RPH - DOC by kentang88

VIEWS: 1,186 PAGES: 8

									PENDIDIKAN JASMANI

Tunjang          : Kemahiran koordinasi badan.

Tajuk           : Rancangan pengajaran harian bola sepak

Kemahiran         : Melantun, menendang dan menahan

Masa            : 7.30-8.00 pagi

Tahun           : 5 Bestari

Bil. Murid         : 20 murid

Obektif          : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, 90% murid dapat:

         Psikomotor : Melakukan kemahiran hantaran leret dengan tepat dan pantas ke sasaran.

         Kognitif     : Menyatakan bahagian kaki yang terlibat semasa menendang bola . Memahami prinsip
                 imbangan, kawalan bola, dan berfikir secara bijak apabila ingin membuat hantaran.

         Afektif     : Memupuk keyakinan diri, kerjasama dan bertanggungjawab serta jujur.

Pengalaman sedia ada    : Murid telah melihat dan biasa bermain bola sepak.

Alatan           : 20 biji bola sepak, 1 wisel, 20 biji skitel.
BAHAGIAN
      AKTIVITI      BUTIRAN MENGAJAR          ORGANISASI  CATATAN/ ALATAN
PELAJARAN
Permulaan    Memanaskan     Murid-murid dibahagikan
        badan        kepada 2 kumpulan.
(3 minit)                                      Intrapersonal
        Meningkatkan    Pastikan semua murid
        KDN         melakukannya.

        Regangan      Badan mesti berdiri tegak.
        tangan       Tangan di lurus ke depan
                  dan digerakan ke kanan
        Badan dan      dan ke kiri. Ulang 2 kali
        pinggang
                  Tangan mencengkam
        Peha dan kaki    pinggang dan buat separuh
                  pusingan dari kanan ke kiri.
                  Ulang 2kali

                  Lari setempat dan berdiri
                  tegak tolak kaki kedepan
                  dan kebelakang.ulang 2kali
 BAHAGIAN     AKTIVITI     BUTIRAN MENGAJAR           ORGANISASI         ALATAN/CATATAN
PELAJARAN

Perkembangan  Gerak kerja    Penghantar            Murid dibahagikan kepada 4
Langkah 1   kelas.       Kaki dibuka seluas bahu     kumpulan, A,B, C dan D.
(7 minit)             berdiri menghadap rakan.    Kumpulan A menghadap
                  Mata tumpu ke arah bola.    kumpulan B manakala
          Guru akan    Murid A dan C menendang     kumpulan C menghadap
          membuat     di tengah belakang bola.    kumpulan D.
          demontrasi.   Menendang bola dengan      Ulangi perlakuan sehingga guru
                  menggunakan perut kaki.     membunyikan wisel.
                  Badan menghadap ke arah
                  pasangan B dan D.
                  Lakukan perlakuan di atas
                                  A   B    C    D      Bola 10 biji,
                  dengan murid B dan D pula                      skitel 4
                                   x   x    x    x
                  yang melakukan hantaran      x   x    x    x
                  leret.              x   x    x    x
                                   x   x    x    x
                 Penerima              x   x    x    x
                  Badan dicondong ke depan
                  sedikit.
                  Tahan bola menggunakan
                  tapak kaki.
BAHAGIAN
      AKTIVITI      BUTIRAN MENGAJAR        ORGANISASI              CATATAN/ ALATAN
PELAJARAN
Langkah 2    Hantaran      Kaki dibuka seluas bahu
(5 minit)    leret dalam    Mata pandang bola.     A         C
        kumpulan      Melakukan hantaran leret    X         X
        bertiga atau    menggunakan perut kaki.
        berempat      Keadaan badan hendaklah
                  mengadap tempat sasaran.
                                     BX

                                 Murid A melakukan hantaran      7 biji bola
                                 leret bola kepada murid
                                 B(menahan)
                                 Murid B melakukan hantaran
                                 leret bola kepada murid
                                 C(menahan)
                                 Murid C melakukan hantaran
                                 leret bola kepada murid A
                                 (menahan)
                                 Ulangi aktiviti sehingga wisel
                                 dibunyikan.
BAHAGIAN                                             CATATAN/
      AKTIVITI     BUTIRAN MENGAJAR          ORGANISASI
PELAJARAN                                             ALATAN
Langkah 3    Menendang     Sebelah kaki di hadapan dan
        dan                           x
                 sebelah lagi yang dominan di
(5 minit)    menahan                             x
                 belakang yang membuat
        bola       hayunan menendang.           x
        menggunaka
        n bahagian                           x
                 Mata murid fokus kepada        x
        perut kaki
                 murid (pasangan) yang akan
        secara zig-                           x
        zag.       menahan bola.

                 Guru memastikan murid       Murid pertama kumpulan A
                 menendang bola dengan       menendang kepada kumpulan
                 menggunakan perut kaki.      murid pertama B. Murid B
                                   menahan dengan
               HUBUNGKAIT               menggunakan perut kaki dan
                                   menendang kepada murid
                                   kedua kumpulan A.

                                   Ulangi aktiviti yang sama
                                   dengan murid B menendang
                                   pula kepada murid A.
       BERKERJASAMA         Guru=   A=murid, B=murid
                      Menendang dan menahan
       Latihan bayangan- menendang  (berpasangan) murid kumpulan A
Ansur maju  angin.            menendang kepada kumpulan
       Menendang menggunakan bola  murid B, Murid B menahan dengan
       secara berpasangan.      menggunakan kekura kaki. Ulangi
                      aktiviti yang sama dengan murid B
                      menendang pula kepada murid A.
BAHAGIAN  AKTIVITI     BUTIRAN MENGAJAR          ORGANISASI             ALAT AN/ CATAT AN
PELAJARAN
Kemuncak    Permainan     Aplikasikan semua teknik yang
        Bersyarat-    dipelajari dalam kemahiran
Permainan    Bola sepak.    menendang menggunakan
kecil               bahagian perut dan kekura
(5 minit)             kaki serta menahan.
                 Hanya tendangan leret sahaja
                 yang dibenarkan.          x  x x  x x  x  x       Bola 20
                 Sepak bola ke arah sasaran                       Skitel 20
                 sebanyak 5kali.

Penutup     Gerak       Berdiri tegak, kaki dibuka     Murid berselerak dalam
        kendur      melebihi luas bahu.        kawasan yang telah ditandakan
(5 minit)    tangan dan    Kuncikan jejari kiri dan kanan   Menghadap guru
        lengan      tangan.              Guru membuat demontrasi jika
                 Tolak tangan lurus kehadapan    perlu
                 sambil membongkok 90
                 darjah
                 Kira dengan kiraan 8
                 Ulang sebanyak 3 kali
           Berdiri seperti kedudukan
           diatas
  Gerak       Tangan lurus di atas kepala
  kendur      Bengkok badan ke sisi kanan,
  Pinggang     tahan dengan kiraan 8
           Ulang aktiviti ke sisi kiri
           Ulang aktiviti sebanyak 3 kali.  Gerak       Kaki dilunjur kehadapan, sisi     Guru bertanya soalan
  kendur kaki    dan belakang.             berkenaan dengan dan murid
  dan tarik     Dengan kiraan 8            menjawab
  nafas.


  Sesi soal     Guru bertanyakan secara
  jawab.      rawak cara menendang yang
           betul.

           Guru menerangkan akan
           kelebihan menendang dengan
           cara tersebut:
           -hantaran lebih tepat,
           -bola mudah dikawal.

								
To top