Press release as sent to Monsanto NED

Document Sample
Press release as sent to Monsanto NED Powered By Docstoc
					DEVGEN FINALISEERT DE AANKOOP VAN EEN AANTAL ZAADACTIVITEITEN VAN
MONSANTO IN INDIA EN MONSANTO COMPANY TEKENT IN OP DEVGEN
AANDELEN.


Gent, België, 31 Oktober, 2007 – Devgen kondigt vandaag de definitieve acquisitie aan van
een aantal zaadactiviteiten van Monsanto in India. Devgen kondigt ook aan dat Monsanto
heeft ingetekend op 1.045.400 Devgen aandelen tegen de prijs van € 17,22 per aandeel.

Devgen heeft de aankoop gefinaliseerd van Monsanto’s hybride rijst, zonnebloem, sorghum en
parelgierst business en bepaalde andere assets in Indië, zoals aangekondigd op 14 September,
2007. De aankoop van de business assets in Pakistan en de Filippijnen zal gefinaliseerd worden
op het ogenblik dat lokale filialen zijn opgericht.

In een afzonderlijke transactie heeft Monsanto Company ingetekend op Devgen aandelen voor een
totaal bedrag van 18 miljoen € (25 miljoen US$), wat 5.9% vertegenwoordigt van het totaal
uitstaand kapitaal van Devgen. De nieuwe aandelen werden uitgegeven en betaald op 31 oktober,
2007. Devgen zal de toelating tot notering aanvragen voor de nieuwe aandelen op Eurolist by
Euronext Brussels.Over Devgen
Devgen is a top 10 publiek agrobiotech bedrijf met agro business units gefocust op de ontwikkeling
en commercialisering van:
        •  een nieuwe generatie biotechnologische producten om een breed gamma
          landbouwgewassen te beschermen tegen pestorganismen;
        •
                           1
          biotech traits en germplasm als antwoord op de stijgende vraag naar hogere
          opbrengsten en kwaliteitsvolle rijsthybriden en bepaalde granen in Indië en Zuid-
          Oost Azië;
        •  agrochemische producten met een verhoogd veiligheids- en milieuprofiel voor de
          bescherming van landbouwgewassen tegen schade veroorzaakt door
          plantparasitaire nematoden;


Devgen’s biofarmaceutische divisie ontwikkelt een nieuwe klasse preklinische kandidaat-
geneesmiddelen, gebaseerd op innoverende therapeutische concepten, voor de behandeling van
een reeks inflammatoire en metabolische aandoeningen (diabetes, obesitas) en aritmie.


1
  Het genetisch materiaal van een plant dat wordt gebruikt voor het veredelen van nieuwe variëteiten.
Devgen heeft samenwerkingsverbanden met leidende bedrijven in de biotechnologische en
agrochemische industrie. Devgen werd opgericht in 1997, heeft vestigingen in Gent, Singapore en
Hyderabad (India) en telt ongeveer 160 medewerkers, inclusief Devgen Seeds and Crop
Technology India. Devgen is sinds juni 2005 publiek op Euronext Brussels (ticker: DEVG). Voor
meer informatie: www.devgen.com.


Voor meer informatie contacteer:
Thierry.Bogaert, CEO                     Hilde Windels, CFO


Tel. +32 9 324.24.24                     Tel. +32 9 324.24.24


Thierry.Bogaert@devgen.com                  Hilde.Windels@devgen.com
Dit persbericht kan op de toekomst gerichte verklaringen bevatten met de woorden ”anticipeert”, “verwacht” ,
“is van plan”, “plant”, “kan” en “gaat door” alsook gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke op de toekomst
gerichte uitspraken kunnen zowel gekende als ongekende risico’s inhouden, onzekerheden en andere
factoren en zouden er voor kunnen zorgen dat de actuele resultaten, prestaties of verrichtingen van Devgen
materieel verschillend zijn van gelijk welk toekomstig resultaat dat door dergelijke uitspraken verwoord of
geïmpliceerd wordt. Deze op de toekomst gerichte uitspraken zijn enkel geldig op de datum van publikatie van
dit document. Devgen neemt geen enkele verplichting op zichom dergelijke op de toekomst gerichte
uitspraken in dit document bij te stellen conform veranderingen in de verwachtingen, condities of
omstandigheden waarop dergelijke uitspraken zijn gebaseerd, tenzij dit geëist wordt bij wet of regelgeving.


                         -oOo-