Perancangan Strategik HEM by smklu

VIEWS: 12,367 PAGES: 14

									                                        PELAN STRATEGIK 1

SEKOLAH       :  SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG.
UNIT/BIDANG     :  PENGURUSAN BINA INSAN DAN HEM


 BIDANG/     ISU-ISU    MATLAMAT                                SASARAN                   STRATEGI
                          OBJEKTIF       KPI
 FUNGSI     STRATEGIK    STRATEGIK                       TOV  2010 2011 2012 2013 2014 2015             (INITIATIVES)

Pengurusan  Pengurusan    Memantapkan   Memastikan kes   Bilangan kes    83%  88%  91%   93%   95%  98%  100% ST1.    Memperbanyakkan    aktiviti
Disiplin   displin murid  pengurusan    pelanggaran    ponteng                             peningkatan kendiri berunsur pembangunan
       yang kurang   displin untuk  disiplin sekolah  sekolah                             insan – Kem Bina Sahsiah.
       mantap      membentuk    khususnya     menurun.
       menjejaskan   sahsiah murid.  ponteng sekolah                                   ST2. Pelaksanaan sepenuhnya sistem e –
       pembentukan            di kalangan    Bilangan kes                           disiplin berdasarkan merit – demerit.
       sahsiah murid.          murid dapat    disiplin seperti
                        dikurangkan    vandalisme,                           ST3. Lawatan disiplin ke rumah pelajar.
                        sehingga ke    buli, merokok,
                        tahap sifar    berdua-duaan                           ST4. Semua guru cakna disiplin.
                                  dll merosot.
                                                                  ST5. Memperkasa unit kaunseling untuk
                                                                  menangani kes-kes disiplin.

                                                                  ST6. Penglibatan penjaga.
                                                                                 43
                                  PELAN TINDAKAN 1

      1        STRATEGI 1    Kem Bina Sahsiah Untuk Pelajar Berisiko Tinggi daripada segi disiplin.

               OBJEKTIF     Mengurangkan kes salahlaku berat dan sederhana sehingga ke tahap sifar

Bil  Program / Projek       Tanggungjawab      Tempoh / Hari     Kos / Sumber        Output        KPI     Pelan Kontigensi
1.  Kem Bina Sahsiah   1.GPK HEM           3 hari 2 malam   RM: 500.00         Kesedaran murid   Bilangan kes   Kem dijalankan di
   High Risk      2.Unit Disiplin                  Sumber : PCG Sekolah –   terhadap kesan   disiplin berat  sekolah/pusat ko-
              3.Unit Kaunseling                 Peruntukan RIMUP dan    negatif salahlaku  dan sederhana   ko. Kawalselia oleh
              4.Unit Bina Insan                 Kaunseling.        disiplin      berkurangan    Pasukan Polis,
                                                     meningkat.              AADK, Pengurusan
                                                                        Felda dan PPDJ 2  STRATEGI 2     Kempen Jom Ke Sekolah
   OBJEKTIF      Menangani gejala ponteng sekolah . Memberikan kesedaran kepada pelajar untuk hadir sekolah sepanjang masa.


Bil       Program / Projek      Tanggungjawab     Tempoh / Hari    Kos / Sumber     Output      KPI       Pelan Kontigensi
2.   Kempen Jom ke Sekolah       1.GPK HEM       Sepanjang tahun   Tiada        Kesedaran    Bilangan kes Sebaran maklumat dari
                     2.Guru Tingkatan   berdasarkan               murid      ponteng   masa  ke  semasa di
                     3.Guru Kaunseling.  rekod kehadiran             terhadap     sekolah   perhimpunan pagi.
                                murid.                 kesan negatif  berkurangan
                                                    ponteng
                                                    sekolah
                                                                                 44
3   STRATEGI 3   E-Disiplin : Perlaksanaan program e-Disiplin sepenuhnya.
   OBJEKTIF    Mengawal kes salahlaku disiplin melalui sistem merit – de merit berkomputer.

Bil    Program / Projek     Tanggungjawab     Tempoh / Hari    Kos / Sumber      Output     KPI        Pelan Kontigensi
3.  E-Disiplin         Unit Disiplin    Sepanjang tahun   RM: 500.00 untuk Kes-kes        Pelajar     Kerjasama penuh dari semua
                 Unit Kaunseling             membeli sistem e- disiplin       berminat    guru dan tindakan tegas dari
                 Semua guru.               disiplin.     menurun.       untuk      pentadbir sekolah.
                                     Peruntukan wang            membuat     Kefahaman yang jelas kepada
                                     SUWA                  kerja amal.   ibu bapa.


4   STRATEGI 4   Pemerkasaan Unit Kaunseling
   OBJEKTIF    Mewujudkan unit kaunseling berkesan untuk membantu mengurangkan gejala disiplin pelajar.

Bil    Program / Projek     Tanggungjawab     Tempoh / Hari    Kos / Sumber      Output       KPI        Pelan Kontigensi
4.  Nur Kasih         GPK HEM dan     Sepanjang tahun  Tidak perlu      Peningkatan   Kesedaran pelajar   Jalinan yang kukuh
                 semua guru                          kes-kes disiplin bertambah untuk    antara unit kaunseling
                 kaunseling.                          yang       lebih berdisiplin.  dengan unit disiplin
                                                dikaunselingkan.            sekolah.


 5  STRATEGI 5   Penubuhan Unit Kehadiran Pelajar
   OBJEKTIF    Mewujudkan unit pemantauan berkesan untuk membantu mengurangkan gejala ponteng pelajar.

Bil     Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari     Kos / Sumber     Output       KPI      Pelan Kontigensi
5.  Sifar Ponteng          GPK HEM,semua     Sepanjang tahun   Tidak perlu     Mengesan    Bil kes   Jalinan yang kukuh antara
                   guru tingkatan dan                       pelajar yang  ponteng   PIBG dan Biro Pendidikan
                   s/u unit kehadiran                       terlibat dengan berkurangan. Felda.
                                                   gejala ponteng.


                                                                               45
                                      PELAN STRATEGIK 2

SEKOLAH      :  SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG.
UNIT/BIDANG    :  PENGURUSAN BINA INSAN DAN HEM

 BIDANG/     ISU-ISU    MATLAMAT                              SASARAN                    STRATEGI
                         OBJEKTIF      KPI
 FUNGSI    STRATEGIK    STRATEGIK                     TOV  2010 2011 2012 2013 2014 2015              (INITIATIVES)

Pengurusan  Pengurusan   Memantapkan   Memastikan    Bilangan     70%  75%  80%  85%   90%  95%  100%  ST1. Program smart solat kepada pelajar.
Bina Insan  bina insan   pengurusan   elemen      pelajar yang
       murid yang   bina insan   penghayatan    bersolat                            ST2. Solat dzohor berjemaah.
       kurang mantap  untuk      islam dan moral  bertambah.
       menjejaskan   membentuk    diamalkan oleh                                  ST3. Solat hajat bulanan dan bacaan yasin.
       pembentukan   sahsiah dan   pelajar sekolah  Budaya hormat
       sahsiah dan   akhlak murid.  ini.       menghormati                           ST4. Tazkirah mingguan.
       akhlak murid.                   semakin subur.
                                                                ST5. Ihya Ramadhan.
                                Budaya
                                bersyukur                            ST6. Bimbingan rohani berterusan.
                                meningkat.
                                                                ST7. Program TADARUS Al-Quran.

                                                                ST8. Sambutan hari-hari kebesaran islam.
                                                                                46
                               PELAN TINDAKAN 2

1   STRATEGI 1   Program Smart Solat kepada pelajar asrama dan pelajar yang masih tidak pandai sembahyang.
   OBJEKTIF    Meningkatkan jumlah pelajar bersolat dan menuju kesempurnaan solat.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber    Output     KPI     Pelan Kontigensi
1.  Program Smart Solat Fardhu dan GPK HEM dan     Sepanjang tahun  Tidak perlu    Jumlah pelajar Jumlah    Kerjasama      dengan
   Solat Sunat.          Unit Bina Insan   Setiap rabu              bersolat    pelajar yang pengurusan     asrama
                   serta Unit      sebelum aktiviti           bertambah.   pandai    sekolah dan jawatankuasa
                   Kaunseling.     kokurikulum.                     bersolat   panitia Pendidikan Islam.
                                                        bertambah.
2   STRATEGI 2   Solat Hajat dan Bacaan Yasin Bulanan
   OBJEKTIF    Meningkatkan kesedaran bermunajat kepada Allah dan meningkatkan bilangan pelajar yang boleh baca yasin.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber     Output     KPI     Pelan Kontigensi
2.  Solat Hajat Bulanan dan Bacaan Unit bina Insan dan Setiap      Tidak perlu      Jumlah pelajar Jumlah    Kerjasama     dengan
   Yasin             Panitia Pendidikan perhimpunan pagi             bersolat    pelajar yang jawatankuasa   panitia
                   Islam        jumaat. Sepanjang            bertambah.   pandai baca pendidikan Islam
                             tahun                         yasin
                                                        bertambah.
                                                                          47
 3  STRATEGI 3   Tazkirah Mingguan – hari jumaat
   OBJEKTIF    Meningkatkan kesedaran pelajar berkaitan dengan kemurnian hidup yang diredhai Allah.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber     Output     KPI      Pelan Kontigensi
3.  Program Tazkirah Mingguan    GPK HEM dan     Sepanjang tahun  Tidak perlu    Jumlah pelajar  Peningkatan Kerjasama dengan unit
                    Unit Bina Insan   Setiap pagi             yang       kesedaran  disiplin untuk mengawal
                    serta Unit     perhimpunan             mendengar    pelajar   selia pelajar di medan
                    Kaunseling.     jumaat.               tazkirah           perhimpunan.
                                                bertambah
 4  STRATEGI 4   Ihya Ramadhan.
   OBJEKTIF    Meningkatkan kesedaran kepentingan Ramadhan kepada kehidupan manusia.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber    Output     KPI      Pelan Kontigensi
4.  Ihya Ramadhan          Unit bina Insan,  Sepanjang bulan  Tidak perlu    Jumlah pelajar  Surau    Kerjasama     dengan
                    Unit Kaunseling   Ramadhan               yang       sekolah   jawatankuasa masjid Felda
                    dan panitia                       menyertai    sentiasa
                    pendidikan Islam.                    program ihya   dikunjungi
                                                ramadhan     pelajar.
                                                bertambah.
                                                                           48
                                    PELAN STRATEGIK 3

SEKOLAH      :  SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG.
UNIT/BIDANG    :  PENGURUSAN BINA INSAN DAN HEM


 BIDANG/     ISU-ISU  MATLAMAT                              SASARAN                    STRATEGI
                      OBJEKTIF       KPI
 FUNGSI    STRATEGIK  STRATEGIK                    TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015               (INITIATIVES)

Pengurusan  Pengurusan  Memantapkan  Memastikan    Salahlaku disiplin 30%  25%  20%  15%   10%  5%  0%  ST1. Program spot chek berkala.
HEM      Asrama yang pengurusan   elemen budaya  pelajar asrama
                                                              ST2. Setiap tindakan disiplin dimaklumkan
       masih lemah asrama     hidup      berkurangan.
                                                              terus kepada penjaga.
       menyebabkan        cemerlang di
       budaya hidup        asrama      Pengurusan masa                         ST3. Solat hajat dan bacaan yasin mingguan.
       cemerlang         diamalkan    pelajar asrama
                                                              ST4. Kelas mengaji Al-Quran.
       yang            secara      menjadi lebih
       sepatutnya         berterusan.   sistematik.                           ST5. Smart solat dan arahan wajib solat
       diamalkan                                                  berjemaah
       oleh pelajar        Pelajar asrama  Budaya
                                                              ST6. Prep class pelajar asrama.
       asrama masih        mendapat     bersyukur
       terlalu          sekurang-    menjadi lebih
                                                              ST7. Memperketatkan sistem kawalan dan
       longgar.          kurangnya 2A   subur.
                                                              keluar-masuk pelajar asrama.
                     dalam setiap
                     peperiksaan.   Rutin harian                           ST8. Lawatan dan motivasi pelajar asrama.
                             asrama menjadi
                                                              ST9. Mengadakan Bilik Elit.
                             lebih terurus.
                                                              ST10. Mengadakan Sambutan Hari Lahir secara
                             Bilangan pelajar                         bulanan untuk pelajar asrama
                             asrama
                                                              ST11.Mengadakan pertandingan aktiviti
                             mendapat A
                                                              permainan antara pelajar asrama.
                             dalam
                             matapelajaran                          ST12. Mengadakan pertandingan keceriaan
                             bertambah     40%  50%  60%  70%  80%   90%  100% antara bilik asrama.
                                                                               49
                               PELAN TINDAKAN 3

 1  STRATEGI 1   Asrama sebagai pusat pembinaan sahsiah yang baik.
   OBJEKTIF    Membentuk peribadi pelajar asrama agar mempunyai akhlak yang baik.


Bil     Program / Projek     Tanggungjawab    Tempoh / Hari    Kos / Sumber    Output      KPI       Pelan Kontigensi
1.  Asramaku Rumahku.       GPK HEM,      Sepanjang tahun   RM:3,000.00    Jumlah salah   Pelajar     Kerjasama erat dengan
                   Unit Asrama,              Sumber:      laku disiplin  mematuhi    unit   bina   insan,
                   Unit Bina Insan             Peruntukan    pelajar asrama  peraturan    kaunseling, disiplin dan
                   serta Unit               asrama      berkurangan   asrama     kurikulum sekolah.
                   Kaunseling.                                dengan baik   Pemantauan   berterusan
                                                                oleh GPK HEM 2  STRATEGI 2   Solat Hajat dan Bacaan Yasin Mingguan – Malam Jumaat
   OBJEKTIF    Meningkatkan kesedaran bermunajat kepada Allah dan meningkatkan bilangan pelajar yang boleh baca yasin.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber     Output     KPI       Pelan Kontigensi
2.  Solat Hajat dan Bacaan Yasin  Unit bina Insan dan Sepanjang tahun  Tidak perlu    Jumlah pelajar Jumlah    Kerjasama    dengan
   Mingguan.            Unit Kaunseling.  Setiap malam             bersolat    pelajar yang jawatankuasa   panitia
                             jumaat.                bertambah.   pandai baca pendidikan Islam.
                                                        yasin
                                                        bertambah.
                                                                            50
3   STRATEGI 3   Program Spot Chek Berkala – Pelajar Asrama Lelaki dan Perempuan.
   OBJEKTIF    Meningkatkan kesedaran pelajar asrama supaya sentiasa mematuhi peraturan asrama sekolah.


Bil     Program / Projek     Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber     Output     KPI      Pelan Kontigensi
3.  Program Spot Chek berkala   GPK HEM dan    Sepanjang tahun    Tidak perlu    Jumlah pelajar  Peningkatan Kerjasama dengan unit
                   Unit Disiplin dan                     yang       kesedaran  disiplin sekolah untuk
                   Pengurusan asrama                     melanggar    pelajar   melakukan spot chek yang
                                                peraturan          sistematik dan berkesan.
                                                asrama
                                                berkurangan.4   STRATEGI 4   Lawatan Bench Marking ke sekolah yang cemerlang asramanya.
   OBJEKTIF    Meningkatkan kesedaran dan pendedahan budaya hidup cemerlang pelajar asrama sekolah.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari    Kos / Sumber    Output     KPI      Pelan Kontigensi
4.  Lawatan Bench Marking.     Pengurusan     1 kali setahun.  RM: 2,000.00    Jumlah pelajar  Budaya    Kerjasama dengan    unit
                   asrama.                Sumber:      yang       hidup    kaunseling.
                                       Peruntukan     menyertai    cemerlang
                                       asrama dan     lawatan     pelajar
                                       kutipan pelajar.  bertambah.    asrama
                                                         sekolah lain
                                                         dicontohi.
                                                                           51
5   STRATEGI 5   Lawatan Motivasi kecemerlangan
   OBJEKTIF    Meningkatkan kesedaran dan mewujudkan persaingan pelajar asrama sekolah.


Bil     Program / Projek     Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber     Output      KPI     Pelan Kontigensi
5   Lawatan Menghargai       Pengurusan     1 kali setahun.  RM: 3,000.00     Jumlah pelajar  Bilangan  Kerjasama dengan    unit
   kecemerlangan pelajar asrama  asrama.                Sumber:       yang       pelajar   kaunseling.
                                      Peruntukan      menyertai    mendapat A
                                      asrama dan      lawatan     dalam
                                      kutipan pelajar.   bertambah.    peperiksaan
                                                         bertambah.6   STRATEGI 6   Malam Anugerah Kecemerlangan Asrama
   OBJEKTIF    Memberi penghargaan dan meningkatkan budaya hidup cemerlang pelajar asrama sekolah.


Bil     Program / Projek     Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber     Output      KPI     Pelan Kontigensi
6   Malam Anugerah         Pengurusan     1 kali setahun.  RM: 5,000.00     Jumlah pelajar  Bilangan   Kerjasama dengan   unit
   Kecemerlangan Asrama      asrama.                Sumber:       yang memberi   pelajar yang kaunseling.
                                      Peruntukan      sumbangan    memegang
                                      asrama        dan mewakili   jawatan dan
                                                 asrama dalam   mewakili
                                                 aktiviti     sekolah
                                                 bertambah    bertambah
                                                                           52
 7  STRATEGI 7    Mengadakan Bilik Elit
            Menghargai pelajar yang menunjukkan kecemerlangan dalam peperiksaan dan meningkatkan persaingan untuk cemerlang semasa
   OBJEKTIF
            peperiksaan.


Bil      Program / Projek     Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber   Output     KPI      Pelan Kontigensi
7   Bilik Elit            Pengurusan      Sepanjang Tahun. RM: 5,000.00    Jumlah pelajar Pelajar   Kerjasama dengan    unit
                    asrama.                Sumber:      mendapat A   asrama    peperiksaan.
                                       Peruntukan     meningkat   mendapat
                                       asrama dan            ’Straight A’
                                       kutipan pelajar.
8   STRATEGI 8    Sambutan Hari Lahir pelajar asrama
   OBJEKTIF     Memberi penghargaan dan mewujudkan perasaan kasih sayang pelajar asrama kepada pihak pengurusan asrama


Bil      Program / Projek     Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber   Output     KPI      Pelan Kontigensi
8   Sambutan Hari Lahir       Pengurusan      12 kali setahun.  RM: 1,200.00   Jumlah pelajar Vandalisme Kerjasama dengan     unit
                    asrama.                 Sumber:     yang memberi di asrama   kaunseling.
                                        Peruntukan    sumbangan   berkurangan
                                        asrama      dan mewakili
                                                asrama dalam
                                                aktiviti
                                                bertambah
                                                                          53
9   STRATEGI 9   Pertandingan Permainan Bulanan
   OBJEKTIF    Menggalakkan aktiviti bersukan sebagai budaya hidup pelajar asrama sekolah.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab     Tempoh / Hari   Kos / Sumber      Output     KPI      Pelan Kontigensi
9   Pertandingan Permainan     Pengurusan      Januari-Julai   RM: 1,000.00   Jumlah pelajar    Bilangan  Kerjasama  dengan unit
                   asrama.                 Sumber:      yang bersukan    pelajar   unit PJK.
                                       Peruntukan    dan mewakili     asrama yang
                                       asrama      asrama dalam     mewakili
                                                aktiviti       sekolah
                                                sukanbertambah    bertambah10  STRATEGI 10   Pertandingan Keceriaan Bilik Asrama
   OBJEKTIF    Memberi penghargaan dan meningkatkan keceriaan bilik-bilik di asrama.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab     Tempoh / Hari   Kos / Sumber      Output     KPI     Pelan Kontigensi
10  Pertandingan Keceriaan Bilik  Pengurusan      Januari-Oktober  RM: 1,000.00     Keceriaan    Bilangan  Kerjasama dengan    unit
   asrama             asrama.                 Sumber:        bilik-bilik di  pelajar   keceriaan sekolah.
                                       Peruntukan      asrama      asrama yang
                                       asrama        meningkat    melakukan
                                                           vandalisme
                                                           berkurang.
                                                                             54
                                     PELAN STRATEGIK 4

SEKOLAH       :  SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG.
UNIT/BIDANG     :  PENGURUSAN BINA INSAN DAN HEM


 BIDANG/     ISU-ISU    MATLAMAT                             SASARAN                  STRATEGI
                          OBJEKTIF      KPI
 FUNGSI     STRATEGIK    STRATEGIK                    TOV  2010 2011 2012 2013     2014 2015        (INITIATIVES)

Pengurusan  Aktiviti RIMUP  Memantapkan   Memastikan    Pengurusan  85%  90%  92%  94%   96%  98%  100%
HEM      untuk       aktiviti RIMUP  elemen      HEM                              ST1. Perkemahan integrasi ko
       meningkatkan            perpaduan                                    kurikulum sekolah.
       perpaduan             diserlahkan                                   ST2. Sukan tahunan antara kaum.
       antara pelajar.          dalam setiap                                  ST3. Jamuan Sambutan AidilFitri
                         aktiviti RIMUP.
       Pengurusan    Memantapkan   Data SMM dapat         88%  90%  93%  95%  97%   99%  100%  ST1. Sistem kutipan data sekolah
       Data HEM     pengurusan    dikutip                                     secara piramid.
       terutamanya    data SMM     mengikut jadual                                 ST2. Sistem SMM dioperasikan oleh
       SSM tidak             dan ralat                                    semua guru tingkatan.
       begitu               semakin                                     ST3. Double cheking oleh guru
       sistematik dan           berkurangan.                                  penyelaras SMM sekolah.
       berkesan.                                                     ST4. Menyediakan sistem backup dan
                                                                 jalinan serta penyelarasan dengan
                                                                 guru data EMIS sekolah.
                                                                            55
                                 PELAN TINDAKAN 4

1   STRATEGI 1   Aktiviti RIMUP antara kaum.
   OBJEKTIF    Meningkatkan perpaduan dan saling mamahami antara pelajar yang pelbagai kaum – Membina Negara Bangsa.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber   Output     KPI      Pelan Kontigensi
1.  RIMUP.             GPK HEM,       Berkala      RM:2,000.00   Bilangan kes  Semangat    Kerjasama  erat dengan
                   Unit Bina Insan   Sepanjang tahun  Sumber : PCG   buli dan    perpaduan   FELDA    dan   unit
                   Unit kaunseling.   mengikut takwim  RIMUP      pergaduhan   antara     kaunseling
                             sekolah.              antara kaum  pelajar
                                               tiada.     pelbagai
                                                       kaum
                                                       bertambah.2   STRATEGI 2   Perlaksanaan kutipan data secara piramid.
   OBJEKTIF    Meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan data SMM.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari   Kos / Sumber    Output     KPI      Pelan Kontigensi
2.  SMM Tanpa Ralat.        Unit HEM       Sepanjang tahun  Tidak perlu   Data dikutip  Ralat     Kerjasama dengan semua
                   Penyelaras SMM    secara berkala           mengikut    berkurangan  guru tingkatan dan unit
                   Guru Tingkatan                     jadual dan   sehingga    disiplin sekolah.
                                               betul     zero defect.  Double cheking oleh
                                               maklumatnya.         penyelaras SMM dan GPK
                                                              HEM
                                                              Penyelarasan dengan guru
                                                              data EMIS sekolah.                                                                          56

								
To top