. Da, ei, dascălii, sunt vinovaţi de faptul că avem un
învăţământ „inechitabil, de slabă calitate, ineficient şi nerelevant”. Ei, cei „prăfuiţi” şi
„corupţi” şi atât de bine „recompensaţi” pentru activitatea lor, sunt cei din cauza cărora
infrastructura este la pământ, iar şcoala este politizată excesiv.
    În acest context politic şi social, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU
HARET”, plecând de la valorile promovate de către cel care a fost şi rămâne cel mai bun
ministru al educaţiei, Spiru Haret, a reuşit să devină una dintre cele mai importante forţe
sindicale ale şcolii româneşti. În istoria recentă a învăţământului naţional, tulburată de
nenumărate tatonări, experimente şi încălcări de drepturi, orchestrate de echipele
ministeriale care s-au succedat după criterii şi interese politice, Federaţia „SPIRU HARET”
s-a remarcat prin angajamentul faţă de emanciparea şcolii, câştigarea şi apărarea drepturilor
membrilor ei, promovarea intereselor salariaţilor învăţământului.
    Realitatea confirmă faptul că subfinanţarea a atins deja pragul maxim al
suportabilităţii. De aceea, în ultimii ani, Federaţia „SPIRU HARET” a cerut adoptarea unor
măsuri radicale pentru ca sistemul educaţional să nu intre în colaps, dar şi pentru creşterea
nivelului de trai al personalului din învăţământ.
    Este necesară îmbunătăţirea finanţării pentru a creşte atractivitatea şi
responsabilitatea faţă de profesia de dascăl, care implică muncă tot mai complexă şi de
calitate, pregătire continuă, adaptare la ceriţele educaţionale mereu în schimbare.
    Într-un mediu marcat de aproximaţii şi tergiversări, prins în capcana unei nesfârşite
tranziţii, Federaţia „SPIRU HARET” are rolul de forţă motrice în procesul de reabilitare a
şcolii şi a slujitorilor ei. Fermitatea, intransigenţa, moralitatea, respingerea compromisurilor
au făcut din Federaţia „SPIRU HARET” o instituţie democratică redutabilă, care exprimă
spiritul civic al şcolii naţionale. Federaţia „SPIRU HARET” a devenit, prin valorile pe care
le promovează, prin atitudinea consecventă în slujba şcolii şi prin mijloacele de acţiune, un
nume emblematic al mişcării sindicale din România.
                        2
   Prezentul Raport de activitate se doreşte a fi o oglindă a ceea ce a însemnat Federaţia
Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” în cei 4 ani care s-au scurs de la ultima
Conferinţă Naţională.
                       3
             II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

                1. ORGANIZAŢII MEMBRE

    Ulterior Conferinţei Naţionale din 13 decembrie 2003, în luna ianuarie 2004, la
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” erau afiliate 20 de organizaţii
sindicale din judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Caraş, Cluj, Dolj, Galaţi, Hunedoara,
Mehedinţi, Mureş, Olt, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui şi municipiul Bucureşti.
    Activitatea federaţiei, poziţia acesteia faţă de autorităţile publice, atitudinea faţă de
salariaţii din învăţământ, demersurile făcute în interesul salariaţilor din învăţământ, precum
şi rezultatele obţinute au determinat afiliarea de noi organizaţii sindicale. Vi le prezentăm în
cele ce urmează, în ordinea aprobării lor de către Consiliul Naţional al federaţiei:
    1. Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Olt (2004);
    2. Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Tulcea (2004);
    3. Sindicatul „Unitas” din Miercurea Ciuc (2004);
    4. Sindicatul Şcoala nr. 1 Buftea, jud. Ilfov (2006);
    5. Sindicatul Liber Grup Şcolar „Alexandru Ioan Cuza” Slobozia, jud. Ialomiţa
      (2006);
    6. Sindicatul Personalului Nedidactic din Învăţământ Bihor (2006);
    7. Sindicatul Independent „Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân”, jud. Vâlcea
      (2007);
    8. Sindicatul Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Suceava (2008);
    9. Sindicatul Independent al Salariaţilor din Învăţământ – Sector 2 (2008).
    În prezent Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” numără ~ 70.000
de membri, cuprinşi în 29 de organizaţii sindicale din 22 de judeţe şi municipiul Bucureşti.
Vă prezentăm lista organizaţiilor sindicale afiliate în prezent la Federaţia Sindicatelor din
Învăţământ „SPIRU HARET”:
    1. Sindicatul Personalului din Învăţământul Preuniversitar Piteşti (jud. Argeş) –
      preşedinte Cornelia BIŢĂ;
    2. Sindicatul Personalului Nedidactic din Învăţământ Bihor (jud. Bihor) – preşedinte
      Dan BONCA;
    3. Sindicatul Învăţământ Brăila „Corneliu Gheorghe Caranica” (jud. Brăila) –
      preşedinte Valeriu PARTENE;
    4. Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ – Bucureşti – preşedinte Marius Ovidiu
      NISTOR;
    5. Sindicatul Independent al Salariaţilor din Învăţământ – Sector 2 (Bucureşti) –
      preşedinte Gabriela ROTĂRUŞ;
    6. Uniunea Teritorială a Sindicatelor din Învăţământul Preuniversitar Râmnicu Sărat
      (jud. Buzău) – preşedinte Constantin LUNGANU;
    7. Sindicatul Dascălilor Cărăşeni (jud. Caraş-Severin) – preşedinte Carmen
      RUGINĂ;
    8. Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ Turda (jud. Cluj) – preşedinte Ioan
      MARCU;
                        4
    9. Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Dolj – preşedinte Ion Bebe CEPOI;
    10. Sindicatul „Spiru Haret” Galaţi – preşedinte Alexandrina DICONESCU;
    11. Sindicatul „Unitas” Miercurea Ciuc (jud. Harghita) – preşdinte Alina
      MĂCIUCĂ;
    12. Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Hunedoara – preşedinte Paul Dragoş
      RUSU;
    13. Sindicatul Liber Grup Şcolar „Alexandru Ioan Cuza” Slobozia (Jud. Ialomiţa) –
      preşedinte Dan ŞARAMET;
    14. Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi - preşedinte
      Gheorghe ISVORANU;
    15. Sindicatul Învăţământ Buftea (jud. Ilfov) – preşedinte Ion ENACHE;
    16. Sindicatul Învăţământ Chitila (jud. Ilfov) – preşedinte Cristian PALAMAR;
    17. Sindicatul Învăţământ „Dumitru Dumitrescu” (jud. Ilfov) – preşedinte Amalia
      MARIN;
    18. Sindicatul Şcoala nr. 1 Buftea (jud. Ilfov) – preşedinte Sorin VOICU;
    19. Sindicatul Învăţământ „Magister” Mehedinţi – preşedinte Ion MATEESCU;
    20. Sindicatul Învăţământ „Spiru Haret” Mureş – preşedinte Ioan SĂCĂREA;
    21. Sindicatul Personalului Nedidactic din Învăţământ Olt – preşedinte Daniel
      TRUŞCĂ;
    22. Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Olt – preşedinte Ionel BARBU;
    23. Sindicatul Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Suceava – preşedinte
      Petru Vasile GOREA;
    24. Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Teleorman – preşedinte Tudor SPIRIDON;
    25. Sindicatul Independent al Învăţământului Preuniversitar Timiş – preşedinte Virgil
      POPESCU;
    26. Sindicatul Independent Învăţământ Măcin (jud. Tulcea) – preşedinte Petru
      ŢARĂLUNGĂ;
    27. Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Tulcea – preşedinte Roma MIHAI;
    28. Uniunea Judeţeană a Sindicatelor din Învăţământ Vaslui – preşedinte Constantin
      RUPA;
    29. Sindicatul Independent „Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân” (jud. Vâlcea) –
      preşedinte Florin POPA.

    AICI SE PUNE HARTA!!!!!!!!!!!


               2. ORGANE DE CONDUCERE

    Conform Statutului, organele de conducere ale Federaţiei Sindicatelor din
Învăţământ „SPIRU HARET” sunt: Conferinţa Naţională, Consiliul Naţional, Consiliul
Liderilor şi Biroul Executiv. În aceşti ultimi 4 ani, datorită complexităţii activităţii derulate
la nivelul federaţiei, activitatea Consiliului Naţional, a Consiliului Liderilor şi a Biroului
Executiv a fost, la rândul său, extrem de complexă. Cele trei organisme s-au reunit atât în
şedinţe ordinare, cât şi în şedinţe extraordinare, în funcţie de necesităţi. În egală măsură,
deseori au avut loc şi şedinţe reunite ale Consiliului Liderilor şi Biroului Executiv, dar şi
                        5
şedinţe comune – ale Biroului Executiv sau Consiliului Liderilor Federaţiei „SPIRU
HARET” cu organisme similare ale altor federaţii sindicale din învăţământ.
    În cadrul lucrărilor s-au dezbătut şi aprobat probleme deosebit de importante vizând
activitatea federaţiei, de la noi afilieri până la denunţarea ofertelor făcute de partea
guvernamentală, declanşarea grevei generale şi a grevelor de avertisment, adoptarea listelor
de revendicări, aprobarea calendarelor formelor de protest etc.
    Evident, cea mai intensă activitate a fost cea a Biroului Executiv, ca organ de decizie
şi execuţie, cu rolul de a conduce federaţia între şedinţele Consiliului Naţional.
    Biroul Executiv al Federaţiei „SPIRU HARET” este format din 15 persoane, alese la
ultima Conferinţă Naţională:
    1. Preşedinte – prof. Gheorghe ISVORANU (preşedinte al U.S.L.I.P. Iaşi);
    2. Preşedinte Executiv – prof. Marius Ovidiu NISTOR (preşedinte al S.S.I.B.);
    3. Secretar General – Prof. Tudor SPIRIDON (preşedinte al S.I.P. Teleorman);
    4. 6 vicepreşedinţi, respectiv:
       a. prof. Ion Bebe–CEPOI – preşedinte al S.I.P. Dolj;
       b. Alexandrina DIACONESCU – preşedinte al Sindicatului „Spiru Haret”
         Galaţi;
       c. inst. Valeriu PARTENE – preşedinte al S.I. „Corneliu Gheorghe Caranica”
         Brăila;
       d. prof. Virgil POPESCU – preşedinte al S.I.I.P. Timiş;
       e. inst. Paul Dragoş RUSU – preşedinte al S.I.P. Hunedoara;
       f. prof. Ioan SĂCĂREA – preşedinte al S.I. „Spiru Haret” Mureş;
    5. 6 membri, respectiv:
       a. Maria Eugenia BARNA – S.I.I.P. Timiş;
       b. prof. Cornelia BIŢĂ – preşedinte al S.P.I.P. Piteşti;
       c. prof. Ioan MARCU – preşedinte al S.S.I. Turda;
       d. inst. Lăcrimioara Titania MINIŞCA – S.I.P. Hunedoara;
       e. prof. Radu POPESCU – secretar executiv al S.I. „Corneliu Gheorghe
         Caranica” Brăila;
       f. înv. Mirel PRISTAVU – vicepreşedinte al U.S.L.I.P. Iaşi.


            3. DEPARTAMENTE PROFESIONALE

    La nivelul federaţiei sunt constituite, în subordinea directă a preşedintelui şi a
preşedintelui executiv, Departamentul Administrativ, Departamentiul Juridic, Departament
Relaţii Internaţionale şi Serviciul Contabilitate.
    Potrivit Statutului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Biroului
Executiv, vicepreşedinţii F.S.I. „Spiru Haret” deţin responsabilitatea următoarelor domenii
de activitate:
    a) probleme sociale (protecţia locului de muncă, timpul de odihnă şi muncă, mişcarea
personalului didactic) – domnul Ion Bebe Cepoi şi domnul Ioan Săcărea;
    b) probleme economice (salarizare, alte drepturi de personal) – doamna Alexandrina
Diaconescu şi domnul Virgil Popescu;
    c) probleme profesionale şi de perfecţionare - domnul Valeriu Partene;
                       6
    d) probleme de informare, imagine şi instruire sindicală – domnul Paul Dragoş Rusu.
    Conform aceloraşi reglementări, membrii Biroului Executiv deţin responsabilitatea
următoarelor probleme:
    a) învăţământul preprimar şi primar – doamna Lăcrimioara Titania Minişca;
    b) învăţământ gimnazial – domnul Ioan Marcu;
    c) învăţământul liceal – domnul Radu Popescu;
    d) unităţi conexe şi învăţământul tehnic – doamna Cornelia Biţă;
    e) învăţământul special – domnul Mirel Pristavu;
    f) activitatea organizaţiei de femei – doamna Maria Eugenia Barna.
    Trebuie remarcat însă că, din nefericire, activitatea vicepreşedinţilor şi a membrilor
Biroului Executiv nu s-a putut desfăşura în condiţii optime datorită faptului că, din motive
financiare, la nivelul federaţiei centralizarea datelor şi elaborarea materialelor a fost făcută
numai de Departamentul Juridic şi Serviciul Secretariat din cadrul Departamentului
Administrativ. Este deci de dorit ca, pe viitor, departamentele profesionale ale federaţiei să
devină din ce în ce mai active, în coordonarea secretarului general, fiind susţinute de
personal de specialitate – pentru aceasta însă este nevoie şi de susţinere financiară
corespunzătoare.
                        7
  III. FUNCŢIONARE. ACTIVITĂŢI. ACŢIUNI. DEMERSURI. REALIZĂRI

              1. RELAŢIILE DE PARTENERIAT


    A. Dialogul social

    Dialogul social s-a realizat prin multiple forme: comisii tehnice, comisii paritare,
comisii de dialog social (la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi la
nivelul prefecturilor), comisii de negociere, Consiliul Economic şi Social şi subcomisiile de
specialitate ale acestuia.
    În cadrul comisiilor tehnice şi de negociere de la nivelul Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, reprezentanţii acestuia şi ai federaţiilor sindicale au discutat o serie
de proiecte de interes pentru salariaţii din sistem, aprobate ulterior prin ordine ale
ministrului sau prin hotărâri ale Guvernului sau devenite chiar legi şi ordonanţe (simple sau
de urgenţă). Între acestea, enumerăm: metodologiile privind mişcarea de personal;
calendarul mişcării personalului didactic; metodologiile privind acordarea gradaţiei şi a
salariului de merit; metodologiile privind fundamentarea cifrei de şcolarizare; metodologiile
privind salarizarea personalului didactic; metodologiile de organizare şi desfăşurare a
concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul
preuniversitar; metodologiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
funcţiilor de inspector şcolar general/general adjunct din inspectoratele şcolare şi de
director al caselor corpului didactic; proiectul legii privind asigurarea calităţii în educaţie
(devenită ordonanţă de urgenţă); Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar; Metodologia de calcul a salariilor personalului didactic din
învăţământul de stat, în vederea calculării diferenţelor salariale în perioada octombrie 2001
– septembrie 2004; Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a
funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare;
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de
cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii
activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
453/2007); ordinele privind modul de plată a personalului didactic care face parte din
comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional
de stat; ordinele privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile
pentru testele naţionale, bacalaureat şi absolvire a învăţământului profesional şi postliceal;
ordinele privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru
organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic; norme privind plata comisiilor de
examen pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din
unităţile de învăţământ preuniversitar; ordinele privind structura anului şcolar, proiectul de
act normativ privind creşterea salariilor personalului din învăţământ în medie cu 5%
(devenit ulterior O.U.G. nr. 38/2004), proiectul Hotărârii de Guvern privind utilizarea
veniturilor proprii obţinute de către unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru acordarea
unor drepturi suplimentare personalului angajat, proiectul Regulamentului privind
acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat
etc.
                        8
    Tot în cadrul comisiilor tehnice au fost discutate şi proiectele de modificare a Legii
învăţământului şi Statutului personalului didactic (devenite ulterior Legea nr. 354/2004 şi
Legea nr. 349/2004 şi Normele metodologice de finanţare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar (din jdueţele pilot) aprobate prin H.G. nr. 2192/2004. Deasemenea, în cadrul
comisiilor de negociere s-au purtat discuţii cu privire la modificarea contractului colectiv de
muncă la nivel de ramură şi la negocierea unui nou contract.
    Nu putem încheia acest punct fără a menţiona participarea la grupul de lucru pentru
elaborarea pachetului legislativ pentru educaţie.
    În acest context este necesară o precizare, deosebit de importantă: Federaţia
Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” a participat întotdeauna la discuţii atunci
când a fost invitată – o participare activă, concretizată în intervenţii la masa de negociere
dar şi în transmiterea de materiale scrise (propuneri, observaţii, proteste). Considerăm că,
dacă dorim într-adevăr să îi reprezentăm şi să îi susţinem pe salariaţii din învăţământ
suntem obligaţi să participăm şi să ne prezentăm punctul de vedere, nu să stăm deoparte şi
să criticăm. Nu spunem că nu este constructivă critica – din contră. Depinde însă cine şi în
ce condiţii lansează asemenea critici.

    În ceea ce priveşte comisiile paritare, nu putem să nu constatăm că acestea sunt din
ce în ce mai rare la nivelul M.E.C.T. Există desigur, în fiecare an, la sfârşitul lunii
octombrie – începutul lunii noiembrie comisia paritară în cadrul căreia se aprobă
metodologiile privind mişcarea de personal, calendarul mişcării personalului didactic
metodologiile privind acordarea gradaţiei şi a salariului de merit. În afară de acestea însă,
comisia paritară de la nivelul ministerului s-a întrunit de foarte puţine ori, în general la
iniţiativa M.E.C.T., neglijându-se convocarea la solicitarea federaţiilor sindicale – în speţă a
federaţiei noastre. Sau, chiar dacă au dat curs solicitărilor noastre, problemele supuse
atenţiei nu au fost aprobate în sensul favorabil membrilor de sindicat, din lipsă de cvorum
(întotdeauna reprezentanţii ministerului votează toţi ca unul, astfel că nu se poate întruni
majoritatea simplă). Iată câteva dintre problemele puse de Federaţia „SPIRU HARET” în
discuţia comisiei paritare:
    a) introducerea indemnizaţiei de 10% pentru dirigenţie, institutori, învăţători şi
educatori prevăzută de art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, în salariul de bază, alături de
gradaţia de merit, salariul de merit şi indemnizaţia de conducere, pentru a constitui bază de
calcul pentru celelalte sporuri şi indemnizaţii care se calculează la salariul de bază (martie
2004) – datorită faptului că nu s-a dat curs solicitării noastre, ne-a adresat instanţelor de
contencios administrativ şi am avut câştig de cauză;
    b) discutarea problemelor legate de acordarea drepturilor băneşti prevăzute la art. 36
alin. (5) lit. f) – indemnizaţia de naştere şi art. 37 lit. e) – indemnizaţia de pensionare din
Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură – Învăţământ (august 2004);
    c) discutarea proiectului de lege pentru acordarea compensaţiilor în caz de
concediere pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică şi a plăţilor compensatorii în cazul
salariaţilor concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor, prevăzut de art. 75 alin. (4)
din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ (act care nu există
nici până în prezent);


                        9
    d) discutarea datei (perioadei) de organizare a concursurilor pentru ocuparea
funcţiilor de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat şi a
necesităţii punerii în aplicare a prevederilor O.M.Ed.C. nr. 4058/2005 (octombrie 2005);
    e) remunerarea personalului din învăţământ implicat în organizarea şi derularea
tezelor cu subiect unic, acordarea de sporuri specifice personalului din învăţământ,
aplicarea unor dispoziţii din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură –
Învăţământ, normativele de personal (decembrie 2007).

    În ceea ce priveşte Comisia de Dialog Social de la nivelul ministerului, Federaţia
„SPIRU HARET” a avut şi aici o prezenţă constantă şi o activitate susţinută. Toate
proiectele pe care le-am enumerat mai sus, dar şi altele, au fost discutate la nivelul Comisiei
de Dialog Social; din categoria „altele” enumerăm: proiectul Hotărârii Guvernului privind
metodologia-cadru de organizare a programelor de studii integrate, oferite de două sau mai
multe universităţi care conduc la obţinerea de diplome comune, în conformitate cu
reglementările legale; proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; proiectul
Regulamentului privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului
Central de Onoare al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale colegiilor de onoare ale
instituţiilor de învăţământ superior; proiectul Hotărârii de Guvern privind unele măsuri de
îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială
a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ
special şi special integrat; proiectul Metodologiei de evaluare instituţională în vederea
autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; proiectul
Ordinului privind modificarea O.M.E.C.T. nr. 5538/ 15.12.2004 potrivit prevederilor Legii
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare; proiectul Ordinului privind cadrul general de organizare a examenelor de
finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă,
selecţie, disertaţie; proiectul Ordinului privind criteriile generale de organizare şi
desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul 2006-2007;
proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea cuantumului alocaţiei zilnice de
hrană în unităţile de învăţământ preşcolar cu program prelungit şi cu program săptămânal;
proiectul Hotărârii Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului
Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar; proiectul de
Hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ superior şi a
specializărilor din ciclul I de studii universitare, dezvoltate de acestea; proiectul de Hotărâre
a Guvernului privind aprobarea tarifelor de evaluare în vederea autorizării, acreditării şi
evaluării externe periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; proiectul de Hotărâre a
Guvernului privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 320/2007 privind aprobarea
tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare externă periodică a unităţilor de învăţământ
preuniversitar; proiectul Ordinului cu precizări privind obţinerea şi confirmarea calităţii de
conducător de doctorat; proiectul Ordinului pentru aprobarea Regulamentului privind
componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină de la
nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a colegiilor de disciplină de la nivelul
inspectoratelor şcolare etc.

                        10
   Şi cu privire la Comisia de Dialog Social este necesară o precizare. Indiferent cât de
argumentată a fost poziţia Federaţiei „SPIRU HARET”, nu întotdeauna propunerile
formulate de noi au fost adoptate; mai mult, în unele situaţii,chiar dacă au fost însuşite,
propunerile respective nu s-au regăsit ulterior, în textul final, fapt ce a constituit unul dintre
argumentele acţionării ministerului în contencios administrativ.

    În ceea ce priveşte Consiliul Economic şi Social şi comisiile acestuia, federaţia
noastră s-a bucurat de reprezentare la nivelul acestui organism.
    Astfel, încă din anul 2004 Federaţia „SPIRU HARET” a fost reprezentată în Comisia
pentru învăţământ, cercetare şi cultură de domnul preşedinte Gheorghe Isvoranu.
    Totodată, începând cu anul 2006, domnul preşedinte executiv Marius Ovidiu Nistor
este membru al plenului Consiliului Economic şi Social.
    În calitatea avută, reprezentanţii federaţiei noastre au luat parte la avizarea
proiectelor ajunse la C.E.S., deseori semnalând nereguli în procedura de elaborare a
acestora şi erori sau chiar prevederi abuzive din conţinut.


    B. Relaţia cu organizaţiile sindicale

    1. În primul rând, Federaţia „SPIRU HARET” a menţinut relaţii constructive cu
organizaţiile sindicale afiliate.
    Potrivit Statutului, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” are
obligaţia de a respecta autonomia organizaţiilor sindicale afiliate. În egală măsură, potrivit
art. 26 din acelaşi Statut, sindicatele afiliate au o serie de drepturi, printre care: dreptul de
deplină autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe baza statutelor proprii;
dreptul de a obţine spijinul calificat al federaţiei în realizarea scopurilor şi obiectivelor
statutare proprii, care nu contravin prevederilor statutului federaţiei; dreptul de a prezenta
apeluri, moţiuni, amendamente, note de revendicări sau propuneri de acte normative sau
administrative cu caracter normativ conducerii federaţiei; dreptul de a participa la luarea
tuturor hotărârilor şi deciziilor Consiliului Naţional, prin reprezentanţii lor; dreptul de a cere
şi de a primi sprijinul federaţiei în conflicte de muncă la nivel teritorial; dreptul de a
beneficia de consiliere de specialitate pentru membrii de sindicat implicaţi în conflicte
individuale de muncă sau privitoare la relaţiile de muncă; dreptul de a fi informate cu
privire la toate problemele curente, la demersurile făcute de federaţie, precum şi cu privire
la deciziile luate de organele administraţiei publice centrale în ceea ce priveşte sistemul
naţional de învăţământ.
    Federaţia „SPIRU HARET” şi-a respectat obligaţiile statutare.
    Astfel, ori de câte ori a fost nevoie, ori de câte ori au existat convocări sau invitaţii
din partea organizaţiilor afiliate, fie s-a deplasat conducerea operativă, fie s-au organizat
adevărate caravane sindicale (exemple: Argeş, Brăila, Cluj, Dolj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi,
Ilfov, Mureş, Olt, Tulcea, Vâlcea, Suceava).
    Toate organizaţiile membre au participat la luarea deciziilor în cadrul Consiliului
Naţional (prin delegaţii desemnaţi) şi Consiliul Liderilor (prin preşedinţii de organizaţie).
    În măsura în care au existat solicitări, organizaţiile sindicale au beneficiat de sprijinul
calificat al federaţiei atât în relaţia cu autorităţile publice – centrale şi locale, cât şi în relaţia
                         11
cu instanţele de judecată. Sprijinul s-a concretizat în elaborarea de către departamentul de
specialitate al federaţiei a unor materiale de natură să vină în sprijinul organizaţiilor afiliate
(răspunsuri către organizaţiile în cauză sau demersuri către autorităţile publice – un total de
381 de asemenea materiale în patru ani de activitate, din care: 97 în anul 2004, 80 în anul
2005, 123 în anul 2006, 67 în anul 2007 şi 14 în luna ianuarie a anului 2008), prin obţinerea
de audienţe, prin reprezentarea în faţa instanţelor de judecată. De aceste facilităţi au
beneficiat, de-a lungul timpului, toate organizaţiile membre ale Federaţiei „SPIRU
HARET”.
    În ceea ce priveşte dreptul la informare, organizaţiile afiliate au fost constant ţinute la
curent cu demersurile şi realizările federaţiei, cu poziţia autorităţilor publice pe anumite
probleme, cu intenţiile guvernanţilor, cu toate problemele susceptibile a prezenta interes
pentru salariaţii din învăţământ în general şi pentru membrii noştri de sindicat, în special.
Obligaţia federaţiei de a informa organizaţiile afiliate s-a concretizat în elaborarea de
informări şi circulare, pe probleme din cele mai diverse (de la oferte guvernamentale şi
acţiuni întreprinse, proiecte iniţiate, până la ce anume trebuie să conţină proiectul de buget
al unei unităţi de învăţământ, la ce prevăd anumite acte normative şi cum anume trebuie
puse acestea în aplicare).
    Totalizând, este vorba de 229 de materiale (78 de informări şi 151 de circulare),
împărţite pe ani după cum urmează: 51 în anul 2004 (23 informări de şi 28 de circulare); 57
în anul 2005 (21 de informări şi 36 de circulare), 54 în anul 2006 (11 informări şi 43 de
circulare), tot 54 în anul 2007 (17 informări şi 37 de circulare) şi deja 13 în anul 2008 – deşi
nu a trecut decât o lună din acest an (6 informări şi 7 circulare).

    2. În ceea ce priveşte relaţia cu alte federaţii sindicale, precizăm că Federaţia
„SPIRU HARET” a fost (şi este în continuare) adepta unităţii de acţiune sindicală. Aceasta
nu înseamnă că a fost dispusă să accepte compromisuri de natură să prejudicieze interesele
salariaţilor din învăţământ sau să abdice de la principiile care ne guvernează activitatea.
    În istoria relaţiei de parteneriat cu alte federaţii sindicale din învăţământ, s-au
înregistrat câteva momente importante:
■ Anul 2004:
    ● 5 mai 2004: s-a semnat protocolul privind constituirea unei alianţe pentru scopuri
şi acţiuni comune între Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, Federaţia Sindicatelor
din Învăţământ „Spiru Haret” şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. În aceeaşi zi
a avut loc o conferinţă de presă comună a celor 3 federaţii, în care s-au enumerat scopurile
şi o parte din acţiuni. De asemenea, s-a decis ca în data de 26 mai 2004 să aibă loc o grevă
de avertisment de 2 ore (între 1100 şi 1300), iar în data de 2 iunie 2004 un miting de protest
în Bucureşti.
    ● 10 mai 2004: a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor celor 4 federaţii. Cu această
ocazie s-a semnat un protocol şi s-a elaborat o listă comună de revendicări privind: 1)
începerea imediată a negocierii unei legi speciale de salarizare pentru personalul didactic de
predare, didactic auxiliar şi nedidactic, prin care să se asigure dublarea salariilor în două
etape: 50% începând cu 1 septembrie 2004 şi 50% începând cu 1 ianuarie 2005; 2)
acordarea majorării salariale în medie cu 5% pentru întreg personalul din învăţământ şi
aplicarea acesteia începând cu data de 1 mai 2004; 3) includerea indemnizaţiei de dirigenţie
şi a sporului de doctorat în categoria sporurilor şi indemnizaţiilor care constituie baza de
                        12
calcul pentru sporurile şi indemnizaţiile ce se calculează în raport de salariul de bază; 4)
adoptarea proiectelor de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 şi a
Legii nr. 84/1995 în formele negociate cu federaţiile sindicale reprezentative din
învăţământ.
    ● 2 iunie 2004: miting de protest în Piaţa Constituţiei al Federaţiei „SPIRU HARET”
şi F.S.L.I.; deşi F.E.N. nu a participat, o delegaţie de 150 de persoane a S.I.P. Olt
(organizaţie ce a devenit ulterior membră a federaţiei noastre) a fost prezentă la miting.
    ● 3 august 2004: pichetarea Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, pentru
deschiderea şcolilor din Transnistria cu predare în limba maternă (română); la acţiune
participă reprezentanţii tuturor celor patru federaţii sindicale din învăţământ, fără a exista
un document care să ateste alianţa.

■ Anul 2005:
    ● 2 februarie 2005: Federaţia „SPIRU HARET”, F.S.L.I. şi F.N.S. Alma Mater”
înaintează o scrisoare deschisă premierului Călin Popescu Tăriceanu, prin care i s-au supus
atenţiei o serie de probleme majore cu care se confruntă sistemul naţional de învăţământ,
solicitându-se totodată rezolvarea de urgenţă a acestora.
    ● 3 februarie 2005, la sediul federaţiei din str. Tunari nr. 41, a avut loc o conferinţă
de presă organizată de F.S.I. „SPIRU HARET” şi F.S.L.I., care s-a bucurat de o foarte
mare participare din partea mass-media (radio, televiziune, presa scrisă). Concluzia
reprezentanţilor noştri au fost că şi acest Guvern are faţă de învăţământ exact aceeaşi
atitudine, de marginalizare, de subfinanţare şi de a menţine salarizarea personalului din
învăţământ la cote ce atestă că integrarea noastră în U.E. se va face cu o pătură mare de
cerşetori ai Uniunii, numită categoria personal din învăţământ; în consecinţă, apreciam
că se impune: schimbarea atitudinii Executivului faţă de învăţământ, mandatarea unei
echipe guvernamentale pentru reluarea cât mai rapidă a negocierilor cu sindicatele,
finalizarea cât mai rapidă a „târguielilor” privind diferite posturi pentru o corectă
funcţionare a sistemului.
    ● 23 februarie 2005: întâlnire a conducerii celor 4 federaţii sindicale din învăţământ,
la Palatul Victoria, cu Primul Ministru. Cu această ocazie, Federaţia „SPIRU HARET” a
solicitat aprobarea în regim de urgenţă a actului de indexare a salariilor personalului din
învăţământ, ca semn al bunelor intenţii ale Guvernului faţă de noi, şi mandatarea echipei
guvernamentale în vederea negocierii problemelor ridicate de federaţiile sindicale privind
finanţarea învăţământului.
    ● 14 martie 2005: a avut loc şedinţa comună a Birourilor Executive ale celor patru
federaţii sindicale reprezentative din învăţământ. Cu această ocazie s-a stabilit lista comună
de revendicări a organizaţiilor sindicale din învăţământ. În plus, în cadrul şedinţei, s-a votat
constituirea ALIANŢEI NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN EDUCAŢIE şi s-a
hotărât declanşarea unui referendum naţional sub sigla Alianţei, prin care să se
stabilească formele de protest şi calendarul acţiunilor comune, în situaţia în care nu se
va da curs revendicărilor noastre.
    ● 24 iunie 2005: în urma discuţiilor purtate la nivelul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării (pe problema ordinelor privind salarizarea personalului care face parte din
comisiile organizate pentru admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal şi
profesional de stat pentru anul şcolar 2005-2006, privind salarizarea prin plata cu ora a
                       13
cadrelor didactice care fac parte din comisiile pentru testele naţionale, bacalaureat şi
absolvire a învăţământului profesional şi postliceal – sesiunile anului 2005 şi normele
privind plata comisiilor de examen pentru concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar, când federaţia noastră a
acuzat M.Ed.C. că a întârziat cu bună ştiinţă discutarea şi promovarea acestor acte până în
perioada în care se desfăşoară examenele şi s-au constituit deja comisiile, dezinformând
cadrele didactice care fac parte din aceste comisii), Federaţia „SPIRU HARET”, împreună
cu F.S.L.I. şi F.N.S. „Alma Mater” au emis un comunicat de presă în care se arată că o
asemenea atitudine faţă de salariaţii din învăţământ este de neconceput, că nu suntem
dispuşi să tolerăm asemenea practici şi că vom proceda la informarea şi consultarea
membrilor lor de sindicat, pentru a decide căile de acţiune, eventual chiar blocarea
examenelor.
    ● 12 octombrie 2005: Federaţia „SPIRU HARET” organizează împreună cu F.S.L.I.
o serie de pichetări (în contul zilei de 5 Octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei): în
municipiile reşedinţă de judeţ – în faţa sediului Prefecturii, iar în municipii şi oraşe – în faţa
sediului Primăriei / Consiliului local. Între revendicările federaţiilor se numără: elaborarea
proiectului Legii salarizării, care să conducă la dublarea salariilor personalului din
învăţământ până la 01.01.2007 şi aprobarea lui în Parlament; anularea O.U.G. nr. 63/2005,
care blochează fondurile de premiere (2%, etc); respectarea de către M.Ed.C. a Contractului
Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură – Învăţământ, a principiilor şi a prevederilor
legale ce reglementează dialogul social; păstrarea titularizării în învăţământ; acordarea de
tichete de masă; acordarea unui fond de carte; asigurarea abonamentelor la Internet pentru
personalul didactic.
    ● 18 octombrie 2005: conducerile operative ale F.S.I. „SPIRU HARET”, F.S.L.I. şi
F.N.S. „Alma Mater” hotărăsc declanşarea unei greve de avertisment în data de 26.10.2006,
cu începere de la ora 1100. Greva de avertisment avea la bază revendicările celor 3 federaţii,
astfel cum sunt prezentate în comunicatele comune emise înainte şi cu ocazia pichetărilor
din data de 12 octombrie; ea reprezenta o continuare a mitingului organizat de F.S.I.
„SPIRU HARET” în data de 12 septembrie şi a pichetelor comune din data de 12 octombrie
2005 şi se desfăşura în săptămâna în care intra în discuţia Camerelor Parlamentului
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006.
    ● 1 noiembrie 2005: F.S.I. „SPIRU HARET”, F.S.L.I. şi F.N.S. „Alma Mater”
pichetează sediul Parlamentului României, acţiune la care se raliază şi F.E.N. Ulterior a
avut loc o întâlnire a conducerilor federaţiilor sindicale, constatându-se că: 1) prin proiectul
Legii bugetului de stat pe anul 2006 se aloca învăţământului 3,73% din P.I.B.; suma de
1.800 miliarde ROL, cu care s-a anunţat că urma să se suplimenteze bugetul educaţiei,
reprezenta numai 0,06% din P.I.B., aducând bugetul învăţământului la 3,79% din P.I.B; 3)
bugetul preconizat şi politica guvernamentală nu prevedeau nicio majorare salarială şi nicio
indexare a salariilor personalului bugetar în anul 2006, majorările salariale putând avea loc
doar în cazul reducerii de personal; în proiectul Legii bugetului de stat, salarizarea
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic era prevăzută la capitolul „Alte
cheltuieli” (alături de combustibili, utilităţi, alte cheltuieli materiale etc.), fiind trecută în
sarcina comunităţilor locale. Faţă de această situaţie, cele 4 federaţii reprezentative din
învăţământ, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură au hotărât:

                        14
DECLANŞAREA GREVEI GENERALE ÎNCEPÂND CU LUNI, 7 NOIEMBRIE
2005, ORA 800.
    ● 18 noiembrie 2005: miting de protest în Piaţa Constituţiei, în timpul grevei
generale, organizat de federaţiile sindicale din învăţământ, urmat de un lanţ uman în jurul
Palatului Parlamentului, la iniţiative federaţiei noastre
    ● 22 şi 28 noiembrie 2005: au loc şedinţe ale conducerilor reunite ale federaţiilor
sindicale reprezentative din învăţământ, în cadrul cărora se analizează proiectul Acordului
propus de Guvern.
    ● 28 noiembrie 2005: se semnează Acordul dintre Guvernul României şi federaţiile
sindicale din învăţământ, care pune punct grevei generale.

■ Anul 2006:
    ● 15 septembrie 2006: F.S.I. „SPIRU HARET” şi F.S.L.I. boicotează deschiderea
noului an şcolar (fără prezenţa în şcoli) şi desfăşoară un miting în Piaţa Revoluţiei urmat de
un marş de protest până la sediul Guvernului.
    ● 4-5 decembrie 2007: are loc la Luxemburg Conferinţa Structurii Pan-Europene a
Internaţionalei Educaţiei / Adunarea Generală a ETUCE. Cu această ocazie, cele 4 federaţii
sindicale din România au înaintat Comitetului Sindical Pan-European o scrisoare comună
prin care au adus la cunoştinţa colegilor din Europa situaţia învăţământului românesc,
precum şi dificultăţile privind funcţionarea reală a dialogului social dintre sindicate şi
Guvern. Totodată, au propus şi un amendament la Rezoluţia Adunării Generale, potrivit
căruia Conferinţa Structurii Pan-Europene a Internaţionalei Educaţiei / Adunarea Generală a
ETUCE susţine solicitările sindicaliştilor din educaţie din România privind: 1) alocarea
unui procent de 6% din PIB pentru finanţarea învăţământului începând cu anul 2007, 2)
emiterea unei legi unice de salarizare pentru sectorul public, în care să se ţină cont şi să se
reflecte importanţa sectorului educaţional şi 3) derularea unui dialog social real la toate
nivelurile. Amendamentul respectiv a fost însuşit de Adunarea Generală.

■ Anul 2007:
    ● februarie – aprilie 2007: au loc negocieri pe pachetul legislativ pentru educaţie, la
care participă toate cele 4 federaţii sindicale.
    ● 5 martie 2007: la Colegiul Naţional „Sf. Sava” din Bucureşti, F.S.I. „SPIRU
HARET” şi F.S.L.I., împreună cu Tribuna Învăţământului, organizează o dezbatere pe
problema Proiectului Legii învăţământului preuniversitar; acţiunea a reunit reprezentanţi
ai inspectoratelor şcolare şi mass-media, lideri sindicali, directori ai unităţilor de
învăţământ, cadre didactice, elevi şi părinţi.
    ● 11 iunie 2007: F.S.I. „SPIRU HARET” şi F.S.L.I. organizează în Bucureşti un
pichet pe problema învăţământului preşcolar, urmat de un marş de protest până la sediul
M.E.C.T. şi al Guvernului României
    ● 30 iulie – 1 august 2007: noul ministru al educaţiei împreună cu conducerea
tuturor celor 4 federaţii sindicale din învăţământ stabilesc calendarul negocierii pachetului
legislativ pentru educaţie.
    ● august – noiembrie 2007: au loc mai multe runde de negocieri pe pachetul
legislativ pentru educaţie, la care participă reprezentanţii M.E.C.T. şi reprezentanţi din

                       15
partea a 3 federaţii sindicale reprezentative – F.S.I. „SPIRU HARET”, F.S.L.I.. şi F.N.S.
„Alma Mater”.

    3. La capitolul relaţia cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din
România – FRĂŢIA, precizăm că Federaţia „SPIRU HARET” este membră a C.N.S.L.R.
– FRĂŢIA încă din 7 mai 1996 şi a participat activ la toate acţiunile iniţiate de confederaţie.
    Dintre acestea enumerăm:
    ● participarea constantă la congresele şi consiliile naţionale ale C.N.S.L.R. –
FRĂŢIA;
    ● în luna martie a anului 2005, organizaţiile sindicale membre Federaţiei Sindicatelor
din Învăţământ „SPIRU HARET” au participat la acţiunea de pichetare a prefecturilor din
ţară, organizată de C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, pentru a protesta faţă de propunerile de
modificare a Codului muncii în dauna angajaţilor; de asemenea, organizaţiile membre ale
federaţiei noastre au participat, alături de sindicalişti de la C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, B.N.S.,
C.N.S. Cartel Alfa, C.S.D.R. şi C.S.N. MERIDIAN, şi la mitingurile judeţene organizate în
cadrul acţiunii „Salvaţi Codul Muncii”;
    ● mitingul organizat la Bruxelles (în data de 19 martie 2005) de Confederaţia
Europeană a Sindicatelor, sub deviza „Locuri de muncă mai multe, locuri de muncă de
calitate”, unde Federaţia „SPIRU HARET” a participat cu o delegaţie de 16 persoane;
    ● în luna iunie 2005, printr-un material adresat domnului preşedinte Marius Petcu,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ “Spiru Haret” şi-a manifestat solidaritatea cu
membrii Federaţiei Sanitas, alăturându-se colegilor din organizaţiile sindicale afiliate la
Federaţia Sanitas şi solicitând Ministerului Sănătăţii şi Familiei găsirea urgentă a unor
soluţii de rezolvare a cererilor acestora;
    ● lucrările Consiliului Naţional al Educaţiei (30 iunie – 2 iulie 2005), respectiv ale
Comitetului de Coordonare al Consiliului Naţional al Educaţiei (13.12.2005);
    ● mitingul organizat de C.N.S.L.R. – FRĂŢIA în data de 9 mai 2006, cu ocazia Zilei
Europei; la această acţiune Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” a
participat cu un număr de 640 de membri de sindicat, reprezentând: Sindicatul Învăţământ
Brăila „Corneliu Gheorghe Caranica”, Sindicatului Salariaţilor din Învăţământ – Bucureşti,
Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ Turda, Sindicatul din Învăţământ „SPIRU HARET”
Mureş, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Olt, Sindicatul Învăţământului
Preuniversitar Teleorman, Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Tulcea, Uniunea
Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi, Sindicatul Învăţământ Buftea,
Sindicatul Învăţământ Chitila, Sindicatul Şcoala nr. 1 Buftea, Sindicatul Independent al
Învăţământului Timiş şi Sindicatul Independent Învăţământ Măcin;
    ● completarea Chestionarului privind stresul la locul de muncă, la solicitarea
C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, în vederea introducerii unui articol privind stresul la locul de muncă
în contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional;
    ● protestele declanşate la sfârşitul anului 2007, ca urmare a faptului că negocierile
pentru stabilirea valorii salariului minim pe economie pentru anul 2008 se aflau în impas;
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ “SPIRU HARET”, în calitatea sa de membru al
C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, a dat curs solicitărilor confederaţiei şi a transmis tuturor
organizaţiilor afiliate un model de adresă pe care fiecare organizaţie sindicală a înaintat-o
ulterior inspectoratului şcolar şi fiecărei unităţi / instituţii de învăţământ / unităţi
                       16
conexe, prin care se făcea cunoscută situaţia de fapt, precum şi existenţa premiselor
pentru declanşarea grevei de avertisment şi a grevei generale; un material similar a fost
înaintat de federaţie Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

    La nivelul C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, domnul preşedinte Gheorghe Isvoranu este
membru în Comitetul Director, iar domnul preşedinte executiv Marius Ovidiu Nistor
îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Confederaţiei, în urma alegerilor ce au avut loc la
Congresul al V-lea al Confederaţiei (14 – 16 octombrie 2004). Având în vedere funcţiile de
la nivelul C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, cei doi îndeplinesc şi funcţii la nivelul Consiliului
Economic şi Social: domnul Gheorghe Isvoranu este membru în Comisia pentru
învăţământ, cercetare şi cultură, iar domnul preşedinte executiv Marius Ovidiu Nistor este
membru al plenului Consiliului Economic şi Social.

    Totodată, doamna Maria Eugenia Barna (membră în Biroul Executiv al federaţiei)
este preşedinta Comisiei de Femei a C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, iar domnul Laviniu Lăcustă
(vicepreşedinte al U.S.L.I.P. Iaşi) este vicepreşedinte al Organizaţiei de Tineret a
confederaţiei.
    În plus, începând cu anul 2007, datorită calităţii sale de vicepreşedinte al C.N.S.L.R.
– FRĂŢIA, domnul Marius Ovidiu Nistor face parte din Consiliul de Administraţie al
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    În egală măsură, trebuie să precizăm şi faptul că lideri ai organizaţiilor sindicale din
învăţământ afiliate la Federaţia „SPIRU HARET” deţin preşedenţia unor organizaţii
judeţene ale C.N.S.L.R. – FRĂŢIA. Ne referim aici la domnul Valeriu Partene (jud. Brăila),
doman Lăcrimioara Titania Minişca (jud. Hunedoara) şi domnul Roma Mihai (jud. Tulcea).
Deasemenea, o serie de lideri ai federaţiei noastre îndeplinesc funcţii în structurile de
conducere ale uniunilor jdueţene ale Confederaţiei.

    4. Federaţia „SPIRU HARET” a avut relaţii de colaborare şi cu alte confederaţii
sindicale din România. În acest sens, federaţia noastră a participat cu 5 delegaţi la lucrările
Seminarului de promovare a materialelor realizate în cadrul Modulului „Educaţie civică –
Parteneriat şi Dialog Social”; Strategii de campanie în vederea diseminării acestor
materiale (desfăşurat în perioada 10-12 februarie 2005 la Olăneşti, la iniţiativa C.S.D.R., la
care federaţia noastră a participat în calitate de membră a C.N.S.L.R. – FRĂŢIA). Totodată,
astfel cum am precizat şi la pct. 3, organizaţiile membre ale federaţiei noastre au participat,
alături de sindicalişti de la C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, B.N.S., C.N.S. Cartel Alfa, C.S.D.R. şi
C.S.N. MERIDIAN, şi la mitingurile judeţene organizate în cadrul acţiunii „Salvaţi Codul
Muncii”, în luna martie 2005.

    5. Pe plan internaţional, ultimii patru ani au evidenţiat o creştere a implicării
Federaţiei „SPIRU HARET” în acţiunile organizate de Internaţionala Educaţiei, structura sa
PanEuropeană şi Comitetul Sindical European pentru Educaţie (CSEE), dar şi o întărire a
relaţiilor noastre cu organizaţiile sindicale de profil din alte state. Iată câteva dintre acţiunile
pe plan internaţional, la care federaţia noastră a fost invitată să participe:

■ Anul 2004:
                        17
    ● al IV-lea Congres Mondial al Internaţionalei Educaţiei (Porto Alegre, 22-26 iulie
2004); federaţia noastră, membră a CSME, a fost invitată să prezinte o cerere de afiliere la
Internaţionala Educaţiei, urmare a adoptării Acordului dintre CSME şi IE referitor la
crearea unei structuri integrate; federaţia noastră a transmis cererea de afiliere la IE,
însoţită de toate documentele solicitate, participând şi la Congres cu un reprezentant.
    ● august 2004 se desfăşoară în ţara noastră vizita domnului Gaston de la Haye
(secretar general al CSME), ocazie cu care acesta s-a întâlnit cu conducerea federaţiilor
sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ.
    ● a 3-a Conferinţă Coordonatoare a Sindicatelor din învăţământ din Europa Centrală
şi de Est din cadrul Structurii Pan-Europene (Budapesta, 23-26 septembrie 2004); cu
această ocazie, în Documentul Final al Conferinţei Sindicatelor din Învăţământ din Europa
Centrală şi de Est, se precizează expres următoarele: „Participanţii au apreciat în mod
deosebit creşterea salarială obţinută de sindicatele din România. Ei susţin negocierile
viitoare pentru elaborarea unui act referitor la salarizarea profesorilor şi la finanţarea
mai bună a sistemului românesc de învăţământ. Pentru a face aceasta, participanţii au
înmânat o scrisoare colegilor din România.”
    ● Seminar intitulat Dialogul social în educaţie (Bruxelles, 29-30 noiembrie 2004).

■ Anul 2005:
    ● Seminarul intitulat Europa are nevoie de profesori (Bruxelles, 17 ianuarie 2005);
    ● al 9-lea Congres al Confederaţiei Mondiale a Sindicatelor din Educaţie (Sevilia, 2-
4 februarie 2005);
    ● Seminarul intitulat Dialogul Social în educaţie (Vilnius, 5-8 martie 2005);
    ● Reuniunea Comitetului Pan-European al Internaţionalei Educaţiei pentru Egalitate
de Şanse (Bruxelles, 26-27 mai 2005);
    ● Seminarul intitulat Întărirea dialogului social european în sectorul educaţional
(Vilnius, 3 iulie 2005);
    ● Seminarul intitulat Cum să întărim dialogul social într-o Uniune Europeană
extinsă (Malta, 18-20 septembrie 2005);
    ● Seminarul intitulat Dialogul social descentralizat în sectorul educaţional: factor
de calitate (Vilnius, 23-26 septembrie 2005);
    ● Conferinţa CSEE cu tema Întărirea dialogului social european în sectorul
educaţional (Varşovia, 30 septembrie 2005);
    ● Masă rotundă cu tema Reforma în educaţie şi statele din Europa Centrală şi de Est
(Belgrad, 6-8 octombrie 2005);
    ● Masă rotundă pe problema educaţiei preşcolare (Sofia, 24-25 octombrie 2005);
    ● Masă rotundă cu tema Impactul schimbării asupra egalităţii în educaţie (Praga,
14-15 noiembrie 2005).

■ Anul 2006:
    ● Seminarul Ahead of Entrance – cooperation between Hungary, Bulgaria and
Romania (Sofia, 23-24 februarie) – prima reuniune;
    ● Seminarul CSEE cu tema Dezvoltarea reţelei educaţionale (Malta, 9-10 martie
2005);

                      18
    ● Seminarul CSEE intitulat Întărirea dialogului social european în sectorul
educaţiei (Bruxelles, 27-28 martie 2006);
    ● Seminarul pe problema sănătăţii şi securităţii în muncă în sectorul educaţiei
(Varşovia, 11-12 mai 2006);
    ● Conferinţa CSEE intitulată Europa are nevoie de dascăli (Bruxelles, 12 iunie
2006);
    ● Masă rotundă pentru Europa Centrală şi de Est (Sofia, 14-16 septembrie 2006);
    ● Seminarul pe problema Dialogului Social (Cipru, 21-23 septembrie 2006);
    ● A X-A Reuniune a Comitetului Sindical Francofon pentru Educaţie şi Formare
(Bucureşti, 18-19 septembrie 2006), a cărui temă principală a fost Dreptul la educaţie şi
tehnologii de informare şi comunicare. Reuninea a fost precedată de o anchetă derulată în
ţara noastră de doi reprezentanţi ai CSFEF. Federaţia „SPIRU HARET” a fost una dintre
gazdele celor două evenimente, participând activ la organizarea lor;
    ● Masă rotundă, cu tema Vocational Education and Training in the Framework of
Lifelong Learning (Bruxelles, 5–7 octombrie 2006);
    ● Seminarul „Ahead of Entrance – cooperation between Hungary, Bulgaria and
Romania”, organizat sub egida Comitetului Sindical European pentru Educaţie
(ETUCE/CSEE) la Bucureşti, în data de 12 octombrie 2006 – a doua reuniune, federaţia
noastră fiind una dintre gazdele evenimentului;
    ● Seminarul Regional pe problema întăririi Dialogului Social European în Educaţie,
sector III, organizat sub egida Comitetului Sindical European pentru Educaţie
(ETUCE/CSEE) la Bucureşti, în data de 13 octombrie 2006 şi la care, deasemenea,
Federaţia „SPIRU HARET” a avut rolul de gazdă;
    ● Conferinţa Structurii Pan-Europene a Internaţionalei Educaţiei / Adunarea
Generală a ETUCE (Luxemburg, 4-5 decembrie 2007). Cu această ocazie, cele 4 federaţii
sindicale din România au înaintat Comitetului Sindical Pan-European o scrisoare comună
prin care au adus la cunoştinţa colegilor din Europa situaţia învăţământului românesc,
precum şi dificultăţile privind funcţionarea reală a dialogului social dintre sindicate şi
Guvern. Totodată, au propus şi un amendament la Rezoluţia Adunării Generale, potrivit
căruia Conferinţa Structurii Pan-Europene a Internaţionalei Educaţiei / Adunarea Generală a
ETUCE susţine solicitările sindicaliştilor din educaţie din România privind: alocarea unui
procent de 6% din PIB pentru finanţarea învăţământului începând cu anul 2007, emiterea
unei legi unice de salarizare pentru sectorul public în care să se ţină cont şi să se reflecte
importanţa sectorului educaţional şi derularea unui dialog social real la toate nivelurile.
Amendamentul respectiv a fost însuşit de Adunarea Generală.

■ Anul 2007:
   ● A 51-a Sesiune a Comisiei Naţiunilor Unite pentru Statutul Femeilor (New York,
26 februarie – 9 martie 2007);
   ● Reuniunea Comitetului PanEuropean pentru Egalitate al Internaţionalei Educaţiei
(Cracovia, 23–24 aprilie 2007);
   ● Conferinţa finală pe problema dialogului social (Bruxelles, 4-5 iunie 2007);
   ● Al 5-lea Congres al Internaţionalei Educaţiei (Berlin, 26-27 iulie 2007);
   ● Seminarul cu tema Dialogul social în educaţie – progrese naţionale şi perspective
europene (Bourgas, 22-25 septembrie 2007);
                       19
     ● Masă Rotundă Anuală pentru Europa Centrală şi de Est (Riga, 4-6 octombrie
2007);
     ● Seminarul cu tema Profesori pentru o Europă socială (Lisabona, 29-30 octombrie
2007);
    ● vizită a delegaţiei Federaţiei „SPIRU HARET” la Budapesta, la invitaţia colegilor
noştri de la SEH – Sindicatul Învăţământului din Ungaria (9-10 noiembrie 2007); cu această
ocazie a fost semnat un Acord de Cooperare între F.S.I. „SPIRU HARET” şi S.E.H.

    Chiar dacă Federaţia „SPIRU HARET” nu a participat, prin reprezentanţii săi, la
toate aceste acţiuni, trebuie precizat că, atunci când delegaţii noştri au fost prezenţi, acest
lucru nu a trecut neobservat, prin materialele depuse şi intervenţiile avute făcându-ne
remarcaţi – fapt consemnat ca atare în materialele emise de organizaţiile internaţionale.

    Pe lângă participarea la congrese, conferinţe, mese rotunde şi seminarii organizate la
nivel internaţional, Federaţia „SPIRU HARET” s-a făcut remarcată şi printr-o serie de
materiale elaborate din proprie iniţiativă sau la solicitarea partenerilor noştri din străinătate,
cum ar fi: scrisori de solidaritate cu colegii noştri din Bulgaria (aflaţi în greva foamei),
Macedonia, Turcia, dar şi Etiopia, Guatemala, Cambogia (ai căror lideri au fost arestaţi) –
transmise autorităţilor publice din statele respective. La acestea se adaugă şi ajutorul
financiar transmis Internaţionalei Educaţiei, pentru ajutorarea cadrelor didactice şi a
familiilor acestora, victime ale tsunami-ului care a lovit Asia de Vest în 26 decembrie 2004.

    În egală măsură, trebuie precizat şi faptul că Federaţia Sindicatelor din Învăţământ
„SPIRU HARET” are relaţii deosebit de strânse şi constructive cu organizaţiile similare din
Bulgaria, Ungaria, Italia şi Franţa.
    Cu privire la acest aspect trebuie evidenţiate:
    ● cooperarea dintre România, Bulgaria şi Ungaria în cadrul seminarului „Înainte de
aderare”, pe tema dialogului social;
    ● A X-A Reuniune a Comitetului Sindical Francofon pentru Educaţie şi Formare
(Bucureşti, 18-19 septembrie 2006), cu tema „Dreptul la educaţie şi tehnologii de
informare şi comunicare”, în a cărui organizare şi desfăşurare Federaţia „SPIRU HARET”
a fost implicată activ;
    ● semnarea Acordului de Cooperare între F.S.I. „SPIRU HARET” şi S.E.H.
(Budapesta, noiembrie 2007);
     ● organizarea la Bucureşti (în perioada 19-22 noiembrie 2007) a Simpozionul
internaţional intitulat „O PUNTE ÎNTRE COPIII EUROPEI”, la iniţiativa Federaţiei
Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” – Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ -
Bucureşti, cu participarea reprezentanţilor FLC CGIL (Italia), împreună cu care am
dezvoltat acest proiect educaţional. Concluziile simpozionului au fost prezentate în cadrul
unei dezbateri care a reunit reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi mass-media, lideri sindicali şi
directori ai unităţilor de învăţământ preşcolar din Capitală şi la care au participat şi invitaţii
noştri speciali din Italia.

     C. Relaţiile cu instituţiile statului
                         20
    În cei patru ani care au trecut de la ultima Conferinţă Naţională, corespondenţa
federaţiei cu autorităţile publice a crescut substanţial faţă de perioada anterioară.
    Materialele înaintate autorităţilor publice – Preşedintele României, Guvern,
Parlament, Avocatul Poporului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul
Economiei şi Finanţelor, Ministerul Internelor şi Reformei în Administraţie, Ministerul
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şansse, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Autoritatea Naţională de Adsministrare
Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Institutul Naţional de
Statistică, inspectorate şcolare, comitetele locale de dezvoltare, consilii judeţene şi locale,
prefecturi, inspectoratele teritoriale de muncă şi direcţiile de sănătate publică etc. – au
abordat o mare varietate de probleme: proteste, revendicări, propuneri de modificare a unor
acte normative, sesizarea unor deficienţe în activitatea anumitori structuri, prezentarea
anumitor probleme şi a soluţiilor pentru acestea, puncte de vedere etc.
    Astfel, în perioada 2004-2008, federaţia a înaintat autorităţilor publice centrale şi
locale un număr de 931 materiale, după cum urmează:
    ○ 185 în anul 2004 (din care: 130 la M.E.C.T., 5 la Parlament, 25 la diverse alte
instituţii şi 25 la inspectoratele şcolare);
    ○ 203 în anul 2005 (din care: 151 la M.E.C.T., 47 la alte instituţii şi 5 la
inspectoratele şcolare);
    ○ 304 în anul 2006 (din care: 215 la M.E.C.T., 2 la Avocatul Poporului, 16 la
Guvern şi Preşedintele României, 26 la alte ministere, 30 la diverse alte instituţii şi 15 la
inspectoratele şcolare);
    ○ 211 în anul 2007 (din care: 128 la M.E.C.T., 1 la Avocatul Poporului, 11 la
Guvern şi Preşedintele României, 14 la Parlament, 26 la alte ministere, 18 la alte instituţii şi
13 la inspectoratele şcolare);
    ○ 28 în perioada 1 ianuarie – 11 februarie 2008 (din care: 21 la M.E.C.T., 4 la
inspectoratele şcolare şi câte unul la Parlament, Guvern şi Institutul Naţional de Statistică).

    D. Relaţia cu mass-media
    În privinţa parteneriatelor cu mass-media, precizăm că Federaţia Sindicatelor din
Învăţământ „SPIRU HARET” a încheiat în vara anului 2005 un protocol de colaborare cu
Tribuna învăţământului. Motivele au fost acelea că Tribuna învăţământului, ca publicaţie a
şcolii româneşti, reprezintă cea mai longevivă revistă de profil din ţara noastră, care
militează pentru progresul dascălului către o condiţie europeană, o adevărată tribună a
şcolii şi cadrelor didactice.
    Protocolul respectiv (înnoit şi reînnoit ulterior) prevede o serie de drepturi şi obligaţii
pentru părţi, între care enumerăm: achiziţionarea unui anumit număr de abonamente,
publicarea comunicatelor emise de federaţie, organizarea de acţiuni comune în interesul
membrilor de sindicat şi dezbateri publice etc.
    Vă prezentăm câteva din acţiunile derulate în baza protocolului menţionat:
    ○ 25 mai 2005: masă rotundă pe tema Proiectului Legii asigurării calităţii în
educaţie, iniţiată de F.S.I. „SPIRU HARET” şi Tribuna învăţământului (la care au participat
şi reprezentanţii celorlalte federaţii sindicale din învăţământ), sub deviza „no money, nu
                        21
quality”; participanţii la dezbateri (membri de sindicat din mediul urban şi rural, lideri de
sindicat, directori de unităţi de învăţământ, reprezentanţi ai mass-media etc.) au respins în
totalitate ideea acestui proiect de lege;
     ○ 25 ianuarie 2007: dezbatere organizată de Federaţia Sindicatelor din Învăţământ
„SPIRU HARET” şi Tribuna învăţământului pe problema afişării subiectelor pentru testele
naţionale şi examenul de bacalaureat 2007 pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a
implicaţiilor acestei iniţiative asupra sistemului de învăţământ;
    ○ 5 martie 2007: dezbatere organizată de Federaţia Sindicatelor din Învăţământ
„SPIRU HARET”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Tribuna învăţământului
pe problema Proiectului Legii învăţământului preuniversitar;
    ○ 9 mai 2007: dezbatere cu tema Criza învăţământului preşcolar, organizată de
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” şi Tribuna învăţământului;
    ○ 17 iulie 2007: dezbatere intitulată Reforma educaţiei, la ora adevărului,
organizată de F.S.I. „SPIRU HARET”, F.S.L.I. şi Tribuna învăţământului în cadrul căreia s-
a dezbătut Raportul România educaţiei, România cercetării, elaborat de Comisia
Prezidenţială pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniul educaţiei şi cercetării;
    ○ 25 ianuarie şi 12 februarie 2008: dezbateri publice iniţiate de Tribuna
învăţământului, F.S.I. „SPIRU HARET” şi F.S.L.I. pe marginea Pachetului legislativ
pentru educaţie.

    E. Relaţii cu alte organizaţii
    În aceşti ultimi patru ani, Federaţia „SPIRU HARET” a fost invitată şi a participat la
o serie de acţiuni (simpozioane, dezbateri, mese rotunde, seminarii etc.) iniţiate de diferite
organizaţii neguvernamentale, între care: Societatea Academică Română, UNICEF,
Fundaţia „Salvaţi Copiii”, Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative – Secţiunea
Română (F.I.C.E. Eomânia) etc.
    Totodată au fost demarate discuţii în vederea încheierii de protocoale cu Societatea
Română de Matematică şi Societatea Română de Fizică.
    Trebuie subliniat şi faptul că Federaţia „SPIRU HARET” a fost „curtată” în aceşti
ani de diferite formaţiuni politice în vederea semnării unor protocoale, însă am preferat să
ne păstrăm independenţa şi să rămânem echidistanţi faţă de spectrul politic.


               2. COMUNICARE ŞI IMAGINE

    A. Relaţia cu mass-media
    În materie de comunicare şi imagine, Federaţia „SPIRU HARET” a beneficiat de o
bună acoperire în mass-media, declaraţiile conducerii federaţiei şi ale liderilor locali fiind
preluate şi prezentate atât în presa scrisă, cât şi de posturile radio şi televiziune din întreaga
ţară.
    În plus, liderii federaţiei au fost invitaţi în numeroase rânduri la diferite televiziuni
posturi de radio, pentru a participa la dezbateri privind atât învăţământul, cât şi alte
probleme de interes general (salarizare, inflaţie, imaginea României etc.). În mod similar,
întreaga mass-media a răspuns invitaţiilor adresate de federaţia noastră la conferinţele de
presă.
                        22
    Un punct important la acest capitol în activitatea federaţiei îl constituie emiterea
comunicatelor de presă, preluate – după cum am precizat deja – de întreaga presă. În acest
sens, facem precizarea că, în ultimii 4 ani, Federaţia „SPIRU HARET” a emis peste 80 de
comunicate şi scrisori deschise, dintre care vom menţiona câteva pe care noi le considerăm
reprezentative:
   A D I O T A B E R E !? !? !? !? (12 mai 2005), prin care condamnam atitudinea
    autorităţilor publice faţă de taberele şcolare;
   GUVERNUL JOACĂ ALBA - NEAGRA CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC (30
    iunie 2005), prin care F.S.I. „Spiru Haret” protesta vehement faţă de hotărârea
    Guvernului României de a îngheţa salariile bugetarilor;
   ÎNCĂ O VICTORIE PENTRU SINDICALIŞTII DIN ÎNVĂŢĂMÂNT! (7 iulie
    2005), prin care Federaţia „SPIRU HARET” anunţa câştigarea, la Înalta Curte de
    Casaţie şi Justiţie, a procesului împotriva Ministerului Educaţiei şi Cercetării; la
    solicitarea noastră, Înalta Curte a anulat ordinul 4209/2004 emis de Ministerul
    Educaţiei şi Cercetării şi l-a obligat pe acesta la emiterea unui nou ordin prin care să
    se acorde drepturile salariale solicitate de noi;
   DIALOGUL SOCIAL PROMOVAT DE MINISTERUL EDUCAŢIEI, PRAF ÎN
    OCHII SINDICATELOR! (24 august 2005), prin care protestam faţă de emiterea
    unor ordine de ministru fără consultarea organizaţiilor sindicale;
   ÎNCĂ ODATĂ, GUVERNUL ACŢIONEAZĂ DUPĂ REGULA „PE-AFARĂ-I
    VOPSIT GARDUL …” (6 februarie 2006), în fapt un protest faţă de O.U.G. nr.
    1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României
    pentru integrarea în Uniunea Europeană;
   UN ACORD ÎN FOLOSUL CUI? (14 iunie 2006), prin care criticam declaraţiile
    Primului Ministru referitoare la gradul de îndeplinire a Acordului semnat în
    noiembrie 2005;
   ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC ESTE MEDIOCRU?? (3 octombrie 2006) –
    practic un protest faţă de declaraţiile a numeroşi demnitari şi oameni politici români,
    în frunte cu preşedintele ţării şi ministrul educaţiei, care descopereau public, rând pe
    rând, faptul că învăţământul din România este mediocru şi corupt;
   DE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI, LA MULTI ANI DASCĂLILOR
    ROMÂNIEI! (4 octombrie 2006), în care vorbeam despre provocarea de a fi dascăl
    în România şi uram tuturor celor care lucrează în acest domeniu „La mulţi ani!”,
    mulţumindu-le în acest fel pentru strădania şi abnegaţia puse în slujba învăţământului
    românesc.
   ALEŞII POPORULUI VOTEAZĂ LEGI CARE ÎNCALCĂ LEGI (8 noiembrie
    2006), prin care protestam faţă de faptul că proiectul Legii bugetului de stat pentru
    anul 2007, în forma în care a fost discutat şi votat în Comisiile de buget-finanţe ale
    celor două Camere parlamentare, încălca din nou atât Legea învăţământului, cât şi
    litera şi spiritul Constituţiei;
   MINISTERUL EDUCAŢIEI ÎNCEARCĂ SĂ NE CONVINGĂ DE BUNELE
    SALE INTENŢII!! (15 februarie 2007), prin care protestam din nou faţă de intenţia
    M.E.C.T. de a eluda partenerii de dialog social, de această dată pe problema
    proiectului Legii învăţământului preuniversitar;

                       23
   REZULTATE PARŢIALE (19 decembrie 2007), în care făceam o trecere în revistă a
    rezultatelor obţinute în urma pichetului şi grevei de avertisment din 19 decembrie;
   FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET”
    SOLICITĂ PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI SĂ MEDIEZE CONFLICTUL
    DINTRE SINDICATELE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI GUVERNUL ROMÂNIEI (11
    ianuarie 2008), prin care condamnam atitudinea total opacă a Ministerului Educaţiei,
    Cercetării şi Tineretului şi a Guvernului României privind nevoile reale ale
    domeniului educaţional, organizaţia noastră şi solicitam medierea conflictului de
    către Preşedintele României, ca singură modalitate de rezolvare a conflictului creat;
   FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET”
    CONDAMNĂ CINISMUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI
    TINERETULUI (tot 11 ianuarie 2008) – protest faţă de atitudinea ministrului
    educaţiei, cercetării şi tineretului care, în loc să se uite în „ograda proprie” a ales să
    blameze cadrele didactice pentru eşecul iniţiativelor ministerului (tezele cu subiect
    unic);
   COMUNICATUL emis în data de 28 ianuarie 2008, prin care Federaţia „SPIRU
    HARET” protesta faţă de intenţia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi
    a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de a trece întregul învăţământ
    agricol, inclusiv baza materială a acestuia, în subordinea celui din urmă.
    Tot în cadrul relaţiei cu mass-media considerăm că trebuie să menţionăm şi
activitatea publicistică a liderilor şi consilierilor juridici ai federaţiei, care au publicat în
Tribuna învăţământului diverse materiale şi articole de interes deosebit pentru salariaţii din
învăţământ.

    B. Relaţia cu organizaţiile sindicale
    După cum am precizat deja anterior (Capitolul III, Secţiunea 1 pct. B din prezentul
Raport), aceasta s-a concretizat în informări, circulare, adrese diverse, răspunsuri, consiliere
şi sprijin direct sau indirect la nivelul autorităţilor centrale şi locale, inclusiv al instanţelor
de judecată.

    C. Relaţia cu membrii de sindicat
    În aceşti ultimi patru ani s-a constatat o întărire a relaţiei directe dintre federaţie şi
membrii săi, în mare parte şi datorită site-ului federaţiei, prin intermediul căruia aceştia au
putut transmite mesaje şi întrebări. În perioada la care ne referim, s-a răspuns direct şi în
scris unui număr de ~ 250 de petenţi. La aceştia se adaugă răspunsurile transmise prin
adrese înaintate organizaţiilor afiliate, dar şi consultaţiile acordate telefonic sau pe bază de
audienţă. Şi nu în ultimul rând înaintarea materialelor transmise de unii membri de sindicat
autorităţilor centrale, spre competentă soluţionare.
    În acest context, trebuie menţionată şi reprezentarea intereselor membrilor de
sindicat în cadrul Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educaţiei.
    Nu trebuie să uităm şi sprijinul acordat membrilor de sindicat prin obţinerea de bilete
de odihnă şi tratament, prin intermediul Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de
Asigurări Sociale, precum şi demersurile făcute în vederea obţinerii tichetelor cadou (de
care au beneficiat în anul 2007 mulţi dintre colegii noştri şi care urmează a fi acordate şi în
anul 2008), dar şi ajutoarele sociale, pentru situaţii diverse, acordate de organizaţiile
                        24
sindicale afiliate (deces, naştere, căsătorie, pensionare, boală, inclusiv cele acordate
victimelor inundaţiilor care au făcut ravagii în ultimii ani).
    Un punct aparte îl constituie, în opinia noastră, apelul umanitar lansat de Federaţia
„SPIRU HARET”, în numele colegilor noştri de la Sindicatul „UNITAS” din Miercurea
Ciuc, prin care am solicitat Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii să aprobe, prin
Hotărâre de Guvern, acordarea unui ajutor domnului Marius Mihai Galea (soţ de cadru
didactic, tată a trei copii de 7 ani, 5 ani şi 1 an, care, la numai 36 de ani, a fost diagnosticat
cu leucemie), de natură să îi faciliteze efectuarea intervenţiei chirurgicale în străinătate. Şi
ca efect al demersului nostru, hotărârea de Guvern a fost emisă.
    Tot la acest punct, apreciem că trebuie menţionate casele de ajutor reciproc create de
organizaţiile sindicale afiliate, la unele dintre acestea federaţia participând nemijlocit prin
acordarea de consiliere de specialitate.

    D. Alte elemente
    Nu putem vorbi despre comunicare şi imagine fără a ne referi la site-ul federaţiei –
www.fsiispiruharet.ro. Acesta a fost creat în anul 2005, noul format fiind lansat în 4
septembrie 2006. Site-ul a apărut ca urmare a conştientizării că în orice organizaţie, în
special una sindicală, comunicarea este extrem de importantă, iar unul dintre obiectivele
noastre este de a fi informaţi şi, în acelaşi timp, de a informa organizaţiile sindicale despre
problemele membrilor de sindicat şi ale salariaţilor din învăţământul românesc şi despre
demersurile federaţiei.
    De-a lungul ultimilor ani, am perfecţionat aceasta strategie de comunicare, astfel
încât site-ul să cuprindă cât mai multe informaţii necesare pentru toţi cei cărora le pasă de
soarta învăţământului românesc. Am conceput „Newsletter-ul” pe pagina de „Forum”,
special pentru a intra în contact cât mai repede posibil cu toate sesizările, problemele şi
sugestiile salariaţilor din învăţământ (înregistrate la federaţie în număr din ce în ce mai
mare). Tot în cadrul site-ului am publicat o serie de acte normative pe care le consideram
extrem de importante pentru învăţământ, pentru drepturile salariaţilor din sistem şi pentru
activitatea noastra de zi cu zi. Presa este un factor important pentru Federaţia „Spiru Haret”,
astfel că, zilnic se poate lectura o monitorizare a presei cu articole despre sistemul
educaţional din România.
    Totodată, pe site au fost postate toate materialele importante elaborate de federaţie
(informări, comunicate, propuneri, proiecte etc.).

    La capitolul comunicare şi imagine, federaţia s-a evidenţiat prin publicaţiile proprii şi
cele ale organizaţiilor afiliate (dar purtând şi însemnele Federaţiei „SPIRU HARET”):
ARGUMENT, S.I.B. (Brăila), FORUM EDUCAŢIONAL (Bucureşti), MAGISTER
(Hunedoara),     ATITUDINEA       (Mureş),    ŞCOALA     OLTULUI   (Olt),
PRAEUNIVERSITARIA (Timiş), BULETINUL INFORMATIV (realizat de sindicatele
afiliate din judeţul Ilfov) şi, bineînţeles, BULETINUL JURIDIC INFORMATIV al
federaţiei.
    Inclusiv de aici putem trage concluzia că imaginea nu este creată doar la vârf, ci de
fiecare dintre noi, iar acţiunile şi realizările fiecărei organizaţii sindicale contează.


                        25
    Deasemenea nu trebuie să uităm faptul că Federaţia „SPIRU HARET” s-a evidenţiat,
în cadrul manifestaţiilor publice şi al conferinţelor de presă, prin efecte şi articole
personalizate: veste, insigne, şepci, drapele, bannere, caricaturi, anagrame, ţepe, care
alegorice, diplome şi „premii” oferite guvernanţilor, apariţia lui Moş Crăciun etc.
    Acţiunile organizate de federaţie au fost şi momente pentru a oferi obiecte purtând
simbolurile federaţiei: medalii, plachete, pixuri, insigne, mape şi agende.

    E. Acţiuni inedite
    Nu putem încheia această secţiune fără a ne referi şi la câteva acţiuni inedite, care
pun în lumină inclusiv spiritul, creativitatea, dar şi incisivitatea Federaţiei „SPIRU
HARET”.
    Astfel:
    ● În data de 14 iunie 2006, la sediul Federaţiei „SPIRU HARET” s-a organizat o
conferinţă de presă, în care reprezentanţii noştri au acordat premii principalilor responsabili
pentru colapsul educaţiei. Cei trei repetenţi ai Guvernului (Călin Popescu-Tăriceanu, Marko
Bela şi Sebastian Vlădescu) au primit câte o diplomă, însoţită de premiul aferent:
    ○ premierul Călin Popescu Tăriceanu a obţinut diploma cu PREMIUL
PINOCCHIO, pentru incapacitatea de a citi protocolul încheiat cu sindicatele şi pentru
faptul că a minţit când a spus că a respectat Acordul semnat din noiembrie 2005, împreună
cu păpuşa reprezentând celebrul personaj;
    ○ ministrul de stat Marko Bela a primit diploma PRAFUL DE PE ... TABERE,
pentru modul în care a pierdut taberele şcolare, însoţit de cadoul aferent – un pliculeţ legat
cu fundă care conţinea praf;
    ○ ministrul finanţelor Sebastian Vlădescu a primit diploma ABACUL DE AUR,
pentru incapacitatea de a socoti necesarul de bani pentru educaţie, împreună cu o
numărătoare.
    Cu această ocazie a fost prezentat presei şi cadoul ce urma să fie făcut premierului la
întrunirea din ziua respectivă – un ALFABETAR cu catrene concepute de federaţie, cu o
dedicaţie specială – Din partea FSI „SPIRU HARET” cu toată nedragostea.

   ● La mitingul organizat în Bucureşti, la 15 septembrie 2006 (concomitent cu
boicotarea deschiderii anului şcolar), urmat de marşul de protest până la sediul Guvernului,
Federaţia „SPIRU HARET” s-a prezentat cu un set de ŢEPE, pe care se putea citi:
   ○ GUVERNUL (ÎN)ŢEAPĂ EDUCAŢIA; OFICIAL DAU ŢEPE BINE; MAJORAREA
SALARIALĂ = ŢEAPĂ;
   ○ CĂPŞUNI?!... SAU EDUCAŢIE?; ŞTIE U.E. CÂTE ŢEPE ÎŞI IA?; AJUTOOOR!
SUNTEM ŢEPUIŢI;
   ○ ŢEPELE GUVERNULUI: INVESTIŢII DE 1,1 MILIARDE EURO; BUGET DE 6%
DIN PIB, LEGEA SALARIZĂRII etc...

    Tot cu această ocazie, federaţia noastră a defilat cu CARUL PUTERII, în care se
aflau doi saci: unul plin – cu promisiuni făcute, altul gol, rupt şi peticit – cu promisiuni
onorate.
    Guvernanţii au primit din partea reprezentanţilor noştri un borcan cu miere (ca să
alunece ţepele mai bine” şi o sticlă cu lapte „guvernamental”.
                       26
   ● În data de 4 octombrie 2006, cu ocazia întrunirii Comisiei interministeriale de
evaluare a aplicării prevederilor Acordului semnat în noiembrie 2005, reprezentanţii F.S.I.
„SPIRU HARET” au purtat şepci şi tricouri în culorile federaţiei, inscripţionate după cum
urmează:
   ○ tricourile: „Suntem cu toţii produsul învăţământului românesc «mediocru şi
corupt»” (faţă) şi semnează (pe spate) „Preşedintele României, Primul Ministru, ministrul
educaţiei etc., etc... şi alţi 20.000.000 de români şi nu numai”;
   ○ şepcile: „(Să) trăţi bine?”.

    ● În data de 6 noiembrie 2006, în urma şedinţei comune a Comisiilor de buget-
finanţe ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, unde s-a respins amendamentul propus de
Comisiile de învăţământ ale Parlamentului privitor la acordarea unei majorări salariale
pentru personalul din învăţământ de 7% de la 01.01.2007 şi 15% de la 01.10.2007,
sindicatele afiliate la Federaţia „SPIRU HARET” afişează în toate unităţile de învăţământ
listele cu numele şi fotografiile parlamentarilor care au votat împotrivă.

    ● În data de 19 decembrie 2007, Federaţia „SPIRU HARET” a organizat în întreaga
ţară o grevă de avertisment de două ore – sub deviza „LABORATOR DE EDUCAŢIE
CIVICĂ”.
    În aceeaşi zi, reprezentanţii federaţiei au pichetat sediul Ministerului Economiei şi
Finanţelor, ocazie cu care MOŞ CRĂCIUN a depus protestul conţinând revendicările
membrilor noştri de sindicat.

    ● În data de 20 decembrie 2007, cu ocazia dezbaterii în Parlament a proiectului
Legii bugetului de stat pe anul 2008, preşedintele executiv al federaţiei a fost MOŞ
CRĂCIUN pentru parlamentari, purtând 6 saci cu daruri. Cadourile noastre pentru
parlamentari au fost mii de scrisori semnate de membrii F.S.I. „SPIRU HARET”, prin care
aceştia solicitau promovarea unor acte normative în favoarea personalului din învăţământ
(în special a personalului nedidactic).


              3. ACŢIUNI REVENDICATIVE

   În susţinerea scopului său şi pentru atingerea obiectivelor statutare, Federaţia
Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” a derulat acţiuni revendicative, din cele mai
diverse.

    A. PICHETE
■ Anul 2004:
    ● 3 mai 2004 – Federaţia „SPIRU HARET” pichetează sediul M.E.C.T.;
Revendicările formulate de F.S.I. „Spiru Haret” au fost: 1. finanţarea corespunzătoare a
învăţământului; 2. majorarea salariilor întregului personal din învăţământ (inclusiv a
personalului nedidactic) în medie cu 5%, începând cu data de 1 mai 2004; 3. o nouă lege a
salarizării pentru personalul din învăţământ, prin care valoarea coeficientului de
                      27
multiplicare 1 să fie de un salariu minim pe economie; 4. includerea indemnizaţiilor de 10%
pentru funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare, prevăzute de art. 51
alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare, în salariul de bază al cadrelor didactice de predare pentru a deveni
bază de calcul pentru sporurile şi celelalte drepturi salariale care se acordă în raport de
salariul de bază; 5. respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă referitoare la
retribuirea activităţilor prestate în zilele de repaus săptămânal şi la gratuitatea examenelor
medicale; 6. respectarea regulilor de parteneriat social şi modificarea în regim de urgenţă a
Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a
Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, pentru a reveni la forma negociată cu federaţiile sindicale
reprezentative la nivel de ramură învăţământ – fiind inadmisibil ca directorii unităţilor de
învăţământ să fie numiţi de consiliile locale.
    ● 4 mai 2004 – continuă acţiunea de pichetare, de data aceasta alăturându-se
demonstranţilor F.S.I. „SPIRU HARET” şi o delegaţie a F.S.L.I..
    ● 3 august 2004 - pichetarea sediului Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, în
semn de protest faţă de închiderea şcolilor cu predare în limba română din autoproclamata
„republică transnistreană”, acţiune care a fost puternic mediatizată. Cu această ocazie a fost
depusă o scrisoare către domnul ambasador Alexandr Tolkaci, în care cele patru federaţii îşi
exprimau dezaprobarea faţă de abuzurile săvârşite împotriva cadrelor didactice şi elevilor
din şcolile cu predare în limba română din Transnistria şi solicitau Federaţiei Ruse să
întreprindă de urgenţă demersurile necesare pentru redeschiderea şcolilor cu predare în
limba maternă (română) din Transnistria şi pentru a asigura românilor din această regiune
păstrarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. La această  acţiune,
federaţia noastră a fost reprezentată de delegaţi din judeţele Brăila, Dolj, Teleorman şi
municipiul Bucureşti.

■ Anul 2005:
    ● 21 februarie – 4 martie 2005 – organizaţiile sindicale afiliate federaţiei noastre
din întreaga ţară participă la pichetarea sediilor prefecturilor, în cadrul campaniei „Salvaţi
Codul Muncii” (iniţiată de C.N.S.L.R.), pentru a protesta faţă de propunerile de modificare
a Codului muncii în dauna angajaţilor;
    ● 12 octombrie 2005 – Federaţia „SPIRU HARET” şi F.S.L.I. au organizat, în
contul zilei de 5 Octombrie (Ziua Mondială a Educaţiei) pichete în toate oraşele şi
municipiile din ţară în care cele două federaţii sunt reprezentate, după cum urmează: în
municipiile reşedinţă de judeţ – în faţa sediului Prefecturii; în municipii şi oraşe – în faţa
sediului Primăriei / Consiliului local. Revendicările noastre au fost: negocierea proiectului
de Strategie Privind Descentralizarea Învăţământului Preuniversitar cu federaţiile sindicale
reprezentative din învăţământ; legiferarea proiectului negociat numai în condiţiile alocării a
6% din P.I.B. de la Bugetul de stat pentru învăţământ; elaborarea proiectului Legii
salarizării, care să conducă la dublarea salariilor personalului din învăţământ până la
01.01.2007 şi aprobarea lui în Parlament; anularea O.U.G. nr. 63/2005, care blochează
fondurile de premiere (2%, etc); respectarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a
Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură – Învăţământ, a principiilor şi a
prevederilor legale ce reglementează dialogul social; păstrarea titularizării în învăţământ;
                       28
acordarea de tichete de masă; acordarea unui fond de carte; asigurarea abonamentelor la
Internet pentru personalul didactic.
    ● 1 – 4 noiembrie 2005: F.S.I. „SPIRU HARET”, F.S.L.I. şi F.N.S. „Alma Mater”
pichetează sediul Parlamentului României, acţiune la care se raliază şi F.E.N. Motivele
protestului: 1) prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 se alocă învăţământului
3,73% din P.I.B.; suma de 1.800 miliarde ROL, cu care s-a anunţat că se va suplimenta
bugetul educaţiei, reprezintă numai 0,06% din P.I.B., aducând bugetul învăţământului la
3,79% din P.I.B; 3) bugetul preconizat şi politica guvernamentală nu prevăd nicio majorare
salarială şi nicio indexare a salariilor personalului bugetar în anul 2006, majorările salariale
putând avea loc doar în cazul reducerii de personal; în proiectul Legii bugetului de stat,
salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic era prevăzută la capitolul
„alte cheltuieli” (alături de combustibili, utilităţi, alte cheltuieli materiale etc.), fiind trecută
în sarcina comunităţilor locale.

■ Anul 2006:
    ● 28 aprilie 2006 – organizaţiile sindicale afiliate federaţiei nopastre din întreaga
ţară participă la pichetarea sediilor prefecturilor, la solicitarea C.N.S.L.R. – FRĂŢIA

■ Anul 2007:
    ● 11 iunie 2007: F.S.I. „SPIRU HARET” şi F.S.L.I. pichetează sediul Prefecturii şi
al Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti pe problema învăţământului preşcolar;
    ● 19 noiembrie 2007: Federaţia „SPIRU HARET” pichetează sediul Ministerului
Economiei şi Finanţelor. Motivele protestului nostru au fost: 1. refuzul autorităţilor de a da
curs solicitărilor noastre privind acordarea în luna decembrie 2007 a drepturilor salariale
aferente acestei luni, precum şi a celui de-al treisprezecelea salariu; 2. pasivitatea
autorităţilor, care nu au dat curs până în prezent solicitării noastre de a reglementa, prin
actele normative de salarizare pe anul 2008, posibilitatea de promovare a personalului
nedidactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ pe grade/trepte profesionale,
independent de existenţa unui post vacant de natura celui pe care sunt încadraţi, cât şi
acordarea unor sporuri specifice activităţii desfăşurate de aceste categorii de salariaţi din
învăţământ (de fapt, o reiterare a solicitărilor noastre similare din ultimii ani, dar şi unul din
punctele de pe lista de revendicări a greviştilor din toamna anului 2005, care ar fi putut fi
rezolvată – măcar parţial – dacă ar fi fost puse în aplicare dispoziţiile Acordului semnat în
noiembrie 2005 de reprezentanţii federaţiilor sindicale şi primul ministru al României,
domnul Călin Popescu Tăriceanu); 3. tergiversarea începerii negocierilor privind creşterile
salariale ce urmează a se acorda în anul 2008 pentru întregul personal din învăţământ
(didactic de predare şi instruire/pregătire practică, didactic auxiliar şi nedidactic); 4.
respingerea de către comisiile parlamentare de buget-finanţe a amendamentului privind
majorarea suplimentară cu 10% a salariilor cadrelor didactice debutante, cu definitivat sau
gradul II. Ulterior, demonstranţii noştri s-au alăturat pichetului organizat de confederaţiile
sindicale în faţa Parlamentul României.

   B. MITINGURI ŞI MARŞURI
■ Anul 2004:

                         29
   ● 2 iunie 2004: are loc în Piaţa Constituţiei mitingul organizat de Federaţia
Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

■ Anul 2005:
    ● 9 – 23 martie 2005: organizaţiile membre ale Federaţiei „SPIRU HARET”
participă la mitingurile din faţa prefecturilor din toată ţara, organizate de C.N.S.L.R. –
FRĂŢIA în cadrul acţiunii „Salvaţi Codul Muncii”.
    ● 19 martie 2005: Federaţia „Spiru Haret” participă la Euro-mitingul organizat la
Bruxelles de Confederaţia Europeană a Sindicatelor sub deviza „Locuri de muncă mai
multe, locuri de muncă de calitate”
    ● 12 septembrie 2005: miting de protest al Federaţiei „SPIRU HARET” în faţa
Ministerului Educaţiei şi Cercetării
    ● 18 noiembrie 2005: miting de protest în Piaţa Constituţiei, în timpul grevei
generale, organizat de federaţiile sindicale din învăţământ, urmat de un lanţ uman în jurul
Palatului Parlamentului, la iniţiativa federaţiei noastre.

■ Anul 2006:
    ● 9 mai 2006: la mitingul şi marşul de protest organizate de C.N.S.L.R. – FRĂŢIA
cu ocazia Zilei Europei, Federaţia „SPIRU HARET” participă cu un număr de 640 de
membri de sindicat, reprezentând: Sindicatul Învăţământ Brăila „Corneliu Gheorghe
Caranica”, Sindicatului Salariaţilor din Învăţământ – Bucureşti, Sindicatul Salariaţilor din
Învăţământ Turda, Sindicatul din Învăţământ „SPIRU HARET” Mureş, Sindicatul
Învăţământului Preuniversitar Olt, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Teleorman,
Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Tulcea, Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul
Preuniversitar Iaşi, Sindicatul Învăţământ Buftea, Sindicatul Învăţământ Chitila, Sindicatul
Şcoala nr. 1 Buftea, Sindicatul Independent al Învăţământului Timiş şi Sindicatul
Independent Învăţământ Măcin. În cadrul acestei acţiunii, sindicaliştii Federaţiei noastre au
susţinut şi revendicările specifice învăţământului: asigurarea unui buget de minim 6% din
produsul intern brut pentru educaţie, stoparea politizării învăţământului, dialog social real
(însemnând consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ cu privire la
toate actele normative sau administrative cu caracter normativ referitoare la educaţie),
elaborarea proiectului legii unice de salarizare a bugetarilor.
    ● 15 septembrie 2006 – în Piaţa Revoluţiei are loc mitingul organizat de Federaţia
„SPIRTU HARET” şi F.S.L.I. (concomitent cu boicotarea deschiderii anului şcolar) , urmat
de un marş de protest, până la sediul Guvernului; motivele acţiunii au fost acordarea unor
majorări salariale insuficiente pentru anul 2007 (o medie ponderată de 6,3%, cu foarte puţin
peste rata inflaţiei prognozată pentru anul 2007) şi nesoluţionarea problemei personalului
nedidactic. Federaţia „SPIRU HARET” s-a prezentat cu un set de ŢEPE, a defilat cu
CARUL PUTERII şi a oferit guvernanţilor un borcan cu miere şi o sticlă cu lapte
„guvernamental”

■ Anul 2007:
   ● 11 iunie 2007: F.S.I. „SPIRU HARET” şi F.S.L.I. organizează un marş de protest
(în continuarea pichetului din faţa Prefecturii şi al Primăriei Generale a Municipiului

                       30
Bucureşti pe problema învăţământului preşcolar), pe traseul Prefectură / Primărie –
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Guvernul României;


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POZĂ MITING!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   C. REFERENDUM-URI

    ■ Anul 2004: primul referendum organizat de Federaţia „SPIRU HARET” după
Conferinţa din anul 2003 a avut la bază următoarele revendicări: finanţarea
corespunzătoare a învăţământului; o nouă lege a salarizării, prin care valoarea
coeficientului de multiplicare 1 să fie de un salariu minim pe economie; introducerea
indemnizaţiei de conducere specifice de 10% pentru personalul care îndeplineşte funcţia de
diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare în salariul de bază, ca bază de calcul
pentru toate celelalte sporuri şi indemnizaţii care se calculează la salariul de bază;
aplicarea creşterii salariale în medie cu 5% pentru toţi salariaţii din învăţământ începând
cu data de 1 mai 2004. S-a solicitat atunci membrilor de sindicat ca în situaţia în care, până
la data de 13 mai 2004 nu vor fi soluţionate revendicările ce au stat la baza conflictului de
interese să îşi exprime opţiunea cu privire la următoarele forme de protest: miting în data
de 2 iunie 2004; grevă de avertisment (solidaritate); neîncheierea situaţiei şcolare;
boicotarea examenelor naţionale; greva generală, care se va declanşa la momentul
oportun.

    ■ Anul 2005:
    ○ În luna septembrie Federaţia „SPIRU HARET” declanşează un nou referendum,
prin care solicită membrilor de sindicat să îşi precizeze opţiunea în legătură cu proiectul
Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar (S.D.Î.P.). În forma propusă
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, acesta leza în mod clar drepturile şi interesele
membrilor noştri de sindicat prin: implicarea tot mai mare a autorităţilor locale în luarea
deciziilor cu privire la înfiinţarea, reorganizarea şi restructurarea unităţilor de învăţământ;
numirea directorilor unităţilor de învăţământ de către consiliile locale; acordarea gradelor
didactice în sistem descentralizat (?!); lăsarea la latitudinea unităţilor de învăţământ (a se
citi autorităţilor locale) a normării şi salarizării personalului din unitate; negocierea
proiectului de încadrare cu ordonatorul principal de credite pentru asigurarea condiţiilor
minime pentru organizarea procesului de învăţământ; stabilirea unei noi componenţe a
consiliului de administraţie, din care cel mult 1/3 reprezintă unitatea de învăţământ;
interdicţia expresă pentru director de a fi preşedintele consiliului de administraţie;
desfiinţarea titularizării în învăţământ şi înlocuirea acesteia cu titularizarea în unitatea de
învăţământ; desfiinţarea pretransferării, a transferului pentru restrângere de activitate şi a
detaşării, rămânând numai ocuparea posturilor prin concurs la nivelul unităţii de învăţământ
etc. Toate acestea în condiţiile unei subfinanţări acute a învăţământului şi a unei salarizări
total nemotivante a personalului din sistem, deşi ar fi trebuit să avem deja finalizat proiectul
legii de salarizare care să conducă la dublarea salariilor în echivalent euro până în anul
2006.

                       31
    ○ O lună mai târziu, în octombrie 2005, urmare a faptului că acţiunile sindicale
declanşate de Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” nu au dat rezultate,
s-a solicitat membrilor de sindicat ca, în situaţia în care, Comisiile Buget-Finanţe ale
Parlamentului României nu vor modifica proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 în
sensul revendicărilor noastre, iar Parlamentul nu va aproba o Lege a bugetului de stat prin
care învăţământului să îi fie alocat un procent de 6% din P.I.B de la bugetul de stat, să îşi
exprime opţiunea pentru: GREVĂ GENERALĂ DE O SĂPTĂMÂNĂ şi/sau GREVĂ
GENERALĂ PE TERMEN NELIMITAT.
    Motivele nostre au fost: alocarea unui buget de numai 3,7% din P.I.B. pentru
educaţie în anul 2006, cu încălcarea prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995 şi în
totală desconsiderare faţă de faptul că învăţământul constituie prioritate naţională – ceea
ce va conduce la colapsul sistemului de învăţământ, la imposibilitatea achitării drepturilor
salariale, a premiilor, distincţiilor etc. pentru personalul din sistem, precum şi la
imposibilitatea negocierii unor creşteri salariale corespunzătoare importanţei activităţii
prestate de angajaţii din sistem (personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic);
prevederea cheltuielilor de personal în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 la
capitolul „şi altele”, în loc să formeze un capitol disctinct, ca şi până în anul 2005; lipsa
unui dialog real cu partenerii sociali şi desconsiderarea totală a acestora, concretizată în
nediscutarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 în cadrul Consiliului
Economic şi Social. Toate acestea în condiţiile unei subfinanţări acute a învăţământului şi a
unei salarizări total nemotivante a personalului din sistem, deşi ar fi trebuit să avem deja
finalizat proiectul legii de salarizare care să conducă la dublarea salariilor în echivalent euro
până în anul 2006.
    Revendicările au fost: alocarea prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 a unui
procent de 6% din P.I.B. de la bugetul de stat pentru învăţământ, urmată de elaborarea
Legii salarizării în sistemul bugetar, prin care salariile personalului din învăţământ să se
dubleze până la data de 1 ianuarie 2007 şi aprobarea sa în Parlamentul României;
menţinerea titularizării în învăţământ.

    ■ Anul 2006 a înregistrat trei referendum-uri declanşate de Federaţia „SPIRU
HARET”:
    ○ Primul dintre acestea, în luna iunie 2006, a vizat strângerea de semnături pentru
grevă de avertisment; neîncheierea situaţiei şcolare; boicotarea examenelor naţionale;
boicotarea începerii noului an şcolar; greva generală. Motivele acestui referendum au fost:
prevederile Acordului semnat la data de 28 noiembrie 2005; stadiul în care se afla realizarea
obligaţiilor asumate de Guvern prin semnarea acestuia; atitudinea reprezentanţilor
Guvernului – de tergiversare şi amânare a îndeplinirii obiectivelor prevăzute de Acord în
sarcina acestuia; informaţiile referitoare la faptul că, în anul 2007 bugetul alocat educaţiei
nu va depăşi 4,2% din PIB, cu încălcarea dispoziţiilor exprese ale Legii învăţământului care
prevede un minim de 6% din PIB; revendicările formulate în cursul anului 2006, la fel de
actuale şi în 2007 – între care asigurarea unui buget de minim 6% din PIB; finalizarea
negocierilor pe proiectul legii salarizării, care să conducă la dublarea salariilor personalului
din învăţământ în echivalent euro până în anul 2006; acordarea premiilor aferente
distincţiilor „Gheorghe Lazăr” şi diplomei de excelenţă etc.

                        32
    ○ Ulterior, în luna noiembrie 2006, Federaţia „SPIRU HARET” a lansat simultan
două refendum-uri:
    ◊ unul dintre ele era motivat de: 1) faptul că, în proiectul de buget, educaţiei îi era
alocat numai 5,2% din PIB, faţă de 6% cât prevede Legea învăţământului; 2. nerespectarea
Acordului încheiat la data de 28.11.2005 între Guvernul României şi cele 4 federaţii
sindicale reprezentative din învăţământ în ceea ce priveşte proiectul legii salarizării
personalului bugetar; 3. acordarea unor majorări salariale derizorii pentru personalul din
învăţământ; 4. neacordarea primei de vacanţă şi a tichetelor de masă; 5. pericolul pierderii
titulaturii în învăţământ; 6. iminenţa restructurărilor masive de personal (didactic de predare
şi instruire/pregătire practică, didactic auxiliar şi nedidactic). În acest context am solicitat
opţiunea membrilor noştri cu privire la boicotarea sfârşitului anului şcolar 2006-2007 şi a
examenelor naţionale
    ◊ celălalt referendum a vizat strângerea de semnături pentru a solicita DEMISIA
Guvernului, în frunte cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, ministrul finanţelor publice
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu şi ministrul educaţiei şi cercetării Mihail Hărdău,
pentru atitudinea incalificabilă faţă de învăţământul românesc şi salariaţii săi.
Motivele au fost următoarele: conţinutul proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007
propus de Guvernul României spre aprobare Parlamentului, prin care educaţiei i se alocA
numai 5,2% din PIB, faţă de 6% cât prevede Legea învăţământului; nerespectarea de către
Guvern a Acordului încheiat la data de 28.11.2005 cu cele 4 federaţii sindicale
reprezentative din învăţământ în ceea ce priveşte proiectul legii salarizării personalului
bugetar; atitudinea Guvernului României, care, în încercarea de a se „salva” de acuzaţia de
încălcare a legislaţiei în vigoare, a aprobat o Ordonanţă de urgenţă prin care modifică Legea
învăţământului în sensul acordării a 6% din PIB de la 1 ianuarie 2008 în loc de 1 ianuarie
2007 – semn de laşitate şi încercare penibilă de a „repara” o ilegalitate printr-o alta, şi mai
mare, de teama declarării Legii bugetului de stat pe anul 2007 ca neconstituţională, în urma
sesizării Avocatului Poporului, la solicitarea federaţiei noastre; atitudinea Guvernului
României, care a înţeles să conducă învăţământul prin ordonanţe de urgenţă de modificare a
actelor normative fundamentale ale educaţiei sau de reformă a sistemului – cu impact şi
efecte negative asupra sistemului – fără ca acestea să fie puse în dezbatere publică sau
discutate cu federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ; dispreţul manifestat de
Guvernul României în raport de revendicările legitime ale federaţiei noastre cu privire la
acordarea unor majorări salariale corespunzătoare pentru personalul din învăţământ, a
primei de vacanţă, a tichetelor de masă etc.,

   D. GREVE DE AVERTISMENT

    ● Prima dintre acestea s-a desfăşurat în data de 26 MAI 2004, între orele 1100-1300 şi
a avut la bază revendicările din referendumul declanşat de federaţie în primăvara acelui an
(fiind, de fapt, şi rezultatul acestui referendum). Motivele au fost prezentate în materialele
înaintate autorităţilor publice, respectiv: Guvernul României nu a oferit nici o garanţie cu
privire la respectarea termenelor solicitate de sindicate pentru majorarea salariilor întregului
personal din învăţământ; revendicarea referitoare la includerea indemnizaţiilor de 10%
prevăzute de art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
cu modificările şi completările ulterioare, şi a sporului de doctorat în baza de calcul a
                       33
celorlalte sporuri şi drepturi salariale ce se cuvin personalului din învăţământ nu şi-a găsit
rezolvarea; nu s-a acordat creşterea salarială în medie cu 5% pentru personalul nedidactic;
menţinerea unor grave deficienţe în derularea parteneriatului social generate de unii
funcţionari din conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    ● O a doua grevă de avertisment a avut loc în data de 26 OCTOMBRIE 2005, între
orele 1100-1300, fiind hotărâtă de conducerile operative F.S.I. „SPIRU HARET”, F.S.L.I şi
F.N.S. „Alma Mater”, în urma analizării stadiului în care se afla soluţionarea revendicărilor
formulate în comunicatul comun şi ţinând cont de mandatul dat de Birourile Executive
reunite ale celor 3 federaţii, vizând acţiunile de protest. Greva de avertisment a reprezentat
o continuare a mitingului organizat de F.S.I. „SPIRU HARET” în data de 12 septembrie şi a
pichetelor comune din data de 12 octombrie 2005 şi s-a desfăşurat în săptămâna în care a
intrat în discuţia Camerelor Parlamentului proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006.
Acţiunea a avut la bază revendicările celor 3 federaţii, astfel cum au fost ele prezentate în
comunicatele comune emise înainte şi cu ocazia pichetărilor din data de 12 octombrie.
    ● Ultima grevă de avertisment a avut loc la sfârşitul anului trecut, în data de 19
DECEMBRIE 2007, orele 1100-1300. Acţiunea Federaţiei „SPIRU HARET” s-a desfăşurat
sub titlul generic de „LABORATOR DE EDUCAŢIE CIVICĂ”, iar, între motivele
acesteia, s-au numărat: 1) refuzul autorităţilor de a da curs solicitărilor noastre privind
acordarea în luna decembrie 2007 a drepturilor salariale aferente acestei luni, precum şi a
celui de-al treisprezecelea salariu; 2) respingerea de către comisiile parlamentare de buget-
finanţe a amendamentului privind majorarea suplimentară cu 10% a salariilor cadrelor
didactice debutante, cu definitivat sau gradul II; 3) tergiversarea începerii negocierilor
privind creşterile salariale ce urmează a se acorda în anul 2008 pentru întregul personal din
învăţământ (didactic de predare şi instruire/pregătire practică, didactic auxiliar şi
nedidactic).


   E. GREVĂ GENERALĂ

    În perioada 2004 – 2008, salariaţii din învăţământ s-au aflat în grevă generală de 3
săptămâni, în perioada 7 – 28 noiembrie 2008. Motivele pentru care s-a ajuns la această
formă de protest (hotărâtă de membrii de sindicat în cadrul referendumului organizat de
F.S.I. „SPIRU HARET” şi declanşată de toate cele 4 federaţii sindicale din învăţământ) au
fost următoarele: 1) prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 se alocă
învăţământului 3,73% din P.I.B.; suma de 1.800 miliarde ROL, cu care s-a anunţat că se va
suplimenta bugetul educaţiei, reprezintă numai 0,06% din P.I.B., aducând bugetul
învăţământului la 3,79% din P.I.B; 3) bugetul preconizat şi politica guvernamentală nu
prevăd nici o majorare salarială şi nici o indexare a salariilor personalului bugetar în anul
2006, majorările salariale putând avea loc doar în cazul reducerii de personal; în proiectul
Legii bugetului de stat, salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este
prevăzută la capitolul „Alte cheltuieli” (alături de combustibili, utilităţi, alte cheltuieli
materiale etc.), fiind trecută în sarcina comunităţilor locale.
    Greva generală a fost încheiată după semnarea Acordului dintre Guvernul României
şi federaţiile sindicale reprezentative.

                       34
POZÂ CU CLASA GOALĂ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    F. BOICOTAREA ÎNCEPERII ANULUI ŞCOLAR

    În data de 15 septembrie 2006, membrii de sindicat ai organizaţiilor afiliate la
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” şi F.S.L.I au boicotat deschiderea
anului şcolar, prin neprezentare în unităţile de învăţământ şi neparticipare la
festivităţile de deschidere (desfăşurarând totodată un miting urmat de un marş de protest în
Bucureşti în aceeaşi zi). Acţiunea a fost declanşată ca urmare a faptului că propunerea
avansată de reprezentanţii Guvernului a fost de majorare a salariilor în anul 2007 în două
tranşe: 6% la data de 1 aprilie 2007 şi 7,5% la data de 1 octombrie 2007 (ceea ce nu
însemna nicidecum o majorare a salariilor cu 13,5%, ci o medie ponderată de 6,3%, cu
foarte puţin peste rata inflaţiei prognozată pentru anul 2007; în plus întrebată fiind dacă
majorările vizează întregul personal din învăţământ (didactic de predare şi instruire practică,
didactic auxiliar şi nedidactic), partea guvernamentală a evitat să dea un răspuns.

    G. ACŢIUNI ÎN JUSTIŢIE

    Compartimentul Juridic al Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”
a asigurat asistenţa juridică şi reprezentarea în instanţă atât a federaţiei şi a organizaţiilor
sindicale, cât şi a membrilor de sindicat, elaborând totodată cereri de chemare în judecată şi
modele de acţiuni, dar şi alte documente specifice – întâmpinări, note scrise, concluzii
scrise, cerereri diverse.
    Astfel:
    I. Compartimentul Juridic a elaborat următoarele MODELE DE ACŢIUNI
(transmise organizaţiilor afiliate în format scris şi/sau electronic şi promovate de acestea):
    1. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect calcularea
      corespunzătoare a salariilor personalului didactic (prin aplicarea succesivă a
      sporurilor) şi plata retroactivă a diferenţelor salariale rezultate în urma
      calculării corecte a salariilor (miile de acţiuni promovate de organizaţiile
      sindicale în baza modelului elaborat au fost soluţionate de către instanţele de
      judecată definitiv şi irevocabil, dându-se câştig de cauză sindicatelor şi salariaţilor
      din învăţământ);
    2. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect obligarea la
      plata drepturilor salariale neacordate (reprezentând contravaloarea muncii
      prestate în plus, de câte 2 ore săptămânal faţă de norma didactică pentru
      educatorii, învăţătorii şi institutorii cu vechime în învăţământ de peste 25 de
      ani şi gradul didactic I) şi obligarea la asigurarea reducerii normei didactice
      de predare, fără diminuarea salariului, pentru aceste categorii de cadre
      didactice (şi în acesta caz miile de acţiuni promovate de organizaţiile sindicale în
      baza modelului elaborat au fost soluţionate de către instanţele de judecată
      definitiv şi irevocabil, dându-se câştig de cauză sindicatelor şi salariaţilor din
      învăţământ);
                        35
3. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect plata,
  pentru membrii de sindicat încadraţi pe funcţiile didactice auxiliare de
  bibliotecar, documentarist, redactor (după caz) a sporului pentru condiţii
  periculoase sau vătămătoare de 15% din salariul de bază, care face parte din
  acesta, prevăzut de art. 51 alin. (3) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
  (acţiune care, deasemenea a fost admisă de toate instanţele de judecată care au
  fost investite cu soluţionarea unor asemenea dosare);
4. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect calcularea
  şi plata salariilor în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) raportat la
  alin. (1) şi (2) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe
  Anii 2007 – 2010, atât de la data pronunţării sentinţei, cât şi retroactiv,
  începând cu data de 01.01.2007 şi până la pronunţarea sentinţei, actualizată în
  funcţie de rata inflaţiei la momentul plăţii;
5. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect plata
  sporului pentru condiţii vătămătoare, în cuantum de 15% din salariul de
  bază pentru personalul care, în realizarea sarcinilor de serviciu, lucrează pe
  calculator cel puţin 50% din programul de lucru, atât de la data pronunţării
  sentinţei, cât şi pe o perioadă de 3 ani anterioară depunerii cererii de chemare în
  judecată, actualizată în funcţie de rata inflaţiei la momentul plăţii (în acest caz,
  practica instanţelor de judecată este împărţită – dacă, în majoritatea cazurilor
  instanţele au admis acţiunea, există şi un singur caz în care tribunalul a respins-o,
  situaţia fiind ulterior rezolvată la nivel de comisie paritară);
6. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect plata
  ajutorului pentru naşterea copilului (modelul respectiv a fost elaborat ca
  urmare a sesizărilor primite referitoare la neaplicarea, în anumite situaţii, a
  prevederilor contractului colectiv de muncă; nu există nici o acţiune pierdută până
  în acest moment);
7. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect plata
  indemnizaţiei de pensionare, pentru salariaţii care se pensionează la limită de
  vârstă (şi în acest caz, modelul de acţiune a fost elaborat ca urmare a sesizărilor
  primite referitoare la neaplicarea, în anumite situaţii, a prevederilor contractului
  colectiv de muncă; acţiunile promovate au fost câştigate definitiv şi irevocabil);
8. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect obligarea
  inspectoratelor şcolare din judeţele pilot la plata drepturilor salariale
  neacordate ale personalului didactic ocupând funcţii de îndrumare şi
  control, precum şi la calcularea corespunzătoare a acestor drepturi, în
  conformitate cu dispoziţiile art. 51 alin. (1) din Statutul personalului didactic,
  astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 349/2004 (model elaborat la solicitarea
  colegilor noştri din judeţele pilot);
9. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect plata
  drepturilor salariale neacordate – reprezentând prima de instalare, actualizată în
  funcţie de rata inflaţiei (acţiunea a fost elaborată tot ca urmare a sesizărilor
  primite referitoare la neaplicarea sau aplicarea eronată, în anumite situaţii, a
  prevederilor art. 51 alin. (6) din Statutul personalului didactic şi contractului

                    36
     colectiv de muncă; deasemenea nu există nici o acţiune pierdută până în acest
     moment);
   10. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect obligarea
     autorităţilor locale la decontarea cheltuielilor de navetă (acţiunea respectivă a
     avut mai multe variante, în funcţie de modificarea dispoziţiilor art. 104 alin. (3)
     din Legea nr. 128/1997; toate acţiunile promovate în baza materialelor elaborate
     la nivel de federaţie au fost admise de către instanţele de judecată).
   11. model de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ având ca obiect obligarea
     pârâţilor la plata drepturilor salariale neacordate – reprezentând contravaloarea
     tranşelor suplimentare care se acordă la 30, 35 şi peste 40 de ani de activitate
     în învăţământ în concordanţă cu prevederile art. 50 alin.(1) şi (2) din Legea nr.
     128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

     II. La nivelul Compartimentului Juridic au fost elaborate şi alte materiale vizând
litigii diverse, cum ar fi:
     1. precizări, întâmpinări, note şi concluzii scrise, cereri de îndreptare şi completare
       sau de lămurire a dispozitivului sentinţelor în dosarele promovate de organizaţiile
       sindicale afiliate având ca obiect problemele detaliate la pct. A.I;
     2. cereri de intervenţie voluntară accesorie a organizaţiilor sindicale în procese
       vizând interesele membrilor de sindicat (de exemplu în dosarele având ca obiect
       anularea actelor de control emise de Curtea de Conturi Brăila);
     3. recursuri la sentinţe pronunţate de instanţele de judecată cu aplicarea greşită a
       legii (pentru organizaţiile noastre din Cluj, Vaslui, Tulcea), cu menţiunea că
       instanţele superioare au admis recursurile şi au dat câştig de cauză colegilor
       noştri;
     4. acţiuni, contestaţii şi recursuri elaborate la solicitarea organizaţiilor sindicale
       afiliate, având ca obiect drepturi individuale ale membrilor de sindicat (de
       exemplu: Bucureşti, Buzău, Cluj, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Teleorman, Timiş);
     5. cereri de intervenţie a federaţiei în acţiuni iniţiate de alte federaţii sindicale,
       formulate la nivelul căilor de atac, în încercarea de a întoarce sentinţele
       nefavorabile pronunţate de instanţele de fond;
     6. alte acţiuni şi cereri elaborate la solicitarea organizarea sindicatelor afiliate,
       vizând organizarea şi funcţionarea acestora, cum ar fi: înregistrarea Casei de
       Ajutor Reciproc (Instituţie Financiară Nebancară) a Sindicatului Salariaţilor din
       Învăţământ – Bucureşti, cerere constatare reprezentatitivitate U.T.S.I.P. Rm.
       Sărat, cerere de reexaminare încheiere S.I.P. Dolj,

    III. În egală măsură, la nivelul Compartimentului Juridic al federaţiei au fost
elaborate şi acţiuni prin care Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” şi
organizaţiile membre au solicitat anularea unor acte administrative cu caracter normativ sau
a intervenit în dosare având ca obiect anularea unor asemenea acte sau emiterea de către
organele puterii executive a unor acte cu carecter normativ. Iată câteva dintre acestea:
    1. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ a Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
prin care am solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să oblige pârâtul la
emiterea unei circulare de modificare a Anexei la circulara nr. 26718/27.02.2004, emisă de
                       37
acesta, prin care să se dispună calcularea salariilor personalului din învăţământ prin
introducerea gradaţiei de merit şi a indemnizaţiilor de conducere specifice de 10% pentru
personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi
educatoare în salariul de bază, pentru a deveni bază de calcul pentru toate celelalte sporuri
şi drepturi salariale care se calculează la salariul de bază; prin sentinţa nr.
1861/28.09.2004, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal A
ADMIS ACŢIUNEA formulată şi a dispus modificarea anexei la Circulara nr.
26718/2004; recursul promovat de M.Ed.C. a fost respins de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal ca nefondat (Decizia nr.
5166/26.10.2006);
    2. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ a Guvernului României, prin care
am solicitat instanţei anularea parţială a Hotărârii Guvernului nr. 209/2004 privind
redistribuirea de posturi şi fonduri aferente întăririi structurilor cu atribuţii în procesul
aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 164 din 25.02.2004, în speţă a
poziţiilor I.5 şi II.2 din Anexa nr. 2 (prin care erau luate 558 de posturi de la unităţile şu
instituţiile direct subordonate Ministerul Educaţiei şi Cercetării – 298 finanţate de la
bugetul de stat şi 260 finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat);
prin sentinţa nr. 1821/22.09.2004, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios
Administrativ şi Fiscal a respins acţiunea federaţiei ca nefondată; recursul promovat de
federaţie a fost deasemenea respins prin Decizia nr. 3622/09.06.2005 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal;
    3. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ a Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
prin care am solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să oblige pârâtul la
emiterea unui ordin de modificare a Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr.
4209/08.07.2004 (pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
Statutul personalului didactic referitoare la calculul salariilor personalului din învăţământ
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 752/18.08.2004), prin care să se
dispună calcularea salariilor personalului din învăţământ prin introducerea şi a
indemnizaţiei pentru învăţământ special şi indemnizaţiilor de 10% pentru personalul
didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători, institutori şi educatoare în
salariul de bază, pentru a deveni bază de calcul pentru toate celelalte sporuri şi drepturi
salariale care se calculează la salariul de bază; prin sentinţa nr. 245/15.02.2005, Curtea de
Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a respins acţiunea federaţiei ca
nefondată; împotriva sentinţei respective F.S.I. „SPIRU HARET” a declarat recurs; prin
Decizia nr. 4188/01.07.2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Contencios
Administrativ şi Fiscal A ADMIS RECURSUL FEDERAŢIEI, a anulat O.M.Ed.C. nr.
4209/07.07.2004 şi a obligat M.Ed.C. la emiterea unui nou ordin de calcul al salariilor; la
solicitarea federaţiei, Decizia nr. 4188/01.07.2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1072/29.11.2005;
    4. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ a Guvernului României (formulată
împreună cu F.S.L.I. şi F.N.S. „Alma Mater”), prin care am solicitat instanţei să dispună
anularea parţială a O.U.G. nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a
cheltuielilor de personal pentru anul 2005, respectiv anularea art. 1 din aceasta, potrivit
căruia „în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2005 pentru toate categoriile de personal din
                       38
autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a acestora şi de data
constituirii fondului de premiere, se suspendă aplicarea prevederilor din actele normative
în vigoare sau, după caz, din contractele colective de muncă prin care se reglementează
acordarea de premii, cu excepţia premiului anual”; în egală măsură am invocat excepţia de
neconstituţionalitate a art. 1 din O.U.G. nr. 63/2005; ca urmare a faptului că art. 1 a fost
declarat constituţional de către Curtea Constituţională, Curtea de Apel Bucureşti a respins
acţiunea federaţiilor sindicale (sentinţa nr. 694/22.03.2006), hotărâre menţinută şi de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie;
    5. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ a Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
prin care (împreună cu F.S.L.I.), am solicitat obligarea pârâtului la anularea Circularei nr.
40301/16 septembrie 2005, emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Direcţia Generală
Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii (prin circulara respectivă, s-a solicitat inspectoratelor
şcolare să ia măsuri în vederea recuperării sumelor de bani plătite cu titlu de premiu în
cursul lunii iulie 2005 pentru perioadele precedente); prin sentinţa nr. 178/25.01.2006,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal A ADMIS
ACŢIUNEA formulată şi a dispus anularea Circularei nr. 40301/2005; recursul proovat de
M.Ed.C. a fost respins de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Contencios
Administrativ şi Fiscal ca nefondat (Decizia nr. 3481/18.10.2006);
    6. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ a Ministerului Educaţiei şi Cercetării
(formulată împreună cu F.S.L.I.), prin care am solicitat instanţei să dispună anularea
Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4925/08.09.2005 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi
obligarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării la emiterea unui nou ordin pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu
consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ şi în
conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare; acţiunea promovată de federaţiile sindicale a fost
respinsă Curtea de Apel Bucureşti – sentinţa nr. 1320/06.06.2006, rămasă definitivă şi
irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2503/08.05.2007.
    7. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ a Ministerului Educaţiei şi Cercetării
(formulată împreună cu F.S.L.I.), prin care am solicitat instanţei să dispună anularea
parţială a Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5602/13.11.2006, pentru
aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic de predare şi
pregătire/instruire practică din învăţământul preuniversitar, respectiv anularea art. 1 al
ordinului şi anularea parţială a Metodologiei – art. 12, art. 25 alin.(1), art. 26 alin.(8), art. 84
alin.(2) şi (9), art. 89 alin.(1) teza finală, art. 90, art. 97 şi art. 100 alin.(2), parte integrantă
a ordinului, precum şi obligarea pârâtului la emiterea unui ordin de modificare şi
completare a O.M.Ed.C. nr. 5602/13.11.2006, prin care să se prevadă: la art. 1 din ordin –
publicarea acestuia în Monitorul Oficial, Partea I; introducerea alin. (4) la art. 12 din
Metodologie potrivit căruia: „Nu intră în restrângere de activitate cadrele didactice titulare
alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale decât cu acordul scris al
organului de conducere ales al organizaţiei sindicale, conform legii”; eliminarea alin. (1) al
art. 25; stipularea la art. 26 alin.(8) din Metodologie a faptului că personalul didactic
pretransferat pe posturi cu viabilitate de 1-3 ani devine titular al unităţii de învăţământ pe
                         39
durata viabilităţii postului; completarea art. 84 alin. (2) şi (9) din Metodologie cu o
prevedere care să acorde dreptul suplinitorilor calificaţi care au participat la concursul
naţional unic din iulie 2004 de a solicita continuitate pe post/catedră; modificarea art. 89
alin.(1) teza finală, art. 90 şi art. 97 din Metodologie, astfel încât perioada de încadrare a
personalului didactic care nu are studii corespunzătoare postului să fie 1 septembrie - 31
august; modificarea art. 100 alin. (2) din Metodologie în conformitate cu prevederile art. 14
şi art. 15 din Legea nr. 128//1997 şi a dispoziţiilor art. 45 – 47 şi art. 52 alin. (1) din Codul
muncii. Acţiunea federaţiilor a fost respinsă de Curtea de Apel Bucureşti – sentinţa nr.
1934/09.07.2007. Recursul formulat de federaţiile sindicale se află pe rolul Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, cu termen de judecată la
19.03.2008.
    8. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ a Guvernului României (formulată
deasemenea împreună cu F.S.L.I. ), prin care am solicitat instanţei să dispună anularea
parţială a O.U.G. nr. 88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin
care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de
personal, respectiv anularea art. VI din aceasta, potrivit căruia „aplicarea prevederilor
alineatului (11) al articolului 170 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2007”;
acţiunea respectivă este însoţită de excepţia de neconstituţionalitate a art. VI din O.U.G. nr.
88/2006; dosarul Curţii de Apel Bucureşti este în prezent suspendat până la soluţionarea
excepţiei de neconstituţionalitate de către Curtea Constituţională.
    9. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ a Guvernului României (formulată
de Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ - Bucureşti), prin care am solicitat instanţei să
dispună anularea art. 1 alin.(3) din H.G. nr. 1221/2006 privind stabilirea unor măsuri
pentru desfăşurarea, în bune condiţii, a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de
guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei; art. 1 din H.G. nr. 1221/2006
reglementează zilele de 27, 28, 29 septembrie 2006 (miercuri, joi, vineri) ca zile libere –
alin. (1), şi recuperarea acestora în zilele de 7, 14 şi 21 octombrie 2006 (sâmbăta) – alin.
(2), interzicând expres salarizarea suplimentară sau acordarea de timp liber corespunzător
pentru activitatea prestată în plus – alin. (3). Iniţial acţiunea a fost respinsă de Curtea de
Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal (sentinţa nr. 987/11.04.2007),
însă, prin Decizia nr. 260/24.01.2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie A ADMIS
RECURSUL formulat de S.S.I.B. şi a modificat sentinţa recurată, în sensul admiterii
acţiunii şi al anulării art. 1 alin. (3) din H.G. nr. 1221/2006.


   H. PROMOVARE DE ACTE NORMATIVE ŞI / SAU ACTE
   ADMINISTRATIVE CU CARACTER NORMATIV

    La nivelul Compartimentului Juridic al federaţiei o importanţă deosebită s-a acordat
şi elaborării de proiecte de acte normative / administrative cu caracter normativ, dar şi
formulării de propuneri şi observaţii pe marginea proiectelor transmise de administraţie.
    Între proiectele de acte elaborate de Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU
HARET” şi transmise instituţiilor abilitate(Parlament, Guvern, Minister al Educaţiei) în
vederea însuşirii şi promovării lor, enumerăm:
                        40
    ● Proiectul ORDINULUI pentru aprobarea Normelor metodologice privind
efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic – elaborat datorită modificărilor
apărute în legislaţia muncii şi în ideea clarificării unor aspecte privind efectuarea
concediului de odihnă;
    ● Proiectul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ pentru modificarea alin. (3) al art. 50
din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, prin care am propus
modificarea bazei de calcul a gradaţiei de merit, astfel încât şi aceasta să fie calculată la
salariul de bază al persoanei, iar nu la salariul de bază al funcţiei, datorită inechităţilor
apărute în sistem; materialul respectiv a fost urmat de un proiect de lege (propunere
legislativă);
    ● Proiect de LEGE      privind acordarea unor drepturi salariale specifice
personalului nedidactic din învăţământ, elaborat în ideea acordării unor drepturi
suplimentare acestei categorii de personal lăsată întotdeauna la urmă de către reprezentanţii
puterii. Proiectul respectiv se referă la acordarea sporului de stabilitate pentru persoanlul
nedidactic cu o vechime în învăţământ de peste 10 ani, a sporului de complexitate şi la
acordarea tichetelor de masă.
    ● Proiect de LEGE pentru completarea art. 126 din Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, prin care am intencţionat ca,
în Legea pensiilor, să existe un text care să reglementeze expres faptul că, în caz de deces al
unui cadru didactic sau didactic auxiliar, cuantumul ajutorului acordat celor îndreptăţiţi este
de cinci salarii de bază ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale (aceasta
datorită aplicării diferenţiate şi discriminatorii a dispoziţiilor Statutului personalului
didactic în ceea ce priveşte ajutorul de deces).
    ● Poiect de REGULAMENT privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi
atribuţiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării şi a colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare.
    ● Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea art. 104 din Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic (referitor la decontarea navetei). Prin acest
proiect am dorit să reglementăm o sferă mai largă a modalităţilor de decontare a navetei şi
să garantăm plata cheltuielilor de deplasare de către autorităţile locale.
    ● Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea art. 103 din Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic. Completarea în cauză vizează
reglementarea primei de concediu (a primei de vacanţă).
    ● Proiect de ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea funcţiilor
de specialitate prevăzute la pct. V din anexele nr. V/1 a, V/1 b, V/1 c la Ordonanţa
Guvernului nr. 10/2007, cu unele funcţii didactice auxiliare cuprinse în anexa nr. 3 la
Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007. Proiectul respectiv reglementa echivalarea funcţiilor
nedidactice de informatician, analist, programator, inginer de sistem, analist (programator)
ajutor, operator, controlor date, din inspectoratele şcolare şi unităţile conexe din subordinea
acestora cu funcţii didactice auxiliare în cadrul inspectoratelor şcolare, instituţiilor şi
unităţilor de învăţământ, al unităţilor conexe şi al altor unităţi subordonate Ministerului
Educaţiei, pentru activităţile care cuprind atribuţii şi sarcini cu specific operare /
programare / control date în domeniul informatic.
    ● Proiect de Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al
statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea
                       41
Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Proiectul respectiv a fost elaborat de federaţia noastră
datorită problemelor cu care se confrunta Palatul Copiilor Timişoara.
    ● Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” a atras atenţia în numeroase
rânduri asupra situaţiei deosebit de grele a personalului din învăţământ pensionat, care,
după o viaţă dedicată şcolii, în condiţii de salarizare total necorespunzătoare, primeşte după
încheierea carierei o pensie de mizerie. În urma demersurilor noastre, Comisia de
Învăţământ a Camerei Deputaţilor a adoptat un proiect de Lege de modificare şi completare
a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Proiectul în cauză vizează
completarea art. 126 din Statutul personalului didactic cu alin. (3), (4) şi (5), potrivit cărora:
„(3) Personalul didactic beneficiază de pensie de serviciu în cuantumul prevăzut la art. 82
din Legea nr. 303/2004, republicată, privind Statutul judecătorilor şi procurorilor. (4)
Pensiile cadrelor didactice se actualizează în condiţiile alin. (3) în raport cu nivelul
salariului brut al cadrelor didactice în activitate, cu aceeaşi vechime. (5) Partea din pensia
de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul asigurărilor sociale de stat se
suportă de la bugetul de stat.” Ulterior, proiectul a fost respins de Senatul României.

    În egală măsură, au fost elaborate numeroase materiale conţinând amendamente la
acte iniţiate de autorităţile centrale, cum ar fi: metodologiile privind mişcarea de personal;
calendarul mişcării personalului didactic; metodologiile privind acordarea gradaţiei şi a
salariului de merit; metodologiile privind fundamentarea cifrei de şcolarizare; metodologiile
privind salarizarea personalului didactic; metodologiile de organizare şi desfăşurare a
concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul
preuniversitar; metodologiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
funcţiilor de inspector şcolar general/general adjunct din inspectoratele şcolare şi de
director al caselor corpului didactic; Normele metodologice de aplicare a Hotărârii
Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu
domiciliul în mediul rural; Legea privind asigurarea calităţii în educaţie (devenită ordonanţă
de urgenţă); Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar; Metodologia de calcul a salariilor personalului didactic din învăţământul
de stat, în vederea calculării diferenţelor salariale în perioada octombrie 2001 – septembrie
2004; Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de
inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare; Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau
de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii
didactice, în învăţământul preuniversitar; ordinele privind modul de plată a personalului
didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal şi profesional de stat; ordinele privind modul de plată a personalului
didactic care face parte din comisiile pentru testele naţionale, bacalaureat şi absolvire a
învăţământului profesional şi postliceal; ordinele privind modul de plată a personalului
didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect
unic; norme privind plata comisiilor de examen pentru concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar; ordinele
privind structura anului şcolar; hotărârile de Guvern privind aprobarea numărului de locuri
în unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar şi superior de stat în anul
                        42
şcolar/universitar următor, proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea
cuantumului alocaţiei zilnice de hrană în unităţile de învăţământ preşcolar cu program
prelungit şi cu program săptămânal, proiectul de act normativ privind creşterea salariilor
personalului din învăţământ în medie cu 5% (devenit ulterior O.U.G. nr. 38/2004), proiectul
Hotărârii de Guvern privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de către unităţile şi
instituţiile de învăţământ pentru acordarea unor drepturi suplimentare personalului angajat,
proiectul Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din
învăţământul preuniversitar de stat etc.
    Nu putem încheia acest punct fără a menţiona elaborarea propunerilor de modificare
a Legii învăţământului şi Statutului personalului didactic (inclusiv propunerile pe pachetul
legislativ pentru educaţie), dar şi a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de
Ramură Învăţământ.

    I. INTERPELAREA AUTORITĂŢILOR PUBLICE

    Prin adrese, scrisori, petiţii şi proteste am încercat (şi am şi reuşit, chiar dacă nu
întotdeauna) să atragem atenţia asupra problemelor din sistem şi să obţinem reglementarea
unor situaţii.
    Vă prezentăm în cele ce urmează câteva dintre materialele pe care le considerăm
importante şi care exprimă, în opinia noastră, interesul deosebit manifestat de Federaţia
„SPIRU HARET” pentru salariaţii din învăţământ, precum şi modul în care aceasta a luptat
pentru drepturile membrilor săi.
    Astfel:
    ● Protestele noastre referitoare la calcul incorect al salariilor personalului din
învăţământ. Din prevederile Legii nr. 128/1997 – art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (11), art. 50
alin. (13) şi art. 51 alin. (4), rezultă în mod clar faptul că sporurile şi indemnizaţiile pentru
care legea specială (Statutul personalului didactic) prevede că fac parte sau se includ în
salariul de bază trebuie să fie calculate în acest mod. Deşi textele legale menţionează expres
includerea indemnizaţiei pentru învăţământ special, a sporului de stabilitate, a sporului de
suprasolicitare neuropsihică şi a indemnizaţiei pentru educatoare, învăţători, institutori şi
diriginţi în salariul de bază, devenind astfel bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi
care se acordă în raport cu salariul de bază, prin actele emise de minister, în mod netemeinic
şi nelegal, se reglementa calcularea acestora prin aplicarea procentelor legal cuvenite la
aceeaşi bază de calcul, respectiv „salariul de bază” format din salariul funcţiei didactice
conform grilei + indemnizaţia de conducere + salariul de merit / gradaţia de merit. Ori, din
dispoziţiile normative trebuie reţinut că aceste sporuri şi indemnizaţii se calculează având în
vedere salariul de bază al funcţiei didactice + alte sume incluse sau care fac parte din
salariul de bază, rezultanta, la rândul ei, fiind inclusă în salariul de bază şi avută în vedere la
acordarea altor sporuri. De menţionat că a fost nevoie ca Federaţia „SPIRU HARET” să
obţină în instanţă anularea actelor emise de minister pentru calculul salariilor, pentru ca
acesta să emită norme de calcul corecte.
    ● În vederea rezolvării problemei asigurării avizului medicului de medicina muncii,
Federaţia „Spiru Haret” a propus ca, pe statul de funcţii al inspectoratelor şcolare să existe
şi medici de medicina muncii, propunere salutată de conducerea ministerului din acel
moment.
                        43
    ● Protestul Federaţiei „Spiru Haret” faţă de faptul că participanţii la simularea
testelor naţionale şi a examenului de bacalaureat nu erau remuneraţi, cu încălcarea
prevederilor Codului muncii şi ale Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de
Ramură Învăţământ.
    ● Numeroasele sesizări adresate M.Ed.C., referitoare la faptul că personalul din
învăţământ este nevoit să plătească taxe pentru efectuarea analizelor medicale (în condiţiile
în care art. 47 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ
reglementează gratuitatea efectuării analizelor medicale şi a completării dosarelor de
sănătate de către medicul de medicina muncii) – însoţite şi de propuneri de soluţionare a
problemelor apărute.
    ● Protestele transmise de Federaţia „SPIRU HARET” către Guvern şi M.Ed.C. prin
care am protestat faţă de iniţiativa trecerii Agenţiei Naţionale a Taberelor şi Turismului
Şcolar din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în subordinea Autorităţii
Naţionale pentru Tineret şi am solicitat revenirea taberelor şcolare la vechea subordonare,
în conformitate cu prevederile Legii învăţământului. Federaţia „SPIRU HARET” considera
că, prin funcţionarea în continuare a Agenţiei Naţionale a Taberelor şi Turismului Şcolar în
subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, nu numai că se aduc prejudicii grave
învăţământului, dar se şi creează premisele privării abuzive a elevilor şi personalului din
învăţământ de drepturile ce li se cuvin conform reglementărilor legale în vigoare.
    ● Demersurile federaţiei noastre pentru a asigura plata indemnizaţiei de dirigenţie şi
pentru cadrele didactice care îndeplinesc funcţia de diriginte la clasele de seral şi frecvenţă
redusă – problemă reglementată ulterior de minister, prin metodologii succesive.
    ● Demersurile noastre în vederea clarificării indemnizaţiei de concediu, dar şi în
vederea elaborării unor noi Norme metodologice pentru efectuarea concediului de odihnă al
personalului didactic.
    ● Demersurile noastre către minister în vederea renegocierii protocoalelor încheiate
în baza art. 136 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 (disciplina „Religie” ), care şi-au pierdut
actualitatea, fiind încheiate anterior anului 2000. Mai mult, datorită acestor protocoale, au
apărut şi situaţii cel puţin ciudate – absolvenţi sau participanţi la concursuri cu note foarte
mari nu au putut ocupa posturile vizate pentru că avizul cultului nu a fost emis la timp,
inspectori de specialitate schimbaţi aleatoriu pentru că li s-a retras avizul, în locul lor fiind
trimise persoane care aveau aviz dar nu îndeplineau condiţiile legale pentru a ocupa funcţia
de inspector etc.
    ● Adresele înaintate de Federaţia „SPIRU HARET” ministrului educaţiei, prin care
solicitam constituirea, în regim de urgenţă, a unei comisii tehnice, formată din reprezentanţi
ai ministerului şi ai federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, care să elaboreze un
proiect de Metodologie prin care să se reglementeze acordarea aşa numitului „spor de
ecran” pentru personalul din învăţământ, urmând ca acesta să fie supus aprobării Comisiei
de Dialog Social şi ulterior promovat prin ordin al ministrului educaţiei şi cerecetării. În
motivare arătam că, în sistemul de învăţământ există o serie de funcţii a căror exercitare
presupune utilizarea efectivă în procesul muncii cel puţin 50% din timpul normal de lucru
computerul, respectiv: informatician, profesor de informatică, inginer de sistem, laborant
pentru informatică, analist, analist (programator) ajutor, operator, controlor date, secretar,

                        44
administrator financiar (de patrimoniu), bibliotecar (cu fond de carte informatizat), alte
categorii de personal. Colegii noştri care, pentru exercitarea funcţiilor enumerate mai sus,
utilizează efectiv computerul cel puţin 50% din timpul normal de lucru, pot dobândi diferite
afecţiuni, astfel că se impune asigurarea unui spor salarial pentru condiţii vătămătoare (sens
în care s-au pronunţat şi experţii).
    ● Demersuri în vederea degrevării directorilor de unităţi de învăţământ preşcolar,
care, deşi aveau un număr suficient de grupe, nu beneficiau de degrevare de normă (aceasta
în condiţiile în care au obligaţia de a coordona unităţi de învăţământ care funcţionează în
locaţii diferite, având şi atribuţii specifice funcţiei de conducere, astfel încât este imposibilă
desfăşurarea unui management corespunzător, simultan cu un act educaţional de calitate).
    ● Solicitările noastre repetate adresate ministerului, în vederea discutării şi elaborării
unor criterii de normare noi. Motivaţia noastră a fost că, în sistemul de învăţământ, în
materie normării personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt aplicabile normative
datând din anii 1998-1999; ori, de la apariţia acestora au trecut aproape 10 ani, iar în
prezent criteriile de normare existente nu mai corespund realităţii din sistem. De altfel, la
această concluzie s-a ajuns încă din anul 2004 (mai precis sfârşitul anului 2004), când s-au
purtat discuţii cu repezentanţii noştri cu privire la noi criterii de normare a personalului
didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ; discuţiile respective
s-au concretizat într-un proiect, care nu a fost însă niciodată aprobat prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării.
    În egală măsură, am solicitat în mod repetat şi rediscutarea fişelor postului pentru
personalul din învăţământ.
    ● Sesizarea a numeroase probleme apărute în aplicarea Hotărârii Guvernului nr.
453/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006
privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport
electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul
preuniversitar. Punctele noastre de vedere au fost însuşite de instituţia publică, astfel că
unele abuzuri comise în teritoriu au încetat. În plus, am transmis ministerului şi propuneri
de modificare a Normelor, datorită faptului că unele dintre dispoziţiile acestora au generat
numeroase probleme, disfuncţionalităţi şi nu, în ultimul rând, nemulţumiri, datorită
discriminării create între diferitele categorii de salariaţi.
    ● Demersurile repetate ale federaţiei către Guvern, M.E.C.T, M.M.F.E.S. şi M.E.F.
în vederea promovării personalului nedidactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ
pe grade/trepte profesionale, independent de existenţa unui post vacant de natura
celui pe care sunt încadraţi, cât şi acordarea unor sporuri specifice activităţii
desfăşurate de aceste categorii de salariaţi din învăţământ.
    ● Numeroase materiale înaintate Ministerului Educaţiei, în vederea acordării unor
sporuri specifice personalului din învăţământ (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi
personal nedidactic) care îşi desfăşoară activitatea la locuri de muncă cu condiţii
periculoase, vătămătoare, grele, nocive, penibile, nedorite sau altele asemenea, respectiv:
    1. spor de 15% din salariul de bază pentru condiţii periculoase sau vătămătoare
      acordării, pentru bibliotecarii ce funcţionează în bibliotecile din învăţământ, în
      conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu
      modificările şi completările ulterioare;

                        45
    2. spor de ecran (spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare) – personalul din
     învăţământ care, în realizarea sarcinilor de serviciu, lucrează pe calculator cel
     puţin 50% din programul de lucru beneficiază de acordarea unui spor de până la
     15% din salariul de bază – de exemplu: profesor de informatică, bibliotecar cu
     fond de carte informatizat, informatician, secretar şi secretar-şef, analist,
     programator, inginer de sistem, operator, controlor date, administrator financiar
     (patrimoniu), consilier, expert, inspector de specialitate, auditor, referent,
     consilier juridic, contabil, analist (programator) ajutor, stenodactilograf, secretar-
     dactilograf, dactilograf etc.;
    3. spor pentru zone izolate – personalul din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea
     în localităţi foarte greu accesibile, izolate, situate în zona montană la altitudine, în
     Valea Jiului, Delta Dunării sau localităţi neelectrificate, beneficiază de un spor de
     20% din salariul de bază;
    4. sporuri personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă,
     grele, periculoase, nocive sau penibile beneficiază de acordarea unui spor de 10%
     din salariul de bază, respectiv:
       - muncitor de întreţinere – 10% din salariul de bază spor pentru condiţii
         grele şi periculoase de muncă;
       - portar – 10% din salariul de bază spor pentru condiţii grele de muncă;
       - paznic – 10% din salariul de bază spor pentru condiţii periculoase;
       - îngrijitor – 10% din salariul de bază spor pentru condiţii penibile;
       - bucătar, spălătoreasă – 10% din salariul de bază spor pentru condiţii
         nocive, grele şi periculoase;
       - tehnician, laborant, profesor de fizică, chimie, biologie – 10% din salariul
         de bază spor pentru condiţii nocive, de risc, toxice, vătămătoare sau
         periculoase;
       - cadrele didactice de predare – 10% din salariul de bază spor pentru condiţii
         nocive, vătămătoare sau periculoase – „spor de cretă” (carbonat de calciu);
       - pentru profesorii de educaţie fizică şi sport / antrenori – 10% din salariul de
         bază spor pentru condiţii grele, vătămătoare, de risc;
       - fochist – 10% din salariul de bază pentru personalul muncitor care lucrează
         la exploatarea centralelor termice;
       - operator xerox – 10% din salariul de bază pentru personalul care lucrează
         la apartele de multiplicat;
    5. spor antenă – 10% din salariul de bază pentru condiţii vătămătoare (radiaţii
     electromagnetice), în baza buletinelor de analiză;
    6. spor de până la 15% din salariul de bază, acordat diferenţiat personalului care
     asigură predarea la clase simultane, atât în învăţământul primar, cât şi în cel
     gimnazial;
    7. spor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sanatorii, preventorii,
     secţii şi compartimente de boli infecţioase etc.
    ● Faţă de nemulţumirile existente în sistem, am solicitat în numeroase rânduri şi
modificarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic
din învăţământul preuniversitar de stat, în sensul de a se crea posibilitatea ca un număr cât
mai mare de cadre didactice cu activitate deosebită să beneficieze de distincţiile prevăzute
                        46
de art. 113 lit. b) şi e) din Statutul personalului didactic – respectiv: diploma Gheorghe
Lazăr, clasele I, a II-a şi a III-a şi premiul aferent şi diploma de excelenţă şi premiul aferent
– cu depăşirea procentului de 6% din numărul total de cadre didactice cu gradul didactic I
existente la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. Mai mult, am considerat oportună
modificarea şi a altor dispoziţii din Regulament, inclusiv a celor referitoare la fondurile din
care urmează a se face plata premiilor aferente distincţiilor, aspecte ce urmează a fi puse în
discuţia partenerilor de dialog cu ocazia rediscutării Regulamentului. Propunerile noastre de
modificare au fost înaintate ministerului.
    ● Materiale elaborate de federaţie în vederea modificării cuantumului indemnizaţiei
de conducere pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere în unităţile de învăţământ
din ţară – faţă de modificările survenite în legislaţia specifică, modificarea Metodologiei
aprobată cu adresa Ministerului Învăţământului nr. 19538/28.11.1997, care nu mai
corespunde realităţii din sistem, este imperios necesară.
    ● Proteste adresate autorităţilor publice (Ministerul Educaţiei, M.E.F., M.M.F.E.S.,
Guvern) pentru a asigura plata salariului aferent lunii decembrie şi a premiului anual (al
treisprezecelea salariu), cuvenite personalului din învăţământ, în luna decembrie, pentru
asigurarea unor majorări şi a unor sporuri specifice pentru personalul nedidactic, pentru
acordarea tichetelor cadou şi reglementarea primei de vacanţă.
    Acestea sunt numai câteva exemple ale demersurilor Federaţiei „SPIRU HARET” în
interesul membrilor săi de sindicat, în special, şi al salariaţilor din învăţământ, în general.
                        47
           IV. FORMAREA ÎN DOMENIUL SINDICAL

    Şi la acest capitol, federaţia noastră a fost extrem de activă în aceşti ultimi ani, atât
pe plan intern, cât şi pe plan internaţional. Modalităţile de realizare a formării au fost din
cele mai diverse: schimburi de experienţă, seminarii, mese rotunde, stagii de formare,
dezbateri, simpozioane, şedinţe (inclusiv cele ale Consiliului Naţional al Federaţiei),
instruiri diverse etc.
    Partenerii noştri constanţi au fost organizaţiile sindicale afiliate, Tribuna
învăţământului, E.T.U.C.E., organizaţii similare din străinătate (din Bulgaria, Italia,
Ungaria, Serbia), C.N.S.L.R. – FRĂŢIA şi alte confederaţii sindicale (C.S.D.R.), Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (direct sau prin intermediul A.R.A.C.I.P.), inspectoratele
şcolare şi casele corpului didactic.
    În cele ce urmează, vom prezenta exemplificativ câteva din acţiunile de formare la
care ne-am referit anterior.

    ■ SEMINARII
    ○ Seminarul pe problemele cercetării şi învăţământului superior în zona Balcanilor,
organizat la Bucureşti, în perioada 27-28 august 2004 de World Confederation of Teachers,
Alma Mater şi Universitatea din Bucureşti;
    ○ Seminarul de promovare a materialelor realizate în cadrul Modulului „Educaţie
civică – Parteneriat şi Dialog Social”; Strategii de campanie în vederea diseminării
acestor materiale (Olăneşti, 10-12 februarie 2005); seminarul a fost organizat la iniţiativa
C.S.D.R., iar federaţia noastră a participat în calitate de membră a C.N.S.L.R. – FRĂŢIA
    ○ Seminarul „Ahead of Entrance – cooperation between Hungary, Bulgaria and
Romania”, organizat sub egida Comitetului Sindical European pentru Educaţie
(ETUCE/CSEE) la Sofia (22-23 februarie 2006) şi Bucureşti (12 octombrie 2006); la care a
participat un număr important de lideri ai federaţiei noastre, în condiţiile în care Federaţia
„SPIRU HARET” a fost unul dintre parteneri, dar şi gazdă a sesiunii derulate la Bucureşti
    ○ Seminarul Regional pe problema întăririi Dialogului Social European în Educaţie,
sector III, (Bucureşti, 13 octombrie 2006) organizat sub egida Comitetului Sindical
European pentru Educaţie (ETUCE/CSEE) la care Federaţia „SPIRU HARET” a fost unul
dintre organizatori;
    ○ Seminarul cu tema Descentralizarea şi autonomia şcolară din perspectiva
sindicatelor din educaţie (Mestre, 29 august 2007).

    ■ MESE ROTUNDE
    ○ masă rotundă pe tema Proiectului Legii asigurării calităţii în educaţie (Bucureşti,
25 mai 2005), iniţiată de F.S.I. „SPIRU HARET” şi Tribuna Învăţământului, la care au
participat şi reprezentanţii celorlalte federaţii sindicale din învăţământ, membri de sindicat,
lideri de sindicat, directori de unităţi de învăţământ, reprezentanţi ai mass-media etc;
    ○ masă rotundă cu tema Vocational Education and Training in the Framework of
Lifelong Learning (Bruxelles, 5 – 7 octombrie 2006), organizată de Structura Pan-
Europeană a Internaţionalei Educaţiei

                       48
    ■ DEZBATERI
    ○ 25 ianuarie 2007: dezbatere organizată de Federaţia Sindicatelor din Învăţământ
„SPIRU HARET” şi Tribuna învăţământului pe problema afişării subiectelor pentru testele
naţionale şi examenul de Bacalaureat 2007 pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi
a implicaţiilor acestei iniţiative asupra sistemului de învăţământ;
    ○ 5 martie 2007: dezbatere organizată de Federaţia Sindicatelor din Învăţământ
„SPIRU HARET”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Tribuna învăţământului
pe problema Proiectului Legii învăţământului preuniversitar;
    ○ 9 mai 2007: dezbatere cu tema Criza învăţământului preşcolar, organizată de
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” şi Tribuna învăţământului;
    ○ 17 iulie 2007: dezbatere intitulată Reforma educaţiei, la ora adevărului,
organizată de Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”, Federaţia
Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Tribuna învăţământului în cadrul căreia s-a dezbătut
Raportul România educaţiei, România cercetării, elaborat de Comisia Prezidenţială pentru
analiza şi elaborarea politicilor din domeniul educaţiei şi cercetării;
    ○ 25 ianuarie şi 12 februarie 2008: dezbateri publice iniţiate de Tribuna
învăţământului, F.S.I. „SPIRU HARET” şi F.S.L.I. pe marginea Pachetului legislativ
pentru educaţie.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POZE DIN DEZBATERI


    ■ SIMPOZIOANE
    ○ Simpozionul Naţional „FIZICA ÎNCOTRO?” (Brăila 2004), organizat de
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” în colaborare cu Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Brăila, la care au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, profesori reprezentând 12 judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, reprezentanţi ai
centrelor de excelenţă şi ai revistelor de specialitate; în cadrul simpozionului s-au dezbătut
problemele cu care ne confruntăm în ultimul timp în predarea FIZICII.
    ○ Simpozionul pe probleme legate de descentralizarea sistemului de învăţământ
preuniversitar, Programul pentru Învăţământ Rural şi Programul de Reabilitare a
Infrastructurii Şcolare (Eforie Nord, 2004), organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
    ○ Simpozionul internaţional intitulat „O PUNTE ÎNTRE COPIII EUROPEI”
organizat la Bucureşti (în perioada 19-22 noiembrie 2007), la iniţiativa Federaţiei
Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” – Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ -
Bucureşti, cu participarea reprezentanţilor FLC CGIL (Italia), împreună cu care am
dezvoltat acest proiect educaţional. Concluziile simpozionului au fost prezentate în cadrul
unei dezbateri care a reunit reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi mass-media, lideri sindicali şi
directori ai unităţilor de învăţământ preşcolar din Capitală şi la care au participat şi invitaţii
noştri speciali din Italia.

    ■ ÎNTRUNIRI ŞI SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ
                        49
    ○ A X-A Reuniune a Comitetului Sindical Francofon pentru Educaţie şi Formare
(Bucureşti, 18-19 septembrie 2006), unde au fost prezenţi reprezentanţi ai 32 de organizaţii
sindicale din învăţământ, provenind din 25 de ţări francofone (4 continente) printre care şi
preşedintele CSFEF Roger Ferari. Tema supusă dezbaterii a fost „Dreptul la educaţie,
condiţia cadrului didactic şi a tehnologiei informaţiei în educaţie”. Cu această ocazie a fost
reafirmată lupta comună contra sărăciei şi a analfabetismului, iar dreptul la educaţie şi
cunoaştere a fost recunoscut ca bază a societăţii viitoare a informaţiei şi cunoaşterii;
Totodată a fost adresat şefilor de Stat şi de Guvern din ţările francofone un apel comun în
care se menţionau printre multe altele: caracterul universal al educaţiei, asigurarea
participării organizaţiilor sindicale la elaborarea şi aplicarea politicilor în educaţie,
asigurarea accesului egal şi menţinerea gratuităţii învăţământului pentru toate nivelele,
finanţare adecvată a învăţământului şi cercetării. În egală măsură, în cadrul întâlnirii a fost
reafirmat şi rolul de forţă al organizaţiilor sindicale în educaţie, în materie de democraţie, a
drepturilor omului şi a dezvoltării durabile;
    ○ întâlnirea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale din Italia, Bulgaria, Serbia,
Croaţia, Albania, România şi Slovenia (Roma, 8-10 octombrie 2006), unde au fost abordate
probleleme legate de descentralizare în edcuaţie, negociere, organizare, autonomie,unitate,
recunoaşterea legalităţii şi reprezentativităţii sindicale; participanţii au discutat despre
dreptul la grevă, libertatea de propagandă, asociere şi exprimare, despre participarea
femeilor şi a tinerilor în mişcarea sindicală; au fost prezentate de participanţi exemple de
bună practică din ţările de origine pe problematica supusă dezbaterii, iar în final s-a stabilit
necesitatea unei mai bune cooperări şi s-a convenit asupra unor întâlniri periodice care să
determine unitate şi forţă de acţiune pentru mişcarea sindicală;
    ○ lucrările Comitetului Pan-European pentru Egalitate al Internaţionalei Educaţiei, ce
s-au desfăşurat la (Cracovia, 23 – 24 aprilie 2007).

    ■ CONFERINŢE
    ○ Conferinţa „Asigurarea calităţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale în
România. Perspective europene” (Sinaia, 20-21 februarie 2004), organizată de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
    ○ Conferinţa Naţională cu participare Internaţională „Persoanele cu dizabilităţi din
România – prezent şi perspective” (Bucureşti, 20 aprilie 2004) organizată de Asociaţia
Handicapaţilor Neuromotor din România;
    ○ Conferinţa pe tema „Politici în educaţie” din cadrul proiectului „Idei alternative”
(Bucureşti, 6 octombrie 2004), organizată de Societatea Academică Română şi Fundaţia
Friedrich Ebert (FES), împreună cu Revista Capital.


   ■ INSTRUIRI
   ○ întâlnirea cu inspectorii şcolari generali şi inspectorii şcolari generali adjuncţi cu
tema „Priorităţi ale învăţământului preuniversitar românesc”, organizată de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, la Bacău, în perioada 29-31 ianuarie 2004;
   ○ Şcoala de Vară I şi II, organizate de C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, în fiecare an, pe teme
diverse;

                       50
   ○ instruirile inspectorilor pe probleme de mobilitate a personalului didactic,
organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
   ○ instruirile cu inspectorii şcolari generali şi inspectorii şcolari generali adjuncţi de la
inspectoratele şcolare, organizate anual de Ministerul Educaţiei, pe diferite teme.
                        51
                  V. ÎN LOC DE FINAL

    Nu putem încheia acest Raport fără a expune câteva consideraţii asupra procesului de
negociere a pachetului legislativ, proces greu ca volum şi intensitate, care s-a întins pe
aproape întreg parcursul anului 2007.
    Federaţia Sindicatelor din Învăăţământ „SPIRU HARET”, în calitate de actor
important pe scena învăţământului românesc, a susţinut întotdeauna necesitatea unei
schimbări legislative, care să orienteze educaţia în sensul cerut de mersul istoriei. Această
schimbare devenea tot mai acută pe măsură ce România se apropia de momentul aderării la
structurile Uniunii Europene.
    Însă, descentralizarea învăţământului preuniversitar trebuie văzută ca un factor de
progres şi nu ca un scop în sine, aceasta putând avea ca efect dezvoltarea spirituluid e
competiţie, eliminarea subfinanţării cronice şi poate reprezenta un deziderat asumat în
vederea integrării României în Uniunea Europeană. Subiectul descentralizării poate căpăta
o importanţă din ce în ce mai mare şi poate constitui o oprtunitate pentru ca reprezentanţii
societăţii româneşti să înceapă a discuta onest şi responsabil despre problemele
învăţământului.
    Societatea românească nu are, din păcate, până în acest moment, un exerciţiu
dezvoltat al negocierii şi al dezbaterii publice, iar această învăţare socială se realizează mai
greu şi necesită eforturi concertate.
    Federaţia „SPIRU HARET” a încercat, încă de la constituirea sa, să determine
partenerii de dialog social să promoveze negocierea colectivă şi să accepte dezbaterea
publică a tuturor problemelor majore cu care ne confruntăm.
    Din păcate, nenumăratele guverne care s-au succedat în perioada de după
evenimentele din decembrie 1989 nu au făcut altceva decât să suprapună demersurile lor
peste altele mai vechi, având însă pretenţia că fiecare dintre ele a înfăptuit o reformă – fără
a elabora însă un concept, un model, pe care apoi să se structureze o legislaţia cu adevărat
flexibilă, eficientă şi eficace, care să aibă ca eficacitate progresul şcolar.
    Iniţierea unui proces de reformă, în orice domeniu de activitate, este determinată de o
decizie politică. Dacă învăţământul românesc ar fi beneficiat, începând cu anul 1990, de o
strategie coerentă privind viitorul acestui important domeniu de activitate, pentru orice
naţiune, cu siguranţă că astăzi am fi putut vorbi de un învăţământ modern, compatibil cu
structurile similare din ţările Uniunii Europene şi de dascăli mulţumiţi că societatea le
respectă munca şi le-o răsplăteşte la justa ei valoare.
    Dacă forţele politice din România, aflate vremelnic la putere sau în opoziţie, ar fi
stabilit de comun acord, încă de la început, care vor fi deciziile politice ce urmau a fi luate
pentru a sta la baza viitoarei reforme în domeniul învăţământului, cu siguranţă că astăzi am
fi putut discuta de finalităţile reformei şi de roadele acesteia, şi nu de reforma Şora, Ştefan,
Maior, Petrescu, Marga, Andronescu, Athanasiu, Miclea, Hărdău, Adomniţei... Putem trage
uşor concluzia că învăţământul românesc, în perioada postdecembristă a „beneficiat” de cel
puţin tot atâtea reforme câţi miniştri s-au perindat pe jilţul mareleui reformist SPIRU
HARET.
    În acest context, Federaţia „SPIRU HARET” a susţinut dintotdeauna faptul că
pachetul de legi care ar trebui să ducă la reformarea sistemului trebuie să se constituie din:
                       52
Legea învăţământului universitar, Legea învăţământului preuniversitar, Legea privind
Statutul personalului din învăţământ, Legea privind salarizarea în învăţământ – care, în
opinia noastră trebuie să repoziţioneze salarizarea personalului din învăţământ pe locul ce i
se cuvine, prin importanţa socială a domeniul învăţământ.
    Anul 2007 a debutat cu încercarea Ministerului Educaţiei de a promova un pachet de
legi constituit doar din proiectul Legii învăţământului superior, Proiectul Legii
învăţământului preuniversitar şi Proiectul Legii privind Statutul personalului didactic,
proiecte care, prin postarea lor pe site-ul ministerului, au fost lansate direct în dezbatere
publică, fără a urma traseul normal al dialogului social. În urma protestelor federaţiei
noastre (şi nu numai), conducerea ministerului a catadicsit să iniţieze ceea ce era normal –
negocieri pe tema textelor puse în dezbatere.
    Federaţia „SPIRU HARET” s-a angajat, încă de la început, în mod activ, prin
propunerile formulate în scris şi susţinute în procesul de elaborare a actelor normative
respective, blocând discuţiile ori de câte ori erau propuse şi susţinute de către ceilalţi
participanţi texte ce puteau aduce atingere drepturilor şi intereselor membrilor noştri de
sindicat. Astfel s-a întâmplat atunci când a fost vorba despre desfiinţarea titulaturii în
sistem, finanţarea învăţământului exclusiv prin consiliile locale etc.
    Federaţia „SPIRU HARET”, propunând principiile care trebuie să stea la baza
funcţionării Legii învăţământului preuniversitar, şi-a expus, de fapt, conceptul propriu
asupra reformării sistemului. Principiul interesului superior al copilului, principiul
depolitizării învăţământului, principiul egalităţii de şanse, alături de principiul continuităţii
şi al unei finanţări coerente, al descentralizării, pun de fapt bazele unui învăţământ modern,
eficient şi în concordanţă cu reglementări cu valoare juridică internaţională.
    Aceste principii, susţinute de noi la începutul anului 2007, au fost reiterate şi cu
ocazia începerii negocierilor în luna august 2007.
    Proiectul Legii privind Statutul personalului didactic s-a dorit a deveni proiectul
Legii privind Statutul personalului din învăţământ, care să cuprindă prevederi pentru
întreaga masă de salariaţi din sistem.
    Federaţia „SPIRU HARET” a militat pentru ca drepturile deja câştigate şi înscrise în
actele normative existente să nu fie atinse, diminuate sau ignorate şi a condiţionat
participarea sa la discuţii de acest lucru, astfel că titulatura de sistem, norma didactică,
numărul de copii cu care se constituie clasele la diferite niveluri, alături de sporurile
salariale au rămas înscrise în integralitatea lor, în noul proiect, acestora adăugându-li-se şi
altele, cum ar fi: sporul pentru realizarea calităţii, pensia de serviciu, prima de vacanţă etc.
    Susţinerilor ministerului ce vizau îngrădirea unor drepturi li s-au adăugat şi
susţinerile Comisiei Prezidenţiale, care, în iulie 2007, a lansat raportul intitulat „ROMÂNIA
EDUCAŢIEI, ROMÂNIA CERCETĂRII”. Acest document, care s-a elaborat în paralel cu
negocierile la nivelul ministerului, a fost criticat de federaţia noastră, datorită faptului că, în
comisia de elaborare nu se afla nici un exponent al învăţământului preuniversitar, dar şi
datorită faptului că, la elaborarea lui nu participaseră reprezentanţi ai altor factori ce puteau
să contribuie decisiv la însuşirea conţinutului raportului de către o mare parte a societăţii
româneşti.
    În urma criticilor noastre, au fost cooptaţi în această Comisie reprezentanţi ai
învăţământului preuniversitar şi universitar, ai sindicatelor, ai organizaţiilor de părinţi etc.
Federaţia „SPIRU HARET” recunoaşte că învăţământul românesc are probleme şi îşi
                        53
însuşeşte parţial cele expuse în Raport, dar constată în acelaşi timp că, acesta nu ne relevă şi
cauzele care au determinat această stare de fapt, ce a condus la formulările din cuprinsul
documentului respectiv. Trebuie arătat totuşi şi faptul că, deocamdată, sistemul educaţional
românesc – cu bune şi rele – este totuşi singurul capabil a satisface interesul superior al
copilului, materializat sub aspectul accesului său la dreptul fundamental la educaţie.
    Într-un târziu, la finele anului 2007, pachetul legislativ a fost lansat în dezbatere
publică. Cu această ocazie, la comanda Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare au
organizat aşa-zise „dezbateri”, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai elevilor, părinţilor,
autorităţilor locale, sindicatelor etc. Nu putem trece cu vederea faptul că la aceste dezbateri
a participat însuşi ministrul educaţiei. Cu regret însă trebuie să arătăm că susţinerile
acestuia nu au mai corespuns cu cele din procesul de negociere.
    În acest context este necesar ca federaţia noastră să îşi reconsidere poziţia faţă de
pachetul legislativ – un pachet care a suscitat la maximum interesul opiniei publice,
partidelor politice, reprezentanţilor societăţii civile, al instituţiei prezidenţiale, care a şi
lansat ideea unui Pact politic pentru educaţie. Acesta ar fi de natură să confere stabilitate pe
termen lung legislaţiei specifice învăţământului.
    O asemenea idee este generoasă, dar puţin probabil a se realiza, în condiţiile în care
clasa politică nu poate trece peste orgoliile de partid, care erodează iniţiativele concrete. Se
impune deci ca iniţiativa realizării acestui pact să fie preluată de sindicate şi societatea
civilă, în cadrul unui adevărat CONGRES NAŢIONAL AL EDUCAŢIEI, care să
reunească energiile creatoare ale tuturor celor ce doresc cu adevărat să reformeze sistemul
educaţional românesc. Credem că acest deziderat este realizabil, cu toate că, în ultima
perioadă, în România, ideea de „congres” a fost confiscată de partidele politice, care
organizează „congrese” peste „congrese”, ce se dovedesc a fi, de fapt, reminiscenţele altor
paisprezece congrese.
    Lăsând gluma la o parte, Federaţia „SPIRU HARET” consideră că Pactul politic
pentru educaţie ar trebui să se constituie dintr-o sumă de concepte, principii, norme şi
reguli, în temeiul cărora să se elaboreze textele viitoarelor care vor reforma educaţia
românească. În acest sens, Federaţia „SPIRU HARET” se angajează să iniţieze demersuri
energice şi consistente de natură să orienteze voinţa factorului politic spre un nou INTERES
NAŢIONAL – ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC, şi să îşi canalizeze toate eforturile şi
energiile astfel cum a procedat pentru aderarea României la Uniunea Europeană.
    Există şansa ca, unindu-ne eforturile în identificarea problemelor cu care se confruntă
şcoala românească, să repoziţionăm ideea că învăţământul este PRIORITATE
NAŢIONALĂ, din zona declaraţiilor politice şi a sloganurilor populiste, într-o zonă a
realităţii.

    Considerăm că o parte din activitatea Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU
HARET” a fost oglindită în acest material. Ar fi însă greşit să credem că prin acest raport
am reuşit să prezentăm întreaga gamă a problemelor sindicale. Raportul s-a axat mai mult
pe problemele majore, de interes general.
    Am mai spus/scris şi continuăm să credem că „FIECARE DIN NOI FACE
FEDERAŢIA SĂ FIE CEEA CE ESTE”.
    Problemele cu care se confruntă FEDERAŢIA, adică NOI, cei care suntem membrii
ei, pot fi înţelese mai bine prin implicarea directă a fiecărui membru în rezolvarea lor.
                       54
În concluzie:
   SINDICATUL EŞTI TU!.
   UN SINDICAT ESTE PUTERNIC ŞI EFICIENT ATÂT CÂT
   MEMBRII SĂI ÎL FAC.
              55

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:164
posted:9/2/2010
language:Romanian
pages:55