Fakta om Koala by cwo13652

VIEWS: 930 PAGES: 9

									Fakta om Koala

    Av
  Johanna
  Madeleine
   Junior
          Fakta
• Koalan kan väga upp
 till 12 kg och kan bli
 70 cm lång.
• Koalan lever mest i
 kusttrakterna.
• Den äter mest löv
 från ett träd som
 heter eucalypt.
• En koala kan leva mer
 än 13 år.
Koalans liv.
Det finns ca 100,000 st
koalor i hela värden.
Koalan bor mest vid
kusterna som, Victoria
och Melbourne.
Koalan trivs mest vid
tropiska skogar och odlad
mark.
Eftersom koalans päls är
tät och ullig är den
lämpig att sy varma
kläder av.
Koalan är mest nattaktiv.
Information.
   En ny född koala väger bara 0,6
   gram.
   Mamman står för all uppfostran
   och det är därför man oftast ser
   mamman med ungen på
   bilderna.
• Större delen av tiden
 sitter koalan uppe i en
 trädkrona och sover eller
 dåsar.
• Koalan sover 16-18
 timmar om dygnet.
• Långsamt och sävligt
 flytta koalan runt i sitt
 träd.
           Koala
              •
• Koalan idag är väldigt
 sällsynt.

• Den är fridlyst idag för •
 att den är utrotad.
  Av:
 Johanna,
Junior och
 Madde

								
To top