Docstoc

SKEMA BM3

Document Sample
SKEMA BM3 Powered By Docstoc
					JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR
    GERAK GEMPUR 2010
     SKEMA JAWAPAN
     BAHASA MELAYU
       SET TIGA
        UPSR
                 GERAK GEMPUR SET TIGA UPSR
                BAHASA MELAYU TAHUN ENAM 2010
                  SKEMA JAWAPAN PENULISAN

BAHAGIAN  IDEA CADANGAN                    CATATAN
A         Mengetuk
         Memaku
                                Jawapan mesti
                                mengandungi aktiviti/kata
         Menggergaji                  kerja yang menunjukkan
         Mengukur sudut                aktiviti
         Mengajar
         Memerhati                   5 ayat yang gramatis dan
         Memberitahu/bertanya             lengkap
         Menampan
         Mengurut-urut
         memegang
B  SOALAN SATU

  Syarahan Kepentingan makanan seimbang               Format tidak lengkap:
  Format - Kata alu-aluan                        Tolak 1@2 markah
       Kata penegas-                      Format salah:
       Kata penutup                         Tolak 2 markah
                                   Format lain:
  Isi/idea - memperkenalkan diri                     Tolak 2 markah
        Tajuk syarahan- kupasan tajuk
              - Makanan berkhasiat
              - Jenis-jenis makanan yang perlu diambil
        Kepentingan Makanan seimbang
              - Menjadikan badan sihat, otak cerdas   IDEA LAIN YANG SESUAI
              - Memberi tenaga              BOLEH DITERIMA
              - Mengelakkan penyakit
              - Mengelakkan obesiti

       Menyeru / harapan
SOALAN DUA
Fakta – Cara-cara Memanfaatkan Masa Lapang Dengan       Berfaedah.
Pendahuluan – Pengertian/ maksud masa lapang
       – masa senggang, masa bersantai, masa rehat,         IDEA LAIN YANG SESUAI
     - Antara ciri-ciri untuk menjadi pelajar cemerlang pandai    BOLEH DITERIMA
        membahagikan masa dengan sebaik-baiknya.
     - Jenis aktiviti yang sesuai dan baik untuk mengisi masa
        lapang.
     - Membaca buku, mengulang kaji, berbincang
     - Mengumpul setem/bertukar-tukar setem
     - Berkebun/bercucuk tanam
     - Bersukan / beriadah dll.)
     - Faedah-faedah yang diperoleh drpd aktiviti mengisi masa
        lapang
        – masa tidak terbuat begitu saja
      -Tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif
  SOALAN TIGA                              IDEA LAIN YANG SESUAI
  Keperihalan- Tindakan –tindakan                    BOLEH DITERIMA
  Isi/idea – Situasi awal – beratur di luar kelas –menunggu guru
         - Menuju ke padang sekolah melakukan aktiviti-aktiviti
           bersenam
         - Suasana di padang sekolah – tenang , ramai, sibuk
         - Terdengar jeritan
         - Tindakan awal
         - Tindakan seterusnya
         - Tindakan selanjutnya
         - Tindakan akhir
         - Pengajaran daripada kejadian


C  Nilai/pengajaran Huraian                       JAWAPAN DALAM SATU
                                     PERENGGAN
  Taat        Mendengar nasihat ibu bapa             HURAIAN MESTI DIAMBIL
  rajin       Membaca buku pada waktu lapang           DARIPADA PETIKAN BUKAN YANG
  Menghargai     Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah   TIADA KAITAN DENGAN PETIKAN
  masa
                                     HURAIAN UMUM TIDAK DITERIMA
  bekerjasama    Bersatu hati melakukan sesuatu
  Berbudi bahasa   Bersopan santun antara satu sama lain       Idea lain yang sesuai boleh
                                     diterima
          GERAK GEMPUR SET TIGA
       BAHASA MELAYU TAHUN ENAM 2010
        SKEMA JAWAPAN PEMAHAMAN

 1  D  11   A      21      D  31  A
 2  C  12   C      22      A  32  A
 3  B  13   A      23      B  33  D
 4  A  14   D      24      A  34  C
 5  C  15   B      25      C  35  B
 6  B  16   D      26      A  36  A
 7  C  17   A      27      D  37  B
 8  B  18   C      28      C  38  D
 9  D  19   B      29      D  39  A
10  A  20   B      30      D  40  C

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:39
posted:8/25/2010
language:Malay
pages:6