ALIEN ARF

Document Sample
ALIEN ARF Powered By Docstoc
					                ALIEN ARF
Vážení modeláři,
dostáváte do rukou stavebnici modelu letadla,která je výrobkem firmy SVOR.
Model je určen pro začátečníky a svými letovými vlastnostmi je ideální pro první
kroky při létání s motorovými,rádiem řízenými modely.

  Při sestavování modelu se řiďte stavebním výkresem a návodem. Balsové díly
lepte lepidlem na bázi nitrocelulosy (Kanagon, Bizon Hard,UHU Hard, atd.), k lepeni
překližky a Iaminátu použijte epoxidové lepidlo.

Křídlo: obě poloviny křídla slepíme epoxidovým lepidlem dle připraveného vzepětí.
Dbáme na to, aby křidlo nebylo zkroucené.

Trup: je laminátová skořepina 11, do které zalepíme motorovou přepážku 12 a
motorové lože 13-vyosené podle výkresu. Dále zalepíme poutací kolíky 14 a úchyty
serva 15. Nakonec přilepíme ocasní plochy seřízené podle výkresu. Nejdříve
výškovku a na ni poté směrovku. V místech lepení opatrně žiletkou odstraníme
nažehlovací fólii z výškovky a ze směrovky.

Dokončení: přilepíme serva,páky kormidel. Zhotovíme táhla 24 (pro táhlo směrovky
vypilujeme v horním potahu trupu oválný otvor jehlovým pilníkem). Upevníme motor
a nádrž 50-100 ccm,vrtule 200/100. Při pohonu elektromotorem doporučujeme
použít mikroserva a elektromotor řady 400 s reduktorem 1:1,5 ,vrtulí 200/100 a
napájet je ze 7-8 článků o kapacitě 500-700 mAh. Seřízení motoru je v obou
případech stejné (podle výkresu) a model vyvážíme. Těžiště je na nosníku křídla.

Zalétání: model nejprve hoďte z ruky rovně před sebe. Pokud zatáčí, seřiďte jej na
rovný let trimem na vysílači. Motor spouštějte podle pokynů výrobce. Start s
motorem v chodu nečiní problémy. Správně seřízený model začne ihned stoupat,
létá klidně i po zastavení motoru,což jej předurčuje pro výcvik začátečníků nebo
rekreační létání.


Seznam dílů: B.balsa P.překližka S.smrk

11  trup laminát     1       22  kormidlo    B.4    1
12  přepážka    P.3  1       24  táhla     S.5x5   2
13  mot. lože   P.4  1       25  e-motor.a.   P.3    1
14  kolíky     Buk6  2         RC páka kormidel     2
15  úchyt serv   S.   2         konc.vidlička      4
16  výškovka    B.4  1         letecká guma
18  kormidlo    B.4  1         dráty táhel
20  směrovka    B.4  2         stavební plán
   křídla                  stavební popis


Adresa výrobce:

Jan Svoboda SVOR Palackého 10, 410 02 Lovosice www.svor.cz
Tel.: 608 972 168