2010-openmobility-android_Android

Document Sample
2010-openmobility-android_Android Powered By Docstoc
					                    Google Android


                            Jozef Mlích
              Department of Computer Graphics and Multimedia
      Faculty of Information Technology, Brno University of Technology
                Božetěchova 2, 612 66 Brno, Czech Republic
                        http://www.fit.vutbr.cz/~imlich
                             imlich@fit.vutbr.cz
24.4.2010                                   Openmobility 2010.0
Agenda

   Úvod
   Aplikace
   Architektura
   SDK
   NDK
http://www.fit.vutbr.cz/~imlich  2 / 18
Úvod 1 / 5 – Historie

        09/2008 – 1.0
        první verze


           02/2009 – 1.1
           Google Maps, MMS


               04/2009 – 1.5 (cupcake)
               Klávesnice, záznam videa, BT A2DP, Animace


                 09/2009 – 1.6 (donut)
                 Market, Kamera, Voice Search, Gestures, Text 2 Speech


                   10/2009 – 2.0 (eclair)
                   UI, MS Exchange, BT 2.1, Klávesnice                      Budoucnost
                      Androidi ovládnou svět (-;

http://www.fit.vutbr.cz/~imlich                              3 / 18
Úvod 2 / 5 – Podporované zařízení

   ~ 35 telefonů, v česku ~ 6 telefonů
   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Android_devices
   HTC Desire (2.1), T-Mobile Pulse (1.5) ..
   Neo Freerunner, Asus EEE
http://www.fit.vutbr.cz/~imlich           4 / 18
Úvod 3 / 5
                 Zdroj: quantcast.com

http://www.fit.vutbr.cz/~imlich          5 / 18
Úvod 4 / 5
                 Zdroj: quantcast.com

http://www.fit.vutbr.cz/~imlich          6 / 18
Úvod 5 / 5
                 Zdroj: quantcast.com

http://www.fit.vutbr.cz/~imlich          7 / 18
Aplikace 1 / 2

   Android Market
      V česku jsou k dispozici pouze free aplikace
                           Zdroj: androlib.com

http://www.fit.vutbr.cz/~imlich                   8 / 18
Aplikace 2 / 2

   market              hry
   telefonování / IM /
   mail / kalendář
   Kamera
   Google sky
   Barcode scanner
   Gstrings
   goggles
http://www.fit.vutbr.cz/~imlich       9 / 18
Architektura 1 / 3
http://www.fit.vutbr.cz/~imlich  10 / 18
Architektura 2 / 3

   sdcard                   Chybí spoustu nástrojů
   data
    app
                           vi
    app-private

    data
                           find
     com.android.camera

     …                     test (if [ -d $dir ]; then)
    misc

   system                   Můžeme doinstalovat
    etc

    lib
             # mount         busybox
             rootfs / rootfs ro 0 0
    bin
             tmpfs /dev tmpfs rw,mode=755 0 0
    xbin
             devpts /dev/pts devpts rw,mode=600 0 0
    fonts      proc /proc proc rw 0 0
    media      sysfs /sys sysfs rw 0 0
   sys        tmpfs /sqlite_stmt_journals tmpfs rw,size=4096k 0 0
             /dev/block/mtdblock6 /system jffs2 ro 0 0
   proc        /dev/block/mmcblk0p1 /sdcard vfat
   dev        rw,nosuid,nodev,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,cod
   sbin        epage=cp437,iocharset=iso8859-1 0 0
                 /dev/block/mtdblock7 /data yaffs2 rw,nosuid,nodev 0 0


http://www.fit.vutbr.cz/~imlich                              11 / 18
Architektura 3 / 3

   Bionic - libc z BSD, částečně pthreads, bez STL a
   SysV IPC
   Vstupní zařízení - ne tslib,
   Binder – IPC, /proc/binder
   Ashmem (Android shared memory), PMEM
   (Processor memory alocator)
http://www.fit.vutbr.cz/~imlich           12 / 18
SDK – Software Development Kit

   Instalace SDK
   Vytvoření zařízení
   Vyrobení aplikace
http://www.fit.vutbr.cz/~imlich  13 / 18
SDK – Software development Kit 2 / 3

   aapt – vytváření balíčků       Hierarchy
   android – virtuální zařízení     Viewer/layoutopt –
   aidl - Android Interface       tunning uživatelského
   Definition Language          rozhraní
   AVDs – virtual devices        mksdcard
   ddms – Dalvik Debug          sqlite3
   Monitor Server
   dx – převod na Dalvik
                      Traceview – profiling
   executable format           (screenshot)
   Draw 9-Patch – jak má         zipalign – zarovnání po
   obrázek měnit velikost        4 bajtech (pro apk
   Monkey – automatické         balíčky)
   testování

http://www.fit.vutbr.cz/~imlich                14 / 18
SDK – Software Development Kit 3 / 3

   ifconfig usb0 192.168.0.200 netmask 255.255.255.0
   adb kill-server
   ADBHOST=192.168.0.202 adb devices
   adb logcat
   adb shell
   adb install app.apk
   adb push HOST_FILE PHONE_PATH PHONE_FILE
   HOST_PATH
   adb pull
   /data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts.db
   backup/data/contacts.db
   adb pull
   /data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.
   db backup/data/mmssms.db
http://www.fit.vutbr.cz/~imlich                 15 / 18
NDK – Native Development Kit

   C, C++ toolchain pro cross kompilaci na ARMv5
      ARMv4 není podporovaný
   Dobře se dá napsat “hello world” nebo funkce pro
   výpočet něčeho (třeba FFT)
   Prakticky nemůžeme programovat GUI v C
      Kreslení přímo do framebufferu
      Musíme přidat knihovny do toolchainu
http://www.fit.vutbr.cz/~imlich           16 / 18
Zdroje

   Beekmans, G.: Linux from scratch. San Jose, CA, USA:
   Iuniverse.com, Inc., 2000, ISBN 0-595-13765-2, xvi + 95 s. URL
   http://www.linuxfromscratch.org/
   Matt Porter: Mythbusters: Android. Embedded Linux Conference
   Europe.
   http://tree.celinuxforum.org/CelfPubWiki/ELCEurope2009Presentat
   Android Developer Guide
   http://developer.android.com/guide
   Android SDK
   http://developer.android.com/sdk
   http://www.jukie.net/~bart/blog/android-hello-world
   Busybox http://www.busybox.net/
   http://ghantoos.org/2009/08/08/running-debian-on-a-samsung-gala
   http://www.root.cz/clanky/vytuneny-android-umi-mnohem-vic/

http://www.fit.vutbr.cz/~imlich                17 / 18
Poděkování

   Materiály k této prezentaci byly připraveny na
   základě podpory grantu FRVŠ MŠMT číslo
   FR2747/2010G1 “Multimediální obsah
   na mobilních technologiích”
http://www.fit.vutbr.cz/~imlich            18 / 18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: message
Stats:
views:2
posted:8/21/2010
language:Slovak
pages:18