Ice Cream Zombieland by pkv14415

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Ice Cream Zombieland
           a secret cinema of Islamabad

Land: Pakistan

Fag: geografi, historie, engelsk, samfundsfag, religion og mediefag.

Beskrivelse:
Filmen har turneret i alverdens filmfestivaler, men hjemme i Pakistan er filmkulturen
uddød, censuren streng og biograferne ligger i ruiner. I Islamabad blev den sidste biograf
brændt ned af religiøse ekstremister, og nu er der ingen tilbage. Fra sin isbar i Islamabad,
der er tapetseret med horror-gadgets og plakater fra gulv til loft, spreder Omar budskabet
om sin zombiefilm, Hells Ground til pakistanske unge.


Form og funktion
Redskaber til filmanalyse kan findes på
http://www.emu.dk/tema/medier/index.html
og
http://www.mediefag.dk/ordbog.htm

Inddel filmen i afsnit.
Gør rede for filmens opbygning, dens dramaturgi: er der tale om berettermodel (et forløb),
bølgemodel (flere mindre forløb) eller andet? (se
http://www.emu.dk/tema/medier/gymnasiale/organisering/analysestrategier/index.html)
Filmen indledes med en tekstsekvens. Beskriv og begrund grafikken og lydsiden.
Hvordan formidler filmen billedet af den forfaldne biograf i Lahore?
Beskriv billed- og lydside i zombiefilmen.
Hvordan formidler filmen billedet af Omars isbar, herunder klipningen og lydsiden?
Beskriv den stigende spændingskurve, som sekvensen i zombieland rummer.
Hvordan føres vi naturligt over i næste sekvens med klip fra filmen?
Hvad illustrerer filmklippet i Fendis interview, og hvordan er billed- og lydside i dette klip?
I filmens interviews bruges både totalbilleder og nærbilleder; hvor og hvorfor?
Beskriv filmens sidste sekvens uden for biografen, og diskuter, hvad den illustrerer.
Hvilken type dokumentarfilm er der tale om? (se
http://www.cfje.dk/cfje/VidBase.nsf/4b13051d35e74553c12566dd0051a249/eadd1232eb5
44b09c12568bf0045ba9e?OpenDocument#3)
Hvad er filmens præmis? (om ”præmis” se http://www.mediefag.dk/filmanalyse.htm )

Indhold
Omar har produceret en film: beskriv dens handling.
Beskriv lokaliteterne for filmoptagelserne.
Hvordan opfatter Omar sit gensyn med lokaliteterne?
Hvad fortæller Fendi om filmsituationen i Pakistan?
Hvad kan film ikke vise?

Miljøbeskrivelser
Filmen viser os biografer i Pakistan: beskriv miljøet.
Hvorledes ser der ud i Omars bar?
Beskriv filmens øvrige miljøer.
Diskuter om filmen giver et realistisk billede af levevilkårene i Pakistan.

Perspektiver
Hvorledes er filmsituationen i Pakistan?
Hvorfor er film og biografer pressede?
Hvorledes kan Omar opfattes som en rollemodel?
Hvordan mødes traditionelle og moderne livsformer i landet?
Diskuter om det er muligt at holde moderne strømninger fra Europa og USA ude.
Diskuter brydningen mellem forskellige samfundsgrupper og holdninger.
Diskuter films rolle som forløser i en stivnet konfrontation.
Perspektiverne for en fredelig og demokratisk fremtid i Pakistan.

Baggrundsstof til belysning og forklaring af aktuelle forhold:
Find almene informationer om området vha. atlas.
Vha. Google-søgning kan findes oplysninger om Pakistan.
Aktuelt stof kan søges på Skolernes Databaseservice (http://skoda.emu.dk/) via skolens
adgang.
EMU om den tredje verden (http://www.emu.dk/3verden/)
EMU siderne for fagene (http://www.emu.dk/)
Danidas udviklingspolitik: http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/.
www.udviklingstal.dk giver adgang til Danidas programsamarbejdslande og andre ulande
samt aktuelt stof.
I The World Factbook kan findes oplysninger om lande:
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook.
Desuden findes leksika: http://www.leksikon.org.

								
To top