Hudud: Kajian Kes diMalaysia by mzwahab

VIEWS: 637 PAGES: 46

More Info
									  DIPLOMA PERUNDANGAN
 ISLAM DAN GUAMAN SYAR’I

 SP 5301 – SISTEM PERUNDANGAN ISLAM


       TAJUK:
PERLAKSANAAN HUDUD DI ERA
    GLOBALISASI:
 KAJIAN KES DI MALAYSIA
      ©
  MUHAMMAD ZAKI BIN WAHAB
          Kandungan & Struktur
             Pembentangan
1.  Mukadimah

2.  Pengertian dan Contoh Kesalahan Qisas, Takzir
   & Hudud

2.  Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang Hudud &
   Pendapat Yang Membela

3.  Kesimpulan – Diantara Kebenaran Kritikan &
   Tanggungjawab Melaksanakan Hukum Hudud
                Mukadimah:
  Malaysia – 13 Negeri & 3 Wilayah Persekutuan
  Islam adalah Ugama Rasmi – Article 3
  Perlembagaan Persekutuan
  KDYMM Yang Di Pertuan Agong Ketua Ugama
  Islam
  Ketua Ugama Islam – Sultan dan Raja negeri-
  negeri yang bersultan / raja
                Mukadimah:
  Malaysia deperintah oleh Barisan Nasional (BN)
  semenjak 1957
  BN- gabungan UMNO, MCA dan MIC – mewakili
  kaum melayu, cina dan india
  Sistem keadilan adalah berlandaskan sistem
  keadilan inggeris = sistem sekular = 2 sistem
  keadilan= 1 sistem untuk orang Islam & 1 satu
  sistem untuk orang Islam dan bukan Islam
  Sistem keadilan Islam untuk orang Islam terhad
  untuk soal-soal perkahwinan, harta, undang-
  undang syarak seperti khalwat, tidak berpuasa
  dan sebagainya.
               Mukadimah:
  Parti Islam SeMalaysia (PAS) berjaya
  memerintah negeri Kelantan
  Hudud iaitu Syariah Criminal Code (II) Bill
  1993 (Rang Undang-Undang Hudud) telah
  diperkenalkan dan telah diperkenankan
  kelulusannya oleh Ke-Bawah Duli Yang Maha
  Mulia Raja Kelantan pada 1993
  Rang Undang-Undang Hudud masih belum
  dapat dilaksanakan kerana Artikel 76A
  dibawah perlembagaan persekutuan Malaysia
  belum lagi diluluskan oleh parlimen Malaysia
  untuk membenarkan kuatkuasa.
    Pengertian & Contoh Kesalahan
        Qisas, Takzir & Hudud
  Kesalahan Qisas dan Diyat

  Qisas adalah kesalahan yang di kenakan
  hukuman balas yang sama dengan perbuatan
  / kesalahan pelaku kesalahan Qisas itu ke
  atas mangsanya seperti membunuh dibalas
  bunuh dan sebagainya.

  Tidak terbatas kepada hukuman jenayah
  pembunuhan dan mencederakan anggota
  badan sahaja tetapi meliputi diyat yakni
  ganti rugi.
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Kesalahan Qisas dan Diyat

  Ketetapan kesalahan dan hukuman melalui
  Al Quran (Surah al Nisa 4:92) dan Hadis

  Wali atau keluarga mangsa bunuh boleh
  membuat pilihan keatas hukuman kepada
  pembunuh samada menuntut diyat atau
  bunuh balas.
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Contoh kesalahan Qisas:

 orang yang membunuh manusia dengan
 sengaja
 orang yang menghilangkan salah satu anggota
 badan orang lain dengan sengaja
 orang yang melukakan atau mencederakan
 anggota badan orang lain dengan sengaja
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Hukuman bagi kesalahan Qisas:

  membunuh dengan sengaja:
  Qisas atau kemaafan dari waris orang yang di
  bunuh
  Dosa
  Kifarah
  Terhalang daripada mewarisi dan menerima
  wasiat dari orang yang di bunuh.

  membunuh secara tidak sengaja:
  denda yang di kenali sebagai diyat = 100 ekor
  unta.
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Kesalahan Takzir

  Kesalahan-kesalahan yang tidak termasuk di
  dalam kesalahan yang boleh di jatuhkan
  hukuman hudud atau qisas.

  Hukuman kepada pesalah dan kadar serta
  bentuk hukumannnya adalah berdasarkan
  kebijaksanaan kearifan hakim dengan tujuan
  hukuman itu akan menghalang pesalah daripada
  melakukan kesalahan itu dan bukan untuk
  menyiksa mereka.
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Contoh kesalahan Takzir:

 Makan riba
 Pecah amanah
 Memberi / menerima rasuah
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Hukuman bagi kesalahan Takzir:
  Sebatan
  Tahanan
  Buang daerah
  Nasihat
  Pemulauan
  Amaran tegas
  Perisytiharan umum
  Ganti rugi dan merampas harta
  Bunuh
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Hudud dari segi istilah - kesalahan-kesalahan
  jenayah Hudud yang dikenakan hukuman
  hadd iaitu hukuman yang telah ditetapkan
  dan hukuman itu adalah hak Allah SWT.

  Ketetapan kesalahan dan hukuman melalui
  Al Quran dan Hadis
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Kesalahan-kesalahan   Hudud   adalah
  perbuatan jahat yang boleh dihukum dengan
  keseksaan-keseksaan yang telah ditetapkan
  oleh Allah SWT, seperti yang dinyatakan
  dalam Surah al-Ma’idah ayat 38 yang
  bermaksud:

  “Dan orang lelaki yang mencuri dan orang
  perempuan    yang  mencuri,   maka
  hukumannya potonglah tangan mereka
  sebagai satu balasan dengan sebab apa yang
  mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu
  hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah,
  Allah maha kuasa lagi maha bijaksana”
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Dua ciri Hudud:

  hukuman Hudud bersifat keseksaan yang
  telah ditetapkan dan tidak boleh diubah oleh
  hakim atau pemerintah; dan
  perlaksanaan hukuman Hudud dibuat bagi
  menjamin hak-hak Allah.
   Pengertian & Contoh Kesalahan
 Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
   Jenis – jenis kesalahan yang boleh dikenakan
    hukuman Hudud:

i.   Mencuri
ii.  Zina
iii.  Menuduh Zina / Qazaf
iv.  Minum Arak
v.   Merompak
vi.  Murtad
vii.  Memberontak / Bughat
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Hukuman bagi kesalahan Hudud Menurut Al
  Quran & Sunnah:

  Mencuri –
  Potong tangan – AlMaidah 38

  Zina –
  100 sebat – belum kahwin
  100 sebat & rejam – sudah kahwin
  AnNur 2
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Menuduh Zina / Qazaf –
  80 kali sebat
  Tidak diterima persaksian

  Minum Arak
  40 sebat
  AlMaidah 90
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Merompak
  Bunuh – guna keganasan & bunuh
  Dipalang – bunuh & rampas
  Potong tangan & kaki – merampas
  Buang negeri – ganggu ketenteraman awam
  AlMaidah 33

  Murtad
  Bunuh – tetapi suruh bertaubat dulu
   Pengertian & Contoh Kesalahan
Qisas, Takzir & Hudud - Sambungan
  Memberontak / Bughat
  Perangi sehingga kembali ke jalan Allah SWT
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
1.  Isu Perlembagaan
2.  Kedudukan orang-orang bukan Islam
3.  Isu mengenai rogol & zina
4.  Pengecualian Circumstancial Evidence
5.  Isu mengenai Murtad
6.  Definisi Muhsan
7.  Hukuman untuk kesalahan mencuri
8.  Isu mengenai kesalahan minum arak
9.  Isu mengenai Qazaf
10.  Isu mengenai hukuman
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
1. Isu Perlembagaan

  Bercanggah dengan Article 7(2) Perlembagaan
  Persekutuan dan Penal Code – kesalahan
  membunuh, mencuri, merompak ada di
  peruntukan di Penal Code – bahaya “double
  jeopardy” iaitu 1 kesalahan di hukum di 2
  mahkamah

  State List (Ninth Schedule, List 2 of the Federal
  Consitution) - kerajaan Negeri hanya dapat
  membuat undang-undang untuk orang Islam
  sahaja dan mahkamah syariah hanya dapat
  berkuatkuasa keatas orang Islam sahaja.
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
  Akta  Mahkamah    Syariah (Bidangkuasa
  Jenayah)  1965   pindaan 1984  seperti
  mahkamah syariah hanya dibenarkan untuk
  menjatuhkan hukuman penjara keatas orang
  Islam sehingga tiga tahun atau denda
  sebanyak RM5,000 atau sebatan tidak
  melebihi enam kali sebatan.

  Dato Sri Dr. Mahathir (sekarang Tun Dr.
  Mahathir) - Rang Undang-Undang Hudud ini
  adalah ciptaan PAS
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
  Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada masa
  itu, Dato Sri Anwar Ibrahim - beberapa tokoh
  ulama Islam telah dikatakan tidak bersetuju
  dengan Rang Undang-Undang Hudud dan berkata
  Rang Undang-Undang Hudud ini telah dibuat
  dalam keadaan yang tergesa-gesa.

  Dato Sri Dr. Mahathir yang mengatakan Rang
  Undang-Undang Hudud ini tidak adil kerana
  kesalahan orang Islam akan dikenakan hukuman
  yang berat seperti potong tangan bagi kesalahan
  mencuri berbanding dengan hukuman denda atau
  penjara sahaja bagi orang bukan Islam.
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
Pendapat yang membela:

  Majlis Peguam Malaysia telah menubuhkan
  sebuah Jawantkuasa Syariah dan Undang-Undag
  Hudud. Jawatankuasa ini telah merumuskan
  bahawa mereka berpendapat bahawa Rang
  Undang-Undang Hudud ini adalah mengikut
  undang-undang Islam. Sesunguhnya adalah tidak
  benar dan tepat mengatakan bahawa Rang
  Undang-Undang Hudud ini adalah ciptaan PAS.
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
  Kerajaan Persekutuan mencabul Perlembagaan
  Persekutuan Article 3(1) & 11(1) dengan tidak
  membenarkan perlaksanaan Rang Undang-Undang
  Hudud ini.

  Kritikan dilemparkan kerana kurang faham dan
  cenderong kepada sensasi politik
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
2. Kedudukan orang-orang bukan Islam:

  Orang bukan Islam boleh pilih untuk diadili dibawah
  Rang Undang-Undang Hudud

  Dikatakan tidak sistematik kerana orang bukan
  Islam diberi peluang untuk memilih dan dapat lepas
  dari hukuman berat Hudud – contoh kes zina

  Bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan –
  Mahkamah Syariah hanya untuk orang Islam sahaja
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
Pendapat yang membela:

  Adil – tiada paksaan boleh pilih

  Beban pembuktian tinggi – seperti tuduhan
  zina: 4 saksi lelaki Islam yang adil tidak
  melakukan dosa besar yang menyaksikan
  perbuatan zina itu
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
3. Isu mengenai rogol & pembuktian zina:

  Wanita tidak diterima sebagai saksi

  Pengecualian circumstancial evidence dalam
  kes rogol

  Bukti zina melalui kehamilan dan kelahiran
  anak – wanita belum berkahwin seksyen 46(2)

  Mangsa rogol tidak dapat adakan saksi menurut
  Rang Undang-Undang Hudud – mungkin kena
  tindakan qazaf
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
Pendapat yang membela:

  Seksyen 46(2) ada mengatakan walaupun
  kehamilan dan kelahiran anak oleh wanita
  belum berkahwin adalah bukti kesalahan zina
  tetapi tidak jika dapat dibuktikan sebaliknya –
  mungkin dapat digunakan oleh mangsa rogol

  Menurut hadis mangsa rogol tidak wajib
  dihukum
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
  Hakim tidak wajib jatuh hukum hudud jika
  mendapati wanita mangsa rogol – Hj Said Hj
  Ibrahim bekas mufti Sabah

  Hakim boleh tidak mengikut   peruntukan
  hukuman berpandukan contoh:

  Saidina Omar menggantung hukuman potong
  tangan bagi pencuri kerana kemarau

  Nabi Yusuf – bebas dari tuduhan dengan 1
  saksi wanita dan circumstancial evidence
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
4. Pengecualian Circumstancial Evidence:

  Seksyen 42(2) – saksi mesti melihat kejadian /
  kesalahan
  Circumstancial evidence seperti – DNA, keadaan
  mangsa tidak diterima

CF:
  Seksyen 46(2) kehamilan dan kelahiran anak bukti
  kesalahan zina – circumstancial evidence?
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
Pendapat yang membela:

  Seksyen 39(2) pembuktian melalui pengakuan

  Imam Syafie, Abu Hanifah & Ibn Hanbal
  berpendapat jika wanita yang belum berkahwin itu
  dapat memberi penjelasan kehamilan sebab
  kesilapan atau paksaan – tidak wajib hukuman
  Hudud

  Contoh Nabi Yusuf – circumstancial evidence
  diterima
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
5. Isu Murtad

  Definisi Murtad terlalu luas – tiada perbezaan
  antara Murtad dan penghinaan (blasphemy)

  Hukuman bunuh berasal daripada Hadis =
  murtad kesalahan Takzir
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
Pendapat yang membela:

  Perbezaan definisi antara Murtad dan penghinaan
  (blasphemy) tidak timbul kerana jika penghinaan
  itu menyentuh akidah seperti Allah, Al Quran, para
  Nabi boleh dianggap Murtad kerana orang Islam
  yang sebenar tidak menghina ugama sendiri dengan
  sengaja

  Sebelum hukuman disuruh bertaubat dahulu

  Murtad mesti ditangani kerana boleh menjejaskan
  umat Islam
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
6. Definisi Muhsan

Muhsan = berkahwin & pengalaman melakukan
 persetubuhan

Ghayr Muhsan = belum berkahwin / sudah tiada
 pengalaman melakukan persetubuhan
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
  Adakah muhsan jika semasa berzina sudah
  bercerai?

  Rang Undang-Undang Hudud tiada menyentuh
  mengenai status perkahwinan bagi Muhsan
  jadi hukuman rejam sampai mati

  Muhammad Abduh – hukuman rejam sampai
  mati untuk orang berzina semasa berkahwin
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
Pendapat yang membela:

  Tujuan syariah – menjaga ugama dan
  keturunan – zina melanggar tujuan syariah
  maka status perkahwinan tidak menjadi
  masalah bagi Muhsan
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
7. Hukuman untuk kesalahan mencuri:

  Kesalahan mencuri kedua – potong sebahagian
  kaki kiri

  Ada pendapat minoriti tidak bersetuju –
  disahkan oleh Al Quran = Ibn Abbas & Ata
  (Surah Maryam 19:64)
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
Pendapat yang membela:

  Kesalahan kedua membuktikan bahawa tiada
  keinsafan walaupun sudah di potong tangan
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
8. Isu mengenai kesalahan minum arak:

  Minum arak dengan sengaja wajib hukuman
  Hudud  kerana  Allah  SWT   telah
  mengharamkannya

  Minum arak melanggar tujuan syariah –
  menjaga ugama dan akal

  Hadis menyokong hukuman sebat
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
9. Isu mengenai Qazaf:

  Hak Allah SWT – Imam Syafie & Ibn Hanbal

  Hak manusia – Imam Abu Hanifah & Malik =
  bukan Hudud
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
Pendapat yang membela:

  Mungkin hak manusia sebelum pengadilan
  tetapi hak Allah SWT selepas dibawa ke
  pengadilan kerana tiada pengampunan
  selepas itu
Kritikan, Isu-isu Rang Undang-Undang
   Hudud & Pendapat Yang Membela
10. Isu mengenai hukuman:
a.  Mencuri:
  Potong tangan – kesalahan berulangkali
   bukan kesalahan pertama – Abu Zahrah
  Tidak perlu potong tangan jika pesalah
   bertaubat

b.  Zina:
  Hukuman sebat adalah hukuman yang
   Standard – Al Quran
  Hukuman rejam tidak terdapat dalam Al
   Quran & hanya disokong oleh Hadis Ahad.
  Kesimpulan – Diantara Kebenaran Kritikan
      & Tanggungjawab Melaksanakan
               Hukum Hudud
  Kritikan ada kebenaran dan asas kecuali ahli
  politik – Dr Mahathir dan Anwar Ibrahim

  Rang Undang-Undang Hudud perlu peruntukan
  untuk membuka pintu ijtihad – saksi wanita,
  circumstancial evidence, hukuman
  Kesimpulan – Diantara Kebenaran Kritikan
      & Tanggungjawab Melaksanakan
               Hukum Hudud
  Kaji semula supaya ambil kira masyarakat
  Malaysia dan relevansinya serta mencapai
  tujuan dan maksud syariah serta maslahahnya

  Perlaksanaan  undang   /  perjuangan
  menegakkan syariat Islam tidak pernah sunyi
  dari dugaan dan cabaran namun adalah
  tanggungjawab umat Islam

								
To top