Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu by eeeda8994

VIEWS: 6,716 PAGES: 28

									                    HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
1.0 PENGENALAN


Sejarah perkembangan Bahasa Melayu perlu di lihat dari sudut etomologi kata ‘Melayu’.
Catatan Cina menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil
bumi kepada Maharaja Cina sekitar tahun 644-645 Masihi. Istilah Melayu dapat dilihat
dari dua segi iaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Bagi pengertian
pertama istilah ini merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di
semenanjung Tanah Melayu dan kawasan tradisional yang disebut sebagai gugusan
kepulauan Melayu. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh para pengkaji, Bahasa
Melayu didapati tergolong dalam filum bahasa-bahasa Austris yang mempunyai tiga
rumpun utama iaitu Austroasia, Tibet-China dan Austronesia.


Bahasa Melayu telah berkembang daripada status kuno kepada moden setelah melalui
beberapa proses penyerapan daripada bahasa-bahasa Sanskrit, Arab, Cina dan Inggeris.
Bahasa Melayu Kuno merupakan keluarga bahasa Nusantara dan berkembang dari abad
ke-7 hingga abad ke-13 sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa lingua franca.
Penuturnya terdapat di semananjung tanah Melayu, kepulauan Riau dan Sumatera.
Bahasa Melayu Kuno melalui zaman kegemilangannya semasa berada di bawah kerajaan
Sriwijaya. Pada abad ke -13 Bahasa Melayu Kuno beralih kepada Bahasa Melayu Klasik
dengan dibuktikan penemuan batu-batu bersurat seperti batu bersurat Minye Tujuh, Aceh
(1390). Bahasa Melayu klasik merupakan kesan langsung pengaruh agama Islam yang
berkembang dengan pesat bertunjangkan tulisan Jawi yang menggunakan aksara Arab.
Bahasa Melayu Klasik dikatakan mengalami zaman kegemilangannya semasa berada di
bawah Kerajaan Melaka. Bahasa Melayu Klasik mempunyai kesignifikannya tersendiri.
Bahasa ini dikatakan sebagai titik bermulanya Bahasa Melayu Moden.


Bahasa Melayu merupakan bahasa yang mempunyai bentuk yang amat sederhana dan
mudah menerima unsur asing. Sifatnya mudah dilentur buat memenuhi keperluan semasa
menjadikan Bahasa Melayu terpenting dalam sejarah bahasa-bahasa kepulauan Melayu.
Disebabkan sifat dan bentuk Bahasa Melayu yang diyatakan, maka mudahlah juga
Bahasa Melayu menerima penyerapan unsur-unsur asing seperti Arab dan bahasa
Inggeris khususnya.

                     1
                     HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
1.1 Faktor Menyebabkan Wujud Unsur Asing Dalam Bahasa Melayu

a)   Apabila lahir tamadun/ilmu baru, Bahasa Melayu terpaksa meminjam unsur
    asing untuk memberikan kefahaman kepada fenomena atau benda baru
    itu. Contohnya ketika agama Hindu mula memasuki alam Melayu banyak
    perkara baru yang berkaitan agama baru itu perlu diperjelaskan, lalu lahirlah
    pinjaman daripada Bahasa Sanskrit seperti syurga, neraka, sembahyang,
    puasa dan sebagainya. Kemudian apabila ilmu sains dan teknologi melahirkan
    benda serta ciptaan baru, Bahasa Melayu perlu meminjam perkataan
    Bahasa Inggeris seperti komputer dan televisyen.

b)  Ada juga perkataan Bahasa Melayu yang tidak menepati maksud bahasa
    asing, terutama bagi perkataan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Contohnya
    perkataan radio lebih tepat jika dibandingkan dengan tetuang udara. Juga
    perkataan riba lebih tepat berbanding bunga.

c)  Selain itu, sikap orang Melayu yang suka meniru bahasa asing juga
    menyebabkan wujud perkataan pinjaman seperti boikot (pulau), daddy
    dan mummy.
2.0 PENGARUH BAHASA INGGERIS

Sebelum Inggeris bertapak di Tanah Melayu, Bahasa Melayu menjadi satu-satunya
bahasa perantaraan bagi penduduk Negara ini. Bahasa Melayu mencapai kedududkan
yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan dan bahasa
pengantar di pusat pendidikan Islam.

Pengaruh bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu merupakan pengaruh paling ketara dan
paling meluas masa kini, dan lazimnya perkataan Inggeris dipinjam ke dalam bahasa
Melayu apabila tiada perkataan tempatan untuk menggambarkan situasi baru yang
memanggil satu panggilan khusus merujuk kepadanya. Contohnya perkataan sebegini
adalah konotasi(connoctation), kompromi(compromise) dan siri (series).      Tetapi


                      2
                          HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
kebingungan dan bantahan sering timbul apabila perkataan Inggeris yang diterima masuk
ke dalam Bahasa Melayu terlalu banyak sehinggakan ada yang bertindak sebagai
pengganti perkataan yang telah wujud.

Selain  daripada    itu,   terdapat   perkataan    yang   baru   dibawa      masuk    ke
dalam  bahasa   Melayu    dan   sering   digunakan    untuk   menyatakan      khususnya
konsep  moden     dan   istilah  sains  dan   teknologi   tetapi    ia   tidak   berumbi
dalam  masyarakat      Malaysia.   Kumpulan     itu  mengandungi        perkataan     yang
dipinjam dari bahasa Inggeris dan Belanda.Terutamanya perkataan Bahasa Inggeris
digunakan dalam istilah akademik dan sains yang diambil dari Eropah dan bilangannya
masih bertambah dengan pesatdalam bidang tersebut. Ini adalah kerana banyak istilah
bidang sains dan teknologi disebarkan oleh media massa bahasa Inggeris ke seluruh
dunia pada masa ini.      Contoh-contoh perkataan yang lahir dari pengaruh Inggeris
terhadap bidang Sains, Matematik dan Teknologi ialah:
Sains                Matematik                 Teknologi


  1. Atom                 1. lejar                1. logistik


  2. karbon                2. logik               2. enjin


  3. fosil                 3.aljebra               3.automatik
Melihatkan    itu,istilah    bahasa     Inggeris    agaknya     akan      menduduki
sebahagian   besar   dalam   kata   pinjaman    dalam   bahasa   Melayu      tetapi  ini
tidak  akan   berlaku    kerana    perkataan    tersebut   diterima      untuk   menunjuk
konsep baru, istilah sains dan bidang popular, oleh sebab itu agaknyaia mudah
dihapuskan    apabila    perkara    yang     lebih    baru   dan     maju    muncul
dan diambil masuk ke dalam bahasa tertentu pada masa hadapan.                            3
                       HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu, banyak pengaruh daripada dunia Melayu
telah menyerap masuk khususnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. Secara kasar kata
pinjaman Bahasa Inggeris dapat dikelaskan kepada dua golongan, iaitu kata-kata yang
telah meresap masuk sejak dahulu lagi. Kata-kata ini tidak dirancang pengambilannya.
Oleh itu, kata ini tidak menunjukkan ejaan yang seragam malah ada yang telah
disesuaikan dengan sebutan lidah Melayu misalnya preman, joli, buku, sekolah dan lain-
lain. Kumpulan kedua ialah kata-kata yang dirancang pengambilannya khususnya istilah.
Ejaan kata-kata ini lebih mirip kepada ejaan asal dalam Bahasa Inggeris misalnya asid,
aktiviti, diploma, kritik dan,lain-lain.


Kaedah penulisan kata pinjaman bahasa Inggeris ini mengikut pola yang telah ditentukan.
Pemilihannya tidak terbatas kepada umum sahaja tetapi juga meliputi istilah dalam
bidang khusus. Pola-pola tersebut ialah:

 a        tetap       a

 album              album
 plastic              plastik

 a        menjadi      e

 (bagi kata-kata yang telah lama terserap ke dalam BM)
 acre               ekar
 agent               ejen
 allowance             elaun
 apple               epal

 ai      menjadi    e

 campaign          kempen
 mail              mel                       4
                         HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
train             tren
mosaic            mosaik

kecuali bagi trailer tetap dieja trailer
au      tetap      au

audit      menjadi   audit
auditorium          auditorium
autonomy            autonomi

c (sebelum vokal a, u, o konsonan) dilafazkan sebagai (k) menjadi (k)

classic      menjadi       klasik
coat                    kot
cocoa                   koko
cube                    kiub

c (sebelum e, i, dan y) yang dilafazkan sebagai (s) menjadi (s)

ceiling       menjadi     siling
cent                  sen
circus                 sirkus

cc    menjadi   k

account          akaun
accordian         akordian

ch yang dilafazkan (c)     menjadi     (c)
                           5
                       HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
charge                 caj
chart                 carta
March                 Mac

ch yang dilafazkan sebagai (k) menjadi (k)

architect   menjadi    arkitek
mechanic           mekanik
scheme            skema

cl     menjadi   kl

classic         klasik
clinic          klinik
clause         klausa

kecuali class dan club menjadi kelas dan kelab

e      tetap    e

economy         ekonomi
electric         elektrik
emotion         emosi

e (yang tidak dibunyikan) pada akhir kata digugurkan

arcade    menjadi    arked
brake             brek
cake               kek
case             kes

e (yang tidak dibunyikan) pada akhir kata menjadi a
                        6
                     HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
caste       menjadi  kasta
note               nota
scale              skala

ea tetap ea

creative     menjadi  kreatif
gear              gear
ideal              ideal

ea yang dilafakan (i) menjadi i

beefsteak     menjadi  bifstik
cream              krim
peas              pis

kecuali sergeant menjadi sarjan

ee   menjadi   i

beer   menjadi  bir
jeep         jip
puree        puri

ei tetap ei

atheist     menjadi   ateis
protein             protein

kecuali receipt menjadi resit

eo tetap eo
                      7
                       HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
geometry    menjadi     geometri
neon               neon
stereo              stereo

eu tetap eu

neutral       menjadi   neutral
petroleum            petroleum

kecuali amateur dan museum menjadi amatur dan muzium

ew menjadi u

pewter    menjadi      piuter
screw              skru

kecuali stew tetap stew

f tetap f

fact      menjadi     fakta
focus              fokus
formal              formal

kecuali fiesta dan freeman menjadi pesta dan preman

g tetap g

gas    menjadi   gas
glass          gelas
goal           gol

kecuali bagi kata yang sudah lama terserap ke dalam BM seperti general,
margarine, giraffe menjadi jeneral, majerin, zirafah.

i tetap i

                       8
                       HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
individual  menjadi    individu
script            skrip
unit             unit

kecuali pencil menjadi pensel
i yang dilafazkan sebagai (ai) menjadi ai

file      menjadi    fail
pipe              paip
slide              slaid

ia tetap ia

dialect    menjadi         dialek
piano                  piano
radiator                 radiator

ie tetap ie

diesel     menjadi         diesel
oriental                 oriental
orientation               orientasi

kecuali bagi kata fiesta, plier dan science menjadi pesta, playar dan sains.

ie pada akhir kata menjadi i

calorie    menjadi         kalori
coolie                  kuli

io tetap io
                         9
                      HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
 polio      menjadi        polio
 radio                 radio
 studio                 studio
iu tetap iu

aquarium    menjadi   akuarium
premium           premium
stadium           stadium

ng tetap ng

congress   menjadi   kongres
singlet           singlet
dubbing           dabing

 o tetap o

 note      menjadi   nota
 editor           editor
 sector           sektor

 oa menjadi o

 boat      menjadi   bot
 cocoa            koko
 goal            gol

 oo yang dilafazkan (u) menjadi u


                        10
                    HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
monsoon   menjadi  monsun
cartoon           kartun
taboo             tabu


kecuali book menjadi buku

ou yang dilafazkan (u) atau (e) menjadi u

coupon    menjadi  kupon
journal           jurnal
soup            sup

ou yang dilafazkan (au) menjadi au

counter   menjadi  kaunter
pound            paun
accountant        akauntan

q menjadi k

quiz     menjadi    kuiz
squash         skuasy
squadron          skuadron

s tetap s

gas     menjadi  gas
stamp          setem
salad          salad

sc menjadi sk

scale    menjadi  skala
scope          skop
script         skrip

                    11
                      HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
sc dilafazkan (s) bagi science menjadi sains
sch menjadi sk

scheme    menjadi    skema
scolastic           skolastik

kecuali school menjadi sekolah

th menjadi t

ethics     menjadi   etik
marathon          maraton
theory            teori

u menjadi a

bus      menjadi    bas
custom            kastam
truck               trak

u tetap u

cushion    menjadi   kusyen
republic           republik
university          universiti

u yang dilafazkan (iu) menjadi iu
                      12
                       HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
cube     menjadi   kiub
fuse             fius
tube             tiub

ue di akhir kata menjadi u

glue     menjadi    glu
issue            isu

ue di akhir kata (selepas q atau g) digugurkan

antique    menjadi    antik
cheque            cek
catalogue           katalog

ui menjadi u

biscuit   menjadi   biskut
juice            jus
recruit           rekrut

v menjadi b (bagi kata-kata yang telah lama terserap ke dalam BM dan telah
mantap ejaannya)

governor    menjadi    gabenor
private               prebet
violin                biola

v tetap v

novel     menjadi    novel
vitamin            vitamin
university           universiti
                       13
                       HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
 x yang tidak terletak pada awal kata menjadi ks

 express    menjadi      ekspres
 maximum               maksimum
 sex                 seks

 tetapi x di awal perkataan tetap x seperti x-ray

y yang tidak terletak pada awal kata menjadi i
harmony    menjadi     harmoni
lorry               lori

y yang dilafazkan sebagai (ai) menjadi ai

style    menjadi    stail
type             taip
kecuali nylon menjadi nilon

z tetap z

zinc     menjadi     zink
zip              zip

Konsonan ganda menjadi konsonan tunggal

aggresive   menjadi     agresif
battery             bateri
lorry             lori

Kata yang terdiri daripada suku kata ditambah a di hujungnya

 lens      menjadi      lensa
 lymph              limpa
 pulpa              palpa                       14
                      HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
kecuali bag (beg), brake (brek), gas (gas), golf (golf) film (filem), plan (pelan)
KESIMPULAN


Bahasa Melayu telah mengalami evolusi sejak awal zaman hingga ke hari ini. Evolusi ini
berlaku kerana pertembungan budaya dengan bahasa-bahasa lain. Tidak ada bahasa di
dunia ini yang wujud secara homogen. Semua bahasa terpaksa melalui proses evolusi
yang mana komponennya adalah bahasa-bahasa lain. Evolusi ini berlaku dengan cara
saduran, penyerapan dan pengambilan sepenuhnya. Berkat proses evolusi ini, bahasa
Melayu mampu wujud sehingga ke hari ini dalam bentuk yang dinamis dan moden.
Bahasa Melayu tidak beku atau pupus kerana ia mampu membiak. Secara fitrah bahasa
Melayu itu dilengkapi dengan mekanisme pembiakan sehingga mampu mengharungi
peringkat-peringkat evolusi sehingga bermartabat di mata dunia sebagai satu daripada
bahasa-bahasa yang terbanyak penuturnya.
"Evolusi bahasa Melayu mencerminkan penerimaan kita dan dunia terhadap kewibawaan
bahasa Melayu - bahasa yang tidak mengalami evolusi mencerminkan bahasa yang beku
dan bakal pupus. Kewajipan kita melestarikan bahasa tercinta agar kita bertempat jangan
sampai tidak bertempat kerana pupus bahasa."
                       15
                    HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
3.0 ZAMAN PRAMERDEKA

Semasa Jepun memerintah Tanah Melayu dari tahun 1942 hingga tahun 1945, semua
jenis sekolah dipaksa tutup kecuali sebilangan kecilnya digunakan untuk mengajar
Bahasa Jepun. Selepas kembalinya tentera British dengan pembentukan Malayan Union
pada tahun 1946, kerajaan British cuba memperkenalkan polisi baru dengan menerima
Laporan Cheeseman sebagai dasar pelaksanaannya. Bagaimanapun, rancangan itu tidak
dapat dilaksanakan kerana kerajaan pada ketika itu terlalu sibuk dengan kerja membaik
pulih sekolah yang banyak mengalami kerosakan dalam masa pemerintahan Jepun.

Pada tahun 1946, selepas pembentukan Persekutuan tanah Melayu, kerajaan British
menubuhkan Jawatan Kuasa Pusat Penasihat Pelajaran untuk mengkaji polisi pendidikan
di bawah pentadbiran baru. Jawatankuasa itu kemudian mengemukakan laporan Holgate,
bagaimanapun cadangan Jawatankuasa itu ditolak oleh majlis Perundangan Persekutuan
kerana bantahan terhadap penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar yang
tunggal bagi semua sekolah di Persekutuan.

Semasa pentadbiran British, sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada empat
aliran , iaitu Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah Cina dan sekolah Tamil. Setiap
sekolah mempunyai bahasa penghantarnya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara
satu sama lain. Namun menjelang kemerdekaan, timbul kesedaran untuk mewujudkan
satu sistem persekolahan. Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji
sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan berikut:                       16
                     HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
   1. Laporan Barnes (1951) – menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum
    Melayu;
   2. Laporan Fenn-Wu (1951) – menyemak pendidikan kaum Cina;
   3. Ordinan Pelajaran (1952) – mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak
    sistem persekolahan kebangsaan; dan
   4. Laporan Razak (1956) – meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan
    untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua,
    Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan,
    sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah.

3.1 Penyata Barnes, 1950


Pada Ogos 1950, satu jawatankuasa yang diketuai oleh L.J. Barnes ditubuhkan bagi
mengkaji masa depan sistem pendidikan di Tanah Melayu. Setelah menjalankan kajian,
satu penyata yang dikenali sebagai Penyata Barnes disediakan dan dikemukakan kepada
Kerajaan British pada tahun 1951. Laporan Barnes mencadangkan perombakan segala
sistem pendidikan dengan menubuhkan dua jenis sekolah sahaja iaitu sekolah Melayu
dan Inggeris. Penyata ini mengandungi syor-syor yang dikemukakan oleh jawatankuasa
ini. Antara syor-syor ini ialah:

a.  Sekolah vernakular digantikan dengan sekolah kebangsaan.

b. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai
   kaum dan keturunan.

c. Sekolah rendah – Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

   Sekolah menengah – Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar.

d. Semua murid diberi pelajaran percuma di sekolah rendah selama 6 tahun.

e)  Meningkatkan kualiti guru, meningkatkan pencapaian pedagogi pelajar di maktab
   dan mencadangkan kurikulum latihan guru yang lebih bersesuaian.                     17
                      HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
f)  Mencadangkan apa-apa sahaja untuk membaiki pentadbiran, sama ada dengan
   menubuhkan Penguasa Pendidikan Tempatan atau badan tempatan dengan fungsi
   yang sama.

Penyata ini dibantah oleh kaum Melayu, Cina dan India. Kaum Melayu membantah

kerana kedudukan Bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar. Bagi Cina, sekolah
kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan Bahasa Cina yang mereka
banggakan. Orang India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan
sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan.

3.2 Laporan Fenn-Wu (1951)

Laporan ini disediakan berikutan rasa tidak puas hati terhadap Laporan Barnes. Diketuai
oleh Dr. Fenn (Setiausaha Kerja Bersekutu - Negara China) dan Dr. Wu (Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu). Mengkaji semula Laporan Barnes serta melayan kehendak
masyarakat Cina yang menganggap laporan tersebut bertujuan menghapuskan bahasa dan
budaya orang Cina. Terdapat beberapa cadangan yang dibuat, kemudiannya menjadi asas
kepada Ordinan Pelajaran (1952).

Terdapat beberapa syor di dalam Laporan Fenn-Wu. Antaranya ialah:

   i.   Sekolah vernakular dibenarkan berfungsi dan menggunakan tiga bahasa, iaitu
       Melayu, Cina dan Tamil, dan bahasa kebangsaan juga diadakan.
   ii.   Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan (Inggeris) dikekalkan.
   iii.  Sekolah-sekolah vokasional teruss dikembangkan untuk menampung
       keperluan tenaga pekerja mahir yang diperlukan untuk pembangunan negara.

Laporan Fenn-Wu ditolak oleh UMNO kerana tidak menguntungkan orang Melayu.
Laporan Fenn-Wu dikatakan memperkecilkan keupayaan Bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar.
                      18
                        HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
3.3 Ordinan Pelajaran, 1952


Ordinan ini diluluskan pada September, 1951, hasil dari Laporan Barnes dan Laporan
Fenn-Wu. Penyata ini telah membawa perubahan besar kepada susunan sistem pelajaran
Negara ini. Matlamat Penyata Pelajaran 1952 ialah:
     Untuk membekalkan dan mengekalkan pengetahuan, kemahiran dan perwatakan
     yang baik untuk tiap-tiap individu.
     Untuk menggalakkan dan membolehkan sesuatu kaum menyesuaikan diri dalam
     masyarakat berbilang bangsa di negara ini.
     Untuk berusaha membentuk warganegara yang bersatu di seluruh Negara yang
     terdiri dari berbagai kaum.


Melalui penyata ini, kerajaan British mencadangkan :

a.    Penubuhan dua jenis sistem persekolahan, iaitu satu sekolah yang mengunakan
     bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan satu lagi sekolah yang mengunakan
     bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar

b.    Kemudahan pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil jika terdapat permintaan dari
     ibubapa dengan bilangan murid 15 orang sebagai pelajar.

c.    Bahasa Inggeris akan menjadi pelajaran wajib bagi sekolah Melayu dan bahasa
     Melayu akan menjadi pelajaran wajib bagi sekolah Inggeris

Namun halangan dan masalah yang hadapi adalah :

a.    Kekurangan guru terlatih untuk sekolah kebangsaan

b.    Tentangan dari kaum Cina dan India terhadap bahasa pengantar kerana mereka
     mahukan bahasa ibunda mereka sendiri

c.    Kekurangan kewangan bagi pembiayan rancangan

Oleh itu, Jawatankuasa Khas sekali lagi mencadangkan :


                        19
                      HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
i    Pengunaan bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan secara beransur-ansur

ii    Pengunaan tiga bahasa di sekolah Cina dan Tamil secara beransur

iii   Menghadkan bilangan murid masuk ke sekolah Inggeris

iv    Penubuhan sekolah menengah vokasional

Pada bulan September 1952, satu jawatankuasa Penasihat Pusat ditubuhkan bagi
mengkaji Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu. Jawatankuasa ini mengesyorkan
beberapa cadangan yang kemudian diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran 1952. Antara
cadangannya ialah:

a.  Penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu
   sebagai bahasa pengantar.

b. Pelajaran selama 6 tahun dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sebagai
   bahasa pengantar di sekolah rendah.

c. Sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes dilaksanakan.

d. Sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan.

 Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya Darurat.3.4 Penyata Razak, 1956


Jawatankuasa Razak ditubuhkan pada 30 September 1955 untuk mengkaji Ordinan
Pelajaran 1952. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak bin Hussein.
Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada
bulan April 1956. Berikut ialah kandungan Laporan Razak:

   1. Sekolah Rendah                       20
                      HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
   a.  Keempat-empat sistem persekolahan dalam peringkat sekolah rendah akan terus
      diadakan, yang mana kurikulumnya akan dipinda dan disesuaikan dengan
      menyerapkan unsur-unsur kebangsaan di dalamnya.

   b.  Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) atau
      Sekolah Umum yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
      dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) atau Sekolah Jenis Umum iaitu
      meliputi sekolah Inggeris, Cina dan Tamil yang menggunakan Bahasa Inggeris,
      Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar.

   c.  Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris merupakan matapelajaran wajib bagi
      semua sekolah.

   d.  Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang
      mempelajari bahasa ibundanya jika terdapat permintaan dari ibubapa mereka
      dengan syarat mempunyai 15 orang atau lebih murid ingin belajar.

   e.  Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat
      latihan sepenuh masa setahun dan diikuti latihan separuh masa 2 tahun.

   f.  Untuk membentuk identiti yang sama bagi generasi berbilang bangsa yang akan
      datang, satu sukatan pelajaran yang sama harus digubal bagi semua sekolah
      rendah.  Isi kandungan buku-buku teks haruslah mengandungi unsur-unsur
      kehidupan di Persekutuan Tanah Melayu.

2.    Sekolah Menengah

   a.   Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah
      rendah (3 tahun), sekolah menengah atas (2 tahun) dansekolah pra-Universiti (2
      tahun).

   b.  Untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan, adalah dicadangkan satu
      jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
                       21
                      HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
      sebagai matapelajaran wajib. Murid-murid akan menduduki peperiksaan akhir
      yang sama.

   c.  Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama.

   d.  Bagi memasuki sekolah menengah rendah, mesti lulus Peperiksaan Masuk
      Sekolah Menengah. Murid-murid sekolah menengah rendah boleh memasuki
      sekolah menengah atas jika mendapat Sijil Rendah Pelajaran dengan gred yang
      baik.

3.    Sistem peperiksaan

   a.  Sekolah menengah rendah

      Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus
      Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas.

   b.  Sekolah menengah atas

      Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan Tanah
      Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate.

   c) Pra-Universiti

      Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran

     (STP/HSC) untuk memasuki universiti.

   Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan
   Pelajaran 1957. Laporan Razak ditentang oleh orang Melayu kerana tiada ketegasan
   dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. Orang Cina menentang kerana sesetengah
   cadangan dikatakan menitik beratkan Pendidikan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
   hingga mengabaikan pendidikan Bahasa Cina. Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina
   mendesak supaya semua peperiksaaan rasmi menggunakan bahasa pengantar seperti
   yang digunakan oleh sekolah masing-masing.     Pada keseluruhannya, walaupun


                      22
                     HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
  terdapat bantahan daripada sesetengah pihak, hampir semua cadangan dalam Laporan
  Razak berjaya dilaksanakan dalam tempoh yang dijangkakan.       Antara faktor
  kejayaaannya ialah:
       Laporan ini direstui dan disokong oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat.
       Keazaman kerajaan menjayakan sistem pendidikan kebangsaan yang
        dicadangkan dalam Laporan Razak.
       Mutu sekolah dapat dipertingkatkan dengan cara meningkatkan syarat
        kelayakan guru untuk mengajar di sekolah kebngsaan.
4.0 IMPLIKASI DAN KESAN DARIPADA LAPORAN-LAPORAN


i. Satu Kurikulum Menyepadukan Rakyat.
Satu Kurikulum satu negara berjaya menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Pada
zaman pemerintahan British, pihak kerajaan British sengaja mengasingkan kaum Melayu,
Cina dan India dalam kawasan berbeza dan sistem pendidikan yang berbeza. Orang Cina
dan India yang merupakan kaum pendatang ketika itu diajar berdasarkan sukatan
pelajaran negara China dan India sehingga tidak wujud semangat patriotik dan
munculnya sifat prejudis antara kaum. Pendek kata, pendidikan zaman British, terlalu
condong ke arah negeri asal.
Sekolah-sekolah yang wujud pada zaman British sesuai untuk sesuatu kaum sahaja , tiada
bahasa pengantar tunggal, kedudukan geografi yang berbeza menghadkan pergaulan,
serta kurikulum yang tidak sehala. Pendek kata, pihak British tidak menitikberatkan
objektif perpaduan dalam sistem pelajaran . Wujudnya sistem pendidikan pelbagai kaum
ini menghasilkan fenomena benih-benih perpecahan, malahan tidak wujud perkongsian
dan persamaan antara kaum di Tanah Melayu. Masing-masing bergerak dengan urusan
masing-masing. Namun, mengambil kira syor-syor daripada laporan-laporan yang
dihasilkan, ianya bejaya menyatupadukan masyarakat berbilang kaum ini melalui
kurikulum yang seragam yang dibina adalah untuk mendukung cita-cita negara
mewujudkan perpaduan berpandukan rukun negara sehingga ke hari ini.


                     23
                     HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
Hubungan Kurikulum dengan perpaduan negara adalah sangat rapat, selain memberi ilmu
pengetahuan, kurikulum membentuk keperibadian dan perwatakan murid yang baik yang
boleh membawa kepada sikap toleransi dan perpaduan. Murid dari semua kaum
mengikuti kurikulum seragam melalui sukatan pelajaran yang sama kandungannya,
kegiatan luar bilik darjah dan pengambilan peperiksaan awam yang sama. Oleh itu,
pelajar-pelajar lebih terbuka dalam memahami masyarakat berbilang kaum di Malaysia
ini.Murid-murid dari semua kaum diajar berdasarkan Kurikulum seragam yang
berfokuskan Tanah Melayu. Melalui kurikulum yang sama ini, Lepasan sekolah
Kebangsaan memiliki ciri seperti pengalaman sekolah yang sama, menerima jenis
pendidikan yang sama dan mempunyai orientasi dan pandangan dunia yang sama. Hal ini
mewujudkan semangat patriotik kepada Tanah Melayu dan sikap saling bertolak-ansur
dan memahami kepelbagaian kaum dan pemahaman bahawa perkongsian dalam negara
yang berbagai kaum adalah perlu bagi menjamin keamananan negara tercinta.


ii. Penggunaan Bahasa Melayu Menyatupadukan Rakyat
Objektif untuk perpaduan tercapai melalui Bahasa Melayu (BM) sebagai pengantar di
sekolah-sekolah. Laporan Razak dan diikuti Penyata Rahman Talib 1960 menegaskan
BM sebagai bahasa kebangsaan untuk menyatupadukan rakyat beraneka rupa dan
pemikiran. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar secara langsung berkait
rapat dengan usaha pembinaan negara. Bahasa Melayu digunakan dalam konteks untuk
membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk komunikasi
pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek. Selain itu, Bahasa Melayu juga
dapat membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa
komunikasi yang mudah difahami. Penggunaan BM tidak menimbulkan isu penghapusan
penggunaan Bahasa Cina dan Tamil untuk memelihara peerpaduan kaum. Hanya di
sekolah menengah Kebangsaan sahaja penggunaan BM dipraktikan dengan tujuan
memupuk perpaduan antara kaum.
Penggunaan BM mampu mewujudkan perhubungan dan persefahaman antara kaum
tanpa  menimbulkan  rasa  curiga  dari  mana-mana  pihak.  Langkah  ini  akan
mempercepatkan perpaduan dan keharmonian. Pada tahun 1970, selepas tragedi kaum
1969 penekanan BM sebagai pengantar dan Bahasa Kebangsaan di perkuatkan dan
dijalankan dengan cara yang paling berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah

                       24
                      HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
menegaskan penggunaan BM disemua peringkat bermula dengan aliran sastera kerana
banyak buku BM berbanding sains.
Dari hari ke sehari BM semakin meluas penggunaannya dan Majoriti rakyat Malaysia
boleh bertutur dalam BM. Kini BM menjadi bahasa pengantar utama disemua peringkat
sekolah. Menjelang    1983, semua kursus tahun pertama di universiti tempatan
mengunakan BM sebagai bahasa Pengantar. Dengan ini, soal satu bahasa pengantar,
satu sistem pelajaran dan satu sukatan pelajar telah tercapai.
Tanpa penggunaan dan pengenalan BM sebagai bahasa pengantar dan kebangsaan, sudah
pasti proses pewujudan masyarakat yang bersatu padu tidak mampu dibina kerana
tunjang dan asasnya yang tiada. Hal ini kerana sebelum Laporan Razak, masyarakat
pelbagai kaum dinegara ini cenderung melakukan tugas sendiri tanpa mempedulikan
kaum lain. Malahan komunikasi tidak wujud akibat masalah bahasa. Seolah-olah itik
bercakap dengan ayam. Tidak memahami antara satu sama lain dan mewujudkan sikap
prejudis. Jika saling tidak mampu berkomunikasi dengan baik bagaimananakah
perpaduan harus tercapai?. Dengan itu, BM berperanan sebagai alat menyatupadukan
rakyat dalam proses untuk mencapai perpaduan negara yang dicita-citakan.     Sesuai
dengan matlamat ini BM dijadikan satu matapelajaran wajib di semua peringkat dan
jenis sekolah dan kelulusan matapelajaran ini adalah dijadikan syarat utama untuk
mendapatkan kelulusan dalam peperiksaan awam seperti SRP/LCE, SPM/MCE dan
SPVM/MCVE.


iii. Sekolah Kebangsaan Menyatupadukan Rakyat
Kewujudan sekolah Kebangsaan mencapai objektif perpaduan kaum. Kewujudan sekolah
kebangsaan seperti yang disyorkan telah menggalakkan penyatuan pelbagai jenis kaum
dalam satu sekolah. Situasi ini membantu perpaduan kaum apabila pelajar mula
bersahabat dan beraktiviti bersama dibawah satu bumbung dan menggunakan semua
kemudahan sekolah yang sama tanpa ada diskriminasi. Bermula dari titik ini, pelajar
dapat memahami adat, budaya, pemikiran dan perkara-perkara sensitif yang tidak boleh
diungkit dalam sesebuah kaum. Malahan pelajar juga dapat memupuk semangat kekitaan
ataupun spirit de corps antara murid yang mempunyai latar keturunan yang pelbagai.
Tidak dinafikan bahawa kewujudan sekolah-sekolah jenis Kebangsaan tetap wujud, tetapi
sekolah-sekolah ini juga bersifat terbuka kerana pelajarnya bukan sekadar daripada satu-

                       25
                    HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
satu kaum sahaja malahan terdapat juga kaum lain walaupun secara minoriti bersekolah
disekolah terbabit. Malahan, sekolah-Kebebasan diberikan kepada para pelajar untuk
memilih tempat mereka yang mereka ingini serta mempelajari subjek yang seragam.
5.0 KESIMPULAN


Dasar pentadbiran penjajah Bristish adalah semata-mata untuk menjaga kepentingan
mereka di Tanah Melayu. Adalah wajar bagi pentadbir British mengamalkan polisi
pecah belah dalam kalangan orang Melayu supaya British boleh memerintah Tanah
Me;ayu selama-lamanya. Oleh itu penddidikan vernakular Melayu dibekalkan oleh
mereka adalah setakat dalam peringkat sekolah rendah sahaja. Tujuannya ialah mendidik
anaka-anak melayu sampai peringkat yang hanya mampu hidup di kampung sahaja.


Pemikiran dan tujuan sistem pendidikan pada awal kemerdekaan adalah berlandaskan
daripada ususl-usul yang terkandung dalam Laporan Razak.    Laporan-laporan yang
dihasilkan sebelum merdeka (Pra merdeka) juga adalah asas kepada dasar pendidikan
nasional yang berterusan hingga ke hari ini walaupun masih banyak kelemahan dalam
pelaksanaannya namun ianya cuba ditangani dengan pelbagai dasar lain yang
diperkenalkan selepasnya seperti Akta Pelajaran 1961 dan laporan Jawatankuasa Kabinet
1979. Kedua-dua dasar ini menitikberatkan pendidikan untuk perpaduan negara dan
penghasilan tenaga rakyat dengan meletakkan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa
pengantar utama dan kurikulum sekolah yang sama kandungannya.


Banyak kesan positif terhadap perpaduan yang wujud di negara ini hasil daripada Sistem
Pendidikan Kebangsaan yang diperkenalkan melalui laporan-laporan yang dikemukakan

                     26
                    HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
khususnya Laporan Razak.     Sistem Pendidikan Kebangsaan dapat membantu
mengurangkan sikap prejudis dalam kalangan rakyat Malaysia.
RUJUKAN


Francis Wong Hong Kee & Ee Tiang Hong. 1974. Pendidikan di Malaysia.
 Singapura: Heinemann ediucational Books.


Haris Md Jadi. 1990. Etnik, Politik dan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan
 Bahasa dan Pustaka.


Ibrahim saad. Pendidikan dan Politik di Malaysia .Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
 dan Pustaka, 1986), ms. 44


Mohd Yunus Mohd Nor,”Seminar Kebangsaan Penilaian Pelaksanaan KBSR :
 Prinsip, Konsep dan Rasional KBSR. 21-25 Mei 1990 : 1-10.


Mok Soon Sang. 2003. Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan Skim Perkhidmatan
 Guru. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman SDN. BHD.


Musa bin Daia. 1976. Sejarah Perkembangan Pendidikan dan Persekolahan.
 Kelantan: Pustaka Aman Press.


Omar Mohd Hashim. 1991. Pengisian Misi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan

                     27
                    HBML 4103: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
 Bahasa dan Pustaka.


Raminah Hj Sabran & Rahim Syam.1988. Kajian Bahasa. Petaling Jaya: Fajar Bakti.


Sufean Hussin. 1993. Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah.
 Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.1980.
 Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.
                     28

								
To top