Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Tidsplan Projekt Uganda 3003-2004 by tdl18804

VIEWS: 34 PAGES: 1

									Tidsplan Projekt Indien 2005-2006

Vecka  Int.     Int.    Religion   Fördj.     Människan    Projekt-     Praktiskt         Studiebesök/
    relationer  ekonomi         kurs      i olika     arbete                   besök
                               kulturer
45   Fokus    -      Indien                            Filmen Bullshit, om    Besök av Håkan Sandlund om
                                               miljöförstöring i Indien  företagande i Indien 10/11 10.35
                                               11/11 09.30
46   Fokus    -      Indien

47   Fokus    -      Indien                            Visum klart!       Merrick Tabor 09.00 24/11
                                               Föräldramöte 23/11 18.30
48   Fokus    -      Indien

49          -                            Syfte      Dramapedagog        10-12 SP3GlobA
                                       klart                    13-15 SP3Globb
50                                                            15/12 Christian Jutvik
                                                             15.30
51                                      Intervjufrågor
                                       klara
52

1

2

3

4

5    Avresa till Indien 4 februari hemkomst 19 februari.
    (Tidsplan för tiden efter Indien får ni efter hemkomst.) Deadline Projektarbete: 28/4!!!!

								
To top