Ole Kanstrup by zmb20253

VIEWS: 41 PAGES: 10

									                              CURRICULUM VITAE.


Ole Kanstrup
Mosegård Park 78
3500 Værløse

Tlf.: 2247 4803
E-mail: okc-iis@kansun.dk

Født 1947 i København.
Gift, uden børn.


Indhold:

Kompetenceprofil ............................................................................................................................................................... 2
 Vision.............................................................................................................................................................................. 2
 Faglig profil .................................................................................................................................................................... 2
 Personlig profil ............................................................................................................................................................... 2
Uddannelser ........................................................................................................................................................................ 2
 Certificeringer ................................................................................................................................................................. 3
 Kurser ............................................................................................................................................................................. 3
Erhvervserfaring ................................................................................................................................................................. 3
Personlige interesser ........................................................................................................................................................... 5
Specifik kompetenceliste: ................................................................................................................................................... 6
Komplet kursusliste ............................................................................................................................................................ 8
Kundeudtalelser: ............................................................................................................................................................... 10
Kompetenceprofil
Vision

Jeg søger opgaver, hvor jeg bidrage til, med baggrund i min viden og mine erfaringer, at opretholde og
videreudvikle effektive og sikre IT infrastrukturer. Mit bidrag vil i den forbindelse kunne være
administration af større eller mindre komplekser af Unix-platforme eller af internetrelaterede servere (DNS,
mail, web etc.).

Jeg vil kunne være til størst gavn i sammenhæng med et stort og komplekst miljø af platforme eller hvor
brugen af effektive og sikre netværkstjenester anses for at være en kritisk faktor.

Faglig profil
Mine faglige kompetencer koncentrerer sig om opbygning, administration og vedligeholdelse af IT
infrastrukturer:
   Unix-platforme, enkeltvis eller i større komplekser
      Jeg arbejder med de fleste variationer over temaet Unix; jeg har specialiseret mig i Sun/Solaris.
      Integration mellem forskellige platforme
      Konvertering fra andre platforme til Solaris
   Internet-servere
      DNS, Mail-servere, Web-servere etc.
      Open Source produkter generelt

En specifik kompetenceliste er vedlagt.

Personlig profil
Jeg har i mine hidtidige arbejdsforhold været respekteret for at være analytisk og ansvarlig i udførelsen af
mine opgaver; jeg trækker på den ene side meget på mine tidligere erfaringer, men lader mig på den anden
side ikke tyrannisere af dem.

Mine ledere og kolleger har været vant til at kunne stole på at jeg, også i pressede situationer, holder hovedet
koldt og koncentrerer mig om at afklare og løse problemet (så kan vi bagefter vurdere de videre
konsekvenser).

Jeg har gennem tiden været meget brugt til at vurdere og implementere nye teknologier og metoder, oftest fra
helt bar bund.Uddannelser

Sun Certified Network Administrator                2001    Sun Microsystems
Sun Certified System Administrator                2001    Sun Microsystems
Virksomhedsøkonomi                        1995    Niels Brock
Driftsuddannelse omkring Unix og PC- og Novell-net        1994    UNI-C
Virksomhedsorganisation                      1994    Niels Brock
Indledning til virksomhedsøkonomi                 1993    Niels Brock
Moduler af datanomuddannelsen                   1978-80  Købmandsskolen, København
EDB-programmør, forsøgsuddannelse                 1972    Teknologisk Institut

Ole Kanstrup                Side 2 af 10               Tlf.: 2247 4803
Mosegård Park 78                                  E-mail : okc-iis@kansun.dk
3500 Værløse
Juridisk embedseksamen, 1. del                  1969    Københavns Universitet
Programmør/planlægger                      1969    Danmarks Statistik (gennem
                                      I/S Datacentralen)
Filosofikum                           1968    Københavns Universitet
Studentereksamen mat/fys                     1966    Sorø Akademi
Lille latinprøve                         1963    Sorø Akademi


Certificeringer
Sun Certified Network Administrator
Sun Certified System Administrator


Kurser

Sun Cluster 3.1 Administration                  2006    Sun Microsystems, UK
Administering Security on Solaris 2.x              2004    Sun Microsystems, UK
Sun Java Enterprise System Installation and Administration    2004    Sun WBL
Veritas Cluster Server for Solaris                2002    Veritas UK
Sun Enterprise 10000 Server Administration            2002    Sun Microsystems, UK
Solaris 8 TCP/IP Netværksadministration             2001    Sun Microsystems, DK
Solaris Tuning & Capacity Planning Secrets            2000    Sun Microsystems, Milpitas
Sun/Solaris Technology Day                    1998    Sun Microsystems Europe
Internet Applikationer                      1997    SuperUsers
Informix Performance Management                 1997    ICL DK


En komplet liste over faglige kurser, jeg har taget i årenes løb, er vedlagt. Hovedparten af kurserne er uden
direkte relevans i dag, men har været elementer i min viden- og erfaringsopbygning.


Erhvervserfaring
2003>        Selvstændig konsulent
            IBM, Meget stort Solaris/RAC Cluster: oprydning, geninstallation og
             performance tilpasning med Solaris 10
            IBM SSD, SUN/Solaris
             - almindelig administration og drift
             - performance tuning i meget store E25K-komplekser
             - Sun Management Center implementering og integration med Tivoli TEC
             - Specielle indsatsgrupper
            DM-Data, 2. level Unix-support
            Nordic Computer, SUN/Solaris Support
            Topnordic, SUN/Solaris Support

1998–2003:   Unix-specialist
        Telia A/S (fra 2001: Telia Mobile)
           Specialist i Sun Microsystems hard- og software (herunder specielt Solaris)
           Drift af øvrige Unix-systemer (HP-UX, SCO)
           Udvikling og drift af Telia's interne IP-net baseret på Cicso- og 3COM-udstyr
           Opbygning og administration af Internet-tjenester (DHCP, DNS, mail, web etc.)
            på Telia's interne net og Telia Mobile's tjenestenet

Ole Kanstrup               Side 3 af 10               Tlf.: 2247 4803
Mosegård Park 78                                  E-mail : okc-iis@kansun.dk
3500 Værløse
            Internet Domain administration

1994-1998:   Systemadministrator
        Kort- og Matrikelstyrelsen
           Teknisk support af Unix (HP-UX, Sun Solaris, NDX, Interactive)
           Administrator af distribuerede databasesystemer (Informix)
           Test, vurdering og implementering af nye teknologier inden for client/server og
           inter/intranet

1981-1991:   Systemprogrammør, Teknikchef (fra 1985)
        Dansk Esso/Statoil
           Opbygning af selskabets edb-installation (IBM S/370/MVS) og
           driftsorganisation; overgang fra servicebureaudrift
           Etablering og vedligehold af selskabets datanetværk og netværksdrift, baseret på
           IBM SNA og NCR/COMTEN frontends
           Konsolidering af Esso's edb-centre i den nordiske region
           Opbygning og drift af datanetværket i den nordiske region, centreret omkring
           København og med samarbejde med de øvrige Esso-regioner i Europa og med
           Exxon i USA
           Ledelse af driftsteknikgruppen og substitut for edb-driftschef
           Strategisk planlægning af datakraft og telekommunikation; servicemål,
           kvalitetssikring, katastrofebackup etc.
           Afvikling af tele- og datasiden af Essos engagement i Norden, overføring af
           drift for Esso Finland til England og tilpasning af det danske selskabs drift til
           Statoil i Stavanger
           Udstationeret til Statoils hovedkontor, Stavanger, 2 1/4 år: koncernkoordinering
           og strategisk planlægning inden for telekommunikation

1978-1981:   Systemprogrammør
        Gulf Oil
           IBM S/370/VSE/AF
           Distribuerede systemer baseret på IBM og Datapoint
           Driftsstøtte

1977-1978:   Systemprogrammør
        Magasin du Nord
           CDC Cyber mainframe og frontends, NOS/BE
           Protokoltilpasning mellem CDC's kommunikationssystemer og IBM 3270
           Driftsstøtte

1974-1977:   Systemprogrammør
        IKEA
           IBM S/370/DOS/VSE/CICS
           Opbygning af firmaets edb-installation i forbindelse med udflytning til Tåstrup
           Ansvarlig for udvikling og vedligehold af applikationssystemer og for edb-drift
           og teknik
           Nedgradering af installationen til ren driftsorganisation

1972-1974:   Programmør, Systemprogrammør
        Flyvevåbnet/Forsvarsstaben
          3 måneder rekrutskole; 9 måneder værnepligtig tjeneste og derefter civil
           ansættelse med tjeneste i Forsvarsstaben, Kastellet


Ole Kanstrup              Side 4 af 10              Tlf.: 2247 4803
Mosegård Park 78                                E-mail : okc-iis@kansun.dk
3500 Værløse
            Systemprogrammeringsopgaver i forbindelse med IBM S/360/DOS og med
            overgang til IBM S/370/DOS/VS

1967-1972:   Hulkortoperatør, Programmør
        Danmarks Statistik
          Hulkortoperatør
          Uddannet som programmør/planlægger og som systemprogrammør på IBM
           S/360/DOS
          Opbygning af institutionens egen maskininstallation og overgang fra
           servicebureaudrift
          Udvikling af data-entry system med dataskærme. Systemet blev udviklet direkte
           til BTAM, da der ikke på dette tidspunkt fandtes højniveau monitorer

--> 1967    Diverse fritids-, ferie- og studenterjobs
          Avisbud, kontorhjælp, skibsdreng, hotelportier


Personlige interesser
    Computer- og Internetteknologi - det kan måske virke lidt nørd’et, men jeg synes nu altså at
    teknologien er spændende (i virkeligheden er det vistnok det logiske element som fascinerer mig).
    Sejlads - jeg har selv en sejlbåd (Bandholm 27), som jeg bruger meget.
    Skiløb
    Græsk klassisk og nutids kultur - jeg skal helst en tur ned og kigge på gamle murbrokker mindst et
    par gange om året - og jeg prøver at få tid fra til også at lære sproget.
    Nordisk kulturhistorie
    Skønlitteratur
Ole Kanstrup              Side 5 af 10              Tlf.: 2247 4803
Mosegård Park 78                                E-mail : okc-iis@kansun.dk
3500 Værløse
Specifik kompetenceliste:
Operativsystemer:
    Sun Solaris (sparc/x86)
    HP/UX

Transport netværk:
    TCP/IP
    Ethernet
    Routing/switching

Internet-tjenester:
    DNS/Domæneadministration
    DHCP
    Mail-services
    Web-services
    Directory-services
    Proxy/cache-services

Databaser:
    Informix
    Oracle

Programmeringssprog og udviklingsværktøjer:
    C/C++
    Unix Scripting
    Perl
    Java
    IBM A/L
    Cobol

High Availability:
    Veritas Backup
    Solstice Backup
    Veritas Volume Manager
    Solaris Volume Manager
    Sun Cluster 3.x
    Veritas Cluster Server

Sikkerhed:
    SecureShell
    SSL/TLS
    PGP
    FireWalls
    Serversikring

Diverse værktøjer, metoder og produkter:
    Sun Management Center
    Halcyon Event Manager/Tivoli Integration
    JumpStart Server


Ole Kanstrup             Side 6 af 10  Tlf.: 2247 4803
Mosegård Park 78                   E-mail : okc-iis@kansun.dk
3500 Værløse
    Security Toolkit
    LiveUpgrade
    BEA Tuxedo
    BEA Websphere/Weblogic
    MQ-series
    BIND
    Cisco Network Registrar
    Sendmail
    Postfix
    POP3/IMAP
    Openwebmail
    OpenSSL
    OpenLDAP
    Sun Java Enterprise System Directory Server
    Apache
    Tomcat
    Sun Java Enterprise System Web Server
    Samba
Ole Kanstrup              Side 7 af 10  Tlf.: 2247 4803
Mosegård Park 78                   E-mail : okc-iis@kansun.dk
3500 Værløse
Komplet kursusliste

Sun Cluster 3.1 Administration                2006  Sun Microsystems, UK
Administering Security on Solaris 2.x            2004  Sun Microsystems, UK
Sun Java Enterprise System Installation and Administration  2004  Sun WBL
Veritas Cluster Server for Solaris              2002  Veritas UK
Sun Enterprise 10000 Server Administration          2002  Sun Microsystems, UK
Solaris 8 TCP/IP Netværksadministration           2001  Sun Microsystems, DK
Solaris Tuning & Capacity Planning Secrets          2000  Sun Microsystems, Milpitas
Sun/Solaris Technology Day                  1998  Sun Microsystems Europe
Internet Applikationer                    1997  SuperUsers
Informix Performance Management               1997  ICL DK
Supporting Windows NT 4.0 Core Technologies         1996  SuperUsers
EDI - er det interessant                   1990  Statoil NO
Network Management '90 Conference              1990  Blendheim
Peer-to-peer Networking for IBM Users            1989  Xephon
DB2 Introduktion                       1988  IBM
SAS Grundkursus for edb-medarbejdere             1988  SAS Institute
The PABX, Environment, Selection and Management       1987  Frost & Sullivan
ISDN                             1986  Frost & Sullivan
Introduction to Local Area Networks             1986  Frost & Sullivan
PC-DOS, Lotus, WordPerfect                  1985  Computerland
X.25 and Packet Switching Networks              1985  Frost & Sullivan
ACF/VTAM & ACF/NCP Control and Flow             1984  IBM
NCCF/NPDA Installation                    1984  IBM UK
MVS Problem Source Identification              1983  IBM
ACF/MSNF Implementation                   1983  IBM
ACF/MSNF Network Analysis                  1983  IBM
ACF/VTAM Basic Network Problem Determination         1983  IBM FI
Time Management                       1982  Time Manager int.
MVS Measurement and Control                 1982  IBM UK
MARK IV Programming Concepts                 1982  Informatics
JES2 Advanced Functions                   1982  IBM UK
MVS Structure & Supervisor Services             1981  IBM
MVS JES2 Implementation & Maintenance            1981  IBM NO
MVS Services & Structure                   1981  IBM
SMP Facilities & Usage                    1981  IBM
VSE ICCF Anvendelse og drift                 1980  IBM
Regnskab                           1980  Kbh Handelsskole
DOS/VSE SIPO/E Administration                1980  IBM
VSAM for systemprogrammører                 1980  IBM
DOS/VSE Problem Determination                1980  IBM
DOS/VSE SIPO Installation                  1979  IBM
Statistik og sandsynlighed                  1979  Kbh Handelsskole
Driftsystemer                        1979  Kbh Handelsskole
Materiellære                         1979  Kbh Handelsskole
Datatransmission                       1979  Kbh Handelsskole
CDC NOS/BE System Analysis                  1978  Control Data Institute
CDC CYBER CP Compass                     1978  Control Data Institute
Ledertræning B                        1977  IKEA
Ledertræning A                        1977  IKEA
Lederkursus, grundkursus                   1976  IKEA

Ole Kanstrup              Side 8 af 10           Tlf.: 2247 4803
Mosegård Park 78                             E-mail : okc-iis@kansun.dk
3500 Værløse
SNA Concepts                  1976  IBM
VTAM Introduktion                1974  IBM
CICS/VS Overgangskursus             1974  IBM
VM/370 Facilities                1974  IBM
3704/5 Introduktion               1974  IBM
3270 Opbygning og funktion           1974  IBM
VSAM Facilities                 1973  IBM
DOS Systemprogrammering             1973  IBM
DOS/VS Systemprogrammering I          1973  IBM
DOS Coding                   1973  IBM
CICS Applikationsprogrammering         1973  IBM
CICS Introduktion                1973  IBM
DOS/VS Facilities                1972  IBM
Introduktion til Virtuelt Lager         1972  IBM
DOS System Control                   IBM
DOS/TOS Facilities                   IBM
TP grundkursus                     IBM
OS System Programmering                IBM
OS Coding                       IBM
OS Facilities                     IBM
Assembler Language, afsluttende            IBM
Assembler Language                   IBM
OS COBOL                        IBM
COBOL-programmering, grundlæggende           IBM
System/360 Introduktion                IBM
Grundlæggende programmering              IBM
EDB-grundkursus                    IBM
Ole Kanstrup           Side 9 af 10        Tlf.: 2247 4803
Mosegård Park 78                       E-mail : okc-iis@kansun.dk
3500 Værløse
Kundeudtalelser:

    ” Hej Ole

    Jeg hører jo, at du har sidste dag i morgen, og så vil jeg blot give et lille rygklap med på vejen.

    Vi (i PCC) har været utrolig glade og tilfredse med din hjælp. Vi har været imponerede over, at du så hurtigt er kommet
    ind i de forskellige systemer og "kendte fejl", og du har virkelig taget godt fra ... det har været en fornøjelse at arbejde
    sammen med dig, og vi har haft stor gavn af din ekspertise.

    Tak for din hjælpsomhed og imødekommenhed.”


     ”Hej Ole

     Tusind tak for status og den hurtige og effektive hjælp med kunden.

     Jeg får dig oprettet i vores system så vi for fremtiden forhåbentligt kan samarbejde på lignende sager.”
Ole Kanstrup                   Side 10 af 10                    Tlf.: 2247 4803
Mosegård Park 78                                           E-mail : okc-iis@kansun.dk
3500 Værløse

								
To top