Docs.google

Document Sample
Docs.google Powered By Docstoc
					Docs.google


   Barbora Janečková
        3MA381
        Osnova

• Docs.google
 - obecně
• Funkce
• Využití pro týmovou spolupráci
• Další produkty společnosti Google
         Docs.google

• produkt společnosti Google
• URL: http://docs.google.com
• Podporované prohlížeče:
  - Mozilla Firefox: 1.0.5 or higher
  - Mozilla SeaMonkey: 1.0 or higher
  - Internet Explorer: 6.0 or higher
        Funkce

• sada 3 nástrojů office zdarma:
   - Word, Excel, PowerPoint
   - kterákoliv verze
   - ne plnohodnotné (zejména Excel)
• verzování (vždy možné vrátit se k
 předchozí změně)
• sdílení
Přihlášení
Úvodní obrazovka
    Týmová spolupráce

• sdílení dokumentů

• na jednom dokumentu může v reálném
 čase pracovat více lidí najednou

• verzování
Sdílení dokumentu
Sdílení dokumentu I
   Další produkty spol. Google

Aplikace:
• E-mail
• Kalendář
• Fotografie
• Webová RSS čtečka
• Groups
Kalendář
Děkuji za pozornost!

    Dotazy?!