Dato-skifte-vinterdekk by Vinterdekk

VIEWS: 89 PAGES: 1

More Info
									Dato for skifte til vinterdekk
Dekkskifte er en enkel jobb, men allikevel forsøker vi å utsette denne jobben så lenge som mulig.
Dette resulterer ofte i en overraskelse den første snødagen. Som regel går dette bra, men i enkelte
tilfeller kan man ofte angre på at man ikke utførte dette tidligere.

Det er forskjellige regler rundt i landet angående når man skal bytte dekk. Det er ingen lov som sier
at man må ha piggdekk eller vinterdekk. Det er derimot en lov som sier at man hele tiden må ha dekk
som er tilpasset forholdene.

For Sør-Norge og Midt-Norge er piggdekk ulovlige å ha på fra og med første mandag etter 2.
påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finmark må man kjøre uten piggdekk i
perioden fra og med 1. mai til og med 15. oktober.

Om man utenfor gitte perioder skulle føle at piggdekk var nødvendig er man pliktig til å bruke dette.
Dette bygger igjen på loven om at man er ansvarlig for å ha dekk som er tilpasset føret. Man kan
derfor gå utover de lovfestede datoene dersom det fortsatt er is eller snø som tilsier at piggdekk er
nødvendige.

Loven er annerledes for piggfrie vinterdekk. Disse kan i utgangspunktet benyttes hele året. Man kan
så tenke at det da ikke er nødvendig å ta av de piggfrie vinterdekkene når sommeren kommer, men
benytte de piggfrie dekkene også som sommerdekk.

Problemet her er at de piggfrie vinterdekkene fungerer mye dårligere i varm (over 0) temperatur enn
det sommerdekkene gjør. Kjemien i de piggfrie vinterdekkene er tilpasset kalde forhold og har derfor
ikke det samme festet på en oppvarmet sommervei.

Det er anbefallt at man bytter til vinterdekk en stund før isen og snøen kommer. Gamle og nye
vinterdekk trenger tid til å innkjøres. Det er anbefalt at man får kjørt ca 1000 km på tørr asfalt før
snøen og isen kommer.

For å finne vinterdekk som er tilpasset din bil kan du gå til http://www.nyevinterdekk.com. Her vil du
finne informasjon rundt hvor du bør lete for å finne vinterdekk som passer din bil.

								
To top