Docstoc

Perancangan strategik

Document Sample
Perancangan strategik Powered By Docstoc
					                                       PELAN STRATEGIK 1

SEKOLAH      :  SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG.
UNIT/BIDANG    :  UNIT KO KURIKULUM DAN KECERIAAN.

  BIDANG/    ISU-ISU    MATLAMAT                                  SASARAN                    STRATEGI
                         OBJEKTIF      KPI
  FUNGSI    STRATEGIK    STRATEGIK                   TOV    2010   2011    2012   2013   2014  2015      (INITIATIVES)

Pengurusan   Pengurusan   Memantapakan  Meningkatkan   Bilangan
Kokurikulum –  Kokurikulum   pengurusan   kejayaan     kejayaan                                     STI. Mengesan bakat dan
Pembangunan   yang kurang   kokurikulum   pencapaian    tempat 1                                     kemenjadian   murid  pada
Sukan Teras.  mantap     supaya dapat  pertandingan   hingga 3                                     peringkat awal – dari sekolah-
        menjejaskan   menjana     sukan teras di  di                                        sekolah feeder.
        usaha bagi   pembangunan   peringkat    peringkat
        pembangunan   modal insan   daerah dan    daerah.                                     ST2.   Mendapatkan khidmat
        sukan teras.  dalam sukan   negeri.                                              jurulatih luar jika perlu.
        Fokus kepada:  teras yang
                berfokus                   Peringkat
                kepada:                    Daerah                              ST3. Program latihan bermula
                1. Olahraga                                                  awal tahun dan berterusan
                                 Olahraga    Ke 5   Ke 3   N/Johan N/Johan   Johan   Johan Johan sehingga   tamat  penggal
                2. Bolasepak.
                3. S. Takraw                                                  pertama persekolahan
                                 B. Sepak  Penyertaan   -   Suku   Separuh  Ke 3   N/Johan Johan
                4. B. Jaring.                            akhir  Akhir
                5. B. Tampar                                                   ST4. Projek khas  bolasepak
                6. Silat                                                     daerah.
                                 S.Takraw  Penyertaan  Suku  Separuh Ke 3    N/Johan  Johan  Johan
                7.Catur                          akhir  akhir                    ST5. Post mortem dibuat
                                                                        selepas  tamat sesuatu
                                 Bola    Penyertaan  Suku  Separuh   Ke 3  N/Johan  Johan  Johan kejohanan.
                                 Jaring          akhir  akhir
                                                                        ST6.  Sokongan  berterusan
                                 Bola    Penyertaan  Suku  Separuh   Ke 3  N/Johan  Johan  Johan daripada pengurusan sekolah.
                                 Tampar          akhir  akhir
                                                                        ST7.    Persijilan  dan
                                 Silat     Johan   Johan   Johan   Johan   Johan   Johan Johan pengiktirafan kepada pelajar
                                                                        melalui anugerah khas sekolah
                                 Catur    Penyertaan  Ke 10   Suku   Separuh  Ke 3   N/Johan Johan dan nilai meritokrasi.
                                                  Akhir   Akhir

                                                                                  57
                                   PELAN TINDAKAN 1

1   STRATEGI 1    Program pengesanan bakat dan kemenjadian murid di SR Feeder.

   OBJEKTIF     Meningkatkan kejayaan pencapaian pertandingan kokurikulm di peringkat daerah.

Bil    Program / Projek       Tanggungjawab    Tempoh / Hari     Kos / Sumber     Output        KPI     Pelan Kontigensi
1.  Pengesanan Bakat.       GPK ko-ko.       1 minggu     Tiada         Pelajar   yang Bilngan pelajar  Jalinan yang kukuh
                   Unit sukan SMKLU                        berpotensi bagi yang berbakat    dengan   sekolah
                                                   7 sukan teras bertambah       rendah feeder.
                                                   dikesan   lebih          Program   secara
                                                   awal    untuk           karnival pada awal
                                                   diprogramkan             tahun bagi pelajar
                                                   latihannya.             tingkatan 1
 2   STRATEGI 2     Program latihan bersepadu dan terancang.
    OBJEKTIF      Membentuk pasukan yang sepadu dan terlatih di peringkat awal lagi.


Bil       Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari    Kos / Sumber   Output      KPI       Pelan Kontigensi
 2.  Latihan bersepadu dan       Unit sukan sekolah Sepanjang tahun   RM: 2,000.00    Pelajar     Pasukan   Kerjasama dengan unit
    terancang.                                 Jumlah PCG     sentiasa     dibentuk 3 disiplin, asrama dan belia
                                         Sukan       bersedia untuk  bulan    Felda Lepar Utara.
                                                   sebarang     sebelum
                                                   kejohanan dari  kejohanan
                                                   awal lagi    dijalankan.
                                                                              58
 3  STRATEGI 3   Karnival sukan dan permainan.

   OBJEKTIF    Penglibatan majoriti pelajar dalam aktiviti sukan bukannya segelintir sahaja.

Bil     Program / Projek       Tanggungjawab     Tempoh / Hari      Kos / Sumber    Output     KPI     Pelan Kontigensi
3.  Karnival Mini  sukan  dan GPK ko-ko    dan  unit 1 minggu.      RM 5 000.00    Penglibatan  Bilngan  atlit Mengadakan
   permainan.          sukan.           Bulan Mac/April.   Sumber : PCG Sukan menyeluruh  muda      kerjasama   dengan
                                          dan PIBG      pelajar.   bertambah.   unit-unit lain dan
                                                                   semua guru terlibat.
 4  STRATEGI 4   Projek khas Silat

   OBJEKTIF    Mewujudkan Silat Sekolah

Bil     Program / Projek       Tanggungjawab     Tempoh / Hari      Kos / Sumber    Output     KPI     Pelan Kontigensi
4.  Jaguh Silat          GPK ko-ko dan unit Sepanjang tahun RM 2 000.00       Penglibatan   Johan      silat Mengadakan
                   sukan.         mulai Jan 2010. Sumber : PCG Sukan pelajar berbakat daerah.        kerjasama   dengan
                   Jurulatih silat sekolah         sekolah      bertambah.               persatuan silat belia
                                                Wujudnya team             Felda Lepar Utara.
                                                elit silat
                                                                            59
                                       PELAN STRATEGIK 2

SEKOLAH       :  SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG.
UNIT/BIDANG     :  UNIT KO KURIKULUM DAN KECERIAAN.

 BIDANG/     ISU-ISU    MATLAMAT                                SASARAN                     STRATEGI
                          OBJEKTIF     KPI
 FUNGSI    STRATEGIK    STRATEGIK                   TOV     2010   2011  2012  2013  2014  2015       (INITIATIVES)

Pengurusan   Pengurusan   Memantapakan   Meningkatkan   Bilangan                                  STI. Mengesanminat dan bakat
Kokurikulum –  Kokurikulum   pengurusan    kejayaan     kejayaan                                  murid pada peringkat awal –
Pembangunan   yang kurang   kokurikulum   pencapaian    tempat 1                                  dari sekolah-sekolah feeder.
Unit Uniform  mantap     supaya dapat   pertandingan   hingga 3
        menjejaskan   menjana     sukan teras di  di                                     ST2.   Mendapatkan khidmat
        usaha bagi   pembangunan   peringkat    peringkat                                  jurulatih luar jika perlu.
        pembangunan   modal insan   daerah dan    daerah.
        Unit Uniform  dalam Unit    negeri.
        Fokus kepada:  Uniform teras
                yang berfokus                 Peringkat                            ST3. Program latihan bermula
                kepada:                    Daerah                             awal tahun dan berterusan
                1. Kadet Polis                                                sehingga  tamat  penggal
                2. KRS.              Kadet     Johan   Johan    Johan  Johan  Johan  Johan  Johan  pertama persekolahan
                3. PBSM              Polis
                4. Pengakap                                                  ST4. Projek khas Kadet Polis.
                5. Pandu             Pandu    Penyertaan Penyertaan  Ke 10  Ke 5  Ke 3  Ke 2  Johan
                Puteri              Puteri                                   ST5. Post mortem dibuat
                6. Puteri                                                   selepas  tamat sesuatu
                Islam                                                     perkhemahan

                                                                       ST6.  Sokongan   berterusan
                                                                       daripada pengurusan sekolah.

                                                                       ST7.    Persijilan  dan
                                                                       pengiktirafan kepada pelajar
                                                                       melalui anugerah khas sekolah
                                                                       dan nilai meritokrasi.
                                                                                 60
1   STRATEGI 1   Program pengesanan bakat dan minat pelajar

    OBJEKTIF    Meningkatkan kejayaan pencapaian pertandingan kokurikulm di peringkat daerah.

Bil    Program / Projek       Tanggungjawab     Tempoh / Hari    Kos / Sumber       Output         KPI      Pelan Kontigensi
1.   Pengesanan Bakat dan Minat GPK ko-ko.         1 minggu     Tiada           Pelajar   yang  Bilngan pelajar Program orintasi awal tahun
                 Penyelaras Unit                            berpotensi bagi   yang  berbakat bagi pelajar tingkatan 1
                 Pakaian Seragam                            setiap    unit  dan berminat
                 SMKLU                                 uniform dikesan   bertambah
                                                     lebih awal untuk
                                                     diprogramkan
                                                     latihannya.
 2   STRATEGI 2 Program latihan bersepadu dan terancang.
    OBJEKTIF    Membentuk pasukan unit uniform yang sepadu dan terlatih di peringkat awal lagi.


 Bil       Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari    Kos / Sumber     Output      KPI       Pelan Kontigensi
 2.   Latihan bersepadu dan       Penyelaras Unit   Sepanjang tahun  RM: 2,000.00     Pelajar     Pemantapan Kerjasama dengan PDRM
    terancang.             Beruniform               Jumlah PCG      sentiasa     Pasukan
                      SMKLU                  Sukan         bersedia untuk  dibuat   3
                                                     sebarang     bulan
                                                     aktiviti unit  sebelum
                                                     uniform dari   aktiviti
                                                     awal lagi    dijalankan.
                                                                                  61
 3  STRATEGI 3    Perkhemahan Bersepadu

   OBJEKTIF     Penglibatan majoriti pelajar dalam aktiviti perkhemahan bukannya segelintir sahaja.

Bil     Program / Projek       Tanggungjawab      Tempoh / Hari      Kos / Sumber    Output     KPI     Pelan Kontigensi
3.  Perkhemahan Bersepadu      Penyelaras Unit Uniform 3 hari 2 malam.    RM 5 000.00    Penglibatan  Menanam   dan Mengadakan
                               Bulan Julai      Sumber : PCG Sukan menyeluruh   melahirkan    kerjasama   dengan
                                          dan PIBG      pelajar.    semangat     semua unit uniform
                                                           kepimpinan    dan   semua  guru
                                                           dikalangan    terlibat.
                                                           palajar
                                                           bertambah.
 4  STRATEGI 4    Projek khas Kadet Polis

   OBJEKTIF     Mewujudkan pasukan Kadet Polis sekolah yang mantap

Bil     Program / Projek       Tanggungjawab      Tempoh / Hari      Kos / Sumber    Output     KPI     Pelan Kontigensi
4.  Pasukan Elit Kadet Polis    GPK ko-ko dan unit Sepanjang tahun RM 2 000.00      Penglibatan      Johan      Mengadakan
                   uniform        mulai Jan 2010. Sumber : PCG Sukan pelajar berbakat   pertandingan   kerjasama  dengan
                   Jurulatih unit uniform         daerah.      bertambah.      kadet   polis PDRM.
                                                Wujudnya       daerah.
                                                pasukan polis elit
                                                kadet polis
                                                                           62
                                PELAN STRATEGIK 2

SEKOLAH      :  SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG.
UNIT/BIDANG    :  UNIT KO KURIKULUM DAN KECERIAAN.

          ISU-ISU   MATLAMAT                           SASARAN                  STRATEGI
BIDANG/FUNGSI                 OBJEKTIF     KPI
         STRATEGIK   STRATEGIK                   TOV    2010 2011 2012 2013 2014     2015     (INITIATIVES)

Pengurusan Ko  Pengurusan  Memantapkan Memastikan    Johan                                ST1. Sesi ujibakat –
kurikulum    ko kurikulum KOKURIA   elemen    KO dalam                                pertandingan  dalaman
        Akademik         KURIA      pertandinga                             antara kelas atau kelab
        (KOKURIA)         dilaksanakan   n berikut di                            dan persatuan.
        tidak begitu       dengan      peringkat
        mantap          terancang agar daerah:                               ST2. Latihan menggilap
        menyebabkan        menjadi wadah                                   bakat dibuat lebih awal
        bakat,          untuk pelajar 1. Nasyid     Penyertaan  -  Ke 5  Ke 4  Ke 3  Naib Johan sekurang-kurangnya   3
        kemenjadian        memperkemban                              Johan    bulan      sebelum
        dan            gkan    bakat 2.Tadarus                             pertandingan.
        personality        dalam      Al-Quran    Penyertaan  -  Ke 5  Ke 4  Ke 3  Naib
        grooming         kepimpinan dan                             Johan Johan ST3.    Sesi    pra
        pelajar tidak       personaliti   3.Pertandin                            pertandingan di peringkat
        dapat           grooming.    gan ASAT.   Penyertaan  -  Ke 5  Ke 4  Ke 3  Naib    sekolah/zon
        diserlahkan.                                           Johan Johan
                                                               ST4.      Menyertai
                                                               pertandingan di peringkat
                                                               daerah.

                                                                ST5. Post mortem selepas
                                                                pertandingan.

                                                                ST6. Anugerah kepada
                                                                pelajar dan pengiktirafan
                                                                ko-ko.
                                                                        63
                               PELAN TINDAKAN 2

 1  STRATEGI 1   Sesi Uji Bakat KO KURIA
   OBJEKTIF    Memilih pelajar yang benar-benar berpotensi untuk dipilih mewakili sekolah.


Bil     Program / Projek      Tanggungjawab    Tempoh / Hari    Kos / Sumber      Output      KPI     Pelan Kontigensi
1.  Akademik KO KURIA.       GPK KO-KO,     Mac - Julai     RM:2,000.00      Jumlah pelajar  Johan bagi  Pemantauan  berterusan
                   Guru penyelaras             Sumber : Wang     yang menyertai  setiap    oleh unit ko kurikulum
                   persatuan dan kelab           Suwa – Ko-Ko     akademik     pertandingan sekolah.
                   yang terlibat.                        KOKURIA      yang
                                                  bertambah.    disertai.
2   STRATEGI 2   Anugerah KOKURIA.
   OBJEKTIF    Menghargai sumbangan pelajar untuk mengharumkan nama sekolah.


Bil     Program / Projek     Tanggungjawab    Tempoh / Hari    Kos / Sumber      Output      KPI      Pelan Kontigensi
2.  Malam Anugerah KOKURIA.    Unit ko kurikulum  Julai        RM: 1,000.00     Pelajar     Menggalakkan Kerjasama erat dengan
                  dan         1 malam/sabtu.   Sumber : SUWA     bersyukur dan  minat pelajar PIBG dan Felda setempat.
                  kelab/persatuan             ko-ko dan PIBG    berbangga    untuk terus
                  sekolah.                 serta FELDA.     dengan      terlibat
                                                  sumbangan    dengan
                                                  yang       aktiviti
                                                  diberikan.    KOKURIA.
                                                                             64
                                 PELAN STRATEGIK 3

SEKOLAH       :  SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG.
UNIT/BIDANG     :  UNIT KO KURIKULUM DAN KECERIAAN.

                                                                 STRATEGI
 BIDANG/     ISU-ISU      MATLAMAT                          SASARAN
                            OBJEKTIF   KPI                            (INITIATIVES)
 FUNGSI     STRATEGIK      STRATEGIK
                                       TOV 2010 2011 2012   2013  2014  2015
Pengurusan  Keceriaan      Meningkatkan     Meningkatkan Keceriaan 40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%  ST1. Mewujudkan zon
Ko      persekitaran    persekitaran     keceriaan:  fizikal                        kerja kepada pekerja
kurikulum  sekolah samada   fizikal  sekolah         bertambah                       swasta sekolah untuk
dan     di dalam atau    agar     lebih  1. Landskap menarik                         meningkatkan keceriaan
keceriaan.  luar bilik darjah  kondusif    dan  fizikal.   dan                          landskap secara bertema.
       tidak   begitu  selesa   untuk         selesa.                        Pertandingan  landskap
       kondusif untuk   melaksanakan     2. Keceriaan                            antara zon.
       meningkatkan    proses        bilik darjah.
       kualiti  proses  pengajaran dan                                      ST2.     Mengadakan
       pengajaran dan   pembelajaran     3. Keceriaan                            pertandingan keceriaan
       pembelajaran    berkesan.      bilik-bilik                             dan kebersihan kelas
       cemerlang.                khas.                                mengikut mingguan –
                                                             piala pusingan.
                           4. Mural dan
                           kata-kata                              ST3. Mengadakan gotong
                           hikmah.                               royong   menceriakan
                                                             keseluruhan  kawasan
                                                             sekolah termasuk bilik-
                                                             bilik khas.

                                                             ST4.   Projek   mural
                                                             sekolah – meningkatkan
                                                             keceriaan dan papan
                                                             tanda di sekitar sekolah.
                                                                        65
                                   PELAN TINDAKAN 3

 1  STRATEGI 1     Sekolah ceria, warga selesa.

   OBJEKTIF      Meningkatkan keceriaan sekolah bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk proses P&P.

Bil  Program / Projek      Tanggungjawab     Tempoh / Hari     Kos / Sumber        Output        KPI     Pelan Kontigensi
1.  Landskap bertema     GPK pentadbiran.     Sepanjang tahun  RM: 10,000.00       Menghasilkan landskap  Persekitaran Kerjasama erat dengan
                Pekerja swasta               Sumber: Syarikat swasta  yang menarik dan    yang kondusif syarikat swasta yang
                sekolah                  yang mendapat tander   berinformasi.      dan selesa.  mendapat tander sekolah.
                                     membersih kawasan
                                     sekolah.


2.  Pertandingan       GPK Ko-ko,        Sepanjang tahun  RM: 2,500.00       Mewujudkan kelas    Persekitaran Kerjasama erat dengan
   keceriaan kelas.     Guru-guru kelas              PCG Sekolah dan PIBG   ceria, bersih dan    yang kondusif PIBG sekolah.
                Unit keceriaan kelas.                        bermaklumat.      untuk proses
                                                              P&P.
3.  Projek mural sekolah   GPK ko-ko        Sepanjang tahun  RM: 5,000.00       Mewujudkan mural    Persekitaran Kerjasama erat dengan
                Unit Keceriaan.              PCG Sekolah.       yang berindentiti dan  yang kondusif PIBG sekolah.
                Guru-guru pendidikan                         berinformasi.      untuk proses
                seni.                                            P&P
                                                                               66
                                PELAN STRATEGIK 4

SEKOLAH      :  SMK LEPAR UTARA, 26400 BANDAR JENGKA PAHANG.
UNIT/BIDANG    :  UNIT KOKURIKULUM DAN KECERIAAN.

 BIDANG/     ISU-ISU     MATLAMAT                              SASARAN               STRATEGI
                          OBJEKTIF      KPI
 FUNGSI    STRATEGIK     STRATEGIK                   TOV  2010  2011  2012   2013  2014  2015   (INITIATIVES)

Pengurusan Pengurusan Fizikal  Meningkatkan   Memastikan    Kemudahan   50%  60%  70%   &0%   80%  90%  100%  ST1. Meningkatkan
Keceriaan sekolah   yang  Pengurusan    sekolah     fizikal ada,                           kemudahan fizikal
Fizikal  kurang  kondusif  Fizikal sekolah  memenuhi     berfungsi dan                          sekolah    secara
      dan bersistematik  khususnya     tahap    5  sempurna.                            berperingkat-
      menyumbang      kemudahan     bintang                                      peringkat  melalui
      kepada        asas    bagi  daripada segi                                   peruntukan PPD.
      ketidakberkesanan  meningkatkan   kemudahan
      proses P&P.     keselesaan    fizikal.
                pelajar   dan
                guru.       Memastikan    Kualiti                             ST2. Memastikan
                         perkhidmatan   perkhidmata  40%  50%  60%   70%   80%  90%  100%  perkhidmatan
                         swasta di    n swasta                             swasta berkesan
                         sekolah     bertambah.                            dab berkualiti di
                         memenuhi                                     sekolah.
                         syarat kontrak
                         yang                                       ST3. Memohon
                         ditetapkan.                                    peruntukan untuk
                                                                  membina dewan
                                                                  besar sekolah.
                                                                          67

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6115
posted:8/30/2010
language:Malay
pages:11