TOM TAT DE TAI 3

Document Sample
TOM TAT DE TAI 3 Powered By Docstoc
					               FINANCIAL CRISIS           BÀI TÓM TẮT ĐỀ TÀI SỐ 3

     TẠI SAO CHÚNG TA RƠI VÀO TÌNH TRẠNG SUY
  THOÁI ? KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH LÀ MỘT TRIỆU
     CHỨNG CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT CĂN BỆNH!


    NHÓM NGHIÊN CỨU TCDN 1 _ K32
    NGÔ ĐỨC CHIẾN
    PHAN DUY PHÚC
    NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
    LÊ HỒNG HIẾU


               BÀI TÓM TẮT

    Thế giới ngày càng phát triển, sự đổi mới và phát triển tăng lên nhanh
chóng trong các lĩnh vực truyền thông, giao thông vận tải đã đưa các quốc gia
xít lại gần nhau hơn. Có lẽ đó cũng đưa đến một quá trình tất yếu là toàn cầu
hóa.
    Ảnh hưởng của toàn cầu hóa không phải là một vấn đề đơn thuần, những
lợi ích hay những hậu quả mà toàn cầu hóa để lại là một điều cần suy ngẫm.
    Đứng trên một góc độ lạc quan, toàn cầu hóa, với sự phát triển trong công
nghệ truyền thông và giao thông vận tải hầu như đang trở thành chất xúc tác
mạnh cho kinh tế thế giới ngày nay.
NHÓM TCDN 1 _ K32                            Trang 1
               FINANCIAL CRISIS    Toàn cầu hóa không những thế mà còn tạo nên một sự tăng lên mạnh mẽ
trong việc cung cấp lao động hiệu quả cho thế giới phát triển, thúc đẩy các sự
kiện địa lý _ chính trị và công nghệ hóa cho toàn cầu.
    Thế nhưng toàn cầu hóa đã để lại những suy nghĩ mà chúng ta không thể
tưởng chừng được. Sự trỗi dậy của những nước có nền kinh tế mới nổi , các
nước đang phát triển, nơi mà nguồn cung lao động lớn, mà giờ đây nhờ quá
trình toàn cầu hóa diễn ra có thể cạnh tranh với lực lượng lao động của các nước
phát triển mà không cần di chuyển, và là nơi thừa thải nguồn lực tài chính lớn
hơn các nước phát triển bởi nền kinh tế mới nổi không thể thu hút nguồn tiết
kiệm thông qua đầu tư và tiêu dùng do chính hệ thống tài chính của họ còn yếu
kém.
    Chính điều này, động lực toàn cầu hóa đã đưa nguồn tiết kiệm các nước
đang phát triển đến với các nước phát triển, và đã gây nên việc di chuyển ồ ạc
nguồn vốn vào các nước phát triển, thế nhưng đứng trước bối cảnh này các nước
phát triển họ đã hầu như thất bại trong việc kiểm soát và gây ra sự mất cân bằng
tại nhiều tổ chức tài chính. Một sự mất cân bằng giữa các quốc gia đã được thể
hiện rõ nét thông qua những vấn đề này.
    Có phải chăng chính những vấn đề này đã dẫn đến khủng hoảng tài chính
và một cuộc đại suy thoái trầm trọng như ngày nay ?
    Chúng ta hãy cùng nhau chẩn đoán cho cuộc đại suy thoái này với xuất
phát điểm từ khủng hoảng tài chính là triệu chứng đầu tiên.
    Trước hết, chúng ta cần ghi nhớ rằng, khủng hoảng tài chính đang được
đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ, tạo động lực phụ
thuộc ngày càng chặt chẽ giữa các quốc gia thông qua mối liên kết thương mại
và dịch chuyển giữa các dòng vốn.
    Chính vì điều đó, có lẽ sự thâm hụt trong tài khoản vãng lai của quốc gia
này có thể là sự thặng dư đối với quốc gia khác.
NHÓM TCDN 1 _ K32                            Trang 2
               FINANCIAL CRISIS   Sự trỗi dậy về mặt kinh tế của các nước đang phát triển (như Trung
Quốc) đã đưa đến một quá trình gia tăng xuất khẩu hàng hóa sang các quốc gia
phát triển (như Mỹ). Đồng thời sự dịch chuyển của dòng vốn từ nước đang phát
triển sang nước phát triển , nơi mà người ta cho rằng hệ thống tài chính đã đủ
chuẩn mực. Chính điều đó, làm cho các hộ gia đình tại các nước phát triển (Mỹ)
thúc đẩy gia tăng tiêu dùng kể cả hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát
triển thông qua nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay thế chấp của mình.
   Có lẽ đó, vòng xoáy này đã đưa các quốc gia phát triển (Mỹ) phải đối mặt
với những khó khăn trong việc kiểm soát hệ thống tài chính vì sự quá bồng bột
trong việc cung cấp tín dụng dễ dàng cho người tiêu dùng. Thế giới đã mất cân
bằng từ hệ lụy này, khủng hoảng tài chính bắt đầu biểu hiện từ đây.
   Không thoát khỏi quá trình toàn cầu hóa, Trung Quốc, một quốc gia tại
Châu Á bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự thay đổi trong lĩnh vực thông tin liên lạc
và giao thông vận tải. Điều này thể hiện trong việc mở rộng nhu cầu xuất khẩu
sang các quốc gia khác trên thế giới. Và hơn hết đó là cho phép sự dịch chuyển
nguồn cung ứng lao động từ nơi này sang nơi khác và mở rộng dịch vụ thuê
mướn lao động thời vụ tại Trung Quốc.
   Và chính sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của trung quốc tại khu vực
Châu Á, nó đã nhanh chóng gây ra sức cạnh tranh ngày càng mãnh liệt so với
các quốc gia khác, những quốc gia mà từ trước đến nay đóng một vai trò quan
trọng trong việc làm đối tác thương mại với các quốc gia phát triển trên thế giới
(như Mỹ). Hơn bao giờ hết, lợi ích mà chính Trung Quốc đem lại cho các nước
phát triển đó chính là tiết kiệm được chi phí sản xuất, thông qua việc cung cấp
nguồn cung ứng lao động với giá rẻ, mà nguồn lao động này có thể làm việc
ngay tại nước nhà (Trung Quốc). Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến
cuộc sống của người dân các nước phát triển (Mỹ), một số lao động tại các nước
phát triển phải mất việc làm, bởi sự cạnh tranh từ nguồn cung ứng lao động tại
NHÓM TCDN 1 _ K32                             Trang 3
                FINANCIAL CRISISTrung Quốc. Tuy nhiên, đây là một điều đáng để nói đến nó, một sự thuê mướn
lao động với giá rẻ hơn tại Trung Quốc, giúp các nước phát triển giảm được chi
phí sản xuất đáng kể, thế nhưng những lực lượng lao động còn lại tại các nước
phát triển họ lại có cơ hội nhận được mức hưởng lợi cao1 hơn do việc gia tăng
trong tiền lương của họ.
     Mắc nối xin được đề cập tại đây, số lượng lao động bị mất việc tại các
nước phát triển chắc chắn phải có một cuộc sống kém hơn trước, do đó, việc chi
tiêu cho tiêu dùng phải giảm đi, thế nhưng một điều vô lý là tiêu dùng của các
lực lượng lao động này vẫn không thay đổi so với trước, thậm chí còn gia tăng
thêm. Đặc biệt là đối với nước Mỹ. Đây có phải là một trong những biểu hiện
dẫn đến khủng hoảng tài chính và cuộc suy thoái trầm trọng kéo dài bộc lộ hay
không? Chúng ta hãy cùng nhau bàn luận ngay sau đây!
     Một lần nữa, chúng tôi xin được nhắc lại rằng, sự lớn mạnh của Trung
Quốc không chỉ trong việc cung cấp nguồn cung lao động cho thế giới mà còn
chớp lấy cơ hội cho sự phát triển về mặt kinh tế cho chính mình thông qua việc
đứng trên một vị thế là đối tác thương mại của các quốc gia phát triển, chính lẽ
đó, việc gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc là điều không thể từ chối.
     Gia tăng xuất khẩu tại trung quốc, đi kèm với điều này đó là sự thâm hụt
tài khoản vãng lai của Mỹ ngày càng trầm trọng. Chúng ta cần phải chú ý rằng,
thâm hụt trong tài khoản vãng lai không có gì gọi là xấu, nếu biết sử dụng các
dòng vốn đi vào một cách có hiệu quả thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng,
nghiên cứu và phát triển, thế nhưng với Mỹ, thâm hụt tài khoản vãng lai lại xuất
phát từ việc gia tăng trong tiêu dùng của người dân Mỹ, hơn hết đó chính là việc
tiêu dùng không chính đáng, ngay cả những người mất việc làm, do sức mạnh1
  Xem mô hình tiền lương

NHÓM TCDN 1 _ K32                             Trang 4
               FINANCIAL CRISIScạnh tranh từ việc gia tăng nguồn cung ứng lao động tại Trung Quốc đã được đề
cập.
    Đứng trước bối cảnh này, đáng lẽ ra, Trung Quốc phải tăng giá đồng tiền
Nhân Dân Tệ của mình, nhưng Trung Quốc lại “đảo ngược suy nghĩ” so với
toàn thế giới, nhằm duy trì khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu.
    Hơn bao giờ hết, với những lợi thế Trung Quốc có được, cùng với đó là
chính sách khôn khéo của mình trong thương mại đã nhanh chóng đưa Trung
Quốc trở thành quốc gia có khoản dự trữ đồng tiền dollar Mỹ ngày một tăng lên.
Còn đối với Mỹ, thâm hụt tài khoản vãng lai ngày càng nhiều, đến mức các
phân tích kinh tế cho thấy rằng “tài sản dự trữ các nước trên thế giới như là một
phần GDP của Mỹ” , cùng với đó việc chi tiêu tiêu dùng lại càng không có xu
hướng giảm đi, bắt buộc mỹ phải nhanh chóng gia tăng các khoản vay nợ, cơ
hội tiếp theo cho các nước có lợi thế như Trung Quốc. Trung Quốc nhanh chóng
biến cơ hội này thành cơ hội đầu tư kiếm lời của mình thông qua việc cho vay
cũng như đầu tư vào các sản phẩm tài chính của Mỹ, như : trái phiếu kho bạc,
trái phiếu chính phủ, và một dần chia sẻ rủi ro các khoản đầu tư này với việc
đầu tư vào các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế của Mỹ.
    Hấp thụ chính xác lấy những nguồn vốn đầu tư này, dòng chảy các nguồn
vốn của các nước như Trung Quốc đi vào Mỹ thật sự đã đi về đâu để dẫn đến
kết cuộc là cuộc khủng hoảng tài chính như hiện nay ? Hãy cùng nhau bước vào
thị trường tài chính cũng như nền kinh tế của Mỹ để biết chính xác mọi chuyện!
    Người dân Mỹ chắc hẳn sẽ rất thích chi tiêu cho tiêu dùng, đây là một
điều mà tất cả mọi người dân trên thế giới đều biết về nước Mỹ. Vậy nguồn tài
chính lầy từ đâu cho vấn đề tiêu dùng này? Câu trả lời thỏa đáng nhất mà chúng
tôi đã tìm được đó là: sự gia tăng trong giá nhà ở của Mỹ và mức tiền lương mà
người Mỹ kiếm được từ công việc làm của họ.


NHÓM TCDN 1 _ K32                             Trang 5
                 FINANCIAL CRISIS         Sự gia tăng trong giá nhà Mỹ được lý giải từ việc các dòng vốn
         chảy vào Mỹ một cách ồ ạt thông qua đầu tư. Các quốc gia hưởng
         lợi từ quá trình toàn cầu hóa đã chuyển các nguồn lực tài chính dư
         thừa của mình vào Mỹ thông qua các kênh đầu tư ngày càng một
         đa dạng và gia tăng về quy mô cũng như số lượng. Nếu vào năm
         1994, Trung Quốc nắm giữ 18 tỷ $ tài sản của Mỹ (chủ yếu là đầu
         tư cho trái phiếu kho bạc), con số này đã gia tăng lên 92 tỷ $ vào
         năm 2000 (trong đó các thành phần kinh tế chiếm 20 tỷ $), nhưng
         đến năm 2007 con số này đã tăng lên gấp 10 lần, đạt mức 922 tỷ $
         chiếm lấy 25 % GDP của Trung Quốc (trong đó vốn chủ sở hữu và
         nợ “tập đoàn”2 chiếm một tỷ lệ khá cao, 376 tỷ $). Dòng vốn đầu tư
         cừ tiếp tục chảy vào Mỹ, các nhà tài chính của Mỹ sử dụng những
         khoản này cho người dân Mỹ vay thế chấp nhà cho việc gia tăng
         tiêu dùng của mình (đặc biệt là những người bị thất nghiệp từ hệ
         lụy toàn cầu hóa). Chính vì vậy thực chất các dòng vốn cuồi cùng
         đã được đổ vào thị trường nhà đất của Mỹ, dẫn đến kết cuộc là
         bong bóng nhà đất. Hệ lụy từ vấn đề này là khủng hoảng tài chính
         theo sau.
         Cùng với đó, người dân Mỹ căn cứ trên mức lương hưởng lợi từ
         công việc của mình để chii cho tiêu dùng. Trong thực tế, tiêu dùng
         đầu người của người dân Mỹ luôn vượt mức tiền lương hàng tháng
         cũng như tiền lương tích lũy được của mình. Và để đáp ứng lại cho
         nhu cầu chi tiêu quá mức này, người dân Mỹ đành phải đi đến với
         thị trường tài chính để vay mượn cho việc tiêu dùng của chính
         mình. Nợ nần ngày càng một gia tăng, dòng vốn vào Mỹ thông

2
  Xem chú thích số 1

NHÓM TCDN 1 _ K32                              Trang 6
                 FINANCIAL CRISIS         thoáng, điều này làm cho tài khoản vãng lai Mỹ ngày một thâm
         hụt. Tất cả những điều này, hầu như là do tín dụng giá rẻ cũng như
         chính sách thông thoáng trong việc cung cấp tín dụng của Mỹ.
         Khủng hoảng tài chính cũng được xuất phát từ chính vấn đề này.
     Tiếp tay cho việc vay thế chấp của người dân Mỹ đó là các sản phẩm tài
chính ( như : CDOs3 , SPVs4 , CDS5 , REPO6 , MBS7 … ) trên thị trường tài
chính của Mỹ đã tạo điều kiện cho họ tiếp cận với nguồn vốn vay một cách dễ
dàng, thậm chí ngay cả khi những người đi vay không đáp ứng đủ tiêu chuẩn
cho vay, nhưng dưới sự bảo trợ của Wall Street và các cơ quan đánh giá tín
dụng cũng đã giúp họ vay được nguồn tài chính mong muốn. Chính vì vậy, các
khoản nợ trong thị trường tài chính của Mỹ ngày càng một gia tăng.
     Không chỉ đơn thuần là vậy, như chúng tôi đã abn2 luận, hầu như dòng
vốn chảy vào Mỹ, được thị trường nhà đất hấp thụ một cách “trọn vẹn” thông
qua việc dùng nhà ở vay thế chấp. Thế là dẫn đến bong bong giá nhà đất, triệu
chứng khủng hoảng bộc lộ, suy thoái kéo dài là kết quả phải gánh chịu.
     Một điều mà chúng tôi không mong muốn phải đề cập cho chinh nước
Mỹ phải nghe rằng, bong bong nhà đất là một hậu quả khôn lường bởi mức độ
nghiêm trong của nó dành cho thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói
chung là cao hơn hẳn so với bong bong tài sản khác. Lý do cho chính vấn đề
này là tiền chuyển vào nhà đất sẽ tạo ra hiệu quả về giá lớn hơn. Ảo tưởng của
chính những người sở hữu nhà trong việc giàu có tăng lên trong giá nhà đất, và

3
  Xem chú thích số 2
4
  Xem chú thích số 3
5
  Xem chú thích số 4
6
  Xem chú thích số 5
7
  Xem chú thích số 6

NHÓM TCDN 1 _ K32                              Trang 7
               FINANCIAL CRISIShọ đã mạnh dạng sử dụng sự giàu có “ảo tưởng” này để gia tăng cho tiêu dùng.
Thế nhưng, và là một điều không thể từ chối, cũng giống như tất cả các loại
bong bóng khác, bong bóng giá nhà ở cuối cùng cũng phải kết thúc. Và đương
nhiên, hiệu quả tăng giá nhà lớn trong bong bong nhà đất thì kết thúc của nó
cũng phải gây ra một hậu quả nghiêm trọng thật sự. Đó chính là, hiệu quả
những của cải giữ việc chi tiêu tăng lên của người dân Mỹ đã biến mất. Các
kênh tài chính trung gian mà đổ tiền vào nhà ở cũng được đánh giá ở ở mức cao,
tình hình xấu đi khi bùng nổ bong bóng. Suy thoái, đây là điều mà người điều
hành thị trường tài chính Mỹ khó mà lèo lái để đưa con thuyền kinh tế của Mỹ
tránh khỏi.
   Tóm lại, như tất cả chúng tôi đề cập, như tài chính giá rẻ và giám sát
thiếu chặt chẽ trong việc cung cấp tín dụng cho vay của thị trường tài chính Mỹ,
đối với người dân Mỹ, trong việc gia tăng tiêu dùng, đã đưa đến khủng hoảng
tài chính, do đó, chỉ cần giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra
chúng ta sẽ thoát khỏi suy thoái kéo dài và trầm trọng. Thế nhưng, khủng hoảng
tài chính chỉ là triệu chứng, bởi những nguyên nhân đưa đến khủng hoảng tài
chính là những gì mà thật sự thế giới phải đối mặt. Tuy nhiên, thế giới có thể
khắc phục lấy những triệu chứng này để chấm dứt khủng hoảng tài chính thông
qua việc tìm ra được nguyên nhân cốt lõi đưa đến khủng hoảng tài chính. Đó là
nguyên nhân mà chúng tôi cho rằng, nó đã được ươm mầm từ sự vận hành và
phát triển của toàn thế giới trong một thể cân bằng thống nhất, không còn gì để
từ chối nó nữa, đó chính là quá trình toán cầu hóa, sự gia tăng nguồn cung lao
động của các nước đi sau (các nước đang phát triển) như chúng tôi đã dẫn nhập
trong bài viết này.
NHÓM TCDN 1 _ K32                            Trang 8
               FINANCIAL CRISIS   CÁC CHÚ THÍCH CHO BÀI VIẾT
     1) Nợ “Tập đoàn” (một số tài liệu khác gọi là chứng khoán tập
      đoàn) : Đây là một tổ hợp gồm nhiều khoản nợ mà người đi vay có
      thể vay như : trái phiếu , các giấy chứng nhận nợ , phiếu (giấy) hẹn
      trả nợ , các loại chứng khoán thương mại , chứng khoán tư nhân …
     2) CDOs (Collateralized Loan Obligation) : Là một loại của ABS
      (Asset Backed Securities : Tài sản được chứng khoán hóa) có giá
      trị và giá trị tiền phải chi trả nhận được từ danh mục những tài sản
      dưới mức thu nhập cố định.
     3) SPVs (Special Purpose Vehicle) : Là một thực thể hợp pháp (thực
      thể đó chính là các sản phẩm tài chính) được tạo ra nhằm thi hành
      một cách chính xác những mục tiêu cụ thể hoặc nhất thời.
     4) CDS (Credit Default Swaps) : Là hợp đồng hoán đổi quy định
      người mua chi trả tiền nhiều kỳ liên tiếp cho người bán.
     5) REPO (Repurchase) : Hoạt động mua lại các sản phẩm tài chính
      trên thị tường tài chính _ Trong một REPO điển hình , người nắm
      giữ chứng khoán (ngân hàng, người đi vay) sẽ tiến hành bán chứng
      khoán cho các nhà tài chính (người cho vay) với một mức giá thỏa
      thuận để có thể mua lại chứng khoán đó trong tương lai với mức
      giá thỏa thuận trên giá bán hiện tại.
     6) MBS (Mortgages Backed Securities) : Những khoản vay thế chấp
      được chứng khoán hóa.                  HẾT


NHÓM TCDN 1 _ K32                            Trang 9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:51
posted:8/26/2010
language:Vietnamese
pages:9