ASCII art

Document Sample
ASCII art Powered By Docstoc
					ASCII art
 Miks on ASCII kunst olemas?
• Seda suudab lugeda ja kujutada iga
 arvutisüsteem maailmas
• Ta ei vaja graafilisi kasutajaliideseid
• Samuti on loodud pilt mahult väike
• Teda on lihtne kopeerida ja ta on lõbus
•Tähemärkide kunst
•Märkidest moodustatakse
pildid/mustrid
         Kuidas?
• Ava program Notepad (või vali kirjastiil,
 milles kõik tähed on ühesuurused
 – M ja I täht on ühesuurused Lucida Console
• Joonistamise 3 stiili
 – Äärejooned
 – Erinevate märgimustritega (võib ka värviliselt)
 – Taust ja vaadeldav pilt on tühi
• Ascii kunst koosneb prinditavatest märkidest,
  millest on moodustatud pildid. Kõige lihtsam on
  smile 
• () ()
•   ()()
   ( o o)    Jänes aia taga...
\\\\M\\\\\M\\\\\\\\
/////////////////////
• Millised märgid on
 heledamad/tumedamad?
•      .'`,^:";~ heledaimad
       /\|()1{}[]
       rcvunxzjft
       LCJUYXZO0Q
       oahkbdpqwm
      *WMB8&%$#@ tumedaimad
        Harjutused
• H1: Võta kõige tavalisem tähemärk ja
 püüa tühikute ja enteriga joonistada täht A
 või inimene
• H2: Püüa erinevate märkidega joonistada
 olümpiarõngad
  - kumerusi saad kergemini teha ( ) , . ~ _
 \{/} < >t märkidega
• H3: võta ajalehest koomiks ja püüa selle
 tegelasi jäljendada ainult äärejoonega
• H4: Joonista vahtraleht nii, et leht ise oleks
 valge, taustal on aga tähemärgid
• H5: püüa joonistada jänes nii, et taust on
 ühe tooniga märkidest ja jänes teisega (ise
 valid kas hele nänes või tume)
• H6: Joonista maastikupilt (puud, mets,
 meri jne) kasuta selleks tähemärke ning
 värvi erinevad maastiku osad erinevat
 värvi
         Näidised
• Otsi googlest “ascii art”

• http://www.zone.ee/andy00/ascii/
• http://www.arkworld.com/ascii/