zalecałbym sprawdzenie, czy rurka służąca do ich odprowadzania ma by yku91514

VIEWS: 15 PAGES: 12

									  Układ dogrzewania wnętrza pojazdu( tak nazywa się według instrukcji) często nazywany jest Webasto.
  Nie do końca jest to prawidłowe, gdyż „webasto” jest nazwą jednego konkretnego producenta urządzeń
  służących realizowaniu tego celu, ale dla naszych potrzeb możemy przyjąć takie uproszczenie.  Z przyczyn nie do końca mi znanych, Mercedes w modelu W168 czyli A-klasie z silnikami CDI montuje
  w standardzie dodatkowe urządzenie mające na celu:  a. przyspieszenie nagrzewania się płynu chłodzącego w silniku, (a więc i całego silnika)- co za tym idzie  b. zmniejszenie czasu pracy silnika w niesprzyjających warunkach temperaturowych, a więc wydłużenie
     czasu „życia”, a ponadto  c. przyspieszenie nagrzewania wnętrza pojazdu- a więc większy komfort.  Według niektórych źródeł ma to związek z wysoką sprawnością silnika (~~naciągane), według innych z
  przewymiarowaniem układu chłodzenia (~~nie wiem)- w każdym bądź razie jest. Szkoda tylko, że w
  standardzie nie jest montowany zegar zmieniający układ dogrzewania w ogrzewanie postojowe. To jest
  naprawdę komfort w zimie- ciepło i nie trzeba odśnieżać szyb.     Funkcja ta realizowana jest przez sprytną, kompaktową nagrzewnicę zamontowaną pod
  samochodem i zasilaną olejem napędowym ze zbiornika pojazdu. W związku z faktem, że nagrzewnica
  spala olej napędowy, efektem jej pracy jest między innymi powstawanie spalin, czyli dymu i hałasu –
  charakterystycznego buczenia wydobywającego się spod samochodu. Umiarkowane dymienie
  szczególnie w fazie rozgrzewania się komory i po zamknięciu dopływu paliwa w fazie studzenia
  urządzenia są dopuszczalne i prawidłowe. UWAGA. Spaliny jak to spaliny potrafią być gorące więc
  zalecałbym sprawdzenie, czy rurka służąca do ich odprowadzania ma swój wylot na zewnątrz
  pojazdu. (Znajduje się ona pod samochodem mniej więcej w połowie jego długości -(taka karbowana)).     Urządzenie włącza się automatycznie w momencie gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 8
  stopni Celsjusza po około 40 sekundach po uruchomieniu silnika i pracuje tak długo, dopóki temperatura
Kozak_K
  płynu chłodzącego nie osiągnie ok. 82 stopni C. W przypadku wyłączenia silnika samochodu przed
  nagrzaniem płynu, nagrzewnica pracuje nadal do czasu wypalenia nagromadzonego paliwa i ostudzenia
  komory spalania. Może to trwać do około 3 minut. I to też jest prawidłowe.     Funkcję dogrzewania można wyłączyć wyłącznikiem zamontowanym na konsoli pomiędzy
  siedzeniami przednimi, ale nie zaleca się tego robić. Jeżeli do urządzenia podłączony jest dodatkowy
  zegar, to wtedy mówimy o ogrzewaniu postojowym. Dogrzewanie silnika w standardzie działa tylko w
  czasie gdy silnik pracuje. Jak wyżej napisałem, układ pobiera do pracy paliwo ze zbiornika w tempie
  około 0.25 litra na godzinę. W trybie ogrzewania postojowego, czyli bez pomocy ciepła silnika urządzenie
  podgrzewa płyn w układzie od temperatury około – 15 stopni do +30 w czasie 20-25 minut, więc podczas
  pracy silnika czas pracy jest naprawdę nie długi, więc wyłączanie układu ze względu na oszczędności
  paliwa uważam za bezzasadne.
Kozak_K
  Cechy różniące pojazdy z funkcjami dodatkowej nagrzewnicy,
  ogrzewania działającego podczas postoju i wstępnego ogrzewania
  podczas postoju.
  A6  Nagrzewnica ogrzewania            N34   Zegar programowania        A  Dodatkowa nagrzewnica
     działającego podczas postoju         X73/2  Złącze wtykowe pompy       B  Wstępne ogrzewanie podczas postoju
     /dodatkowa nagrzewnica                cyrkulacyjnej płynu chłodzącego  C  Ogrzewanie działające podczas postoju
  A6m1 Pompa cyrkulacyjna płynu           1    Przełącznik temperatury 30 °C
     chłodzącego
  M13/2 Pompa cyrkulacyjna płynu
     chłodzącego
Kozak_K
3  Przewód odprowadzający płynu         10                                  P83.70-2621-09
   chłodzącego, nagrzewnica           11  Złącze, przewody sterujące     M13/2  Pompa cyrkulacyjna płynu
4  Przewód doprowadzający płynu         12  Wspornik (dodatkowa nagrzewnica)       chłodzącego X73/2
   chłodzącego, nagrzewnica             Przewód ssący powietrza      Złącze wtykowe pompy
6  Nakrętka                   14  ogrzewanego                 cyrkulacyjnej
7  Przewód doprowadzjący paliwa         a  Przewód odprowadzający spaliny   Y23    Pompa dawkująca paliwo
9  Złącze, zasilanie              A6  Łożysko gumowe           Y23x1   Złącze wtykowe pompy dawkującej
                            Nagrzewnica                 paliwo
6a  Śruba
11  Wspornik (dodatkowa nagrzewnica)
13  Jarzmo


Demontaż i montaż modułu sterującego zespołu przenoszenia ciepła


1   Śruba
2   Obudowa palnika
3   Pierścień uszczelniający
4   Przenośnik ciepła
5   Przewód wentylacyjny giętki
6   Otwór wentylacyjny
7   A6n1 Moduł sterujący ogrzewania
   działającego podczas postoju / dodatkowej
   nagrzewnicy
Kozak_K
Demontaż i montaż wkładu palnika

1  Wkład palnika
2  Śruby
3  Uszczelka
4  Złącze, zespół czujnika zapłonu i żarnika.
Kozak_K
Demontaż i montaż zespołu dmuchawy ogrzewanego powietrza

  1  Zespół dmuchawy ogrzewanego
    powietrza
  2  Złącze dmuchawy ogrzewanego
    powietrza
  3  Osłona
  4   Złącze, zespół czujnika zapłonu i żarnika
  5  Obudowa palnika
  6  Króciec wlotu paliwa
  7  Uszczelka
  8  Uszczelka króćca wlotu paliwa
  9  Śruba
Demontaż i montaż nagrzewnicy
       3.Przewód odprowadzający        10 Złącze, przewody sterujące    20  Wspornik dystansowy, czerwony
       płynu chłodzącego,           12 Przewód ssący pow. ogrzewanego  21  Tłumik
       4.Przewód doprowadzający        14 Przewód odprowadzający spaliny  A6  Nagrzewnica ogrzewania
       płynu chłodzącego,           16 Zamocowanie przewodu         działającego podczas postoju
       5nagrzewnica              odprowadzającego spaliny      A6m1 Pompa cyrkulacyjna płynu
       6.Zamocowanie nagrzewnicy                            chłodzącego
       7. Przewód doprowadzający                          Y23 Pompa dawkująca paliwo
       paliwa Złącze, zasilanie
Kozak_K
Wskazówki dot. napraw ogrzewania działającego podczas postoju
Typ 168
  W wypadku naprawy nagrzewnicę można rozmontować na          W wyniku przepięcia lub napięcia dolnego (a 15 V lub £10 V)
następujące elementy:                        następuje wyłączenie awaryjne, co oznacza, że moduł sterujący
-  Zespół dmuchawy ogrzewanego powietrza              przerywa program ogrzewania i przechodzi w tryb bezwładnościowy.
-  Wkład palnika                          Wyłączenie awaryjne można skasować przez wyłączenie i ponowne
-  Moduł sterujący /zespół przenoszenia ciepła zamontowany w    włączenie nagrzewnicy.
   terminie późniejszym

  Ogrzewanie działające podczas postoju zabezpieczone jest dwoma
osobnymi bezpiecznikami (nagrzewnica i zegar programowania)
znajdującymi się w komorze silnika po prawej stronie, przy ścianie
oddzielającej.


Rysunek układu ogrzewania działającego
podczas postoju zamontowanego w
terminie późniejszym
A6    Dodatkowa nagrzewnica
A     Bezpiecznik, pompa cyrkulacyjna
B     Bezpiecznik, zegar programowania
C    Bezpiecznik, silnik dmuchawy
D    Przekaźnik (silnik dmuchawy)
F1    Skrzynka bezpieczników i
     przekaźników
M2    Silnik dmuchawy
N34    Zegar programowania ogrzewania
     działającego podczas postoju
R14    Grupa rezystorów wstępnych silnika
     dmuchawy
S3    Przełącznik ilości powietrza
S/W   Przełącznik lato /zima
W3    Masa, nadkole przednie z lewej
     strony
     (tylko silniki benzynowe)
W43   Masa, przegroda przednia (tylko
     silniki wysokoprężne)
X11/4 Złącze kontrolne do diagnostyki
Y23   Pompa paliwowa
Z5/1   Tuleja końcowa dmuchawy
    /wentylatora
Kozak_K
  Rysunek układu
  A    Bezpiecznik, zegar programowania
  B    Bezpiecznik, nagrzewnica
  C    Bezpiecznik, dmuchawa
  (tylko w pojazdach z wstępnym
  ogrzewaniem podczas postoju)
  D    Przekaźnik, włączanie dmuchawy
  F1   Skrzynka bezpieczników i
       przekaźników
  F1f34 Bezpiecznik 34
                                                                      P83.70-2068-06
 Bezpieczni Zacisk     Kolor przewodów    Kolor przewodów    Zabezpieczone - działanie         Gniazdo  Zabezpieczenie
   k
              niezabezpieczonych zabezpieczonych                           wtykowe  w amperach
                                                               (A)

A       30                             Zegar programowania ogrzewania            1
                                     działającego podczas postoju N34
B       30                             Dodatkowa nagrzewnica (A6)              20
C       30                             Silnik dmuchawy (M2)                 30


  Usuwanie blokady awaryjnej przez wyjęcie bezpiecznika nagrzewnicy (B) w typach 163, 168, 170, 202, 208 i 210.

Warunek:
Zapłon i nagrzewnica są wyłączone od co najmniej 2 minut.

4  Wyjmij bezpiecznik (B) nagrzewnicy i włóż z powrotem po 10 sekundach Normalny stan nagrzewnicy zostaje przywrócony.

5  Włącz nagrzewnicę za pomocą programatora (N34).

6  Wyjmij bezpiecznik nagrzewnicy (B).

7  Odczekaj 10 sekund, następnie wyłącz nagrzewnicę programatorem (N34) i ponownie włóż
   bezpiecznik nagrzewnicy (B).

  Blokada awaryjna została usunięta.

8  Wyłącz nagrzewnicę za pomocą programatora (N34).
Kozak_K
Demontaż i montaż pompy dawkującej paliwo

  1    Przewód ssący paliwa
  2    Przewód ciśnieniowy paliwa
  3    Łożysko gumowe
  Y23   Pompa dawkująca paliwo
  Y23x1  Złącze wtykowe pompy dawkującej paliwo
Kozak_K
        Dodatkowa nagrzewnica (ZH), rozmieszczenie elementów

A6 Dodatkowa nagrzewnica (A6)
Y23 Pompa dawkująca paliwo
168,
A   nie przyporządkowane
B   nie przyporządkowane
C złącze dmuchawy ogrzewanego
   powietrza (A6m2)
1 dmuchawa ogrzewanego       powietrz
                  a
                  A6m2
                  biafe+
2 dmuchawa ogrzewanego       powietrz
                  a
                  A6m2
                  białe
D złącze żarnika (A6r2)
1 żarnik A6r2            żółte
2 żarnik A6r2            żółte
E   złącze zasilania
 1  zacisk 30 (typ 202/210)
   czerwone/białe
 1  zacisk 30 (typ 168)
   różowe/czerwone
2   masa              brązowe
F  złącze przewodów sterujących
1   nie przyporządkowane
2   wyjście diagnostyczne (typ 202/210)
różowe

2   wyjście diagnostyczne (typ 168)
żółto/białe
3   wejście sygnału plus trybu
    grzania (typ 202/210)
    żółte/niebieskie
4   nie przyporządkowane
5   wejście sygnału minus trybu
    grzania (typ 168)
    żółte/niebieskie
6   wyjście pompy
    dawkującej
    paliwo
    niebieskie
 Kozak_K
Sprawdzenie działania dodatkowej nagrzewnicy, przygotowanie W przypadku typu 168 odczep czujnik temperatury powietrza na zewnątrz za osłoną zaczepu
holowniczego z przodu i zdejmij złącze.
2  Za pomocą zestawu złączy elektrycznych podłącz dekadę rezystorów do złącza czujnika temperatury.

3    Ustaw dekadę rezystorów na rezystancję o wartości 9800 Ω. Wartość ustawionej rezystancji odpowiada temperaturze zewnętrznej wynoszącej ok.
0 °C.

Dodatkowa nagrzewnica (ZUH), diagnostyka, sprawdzenie działania
1              Uruchom silnik pojazdu             Słyszalny odgłos pracy dmuchawy
Uruchom tryb                                ogrzewanego powietrza w nagrzewnicy i
dodatkowego                                 odczuwalny prąd powietrza przy wylocie spalin
ogrzewania


2                                      Słyszalny odgłos taktowania pompy dawkującej
Po ok. 40 s zaczyna się                           paliwo
tłoczenie paliwa i
dmuchawa
ogrzewanego powietrza
zostaje wyłączona na 3 s

3                                      Słyszalny odgłos dmuchawy ogrzewanego
Dmuchawa                                  powietrza i odgłos powolniejszego taktowania
ogrzewanego powietrza                            pompy dawkującej paliwo
zostaje znowu
włączona, jednocześnie
zmniejsza się
częstotliwość
taktowania pompy
dawkującej paliwo

4                                      słyszalne zwiększenie prędkości obrotowej
Dmuchawa                                  dmuchawy ogrzewanego powietrza i odgłosu
ogrzewanego powietrza                            taktowania pompy dawkującej paliwo, z
zwiększa w ciągu ok.                            jednocześnie odczuwalnym ogrzaniem się
120 s w dwóch etapach                            strumienia spalin
swoją prędkość
obrotową, włączone
zostaje spalanie i
zwiększa się ilość
tłoczonego paliwa

5                                      Dmuchawa ogrzewanego powietrza i pompa
Spalanie uruchamia i                            dawkująca paliwo tłoczą (jest to słyszalne) z
stabilizuje się                               najwyższą prędkością obrotową lub mocą,
                                      przy pełnym obciążeniu, temperatura płynu
                                      chłodzącego wzrasta6              ręcznie   —► włącz silnik pojazdu       Pompa dawkująca paliwo zostaje natychmiast
Zakończ tryb                                wyłączona, odgłos taktowania nie jest już
dodatkowego         samoczynnie —► temperatura płynu
                                      słyszalny
ogrzewania          chłodzącego osiąga próg
               wyłączenia
               •       Typ 210 do 28.02.97 ok. 73 °C
               •       Typ 210 od 01.09.96, typ 168 i
               202 ok. 82 °C


7           z trybu pod obciążeniem               nadal słyszalne są odgłosy pracy dmuchawy i
Uruchamia się tryb   częściowym —► tryb pracy bezwładnościowej      odczuwalny wolno schładzający się prąd
pracy bezwładnościowej ok. 110 s                      powietrza z wylotu spalin
            z pracy pod pełnym
            obciążeniem —► tryb pracy bezwładnościowej
            ok. 175 s
Kozak_K
8                  Odgłos pracy dmuchawy nie jest już słyszalny,
Tryb bezwładnościowy        brak też strumienia powietrza z wylotu spalin
zakończony

Opracował na podstawie materiałów
firmy Daimler-Chrysler Kozak_K.
Kozak_K

								
To top