Základy poítaovych sítí

Document Sample
Základy poítaovych sítí Powered By Docstoc
					PROCESORY
Procesor

Procesor je základní součást počítače,
která provádí výpočty, řídí překlad
a vykonávání instrukcí uložených
v operační paměti počítače.
Základní parametry procesorů
- Taktovací frekvence - rychlost, s jakou
  procesor dokáže zpracovávat data, provádět
  s nimi různé operace a výpočty.
 - Cache je obecný termín pro vyrovnávací
  paměť. Do ní si procesor ukládá data,
  se kterými zrovna pracuje, aby je měl
  v případě potřeby okamžitě po ruce, což
  jeho práci výrazně urychlí.
Jak vypadá procesor?

Je to malá (pár cm2) tenká destička, která
má na spodní straně spoustu drátků
- nožiček. Těmi je vsazen do tzv. patice,
což je místo na základní desce, kam se
procesor připojuje.
Funkce procesoru

Navzdory své nepatrné velikosti je jednotkou,
která zpracovává téměř všechna data,
informace, požadavky, úkoly, které počítač
realizuje, atd.
Výsledek pak vrátí na monitor.
Typy procesorů

CISC (Complete Instruction Set Computing)
 – mikroprogramové řízení.
RISC (Reduced Instruction Set Computing)
 –  obvodové řízení,
 –  současný trend,
 –  problémem je zpětná kompatibilita,
 –  procesory jsou rychlejší (při srovnatelném kmitočtu),
 –  programy jsou delší a komplexnější, než pro CISC,
 –  vyžaduje velmi rychlé paměti pro rychlé načítání
   instrukcí.
Z historie

1823 – První programovatelný počítač -
 Charles Babbage(1792 - 1871), když konstruoval
 mechanický počítací stroj zvaný Difference
 Engine.
1904 - Elektronka, což je skleněná vakuová
 trubice se žhavícím vláknem a několika
 elektrodami. Podle počtu elektrod a podle zapojení
 může elektronka pracovat jako zesilovač, detektor
 signálu, usměrňovač, invertor signálu nebo
 přepínač.
 Z historie

40. léta 20. století – první elektronické počítače na
 bázi elektronek.
1946 - Počítač ENIAC (Electronic Numerical
 Integrator And Computer)
   původně k řešení balistických a jiných problémů,
   obsahoval přibližně 18.000 elektronek.
   velké rozměry a hmotnost, nízká provozní
   spolehlivost, vysoká provozní teplota a vysoká
   spotřeba elektrické energie
 Z historie

1947 - Tranzistor – malinký kousek
 polovodivého materiálu (typicky křemíku
 nebo germania), který umí totéž, co
 elektronka, ale je neporovnatelně menší,
 levnější, spolehlivější, s podstatně menším
 nárokem na elektrickou energii a s tím
 související nižší produkcí tepla.
Z historie

60. léta 20. století – Sálové počítače
 – byly sestavovány z jednotlivých
 tranzistorů (výrobci IBM nebo Sperry
 Univac)
1959 – první integrovaný obvod, neboli čip
 – několik tranzistorů vyleptaných do
 jediného kousíčku křemíku propojených
 kovovými spoji.
První procesor

4004
Frekvence: 108 KHz
Počet bitů: 4
Počet tranzistorů: 2 300
Patice: 16 pinů
Datum uvedení: v roce 1971
První procesory

8008
Frekvence: 200 KHz
Počet bitů: 8
Počet tranzistorů: 3500
Patice: 18 pinů
Datum uvedení: v dubnu roku 1972
První procesory

8080
Frekvence: 2 MHz
Počet bitů: 8
Počet tranzistorů: 6000
Patice: 40 pinů
Datum uvedení: v roce 1974
První procesory

8086-8088
Frekvence: 4.77MHz - 10MHz
Počet bitů: 16
Počet tranzistorů: 29 tisíc
Patice: 40 pinů
Datum uvedení: v roce 1978
První procesory

80286
Frekvence: 6 MHz - 12 MHz
Počet bitů: 16
Počet tranzistorů: 120 tisíc
Patice: 68 pinů
Datum uvedení: v roce 1982
  32bitové procesory- Intel
Označení   Frekvence    Počet     Patice      Rok
               tranzistorů           uvedení
80368     16 - 33 MHz   275 tisíc   132 pinů     1985
80486     24-100 MHz   1,18 mil.   Socket 1,2,3,6  1989
Pentium    60-200 MHz   3,1-3,3 mil.  Socket 4,5,7   1993
Pentium-PRO  150-200 MHz   5,5 mil.    Socket 8     1995
Pentium-MMX  166-233 MHz   4,5 mil.    Socket 7     1997
Pentium-II  233-450 MHz   7,5 mil.    Slot 1      1997
Pentium-III  0,4-1,4 GHz   9,5 mil.    Socket 370    1999
Celeron    0,266-2,8 GHz  7,5 mil.    Socket 370    1999
Pentium 4   1,3-3,2 GHz   42 mil.    Socket 423,478  2000
Prescott   2,8-3,4 GHz   125 mil.    LGA-775     2004
64bitové procesory- Intel
 Označení  Frekvence    Patice  Rok uvedení

 Itanium   733 – 800 MHz  PAC 418  2001
 Itanium 2  1,3 - 1,5 GHz       2002
   32bitové procesory - AMD
Označení      Frekvence    Počet     Patice   Rok
                  tranzistorů       uvedení
AM 486       40 MHz     1,18 mil.   Socket 1  1993
AM 586       75 MHz     3,1 mil.   Socket 3  1993
K5         75 MHz     4,3 mil.   Socket 7  1996
K6         166 – 300 MHz  8,8 mil.   Socket 7  1997
Athlon – K7    0,5 – 1 GHz   22 mil.    Slot A   1999
Duron – Spitfire  550-950 MHz   25 mil.    Socket A  2000
AthlonXP-     1 - 1,6 GHz   37,5 mil.   Socket A  2001
Palomino
Duron-Applebred 1,4 - 1,8 GHz   20 mil.    Socket A  2003
AthlonXP-Barton  1,8 GHz     54,3 mil.   Socket A  2003
  64bitové procesory - AMD
Označení    Frekvence    Počet     Patice    Rok
                tranzistorů        uvedení
Opteron    1,4 – 2 GHz   105,9 mil.  Socket 940  2003
Athlon 64   2 GHz      105,9 mil.  Socket 754  2003
Athlon 64-FX  2,2 – 2,4 GHz  105,9 mil.  Socket 940  2003
Power PC
Označení řada   Počet    Cache  Taktovací   Rok
         tranzistor      frekvence   uvedení
         ů
G1    601   2,8 mil.   32kbit  50-80 MHz   1992-94
     601v   2,8 mil.   32kbit  100-125 MHz
G2    603   1,6 mil.   8+8K   50-80 MHz   1995
     603et  2,6 mil.   16+16K 200-300 MHz   1997
     604   3,6 mil.   16+16K 100-150 MHz   1995
     604r   5,1 mil.   32+32K 250-350 MHz   1997
G3    750   6,35 mil.  32+32K 200-226 MHz   1997
     750CXe        32+32K 400-700 MHz   2001
G4    7400   10,5 mil.  32+32K 350-500 MHz   1999
     7450         až 2MB 533-867 MHz   2001
G5    970          64+64K 2-2,5 GHz    2002-2005
U nás méně rozšířené CPU

Crusoe, Efficeon
 • Od firmy Transmeta,
 • velmi nízká spotřeba energie,
 • použití v mobilních zařízeních.
Via
 • Od firmy VIA Technologies,
 • nízká spotřeba energie, malé rozměry,
 • maximální frekvence 2 GHz,
 • vhodné   do   TabletPC,   set-top-boxů  či
  nízkospotřebových domácích serverů apod.
Vývoj procesorů pro PC

•  Lídrem firma Intel.

•  Jediným významným konkurentem firma AMD
  (Advanced Micro Devices).
•  Někteří výrobci notebooků využívají procesory
  Crusoe firmy Transmeta
 Kam směřujeme?

Nanotechnologie - 45nm, 32nm technologie.
 K tomu je zapotřebí tzv. „extrémní ultrafialové“
 litografické technologie, která bude schopna tak
 drobné obvody na křemíkových deskách nakreslit.
Vícejádrové procesory
Chlazení procesorů
•  Dvojího druhu
  – pasivní    – přirozená cirkulace chladícího média (žebrovaný
    profil, heatpipe )
  – aktivní chlazení – nucená cirkulace média
    –  Vzduchu
    –  Vody – interní, externí chlazení
    –  Speciální - mrazicí okruh, Peltierův článek, tekutým kovem
•  Každý chladič je určen pro určitou skupinku procesorů
  (rozměry, chladicí účinek)
•  U aktivních chladičů je významným parametrem
  hlučnost
Další informace

  časopisy PC World, Chip, Computer atd.
  http://www.amd.com
  http://www.intel.com
  http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHI
  T/TEXTY/MAINB.HTML
  http://www.formfactors.org
Další informace

  http://www.pcworld.cz/pcw.nsf/d6ded236f
  17f0d81c12568b70052c9c9/8a23584c0ffa
  0baec1256ea8004c1229?OpenDocument
  http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/i
  ndexpraci.htm
Další informace

  www.overclocking.cz    www.intel.com
  www.techbox.cz       www.amd.com
  www.tvfreak.cz       www.via–
  www.technet.cz       technologies.com
  www.notebooky.cz      www.microsoft.com
  www.rafs.cz        www.zive.cz
  www.pretaktovanie.sk    www.pcworld.cz
  www.hwplus.sk       www.svethardware.cz
  www.hw.ukf.sk       www.cdr.cz
                www.pctuning.cz
                www.pretaktovani.cz
Další informace
  Chip
  PC World
  Computer World
  Projekt - Paměti a paměťová média - David Klíma ČVUT Praha
  Internet - Paměťová média na Technet.cz
  První kroky s počítačem - Jiří Hlavenka, Petr Samšuk
  Hardwarové systémy 1, Ing. Libor Kegler a kol.
  Slabikář uživatele osobního počítače, Ing Petr Zemann
  www. svethardware.cz
  Multimédia Současnost budoucnost, Petr Sokolovský, Zuzana Šedivá

  V tomto textu byly použity text a obrázky ze semestrálních prací
  předmětu CAD 2003 studentek Vyroubalová,D.-Florková,J., Bulířová,
  P., Baková, V. ,Novotná, D.,Polická,K.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/18/2010
language:Czech
pages:28