CONTOH FORMAT FOLIO KERJAYA

Document Sample
CONTOH FORMAT FOLIO KERJAYA Powered By Docstoc
					KERJAYA
TAJUK                  HALAMAN

PENGENALAN                 1

SEJARAH VETERINAR             2

BIDANG TUGAS                4

IPTA YANG MENAWARKAN BIDANG VETERINAR   5

KELAYAKAN                 8

GRED GAJI                 13

CIRI-CIRI/ PERSONALITI           16

RUJUKAN                  17
Perubatan veterinar ialah berkaitan dengan perubatan, diagnostik, dan prinsip-
prinsip terapeutik, domestik, eksotik, tentang hidupan liar, dan binatang-binatang
yang dikeluarkan. Sains veterinar adalah penting untuk mengkaji dan memberi
perlindungan pada pengeluaran haiwan, menjaga kesihatan kesihatan haiwan dan
mengawal penyebaran penyakit. Ia memerlukan pengambilalihan dan pengetahuan
saintifik dalam menggunakan kemahiran-kemahiran teknikal untuk pencegahan
penyakit yang berlaku kepada binatang-binatang liar dan jinak.


    Sumbangan sains veterinar membantu keselamatan kesihatan manusia
melalui pemantauan kesihatan yang teliti pada ternakan, haiwan kesayangan dan
hidupan liar. Baru muncul zoonotic penyakit-penyakit sekeliling dunia
memerlukan keupayaan-keupayaan dalam epidemiologi dan kawalan penyakit
berjangkit yang adalah terutamanya sesuai untuk pendekatan sains veterinar "herd
health".


    Perubatan veterinar adalah secara tidak rasmi sebagai perubatan lama tetapi
dalam tahun-tahun kebelakangan ini, ia telah berkembang pesat lantaran adanya
kemajuan diagnosis dan teknik-teknik terapeutik untuk kebanyakan spesies
hidupan haiwan. Sekarang ini, haiwan sering menerima kemajuan perubatan, dental,
dan rawatn melalui pembedahan termasuk suntikan insulin, penggantian pinggul,
pencabutan katarak, dan lain-lain lagi.
Selepas Perang Dunia Kedua, dua orang pelajar muda dari Tanah Melayu
dipilih dan dianugerahkan biasiswa untuk melanjutkan pengajian veterinar di
United Kingdom. Pada tahun 1950an dan 1960an lebih ramai lagi dipilih untuk
pengajian tersebut bukan sahaja di United Kingdom tetapi juga di Australia,
Kanada dan New Zealand di bawah biasiswa Persekutuan, Kerajaan Negeri dan
Pelan Kolombo. Mereka yang pulang untuk menyertai Jabatan Perkhidmatan
Haiwan adalah kira-kira 2-3 orang setahun.


    Ianya semakin membimbangkan bilamana pada tahun 1960an, jumlah
mereka amat berkurangan untuk menampung keperluan perkhidmatan
terutama apabila pemindahan tanggungjawab sepenuhnya untuk penternakan
haiwan berlaku pada tahun 1962.    Pada tahun itu, Jabatan Perkhidmatan
Haiwan telah menyerahkan memorandum kepada Ahli Perancangan Pengajian
Tinggi mengenai keperluan pengajian veterinar di Malaya.


    Perlunya sebuah sekolah veterinar di Malaya diperbincangkan di
Mesyuarat FAO mengenai Haemorrhagic septicaemia yang diadakan di Kuala
Lumpur pada tahun 1962 dan cadangan tersebut kemudiannya dibincangkan di
Mesyuarat Kedua Panel Pakar FAO/WHO mengenai Pengajian Veterinar di
Rom pada tahun 1963.


Perkara ini sekali lagi dibincangkan secara umum pada tahun 1968 di
Persidangan Tahunan Pertama Persatuan Doktor Veterinar Malaysia-Singapura.
Perdana Menteri waktu itu, YTM Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dalam
ucapan perasmian persidangan, berjanji akan mengkaji persoalan penubuhan
fakulti veterinar sekiranya cadangan itu dikemukakan. Justeru itu, satu jawatan
kuasa kecil pengajian veterinar telah ditubuhkan oleh Persatuan untuk
menangani perkara ini. Akhirnya satu kertas kerja diserahkan kepada Persatuan
Perancangan Pengajian Tinggi yang mana mencadangkan penubuhan Fakulti
Veterinar di Universiti Malaya. Walaubagaimanapun, tiada sebarang tindakan
diambil.


    Pada tahun 1967, Jabatan Perkhidmatan Haiwan telah menerbitkan
laporan yang bertajuk “Cadangan untuk Perkembangan Industri Ternakan dan
Susunan Semula Perkhidmatan Veterinar”. Pada tahun berikutnya, seorang
pengajar veterinar yang ternama, Sir William Weipers, dari Sekolah Veterinar
Universiti Glasgow telah diundang ke Malaysia oleh Jabatan Perkhidmatan
Haiwan   dan  Persatuan  Doktor  Veterinar  Malaysia-Singapura  untuk
membentangkan kertas kerja mengenai “Veterinary education : A study of the
needs of Malaysia and Singapore” dalam Persidangan Tahunan Pertama
Persatuan di Singapura pada bulan Ogos 1968. Pada bulan November, dalam
tahun yang sama, Kajian Veterinaire telah mengulas dengan panjang lebar
mengenai “the Case for a Veterinary Faculty in Malaysia”.
Pegawai Veterinar:


 1- Bertanggungjawab mengawal penyakit-penyakit haiwan dan rawatannya,
 2- Memastikan ternakan selamat untuk pengguna,
 3- Merancang dan menjalankan kerja-kerja pemeliharaan dan pembaikan mutu
   ternakan,
 4- Mengawasi tempat-tempat kuarantina dan,
 5- Membuat laporan mengenai pembangunan dan kemajuan tahunan jabatn
   dan tugas pentadbiran jabatan yang lain.


Penolong Pegawai Veterinar:

 1- Bertanggungjawab menolong Pegawai Veterinar dalam menjalankan
   program pembiakan,
 2- Bertanggungjawab dalam mengendalikan rekod-rekod haiwan makmal,
 3- Memasukkan data-data dalam komputer,
 4- Menolong Pegawai Veterinar dalam pembedahan (bedah siasat) ini
   termasuk pemprosesan spesimen serta menolong merekodkan keputusan
   yang didapati,
 5- Menolong Pegawai Veterinar dalam rawatan haiwan-haiwan yang
   memerlukannya dan dalam penyelidikan yang dijalankan.


Pembantu Veterinar:

 1- Bertanggungjawab membantu menyelenggara ladang-ladang ternakan dan
   rumah sembelih.
 2- Kaji selidik makmal dan khidmat nasihat kepada penternak-penternak.
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 Fakulti ini mengendali pengajian siswazah dalam sains veterinar dan
 peternakan. Semenjak penubuhannya pada tahun 1973, Fakulti telah
 mengekalkan  tradisi  penyelidikan  dan  menumpu  perhatian  dalam
 memarakkan ketrampilan sains veterinar dan peternakan bagi mendapatkan
 teknologi baru dan meningkatkan pengeluaran. Program siswazah di Fakulti,
 yang bermula pada tahun 1979, dikendalikan oleh Jawatankuasa Pengajian
 Siswazah, iaitu satu jawatankuasa Senat Universiti. Jawatankuasa ini
 bertanggungjawab ke atas kemasukan pelajar, perlantikan penyelia dan
 pemeriksa.


 Fakulti ini menawarkan empat program siswazah:


 i. Program siswazah secara kerja kursus dan amalan
  dan Master Perubatan Veterinar (MVM)
ii.   Program  siswazah   secara  penyelidikan   dan  kerja  kursus
   n Master Sains (MS)
   n Master Sains Veterinar (MVSc)
   n Doktor Falsafah (PhD)Hospital   Veterinar   Universiti   (UVH),  UNIVERSITI      PUTRA
MALAYSIA


Hospital Veterinar Universiti ditubuhkan pada tahun 1975 oleh Fakulti
Kedoktoron Haiwan dan Sains Peternakan, Universiti Pertanian Malaysia.
Namanya telah diubah beberapa kali sehinggalah November 1996 apabila
nama Hospital Veterinar Universiti (UVH) ditetapkan. UVH memulakan
operasinya dengan sebuah klinik haiwan kesayangan dan sebuah klinik
bergerak haiwan besar serta perkhidmatan makmal dan kini telah
berkembang untuk menjadi sebuah hospital yang lengkap dengan klinik
pesakit luar dan wad haiwan dengan kemudahan terkini yang dapat
menawarkan rawatan kepada pelbagai spesies haiwan.

Objektif Hospital Veterinar Universiti adalah
    memberikan diagnosis kesihatan haiwan dan penyakit yang berkualiti
    menjadi hospital veterinar rujukan
    melibatkan diri dalam latihan amalan profesional veterinar dan pengajaran
    meningkatkan perkhidmatan melalui penyelidikan, penjagaan kesihaan
    haiwan dan diagnosis penyakit
    menyumbang kepada sistem pengurusan hospital veterinar yang mesra
    dengan alam persekitaranUVH dilengkapi dengan pelbagai peralatan diagnostik dan makmal yang
digunakan di sesebuah hospital pengajaran.         Peralatan-peralatan ini
direkabentuk untuk tujuan latihan pelajar prasiswazah dan siswazah.. Selain
dari perkhidmatan perundingan pesakit luar rutin, UVH juga menawarkan
perkhidmatan khas dalam perubatan veterinar dan surgeri, pengimajen serta
diagnosis makmal. UVH mempunyai kemudahan dan kepakaran untuk
merawat haiwan yang mengalami penyakit teruk atau berkomplikas atau
haiwan mememrlukan rawatan rapi. UVH juga menyediakan pekhidmatan

Klinik bergerak untuk haiwan besar.
UVH menyokong dan menyediakan kes klinikal dan bahan untuk pengajian
dan penyelidikan di Fakulti Perubatan Veterinar. Bidan penyelidikan yang
disokong adalah :

  surgeri
  rawatan kritikal
  epidemiologi
  internal medicine
  perubatan dan terapi klinikal
  radiologi & ultrasonografi
  teriogenologi & csitogenetik
Bagi pelajar yang ingin menyambung ijazah pertama dalam bidang veterinar di
UPM, syarat kemasukan seperti berikut:

 A. SyaratAm
     1. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan baik
     2. Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
       diperingkat SPM/ setaraf
     3. Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTM
       dengan   mendapat    sekurang-kurangnya    PNGK  2.00.


       ATAU


       Lulus peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya NGMP
       2.00 (Gred C) dalam mata pelajaran Pengajian Am; dan NGMP
       2.00 (Gred C) dalam dua (2) mata pelajaran lain


     4. Mengambil   Malaysian   University  English  Test  (MUET


 B. Keperluan Khas Program
     1. Matrikulasi Sains Hayat
     a) Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70; dan
     b) Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B- mata pelajaran
       Biologi di peringkat Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Tahun
       Asas UTM dan Kepujian mata pelajaran Kimia di peringkat SPM,


       Atau
    2. Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)
    a) Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B- dalam mata pelajaran
      Biologi pada peringkat STPM/A Level dan Kepujian mata
      pelajaran Kimia pada peringkat SPM/O Level, atau
    b) Lulus sekurang-kurangnya dengan Gred B- dalam mata pelajaran
      Kimia pada peringkat STPM /A Level dan Kepujian mata
      pelajaran Biologi pada peringkat SPM/O Level, dan
    c) Lulus peperiksaan amali seperti disyaratkan pada peperiksaan
      mata pelajaran 2 (a) atau 2(b).


C. Kelayakan lain sebagai ganti STPM
  Diploma dalam bidang yang sesuai dari UPM atau institusi yang diiktiraf


D. Lain-Lain Syarat Kemasukan
  1.   Fasih dalam Bahasa Malaysia
  2.   Mencapai umur 17 tahun pada tahun kemasukan
  3.   Taraf kesihatan yang memuaskan
  4.   Memenuhi lain-lain syarat yang ditetapkan oleh Universiti


E. Calon Bukan Warganegara Malaysia


  Sertakan surat akuan sekurang-kurangnya dua orang pengadil.
DIPLOMA KESIHATAN AWAM DAN PENTERNAKAN


SYARAT KELAYAKAN
Program Pengajian      :  DIPLOMA    KESIHATAN    HAIWAN   DAN
               PENTERNAKAN
Kod             : P2053
Tempoh Pengajian       : 6 Semester


Terbuka kepada pemohon aliran Sains SYARAT MINIMUM
(Kategori A, B, dan D)
(Baru)   KELAYAKAN     PEMOHON      KATEGORI  C  SYARAT   AM
UNIVERSITI
1.    Memiliki sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan mendapat
     sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk :
     a. Bahasa Melayu, dan
     b. Matematik


2.    Lulus Bahasa Inggeris Memenuhi Syarat Am Universiti Serta SYARAT
     KHAS PROGRAM 1. Sekurang-kurangnya mendapat kepujian dalam mata
     pelajaran Matematik, Biologi atau Sains dan kepujian dalam satu daripada
     mata pelajaran berikut: o Fizik o Kimia o Sains Pertanian o Sains
     Tambahan o Matematik Tambahan o Subjek Sains & Teknikal berkaitan*


(*Pengajian           Kejuruteraan        Mekanikal/Pengajian
KejuruteraanAwam/TanamanMakanan/Teknologi
BengkelMesin/PengeluaranTanaman/Pengeluaran
Ternakan/KejenteraanLadang/Pengurusan Ladang/Teknologi
Maklumat/Asas Pemprosesan Maklumat/Perdagangan/Ekonomi Asas) DAN
Lulus Bahasa Inggeris
Mempunyai kelayakan lain yang setaraf atau lebih tinggi daripada perkara 1 dan 2
SYARAT AM UNIVERSITI dan diiktiraf oleh Senat UPM. STRUKTUR
KURIKULUM Kursus Universiti,


Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit SKP 2101 Kenegaraan Malaysia
3 (3 + 0) SKP 2201 Tamadun Islam 2 (2 + 0) SKP 2202 Tamadun Asia 2 (2 + 0)
BBI 2409 English For Academic Purposes 3 (3 + 0) SAK 2001 Pengenalan
kepada Komputer & Pemprosesan Data 2 (1 + 1) EPT 1101 Pengenalan kepada
Ekonomi Pertanian 2 (2 + 0) EPT 1301 Pengenalan kepada Pemasaran Pertanian
2 (2 + 0) EPT 2201 Pengurusan Ladang 3 (2 + 1) TKP 2201 Komunikasi Dalam
Pertanian 2 (1 + 1) PRT 1001 Pengenalan kepada Pertanian 2 (2 + 0) PRT 2008
Pertanian & Manusia 2 (2 + 0) Kursus Teras Kod Kursus Nama Kursus Jam
Kredit BGY 1001 Prinsip Biologi I 3 (2 +1) BGY 1002 Prinsip Biologi II 3 (2 + 1)
CHM 1100 Kimia Fizik 3 (2 + 1) CHM 1200 Kimia Organik 3 (2 + 1) SHW 2001
Ternakan dan Persekitaran 2 (2 + 0) SHW 2103 Genetik & Pembiakbakaan
Ternakan 3 (3 + 0) SHW 2200 Statistik Untuk Sains Haiwan 3 (2 + 1) SHW 2300
Sains Foraj 3 (2 + 1) SHW 2402 PrinsipPemakanan Ternakan 3 (2 + 1) SHW
2403 Teknologi Makanan Ternakan 2 (2 + 0) SHW 2501 Produksi Poltri 4 (3 + 1)
SHW 2502 Produksi Babi 2 (2 + 0) SHW 2600 Produksi Daging 3 (2 + 1) SHW
2601 Produksi Tenusu 2 (2 + 0) SHW 2901 Latihan Industri - Ruminan 4 (0 + 4)
SHW 2902 Latihan Industri - Bukan Ruminan 4 (0 + 4) PRT 2401 Teknologi
Akuakultur 3 (2 + 1) VPM 2006 Fisiologi Haiwan 4 (3 + 1) VPM 2010 Anatomi
Haiwan 3 (2 + 1) VPM 2001 Kesihatan Haiwan I 3 (2+ 1) VPM 2002 Kesihatan
Haiwan II 3 (2 + 1) VPM 2600 Kesihatan Umum Veterinar 2 (1 + 1) VPK 2101
Penyakit Haiwan 3 (2 + 1) VPK 2061 Perubatan dan Reproduksi Veterinar 4 (2 +
2)


FOKUS DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PENTERNAKAN
ditawarkan untuk melahirkan graduan separa profesionaldengan pengetahuan
terkini mengenai sains pengeluaran haiwan dan mampu memajukan pengeluaran
ternakan serta bersaing dengan industri pertanian lain.
Penekanan program ini adalah kepada sains haiwan, fisiologi haiwan, anatomi
haiwan, sains foraj, produksi poultri, kesihatan haiwan, perubatan dan reproduksi
verterinar, teknologi makanan Ternakan, penyakit haiwan, akukultur serta
aspek-aspek pengeluaran, pemakanan, pemasaran, dan ekonomi industri
penternakan. Selain itu, bidang sains dan teknologi asas, sastera dan kemanusiaan
juga dipelajari untuk memupuk nilai dan tanggungjawab etika dan moral.
Pelajar juga didedahkan kepada situasi sebenar dalam industri terbabit melalui
latihan industri di agensi luar.


DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PENTERNAKAN adalah program
pengajian tiga tahun dan mempunyai 97 jam kredit melalui struktur program
berikut: Kursus Universiti (25 jam kredit) Kursus Teras (72 jam kredit).
Klasifikasi        : PERTANIAN

Kumpulan Pekhidmatan    : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

Skim perkhidmatan     : PEGAWAI VETERINAR


    Gred               Jadual Gaji

   Gred G3  :  P1T1  RM1074  -   P1T25    RM2978

          P2T1  RM1142  -   P2T25    RM3170

          P3T1  RM1213  -   P3T25    RM3377   Gred G2  :  P1T1  RM2985  -   P1T6    RM3715

          P2T1  RM3137  -   P2T6    RM3897

          P3T1  RM3295  -   P3T6    RM4085   Gred G1  :  P1T1  RM3569  -   P1T6    RM4363

          P2T1  RM3721  -   P2T6    RM4566

          P3T1  RM3897  -   P3T6    RM4777
SYARAT LANTIKAN

1. Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

    (a) terdiri daripada warganegara;

    (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

    (c) (i) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar dari Universiti Putra Malaysia
       atau   ijazah-ijazah dalam ilmu Perubatan Veterinar yang diiktiraf
       setaraf dengannya, dan

     (ii) Berdaftar di bawah Seksyen 12(1) Akta Doktor Veterinar 1974
       selaras   dengan senarai kelayakan-kelayakan di Bahagian 1 Jadual
       Kedua. (Gaji permulaan adalah pada Gred G3 : P1T7)

     DAN

    (d) Lulus Bahasa Melaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
     Pelajaran Malaysia atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya
     oleh Kerajaan.

SYARAT KEANAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

  2. (a) Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai
    Veterinar adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik
    berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai
    Veterinar Gred G3, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabilatelah
    disahkan dalam perkhidmatan dan mempunyai kelayakan di para 1(c) di
    atas; ATAU
   (b) (i) Mempunyai kelayakan yang disenaraikan di bawah Jadual II
       Bahagian II Akta Veternar 1974 (Akta 147) yang didiktiraf setaraf
       dengan Ijazah Am oleh Kerajaan; dan

     (ii) Lulus peperiksaan Khas anjuran bersama Jabatan Perkhidmatan
       Awam Universiti Putra Malaysia dan Majlis Veterinar Malaysia

DAN (c) Berumur kurang dari 54 tahun dari tarikh lantikan
1- Suka kepada haiwan dan binatang ternakan
2- Minat dalam bidang sains dan biologi
3- Tidak alah pada binatang
4- Suka  mendalami   aktiviti  perubatan  seperti  merawat
  kecederaan, mendiagnosis penyakit, menentukan jenis ubat
  untuk haiwan dan menjalankan pembedahan haiwan
5- Pandai mengawal dan menjaga binatang seperti binatang
  ternakan, kesayangan dan liar.
RUJUKAN


http://www.btu.upm.edu.my/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=
22.

http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/PP91/PP91Bil09/PP91Bil
09Ms266.html

http://www.jpa.gov.my/english/pekeliling/bil39/pp39.pdf.

http://www.putra.upm.edu.my/buletin/buletin.nsf/a4feee69d20051a148256c3f0
01b82b2/e951a205787f160a48256f2a0017ea0e/$FILE/IklanPegawaiVeterinar.do
c

www.vet.upm.edu.my/uvh.html

www.vet.upm.edu.my/about.html

http://www.vet.upm.edu.my/about2.html.

http://www.usm.my/education/kaunseling/tips/kerjaya-%20hala%20tuju.doc.

http://en.wikipedia.org/wiki/Veterinary_medicine.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19059
posted:8/24/2010
language:Malay
pages:19