Docstoc

Swara yoga, adevăr sau mit?

Document Sample
Swara yoga, adevăr sau mit? Powered By Docstoc
					         1
Swara yoga, adevăr sau
    mit?

                 de Gavriil STIHARUL
    Sursa : http://leacdinraigavriilstiharul.blogspot.com/
                  2     dinioară, în vremurile de demult, au existat înţelepţi care

O    stăteau la sfat cu stelele, ascultau vrăjitul cântec al vântului
     ce-şi facea loc prin frunzişul copacilor sau mângaia gingaş
firele de iarba. Aceşti înţelepţi au învăţat apoi să-şi îndrepte atenţia
spre alt univers, infinit mai bogat şi mai fascinant, care era universul
lăuntric. Aici, se deschideau nebănuite privelişti, de-o frumuseţe
negrăită. Zvonuri vrajite veneau din adâncurile fiinţei lor, iar ei,
întelepţii, căutau să ia aminte şi să le desluşească. Astfel, au ajuns
să-şi cunoască şi să-şi înteleaga firea, să-şi citească organismul ca
pe o carte. S-au minunat în faţa înţelepciunii firii şi au înţeles multe
din tainele organismului. Si noi putem sa desluşim multe taine ale
organismului, dacă vom avea pasiunea şi răbdarea necesară să-l
cercetam. Şi, mai ales, să-l respectăm ! [1]
Vă propun să faceţi o experienţă. Să va observaţi curgerea respiraţiei
pe parcursul unui zile. Probabil sunteţi convinşi că răsuflarea curge
constant pe ambele nări. Veţi fi surprinşi să vedeţi că nu este aşa.
Răsuflarea fluctuează de la o nară la cealaltă, asemănător schiorului
ce face slalom printre obstacole. Schimbarea se produce în raport cu
perioadele zilei, cu alimentaţia, emoţiile, efortul fizic şi intelectual,
medicamentele etc. Cercetarea noastră se va axa pe fluctuaţia
respiraţiei de la o nară la cealaltă, precum şi controlul acestora pentru
a obţine efecte benefice pentru organism. Este o formă de yoga
foarte puţin cunoscută şi cu atât mai puţn practicată, căci cere o
mare abilitate din partea yoghinului. Este o yoga foarte precisă, bine
ţintită, care ţine seama cel mai mult de proprietăţile particulare ale
organismului. Se numeşte swara yoga şi s-ar părea că ar fi atât de
eficientă încât ar putea înlocui celelalte forme de yoga, considerate
ca fiind prea grosolane.

            Respiraţia care cântă

Din punct de vedere etimologic, cuvântul SWARA, înseamnă în
sanscrită sunet sau notă muzicală. În mod poetic şi alegoric, aerul
care parcurge căile respiratorii superioare cântă. Asemenea vrăjitului
flaut de trestie al lui Krishna. Într-o civilizaţie ca cea a inzilor, unde
însăşi viaţa pulsează melodic, respiratia este un imn sacru. Un imn
auzit poate doar de zei şi de câţiva iniţiaţi. Swara yoga este, aşadar,
o tehnică care controlează conştient acest flux de aer melodic. Şi
totodată se referă la realizarea conştiinţei cosmice. Este prima forma
                  3


de yoga, venita din negura vremurilor şi păstrată cu sfinţenie de marii
rishi ai Indiei [2].
Această neîntreruptă melodie, care este însăşi viaţă, pare a fi cântată
în acordurile unui dublu flaut. Un tub este în legătură cu nara stângă,
are culoarea albă-argintie şi se numeşte "ida" ( sanscr. ida= argintiu).
Celalalt tub se deschide la nara dreaptă, are culoarea roşie-arămie si
se numeste "pingala" (sanscr. pingala= roşiatic) [3]. Dacă am merge
cu alegoria mai departe, am putea considera că acest flaut dispune
de un număr de orificii, şapte la număr, care mânuite cu măiestrie
modelează sunetul. Aceste orificii ar putea fi numite roţi (sanscr.
chakra). Fiecare roată se roteşte fie în sensul orar (sensul acelor de
ceasornic), fie antiorar, într-o complexă maşinărie, asemănătoare
rotitelor dinţate ale solemnelor orologii [4].
Conform unor texte, bunăoară      "Shiva Swarodaya", schimbarea
fluxului respiraţiei de la nară la cealaltă se face în mod firesc, la un
interval de o oră (două "ghati" şi jumătate). După alte texte, intervalul
ar fi de o ora şi 20 de minute. Este evident că acest interval este
foarte relativ. Toţi swara-yoghinii sunt de acord ca există trei tipuri de
swara: stânga sau "vama" (atunci când fluxul de aer parcurge nara
stângă) , dreaptă sau "dakshina" (atunci când parcurge nara dreapta)
şi centrală sau "shunya" (atunci cand fluxul de aer curge în mod egal
prin ambele nări). Ultima durează foarte puţin. Când se realizează
swara centrală, aşadar când respiraţia curge simultan pe ambele
nări, se vorbeşte despre fluxul sushumnei. Se consideră că conştiinţa
depăşeşte starea de dualitate prin activarea celui de- al treilea tub de
flaut, nunit sushumna nadhi.
Dacă respiraţia curge timp de trei zile exclusiv pe una din nări, se
consideră că organismul are o problemă. Pentru swara-yoghini,
starea de sănatate a organismului este dată de corecta alternare a
fluxului răsuflării. Devierea de la acest ritm, este un semn de boală şi
pacientul trebuie îndrumat la medic. Excepţie face doar al treilea tip
de swara, care este caracteristic stării de transcedere a conştiinţei,
aşa numita eliberare (mukti). În lucrarea "Yoga sutra" a lui Patanjali
se numeşte contemplaţie (samadhi). Mai este cunoscuta sub numele
de starea de vid (sunya) etc [5].

            De la poezie la ocultism

De la această observaţie corectă, s-a ajuns la o mistica a practicii
swara, la o ocultare a ei. Un adevărat obscurantism bizar, care
                  4


fantazează nepermis de mult, swara yoga degenerând într-un
horoscop comercial. Bunăoară, se consideră că swara poate da un
răspuns ocult unei întrebări dificile sau poate face predicţii asupra
viitorului,astfel că un swara yoghin putând obţine puteri profetice
(vakya siddhi), inainte-vedere sau clarviziune (duradristhi) clarauz
(durasrute) si vedere subtila (suksmadristi) . Există o listă destul de
lungă asupra acţiunilor ce trebuie executate atunci când fluxul
respiraţiei se stabileşte la o nară sau la alta.
Iată câteva activităţi asociate fie cu ida sau cu pingala nadhi. Unele
dintre ele sunt hilare. Bunăoară, atunci când se efectuează actiunile
de mai jos, practicantul trebuie sa se asigure mai întâi că respiraţia
curge pe nara stângă. Astfel, organismul va fi în forma maximă, sau
sub bune auspicii (shubha), ceea ce va duce sigur la succes:
ingerare de băuturi fără alcool, urinare, sculare din pat, practicare
de activităţi mentale şi liniştite, precum      lecturi, vizionări de
spectacole, achizitionare de bijuterii, terenuri etc., desfăşurare de
activităţi caritabile, participare la practici religioase, ceremonii, luare
în căsătorie, legare de prietenii noi sau consolidare a celor existente,
iniţiere în orice domeniu, spunere de rugăciuni, recitare de mantre
[6], practicare a meditaţiei, a contemplaţiei, întâlnire cu un guru, cu
prietenii sau rudele, demarare de călătorii lungi [7], plantare şi
însămânţare, preparare de medicamente, tratare de boli incurabile,
compunere şi interpretare de arii muzicale, flirt, seducere de bărbaţi,
raport intim cu soţul şi naştere (în cazul femeilor) etc.
Dimpotrivă, dacă urmează să execute următoarele acţiuni,
practicantul va trebui să se asigure ca respiraţia curge pe nara
dreaptă:
activităţi fizice (munca fizică grea, sport, arte marţiale etc),ingerare de
băuturi alcoolice, nutriţie [8], defecaţie, lupte, fapte de eroism, turism,
hipism, ciclism, practicare de arte marţiale, vânătoare, participare la
şedinţe, dezbateri, controverse, redactare de texte, de documente,
trimitere de scrisori, comerţ (achiziţionare de bunuri pentru a fi
revândute), flirt, seducere de femei, raport intim cu soţia (în cazul
bărbaţilor) etc. Am lăsat deoparte unele activităţi de-a dreptul
scandaloase, pe care textele de swara yoga le reglementează. În
plus, se constată o anumită incoerenţă a unor acţiuni în raport cu
principiul swara stângă = activităţi feminine, gingaşe, de recepţie, de
colectare; swara dreapta = activităţi masculine, marţiale, brutale, de
emitere, de împrăştiere.
                  5


Practicantul trebuie să se mai asigure ca scularea din pat se face cu
piciorul corespunzător fluxului activ. Dacă pingala este activă, el va
păşi cu dreptul spre est sau spre nord. Dacă ida este activă, va păşi
cu piciorul stâng spre apus sau spre miazăzi. Activitatea cotidiană să
o înceapă atunci când constată swara stânga. Totodată, atunci când
ofera sau primeşte ceva, va fi atent sa folosească mâna care
corespunde fluxului activ. Femeia trebuie sa aibă grijă ca, atunci când
vrea să seducă un bărbat, nu numai respiraţia să curgă pe nara
stânga, ci şi acesta să se afle la stânga ei. Bărbatul se va îngriji ca
femeia să se afle la dreapta lui.
Un swara-yoghin nu se va încumeta să facă o baie în apă rece,
înainte sa se asigure că respiraţia este tranferată la nara dreapta. În
cazul unei bai cu apa fierbinte, va proceda invers.
De asemenea, mai trebuie să ţina seama şi de faptul că în zilele de
luni, miercuri, joi şi vineri predomină respiratia pe nara stangă, iar în
celelalte zile pe cea dreapta. Executarea unor acţiuni nepotrivite în
aceste zile ar fi de rău augur.
Toate cele enumerate mai sus conduc la concluzia ca degenerarea în
ocultism a avut loc ulterior, făcându-se cu anumite scopuri dubioase.
A rezultat o sumă de superstiţii ridicole. Din nefericire, chiar la noi
există din moşi strămoşi superstiţia cum că trebuie sa primim cu
mâna stângă şi să oferim cu cea dreaptă.
Mai raţională mi se pare recomandarea conform căreia ziua să fie
executată swara stângă, iar noaptea swara dreapta, ţinând seama
că fiziologia modernă a demonstrat că ziua predomină sistemul
nervos ortosimpatic, iar noaptea cel parasimpatic.
Dacă totuşi trebuie să execute una din aceste acţiuni enumerate mai
sus şi fluxul respiraţiei nu este stabilit la nara potrivită, un swara-
yoghin este sfătuit de catre guru să-l schimbe. Una din metode este
aceea de a folosi o cârjă de lemn lungă de cca 70 cm , numită "yoga
danda" or "hamsa danda" (sanscr. hamsa= numele unei mantre,
danda= baţ) . Cârja se plasează sub subsuoara opusă nării la care
vrem să transferăm fluxul respiraţiei. O metoda mai simpla consta în
astuparea cu un tampon de vată a nării pe care vrem să o scoatem
din funcţiune. Aceste metode au dezavantajul că nu ţin seama de
cazurie de guturai sau de rinită cronică, în care nările sunt în
permanenţă obstrucţionate. Noi am găsit că inspiraţia (puraka)
reprezintă echivalentul la swara stângă, iar expiraţia (rechaka) la
swara dreaptă, ceea ce ar corecta oarecum acest impediment.
                  6


Unii consideră că practica swara poate fi de un real folos în cazul
unor maladii. De pildă, în timpul unei crize, schimbarea respiraţiei pe
nara opusă ar fi salutară. Bunăoară, în crizele reumatice sau în
durerile de cap ar trebui sa se schimbe fluxul respiraţiei de la nara
dreaptă, care stimulează, la cea stângă, care sedează. Este evident
ca măsură, deşi popularizată de unii yoghini celebri [9] este paliativă.
Noi consideram ca aceasta practică nu ajuta prea mult, singura
soluţie sigură o reprezintă medicaţia alopată potrivită.


         Ce este adevarat la swara yoga?

Studiile ştiinţifice sunt puţine. Se citează raportul Dr. Khalsa din San
Antonio, Statele Unite ale Americii, care a făcut un EEG. Concluzia a
fost că respiraţia care curge pe nara stânga activează mai mult
jumătatea dreaptă a creierului şi viceversa.
De asemenea, s-a demonstrat faptul că în timp ce o jumătate a
creierul nostru este activă timp de 60 de minute, cealaltă este pasivă,
pentru ca apoi situaţia să se inverseze. Alţii au încercat să lege
fenomenul swara de sistemul nervos vegetativ, susţinând cum că
sistemul nervos simpatic alternează cu cel parasimpatic pe parcursul
a 24 de ore. Swara stânga a fost pusa în legătură cu sistemul nervos
parasimpatic, iar cea dreapta cu cel ortosimpatic.
Că la foarte puţini oameni există un echilibru relativ între cele doua
componente ale sistemului vegetativ, ne-o demonstrează şi numărul
mare de cazuri de distonie neurovegetativă existente. Acest
dezechilibru este constituţional, mai rar dobândit. Astfel, se poate
vorbi de constituţii simpaticotonice si vagotonice [10]. Indivizii normali,
adică eutonici vegetativi sunt foarte rari. Chiar şi la aceştia există
oscilaţii de prevalenţă între simpatic şi parasimpatic. Fiziologia a
demonstrat că dimineaţa şi ziua predomina simpaticul revigorant,
stimulant, tonic al proceselor vitale, către seara si noaptea devenind
prevalent parasimpaticul. Din aceasta cauză se produc, mai ales
noaptea, crizele viscerale, de astm bronşic, crizele biliare, accesul de
gută, alergiile, şocul anafilactic, atacurile de panică, depresiile,
obsesiile. Există şi cazuri când, deşi se află în echilibru, ambele
componente ale sistemului vegetativ sunt în hipotonie sau hipertonie.
Vedem, aşadar, cum, în practică, lucrurile stau mult mai complex
decât le prezintă primitivul şi ocultul text "Shiva Swarodaya".
                  7


Cu toate acestea, fenomenul swara yoga deschide un fecund câmp
de cercetare, şi constituie o provocare pentru oamenii de ştiinţă.
Studiile ştiintifice sistematice sunt puţine şi la început. Cert este ca
respiraţia reprezintă o mare necunoscută, fiind de-o complexitate
nebănuita şi nu trebuie văzută ca un banal schimb de gaze între
microcosmos şi macrocosmos. Totdeauna, în cazul unei tulburări,
răsuflarea este un strigăt de ajutor, poate primul şi cel mai dramatic
strigăt de ajutor al organismului. Acesta îşi strigă în graiul lui
suferinţa, printr-un cântec de jale, printr-o lamentaţie sfâşietoare. Ca
un cor antic ce se tânguie, împărtăşind tragicul destin al eroilor, prea
crud loviţi de ursită.    Formula respiratorie reprezinta, aşadar,
amprenta sănătăţii şi personalităţii noastre la un moment dat. Cum nu
există două amprente identice, nu exista respiraţii identice. Dacă se
va reuşi să se dovedească concludent că swara yoga este eficientă,
terapeutica s-ar putea îmbogăţi cu încă o metodă preţioasă şi
nepoluantă.
_____________________________________________________

1. Potrivit mitologiei hinduse, Shiva, în ipostaza de Adhinath (întâiul
guru), le-a revelat muritorilor ştiinţa swara prin intermediul dialogului
său cu Parvati, dialog ce a fost imortalizat în cartea "Shiva
Swarodaya}, biblia practicantului swara. "Revelaţia" trebuie luată în
sens alegoric şi nu mistic. Pentru omul vedic, întregul univers era
însufleţit, acest lucru fiind posibil datorita gândirii magice proprie
primitivului
2. Se crede ca Yoga swara este o ştiinta străveche, de peste zece mii
de ani, existând dinainte de perioada vedică.
3. "Shiva Swarodaya" mai foloseşte sinonimele "chandra nadi"
(textual: canalul lunii) şi "surya nadi" (textual: canalul soarelui).
4. Ideea că organismul ar putea funcţiona ca o maşinărie de ceas
era la modă în Europa în secolul al XVIII-lea, avându-şi originea în
lucrarea "L'homme machine" a filozofului francez iluminist Julien
Offray de La Mettrie (1709-l751). Renumitul yoghin B.K.S. Iyengar,
creatorul sistemului original "Iyengar yoga", foloseşte şi el aceeasi
expresie în cartea sa "Light on yoga".
5. Vezi "Hatha Yoga Pradipika", IV, 3-4: "Raja Yoga, samadhi,
unmani, manonmani, amaratwa, laya, tatwa, sunya, asunya, parama
pada, amanasska, adwaitama, niralamba, niranjana, jiwana mukti,
sahaja, turya sunt sinonime".
                 8


6. Mantra (sanscr. mantra = vrăjiorie, rugăciune, descântec) vers
sacru din imnurile vedice în cultura mitoreligioasă a Indiei; versurile
de tip mantra alcătuiesc categoria de scrieri samhita; de asemenea
mantra-pustika se numeşte orice carte de descântece. Dar din punct
de vedere teologic, mantra este de fapt o formulă de rugăciune
brahmanică (vezi Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală,
Ed, Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989).
7. Vezi "Shiva Swarodaya", versetul 59: " Este semn de bun augur,
atunci când plecarea de acasă coincide cu swara stângă […]".
8. Ibid. : "[...] De asemenea, este semn de bun augur când luarea
mesei coincide cu swara dreaptă".
9. Vezi Srimat Swami Shivananda Saraswati, "Yogic Therapy or
Yogic Way to Cure Diseases", Umashal Ashram, 1957.
10. Vezi A. Păunescu-Podeanu, Baze clinice pentru practica
medicală, Ed. Medicală, Bucureşti, 1981.


Notă: Acest eseu reprezintă o cercetare critică şi nicidecum o
pledoarie pentru swara yoga.

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:31
posted:8/27/2010
language:Romanian
pages:8