GENERAL MOTORS SOUTHEAST EUROPE KFT by tam26166

VIEWS: 26 PAGES: 6

									     „VÁSÁROLJON, ÉS HA NYER, AZ ACTIVIA FIZET ÖN HELYETT”
        AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK
          RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA


1. A Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út
  210., a továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban
  (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes, az illetékes
  magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító és lakcímet igazoló igazolvánnyal
  rendelkező, a 15. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy
  (továbbiakban:”Játékos”) vehet részt, aki a Játék Időtartama (2. pont) alatt a 3. pontban
  szereplő Activia joghurttermékek közül - bármelyik ízt és kiszerelést választva - legalább 6
  (hat) pohárnyit (joghurt esetén egy pohár 125 g-ot, joghurtital esetén 270 g-ot jelent)
  egyszerre megvásárol a termékeket forgalmazó bármely magyarországi INTERSPAR
  üzletben, majd pedig a vásárlást igazoló blokkot - melynek hátoldalán feltünteti pontos nevét,
  lakcímét és telefonszámát– a Játék Időtartama alatt bedobja az üzletben elhelyezett
  gyűjtőládába. (”Pályázat”). A Játékban résztvevő INTERSPAR üzletek felsorolását a
  Játékzabályzat 1.sz. melléklete tartalmazza. A Játék lebonyolítását a Szervező megbízásából a
  Progressive Studio Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.)- a továbbiakban:
  Ügynökség – végzi.

2. A Játék 2010. július 08. 00:00 órától 2010. augusztus 07. 24:00 óráig tart (Játék
  Időtartama). Minden Játékos korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult, amennyiben a
  Játék időtartama alatt többször is vásárol legalább 6 pohárnyit a 3. pontban felsorolt
  termékekből, ezzel növelve nyerési esélyeit.

3. A Játékban résztvevő termékek a következők:

  -  Activia eper-kiwi ízű joghurtital 270g
  -  Activia meggy-vanília ízű joghurtital 270g
  -  Activia erdei gyümölcs ízű joghurtital 270g
  -  Activia mango-papaya ízű joghurtital 270g
  -  Activia joghurt eperrel 125g
  -  Activia nektarinos joghurt 125g
  -  Activia aloe veras joghurt 125g
  -  Activia joghurt meggyel 125g
  -  Activia joghurt körtedarabokkal 125g
  -  Activia áfonyaízű joghurt 125g
  -  Activia joghurt aszalt szilva darabokkal 125g
  -  Activia joghurt őszibarackkal és müzlivel 125g
  -  Activia joghurt mézzel, gabonapehellyel és búzakorpával 125g
  -  Activia natúr joghurt 125g
  -  Activia édesített joghurt 125g
  -  Activia joghurt eperrel 4*125g
  -  Activia joghurt meggyel – joghurt ananász darabokkal 4*125g
  -  Activia áfonyaízű joghurt 4*125g
  -  Activia joghurt őszibarackkal és müzlivel 4*125g
  -  Activia joghurt mézzel, gabonapehellyel és búzakorpával 4*125g
  -  Activia natúr joghurt 4*125g
  -  Activia édesített joghurt 4*125g
  -  Activia citromos joghurt 4*125g
  -  Activia joghurt erdei gyümölccsel – őszibarack-maracujaízű joghurt 4*125g
  -  Activia nektarinos joghurt – joghurt körtedarabokkal 4*125g
  -  Activia natúr joghurt 8*125g
  -  Activia joghurt eperrel-citromos joghurt 2*4*125g


4. A Játék menete:

  A Játékosnak a Játék Időtartama alatt egyszerre, azaz egy vásárlás alkalmával vásárolnia kell
  legalább 6 (hat) pohárnyi Danone Activia joghurtot vagy joghurtitalt (joghurt esetén egy
  pohár 125 g-ot, joghurtital esetén 270 g-ot jelent) a 3. pontban felsorolt termékek közül
  (tetszőleges ízben és akár 1 db-os, akár 4 db-os, akár 8 db-os kiszerelésben), majd a
  pénztárban kapott blokk/számla hátoldalán olvashatóan (lehetőleg nyomtatott
  nagybetűkkel) feltüntetve teljes nevét (vezeték- és keresztnév), magyarországi lakcímét
  (irányítószám, helységnév, közterület neve, házszám) és telefonszámát (körzetszám és
  hívószám) azt be kell dobnia az adott INTERSPAR üzlet vevőszolgálatánál elhelyezett
  gyűjtőládába (Pályázat). Igény esetén az INTERSPAR vevőszolgálata a blokkról/számláról
  fénymásolatot készít, mely szintén bedobható Pályázatként a gyűjtőládába azzal, hogy
  nyertesség esetén a Játékos köteles az eredeti blokkot/számlát bemutatni. Nyertességre csak
  ép és sértetlen, olvasható, beazonosítható blokk/számla jogosít.

  A Játékos Pályázata benyújtásával önkéntesen adja meg személyes adatait, s egyben elfogadja a
  jelen Játékszabályzatot.

5. Azok a Pályázatok, melyek a 4. pontban leírt alaki előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból
  automatikusan kizárásra kerülnek.

6. A Szervező a folyamatosan leadott Pályázatok közül közjegyző jelenlétében a Játék időtartama
  alatt kettő (2) alkalommal végez kézi húzással történő sorsolást. A sorsolások helyszíne az
  Ügynökség    székhelye (1095 Budapest, Soroksári út 48.). A sorsolások időpontja a
  következő:

    (a) Első sorsolás: 2010. július 26. , 10 óra;
        A sorsoláson a 2010. július 08. és 2010. július 22. között a gyűjtőládákba
         bedobott Pályázatok vesznek részt, és összesen 15 (tizenöt) Nyertes,
         valamint Nyertesenként 5-5 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra
    (b) Második sorsolás: 2010. augusztus 9., 10 óra;
        A sorsoláson a 2010. július 23. és 2010. augusztus 07. között a
         gyűjtőládákba bedobott Pályázatok vesznek részt és összesen 16 (tizenhat)
         Nyertes, valamint Nyertesenként 5-5 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

7. A 6. pontban megjelölt sorsolásokon kisorsolt Nyertesek nyereménye a Pályazatként
  beküldött vásárlási bizonylaton (blokk, számla) szereplő teljes végösszeg 500 Ft-ra
  kerekített összegének megfelelő értékű SPAR ajndék utalvány (a továbbiakban:
  Nyeremény), amely valamennyi magyarországi SPAR, KAISER’S és INTERSPAR üzletben
  beváltható és bármely termékcsoportra levásárolható legkésőbb     2010.12.31-ig.  A
  Nyeremények készpénzre át nem válthatók, átvételük feltétele pedig az eredeti blokk/számla
  Pályázatként való beküldése, vagy fénymásolat beküldése esetén a Nyeremény átvételekor
  történő bemutatása.
8. A Szervező a 6. pont szerinti sorsolásokon minden Nyertes esetén 5-5 (öt-öt) fő
  tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak
  jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a Nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata
  érvénytelennek minősül és a Játékból kizárásra kerül.

9. A Szervező az adott sorsolást követő 5 munkanapon belül értesíti a Nyertes Játékosokat az
  általuk megadott lakcímen és/vagy telefonszámon, legalább két-két alkalommal. Amennyiben
  a Nyertes Játékos az értesítésekre nem reagál legkésőbb az utolsó értesítés elküldésének
  időpontjától számított 5 (öt) munkanapon belül, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem
  jogosult.

10. A Nyereményeket a Nyertesek ajánlott levélben kapják meg., a Szervezővel/ Ügynökséggel
  egyeztetett időpontban, de legfeljebb az adott sorsolástól számított 60 naptári napon belül. A
  Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve az Ügynökséggel annak érdekében,
  hogy a Nyeremények átadására a fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
  kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való
  átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A
  Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az
  átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre
  nézve jogvesztő.

11. A Nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban
  kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az első kiszállítás Nyertesnek
  felróható sikertelensége utáni további kiszállítások, stb.) a Játékost terhelik. A Játékosok által
  megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért, a szabályosan átadott küldemények
  kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért (pl. hibás vagy hiányos név vagy cím miatt)
  sem a Szervező, sem az Ügynökség semmilyen felelősséget nem vállal.

12. A Nyereményekhez tartozó közteher-fizetési kötelezettséget (pl. SZJA, stb.) a Szervező viseli.
  A Szervezőt a Nyeremények átadásán és az azokhoz tartozó közterhek kiegyenlítésén kívül
  további kötelezettség nem terheli.

13. A Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. A Játékban résztvevők tudomásul veszik
  és részvételükkel önként, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
      a. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a
        Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal
        kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (www.activia.hu és www.spar.hu internetes
        oldalakon), valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azokat
        felhasználja;
      b. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzat
        minden rendelkezését.

14. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
  megtartásával történik, a Játékosok adatait a Szervező kizárólag a Nyertesek megállapítása és a
  Nyeremények átadása céljából kezeli, azokból adatbázist nem képez. A Szervező bármikor
  lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen önkéntesen megadott
  személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségen:
  Danone infovonal. Telefonszám: 06-40-44-11-44. Az utolsó sorsolás lebonyolítását követő 90
  naptári napon belül valamennyi, személyes adatot tartalmazó Pályázat megsemmisítésre kerül.
15. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, az Ügynökség, valamint a Játék szervezésében részt
  vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában
  meghatározott közeli hozzátartozói.

16. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.) a Szervező semmilyen
  felelősséget nem vállal. A Nyeremények jelen Játékszabályzat 7. pontja szerinti
  beválthatóságát a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1
  hrsz.) szavatolja.

17.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor, a Játékosokra nézve
   kedvezőbb feltételek megállapításával megváltoztatassa.

18.  A Játékkal kapcsolatos részletes tájékoztatás – ide értve a jelen Játékszabályzat
   rendelkezéseit is - a Danone Infovonalon (06-40-44-11-44) kapható, valamint a
   www.activia.hu és a www.spar.hu weboldalakon olvasható.

Budapest, 2010. június 11.

                       Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.
                               Szervező
1.sz. melléklet: INTERSPAR üzletlista

 Sorszám   Irányítószám                   Cím
   1      1037    Budapest, III. kerület, Bécsi út 154. (EUROCENTER)
   2      1106    Budapest, X. kerület, Fehér út (ÁRKÁD)
   3      1103    Budapest, X. kerület, Sibrik Miklós u. 30. (FAMILY CENTER)
   4      1117    Budapest, XI. kerület, Október 23. u. 8-10.
   5      1191    Budapest, XIX. kerület, Üllői út 201. (EUROPARK)
   6      1201    Budapest, XX. kerület, Széchenyi u. 1.
   7      4032    Debrecen, Füredi út 27. (MALOMPARK)
   8      2049    Diósd, Balatoni út 2/A
   9      2400    Dunaújváros, Béke körút
   10      9027    Győr, Budai út 1. (ÁRKÁD)
   11      9023    Győr, Fehérvári út 3.
   12      5700    Gyula, Kétegyházi u. 1. (FAMILY CENTER)
   13      6800    Hódmezővásárhely, Kaszap u. 20. (FAMILY CENTER)
   14      8360    Keszthely, Tapolcai út 37.
   15      3524    Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2-4. (Szinva Park)
   16      8800    Nagykanizsa, Táborhely u. 4. (Kanizsa Center)
   17      4400    Nyíregyháza, Korányi Frigyes u.
   18      4400    Nyíregyháza, László u. 8.
   19      3600    Ózd, Sárli u. 4. (FAMILY CENTER)
   20      8500    Pápa, Celli u. 21.
   21      7632    Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 11. (ÁRKÁD)
   22      7632    Pécs, Siklósi u. 37.
   23      9400    Sopron, Selmeczi u. 15-17.
   24      8000    Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.
   25      8000    Székesfehérvár, Budai út 41.
   26      2000    Szentendre, Dobogókői út 4.
   27      5000    Szolnok, Mátyás király u. 29.
   28      9700    Szombathely, Újvilág u.
   29      2800    Tatabánya, Győri út 25.
30  8200  Veszprém, Dornyai Béla u. 4. (Shop.Stop)
31  8900  Zalaegerszeg, Ola u.1.

								
To top