HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT SMP by nuefail

VIEWS: 15,499 PAGES: 19

More Info
									HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                        OUMClub 2010
TOPIK 1 PENGENALAN GAYA HIDUP SIHAT                         •   fungsi dan kemampuan individu bertanding dalam aktiviti sukan
                                              dengan lebih bertenaga, berdaya kuasa, kuat, berdaya tahan dan
FALSAFAH, DEFINISI DAN KONSEP                               berkemahiran.
Kualiti hidup di Malaysia ditakrifkan merangkumi kemajuan diri, gaya hidup
yang sihat, akses dan kebebasan memperolehi pengetahuan, taraf kehidupan    Komponen-komponen yang terdapat dalam perlakuan motor ialah:
yang melebihi keperluan asas individu dan memenuhi keperluan psikologi     (i) kepantasan;
untuk mencapai tahap kesejahteraan sosial yang setanding dengan aspirasi    (ii) imbangan;
negara.                                    (iii) ketangkasan;
                                        (iv) kuasa;
Definisi dan Konsep Gaya Hidup Sihat                      (v) masa reaksi; dan
gaya hidup sihat ditakrifkan sebagai ’satu proses atau amalan kesihatan ke   (vi) koordinasi.
arah perubahan hidup yang memuaskan yang meliputi pelbagai aspek        Komponen Kecergasan Fizikal
termasuklah :
   •  penjagaan pemakanan yang seimbang,                 1. Daya Tahan      Keupayaan jantung, saluran darah dan paru-paru
   •  bersenam,                              Kardiovaskular      mengedar oksigen ke otot-otot secara berterusan
   •  mengawal tekanan atau stres                                 dalam jangka masa yang lama semasa melakukan
   •  paling penting adalah menghindar diri daripada aktiviti-aktiviti               aktiviti fizikal.
      yang negatif dan berisiko.                     2. Daya Tahan dan    Merujuk kepada kemampuan sesuatu otot atau
                                        Kekuatan Otot      kumpulan otot melakukan kerja berulang kali atau
Menurut kajian Lyons R. dan Langille L. (2001),                             berterusan dalam tempoh masa yang panjang tanpa
  •   konsep gaya hidup sihat dikategorikan sebagai satu ‘kehidupan                 cepat berasa lesu.
     yang seimbang’                            3. Fleksibiliti     Keupayaan melenturkan badan dan sendi-sendi
  •   buat satu pilihan dengan bijak                                tulang.
  •   pilihan ini dipengaruhi beberapa faktor.               4. Komposisi Badan    Peratusan lemak badan berbanding dengan otot,
                                                    tulang dan tisu badan yang lain
  •   suatu amalan untuk mengurangkan masalah kesihatan, pemulihan,
     mengurangkan tekanan hidup dan meningkatkan mutu kehidupan.
                                        KEPENTINGAN GAYA HIDUP SIHAT TERHADAP KESIHATAN
Persatuan Kesihatan Sedunia (WHO, 1946) pula mentakrifkan perkataan sihat   INDIVIDU, AGENSI KERAJAAN, SWASTA DAN NEGARA
sebagai:
                                        Kesihatan Individu
‘Suatu keadaan sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan tidak       •  apabila taraf hidup kita meningkat, cara hidup kita akan berubah
hanyaketika ketiadaan sakit.Kesihatan juga membawa erti kemampuan untuk         dan pemakanan juga berubah sehingga kita lupa kepada pentingnya
meneruskan hidup dengan prospek positif’.                        menjaga kesihatan diri.
                                          •  individu masa kini berisiko menghidap pelbagai jenis penyakit
Konsep dan Matlamat                                   seperti hipertensi, kanser paru-paru, kencing manis dan buah
Matlamat utama gaya hidup yang sihat adalah untuk                    pinggang.
   •  membentuk individu yang sihat dari aspek jasmani, mental dan
     rohani serta bebas daripada sebarang penyakit.            Agensi Kerajaan dan Swasta
                                          •  kakitangan kerajaan dan swasta nadi penggerak bagi sesuatu
jangka masa panjang, corak gaya hidup sihat yang diamalkan               syarikat atau organisasi.
   •  akan melahirkan sebuah masyarakat yang cergas dan aktif tidak      •  Tanpa mereka, sesebuah organisasi tidak dapat beroperasi dengan
     kira peringkat umur dan taraf hidup sama ada tua atau muda, kaya       efektif lalu menjejas
     atau miskin.                                 produktiviti.

Komponen-komponen Gaya Hidup Sihat                       Stres boleh ditakrifkan
  •  berkait rapat dengan kecergasan.                    sebagai tekanan yang berlaku ke atas diri seseorang berpunca daripada
  •  mementingkan aspek fizikal tetapi meliputi keseimbangan dari segi   rangsangan luaran dan dalaman.
    mental, emosi, rohani dan social
                                        disebabkan oleh beberapa factor
  •  Kecergasan fizikal - kemampuan seseorang melakukan sesuatu
    aktiviti tanpa merasa cepat penat.                     •  seperti beban kerja serta masalah dengan rakan sekerja.
  •  dua komponen di dalam kecergasan fizikal iaitu, kecergasan fizikal     •  mengalami stres tidak dapat mengawal perasaan dan emosi.
    berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.                  •  cenderung melakukan aktiviti-aktiviti negatif seperti menghisap
                                             rokok, minum arak dan menghisap dadah untuk menghilangkan
                                             tekanan
‘Suatu keadaan sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya  Negara
ketika ketiadaan sakit’. Kesihatan juga membawa erti kemampuan untuk        •  Tanpa amalan gaya hidup yang sihat, negara akan kehilangan
meneruskan hidup dengan prospek positif.                         rakyat untuk membangunkan negara.
                                          •  Rakyat adalah aset yang penting untuk sesuatu Negara &
(a) Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan                       mencerminkan keharmonian dan keamanan.
                                          •  Rakyat yang lemah dari segi fizikal dan mental boleh menjejaskan
   •   berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi.               kestabilan negara.
   •   mampu mencegah seseorang daripada penyakit seperti            •  negara yang terkenal, membangun dan berdaya saing, rakyat
      kardiovaskular, obesiti dan penyakit-penyakit yang berkaitan otot       mestilah menjaga mutu kesihatan dengan bersenam serta menjaga
      dan tulang.                                  pemakanan.
                                          •  negara akan tidak stabil dan kerugian kerana rakyatnya yang tidak
Komponen-komponen dalam kecergasan fizikal adalah:                    produktif.
(i) daya tahan kardiovaskular;
(ii) daya tahan dan kekuatan otot;                       PROMOSI HIDUP SIHAT
(iii) fleksibiliti; dan                              • satu aktiviti yang dilakukan untuk galakkan masyarakat terus
(iv) komposisi badan.                                bergiat aktif dalam kehidupan seharian dan amalkan cara hidup
(b) Perlakuan Motor                                 yang sihat.

Perlakuan motor                                Kaedah Promosi


                              http://OUMClub.blogspot.com/                                  1
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                          OUMClub 2010
Antara langkah :
   •   menaik taraf segala kemudahan dan prasarana sukan dan rekreasi     Nutrien
      (taman-taman rekreasi, padang, gelanggang dan alat-alat         - dibahagikan kepada dua kelas yang utama berdasarkan elemen karbon di
      permainan di peringkat negeri, bahagian, daerah dan kampung.      dalamnya.
   •   dapatkan bantuan lebih ramai pakar kesihatan untuk buat kajian      i)    Bahan yang mengandungi karbon dikenali sebagai organik dan
      terhadap beberapa wabak penyakit yang dihadapi rakyat agar ianya    yang tiada karbon dipanggil tidak organik.
      dapat dibendung lebih awal.                       ii)    Karbohidrat, lemak, protein dan vitamin adalah kumpulan organik,
   •   kerajaan amat bersungguh laksanakan aktiviti dan memandang             manakala mineral dan air adalah kumpulan tidak organik.
      berat isu kesihatan rakyat demi melahirkan masyarakat cergas dan
      sihat agar negara lebih maju.                        1.  Apakah yang anda faham mengenai nutrien?
                                            Ø  Zat makanan atau bahan dalam makanan yang boleh digunakan
                                               oleh tubuh badan untuk:
Kumpulan Sasar                                     -  memperolehi tenaga
  •  kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas.                   -  membantu dalam sintesis tisu dan pelbagai aktiviti penting yang
  •  Keutamaan : kanak-kanak kerana pada peringkat ini mereka boleh            lain di dalam badan.
    dididik untuk mengamalkan corak gaya hidup sihat sehingga
    dewasa.                                     2.  Kenapa nutrien sangat penting untuk tubuh badan?
  •  remaja, dewasa dan warga emas tidak di ketepikan juga kerana                          •  tumbesaran dan perkembangan
    tahap kesihatan kumpulan ini juga perlu diubah supaya menjadi                            badan
    lebih sihat, berkualiti dan produktif. Ini adalah kerana mereka                         •  keseimbangan sel dan tisu,
    adalah aset negara dalam membentuk modal insane                                 •  pembekal tenaga untuk
                                                               melakukan aktiviti-aktiviti fizikal
Tips Gaya Hidup Sihat                                                    dan
Tip 1         Capai berat badan yang normal                                   •  mengawal beratus ribu proses
  2         Tingkatkan aktivirti fizikal                                      makanan yang berlaku di dalam
  3         Amal cara pemakanan sihat                                       badan kita setiap hari.
  4         Pengambilan kalium, magnesium & kalsium
           mencukupi                          SEMAK KENDIRI 2.1
  5         Tingkat pengambilan serat
  6         Hadkan lemak dlm diet
  7         Elakkan alcohol
  8         Tak nak pd rokok
  9         Tangani stress


TOPIK 2 NUTRIEN DAN FUNGSI

NUTRIEN
   Ø Zat makanan atau bahan dalam makanan yang boleh digunakan
      oleh tubuh badan untuk:
   -   memperolehi tenaga
   -   membantu dalam sintesis tisu dan pelbagai aktiviti penting yang     Sumber-sumber Nutrien
      lain di dalam badan.                            Ø Nutrien -bahan kimia yang penting dalam makanan untuk
         Ø Badan kita, terdapat campuran bahan kimia di dalam            kegunaan tubuh badan manusia.
            makanan dan sesetengahnya adalah sangat mustahak        Ø Sumber-sumber nutrien terdiri daripada enam kelas nutrien iaitu
            untuk tubuh manusia.                         karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air.
         Ø Bahan penting yang digunakan oleh badan kita itulah
            dikenali sebagai zat makanan atau nutrien.         Karbohidrat       -   maksud karbon yang dihidrat
pelbagai fungsi nutrien                                           -   daripada karbon, hidrogen dan oksigen.
                    •  tumbesaran dan perkembangan                  -   pembekal tenaga utama di dalam badan
                       badan                                manusia.
                    •  keseimbangan sel dan tisu,                   -  Diet karbohidrat adalah seperti kanji dan gula
                    •  pembekal tenaga untuk                        di dalam bijirin, sayur-sayuran, legum dan
                       melakukan aktiviti-aktiviti fizikal                 buah-buahan.
                       dan                               -  memperolehi karbohidrat daripada bahan
                    •  mengawal beratus ribu proses                     tenusu, tetapi bukan daripada daging.
                       makanan yang berlaku di dalam               Badan kita menukar diet karbohidrat kepada glukos iaitu
                       badan kita setiap hari.                  sebatian gula yang mudah.

Jenis-jenis Nutrien                                Lemak        - berasal daripada minyak dan juga bahan dalam
 (a) Makronutrien (Macronutrient )                                   makanan seperti
- membekalkan tenaga dalam jumlah kuantiti yang besar untuk badan manusia               kolestrol dan fosfolipid.
bagi melakukan aktivitiaktiviti fizikal                                   -   adalah sebatian organik dan seperti
- terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak dan air.                              karbohidrat ia mengandungi karbon, hidrogen
                                                          dan oksigen.
(b) Mikronutrien (Micronutrient )                                      -   Atau trigliserida adalah antara pembekal
- terdiri daripada vitamin dan mineral                                       utama tenaga kepada badan.
- dikenali dengan mikronutrien kerana jumlah yang diperlukan untuk tubuh                   -   fungsi utama yang lain iaitu memberi struktur
badan manusia adalah sedikit berbanding makronutrien.                               sel badan, pembawa larutan lemak vitamin
- mengawal fungsi-fungsi tubuh badan.                                       (A, D, E dan K) dan membekal bahan
                                                          permulaan (kolestrol) untuk menghasilkan
Terdapat enam kelas nutrien dalam makanan                                     hormon yang banyak.
(i) karbohidrat; (ii) lemak; (iii) protein; (iv) vitamin; (v) mineral; dan (vi)               -   mempunyai kandungan kalori yang tinggi.
air.                                                     -   Bagi berat yang sama, lemak mempunyai dua

                               http://OUMClub.blogspot.com/                                   2
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                        OUMClub 2010
            kali ganda
         jumlah kalori berbanding dengan karbohidrat dan
         protein
Terdapat tiga jenis lemak iaitu:
(i) Lemak Tepu
    •  akan meningkatkan kolestrol darah yang berbahaya kepada
      jantung.                              (d) Vitamin
    •  terdapat di dalam daging-daging berlemak, mentega, keju, minyak     •  sebatian organik yang mengandungi karbon, hydrogen dan
      sapi, lemak binatang, minyak kelapa dan santan.                kemungkinan juga nitrogen, oksigen, fosforus, sulfur dan elemen
(ii) Lemak Poli Tak Tepu                                 lain.
    •  mengurangkan paras kolestrol darah dan sangat baik untuk         •  fungsi untuk mengawal proses di dalam badan seperti penghasilan
      jantung.                                   tenaga serta darah dan juga pengimbangan kalsium.
    •  lemak cecair dari bahan tanaman seperti minyak jagung dan        •  membantu menjaga organ-organ dan tisu-tisu berfungsi dan sihat.
      minyak kacang soya.                           •  terbahagi kepada dua kumpulan iaitu:
(iii) Lemak Mono Tak Tepu                           (i) Vitamin Larut Lemak (fat-soluble)
    •  bantu menurunkan paras kolestrol di dalam darah seperti minyak           ü Empat vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E dan
      kelapa sawit, minyak kacang tanah dan minyak zaiton.                   K.
    •  diperolehi daripada lemak dan minyak yang digunakan dalam              ü mempunyai pelbagai peranan tetapi ia juga mempunyai
      makanan atau dimasak dengannya.                              kesamaan.
    •  Lemak di dalam makanan adalah mustahak untuk kesihatan.               ü Kesamaan di antaranya ialah cara ia menyerap dan
                                                   membawa atau bergerak di dalam badan.
Punca lemak daripada 5 sumber:                                 ü boleh disimpan di dalam kuantiti yang banyak
   ü Lemak masakan (seperti mentega, marjerin atau minyak sapi) dan                berbanding larutan air.
     minyak;                               (ii) Vitamin Larut Air (water-soluble)
   ü Daging (daging ayam, kambing dan lembu);                  ü termasuk vitamin C dan lapan vitamin B iaitu thiamin, riboflavin,
   ü Lemak-lemak yang disapu (mentega dan marjerin);                 niasin, pyridoxine, kobalamin, folat, asid pantotenat dan biotin.
   ü Bahan tenusu (susu, krim dan keju); dan                   ü Kebanyakan vitamin B terlibat di dalam laluan metobolisma
   ü Kekacang.                                    tenaga.
Protein     •  bahan sebatian organik yang di buat daripada         ü diperoleh dari berbagai-bagai bentuk makanan.
                                          ü sumber utamanya ialah sayur dan buah-buahan, ia juga boleh
           bangunan blok kecil yang dikenali sebagai asid amino.
                                             diperolehi daripada daging, kacang, bijiran, bahan tenusu dan
         •  Komposisi asid amino berlainan daripada karbohidrat
                                             lemak.
           dan lemak.
                                          ü Keperluan boleh dihadkan jika kita mengamalkan diet yang
         •  mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen, tetapi
                                             seimbang,
           juga nitrogen. Asid amino juga mengandungi mineral
                                          ü vitamin berlebihan boleh mengancam kesihatan terutama vitamin
           sulfur.
                                             A, D, pyridoxine dan niasin.
         •  Asid amino yang kita perolehi dari diet protein
           bergabung dengan asid amino di dalam badan untuk    (e) Garam
           menghasilkan beratus-ratus jenis protein badan.       ü bahan bukan organik.
         •  Protein badan membantu merangsang pertumbuhan        ü Sekurang-kurangnya ada 16 garam yang sangat penting kepada
           dan penggantian tisu dan otot badan, membentuk          kesihatan, diantaranya ialah sodium, klorida, kalium, kalsium,
           kompaun badan yang penting seperti beberapa            fosforus, magnesium dan sulfur.
           hormon, enzim dan hemoglobin, keseimbangan          ü juga dikenali sebagai makromineral.
           kandungan air, membentuk antibodi dan memelihara       ü badan memerlukan garam-garam ini dalam kuantiti yang banyak
           keseimbangan badan                        berbanding garam-garam lain.
         •  didapati dalam berbagai bentuk makanan, tetapi        ü mikromineral diperlukan dalam kuantiti yang sedikit, antaranya
           daging dan bahan tenusu adalah sumber utama.           ialah zat besi, zink, tembaga, mangan, molibdenum, selenium,
           Bijiran, kacang dan                        iodin dan fluorida.
         •  sayuran menyumbangkan protein untuk diet,          ü Garam, seperti vitamin juga, mempunyai berbagai-bagai peranan
           manakala buah-buahan                       seperti membentuk struktur sel dan tisu serta mengawal proses
         •  menyumbangkan jumlah protein yang sedikit sahaja         dalam badan.
                                          ü Terdapat berbagai sumber makanan garam tetapi yang selalu
                                            dikaitkan adalah daripada daging, susu dan tumbuhan.

                                       (f) Air
                                          ü  mineral atau garam yang semula jadi.
                                          ü  nutrien yang paling penting.
                                          ü  mempunyai banyak peranan di dalam tubuh badan manusia seperti
                                            mengawal suhu badan, pelincir dan pembawa nutrien dan bahan
                                            buangan.
                                          ü  Badan manusia mempunyai hampir 60% kandungan air.
                                          ü  kita mesti minum secukupnya untuk mengelak badan kita dari
                                            kekurangan air.
                                          ü  juga didapati dalam makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran.

                                       Fungsi Nutrien
                             http://OUMClub.blogspot.com/                                  3
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                         OUMClub 2010
tiga fungsi utama nutrient iaitu:                           ü  Cara yang terbaik ialah memakan pelbagai jenis makanan.
(a) Membekalkan Tenaga                                 ü  Pilihlah makanan harian daripada gabungan makanan berasaskan
   ü Di Malaysia 50-60% tenaga penduduk didapati daripada nasi              piramid makanan. Makanan yang berlainan membekalkan
      (Fatimah Arshad, 1991).                             kombinasi tenaga (kalori) dan nutrien yang berbeza.
   ü makanan lain yang menghasilkan tenaga termasuk semua jenis           ü  Memakan pelbagai jenis makanan adalah cara yang terbaik untuk
      bijirin seperti jagung, gandum, beras, barli, ubi seperti keledek,       memenuhi keperluan tenaga dan nutrien anda seharian.
      keladi, ubi kayu, kentang dan lain-lain. Makanan lain yang         ü  Kepelbagaian boleh dicapai dengan mengambil diet yang
      menghasilkan tenaga ialah gula pasir, sirap, jem dan madu.           menggabungkan kesemua kumpulan makanan dalam piramid
                                              makanan.
(b) Mengawal Proses Tubuh Badan                            ü  Kesederhanaan harus diutamakan untuk mengelakkan daripada
   ü Garam dan air pula berperanan mengawal proses tubuh badan.              memakan terlampau banyak dari sejenis kumpulan makanan.
   ü vitamin juga membantu mengawal proses tubuh badan walupun
     tidak                                  Malnutrisi – Penyakit Kekurangan Nutrien
   ü sebanyak garam dan air.                             ü Malnutrisi bermaksud kekurangan, kelebihan atau
   ü Antara proses tubuh badan ialah mengawal suhu badan serta               ketidakimbangan satu atau lebih nutrien yang sangat diperlukan
     tekanan darah dan menghasilkan tenaga.                       (Suitor dan Crowley, 1984).
(c) Membaiki dan Membina Pertumbuhan Tisu-tisu Tubuh Badan               ü juga menerangkan kelebihan atau kekurangan kalori.
   ü Makanan yang membina badan adalah protein. Ia membina sel-sel          ü Ia boleh mempengaruhi proses-proses tubuh badan dan keadaan
     atau jaringan tisu dalam tubuh badan kita.                     yang ketara akan menyebabkan kerosakan tubuh badan.
   ü Sumber protein adalah daripada ikan, ketam, kepah, sotong, ayam,         ü Apabila ia berlaku keadaan ini sukar dipulih dan sering kali
     itik dan lembu. Kekurangan sumber protein boleh membantutkan            membawa maut.
     pertumbuhan seseorang termasuk                         ü Kekurangan makanan nutrien ialah keadaan individu mengambil
   ü pembentukan otot.                                   nutrien yang secukupnya untuk fungsi badan sederhana.
   ü kekurangan protein boleh juga mempengaruhi pembentukan darah           ü kelebihan makanan nutrien pula merujuk kepada pengambilan
     dan ini menyebabkan badan menjadi lesu.                       nutrien melebihi apa yang diperlukan tubuh.
                                            ü Malnutrisi berlaku apabila individu makan dengan cara tidak
                                               memenuhi keperluan permakanan.
PIRAMID MAKANAN                                     ü Keadaan ini berlaku kerana:-
                                         (a) Pemilihan makanan yang tidak baik;
                                         (b) Kekurangan pembekalan makanan; dan
                                         (c) Kurang makan.
                                         Dua jenis penyakit yang melanda golongan ini ialah Anorexia Nervosa dan
                                         Bulimia Nervosa.

                                         (a) Anorexia Nervosa
                                            ü penyakit yang serius disebabkan oleh gangguan tingkah laku
                                               makan yang ketara tetapi bukan kerana kehilangan selera makan
                                         (b) Bulimia Nervosa
                                            ü dicirikan oleh idaman makanan yang amat diingini dan ini
                                               mengakibatkan memakan makanan secara berlebihan.
                                            ü selepas itu, pesakit akan melakukan sesuatu supaya memuntahkan
                                               semula makanan yang dimakan.

Jenis-jenis dan Kumpulan Makanan
Aras 1 (Bijirin, hasil bijirin, nasi dan ubi)
   ü kumpulan makanan yang kaya dengan karbohidrat kompleks, yang
      merupakan sumber tenaga yang utama.
   ü membekalkan vitamin, mineral, serat dan sedikit protein.
   ü perlu diambil paling banyak.

Aras 2 (Sayur-sayuran dan buah-buahan)
   ü Makanan ini kaya dengan vitamin, mineral dan serat.
   ü Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dengan banyak
   ü pelbagaikan pilihan di dalam setiap hidangan.

Aras 3 (Daging, Ayam, Ikan dan Kekacang)
   ü kaya dengan protein, vitamin B, zat besi, zink dan magnesium.
   ü Pilihlah daging rendah lemak dan buang semua lemak yang
     kelihatan pada daging dan ayam.
   ü tukarkan penggunaan daging dengan kekacang, kerana ianya          Sakit Kanser         •  Makan buah-buahan dan sayur-sayuran
     rendah lemak dan kaya dengan serat.                                    dikatakan dapat mengurangkan risiko
                                                          kanser kolon, perut, paru-paru dan
Hasil Tenusu                                                    esophagus.
   ü Hasil tenusu juga terletak di Aras 3 Piramid.                             •  Diet tinggi lemak pula sering dikaitkan
   ü Makanan ini kaya dengan protein, kalsium dan biasanya diperkaya                       dengan peningkatan risiko kanser prostat,
     dengan vitamin D. Pilihlah hasil tenusu rendah lemak.                           kolon dan endometrium.
                                                        •  diet tinggi lemak sukar dikaitkan dengan
Aras 4 (Lemak, Minyak dan Gula)                                           kanser payu dara tetapi ada bukti
   ü sedikit sahaja makanan daripada kumpulan ini yang perlu dimakan.                       menunjukkan bahawa lemak tepu
                                                          memainkan peranan penting dalam
Kepentingan Mengambil Makanan Pelbagai Jenis Berasaskan Piramid                           meningkatkan risiko kanser.
  ü Tubuh memerlukan pelbagai jenis zat seperti karbohidrat, lemak,
     protein, vitamin, mineral dan serat dari makanan.            Serangan Jantung       •  satu kajian menyatakan mereka yang
  ü Tidak ada satu makanan pun yang dapat membekalkan kesemua          dan Angin Ahmar          mengikut panduan pemakanan yang
     zat yang diperlukan.
                                http://OUMClub.blogspot.com/                                  4
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                        OUMClub 2010
atau Strok        disarankan Jabatan Pertanian Amerika          MAKANAN SEIMBANG
             Syarikat (USDA) mengalami 28% dan             • bergantung pengambilan makanan yang sihat dan seimbang,
             14% pengurangan risiko terhadap                melakukan senaman dan memilih gaya hidup yang sihat untuk
             serangan jantung dan strok atau angin             kurangkan risiko penyakit berbahaya.
             ahmar berbanding mereka yang tidak             • disarankan ambil makanan yang berzat, berkhasiat dan seimbang
             mengikuti garis panduan itu.                 untuk memastikan kita sentiasa sihat dan bebas daripada segala
                                            penyakit berbahaya.
Tekanan Darah         •  banyak kelebihan memakan buah-buahan       • pengambilan makanan dalam diet seharian dapat bantu kurangkan
Tinggi               dan sayur-sayuran.                 risiko beberapa penyakit seperti kanser, tekanan darah tinggi, angin
               •  Mengikut satu kajian yang dijalankan,        ahmar, sakit jantung, obesiti, osteoporosis dan spina bifida.
                  mengambil banyak buah-buahan dan
                  sayuran-sayuran (8 hingga 10 hidangan),    Definisi Makanan Seimbang
                  diikuti diet rendah lemak dan mengambil      •  bererti makan jumlah hidangan yang disyorkan daripada setiap
                  produk tenusu (3 hidangan sehari) boleh         kumpulan makanan pada kebanyakan hari.
                  mengurangkan risiko tekanan darah tinggi      •  Kepelbagaian dalam setiap kumpulan makanan memastikan anda
                  dan merendahkan tekanan darah, sekali          mendapat semua nutrien yang diperlukan, kerana tiada satu
                  gus mengurangkan risiko terhadap            makanan yang membekalkan semua nutrien.
                  penyakit koronori.
                                         Kepentingan Makanan Seimbang
Lebihan Kolestrol       •  Kolestrol ialah suatu zat lemak yang       •  memerlukan pemilihan makanan yang seimbang daripada
                  beredar di dalam darah, dihasilkan oleh        kumpulan makanan seperti sumber tenaga (karbohidrat, protein
                  hati dan sangat diperlukan oleh tubuh         dan lemak) dan lain-lain nutrien
               •  kolesterol berlebihan akan menimbulkan      •  Kesederhanaan bererti makan sedikit daripada setiap satu, tetapi
                  masalah terutama pada pembuluh darah          tidak berlebihan.
                  jantung dan otak.                 •  Semua jenis makanan adalah diet yang sihat jika anda makan
               •  Mengurangkan pengambilan lemak,            secara sederhana.
                  terutamanya lemak tepu dapat           •  pemilihan makanan yang sesuai untuk jangka masa panjang
                  mengurangkan risiko mengalami lebihan         boleh menjamin diet yang sihat.
                  kolestrol di dalam darah, sekali gus
                  terhadap penyakit jantung koronari.      Menu Harian yang Seimbang
Osteoporosis         •  sakit tulang di mana tulang kita menjadi     •  berpandukan piramid makanan
                  rapuh dan mudah patah.              •  mestilah memilih makanan yang seimbang untuk keperluan harian
               •  sering berlaku terhadap golongan orang        dan untuk menjauhi dari penyakit.
                  berumur.
               •  mengambil kalsium secukupnya akan       Prinsip-prinsip
                  melindungi anda daripada penyakit ini.    Prinsip 1     Menikmati pelbagai jenis hidangan
               •  Kalsium boleh didapati dalam produk      Prinsip 2     Kurangkan makanan berlemak
                  tenusu, sayuran hijau dan produk-produk    Prinsip 3     Tingkat pengambilan karbohidrat
                  yang diperkayakan dengan kalsium.       Prinsip 4     Menjaga pengambilan elektrolit
                                         Prinsip 5     Menggantikan air yg hilang seharian
Spina bifida         •  Pengambilan makanan yang mengandungi
                  asid folik seperti sayur-sayuran hijau atau
                  asid folik yang diperkayakan dengan      Prinsip 1 Menikmati Pelbagai Jenis Makanan
                  bijirin sebelum dan ketika hamil dapat       •  yang penting di dalam pemakanan kita ialah penggunaan makanan
                  membantu melindungi bayi daripada            yang baik.
                  mengalami spina bifida.              •  dikatakan tercapai jika ia memenuhi tujuan pemakanan kita.
                                           •  Tujuan ini berbeza bagi setiap individu.
                                           •  seorang ahli sukan, maka cara pemakanannya berbeza kerana
Kesan kelebihan dan kekurangan nutrien                           memerlukan tenaga yang lebih.
Zat(nutrien)   Kelebihan(drp yg    Kekurangan(drp yg diperlukan)        •  pemakanan bergantung kepada keperluan semasa untuk tempoh
         diperlukan tubuh)                            tertentu.
Karbohidrat    Gula darah       Malnutrisi,kurus,lemah,tidak ada
         meningkat        tenaga, kelaparan, gangguan      Prinsip 2 Mengurangkan Makanan yang Berlemak
         Diabetes, obesity    metabolisme otak              •  Lemak membekalkan sumber tenaga tetapi pada masa yang sama
Protein      Gangguan ginjal,    Mudah sakit,gangguan               memberi rasa kepada makanan kita.
         beban kerja hati    metabolisme tubuh, busung lapar       •  membekalkan asid lemak yang diperlukan dan vitamin yang larut
Lemak       Obesiti, kolestrol   Kekurangan vitamin yg larut dlm         dalam lemak.
         tinggi, penyempitan   lemak (A,D,E,K), penurunan daya       •  Kedua-dua nutrient ini adalah penting untuk kesihatan dan
         pembuluh darah,     tahan tubuh, kurang tenaga.           kecergasan kita.
         sakit jantung                            •  pengambilan lemak yang tinggi akan menyebabkan masalah
Mineral      Gangguan kerja     Gangguan metabolisme tubuh,           kesihatan.
         organ, cirit-birit,   kurang zat besi disebabkan         •  lemak bukan merupakan pembekal bahan bakar yang baik untuk
         muntah, talasemia    penurunan konsentrasi dan IQ,          senaman otot tetapi lemak merupakan sumber bahan bakar untuk
                     mudah jatuh sakit, hilang nafsu         fungsi seharian tubuh badan.
                     makan, cirit-birit.
Vitamin       Vitamin yg tidak   Vitamin A- gangguan pd mata.      Prinsip 3 Meningkatkan Pengambilan Karbohidrat
          larut dlm air/larut  Vitamin C - sawan              •  karbohidrat merupakan sumber utama pembekal tenaga kepada
          dlm lemak boleh                            badan.
          membebani hati,
                                           •  Peranannya di dalam tubuh badan kita ialah membekalkan tenaga
          berasa mual,
                                              yang secukupnya untuk aktiviti harian dan bersukan.
          muntah, kelebihan
          vitamin A akibatkan
                                         Prinsip 4 Menjaga Pengambilan Elektrolit
          kekejangan.
                                           •  Garam ialah antara elektrolit yang penting kerana ia membantu
                                              mengawal

                              http://OUMClub.blogspot.com/                                   5
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                        OUMClub 2010
  •  tekanan darah serta membantu mengimbangi taburan cecair dan
  •  nutrien di dalam dan di luar sel.                  Susu Ibu dan Susu Formula
  •  Apabila tahap garam jatuh dibawah tahap normal maka fungsi sel-   Mazni Othman (2007) dalam kajiannya berpendapat:
    sel akan terganggu. Kehilangan air melalui perpeluhan           •  susu ibu merupakan nutrien yang terbaik untuk bayi.
    menyebabkan kehilangan elektrolit.                    •  susu ibu adalah bersih, seimbang dan paling sesuai untuk bayi
  •  Namun begitu kehilangan ini dapat disesuaikan oleh tubuh badan.
  •  Walau bagaimanapun, dalam situasi sukan penggantian elektrolit    Susu Ibu:
    perlu dilakukan semasa dan selepas latihan atau pertandingan.       •  mengandungi semua khasiat dalam imbangan yang diperlukan
  •  garam terdapat di dalam pemakanan kita, jadi kawalan ini adalah        oleh setiap bayi. mengandungi antibodi untuk melindungi bayi
    perlu supaya tubuh badan kita tidak kelebihan garam.              daripada jangkitan seperti cirit-birit, radang paru-paru dan selsema.
                                         •  Susu awal ibu mengandungi kolostrum. Kolostrum tinggi dalam
Prinsip 5 Menggantikan Air yang Hilang Seharian                    karbohidrat, protein, antibodi dan kurang dalam lemak.
   •  Nutrien yang paling penting ialah air. Tanpa air manusia tidak
     boleh hidup.                           Faedah susu Ibu              Susu Formula- susu lembu atau
   •  Kesan kekurangan air bukan sahaja mempengaruhi aktiviti harian                       susu kacang soya yang diproses
     atau sukan                                                 bentuk tepung dan cecair.
   •  malah ia boleh menyebabkan kematian.                  -   cegah penyakit seperti lelah    -   boleh disediakan
   •  Strategi pengambilan air perlu ada dan ia seterusnya meliputi        dan sakit perut bayi.           olehsesiapa ibu, bapa
     minum air sebelum, semasa dan selepas latihan.             -   Mengandungi zat khusus          atau pembantu.
   •  Petunjuk kehilangan air adalah seperti air kencing yang perang.       yang penting untuk         -   lebih fleksibel di mana
                                            perkembangan otak.            ibu boleh lakukan kerja-
Rumusan                                     -   kurangkan risiko             kerja lain.
  •  Nutrien sangat penting untuk tubuh badan manusia. Kita             pencemaran yang mungkin       -   Tidak ada satu pun
    memerlukan nutrien yang secukupnya untuk menjalani kehidupan          berlaku dalam kaedah           antibodi yang didapati
    seharian.                                   penyusuan lain.              di dalam susu ibu ada di
  •  Terdapat dua jenis nutrien iaitu; makronutrien dan mikronutrien.     -   Boleh diperolehi dengan          dalam susu formula.
                                            mudah pada bila-bila masa.        Oleh itu daya tahan
  •  Sumber-sumber penting dalam nutrien ialah karbohidrat, protein,
                                            Jadi, tiada masalah            sakit bayi yang disusu
    lemak, vitamin, garam dan air.
                                            membancuh atau              formula ini tidak kuat
  •  Nutrien mempunyai tiga fungsi utama iaitu; membekalkan tenaga,
                                            memanaskannya sebab ia          berbanding
    mengawal proses di dalam tubuh badan dan membaiki dan             sentiasa pada suhu yang       -   dengan bayi yang disusu
    membina pertumbuhan tisu-tisu.
                                            sesuai.                  badan.
  •  Pengambilan makanan yang sihat adalah berpandukan Piramid        -   Memberikan bayi           -   lebih mahal.
    Makanan.                                    keselesaan dan ketenangan      -   mungkin ada bacteria
  •  Piramid Makanan membantu kita mengambil makanan yang              emosi.                  dalam susu formula jika
    seimbang, sihat dan mencukupi untuk tubuh badan kita.          -   Menjalinkan hubungan           tidak dibasuh dan
  •  Semasa memilih makanan kita mesti ingat tiga perkara penting          kasih sayang yang lebih          disteril dengan baik.
    iaitu keseimbangan, kepelbagaian dan kesederhanaan.              mesra antara bayi dan ibu,     -   mungkin menyebabkan
  •  Kekurangan dan kelebihan nutrien akan menyebabkan kita             berbanding dengan cara          masalah angin dan
    terdedah kepada                                penyusuan lain              sembelit.
    penyakit-penyakit kronik.
  •  Makanan yang seimbang bermaksud, makan jumlah hidangan yang
    disyorkan daripada setiap kumpulan makanan pada kebanyakan
    hari.                                Makanan Tambahan
  •  Makanan seimbang haruslah berasaskan piramid makanan.          •  bayi juga memerlukan makanan tambahan utk perkukuhkan lagi
  •  Menu harian seimbang mestilah berpandukan 5 prinsip penting         sistem imun dan sistem tumbesaran mereka.
    iaitu menikmati kepelbagaian makanan, mengurangkan makanan       •  seperti bijirin halus yang telah dikacau dengan air.
    berlemak, meningkatkan pengambilan karbohidrat, menjaga       KUMPULAN KANAK-KANAK
    pengambilan elektrolit dan menggantikan air yang yang hilang      •  peringkat kedua dan boleh dikategorikan dari umur 1 hingga 12
    seharian.                                  tahun.

TOPIK 3 STATUS PEMAKANAN MENGIKUT                      Keperluan Nutrien dan Kalori
KUMPULAN                                    •  Berbeza ikut usia mereka.
                                        •  kanak-kanak yang berusia 1 hingga 6 tahun, didedahkan dengan
KUMPULAN BAYI                                    makanan keluarga secara beransur-ansur.
                                        •  pemilihan makanan ringan haruslah daripada bahan yang
   •  peringkat paling awal dalam sistem manusia                 mengandungi kandungan garam dan gula yang rendah.
   •  Bayi boleh diklasifikasikan seawal umur satu hingga 12 bulan     •  kanak-kanak berumur 1-4 tahun adalah seperti biskut kraker yang
     (Tetty Henney Zulkifly, 1998).                       dicelup dengan air, susu kacang soya, susu, dadih dan air buah.
                                        •  kanak-kanak berusia 4-12 tahun seperti sandwic, buah-buahan,
Keperluan Kalori dan Nutrien                             bebola ikan, keropok lekor dan jagung rebus.
  •  Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan
     karbohidrat, protein dan lemak.
  •  Lemak banyak hasilkan kalori mengikut berat iaitu 9 kalori bagi  Ketidakseimbangan Nutrien dan Malnutrisi
     setiap gram                               •  Kajian daripada Zamaliah, Mohd Nasir dan Khor Giok Lin (1998)
  •  alkohol ditempat kedua dengan mengeluarkan sebanyak 7 kalori         menunjukkan kanak-kanak golongan yang banyak mengalami
     bagi setiap gram.                              masalah ketidakseimbangan nutrient kerana kanak-kanak masa kini
  •  Nutrien lain tidak memberi kesan kepada nilai tenaga makanan.        terutamanya yang berusia 5 hingga10 tahun lebih menggemari
  •  makanan yang tinggi dengan kandungan air seperti sayur-sayuran,       makanan segera
     rendah kalorinya.
  •  Bayi perlu kalori sedikit tetapi memerlukan nutrien yang        •   Soon Suat Duan dan Khor Geok Lin (1995), pengambilan kalori
     mencukupi untuk kekal sihat.                         yang tidak mencukupi juga merupakan salah satu faktor penting
  •  bayi mempunyai sistem penghadaman yang kecil & nutrien yang          yang menyebabkan masalah malnutrisi ini berlaku.
     terbaik adalah susu.

                             http://OUMClub.blogspot.com/                                   6
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                       OUMClub 2010
  •  Dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi seperti tahap pendidikan          lemak, telur dan produk bijirin untuk memenuhi keperluan zat besi
    dan pengetahuan pemakanan ibu serta bilangan kanak-kanak seisi          mereka.
    rumah.
                                       Tabiat Pengambilan Makanan Sihat
   •   Kesan ketidakseimbangan nutrien akan menyebabkan kanak-kanak      •  keperluan pemakanan harian,
      tidak mendapat zat yang sepatutnya lalu melahirkan kanak-kanak     •  mengelakkan kekurangan atau berlebihan zat yang boleh
      yang bantut pertumbuhannya atau dikenali sebagai penyakit          menyumbang kepada risiko penyakit yang berkaitan dengan
      kwasyiokor dan juga obesiti.                         pemakanan
                                          •  merangkumi cara membuat keputusan yang bijak tentang jenis
   •   ibu bapa memainkan peranan penting dalam penyediaan makanan         makanan yang harus dimakan
      & haruslah anak mendapat zat makanan yang sepatutnya agar        •  mengamalkan tabiat makan yang sihat.
      fenomena malnutrisi tidak berlaku.
                                       Ingati tiga perkara iaitu keseimbangan, kepelbagaian dan kesederhanaan
Tingkah laku Hiperaktif                            (Kementerian Kesihatan Malaysia, 1995).
  •   perlukan perhatian terutama di peringkat awal tumbesaran mereka.
                                          •  Kepelbagaian - mengambil diet dengan menggabungkan ke semua
Obesiti                                         kumpulan makanan dalam piramid makanan.
  Ø   berada dalam keadaan obes berisiko dapat pelbagai jenis penyakit    •  Makanan seharian banyak daripada paras piramid makanan yang
      yang merbahaya seperti kencing manis, darah tinggi, barah,          paling bawah, manakala paling sedikit daripada puncak piramid
      penyakit pundi hempedu, penyakit hati dan reumatik yang boleh        makanan.
      mengancam nyawa mereka                         •  Amalan ini membantu menjamin keseimbangan dalam
                                            pemakanan kita.
   Ø   faktor penyebab masalah obesity:                    •  Untuk elak daripada makan terlampau banyak, kesederhanaan
   •   Kurangnya melakukan aktiviti fizikal,                    haruslah diutamakan.
   •   corak pemakanan yang tidak sihat
   •   pengambilan makanan yang mengandungi banyak lemak dan          •  tabiat mengambil makanan yang sihat harus dipupuk di kalangan
      kolestrol.                                  remaja masa kini. makanan yang sihat beri banyak tenaga dan
   •   faktor genetik dan gaya hidup juga memainkan peranan penting         manfaat terhadap kesihatan mereka
      dalam menentukan berat badan kanak-kanak.                •  untuk melakukan aktiviti harian dan bergiat aktif dalam bidang
                                            sukan.
Menurut pakar perubatan,                              •  digalakkan meminum air secukupnya bagi mengelak dehidrasi
  Ø pengambilan makanan yang mengandungi banyak kalori adalah             iaitu kekurangan air dalam badan akibat daripada melakukan
     antara penyebab utama masalah kegemukan. Ini kerana tenaga atau        aktiviti fizikal yang berlebihan.
     kalori yang berlebihan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk
     lemak.                               Masalah Pemakanan Remaja
                                         •  pilih cara diet yang tidak betul seperti tidak makan.
Tenaga                                      •  Tujuan hanya untuk kelihatan kurus dan memiliki berat badan
   •   satu mekanisme yang bantu untuk membakar lemak.               yang unggul.
   •   kanak-kanak tidak menggunakan banyak tenaga akan lebih         •  terjebak dengan penyakit psikologikal seperti Bulimia Nervosa
      cenderung untuk menjadi gemuk kerana lemak tadi tidak dibakar        (memuntah semula makanan yang dimakan) dan Aneroxia Nervosa
      dan hanya disimpan di dalam perut.                     (penyakit hilang selera makan).
   •   jika seorang kanak-kanak gunakan banyak tenaga mereka akan       •  pilih makanan segera seperti mee segera, ayam goreng, burger dan
      kelihatan kurus kerana                           kentang goreng untuk menggantikannya dengan nasi.
   •   kurang berlemak.                            •  alami masalah kegemukan atau berlebihan berat badan.

Menurut kajian Raihanah Abdullah (2003), hanya 24 peratus kanak-kanak
terbabit dalam kegiatan fizikal seperti berbasikal, bermain badminton dan
                                       TOPIK 4 AKTIVITI DAN KAWALAN BERAT BADAN
berlari.
                                       KALORI
Untuk menangani masalah ini,
                                         •  Badan bergantung kepada apa yang anda makan. Jika tidak
   •  ibu bapa jaga pemakanan anak-anak mereka sejak lahir lagi.
                                           ambil makanan yang seimbang, risiko untuk mendapat
   •  Pemakanan yang seimbang akan menjamin kehidupan yang sihat.
                                           penyakit adalah tinggi.
   •  Ibu bapa perkenalkan makanan ringan yang sihat
                                         •  berat badan berlebihan kerana tidak amalkan cara pemakanan
   •  menyediakan makanan yang pelbagai seperti buah-buahan dan          yang betul.
     sayur-sayuran bagi gantikan makanan ringan yang kurang
                                         •  harus ambil makanan yang berzat tetapi juga tahu cara
     berkhasiat serta mempunyai kadar lemak, kolestrol dan gula yang
                                           menggunakan tenaga daripada zat
     tinggi.
                                         •  Tenaga yang digunakan oleh kita dikenali sebagai kalori.
Kebanyakan pakar diet mencadangkan
                                          •  Berat badan bergantung pada keseimbangan kalori yang diambil
  •  kanak-kanak meminum air yang banyak dan hadkan pengambilan
                                            dengan kalori yang dibakar.
     minuman bergula.
                                          •  berat badan anda akan bertambah jika ambil kalori lebih
  •  pemakanan yang sihat, seimbang, kurang lemak dan kolestrol,
                                            daripada jumlah yang diperlukan oleh badan.
     serta ditambah dengan aktiviti sihat seperti bersenam, kanak-kanak
                                          •  ambil kurang daripada jumlah diperlukan, berat badan akan
     akan mencapai berat badan yang lebih unggul.
                                            berkurangan.
KUMPULAN REMAJA                                  •  metabolisme adalah enjin yang membakar kalori & bertindak
  • paling aktif dan banyak melakukan aktiviti.                    seakan pengimbang yang menyeimbangkan keperluan tenaga
                                            anda.
  • memerlukan lebih banyak nutrien berbanding kumpulan lain.
                                          Ø  Elakkan pertambahan berat badan yang berlebihan
Keperluan Kalori dan Nutrien
                                          •  harus mengimbangi tenaga dan pengambilan kalori agar kalori
  •  perlukan lebih banyak kalsium untuk membina tulang yang sihat.
                                            yang diambil tidak lebih daripada tenaga yang digunakan
  •  Remaja perempuan pada peringkat reproduktif, harus mengambil
     cukup makanan yang kaya dengan zat besi seperti daging tanpa
                                          Ø  Mengurangkan berat badan

                              http://OUMClub.blogspot.com/                                 7
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                         OUMClub 2010
  •  perlu mencapai tenaga defisit dengan memakan makanan kurang          •  Lemak susu seimbang dengan nutrien susu lain yang penting &
    kalori, banyakkan senaman atau aktiviti fizikal atau kedua-            tidak perlu bimbang akan menjadi gemuk apabila meminum
    duanya sekali.                                   hidangan dua gelas susu setiap hari seperti yang disyorkan.

Definisi Kalori                                 Keperluan Kalori
   •  didefinisikan sebagai satu unit tenaga.                  •  Makanan yang seimbang jauhi penyakit yang berbahaya tetapi
   •  banyak berkaitan dengan makanan tetapi ia juga berkait dengan         juga dapat membekalkan tenaga yang secukupnya untuk tubuh
     apa saja yang mengandungi tenaga                        badan.
   •  didefinisikan sebagai kandungan tenaga atau haba yang           •  memerlukan kalori yang memadai untuk membekalkan tenaga.
     diperlukan untuk meningkatkan suhu satu gram air sebanyak         •  kalori yang berlebihan ditambah dengan aktiviti yang kurang
     satu darjah Celcius(C).                            menyebabkan kegemukan atau obesiti.
                                          •  mesti mengimbangi keperluan kalori dengan aktivti seharian.
Sumber Kalori                                    •  ahli sukan mempunyai kalori yang secukupnya kerana ia akan
  •  kalori yang dibakar menghasilkan tenaga dan tenaga berpunca           mempengaruhi prestasi
    daripada makanan berzat.                          •  setiap orang mempunyai kadar keperluan yang berbeza.
  •  Makanan yang seimbang dan berzat berikan tenaga yang            •  mengambil kalori yang banyak tetapi tidak membuat aktiviti
    secukupnya.                                   yang menggunakan tenaga yang banyak, mengakibatkan
  •  harus mengimbangi pengambilan kalori dan penggunaan               kegemukan.
    tenaga.                                   •  pengambilan kalori yang sedikit tetapi membuat aktiviti yang
  •  Jika tidak, berisiko untuk mendapat berat badan yang berlebihan.         banyak menggunakan tenaga boleh mengurangkan berat badan.

Sumber tenaga itu ialah:                            Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kalori Anda
(a) Karbohidrat; (b) Protein; dan (c) Lemak.
Menurut kajian yang telah dijalankan, tidak ada satu pun daripada        (a) Saiz tubuh dan Komposisinya
sumber tenaga ini yang lebih baik daripada yang lain walaupun ia           •  Untuk berfungsi secara betul, tubuh bersaiz besar memerlukan
diperlukan dalam kuantiti yang berbeza dan membekalkan nutrien yang            lebih tenaga (lebih kalori) berbanding mereka yang bersaiz kecil.
berbeza kepada badan.                                •  Otot membakar lebih banyak kalori berbanding lemak. Jadi,
                                             semakin banyak
Karbohidrat                                     •  otot yang anda miliki semakin tinggi kadar asas metabolik.

    •  dibahagikan kepada dua kumpulan:                  (b) Usia
(i) Karbohidrat ringkas contohnya, gula, glukosa; rasanya manis           •  Semakin meningkat usia seseorang, semakin berkurangan jumlah
(ii) Karbohidrat kompleks contohnya, kentang; rasanya tidak manis dan          ototnya dan lemak membentuk sebahagian daripada berat
boleh dikelompokkan sebagai berserat tinggi (contohnya, buah-buahan yang         badan.
tidak diproses dan sayur-sayuran berdaun) berserat rendah (contohnya, pisang,    •  Metabolisme juga perlahan secara semula jadi mengikut usia.
bijirin dan biji-bijian)                                 Ia mengurangkan
    •  Pemprosesan makanan berserat biasanya mengurangkan           •  keperluan kalori anda.
      kandungan serat
    •  karbohidrat atau makanan berkanji tidak semestinya         (c) Jantina
      menggemukkan meskipun kandungan kalorinya sedemikian           •  Lelaki selalunya tidak banyak mempunyai lemak berbanding
      rupa & juga membekalkan nutrien lain seperti protein, vitamin,        wanita.
      mineral dan serat.                            •  lelaki memiliki kadar asas metabolik yang lebih tinggi dan
    •  kurangkan pengambilan makanan dan minuman ringan yang             membakar lebih banyak kalori berbanding wanita.
      manis
    •  boleh menyumbang pada pembiakan bakteria dalam mulut dan      Cara pembakaran kalori:
      mengakibatkan pereputan gigi                       •  Senaman aerobik yang kerap seperti berjalan selama 30 minit
                                             setiap hari
Protein                                         adalah cara terbaik membakar kalori.
   •  protein dan karbohidrat membekalkan jumlah kalori per gram        •  Setiap hari luangkan beberapa minit untuk berjalan kaki.
      yang sama banyak,                             •  Aktiviti seperti berkebun, membasuh kereta, mengemas
   •   tetapi badan kita kurang menggunakannya.                   rumah juga membantu
   •   hanya menggunakan tenaga protein sekiranya tiada sumber tenaga      •  membakar kalori dan menyumbang kepada penurunan berat
      lemak dan karbohidrat.                            badan.
                                           •  Memilih menaiki tangga dan berjalan dari tempat letak kereta ke
Lemak                                          pejabat juga adalah cara mudah membakar kalori.
  •   berasal daripada minyak dan bahan dalam makanan seperti
      kolestrol dan fosfolipid.                      KESEIMBANGAN KALORI
   •   adalah sebatian organik dan seperti karbohidrat ia           •  pengambilan kalori dalam makanan seharian haruslah seimbang
      mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen.                  dengan aktiviti yang dilakukan.
   •   antara pembekal utama tenaga kepada badan.               •  pengambilan kalori kita banyak tetapi kurang melakukan
                                            aktiviti seperti bersukan atau bersenam, ia boleh menyebabkan
Ciri-ciri lemak:                                    obesiti.
(i) Makanan yang paling kaya dengan sumber tenaga;                 •  kalori berlebihan menyebabkan anda terdedah kepada penyakit
(ii) Membekalkan jumlah kalori setiap gram yang tertinggi berbanding          berbahaya seperti sakit jantung, kencing manis, barah dan
dengan karbohidrat dan protein; dan                          sebagainya.
(iii) Mudah disimpan oleh badan untuk sumber tenaga simpanan.
                                        Pengambilan Kalori
   •   Makanan berlemak tidak disyorkan sebagai sumber tenaga utama       •  Keperluan kalori untuk setiap orang adalah berbeza.
      kerana ia mudah menyumbang kepada berat badan berlebihan dan       •  mesti mengetahui sendiri kadar kalori yang harus diambil untuk
      obesiti jika tidak diiringi dengan kegiatan dan senaman fizikal        mengimbangi aktiviti yang dijalankan.
      yang mencukupi.
   •   hanya membekalkan kandungan nutrien rendah.             Berikut adalah beberapa cara pengambilan kalori yang baik:
   •   satu sumber lemak yang menyihatkan badan adalah susu.        (a) Elakkan dari memakan kulit daging ayam;

                              http://OUMClub.blogspot.com/                                  8
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                        OUMClub 2010
(b) Elakkan dari menambah kicap atau lain-lain sos, minyak, mayonis,
krim atau mentega ke dalam makanan anda;                    Tingkah laku – Disiplin Diri
(c) Pilih lebih banyak ikan atau bahan makanan laut yang lain untuk dimakan;    •   malas bersenam akan menyebabkan berat badan kita bertambah
(d) Buangkan segala lemak yang ada pada daging;                     dan jumlah kalori akan bertambah mengakibatkan risiko
(e) Jangan menggoreng dengan minyak yang banyak. Gunakan teknik             kegemukan.
kacau-goreng atau panfry;                             •   kikislah sifat negatif ini agar ia dapat memberi perubahan dalam
(f) Memakan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan;                 hidup kita.
(g) Memakan lebih banyak roti dan bijirin. Elak dari mengambil roti        •   sikap suka memakan makanan meningkatkan risiko berat
bulan sabit (croissants), biskut, pastri dan kuih-muih                  badan.
  yang manis dan berminyak.                           •   Alasan kesibukan kerja dan tiada masa untuk memasak
                                          •   kebanyakan ibu bapa juga tidak mementingkan soal
Penggunaan Kalori                                    pemakanan anak-anak mereka.

   •  Penambahan berat badan biasanya dikaitkan dengan pemakanan
     terlalu banyak                            TOPIK 5 SENAMAN
   •  Kilokalori dan gaya hidup yang kurang aktif.
   •  Untuk mengekalkan berat badan yang sihat atau untuk mencapai     DEFINISI DAN KONSEP SENAMAN
     matlamat penyusutan berat badan, adalah penting untuk anda        •  Senaman - akitiviti fizikal yang dirancang, pergerakan struktur
     cuba membuat perubahan secara sederhana kepada kedua-dua            oleh badan
     belah persamaan tenaga iaitu input tenaga (kilokalori makanan)      •  bertujuan - untuk meningkatkan kercergasan fizikal.
     dan output tenaga (kilokalori yang digunakan untuk BMR dan        •  dilakukan - secara kerap selama 20 hingga 60 minit sehari, tiga
     aktiviti fizikal).                               hingga lima kali seminggu.
                                          •  Contoh - berlari, berjalan, berenang, berkayak dan berbasikal.
Lakukan Aktiviti Fizikal                              •  K.Pathmanathan, ‘senaman ditakrifkan sebagai : salah satu
                                             daripada aktiviti fizikal yang perlu dilakukan dengan kerap, dalam
Kajian menunjukkan sesiapa yang menjalani aktiviti fizikal dalam tugas          jangka masa tertentu, secara berulang dengan matlamat untuk
harian lebih berupaya mengawal berat badan mereka berbanding orang            meningkatkan kecergasan dan kesihatan.’
yang bergantung kepada diet sahaja.                         •  senaman harus dilakukan secara kerap dan berulang bagi menjamin
                                             kesihatan kita
Aktiviti fizikal                                Sikap masyarakat kini:
   •   mengurangkan lemak di bahagian abdomen, walaupun tidak         •  menanam sikap malas bersenam
      terdapat penyusutan berat badan.                    •  kerja rumah dibuat menggunakan mesin dan alat pemudah kerja
   •   membantu penjagaan tisu otot yang meningkatkan BMR.             seperti pembersih vakum dan mesin basuh.
   •   meningkatkan aktiviti fizikal sebanyak 100 kilokalori sehari      •  menggunakan cara yang singkat untuk menguruskan badan seperti
      sudah memadai untuk mengelakkan penambahan berat badan.           memakan ubat pelangsing.
                                          •  tidak mengambil berat tentang senaman.
 Pengiraan Kalori-BMI
BMI = Berat Badan (kg)
                                        Anda boleh memulakan tabiat bersenam melalui aktiviti harian seperti berikut:
(Body Mass Index) Tinggi x Tinggi (m2)
                                          •   Gunakan tangga dan bukannya lif.
                                          •   Pergi berjalan semasa makan tengah hari atau minum petang.
BMI adalah singkatan kepada Body Mass Index atau Indeks Jisim
Tubuh. Ia adalah piawaian global yang digunakan untuk mengelaskan berat      •   Sekiranya boleh, jalan ke pejabat.
badan sebagai normal, kurus, berlebihan berat badan dan obes. Cara         •   Buat kerja rumah seperti mengelap tingkap dan menyapu lantai.
pengiraan BMI adalah dengan membahagikan berat badan individu (kg)         •   Buat kerja mengebun seperti menyiram pokok dan membersihkan
dengan ketinggian                                    halaman kebun.

                                        Senaman untuk Mengekalkan Tahap Kecergasan
PENGAWALAN BERAT BADAN                             Kepentingan dan faedah senaman tidak terbatas:
  • Pengambilan kalori berlebihan menyebabkan penambahan berat          •  menyumbang dari segi kesihatan diri dan mental.
   badan.                                    •  mengurangkan risiko mendapat pelbagai jenis penyakit seperti
  • Pengawalan berat badan boleh dilakukan menerusi beberapa             penyakit obesity (kegemukan) dan penyakit kardiovaskular.
   cara iaitu melalui penglibatan kita dalam aktiviti senaman,         •  Segi mental pula, senaman dapat meningkatkan kesejahteraan dan
   pemilihan makanan, bersikap positif dan juga disiplin diri.            keyakinan diri
                                          •  Mengurangkan tekanan yang dialami.
Aktiviti Senaman                                  •  otak lebih cerdas.
   •   kecergasan fizikal seperti senamrobik, berjoging, berbasikal,
      berkayak dan lain-lain dapat bantu mengawal dan menurunkan     Senaman bertujuan
      berat badan & bakar kalori yang berlebihan daripada makanan.      •  untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan diri
                                          •  tanpa hidup yang cergas, akan menjadi lemah, lesu dan tidak
Pemilihan Makanan                                    berupaya untuk melakukan kerja-kerja harian.
  •   pemilihan makanan yang berkhasiat.                    •  aktiviti penting untuk kekal cergas dan aktif.
  •   tidak semua jenis makanan boleh kita ambil secara berlebihan.
  •   memilih makanan yang seimbang (karbohidrat, protein, lemak,     Aris Fazil, Borhan, Abd. Halim (2003), telah mentakrifkan
     garam galian, pelawas dan air)                    ‘kecergasan secara amnya, sebagai kemampuan untuk menjalani kehidupan
  •   makanan-makanan sebegini mempunyai fungsi-fungsinya yang       yang seimbang dan sempurna dari segi fizikal, mental, emosi, rohani dan
     tertentu.                              sosial.’
  •   makanan yang mengandungi lemak seperti telur, mentega, keju
     dan minyak adalah tidak digalakkan diambil secara berlebihan     Kementerian Kesihatan Malaysia (2003), pula menerangkan kecergasan
     kerana mengandungi kolestrol dan kalori yang tinggi di mana ia    bermaksud
     membantu meningkatkan berat badan dan risiko kegemukan.       ‘berada dalam keadaan cergas dari segi fizikal dan mental, berkeupayaan
  •   lebihkan makanan seperti buah-buahan, sayuran, makanan bijirin    melaksanakan tugas harian dengan efisien tanpa merasa letih atau kelesuan
     penuh dan kekacang terutama pada waktu malam kerana bantu      dan dapat melibatkan diri dalam aktiviti riadah, di samping masih memiliki
     berasa kenyang lebih lama. tidak digalakkan memakan nasi di     tenaga untuk menghadapi saat-saat yang tidak terduga dan kecemasan.’
     waktu malam kerana ia mengandungi kalori yang tinggi; tidak
     melakukan aktiviti fizikal.
                              http://OUMClub.blogspot.com/                                   9
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                         OUMClub 2010
Bagi Wee (2001), kecergasan keseluruhan iaitu ‘kecergasan fizikal, mental,                 badan untuk kesihatan yang baik. Lemak ini
emosi, rohani dan social.’                                         dikenali sebagai ‘lemak penting’ dan diperlukan
                                                      sebagai sumber tenaga yang tersimpan untuk
Komponen      Penerangan                                       tujuan pengawalan suhu badan, penyerapan
Kecergasan                                                 gegaran dan pengawalan nutrien penting dalam
Kecergasan     Keupayaan memenuhi keperluan kehidupan seharian dan                  badan.
Fizikal       masih mempunyai tenaga untuk bertindak balas terhadap
          perkara yang tidak diduga
Kecergasan     Keupayaan kognitif individu; keupayaan seseorang      (ii) Kecergasan Berlandaskan Perlakuan Motor
Mental       untuk                               •  penting untuk individu dan atlit yang mempunyai daya tahan dan
          belajar dan berkembang secara intelektual. Seseorang itu        berprestasi tinggi seperti pelari pecut.
          berupaya untuk berfikir, menyoal dan menganalisis         •  Ia terdiri daripada 6 komponen iaitu:
          peristiwa untuk menyelesaikan masalah kehidupan
          seharian. Pengalaman formal dan tidak formal        Koordinasi     keberkesanan dan keseragaman yang cekap dalam
          meningkatkan kecergasan mental                         pergerakan tubuh badan seseorang individu
Kecergasan     Keupayaan untuk mengawal emosi seseorang itu supaya     Imbangan     kebolehan untuk mengekalkan keseimbangan apabila
Emosi        berasa selesa untuk meluahkan perasaan dan berbuat               pusat graviti seseorang dan dasar yang menyokongnya
          demikian dengan cara yang sesuai.                       diubah. Ia dapat mengekalkan kedudukan ini dalam
Kecergasan     Kepercayaan terhadap sesuatu kuasa penyatuan.                 keadaan teguh semasa melakukannya ketika bergerak atau
Rohani       Kepercayaan ini berbeza di kalangan individu. Ia                diam.
          memberi makna di dalam kehidupan kita; member        Kuasa       gabungan kekuatan otot dan kelajuan, ia merupakan
          perasaan pertalian dengan manusia lain dan member hala             keupayaan seseorang melakukan sesuatu pergerakan
          tuju dalam mencari makna hidup.                        pantas yang mengejut dalam jangka masa yang singkat
Kecergasan     Keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain dan               dengan kecekapan yang tinggi. Kuasa dihasilkan daripada
Sosial       persekitaran. Ia merujuk kepada keupayaan seseorang              proses penguncupan otot yang kuat dalam masa yang
          individu menyesuaikan diri dalam institusi sosial melalui           singkat
          tingkah laku sehariannya                  Ketangkasan    kebolehan seseorang mengubah arah pergerakan secara
                                                  pantas dan cekap. Ia juga boleh menukar kedudukan di
Beberapa pendapat yang dikemukakan mengenai kecergasan fizikal iaitu:               ruang tertentu secara kemas dan mudah.
Falls (1980)  "Kecergasan fizikal merupakan kecergasan untuk kesihatan     Masa tindak    Satu jangka masa yang diambil untuk bergerak dan
        merangkumi aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi       balas       bertindak selepas menerima rangsangan untuk berbuat
        fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi seseorang              demikian. Ia selalu dikaitkan dengan faktor deria
        individu perlindungan dari ancaman penyakit-penyakit                penglihatan dan pendengaran.
        hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit       Kelajuan      Keupayaan seseorang individu melakukan pergerakan
        jantung, kegemukan dan pelbagai penyakit otot dan tulang.’             berturut-turut dengan pantas dalam masa yang singkat
Aris      Kecergasan fizikal adalah kemampuan dan keupayaan                  mengikut sesuatu arah.
Fazil,(2003)  individu melakukan tugas serta tanggungjawab harian tanpa
        cepat mengalami kelesuan, masih mempunyai tenaga untuk      Kecergasan fizikal
        melibatkan diri dalam aktiviti                    •  aspek yang penting dalam kesihatan kerana tanpa hidup yang
        kesenggangan dan dapat menghadapi segala kecemasan             cergas kita tidak akan mampu melakukan tugasan harian dengan
        yang berkemungkinan berlaku.’                       cepat dan kurangnya tenaga dalam badan untuk bertindak balas
Wee (2001),  Kecergasan fizikal merupakan keupayaan untuk memenuhi           terhadap perkara yang tidak diduga.
        keperluan kehidupan seharian dan masih mempunyai tenaga        •  Akan memberi ruang kepada pelbagai jenis penyakit seperti
        untuk bertindak balas terhadap perkara yang tidak diduga.’         diabetes, penyakit jantung
                                           •  koronari, angin ahmar dan tekanan darah tinggi untuk memberi
Dua jenis komponen kecergasan ialah:                           ancaman
(i) Kecergasan Berlandaskan Kesihatan                        •  bersenamlah untuk mengekalkan tahap kecergasan kerana amalan
   •  berkaitan dengan keupayaan seseorang itu melakukan kerja-kerja         hidup cergas dan aktif adalah penting untuk kesihatan tubuh badan
      hariannya dengan penuh semangat dan kemampuannya mengelak           dan otak
      dan menjauhkan diri daripada dijangkiti penyakit-penyakit cara
      hidup sedentari.                           Keselamatan Semasa Bersenam
   •  Penyakit-penyakit ini dikenali sebagai hipokinetik, sejenis         •  perkara yang harus dititikberatkan semasa anda bersenam adalah
      penyakit/keadaan yang dikaitkan dengan kekurangan aktiviti            seperti berikut:
      fizikal, seperti diabetes dan penyakit jantung.           (a) Penyediaan Badan
                                        Penyediaan badan bermaksud bersenam dan bersukan mengikut 3 peringkat
Kecergasan ini terdiri daripada 5 komponen                   utama iaitu:
                                        (i) Peringkat pertama: memanaskan badan dan regangan (warming up).
Daya Tahan         sistem kardiorespiratori (jantung), sistem      (ii) Peringkat kedua: aktiviti senaman dan sukan.
Kardiovaskular       peredaran darah dan paru-paru berfungsi lebih    (iii) Peringkat ketiga: menyejukkan badan (cooling down).
              cekap dan berkemampuan untuk mengedar darah
              dan oksigen ke seluruh badan semasa sesuatu     Warming up - penting untuk elak mendapat kecederaan otot dan sendi.
              aktiviti senaman dilakukan              cooling down - mengurangkan kehadiran asid laktik yang membuat anda cepat
Daya Tahan Otot      Keupayaan otot atau sekumpulan otot tulang      lesu dan tidak bermaya.
              melakukan pergerakan atau pengecutan untuk
              beberapa waktu yang lama atau ulangan yang      (b) Peralatan - ikut piawaian yang telah ditetapkan. Jangan guna peralatan
              tinggi.                       yang sudah rosak, patah dan berkarat.
Kekuatan Otot       Merujuk kepada kuasa atau tenaga maksima yang    (c) Tempat - yang selamat seperti tempat-tempat terbuka dan mempunyai
              dapat dijanakan oleh sesuatu atau sekumpulan     ramai orang.
              otot rangka.                     (d) Keadaan Kesihatan Diri - dalam keadaan sihat. Berhenti segera jika
Regangan/Kelenturan    Elemen ini akan mengizinkan pergerakan anggota    anda merasa semput atau sakit dada ketika bersenam.
              badan dengan bebas.Ia akan menentukan        (e) Cuaca - Jangan bersenam ketika cuaca sangat panas, terlalu gelap atau
              kelenturan otot, tendon, sendi dan ligamen yang   berjerebu
              terpaut pada tulang                 (f) Pakaian dan Kasut - yang selesa, tidak ketat dan sesuai ikut keadaan
Komposisi Badan      Setiap orang harus memiliki sejumlah lemak      cuaca.

                              http://OUMClub.blogspot.com/                                   10
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                        OUMClub 2010
Panduan-panduan Lain Semasa Bersenam                        •   Bantu elakkan kecederaan otot, meningkatkan suhu otot dan
                                             melancarkan pengaliran darah. Tempoh selama 5-10 minit
Minum air secukupnya     semasa bersenam kita akan kehilangan air
sebelum, semasa dan     melalui perpeluhan.                (c) Fasa Ketiga
selepas bersenam.      Elak mendapat kekejangan otot atau strok.        •  fasa penyejukan badan (cooling down) perlu dilakukan.
Jangan terus mandi      kerana ia mengganggu sistem badan anda.         •  Dengan berlari perlahan dan diikuti dengan aktiviti regangan
selepas senaman dan     Mandilah dengan air biasa.
bersukan
Bersenam secara       sekurang-kurangnya 3 kali seminggu,        Prinsip-prinsip Asas Senaman
konsisten          20 minit setiap kali.               Empat prinsip asas yang harus dipatuhi dalam menjalankan aktiviti senaman
Bersenam sehingga      mencapai Kadar Nadi Latihan supaya        dikenali sebagai prinsip FITT.
mencapai Kadar Nadi     mendatangkan manfaat kepada sistem jantung    F Kekerapan        dilakukan dengan konsisten
Latihan (KNL)        dan sistem pernafasan.              senaman          sekurang-kurangnya 3-5 kali seminggu pada
               Kadar Nadi Latihan adalah denyutan nadi anda   (Frequency)        intensity yang cukup.
               di antara 120-150                 I Bebanan         Senaman hendaklah cukup lasak, di mana kelasakan
               denyutan/minit iaitu bersamaan dengan 60%-    (Intensity)        melebihi kadar biasa untuk mencapai kecergasan
               85% dari Kadar Nadi                             sebenar
               Maksima (formulanya ialah 220 - Umur).      T Masa senaman       sekurang-kurangnya 20 minit setiap sesi (tidak
Elakkan dari bersenam       •   kerana makanan masih dalam melalui  (Time)           termasuk 3-5 minit waktu memanas dan
dalam tempoh 2 jam            proses penghadaman lalu                     menyejukkan badan sebelum dan seselepas
selepas makan              menyebabkan anda loya, muntah dan                bersenam)
                     kekejangan perut           T Jenis senaman      Pilihlah aktiviti ikut keupayaan dan minat anda
                  •   menimbulkan masalah kepada sistem   (Type)           serta pelbagaikan senaman yang anda lakukan
                     penghadaman dan pernafasan anda

                                        KEPERLUAN SENAMAN DALAM GAYA HIDUP SIHAT
CARA BERSENAM                                 Kesan Senaman dari Aspek Fisiologi
 (a) Fasa Pertama                                 •  dilakukan secara tetap dan berterusan akan mempertingkatkan
Sebelum senaman, lakukan adalah mengira Kadar Denyutan Nadi (KDN).           sistem fisiologi tubuh badan
Ini bertujuan untuk mengetahui tahap denyutan nadi kita sama ada normal      •  permulaan, kadar denyutan jantung akan meningkat kepada kadar
atau tidak.                                       kerja yang ditetapkan.
dikesan di banyak tempat pada tubuh badan kita di dua tempat iaitu leher      •  Perubahan akan mempertingkatkan kekuatan otot jantung untuk
(karotid) dan di pergelangan tangan (radial).                      mengepam darah dalam volum yang banyak melalui kadar
                                            denyutan yang paling minima.
Formula Karvonen                                  •  ketahanan denyutan jantung di mana ia mampu melakukan kerja
KNL = (KNM-KNR) I + KNR                                 mengepam darah dalam satu jangka masa yang lama tanpa
= (KNS) I + KNR                                     kepenatan.
                                          •  kadar sistem keupayaan respiratori akan meningkat ke kadar yang
KNL = Kadar Nadi Latihan                                lebih tinggi dan berupaya bernafas dengan lebih baik dan kuat.
KNM= Kadar Nadi Maksimum
                                          •  buat kadar pengambilan oksigen meningkat di mana secara
KNR = Kadar Nadi Rehat
                                            langsung akan meningkatkan bekalan oksigen kepada sel-sel di
KNS = Kadar Nadi Simpanan
                                            dalam tubuh badan dan sel-sel tersebut dapat bekerja dengan lebih
I = Intensiti (%)
                                            efisien.
                                          •  kadar tahap kekuatan otot, kuasa, kecergasan, ketangkasan dan
                                            koordinasi bertambah dengan berlakunya perubahan fisiologi pada
(i) Kadar Nadi Rehat (KNR)
                                            tubuh badan dan menjadikan seorang individu cergas dari segi
   •  diambil sebaik sahaja kita bangun daripada rehat dan sebelum kita
                                            fizikal berbanding individu yang sedentri.
      bergerak.
   •  Terdapat 4 langkah untuk mengambil kadar nadi iaitu:
Pertama : Letakkan 2 jari di leher atau di pergelangan tangan anda.      Penilaian Tahap Kecergasan
Kedua : Gerakkan jari anda sehingga anda rasa denyutan nadi.            •  dapat dilakukan dengan menilai komponen kecergasan seperti
Ketiga : Dengan menggunakan jam randik atau jam yang sesuai, tetapkan jari
                                             kekuatan otot, kuasa, ketangkasan, daya tahan, kelembutan dan
anda di tempat kesan nadi dan mulakan kiraan dari 0 hingga ke 10.            kelajuan.
Keempat : Darab bilangan denyutan nadi dengan 6 untuk mendapatkan kadar
                                          •  dinilai menggunakan ujian-ujian kecergasan
nadi seminit.
                                          •  berada pada tahap kecergasan yang tinggi, berupaya melakukan
                                             kesemua ujian kecergasan tersebut dengan mudah.
(ii) Kadar Nadi Maksimum (KNM)
                                          •  perlu mengekalkan tahap kecergasan ini sepanjang hayat untuk
   •   hasil tolak yang diperoleh didarab dengan peratus dalam zon
                                             memudahkan melakukan aktiviti harian tanpa menghadapi
      latihan kardiovaskular. Bagi individu yang cergas sederhana, KNM
                                             sebarang masalah fizikal.
      boleh ditentukan dengan menggunakan formula berikut;
KNM = 220 – Umur
                                        Penyakit Hipokinetik
(iii) Kadar Nadi Latihan                              •   Masyarakat sedentri yang malas bersenam dan kurang bergerak
Melalui latihan individu, KNL boleh berubah. Perubahan itu berdasarkan          sering dikaitkan dengan penyakit hipokinetik.
kepada intensiti senaman yang dipilih iaitu antara 60% - 90%.           •   Menurut Wee (2001), istilah penyakit hipokinetik terbahagi kepada
                                             dua iaitu ‘hipo’ bererti kurang dari tahap normal dan ‘kinetik’
                                             bermaksud aktif.
(b) Fasa Kedua                                   •   Apabila dirangkumkan ia menjadi satu penyakit akibat daripada
   •  Selepas mengira KDN, fasa kedua ialah aktiviti memanaskan           amalan hidup yang kurang aktif.
      badan serta regangan otot.                       •   Di antara jenis-jenis penyakit hipokinetik termasuklah sakit
   •  memanaskan badan (warming up) dan diikuti dengan aktiviti           jantung (kardiovaskular), tekanan (stres), tekanan kolestrol yang
      regangan                                   tinggi, kegemukan (obesiti), tekanan darah tinggi (hipertensi),
   •  bertujuan meningkatkan fleksibiliti dan menggerakkan sendi-sendi       kencing manis (diabetes mellitus), sakit sendi dan sakit tulang
      pada tahap pergerakan yang optimum.                      belakang.


                              http://OUMClub.blogspot.com/                                 11
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                            OUMClub 2010

TOPIK 6 REKREASI                                  (a) Pakai pakaian yang sesuai.
                                          (b) Anda mesti mengetahui tahap kesihatan anda sebelum menyertai aktiviti
   •   rekreasi juga ada kaitan dengan senaman iaitu bagi menyihatkan     sebegini.
      badan                                  (c) Pastikan kelengkapan atau peralatan yang digunakan mencukupi.
                                          (d) Pastikan peralatan atau kemudahan yang digunakan selamat dipakai.
Edington & Kraus et al. (1990),                           (e) Pastikan keadaan persekitaran selamat.
   •  rekreasi merupakan satu aktiviti yang dilakukan semasa waktu       (f) Sediakan peti kecemasan dan catatkan nombor ambulans.
     lapang, menyenangkan dan mempunyai kualiti sosial.            (g) Sentiasa ikut peraturan yang disediakan.


Masa lapang                                     TOPIK 7 REHAT, ISTIREHAT, TIDUR DAN
   •  didefinisikan sebagai masa lapang daripada tanggungjawab kerja      SENGGANG
      dan diri sendiri.
   •  pengertian rekreasi dan masa lapang mestilah difahami          Rehat
   •  mempunyai pertalian iaitu rekreasi selalunya dibuat pada masa        •  suatu tempoh yang diambil untuk berhenti daripada melakukan
      lapang.                                      sesuatu aktiviti sama ada aktiviti fizikal, mental ataupun aktiviti
   •  ke arah gaya hidup sihat seseorang itu mestilah pandai              ringan.
      membahagikan masa supaya masa untuk berekreasi wujud.            •  untuk mengurangkan rasa penat dan letih serta menghilangkan rasa
   •  Rekreasi terbahagi kepada dua jenis iaitu:                    lapar dan dahaga.
(a) Rekreasi Aktif                                 Shamsudin, Sharizad & Mohd Sofian (2002)
(b) Rekreasi Pasif
                                          Istirehat
                                             •  beri kelegaan dan ketenangan di waktu ketegangan dan stres.
Ciri-ciri Rekreasi Aktif          Ciri-ciri Rekreasi Pasif            •  tempoh masa terluang yang diisi dengan melakukan aktiviti ringan
   •   rekreasi aktif            •   rekreasi pasif seperti         yang tidak aktif mendengar muzik, melukis, melihat pemandangan
      menggunakan lebih tenaga          membaca atau              alam flora dan lain- lain.
   •   melibatkan aktiviti fizikal         mendengar muzik cara
   •   tubuh badan kita sentiasa          terbaik hilangkan stres   Tidur
      bergerak menyebabkan            dan tekanan kerja.        •    satu jangka masa di mana kita boleh melelapkan mata dan
      badan berpeluh,            •   Kurang guna tenaga atau         merehatkan badan sepenuhnya.
      membakar kalori dan             kekuatan fizikal lebih
      mengurangkan lemak yang           kepada kaedah relaksasi   Senggang atau kesenggangan
      berlebihan di dalam badan.         yang boleh            •  didefinisikan sebagai waktu terluang yang diisi dengan melakukan
   •   menggunakan ketahanan            menghiburkan dari segi        sebarang jenis aktiviti yang anda gemari.
      kardiovaskular atau             emosi dan psikologi       •  fungsi yang sama dengan rehat dan tidur iaitu memulihkan
      aerobic                •   beri kebaikan atau          keadaan badan dan otak yang sudah letih bekerja.
   •   membantu dari segi emosi,          sumbangan kepada gaya      •  pelbagai aktiviti yang proaktif seperti membaca, menggubah lagu,
      berasa ceria dan tenang           hidup sihat.             bermain alat muzik dan berhobi.
      menempuh rutin harian         •   penting di dalam gaya
   •   Semangat kerjasama             hidup sihat kerana ia beri  Jenis-jenis Rehat
      sesama sendiri juga wujud          keseronokan atau hiburan   Rehat boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu rehat pasif dan rehat aktif:
      (menyertai perlawanan            dari segi psikologi.     Rehat pasif             Rehat aktif
      bola jaring)             •   berasa ceria atau seronok  rehat tanpa melakukan pergerakan      •   bentuk rehat melalui latihan
                            akan bertambah sihat     badan; tiada aktiviti regangan otot        fizikal yang masih
                            sebab jiwa lebih tenang   berlaku.                     melibatkan proses regangan
                            dan tidak mengalami     Tiga jenis rehat pasif yang            dan kontraksi otot.
                            tekanan.           berkesan adalah yang            •   Melakukan aktiviti-aktiviti
                         •   pupuk semangat        menggunakan:                   senaman ringan seperti
                            perpaduan dan galak     (i) latihan mental                berjalan-jalan dan bersiar-
                            pergaulan dengan orang    (ii) pembayangan gambaran             siar di taman bunga bersama
                            ramai.            (iii) istirehat jasmani              keluarga adalah contoh baik
                         •   Merapatkan perhubungan    melakukan aktiviti rehat pasif          rehat aktif
                            sosial anda dengan      dalam keadaan pasif dan dalam
                            keluarga, rakan dan     kedudukan postur tubuh yang
                            masyarakat          selesa
(a) Kegiatan sukan, sama ada sebagai    (a) Aktiviti yang dibuat di rumah
pemain atau penonton golf, bola      menonton TV, membaca,
sepak,                   mendengar                Aktiviti
berenang, bermain tenis, boling,      muzik, bercucuk tanam dan        Menurut Shamsudin et al. (2002)
gimnastik.                 melakukan hobi lain.           mengisi waktu rehat, istirehat dan    Semasa beristirehat
(b) Rekreasi luar suka membawa       (b) Aktiviti berunsur sosial yang    senggang                 (melakukan aktiviti-aktiviti ringan)
kereta, bersiar di tepi pantai, berjalan  tinggi menghibur atau melayan                           (a) Melukis
atau                    kawan atau                (a) Mendengar muzik            (b) Menyanyi
berkelah.                 saudara, makan di luar dan        (b) Membaca majalah atau surat      (c) Menggubah lagu
(c) Melancong lebih dari satu malam    menghadiri majlis keramaian.       khabar                  (d) Melihat gelagat burung dan
membuat perjalanan yang jauh,       (c) Aktiviti kebudayaan,         (c) Bermain congkak dan carrom      binatang lain di taman
lawatan, cuti hujung minggu dan      pembelajaran dan minat kepada      (d) Bersiar-siar di taman/berjoging    (e) Tidur sekejap (nap)
bercuti.                  perkara-perkara artistik pergi
                      teater, konsert, pameran dan
                      muzium.                 Tidur
                                              •  proses yang begitu penting dalam kehidupan kita seharian.
LANGKAH-LANGKAH DAN PROSEDUR KESELAMATAN                          •  tidur yang mencukupi akan membuatkan seseorang itu bersedia
SEWAKTU BEREKREASI                                       untuk melakukan suatu aktiviti dengan cerdas dan cergas

                               http://OUMClub.blogspot.com/                                   12
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                        OUMClub 2010
  •  berperanan membantu tubuh kita untuk pulih dari sebarang           •   memulihkan fungsi-fungsi biokimia di dalam tubuh dan segala
    penyakit atau luka (Nancy Wongvipat, 2006                     maklumat yang terdapat dalam sistem saraf dapat disusun semula.
                                          •   badan akan menjadi segar dan minda anda akan menjadi tenang.
Tanpa tidur
  •   kelihatan lesu dan tidak bermaya pada keesokan harinya.       Kerjaya
  •   akibatkan anda tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian         •   memiliki tubuh badan yang sihat, anda dapat melakukan suatu
  •   Tidur yang cukup bantu melakukan aktiviti seharian dengan ceria        pekerjaan itu dengan mudah dan lebih tertumpu kerana otak anda
      dan bertenaga.                                 bersedia melakukan apa saja aktiviti.
                                          •   berasa tenang semasa melakukan kerja tanpa sebarang tekanan.
Definisi dan Konsep Tidur
   •   tidur merupakan satu proses melelapkan mata dan merehatkan
      badan sepenuhnya.

Menurut Norlaila Hamima Jamaluddin (2006:                   Persekitaran
  •  tidur adalah satu fasa di mana manusia tidak sedarkan diri buat      •  Perhubungan dengan masyarakat sekeliling anda juga akan terjejas
     sementara waktu. Badan akan memperbaiki kerosakan yang             sekiranya kurang rehat dan tidur serta kurang melakukan aktiviti di
     berlaku pada sel tubuh serta membantu                      waktu istirehat dan senggang.
  •  membina sel baru.                             •  berasa letih, tidak bermaya dan mengantuk anda akan hilang mood
  •  Kadar tekanan darah menurun dan kadar denyutan jantung rendah.         untuk berkomunikasi dengan orang lain.
  •  Semasa tidur, keperluan oksigen menjadi rendah lalu menyebabkan      •  akibat anda tidak disukai oleh masyarakat
     pernafasan kita menjadi rendah.
                                        Rumusan:
keperluan seseorang individu itu untuk tidur secukupnya adalah berbeza:
(a) Bayi perlu tidur enam belas jam sehari (Shamsudin et al., 2002).        •   Rehat ialah suatu tempoh yang diambil untuk berhenti daripada
(b) Remaja memerlukan 7 jam tidur (Norlaila Hamima Jamaluddin, 2006).           melakukan sesuatu aktiviti sama ada aktiviti fizikal, mental
(c) Orang dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam tidur (Shamsudin et al., 2002).        ataupun aktiviti ringan. Contoh aktiviti adalah seperti mendengar
                                             muzik, membaca majalah, bermain congkak atau carrom dan
tidur terbahagi kepada dua peringkat                           bersiar-siar di taman.
(a) Peringkat bukan REM (Rapid Eye Movement atau pergerakan mata laju);       •   Istirehat pula bermaksud satu tempoh masa terluang yang diisi
(b) Peringkat REM - pada permulaan tidur, kita akan menempuhi peringkat          dengan melakukan aktiviti ringan yang tidak aktif seperti
bukan REM terlebih dahulu. Peringkat ini terbahagi                    mendengar muzik, melukis dan tidur sekejap (nap).
  kepada empat fasa, bergantung kepada tahap kenyenyakan tidur.          •   Senggang atau kesenggangan boleh didefinisikan sebagai waktu
                                             terluang yang diisi dengan melakukan sebarang jenis aktiviti.
                                             Contoh aktiviti adalah seperti melukis, menyanyi, menyiram pokok
Tidur yang cukup penting untuk:                              bunga dan berjoging.
(a) membantu badan berfungsi dengan baik untuk bekerja keesokan harinya.      •   Istilah tidur secara umum ditakrifkan sebagai satu jangka masa di
(b) meningkatkan daya ingatan.                              mana kita boleh melelapkan mata dan merehatkan badan
(c) memberi peluang badan memperbaiki kerosakan sama ada tisu, sel atau          sepenuhnya. Waktu tidur yang secukupnya adalah penting untuk
otot.                                           menjamin kesihatan.
(d) menghilangkan tekanan.                             •   Tidur terdiri dari dua peringkat iaitu peringkat REM dan bukan
(e) menghilangkan rasa penat dan mengantuk semasa membawa kenderaan.           REM. REM ialah Rapid Eye Movement. Pada permulaan tidur,
Keadaan ini boleh membahayakan nyawa anda dan orang lain.                 kita akan menempuhi peringkat bukan REM terlebih dahulu.
                                          •   Apnea, hypopnea dan insomnia adalah antara penyakit yang sering
Norlaila Hamima Jamaluddin (2007),                            dikaitkan dengan tidur.
   •   tidur merupakan satu keperluan kerana ia dapat membantu         •   Tidur merupakan satu keperluan kerana ia membantu badan
      mengurangkan berat badan seseorang.                      berfungsi dengan baik, meningkatkan daya ingatan, memberi
   •   kekurangan tidur, badan anda akan kurang menghasilkan hormon          peluang badan memperbaiki kerosakan sama ada tisu, sel atau otot,
      leptin, iaitu sejenis protein darah yang bertanggungjawab           menghilangkan tekanan dan menghilangkan rasa penat dan
      mengawal selera dan rasa lapar                         mengantuk semasa memandu kenderaan.
                                          •   Di antara kepentingan rehat, istirehat, tidur dan senggang terhadap
                                             individu ialah membantu memulihkan keadaan badan setelah penat
                                             bekerja dan menyihatkan tubuh badan. Di samping itu, ia juga
KEPENTINGAN TERHADAP GAYA HIDUP SIHAT                           membantu kita mengisi masa lapang dengan aktiviti yang
  •  mendapatkan rehat dan tidur yang cukup serta beraktiviti di waktu         berfaedah.
    istirehat dan waktu senggang merupakan salah satu komponen          •   Dalam kerjaya pula, rehat, istirehat, tidur dan senggang amat
    gaya hidup sihat dan sememangnya sangat penting dalam               penting untuk melahirkan seorang insan yang cerdas, aktif,
    kehidupan kita.                                  produktif serta dapat menghasilkan kerja yang berkualiti.
  •  tidak mendapat cukup tidur dan rehat serta tidak melakukan          •   Di samping itu rehat, istirehat, tidur dan senggang juga penting
    sebarang aktiviti di waktu istirehat dan senggang, maka kesihatan         dalam menjalinkan perhubungan dengan masyarakat di sekeliling
    fizikal dan mental anda akan terjejas.                       kita.
  •  dibiarkan berterusan akan membawa kesan yang lebih buruk pada
    kesihatan                                TOPIK 8 KONFLIK DAN STRES
Individu
   •  Rehat dan tidur dapat membantu memulihkan keadaan badan        DEFINISI KONFLIK DAN STRES
     setelah penat bekerja aktiviti di waktu istirehat dan senggang pula    •  Konflik dan stres sangat berkait rapat antara satu sama lain.
     dapat menjadikan tubuh kita menjadi sihat                 •  stres berpunca daripada konflik.
   •  dan cergas di samping dapat memenuhi waktu terluang dengan
     perkara yang berfaedah.                        Apakah perbezaan diantara konflik dan stres?

   •   Rehat, istirehat, dan tidur juga penting untuk badan seseorang   Konflik                  Stres
      individu itu berfungsi dalam keadaan optimum (Shamsudin et al.,   proses sosial yang melibatkan dua     dilihat sebagai desakan atau
      2002).                               atau lebih pihak, dimana salah satu    tekanan yang dihadapi oleh
                                        pihak berusaha menyingkirkan pihak    individu berikutan peristiwa yang
                                        yang lain.                berlaku padanya (Selye, 1976).
                              http://OUMClub.blogspot.com/                                 13
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                      OUMClub 2010
                                          •   menyebabkan gangguan kognitif seperti melemahkan daya
Antara faktor penyebab konflik ialah:                           ingatan dan tumpuan.
(a) Perbezaan pendapat atau pendirian; (b) Perbezaan kefahaman, kebudayaan     •   mengalami kekacauan emosi seperti resah-gelisah dan
atau peribadi; dan (c) Perbezaan kepentingan.                       mempamerkan tingkah laku yang keterlaluan.

Pelbagai definisi mengenai stres.                         1.   Penepatan Keperluan
Menurut Hans Selye (1976),                             •   berfikiran terbuka dan positif apabila mengalami stres.
   •   stres boleh dilihat sebagai desakan atau tekanan yang dihadapi     •   menetapkan keperluan yang penting dahulu.
      oleh individu berikutan suatu peristiwa yang berlaku          •   beri keutamaan kepada tugas-tugas yang penting untuk mengelak
      kepadanya.                                   stres akibat tidak menyiapkan kerja yang penting.
   •   Tekanan ini memerlukan seseorang untuk menyeimbangkan          •   buatlah satu jadual.
      tuntutan perubahan dengan keupayaan yang ada pada dirinya.
   •   Kegagalan untuk mencapai keseimbangan inilah yang akan
      menyebabkan stres. stres adalah keadaan tegang yang boleh        2.   Pengurusan Masa
      menyebabkan sistem tubuh badan menjadi tidak stabil serta        •   menyenaraikan sesuatu kerja mengikut kepentingan dan
      perasaan risau terhadap sesuatu perkara                    keperluan
                                          •   pengkelasan dan agihkan tugas dan kepentingan secara berkesan.
Menurut Richard S Lazarus:                             •   pengurusan masa amatlah penting kerna bantu mengawal stres
‘stres ialah pengalaman perasaan apabila seseorang itu berfikir,             dengan cara yang terbaik.
permintaan melebihi sumber peribadi dan sosial yang mampu diberi oleh       •   hargailah masa dengan melakukan aktiviti-aktiviti dengan
individu itu’.
                                             efektif.
                                          •   Sentiasalah berfikir sebelum bertindak.
Mengalami stres badan akan melalui tiga peringkat stres.
(a) Peringkat pertama dikenali     bila alami stres, output tenaga
                                          3.   Teknik Relaksasi
sebagai Alarm Phase          turun untuk seketika. Ini berlaku
                                          •   boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa mengira tempat.
                    bila stres ini merangsang otak anda.
                                          •   dapat mengatur balik peredaran darah di dalam tubuh badan
(b) Peringkat kedua dikenali sebagai  output tenaga meningkat daripada
                                             dan merasa lebih segar, seterusnya mengurangkan stress
Adaptation Phase            tahap normal; lalu anda dirangsang
                                          •   Renggangkan otot-otot tubuh dengan tumpuan pada tangan,
                    untuk berdepan dengan situasi stres
                    ini.                        lengan, muka, kepala, leher, bahu, dada, lambung dan punggung
                                             bawah dan akhirnya ke daerah kaki
(c) Peringkat ketiga dikenali sebagai Akhirnya tenaga anda habis
Exhaustion Phase            digunakan lalu kapasiti anda untuk     •   bantu anda mengawal stres tetapi juga dapat meningkatkan
                    berfungsi seperti biasa, terjejas.         kesihatan dari segi fizikal dan psikologi.

JENIS-JENIS STRES
                                       MEMINIMUMKAN RISIKO STRES
stres terbahagi kepada dua jenis
                                       Terdapat pelbagai cara untuk mengatasi konflik dan stres:
Eustress                Distress
                                       (a) mengurangkan kepenatan; (b) menghindari rokok, dadah dan alkohol;
stres yang menghasilkan kesan     stres yang mengakibatkan kesan     dan (c) menghadiri sesi kaunseling.
positif dan kegembiraan        negatif
(perkahwinan, naik pangkat,      kepada mangsa seperti kematian,
                                       Keletihan – Mental, Emosi dan Fizikal (Burnout)
mendapat ahli keluarga baru dan    kemalangan jalan raya, berpenyakit   Burnout biasanya dikaitkan dengan stres.
berpindah rumah.)           dan
                                          •  didefinisikan sebagai keletihan mental, emosi dan fizikal yang
                    beberapa musibah lain.
                                            melampau yang disebabkan oleh kehendak pencapaian objektif
                                            yang bertentangan dengan realiti
                                          •  dihadapi oleh individu yang kerja terlalu keras, lama dan
PUNCA-PUNCA STRES
                                            bersungguh-sungguh dalam apa sahaja yang mereka lakukan.
cara termudah mengatasi stres ialah dengan mengenalpasti puncanya.
                                          •  berlaku dalam jangka masa yang panjang menyebabkan
                                            kepenatan fizikal, mental dan emosi lalu menjejaskan
Rumah          Tempat Kerja       Punca-punca Lain
                                            keyakinan diri, negatif terhadap kelakuan kerja, kehidupan dan
  •   Kematian      •  Untuk         •  Ketakutan         orang lain.
     ahli          memenuhi          yang kadang-
     keluarga,        permintaan         kadang      Elak dari  burnout
     saudara         pekerjaan.         berpanjangan.
                                          •   harus sentiasa bersedia menghadapinya.
     atau        •  Perhubunga      •  Ancaman dari
                                          •   bijak menggunakan masa yang ada dengan sebaik-baiknya.
     kawan.         n dengan          segi fizikal,
                                          •   bekerja janganlah terlalu memaksa diri sehingga ia boleh
   •  Kecederaan       rakan           sosial,
                                             menyebabkan tekanan melakukannya dengan bijak, tenang dan
     atau          sekerja.          kewangan
                                             mengikut kemampuan diri
     penyakit      •  Mengawal          dan lain-lain
     yang          orang           ancaman.
                                       Menghindari Rokok, Dadah dan Alkohol
     dihadapi        bawahan.       •  Ketidakpastia
                                         •  amalan hidup yang sihat menerusi senaman dan amalan
     oleh orang     •  Melatih          n.
                                           pemakanan yang seimbang bantu mengurangkan stres.
     yang kita        orang         •  Tidak cukup
     sayang.                                 •  Merokok merupakan penyebab utama kanser paru-paru
                 bawahan          tidur.
   •  Perkahwina                               •  75% daripada asap rokok yang dihembuskan oleh perokok
                 atau
     n kita, anak      mengambil                      akan disedut oleh orang yang tidak merokok (perokok pasif),
     atau adik        kerja                        manakala mereka yang menghisap rokok (perokok aktif) akan
     beradik.                                  menyedut 25% daripada asap rokok yang dihisapnya
                 mereka.
   •  Perceraian     •  Tekanan                     •  alkohol juga boleh menyebabkan anda mendapat kanser, strok,
                                           sakit jantung, darah tinggi
                 kerja yang
                 banyak                     •  Dadah dan alkohol boleh membuat seseorang itu berkhayal.

                                       Sesi Kaunseling
CARA-CARA MENGAWAL KONFLIK DAN STRES                        •  Sesi kaunseling selalunya akan memberi kesan positif yang besar
  •  boleh melemahkan sistem imun dalam badan kita di mana              kepada mereka yang bermasalah.
    peningkatan hormon adrenalin boleh menjejaskan fungsi leukosit.

                             http://OUMClub.blogspot.com/                                  14
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                          OUMClub 2010
  •  kaunselor hanya boleh menunjukkan jalan keluar atau memberi             Ubat yang boleh dibeli di farmasi di serata negara atau di pasaraya
    pilihan kepada masalah anda tetapi yang menentukannya ialah             tanpa sebarang halangan.
    diri anda sendiri. Oleh itu, anda mestilah berfikiran terbuka dan
    positif semasa sesi kaunseling                           b) Berpreskripsi
TOPIK 9 PENYALAHGUNAAN BAHAN                                - Ubat yang dibenarkan dan dicadangkan oleh doktor. - dihasilkan
                                              oleh syarikat farmaseutikal
Penyalahgunaan - penggunaan apa jua jenis bahan yang bertentangan
                                         Racun     •   bahan yang menyebabkan kecederaan, kesakitan,
dengan kepentingan rawatan dan fungsinya.                               kemudaratan atau kematian kepada sesuatu
Bahan yang dimaksudkan ialah ubat, racun, dadah dan alkohol.                     organisma, biasanya melalui tindakbalas kimia atau
                                                   aktiviti lain pada tahap molekul, sekiranya mencapai
Definisi Ubat, Racun dan Dadah                                    tahap kuantiti yang tertentu.
Ubat            Racun             Dadah          Dadah     •   sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan
Ruzita Mokhtar (2005)   Pusat Racun Negara      Persatuan Mencegah              kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, rohani,
              (1998)            Dadah Malaysia                emosi serta tingkahlaku pengguna apabila digunakan.
                             (PEMADAM)               •   Kesan jangka panjang dadah ialah ketagihan.
‘Ubat adalah bahan yang    ‘Racun adalah       Dadah terdiri             •   ancaman nombor satu manusia dan merupakan
digunakan untuk        sebarang unsur yang    daripada pelbagai              masalah sosial paling rumit
perubatan bagi        boleh menyebabkan     jenis bahan kimia           •   timbulnya pelbagai masalah sosial seperti pelacuran,
mengesan(diagnosis),     kecelakaan kepada     asli atau tiruan yang            lepak,perjudian, rogol, penagihan dan sebagainya
meringankan, merawat,     tubuh badan anda.     dimasukkan ke
menyembuh atau        Kecelakaan yang      dalam tubuh sama    Definisi Dadah
mencegah penyakit pada    dimaksudkan ialah     ada dengan       Prof Madya Dzulkifli Abdul Razak (1995),
manusia serta         kecelakaan bersifat    memakan, menelan,
meningkatkan taraf      ringan (contohnya,     meminum, menghisap      •   dadah sejenis bahan yang boleh mendatangkan kemudaratan
kesihatan. Ubat boleh     sakit kepala atau rasa   ataupun suntikan          kepada kesihatan seseorang dari segi jasmani (fizikal), rohani
digunakan dengan berbagai   mual) dan berat      bertujuan untuk          (mental dan emosi) serta tingkahlaku pengguna.
cara dan bentuk iaitu     (contohnya, sawan     mengubah keadaan       •   mengakibatkan seseorang itu mengalami ketagihan sehingga
boleh dimakan dan       atau demam panas),     badan, perasaan dan        masyarakat menggelarnya penagih.
diminum. Selain itu, ia    sehingga boleh       kelakuan pengguna
juga boleh digunakan     menyebabkan
dengan memasukkannya     kematian.                     (Ruzita Mokhtar, 2004).
melalui dubur (supositori),
faraj (pesari), suntikan,                               •   bahan kimia psikoaktif yang mempunyai kesan paling ketara
ditanam di bawah kulit,                                   ke atas sistem saraf seperti menyebabkan keadaan mabuk,
disapu dan sebagainya.                                   khayal, ketagih, gangguan tingkahlaku dan sebagainya

                                         Ciri- ciri Dadah
Membezakan Ubat, Racun dan Dadah                            •   Mempunyai kesan yang paling ketara ke atas sistem saraf pusat
                                               (otak dan saraf tunjang);
Ubat                   Racun dan Dadah                •   Digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya
    •  berguna untuk           •  racun dan dadah tidak           dilarang;
      menyembuhkan dan            bersifat sedemikian         •   Diperolehi secara haram;
      merawat penyakit                              •   Mengakibatkan pergantungan fizikal dan psikologikal dan
    •  berikan kesan yang tidak      •    dadah akan              peningkatan daya tahan terhadap dadah; dan
      diingini atau kesan             memberikan kesan        •   Mendatangkan kesan-kesan buruk ke atas kesihatan dan fungsi
      sampingan yang minimum           berbahaya yang            sosial.
      seperti pening kepala,           berkekalan
      panas badan dan               kerana ia         Kesan dan Akibat
      mengantuk.                 mengakibatkan       Kesan Pengambilan Dadah Secara      Kesan Pengambilan Dadah Melalui
    •  reda atau hilang apabila          ketagihan yang      Suntikan                 Mulut
      pengambilan ubat              terlampau walaupun       ü Meningitis - penyakit         ü Kerosakan paru-paru dan
      tersebut dihentikan.            telah dihentikan          jangkitan otak              hati
                            penggunaannya.         ü Tetanus - penyakit kancing       ü Kerosakan sistem
                            Racun pula mengancam        dagu                   penghadaman (zat
                            nyawa kita           ü Endokarditis-penyakit            makanan tidak
    •  bukan semua ubat          •    semua jenis racun dan        jangkitan jantung            mencukupi)
      berupaya mempengaruhi            dadah memberi kesan      ü AIDS, HIV, Hepatitis B,        ü Kerosakan buah
      otak dan minda               mendalam terhadap otak       C, dan D                 pinggang
      pengguna                  dan minda manusia.       ü Bisul, kudis, kurap, dan        ü Otot-otot badan
    •  ubat tidak meninggalkan       •    Racun tidak             pelbagai penyakit kulit         mengecut (badan lesu
      kesan ketagihan seperti           meninggalkan kesan                              dan tidak bermaya)
      dadah.                   ketagihan                                ü Berat badan menurun
                        •    dadah beri kesan                               dan berkemungkinan
                            ketagihan dan                                lumpuh
                            diharamkan                               ü Keguguran pada wanita
                            penggunaannya.                                dan kemandulan pada
                                                                  lelaki


Mengkategorikan Jenis-jenis Ubat, Racun dan Dadah                Kesan Fizikal       Kesan Sosial        Kesan Mental dan
Ubat     •  dadah atau bahan yang diambil untuk mengurangkan                                   Emosi
         simptom atau mengubati sakit.                    •   pengaruh      •  penagih akan      •  kesan
       •  dibahagi kepada dua kumpulan:                       terhadap         hilang minat        psikologi
    a)Tanpa Preskripsi (OTC - Over the Counter)                     sistem          dan tidak         iaitu kesan

                               http://OUMClub.blogspot.com/                                  15
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                      OUMClub 2010
    pernafasan,        mempedulika        akibat     Hati      •   alami kecederaan iaitu mendapat luka.
    saraf,          n             pengaruh           •   Sel hati akan mati dan akhirnya menjadi parut.
    jantung,         tanggungjawa        dadah             •   Parut akan mengurangkan kemampuan hati untuk
    metabolis         bnya.         •  pada otak              berfungsi dengan lebih sempurna.
    me dan     •     Prestasi dan        dan minda.          •   Parut serius menyebabkan hati tidak dapat berfungsi
  •  otot-otot.        disiplin kerja    •  Ini                 langsung.
  •  penagih          mereka akan        termasuklah          •   Keadaan ini disebut sirosis hati dan boleh membawa
    dadah           merosot.          mula                maut
    menjadi    •     Tingkahlaku        berasa     Saraf     •   kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit
    tidak           dan sikap         seronok,              seperti     sindrom Wernicke-Korsakoff   dan
    terurus dan        mereka        •  terangsang             kerosakan sel-sel otak, yang seterusnya membawa
    tidak           berubah          dan khayal             kepada komplikasi psikiatri.
    normal     •     tidak           (euforia).   Janin     •   kandungannya mengalami kekurangan berat badan,
  •  tubuh           menghirauka      •  hilang               saiz kepala yang terlalu kecil berbanding tubuh,
    akan           n kesihatan        kawalan               keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-
    menggigil         diri dan          diri dan              sendi dan otot.
    akibat          keluarga.       •  pemikiran.
    daripada    •     diibaratkan                Masalah social
    penurunan         hidup segan                  •  merosakkan hubungan persahabatan, kehilangan pekerjaan,
    kadar           mati tak                      hutang, simpanan keluarga dihabiskan, masalah rumahtangga,
    metabolis         mahu                        penganiayaan, penderaan, keruntuhan moral dan sebagainya.
    me dalam
    badan.
  •  alami
    sawan dan                              TOPIK 10 PENDIDIKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS
  •  gangguan
    fungsi
    otak                                PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KOMUNITI DALAM
  •  sukar                                MENGHADAPI MASALAH HIV/AIDS
    dipulihkan
    jika ia                               Peranan dan Tanggungjawab Komuniti
    berlaku                               Memberikan        •   bantu beri mereka dorongan dan
    secara                               Sokongan dan          sokongan untuk meneruskan kehidupan
    berterusan                             Semangat            dengan buat kebajikan.
    dan                                             •   tidak boleh meminggirkan mereka kerana
    berulang                                              mereka juga adalah manusia.
    kali.                                            •   boleh memberi ceramah atau melakukan
                                                     kerja-kerja kebajikan yang bersesuaian
                                                     dengan mereka agar penyakit berbahaya
ALKOHOL                                                  ini tidak merebak.
Dr Abu Bakar Abdul Majeed (1995),                     Membantu Mereka     •   kos rawatan tinggi dan kebanyakan pesakit
  •  istilah alkohol berasal daripada bahasa Arab iaitu al-kuhol ,   dari Segi           tidak mampu membayarnya.
    yang bermaksud                           Kewangan         •   warga yang prihatin, derma sedikit wang
    ‘sesuatu yang tersembunyi’ atau ‘antimoni yang dipecah-
                                                     kepada mereka. amalan baik yang
    pecahkan sehingga halus’ yang digunakan sebagai celak
                                                     disarankan oleh semua agama.
                                                  •   menderma atau memberi mereka pekerjaan,
Jenis-jenis Alkohol
                                                     kita dapat membantu mereka meneruskan
Methyl alcohol (methanol) tidak digunakan untuk minuman kerana ia
                                                     kehidupan dan rasa dihargai.
merupakan racun yang kuat,
ethyl alcohol digunakan sebagai campuran di dalam minuman keras.      Tidak          •   menerima mereka dengan seadanya.
                                      Meminggirkan       •   Semua orang melakukan kesilapan.
Kesan Alkohol
                                      Mereka          •   kelekaan dunia dan kesilapan diri
  •  memabukkan, alkohol juga boleh memudaratkan kesihatan diri                    menyebabkan mereka jadi demikian.
     terutama jika diambil dengan banyak dan berterusan                     •   Ada yang dijangkiti HIV/AIDS akibat
                                                     kecuaian orang lain
Dr Abu Bakar Abdul Majeed (1995)                      Memberi         •   Pendidikan adalah cara yang terbaik untuk
   •  ‘alkohol merupakan bahan kimia yang berupaya menekan       Pendidikan yang        mencegah virus berbahaya ini dari
     aktiviti otak dan mengubah kewibawaan akal fikiran. ‘       Betul dan           menular.
                                      Secukupnya        •   mendidik anak-anak anda, keluarga dan
Ruqiah Ganda Putri Panjaitan (2003),                                   rakan-rakan agar
  •  kesan alkohol pada lelaki akan mengakibatkan pengaruh buruk                 •   menjauhi aktiviti-aktiviti yang boleh
    pada testis dan hipotalamus, iaitu menyebabkan pengurangan                    membawa kepada jangkitan
    horman testosteron. Bagi wanita pula, alkohol dapat menyebabkan               •   HIV/AIDS seperti seks bebas atau
    kitaran haid menjadi tidak teratur dan pengecilan payudara serta                 menghisap dadah.
    alat kelamin.                           Sentiasa Memantau    •   memantau anak-anak mereka daripada
                                      Aktiviti-aktiviti       aktiviti-aktiviti yang tidak menyihatkan
Kesan pada:                                Anak-anak           supaya mereka menjadi insan yang
Otak      •  alkohol masuk ke otak melalui darah yang meresap                   berguna.
          kedalamnya, ia akan mengubah dan mempengaruhi                  •   meluangkan sedikit masa untuk anak-anak
          pergerakan dan kelakuan peminumnya                          mereka agar mereka rasa disayangi dan
        •  merasa kurang malu,    fikiran bercelaru dan                   dihargai.
          pergerakannya menjadi tidak terkawal          Sentiasa Amalkan  mengamalkan gaya hidup yang sihat, secara
        •  peminum tidak sedarkan diri dan seterusnya       Gaya Hidup Sihat  automatiknya anda dapat mengelak dari melakukan
          mengakibatkan kematian.                          aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral

                            http://OUMClub.blogspot.com/                               16
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                         OUMClub 2010
                                         MELINDUNGI DIRI DARIPADA HIV/AIDS
Agensi Pencegahan dan Kawalan HIV/AIDS                      Cara Pencegahan
Agensi      Dadah      •  berperanan   mencegah   penagihan,    •  Hindari seks di luar perkahwinan.
Kebangsaan (ADK)           merawat dan memulihkan penagih         •  Elakkan hubungan seks dengan mereka yang tidak dikenal pasti
                   serta mencegah penagihan semula.           latar belakangnya.
PEMADAM          Antara objektif persatuan ini ditubuhkan adalah      •  Elakkan hubungan seks dengan berbilang pasangan.
              untuk:                           •  Gunakan kondom jika isteri atau suami telah dijangkiti.
              (i) Bekerjasama dengan kerajaan dalam           •  Jangan melakukan hubungan seks sejenis.
              menghapuskan pengeluaran dan                •  Jangan berkongsi peralatan peribadi seperti pisau cukur, berus
              perniagaan dadah yang menyalahi undang-             gigi dan lain-lain peralatan yang boleh dicemari oleh darah.
              undang dan                         •  Jangan menderma darah atau organ badan jika anda dijangkiti.
              penyalahgunaan dadah.
              (ii)  Menjalankan     penyelidikan    dan    •   Jangan menagih dadah.
              menghapuskan penyalahgunaan                •   Hindari dari perkongsian jarum dan alat suntikan.
              dadah.                           •   Elakkan diri daripada bercukur di kedai gunting rambut atau
              (iii) Memulihkan penagih-penagih dadah.             pendandan rambut di mana anda terpaksa berkongsi pisau
              (iv) Menyedarkan       masyarakat    akan        cukur atau gunakan pisau cukur pakai buang.
              penyalahgunaan dadah dan                  •   Bagi wanita yang dijangkiti, elakkan dari mengandung.
              menggalakkan masyarakat untuk mencegahnya.         •   Sebagai langkah asas, berikan didikan ugama dan moral
              (v) Melancarkan kegiatan dan kerjasama dengan          kepada anak-anak untuk membentuk tingkah laku yang positif
              persatuan-persatuan                       dan mengelakkan yang berisiko tinggi.
              dan badan-badan yang mempunyai tujuan yang      Jika anda didapati HIV Positif Langkah keselamatan untuk pesakit AIDS
              sama.                         adalah seperti berikut:
Pusat Serenti           •  pusat pemulihan yang disediakan oleh      •   Simpan nombor-nombor telefon yang penting.
                   kerajaan Malaysia untuk memulihkan       •   Pastikan rumah anda adalah selamat.
                   penagih dadah sama ada yang baru        •   Pastikan peralatan peribadi yang penting boleh didapati
                   mula menagih atau penagih yang            dengan mudah seperti sarung tangan pakai-buang, tuala wanita dan
                   berulang.                       lampin.
                 •  rawatan detoksifikasi dan rawatan        •   Jangan menderma darah.
                   pemulihan daripada ketagihan          •   Amalkan pemakanan yang sihat.
                 •  kaunseling   dan  motivasi  turut    •   Lindungi diri anda dari sebarang penyakit, contohnya elakkan
                   diberikan untuk memberi kesedaran           dari berada berdekatan dengan orang yang sakit, pakai
                   tentang bahaya dadah                 perlindungan muka (topeng) sewaktu melawat orang sakit dan
Polis dan Kastam         •  dua badan yang sentiasa menjalankan          elakkan dari mendapat luka.
                   aktiviti pencegahan dadah.           •   Gunakan kondom sewaktu melakukan hubungan seks untuk
                 •  mengawasi perairan negara dan             melindungi pasangan anda daripada dijangkiti AIDS.
                   mengawal pintu masuk ke negara         •   Hentikan menagih dadah jika anda seorang penagih. Jangan
                   supaya   tidak  dicerobohi   oleh       menyuntik dadah atau berkongsi jarum dengan penagih dadah yang
                   penyeludup-penyeludup dadah.             lain.
Agensi Swasta           •  Pengasih dan MB Rehabilitation -        •  Jika anda seorang wanita, elakkan dari hamil kerana virus ini
                   banyak bantu memulihkan penagih           boleh dipindahkan kepada bayi yang dikandung.
                   dadah dan mencegah penyalahgunaan
                   dadah di kalangan masyarakat
                                         Elemen-elemen dalam Rantai Jangkitan HIV/AIDS
PROSTAR (Program         •  organisasi bukan kerajaan dengan
Sihat Tanpa AIDS                                 AIDS
                   rangkaian
                                           •   Acquired Immuno-Deficiency Syndrome iaitu Sindrom Kurang
untuk      Remaja      •  bertindak sebagai pemberi maklumat,
Malaysia)                                         Daya Tahan Penyakit.
                   membimbing serta mendidik remaja
                                           •   peringkat terakhir daripada spektrum jangkitan HIV di mana
                   lain mengenai HIV/AIDS dan gejala
                   sosial.                       sistem daya ketahanan badan yang melawan kuman-kuman
                                              jangkitan telah dilumpuhkan oleh virus HIV.
Penjagaan dan Sokongan
                                           •   disebabkan oleh virus yang dikenali sebagai HIV (Human
Pusat Serenti dan Pengasih
                                              Immunodeficiency Virus).
   •  mengalu-alukan kedatangan penagih-penagih untuk diberikan
      pemulihan                                 •   HIV menyerang dan melemahkan sistem pertahanan badan
                                              manusia iaitu pertahanan semula jadi badan terhadap semua jenis
   •  beri sokongan dan galakan kepada para penagih untuk
                                              jangkitan
      memperbaiki diri mereka berusaha untuk memulihkan diri
      mereka.
                                         Sindrom AIDS       •  Gejala lebih teruk mungkin tidak akan
   •  salah satu usaha penting untuk menangani masalah HIV/AIDS
      dari terus menular.                                         muncul dalam tempoh satu dekad atau
                                                        lebih selepas HIV mula-mula menjangkiti
Contoh aktiviti-aktiviti                                            badan mangsa.
   •  ceramah agama, ceramah motivasi, berkebun, bergotong-                       •  Penyakit HIV bertukar menjadi AIDS
     royong, bengkel kemahiran membuat perabot (bagi lelaki) dan                      apabila system pertahanan badan terjejas
     kursus membuat baju atau masakan (bagi wanita) dan lain-lain                     teruk dan pelbagai komplikasi mula
     lagi.                                                 timbul
                                         Komplikasi      pesakit AIDS telah mengalami kelumpuhan fungsi
Objektifnya                                              sistem
   •  menghindarkan para penagih daripada mengingati dadah                    imun, mudah jatuh sakit berbanding mereka yang
                                                   memiliki tindakbalas imun yang sihat
   •  membantu mereka mengisi masa dengan kegiatan          yang
                                                      •  Pneumocystis carinii pneumonia (Penyakit
     berfaedah.
                                                        ini memusnahkan paru-paru pesakit AIDS. )
Agensi-agensi seperti ini turut memberikan khidmat kaunseling dan                      •  Cytomegalovirus retinitis - penyakit mata
motivasi                                                    menyebabkan buta
                                                      •  Sarkoma Kaposi merupakan kanser
                                                      •  wasting syndrome melibatkan penurunan

                              http://OUMClub.blogspot.com/                                 17
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                                                        OUMClub 2010
            berat badan yang ketara, cirit-birit yang
            kronik atau rasa lemah dan demam yang          Anda tidak boleh dijangkiti AIDS dengan:
            berpanjangan
Penawar untuk   •  belum ditemui sebarang vaksin untuk             •  Berkongsi makanan, menggunakan kemudahan awam seperti
AIDS?         melawan HIV atau sebarang ubat yang                kolam mandi atau tandas ataupun melalui gigitan nyamuk.
            boleh menyembuhkan AIDS                   •  Menderma darah kerana peralatan yang digunakan untuk
          •  terdapat ubat yang boleh memperlahankan              mengambil darah tersebut adalah steril dan hanya digunakan sekali
            perebakan HIV di dalam badan dan                 sahaja.
            kerosakan sistem pertahanan badan.              •  Proses pemindahan darah kerana pada masa sekarang, semua
                                             darah yang didermakan di Malaysia telah disaring untuk
Kitaran Biologikal HIV/AIDS                               mengesan kehadiran antibodi AIDS. Antibodi AIDS adalah bahan
Fasa 1        Virus menjangkiti seseorang                     yang dihasilkan oleh tubuh mereka yang dijangkiti sebagai
Fasa 2        Virus membiak tetapi pesakit belum menunjukkan           tindak balas terhadap jangkitan virus HIV.
           tanda2 dijangkiti.                       •  Menggunakan pinggan, sudu dan gelas yang digunakan oleh
Fasa 3        Virus membiak dan berkembang bawa kewujudan gejala         pesakit AIDS kerana virus HIV tidak boleh hidup lama di luar
           memburukkan mekanisma pertahanan tubuh               tubuh manusia. Peralatan tersebut apabila dibasuh seperti biasa
Fasa 4        Pesakit mula alami penyakit yg jarang berlaku seperti        akan membunuh virus HIV.
           Pneumocystis carinii pneumonia dan Sarkoma Kaposi
Fasa 5        Pesakit disahkan pesakit AIDS. Makenisma tubuh alami   Kenal pasti Kesan HIV/AIDS
           kemusnahan dan tidak mampu melawan serangan        Tanda-tanda dan Gejala
           bacteria / virus dll
Kenal pasti Masalah dan Tindakan yang Bersesuaian               Secara amnya, pesakit AIDS akan mengalami gejala-gejala seperti di bawah:
Cara AIDS menjangkiti seseorang: seks rambang, kongsi alat suntikan,        •  Penurunan berat badan sehingga 10% yang tidak diketahui
transmisi darah dan ibu mengandung kpd feotus                      puncanya.
                                          •  Cirit-birit dan batuk yang kronik dan berterusan.
Berkongsi Alatan         •  Perkongsian picagari dan jarum di       •  Demam yang berpanjangan. Demam ini berlaku sama ada
Suntikan               kalangan pengguna dadah              secara berkala ataupun berterusan.
                 •  amalan ini melibatkan dua atau lebih     •  Pembengkakan nodus limfa terutamanya di leher, ketiak dan
                   pengguna    dadah   berturutan       kelengkang.
                   menggunakan jarum dan/atau picagari      •  Jangkitan herpes zoster yang berulang-ulang. Herpes zoster
                   yang sama untuk menyuntik satu dos         merupakan infeksi saraf oleh virus yang dicirikan oleh kehadiran
                   dadah cecair                    lepuhan pada kulit.
                 •  dipengaruhi kuat oleh latar belakang     •  Kandidiasis di mulut dan tekak. Kandidiasis merupakan sejenis
                   pengamal,   norma   dan  ritual       penyakit yang disebabkan oleh sejenis kulat (fungus).
                   kelompok,   kesukaran  mendapat
                   alatan suntikan yang bersih       Isu-isu Berkaitan dengan HIV/AIDS
                 •  virus dipindah melalui bendalir-     (a) Kes-kes Jenayah Melibatkan Penagih Semakin Meningkat
                   bendalir tubuh seperti:         kes jenayah melibatkan penagih (kes-kes kecurian, rompakan, peras ugut,
              (i) Darah;                     rogol dan yang paling teruk ialah membunuh)
              (ii) Cecair seminal/air mani (dan juga air mazi);
              (iii) Rembesan faraj; dan              (b) Penyalahgunaan Bahan
              (iv) Susu badan.                  sering disalahgunakan pada masa kini adalah dadah.
Perebakan             •  melalui darah, semen (air mani) dan
                    rembesan faraj mereka yang telah    (c) Ramai Gadis Terlibat dalam Seks Secara Rambang
                    dijangkiti AIDS               •  melakukan seks secara bertukar-tukar pasangan.
                 •  terdedah   kepada jangkitan AIDS     •  melakukan seks tanpa menggunakan kondom, kemungkinan
                    adalah seperti berikut:              dijangkiti HIV ia akan berjangkit kepada bayinya juga.
              (i)   Melakukan hubungan seks dengan
              berbilang pasangan dari kedua-dua jantina.     Rumusan
              (ii) Melakukan hubungan seks dengan pelacur.
              (iii) Berkongsi jarum dan picagari di kalangan      •  HIV dan AIDS adalah satu sindrom penyakit yang disebabkan
              penagih dadah.                        oleh sejenis virus yang melemahkan system pertahanan badan.
Transmisi/Jangkitan    merebak dari individu yang telah dijangkiti       •  Masyarakat berperanan penting dalam mencegah masalah
Virus AIDS         kepada orang lain melalui perkara-perkara           HIV/AIDS.
              berikut:                         •  Antara peranannya adalah memberi sokongan dan semangat
              (i) Melakukan hubungan seks dengan individu          kepada pesakit HIV/AIDS, membantu mereka dari segi
              yang    telah   dijangkiti tanpa sebarang        kewangan, tidak meminggirkan mereka, memberi pendidikan
              perlindungan seperti kondom.                 yang betul dan secukupnya, sentiasa memantau aktiviti-aktiviti
              (ii) Pertukaran darah atau produk darah dari         anak dan sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat.
              individu yang telah dijangkiti ke dalam sistem      •  Agensi-agensi yang terlibat dalam membantu membanteras
              peredaran darah orang lain.                  masalah HIV/AIDS adalah seperti Agensi Dadah Kebangsaan
              (iii) Daripada ibu yang dijangkit kepada janin        (ADK), PEMADAM, Pusat Serenti, Polis dan Kastam, Agensi
              yang dikandung.                        Swasta dan Program Sihat Tanpa Aids untuk Remaja Malaysia
              (iv) Daripada organ, tisu atau air mani            (PROSTAR).
              mereka yang telah dijangkiti (contohnya seperti     •  Cara pencegahan seperti menghindari seks di luar perkahwinan,
              melalui pemindahan organ).                  mengelak dari hubungan seks dengan berbilang pasangan,
                                             menggunakan kondom jika isteri atau suami telah dijangkiti,
AIDS tidak boleh merebak melalui sentuhan ataupun konteks biasa seperti:         menjauhi hubungan seks sejenis, menghindari perkongsian
  •   Berpegangan tangan.                              peralatan peribadi seperti pisau cukur, berus gigi dan lain-lain
  •   Bersentuh-sentuhan di kawasan yang sesak.                   peralatan yang boleh dicemari oleh darah dan lain-lain
  •   Berjabat tangan.                                merupakan antara cara yang boleh dilakukan untuk melindungi
  •   Bekerja bersama.                                diri daripada HIV/AIDS.
  •   Bermain.                                 •  Tanda-tanda seseorang itu terkena jangkitan HIV/AIDS adalah
  •   Ciuman ringan.                                 seperti penurunan berat badan ketara sehingga 10%, cirit-birit
                             http://OUMClub.blogspot.com/                                  18
HBHE3103 GAYA HIDUP SIHAT                             OUMClub 2010
    dan batuk yang kronik dan berterusan, demam yang
    berpanjangan, pembengkakan nodus limfa terutamanya di leher,
    ketiak dan kelengkang, jangkitan herpes zoster yang berulang-
    ulang dan banyak lagi.
  •  Satu ujian darah boleh dijalankan (Ujian Antibodi HIV
    contohnya HIV ELISA, EIA, Aglutinasi Partikel) bagi
    memastikan sama ada virus HIV terdapat dalam tubuh
    seseorang.
  •  Antara isu-isu yang berkaitan dengan HIV/AIDS ialah
    penyalahgunaan bahan, peningkatan jumlah belia yang
    melakukan seks secara rambang, perkongsian jarum dan alat
    suntikan dan lain-lain lagi.
                          http://OUMClub.blogspot.com/       19

								
To top