UTUGARI TW' U RWANDA by klg10159

VIEWS: 2,082 PAGES: 449

									UMUGEREKA W'ITEKA RYA MINISITIRI No ...............................RYO KUWA
............/............/.............. RIGENA IMBIBI Z'UTUGARI

ANNEX TO THE MINISTERIAL ORDER No ……………………OF
………/………/……… DETERMINING THE BOUNDARIES OF CELLS

ANNEXE DE L'ARRETE MINISTERIEL No …………………………..DU
………/………/………… PORTANT LA DELIMITATION DES CELLULES            I             II          III
  AKARERE    UMURENGE    KODI    AKAGARI      UTUGARI TWA KERA
  DISTRICT    SECTOR    CODE     CELL        FORMER CELLS
  DISTRICT    SECTEUR    CODE     CELLULE     ANCIENNES CELLULES
  BURERA     BUNGWE    04040101   BUNGWE    BUNGWE
                               GATENGA
                               KINIHIRA
                               NYABYONDO
                               RWERU
                 04040102   BUSHENYA    BUHINGA
                               BUSHENYA
                               GIFUMBA
                               MBUGA
                               RYAMAYAYA
                 04040103   MUDUGALI   BUNIGO
                               KIVUMO
                               MUDUGALI
                               NYAKENA
                               SANGABUZI
                 04040104    TUMBA    KARWEMA
                               MUBUGA
                               MUBURA
                               MURAMBO
                               NYARUKORE
                               TUMBA
           BUTARO   04040201   GATSIBO    GASEBEYA
                               GATSIBO
                               KADEHERO
                               KINDOYI
                 04040202   MUBUGA    KABYAZA
                               KAGOMA
                               MURAMBI
                 04040203   MUHOTORA    BUKARAGATA
                               KARAMBI
                               KIBANDE
                               MUHOTORA
                 04040204   NYAMICUCU   GAHIRA
                               GASIZA
                               KILINGA
                               MUSAMA
                               NYAMIYAGA
                 04040205   RUSUMO    BUTARO
                               BUYANGA
                               CYASENGE
                               KABINGO
                               RUNABA
          CYANIKA   04040301    GASIZA    GASIZA
                               GIHOKO
                               KAMANGA
                               KAZIGURO
                               NTARAMA                                          1
     04040302   GISOVU   GISOVU
                 KAMEGERI
                 RUHIMBI
                 RUTANGO
     04040303  KABYINIRO  KIRENGO
                 MUGARAMA
                 NKIRIZA
                 NYAGISENYI
                 ZINDIRO
     04040304  KAGITEGA  KAGERERO
                 KAGITEGA
                 KARYANDARO
                 KIDAHO
                 NTARAMA
     04040305  KAMANYANA  KAMANYANA
                 NYAKIMANGA
                 NYAMIYAGA
                 RUKORO
     04040305  NYAGAHINGA  CYERU
                 KABAYA
                 KAMUPFUMFU
                 MAREMBO
                 NINDO
                 NYAGAHINGA
                 NYAKABAYA
 CYERU  04040401  BUTARE   BUTARE
                 GISHA
     04040402  NDONGOZI   BYUMBA
                 KINIHIRA
                 MUGOMERO
     04040403  RUYANGE   KABERANO
                 MURAMBO
                 RUGALI
GAHUNGA  04040501  BURAMBA   BURAMBA
                 KAGOMA
                 MURAMBI
                 MUSANZU
     04040502   GISIZI   GISIZI
                 KANABA
                 KIGOTE
                 NYAGASOZI
                 RURI
     04040504  KIDAKAMA  KABINDI
                 KIDAKAMA
                 RUSENYI
     04040505  NYANGWE   GASAGARA
                 KAMATANDA
                 NYANGWE
     04040506   RWASA   KABAYA
                 MURINZI
                 NYARWAMBU
                 RWASA
GATEBE  04040601   GABIRO   GATEBE
                 GINGA
                 KABUGA
                 KAGANO
                 NYAKABUNGO
                 RUGARAMA
                 RYARUYUMBU
     04040602  MUSENDA   KARYANGO
                 MUSENDA
                 NYIRAMIKORE
                 RUKOMA
                 RUYANGE
     04040603  RWAMBOGO   GATEBE
                 RUFUHA


                        2
      04040603  RWAMBOGO

                  RUTETE
                  RWAMBOGO
      04040604  RWASA   GIKURO
                  KIYOGERA
                  RUTOVU II
                  RUTOVU I
                  RWASA I
                  RWASA II
 GITOVU   04040701  MARIBA   KIBOGA
                  MUSEKERA
      04040702  MUSASA   BUGOBORI
                  RUHOMBO
      04040703  RUNOGA   MUBUGA
                  MUTUNGU
KAGOGO   04040801  KABAYA   BUTARE
                  GIHANGA
                  KABAYA
                  KANABA
      04040802  KAYENZI  KABUGA
                  KAYENZI
                  KIZIBA
                  NYAGASOZI
                  RUBONA
      04040803  KIRINGA  GAHINGA
                  KABINDI
                  KINYAMUKUBI
                  KIRINGA
                  MUGERA
                  RWAHOMBO
                  SOZI
      04040804  NYAMABUYE  GIHETA
                  GIHONGA
                  GISAGARA
                  KIBAYA
                  KIVUMU
                  NYAMABUYE
 KINONI   04040901  GAFUKA   GAFUKA
                  KINONI
                  NTWANA
                  NYAGAFUNZO
      04040902  NKENKE   BIRWA
                  MWENDO
                  NKENKE
                  NYABIGUGU
      04040903  NKUMBA   CYANYA
                  KABAGUMA
                  KALAMBO
                  MUBUGA
                  MUTABO
      04040904  NTARUKA  GIKORO
                  GIKURO
                  KAMANYANA
                  NYANGA
KINYABABA  04041001  BUGAMBA   BUGAMBA
                  CYUFE
                  JAGI
                  KABINGO
                  KABYAZA
                  MAHURA
      04041002  KAGANDA   GAHONDO
                  KAGANDA
                  KIRARO
                  MUBIMBI
      04041003  MUSASA   BUKOKA
                  GITOMA
                  KAGURIRO


                         3
       04041003  MUSASA


                   RWAMATABARO
       04041004  RUTOVU   GISIRIRI
                   KAVUMU
                   MUSAGA
                   NYABIZI
                   RUBAYU
                   SHAGA
 KIVUYE   04041101  BUKWASHURI  BUHITA
                   BUKWASHURI
                   GITOVU
                   KIVUYE I
                   MURAMBO
       04041102  GASHANJE  BURAMBO
                   GASHANJE
                   NYAKABUNGO
                   RUGARAMBIRO
       04041103   MURWA   KILINGA
                   RUSASA
                   RUSHAKI
                   RUYUMBA
       04041104  NYIRATABA  BUKUMBI
                   BWINDI
                   KIVUMU
                   KIVUYE
                   KIVUYE II
                   MUSHUNGA
 NEMBA    04041201   KIVUMU   BUSOGO
                   GISURO
                   MUHONDO
                   RUTEMBA
                   SONGORERO
       04041202  NYAMUGALI  AKABUGORE
                   GIKORO
                   MUHAYASUGU
                   NYAGAHONDO
                   NYAKAYOGERA
       04041203  RUBONA   KADEHERO
                   KAMABARE
                   KANYARU
                   MURANDAMO
                   MUSAVE
       04041204  RUSHARA   CYAVE
                   KAGESERA
                   KAJE
                   RUBAYO
 RUGARAMA   04041301   CYAHI   ANIKA
                   CYAHI
                   NGURI
                   RUSURA I
                   RUSURA II
       04041302  GAFUMBA   BAMBIRO
                   BASUMBA
                   GAHUNGA
                   KANYANGEZI
                   RUKAMBA
       04041303  KARANGARA  BUHINGA
                   KARANGARA
                   MAYA
                   MUSHIRABWOBA
                   RUKORE
       04041304  RUREMBO   BIRWA
                   GASORE
                   MWERU
                   NYABIGUGU
                   RUREMBO
RUGENDABALI  04041401  KIRIBATA  MURUNGU


                           4
     RUGENDABALI  04041401   KIRIBATA
                         REMERA
            04041402   MUCACA    BUTERERA
                         GAHINGA
                         MUCACA
            04041403   NYANAMO   KABIRA
                         KABUKOKO
                         NYANAMO
            04041404  RUKANDABYUMA  NGOMA
                         GATENGA
                         RUGANDU
      RUHUNDE   04041501   GASEKE   GAHE
                         KANYONI
                         MUKAKA
                         MURAMBO
                         RUKWAVU
            04041502   GATARE   BUKAMYI
                         GATARE
                         MURAMBO
                         RYAMUGENI
            04041504   GITOVU   CYASURI
                         GENDA
                         NGOMA
            04041505   RUSEKERA   KARENDA
                         MATYAZO
                         RUSEKERA
                         RUTORO
     RUSARABUGE  04041601   KABONA   BUCYABA
                         GIKORE
                         MUSEBEYA
            04041602   NDAGO    GITOVU
                         MURONGOZI
                         NDAGO
                         NYARUGURU
            04041603  RUHURURA   RUHANGA
                         RUHURURA
      RWERERE   04041701  GACUNDURA   GACUNDURA
                         SARAMBWE
            04041702   GASHORO   BISAGA
                         GASHORO
            04041703  RUCONSHO   BUHANGA
                         GAKO
            04041704   RUGALI   KIBANDE
                         RUGALI
                         TANGATA
GAKENKE  BUSENGO   04020101   BUTERERI   BUHUGA
                         BUTERERI
                         KIRWA
                         RUBAGA
                         RUGENDABARI
            04020102   BYIBUHIRO  GATOKE
                         KARAMBI
                         KIBUYE
                         RUBOZA
            04020103   KAMINA   BUNYANGEZI
                         KAJERERI
                         MWENDO
                         NYARUBUYE
            04020104   KIRABO   KIRABO
                         NGEZI
                         RUSEBEYA
                         RWANKUBA
            04020105   MWUMBA    KABUGA
                         KAMONYI
                         MWUMBA
            04020106  NYAGASOZI   BARUSHYA
                         BIRAMBO


                                5
      04020106  NYAGASOZI

                 GITWA
                 KIRWA
                 NYAGASOZI
      04020107  RUHANGA   GASHIRWE
                 RUHANGA
 COKO   04020201  KIRUKU   BUHURI
                 BUKAMBA
                 BUSHAGASHI
                 MUCUMAZO
                 NTARABANA
                 NYAMASUKA
                 RUBUGUMA
      04020203  MBIRIMA  AKANDUGA
                 MBOGO
                 MURAMBI
                 RWAHI
                 SHYUNGA
      04020204  NYANGE   BUHARA
                 GASEKE
                 GASHINYA
                 KARORI
                 MUSASA
                 NTOBWE
      04020205  NYANZA   BARAMBA
                 GITABA
                 KIBINGO
                 NYANZA
                 TUMBA
CYABINGO  04020301  MUHAZA   BURAZA
                 BUSOGA
                 JOMBA
                 MUHAZA
                 NTARAGA
      04020302  MUHORORO  GATOKI
                 KABUNGWE
                 MUHORORO
                 MUSEBEYA
                 TONGOBURO
      04020303  MURAMBA   BUKUBA
                 GAHAMA
                 MUSEBEYA
                 RUGARAGARA
                 RWOBE
      04020304  MUTANDA   CYABINGO
                 GISHUBI
                 KAMBARE
                 MUCACA
                 MUTANDA
                 NTEBEYIMANDWA
      04020305  RUKORE   KIGOTE
                 MURAMBA
                 MUREHE
                 NYABISIKA
                 NYAMUGALI
                 RUKORE
GAKENKE  04020401  BUHETA   BUSOGI
                 KABAYA
                 KIBINGO
                 MUGOGWE
                 NYABIGOMA
      04020402  KAGOMA   GITENGA
                 KAMATARE
                 MURAMA
                 MURAMBI
                 RUSURI
      04020403  NGANZO   GISHYINGURO


                         6
      04020403  NGANZO
                 KAMATARE
                 KAREHE
                 MBOGO
                 NGANZO
                 RUSURI
      04020404  RUSAGARA  MURAMBI
                 MAZINGA
                 NYAMABUYE
                 RUSAGARA
                 SITWE
GASHENYI  04020501  NYACYINA  BWIYANDO
                 MUKIRA
                 NYACYINA
                 RUGENDABARI
      04020502  RUKURA   GAHIHI
                 KARA
                 MURANDI
                 NYAMATAHA
      04020503  RUTABO   BUHIRA
                 KABWIKA
                 RUBUGA
                 RUTABO
      04020504  RUTENDERI  GASEKE
                 GITABA
                 KABUGOMBA
                 KAREBE
                 KIBARA
                 MURAMBO
      04020505   TABA   GIHANGA
                 MURAMBI
                 MWISHA
                 RUTENDERI
                 TABA
 JANJA   04020601  GAKINDO  BUKERERA
                 GAKINDO
                 KABUSORO
                 RUBONA
                 RURUMBYA
      04020602  GASHYAMBA  BUREGA
                 GASHYAMBA
                 GATONGO
                 GITOVU
                 RWAMPARI
      04020603  GATWA   JANJA
                 MURAMBI
                 MWANZA
                 NYABUSHISHIRI
                 NYAGISOZI
      04020604  KARUKUNGU  CYIFUZO
                 KARAMA
                 KARUKUNGU
                 RUTAKE
KAMUBUGA  04020701  KAMUBUGA  GITWE
                 KAMUBUGA I
                 KAMUBUGA II
                 KANSHENGE
                 RARO
      04020703  KIDOMO   BUGOGO
                 NYAGATOVU
                 RUTAGARA
      04020704  MBATABATA  BUHINDA
                 KALINGORERA
                 MWASHA
      04020705  RUKORE   RUNGU
                 RUSASA
                 TABA


                         7
KARAMBO  04020801  KANYANZA  BUHUNU
                 BUTONDWE
                 GIHINGA
                 KANYANZA
                 KARENGE
      04020802  KARAMBO   BUGABURI
                 BUHEKE
                 BUHINDA
                 KIGARAMA
                 MUHENDU
                 REMERA
      04020803  KIREBE   BUGARAGARA
                 KABAGARI
                 KIREBE
                 SOHA
KIVURUGA  04020901  CYINTARE  BUHUGA
                 CYINTARE
                 NYARUBUYE
      04020902   GISIZA  BUSHOKA
                 KABUHOMA
                 KAMWUMBA
                 NTURO
                 NYARUNGO
      04020903  RUGIMBU  GASAVE
                 KARUHUNGE
                 MUGALI
                 RURAMBO
                 RUTAMBA
      04020904  RUHINGA  KAVUMU
                 KINTARURE
                 MUNYEGE
                 RUGESHI
                 RWAKIRARI
      04020905  SERERI   BUHAYO
                 MASORO
                 MUSEKERA
                 SERERI
MATABA   04021001  BUYANGE  GASIGA
                 GATARE
                 KURUGANDA
                 MUGWIRA
                 MURAMA
                 NYARUBUYE
      04021002  GIKOMBE  BUGARI
                 BWANZO
                 GIKOMBE
                 MUHORORO
                 MUNINI
      04021003  TANDAGURA  GIHITA
                 GITABA
                 MATABA
                 MWANZA
                 NKURAZO
 MINAZI  04021101  GASIHO   GAHOMBO
                 GAHUNDA
                 GASANGWA
                 KABARIMA
                 KIGEYO
                 MBOGO
                 NYAKABOGO
      04021102  MUNYANA   GIHORORO
                 GITWA
                 KANKA
                 KIVUBA
                 NYABITARE
      04021103  MURAMBI  GISOVU


                        8
     04021103  MURAMBI
                 KABUGA
                 MURAMBI
                 MUSAVE
                 NYARUBUYE
     04021104   RABA   BUKONDE
                 GAHARO
                 MUNIHI
                 MURAMBI
                 MUTARA
                 NDEGAMIRE
                 SARABUYE
MUGUNGA  04021201  GAHINGA   GAHINGA
                 KARAMBO
     04021202  MUNYANA   BURENGA
                 MUNYANA
                 MUTANDA
                 RUHUHA
     04021203  MUTEGO   KAMASANZE
                 KARAMBO
                 MUTEGO
                 NGANZO
                 RUTARAGA
     04021204  NKOMANE   GICUMBO
                 KABUGA
                 KANABA
                 NEMBA
                 NKOMANE
                 RUSEBEYA
     04021205  RUTABO   KAVUMU
                 RUSEBEYA
                 RUTABO
     04021206  RUTENDERI  KIRAHO
                 NYUNDO
                 RUBONA
                 RUTENDERI
     04021207  RWAMAMBE  GASHUBI
                 KANYINYA
                 RWAMAMBE
MUHONDO  04021301  BUSAKE   BUSAKE
                 GIKIKIRA
                 KIBIRIZI
                 NYAKABANDA
     04021302  BWENDA   GAHAMA
                 GATARE
                 GITABA
                 KIMANAMA
                 NKETSI
     04021303  GASIZA   GAHABWA
                 GAHINGA
                 GAHONDO
                 GASIZA
                 GIKIKIRA
                 KABEZA
                 MATARE
     04021304  GIHINGA  BASE
                 GIHINGA
                 KARAMBI
                 KAREHE
                 KAROBAGIRE
                 TABA
     04021305   HURO   CURA
                 GAHINGA
                 GITWA
                 KIBIRIZI
                 RUBONA
     04021306  MUSAGARA  AKARA


                       9
      04021306  MUSAGARA
                 CYENDA
                 GITEME
                 KAROBAGIRE
      04021307  MUSENYI  BUHINYA
                 GAKUYU
                 KIGALI
                 MUSENYI
      04021308  RUGANDA  GISOZI
                 KINYONZO
                 RANZI
                 RUBONA
                 RUGANDA
      04021309  RWINKUBA  KANYANA
                 KIMBOGO
                 RUHOROBERO
MUYONGWE  04021401  BUMBA   BUMBA
                 GIKORO
                 GITOVU
                 SHIRU
      04021402  GISIZA  GISIZA
                 GITANDA
                 KABINGO
                 KIRIBA
                 KIYEBE
                 MURAMBA
                 RUHOKO
                 SANZARI
      04021405  KARYANGO  GIKOMBE
                 KIBINGO I
                 KIBINGO II
                 MAHAHA
                 MUGERA
      04021406  NGANZO  MUHORORO
                 NGANZO
                 NGOMA
                 VUGANGOMA
      04021407   VA   RANZI
                 VA I
                 VA II
 MUZO   04021501  KABATEZI  CURUGUSI
                 GITABI I
                 KABATEZI
                 KASHESHE
                 RUNYINYA
                 RUSORORO
      04021502  KIRYAMO  KIRYAMO
                 MBIZI
                 MBOGO
                 MUGAMBAZI
                 MWUMBA
      04021503  MUBUGA   BUTAMBWE
                 KAVUZA
                 MUBUGA
                 MWIRIKA
                 MWURIRE
                 RUBEJA
      04021504  MWIYANDO  GITABI II
                 GITOKE
                 MUGUGURI
                 MWIYANDO
                 NYAGASOZI
                 RUHONDO
      04021505   RWA   BITABA
                 GIHORORO
                 GIKO
                 GISANZE


                       10
               RWA
NEMBA  04021601  BURANGA  BURANGA
               BUREGO
               MUGANWA
               MUKAKA
     04021602  GAHINGA  BITARE
               BUKURURA
               KABAYA
               KILIMBI
     04021603  GISOZI  GASHENYI
               GATARE
               GISOZI
               KABUSHARA
               NYABITEKERO
               NYARUGESHI
     04021604  MUCACA  GATARE
               KABINGO
               KAMUVUNYI
               KIRUHURA
               MUNYEGE
 RURI  04021701  BUSORO  CONGORI
               CYOGANYONI
               GITABA
               KIBIRIZI
               NKOTO
               RUGARAGARA
     04021702  GIKINGO  BUSHOKA
               GATWA
               KABINGO
               KARANGO
               NYAMUGALI
               RUMASA
     04021703  JANGO  GIHURA
               GITONDE
               KINYONZO
               MUBUGA
               MUREHE
     04021704  RULI   BARIZA
               GAHONDO
               GATABA
               MUGAMBAZI
               NGAYAKE
               NYAKARAMBI
     04021705  RWESERO  GATARE
               GISIZI
               MABAGO
               MUGWATO
               NYARUNYINYA
RUSASA  04021801  NYUNDO  BUKINGO
               BUMONYO
               GISOVU
               NYUNDO
               TANE
     04021802  GATABA  BUMONYO
               GAHAMA
               GATABA
               KEBERO
               KIBAYA
     04021803  KAMONYI  GAKINDO
               GAPFURA
               GITWE
               KIDOMO
               NYAGAHAMA
               RURAMBI
               RURINDA
               RWEMARIKA


                      11
           04021804  MURAMBI  BUHARABUYE
                      KARUHUNGE
                      KIREHE
                      NYANGE
           04021805  RUMBI   BUKIZA
                      BUYORA
                      BWANAMO
                      NINDA
           04021806  RUREMBO  BUSHOKA
                      MAZINGA
                      MURORI
                      NYAKABUNGO
                      RUGAMBA
     RUSHASHI  04021901  BULIMBA  BULIMBA
                      GASEKE
                      RUDASHYA
           04021902  BUSANANE  CYATA
                      GITOVU
                      KANGANZO
                      MURAMBI
           04021903   JOMA   GITEMA
                      KANJUGU
                      NGANGE
                      RUTEMBE
                      RUYEBE
           04021904  KAGEYO  GITORERWA
                      KAGEYO
                      KARUNGU
                      NKUBANKARI
           04021905  MBOGO   BUSORO
                      JURWE
                      MBOGO
                      MPANGURA
                      RUYOVE
           04021906   RAZI   KABINGO
                      KABUGA
                      KAVUMO
                      MULIHI
                      RAZI
           04021907  RWANKUBA  BUDILIGA
                      KARAMBO
                      KIBINGO
                      MUBUGA
                      RWANKUBA
           04021908  SHYOMBWE  CYANGWE
                      MUSUMBA
                      RUHONDO
                      SHYANGIRO
GICUMBI  BUKURE   04050101  KARENGE  KABUGA
                      KAGARAMA
                      KARENGE
                      NYARUTOVU
                      REBERO
           04050102  KIGABIRO  KANYOGOTE
                      KIGABIRO
                      RWARENGA
           04050103  KIVUMU  KARUSHYA
                      KIVUGIZA
                      KIVUMU
                      RUYANGE
           04050104  RWESERO  GICACA
                      KARAGARI
                      MUGORORE
     BWISIGE  04050201  BWISIGE  BWISIGE
                      KIRAMBO
                      RWAMUHIRIMA


                             12
BWISIGE


     04050202    GIHUKE    KUMANA
                   KUMUNINI
                   MUREHE
                   NYAMUGARI
     04050203   MUKONO    MUKONO
                   NYARUMBA
                   RWEBISHEKE
                   RWONDO
     04050204  NYABUSHINGITWA  NDAYABANA
                   NYABUSHINGITWA
                   NYAGATOMA
                   RUGARAMA
BYUMBA  04050301  GACURABWENGE   GASHARU
                   MATYAZO
                   RUYAGA
                   RWASAMA
     04050302    GISUNA    KINIHIRA
                   REBERO
                   RWIRI
     04050303    KIBARI    GAKENKE
                   RUZO
     04050304   KIVUGIZA   KIVUGIZA
                   MIRIKU
                   RUHURURA
     04050305   MURAMA    MURAMA
                   RUKEREZA
     04050306   NGONDORE    GITOVU
                   NGONDORE
                   RUBANGA
     04050307  NYAKABUNGO   NYAKABUNGO
                   RWAMBONA
     04050308   NYAMABUYE   GASIZA
                   KAMITSINGA
                   NYAMABUYE
                   RWIMINSI
     04050309  NYARUTARAMA   MUKERI
                   MURIZA
                   NYANDE
                   RUGANDU
CYUMBA  04050401   GISUNZU    CYUMBA
                   MUGERA
                   RYAMUROMBA
     04050402   MUHAMBO    CENTRE
                   GISHAMBASHAYO
                   KIRIBA
     04050403  NYAKABUNGO   BUSHENYA
                   MUKONO
                   NYAKABUNGO
     04050404   NYAMBARE    NYAMBARE
                   RUGERERA
     04050405   NYARUKA    BURINDI
                   MAYA
                   MURORE
     04050406  RWANKONJO    GIKOMO
                   RUKIZI
                   RWANKONJO
 GITI   04050501  GATOBOTOBO   KABABITO
                   KABACUZI
                   MATYAZO
                   NYAMIRAMBO
                   RUGARAMA
     04050502   MUREHE    BUSHIRANYOTA
                   BUTARE
                   CYABEZA
                   CYAMABANO
                   GATARE


                            13
                   KIGABIRO
      04050503   TANDA    BUNYAMPETA
                   GASHARU
                   NGANWA
                   RUZIZI
                   TANDA
 KAGEYO   04050601   GIHEMBE   KARIHIRA
                   MUREHE
                   NYARUVUMU
      04050602   HOREZO    KIGOMA
                   MUSETSA
                   NYAKAREKARE
      04050603   KABUGA    GATOBOTOBO
                   MAYA
                   MUKENKE
      04050604  MUHONDO    KAMANYUNDO
                   MURAMBI
                   MWANGE
      04050605  NYAMIYAGA   GATIBA
                   KABARE
                   NYAGAHURU
                   RUKOMO
 KANIGA   04050701  BUGOMBA    BWANIKA
                   MUHONDO
                   RUHANGIRO
      04050702   GATOMA    GASHIRU
                   KAMABARE
                   NYAKAGERA
                   NYAKARA
                   NYAKIBANDE
                   RUGARAMA
      04050703   MULINDI   BUGABIRA
                   KIRWA
                   MULINDI
                   MUYANGE
      04050704  NYARWAMBU   GITOVU
                   KABUKIZA
                   KINYOGO
                   MUNINI
                   RUBOROGA
      04050705  RUKURURA   KABARE
                   KAMUSHURE
                   KARAMBO
                   NGABIRA
                   NYAGATARE
MANYAGIRO  04050801   KABUGA    KIGARAMA
                   MUGERA
                   MUREHE
                   RUBINDI
      04050802  NYIRAGIFUMBA  BUHINGA
                   MAFUREBO
                   RUTOVU
      04050803  NYIRAVUGIZA  BUGINA
                   KABUGA
                   MUGENYIWANGA
      04050804   REMERA    BUSA
                   BUSHINGAMUHETO
                   GITABA
      04050805  RUSEKERA   GAKUBA
                   KAGOROGORO
                   NYAGISOZI
      04050806  RYARUYUMBA   GATUNGO
                   NYANTARURE
                   RUGASA
                   RUSABIRA
 MIYOVE   04050901   GAKENKE   GASIZA


                            14
 MIYOVE   04050901  GAKENKE
                  KARWANIRA
                  KIRWA
                  MUSEKE
                  NYARURAMBI
      04050902   MIYOVE   GAKO
                  MPINGA
                  MUKAKA
                  MUREHE
                  NYAMIYAGA
      04050903  MUBUGA   GISEKURU
                  KAGASA
                  MASOGWE
                  MUTONGA
                  RUTOVU
MUKARANGE  04051001  CYAMUGANGA  NDARAMA
                  NYAKABUNGO
                  RUGARAMA
      04051002  GATENGA   KIYORWA
                  MUGINA
                  NYANGE
      04051003  KIRUHURA  BUREMBO
                  KIGARAMA
                  KIRUHURA
                  NYAMUTOKO
      04051004  MUTARAMA  GIKORE
                  MAFUMIRWA
                  RUGESHI
      04051005  RUGERERO   MUNYEGE
                  RUREMBO
                  RUSHASHA
                  RUZIKU
      04051006  RUSAMBYA  KABUNGO
                  KAGANE
                  RUSAMBYA
 MUKO   04051101  CYAMUHINDA  GICUREGENYA
                  NKONYANGA
                  RUGARAGARA
                  RUKAZIRE
                  RWAMITEMBE
      04051102   KIGOMA   CYERERE
                  GATOBOTOBO
                  KARAMBI
                  KARUMURI
                  KIGOMA
      04051103  MWENDO   GIKUMBA
                  KABUYE
                  KAGOGO
                  KIRENGO
      04051104  NGANGE   GASHARU
                  KABARE
                  KIMPONGO
                  MAYORA
                  RUDOGO
      04051105   REBERO   GASIZI
                  KARUNDI
                  KIRARA
                  MAYOGI
                  NYAMPUNDU
                  RYAGASHAKA
 MUTETE   04051201   GASEKE   GASHARU
                  GIHIRA
                  KAGARAMA
                  NYAMABUYE
      04051202   KABEZA   KABASEGA
                  MEREZO
                  NYAGAFUNZO


                         15
      04051202   KABEZA


                    RUSEBEYA
      04051203   MUSENYI   KIMISUGI
                    MUHORORO
                    MUTETE-KAVUMU
                    RUKONDO
      04051204   MUTANDI   GATARE
                    GIHANGARA
                    KARAMA
                    MUTANDI
      04051205  NYARUBUYE   KINUNGA
                    NKENZI
                    RUGARAGARA
                    RUGARAMA
                    RUHONDO
NYAMIYAGA  04051301  GAHUMURIZA   MAYA
                    RUHANGO
      04051302    JAMBA    BURIMBI
                    JAMBA
                    KAGARAMA
      04051303   KABEZA    GASHOKORO
                    KIGARAMA
                    NYAMIYAGA
      04051304   KABUGA    KADUHA
                    NYARUBUYE
                    NYARUTARAMA
      04051305   KARAMBO    GASEKE
                    GASHARU
                    MURAMA
                    NYARUBUYE
      04051306    KIZIBA   GASAVE
                    KARAMBI
                    NYIRAKAGARAMA
                    RWIGWE
      04051307   MATABA    MIYANGE
                    RUYAGA
NYANKENKE  04051401   BUTARE    BUTARE
                    GIKOMBE
                    KABERE
      04051402   KIGOGO    GASHINGE
                    NTABANGIRA
      04051403   KINISHYA   KABUGA
                    NYAGAFUNZO
                    RWATA
      04051404   RUSASA    BIRUMBA
                    NYANAMO
                    REMBERO
      04051405   RUTETE    KABINGO
                    KAGEJE
                    RUTETE
      04051406  RWAGIHURA   GACACA
                    KAGOGO
                    MWENDO
      04051407   YARAMBA    CYANKARANKA
                    MWENYI
                    NTURO
 RUBAYA   04051501   GIHANGA   NYAGATOJO
                    RUBAYA (2)
                    RWAMBI
      04051502  GISHAMBASHAYO  GISHAMBASHAYO
                    KARAMBO
                    KIRIMBI
      04051503   GISHARI   KAGUGU
                    MUGOTE
                    NYAKESHA
      04051504   MUGURAMO   GATENGERANE
                    MUHONDO


                            16
     04051504  MUGURAMO

                 RUBAYA (1)
     04051505  NYAMIYAGA  BUGESERA
                 MARIBA
                 RUHONWA
RUKOMO  04051601  CYEYA   BIRAMBO
                 BWUHIRA
                 RWAMIKO
     04051602  CYURU   BUKAMBA
                 CYURU
                 MUHAMA
                 SABIRO
     04051603   GISIZA  GITABA
                 KIGASHA
                 MUBUGA
     04051604  KINYAMI  KAVUMU
                 MESHERO
                 RUTARABANA
     04051605  MABARE   KAMUSARE
                 KAYUNGWE
                 MABARE
     04051607  MUNYINYA  KARAMBI
                 MUNYINYA
                 NYANKOKOMA
                 RWAMUSHUMBA
RUSHAKI  04051701  GITEGA   BUGWE
                 KARAMBI
                 NYABYAMBU
                 RUBYIRO
                 RYARUGANZU
     04051702  KAMUTORA  KARWOGA
                 MABARE
                 NKAMBA
                 NYAMYUMBA
     04051703  KARURAMA  CENTRE RUSHAKI
                 GATONDE
                 KARURAMA
                 KIZINGA
                 MBUGA
                 NGABIRA
                 RWARANDA
RUTARE  04051801  BIKUMBA  GAHANGA
                 KABATIMA
                 KASERUKERENKE
                 MATYAZO
                 NYABISINDU
                 RUGARAMA
     04051802  GASHARU   BUGAMBA
                 MURAMA
                 RWIMBOGO
                 YOGI
     04051803  GATWARO   GASHINYA
                 KABIRA
                 KAGUNDA
     04051804  KIGABIRO  KAYENZI
                 MUNINI
                 RUGARAMA
     04051805  MUNANIRA  KIRWA
                 RUKUNGELI
                 RUTI
     04051806  NKOTO   BARIZA
                 BWANGAMWANDA
                 MUREHE
                 NYAGATOMA
                 NYANSENGE
RUVUNE  04051901  CYANDARO  CYANYANDAGO
                 KINIHIRA


                         17
      RUVUNE   04051901  CYANDARO

                        MURAMBO
                        RUKESHA
           04051902  GASAMBYA   GASAMBYA
                        KIDUNDUGURU
                        KIRARA
                        NYAMIRAMA
                        RUKOMA
           04051903  GASHIRIRA  KAGASHA
                        KIRAMBO
                        NYARURAMA
           04051904   KABARE   BUYANJA
                        GATARE
                        KABARE
                        MUREHE
           04051905   REBERO   GAHENGERI
                        NYAKABUNGO
                        NYARUVUMU
                        RUVUNE
           04051906  RUHONDO   KAMIMA
                        NYAGITABIRE
                        RUBONA
                        RWAMUSHUMBA
     RWAMIKO   04052001   CYERU    BUGARURA
                        CYERU
                        GABIRO
                        KARIKA
                        MUKUYU
                        MURAMBI
                        NYAGASOZI
           04052002  KIGABIRO   KABIRA
                        KIVUMU
                        MURAMA
                        KANIGA
                        KANYOVE
                        MUTAMBIKO
           04052003  NYAGAHINGA  MURAMA
                        NTAREMBA
                        NYAGATUGUNDA
                        NYANZA
                        RUBONA
     SHANGASHA  04052101  BUSHARA   BUSHARA
                        GASURA
                        GATARE
           04052102  KITAZIGURWA  KITAZIGURWA
                        MUBUGA
                        NTOMVU
                        RUGARAMA
           04052103  NYABISHAMBI  GASIZA
                        KAGARI
                        MURAMBO
                        RUKINIRO
           04052104  NYABUBARE   GISIZA
                        NYABUBARE
                        NYAMIYAGA
           04052105  SHANGASHA   MUNINI
                        RUNABA
                        RYAMATEBURA
                        SHANGASHA
MUSANZE  BUSOGO   04030201  GISESERO   KAGEZI
                        MUGOGO
                        RWANKERI
           04030202   KAVUMU   KARAMBI
                        KIRAGO
                        KIREMYA
                        MWIYANIKE
                        NTARAMA


                               18
     04030203  NYAGISOZI  BURINGA
                  KAMATONGO
                  KARENGO
                  KIGASA
                  MUGOMBWA
     04030204   SAHARA   BUSOGO
                  KINONI
                  RUKORO
CYUVE   04030301  BUKINANYANA  MWIRONGI
                  RUGESHI
     04030302   BURUBA   KABUGA
                  KINYABABA
                  RUBONA
     04030303   CYANYA   CYONDO
                  KARUGABANYA
                  KIBANDE
                  KINYABABA
                  RUHEHE
     04030304   KABEZA   KAREBA
                  KARINZI
                  KUNGO
     04030305   MIGESHI   GIKORO
                  KIBUYE
                  KINAMA
                  KINGOMA
                  MBURANE
                  NYARUYAGA
                  RUHANGIRO
     04030306  RWEBEYA   MUBUGA
                  NYARUBANDE
GACACA  04030401   GAKORO   BUTUNDA
                  CYIRI
                  GAHAMA
                  GAKORO
                  MURORA
                  SARAZI
     04030402  GASAKUZA   KAMISAVE
                  NKURUNGWE
                  NYANAMO
                  RUHANGA
                  SHANGARO
                  SHASHI
     04030403   KABIRIZI  BUSARO
                  GITEGA
                  KABARAGA
                  KABAYA
                  MATA
                  NKORA
     04030404  KARWASA   BURENGO
                  KABUKENDE
                  KARAMBI
                  KARWASA
                  SARAZI
GASHAKI  04030501   KIVUMU   GASEKE
                  RUHANGIRO
                  RUHEHE
                  SHANGA
     04030502   MBWE    BUGANJI
                  BURENGO
                  CYANIKA
                  KAVUMU
                  KIRWA
                  NYAGAHONDO
     04030503  MUHARURO   BUHURA
                  BUREMBO
                  GASEBEYA


                         19
      04030503  MUHARURO


                  GITEGA
                  GITONYA
      04030504   SHANGA   BIRWA
                  KIGABIRO
                  MUSEKERA
                  RUMA
GATARAGA  04030501  MUDAKAMA   GAKUKU
                  GATAKA
                  KAGONGO
                  MIKINGO
                  RUBAKA
                  RUREMERA
      04030502   MURAGO   MANJALI I
                  MANJALI II
                  RUKINGO II
                  RUSAMBU
                  RWINZOVU
      04030503   RUBINDI   BUTAKANYUNDO
                  GACONDO
                  GATARAGA I
                  GATARAGA II
                  RUKINGO I
      04030504   RUNGU    GAHIRA
                  GATOVU
                  KABYAZA
                  NYABIREHE
                  RUTAGARA
KIMONYI  04030601   BIRIRA   KIMONYI I
                  NDURUMA
      04030602  BURAMIRA   BUNYOMA
                  BURAMIRA
                  GACACA
                  MUBUGA
                  NYIRABAGUME
      04030603   KIVUMU   KIMONYI II
                  NDORAHE
      04030604   MBIZI   BUDOGO
                  KANYANA
                  MBIZI
                  MUNANIRA
                  RWAZA
 KINIGI  04030701   BISOKE   BANNYISOGO
                  BUSHOKORO
                  GISASA
                  KABARA
                  NYARWAYU
      04030702   KAGUHU   NDUBI
                  NYARUSIZI
                  RUGESHI
                  RUGINGA
                  RUSHUBI
      04030703  KAMPANGA   GAHETO
                  KAREMBERA
                  NYARUBANDE
                  RUKORE
      04030704  NYABIGOMA   BUHANGABO
                  KARANDARYI
                  RWAMIKORE
                  RYANGO
                  RYANGO
      04030705  NYONIRIMA  CYABIRUMBA
                  GIFUMBA
                  KANSORO
                  RUHANGA I
                  RUHANGA II
MUHOZA   04030801  CYABARARIKA  BURINDA


                          20
MUHOZA  04030801  CYABARARIKA
                  BWUZURI
                  NYARUBUYE
                  TABA
     04030802   KIGOMBE   KAVUMU
                  KIRYI
                  MUGARA
                  RUKEREZA
     04030803   MPENGE   RUKORO
                  RUSAGARA
     04030804  RUHENGERI  BULERA
                  BUSHOZI
                  KABATEMBAGARA
                  KABORO
 MUKO   04030901  CYIVUGIZA  GACUBA
                  GAKORO
                  GISENYI
                  KARAMBI
                  MUBUGA
     04030902   CYOGO    BUGOROZI
                  BUSURA
                  KAVUNDA
                  MUTABO
                  RUGERERO
     04030903  MBURABUTURO  BUGESE
                  KAGANDO
                  KANKAMBA
                  MUGARA
                  RUBURANWA
     04030904   SONGA    JOMBA
                  KIBEREGE I
                  KIBEREGE II
                  KIYAGA I
                  KIYAGA II
                  NDERA
MUSANZE  04031001  CYABAGARURA  BUKANE
                  GIKERI
                  KANYABIRAYI
                  KIROBA
                  RUVUMU
     04031002   GARUKA   CYANTURO
                  GACINYIRO
                  GAPFURO
                  KANGANWA
                  KANYAMINABA
     04031003  KABAZUNGU  BIHINGA
                  KANIGA
                  KIDENDEZI
                  MUFUKURO
                  NYABAGENI
                  RUCUMU
                  RWUNGA
     04031004  NYARUBUYE  BANNYISUKA
                  KAREBA
                  KAVUMBU
                  MURENZI
                  NTURO
                  TERO
     04031005  RWAMBOGO   BUHUNGE
                  KIREREMA
                  RUNYANGWE
                  RWUNGA
NKOTSI  04031101   BIKARA   BASUMBA
                  BUGOMBE
                  RUKORO
                  RUSURI
                  SONGA


                          21
     04031102  GASHINGA  BUHANGA
                BUHARARA
                GITARAGA
                KABASAZA
                MUSEBEYA
     04031103  MUBAGO   BUGUGU
                BUHAMO
                MUSEMBE
                NYAGAHONDA
                NYARUBINGO
     04031104  RUGESHI  GISORORO
                MUGUTA
                MWIRI
                NKURURA
                RUGANDA
     04031105  RUYUMBA  BURIMA
                GACACA
                KIRINGA
                NGANZO
                NYAKIRIBA
NYANGE  04031201  CYIVUGIZA  KABARI
                KISHARI
                MUGWATI
                NYABITARE
                RUREBE
     04031202  KABEZA   GAHAMA
                KIBINGO
                KIRYAMO
                NTAMIZIRO
                NYARUBUYE
     04031203  KAMWUMBA  BUKEZI
                GASEKE
                KAMWUMBA
                KIROBA
                MUSEKERA
     04031204  MUHABURA  BUNYEMPOMBO
                GIKORO
                MUHABURA
                MURINZI
                RUSHARI
                RUVUMU
     04031205   NINDA   KABARI
                KIVUMU
                MAHO
                NINDA
                NYAMIYAGA
                RUKARANKA
REMERA  04031301  GASONGERO  BUKARA
                KIBUGABUGA
                RUKORE
                RUKUBANKANDA
     04031302  KAMISAVE  GASHUNGA
                GATWA
                KABARA
                KANABA
                KANYANZIGE
                MUNANIRA
     04031303  MURANDI  BUMORI
                GACACA
                KARAMBO
                MUHORORO
                MURANDI
                SURE
     04031304  MURWA   BUKAZI
                GASEBEYA
                GISENGA


                        22
           04031304   MURWA


                       KANYANSYO
                       KARAMBI
                       KIBANDA
           04031305  RURAMBO   BITSIBO
                       GATARE
                       KABUSOZO
                       KAMISAVE
                       MUKAKA
                       TABA
      RWAZA   04031401  BUMARA   GISORORA
                       KABUYE
                       KAVUMU
                       MUHETA
                       NYAKARAMBI
           04031402  KABUSHINGE  GIHANGO
                       KABUGA
                       MURAMBI
                       NYARUGANDO
                       RAMBA
                       RWAZA
           04031403  MUSEZERO   KAMABUYE
                       KIBINGO
                       KIGANDA
                       KIMPUNGU
                       MATABA
                       NYAKARAMBI
                       NYARUBUYE
           04031404   NTURO   MUGOGO
                       RUBABI
                       RUGARI
                       RUGOGWE
                       RUVUMU
           04031405  NYARUBUYE  BUHAMA
                       BUKORO
                       MURAMBI
                       RUSAKI
                       SAYO
     SHINGIRO  04031501  GAKINGO   GIKORO I
                       GIKORO II
                       NYAKAYIRA
                       RUTOMVU
           04031502  KIBUGUZO  KIBWA
                       RUKOMA
                       RUTOVU
                       SHINGIRO
           04031503  MUDENDE   KAGESHI
                       MUCACA
                       MUHINGO
                       NYARUBARA
                       NYARUHANGA
                       NYIRANKONA
           04031504   MUGALI   BUHIRA
                       KINEGE
                       NYAMURIMIRWA
                       RUHAMIRO
                       RWAMAHORO
RULINDO  BASE   04010101  CYOHOHA   BURAMBA
                       GIHANGA
                       GIHEMBE
                       MUSENYI
                       RUBANDA
           04010102   GITARE   BUSHYIGA
                       GATETE
                       MUGENDA I
                       MUGENDA II
                       NYAMUGALI


                              23
     04010103   RWAMAHWA   GATETE
                   GITOVU
                   MURAMBO
BUREGA  04010201  BUTANGAMPUNDU  BUTANGAMPUNDU
                   CYERERA
                   GITENGA
                   KISIGIRO
                   MUHONDO
                   NYAKIBANDE
     04010202   KARENGERE   BUGOBOKA
                   BYERWA
                   CYINZUZI
                   GASARE
                   GASHARU
                   KANUNGA
                   KARENGERE
     04010203    TABA    CYINZUZI
                   KIBOHA
                   MWITE
                   NGANGE
                   RUSAMANZUKI
                   TABA
BUSHOKI  04010301   GASIZA    BUDAHA
                   BUHANDE I
                   BUHANDE II
                   KANIGA
                   REMERA
                   RULINDO
     04010302    GIKO    BURAMIRA I
                   BURAMIRA II
                   CYILI
                   KIGEMBA
                   NGARAMA
                   RUGOTE
     04010303   KAYENZI   BUGERERA
                   GISHYITA
                   GITABU
                   RUKO
     04010304   MUKOTO    BUSHOKI I
                   BUSHOKI II
                   GATARE I
                   GATARE II
                   MUKO I
                   MUKO II
                   MUKO III
     04010305  NYIRANGARAMA  BUBIRO
                   GIFUBA
                   REMERA
                   TARE I
                   TARE II
                   TERANZARA
BUYOGA  04010401   BUTARE    BUTARE
                   NYUNDO
                   TABYUKA
     04010402   GAHORORO   BUHORORO
                   BUNYANA
                   GATARE
                   GITABURA
     04010403   GITUMBA   GITABA
                   MUTAMASI
                   RUGAZI
     04010404   KARAMA    BUKAMBA
                   KADENDEGERI
                   KARAMA
                   RUNOGA
     04010405   MWUMBA    BUYOGA


                           24
      04010405  MWUMBA
                  MURAMBO
                  MWUMBA
      04010406  NGARAGE   GIKINGO
                  KAGOZI
                  NDARAGE
      04010407   RUSORO   GASEKE
                  GASHANA
                  NKONGI
                  RUGARAMA
CYINZUZI  04010501  BUDAKIRANYA  GATAGARA
                  GIHINGA
                  KAMATONGO
                  KANYONI
                  KAVUMU
                  KIGARAMA
                  NYAKABANGA
                  RUGARAGARA
      04010502  MIGENDEZO   CYANYA
                  GITABAGE
                  KARAMBO
                  MIGENDEZO
                  NGABITSINZE
                  NYAMUGARI
                  REMERA
                  RUSAGARA
      04010503   RUDOGO   GASEKABUYE
                  GASEKE
                  GASIZI
                  GIHUKE
                  KIRAMBO
                  MUNOGA
                  MUSENYI
                  RUDOGO
CYUNGO   04010601   BUREHE   GAHINGA
                  KANYERERI
                  KIBANDE
                  RUGARAMA
      04010602  MAREMBO   BUYAGA
                  KIDOMO
                  NGANZO
      04010603   RWIRI   GASEKE
                  GITAGATA
                  KABANDA
                  KARAMBI
                  NYABISASA
KINIHIRA  04010701   BUTUNZI   BUNAHI
                  GISEKURU
                  MAYUMBA
                  NDORANDI
      04010702  KARIGAMAZI  BUHITA
                  BWISHYA
                  MAGEZI
                  NTUNGURU
      04010703  MAREMBO   BUHUNDE
                  CYOGO
                  KIGALI
                  KIYEBE
                  MUVUMO
      04010704   REBERO   BUTARE
                  KIRWA
                  MPINDA
                  MUSEKE
KISARO   04010801   GITASA   GITATSA
                  KARAMBO
      04010802  KAMUSHENYI  KAMUSHENYI
                  KINYO


                         25
     04010802  KAMUSHENYI

                  MATABA
                  MUHIHI
     04010803  KIGARAMA   GASEKE
                  KIGARAMA
                  RWINTARE
     04010804   MUBUGA   BURORANDI
                  MURAMBI
                  RUTABO
     04010805   MURAMA   BURAMBA
                  KAGANDU
                  MPAMO
                  MURAMA
     04010806   SAYO    KIBANDA
                  SAYO
MASORO  04010901   KABUGA   GATOBOTOBO
                  GISIZA
                  KABUGA
                  MUREHE
                  NGANGO
                  NYAKIBANDE
     04010902  KIGARAMA   BAJUNJUGUZI
                  KIGARAMA
                  KINTEKO
                  MARENGE
     04010903   KIVUGIZA  BITSIBO
                  GAHAMA
                  GASAMBYA
                  GASENGA
                  KIVUGIZA
                  NYAMIKINGO
     04010904  NYAMYUMBA   GIHARABUGE
                  NYAGASOZI
                  NYAMYUMBA
     04010905  SHENGAMPURI  BARIHI
                  BWERANYANGE
                  KABUGA
                  SHENGAMPURI
MBOGO   04011001   BUKORO   BUHIRA
                  BUKORO
                  GASAMA
                  GIHONGA
                  KALINDI
                  KIBAMBA
                  KIBAYA
                  RUHANYA
                  RWAMBOGO
     04011002   MUSHALI   BUKONGI
                  BUYANJA
                  GITABA
                  MUSHALI
                  NKURURA
                  NYAKABUYE
                  RWAMBOGO
     04011003  NGIRAMAZI  GIKOMBE
                  GISHA
                  KIBUNGO
                  MUHOBA
                  NYAKABEMBE
     04011004  RURENGE   GAKOMA
                  GICUMBI
                  GITABA
                  KAREHE
                  RUHONDO
                  RURENGE
                  RUTONDE
MURAMBI  04011101  BUBANGU   BIREMBO


                         26
 MURAMBI  04011101   BUBANGU
                   BUBANGU
                   KARAMBO
                   MUHORORO
                   NYAGISOZI
      04011102   GATWA    GAPFUNSI
                   GATWA
                   GISIZA
                   NYABIREGE
                   NYAKIBANDE
                   NYANZA
      04011103  MUGAMBAZI  GASAMBYA
                   GASHINGE
                   GISHENYI
                   MUGAMBAZI
                   MUTAGATA
                   NGANGO
                   RWITEMA
      04011104   MVUZO   GATARE
                   GISANZE
                   GITORERWA
                   KIYAGARA
                   MVUZO
                   NYIRAGAPFUNSI
 NGOMA   04011201   KABUGA   GATETE
                   KIRAMBO
                   KIRURI
                   NYABUKO
                   RUBONA
      04011202   KARAMBO   KAGWA
                   KARESHYA
                   KAYEBE
                   MASETSA
                   MUSHIKE
      04011203   MUGOTE   CYABASIGI
                   KIBOHA
                   MWISHYA
                   RIRYI
                   RUKOMA
                   SAKARA
      04011204  MUNYARWANDA  BUSIZI
                   GASEKE
                   KIRUNGU
                   MUYANGE
                   NGARU
                   NYARUVUMU
                   RUSHUBI
NTARABANA  04011301  KAJEVUBA   BIKAMBA
                   BUSORO
                   KAZI
                   NDIMIRO
                   NYARUBUYE
                   RUGUMIRA
                   RUKORE
                   UMUREMA
      04011302   KIYANZA   CYIRI
                   GISOZI
                   KIRIMBI
                   KIVUMBA
                   KIYANZA I
                   KIYANZA II
                   NYAGISOZI
      04011303   MAHAZA   KARERA
                   KAYENZI
                   MAHAZA
                   MUBANGA
                   NYARUSANGE


                           27
                  RWAMPAKA
 RUKOZO   04011401  BURARO   BUHORO
                  GATORWA
                  MUTARA
                  NYAKIBANDE
      04011402   BWIMO   BUSUBIZO
                  GISIZA
                  KAVUMO
                  MWANA
      04011403  MBERUKA   GAKUBO
                  KABERA
                  MUTUNGO
      04011404   MBUYE   KABALI
                  NYARURAMBI
                  RUHANGA
 RUSIGA   04011501   GAKO    BUSEKE
                  BWILI
                  GASIGATI
                  GIFUMBA
                  KABUNIGU
                  KABUYE
                  KAVUMU
                  MATABA
                  MUGERA
                  NKANGA
                  NTAKARA
                  NYAKARAMA
      04011502  KIRENGE   BUREMEZI
                  GISIZA
                  NTARABANA
                  NTONDE
                  NYANDE
                  RUKINGU
      04011502   TABA   BITARE
                  BUTARE
                  GAHONDO
                  KARENGE
                  KINGAZI
                  NYAKARAMA
                  TABA
SHYORONGI  04011601  BUGARAGARA  BUGARAGARA
                  GASYO
                  GISIZA
                  KAGALI
                  KIBARAZA
                  KIGARAMA
                  KIMANAMA
                  KIZIRANYENYENZI
                  MATANDA
                  NYAKARULI
                  NYARUSHINYA
                  RUGARAMA
      04011602  KIJABAGWE  GASEKE
                  KABAGABAGA
                  KIJABAGWE
                  KIJABAGWE
                  RUGENDABARI
      04011603  MUVUMU   CYIKERA
                  KAGUNDA
                  KARAMA
                  KAVOMA
                  KAVUMU
                  KIRURUMO
                  KIVIRI
                  MUKUMBA
                  MUVUMU


                           28
                 RUHANGA
    04011604  RUBONA    BWIMO
                 CURABANA
                 GICUBA
                 GISHYITA
                 GISORO
                 KIGALI
                 NYARUNYINYA
                 NYARUSANGE
                 RUBONA
    04011605  RUTONDE   BUGARURA
                 MWAGIRO
                 NGENDA
                 NYABISINDU
                 NYAMIREBE
                 RUTONDE
                 RWEYA
TUMBA  04011701   BARARI   BURARI
                 GASEKE
                 KIRAMBO
                 RUKORE
    04011702  GAHABWA   CYANYA
                 GATOKI
                 GIHINGA
                 KAGORA
                 VUNGU
    04011703  MISEZERO   KANABA
                 NYAMIREMBE
                 RURAMBO
                 TUMBA
    04011704  NYIRABIRORI  BUKINGA I
                 BUKINGA II
                 MURAMBI I
                 MURAMBI II
                 RUSURA I
                 RUSURA II
    04011705   TABA    KAMURAGE
                 MWIRI
                 RUGARAMA
                 RUVUMBA
                 TABA
                        29
INTARA Y'AMAJYEPFO
SOUTHERN PROVINCE
PROVINCE DU SUD
             I             II        III
  AKARERE    UMURENGE   KODI       AKAGARI   UTUGARI TWA KERA
   DISTRICT    SECTOR   CODE        CELL     FORMER CELLS
   DISTRICT    SECTEUR   CODE       CELLULE   ANCIENNES CELLULES
GISAGARA    GIKONKO    02020101  CYIRI       CURUSI
                              CYENDAJURU
                              CYINDANA
                              KIGITEGA
                              KIMPUGA
                              MUSAMBI
                              MUSAMBI
               02020102  GASAGARA      AGASENYI
                              AKARUKAMBIRA
                              BIBUNGO
                              KAREHE
                              MUSANGE
                              REMERA
                              UMUBEZI
               02020103  GIKONKO      GAHABWA
                              MANYINYA
                              RUNYINYA
               02020104  MBOGO       BUREMERA
                              BUTEGANO
                              RWINTARE
        GISHUBI    02020201  GABIRO       NYUNDO
                              ZAMWE
               02020202  NYABITARE     HEMBA
                              MUTOBO
                              NYIRAKANYWERO
               02020203  NYAKIBINGO     MUNYINYA
                              NYAGAHURU
               02020204  NYERANZI      GIKUYE
                              GISHYA
                              KAGOMA
                              MUDUHA
                              MUYINZA
        KANSI     02020301  AKABOTI      GATARE
                              KANSEREGE
                              KINYONZWE
                              MWANGANSHURO
                              NKOMERO
                              RUGARAMA
               02020302  BWIZA       BUCYO
                              GIHAMBO
                              GITWA
                              MUDOBORI
                              MURAMBI
               02020303  MUNINI       KAMUGANI
                              KIGARAMA
                              NYARUKURAZO
                              RUBONA
                              RYANKORA
                                          30
      02020304  SABUSARO   NYARUNAZI
                  RUHANGAYI
                  RWIMBOGO
KIBILIZI  02020401  DUANI    BUHORO
                  DUANI
                  KIVUMU
                  MURAMBI
                  MUTAGA
                  RWUYA
      02020402  KIBILIZI   BURASI
                  GISORORO
                  GITWA
                  HERENE
      02020403  MUYIRA    GISASA
                  NYAGISOZI
                  ZIHARI
      02020404  RUTURO    AKIBIRARO
                  KARENGERA
                  NDUBA
                  RUYANGE
KIGEMBE  02020501  AGAHABWA   AGAHABWA
                  AGAHEHE
                  RWAMABARE
      02020502  GATOVU    GATOVU
                  MUTOBO
                  NYARUBANDE
      02020503  IMPINGA   AKADOGO
                  IMPINGA
                  MUTARAMA
      02020504  NYABIKENKE  GATETE
                  NYABIKENKE
                  SHYOMBO
      02020505  RUBONA    GAHORANYONGA
                  GATONGATI
                  MUREHE
      02020506  RUSAGARA   AGASHARU
                  AKANKUBA
                  URUTANGA
MAMBA   02020601  GAKOMA    GATARE
                  KIGARAMA
                  KIVOMO
                  NYAMUGARI
      02020602  KABUMBWE   KABUMBWE
                  MUGANZA
                  MUNONFU
      02020603  MAMBA    GATOVU
                  MASHENYI
                  RUGUNGA
      02020604  MUYAGA    KIBUNBA
                  MUTORI
                  NYAMIYAGA
      02020605  RAMBA    ISHA
                  KANYIRANTIBA
                  MUZENGA
MUGANZA  02020701  CYUMBA    GITWA
                  MUSATSI                         31
MUGANZA  02020701  CYUMBA

                  MWARYI
      02020702  MUGANZA    KIGARAMA
                  ZIMBA
      02020703  REMERA    AKAJYANAMA
                  BUTARE
                  GAKURWE
      02020704  RWAMIKO    KIBANGU
                  NZEBWE
      02020705  SAGA     BUCYAYA
                  BUHIZA
                  NYAMIHETO
MUGOMBWA  02020801  BAZIRO    BAZANKURU
                  NYAMIRAMA
                  NYESUMO
      02020802  KIBAYI    KIBAYI
                  RWAHAMBI
      02020803  KIBU     AKAGASHUMA
                  KIBU
                  MUSHONGI
      02020804  MUGOMBWA   BISHYA
                  KARONKANO
                  NYARUNAZI
      02020805  MUKOMACARA  AGAKOMASHYO
                  AKANYAGAHUNGU
                  MUGIRAMPEKE
                  RUGERAGERE
MUKINDO  02020901  GITEGA    NYAMABUYE
                  GITEGA I
                  REBERO
      02020902  NYABIRYO   KIGOYI
                  KIMANA
                  NYABIRYO
                  NYAKAZANA
      02020903  NYABISAGARA  AKANAGE
                  NYABISAGARA
                  RUSUSA
      02020904  RUNYINYA   AGASHARU
                  GITEGA II
                  KIREMBWA
                  MUNYEGERA
MUSHA   02021001  BUKINANYANA  BUKIRANYANA
                  KIGOMA
                  MUJYEJURU
                  MUNYEGERA
                  RUGARAMA
                  RUKONI
      02021002  CYIMANA    AKABANGA
                  MURAMBI
                  NYABIDUHA
                  NYARUGENGE
                  RAMBA
                  RUSENYI
      02021003  GATOVU    GACUNDA
                  GASEKE
                  GATOVU
                  KIGARAMA                          32
                MUTARAMA
                NYABITARE
                RYAMUGONGA
     02021004  KIGARAMA  BUGABIRO
                KAGUNDA
                KIGARAMA
                NYESONGA
                RUGARA
                RUGARAMA
NDORA  02021101  BWEYA    KIMINAZI
                MIRAYI
                SABUDARI
     02021102  CYAMUKUZA  BUHORAMBUGA
                BUTABANGIRA
                NYAKIBINGO
     02021103  DAHWE    GAHONDO
                GITWA
                NYARUSANGE
     02021104  GISAGARA  KABUYE
                NYABITARE
                NYAMIGANGO
                RUGARA
     02021105  MUKANDE   BUGARAMA
                KINGWANGE
                NKINDA
NYANZA  02021201  HIGIRO   KIGARAMA
                NYAMIHATSI
                RUVUGIZO
     02021202  NYAMUGALI  AKAYANGE
                GATARINZIRA
                NYAMUGARI
                SARE
     02021203  NYARUTEJA  MUKUGE
                NYARUNAZI
                RUKOKO
                RWANYANZA
     02021204  UMUBANGA  AKARWISHYURA
                KIGWA
                REMERA
SAVE   02021301  GATOKI   GASHUBI
                KARAMA
                NYARIGINA
                RUGARAMA
     02021302  MUNAZI   GAKOMBE
                GITWA
                KABITOKI
                KADURUMBA
                KIGWA
                RWOKEREZO
     02021303  RWANZA   BAZENGA
                DITABIRE
                GAHORA
                KIRIHURA
                NYAGACYAMO
                RWANZA
     02021304  SHYANDA   BAKENDE                        33
         02021304  SHYANDA
                     GASHARU
                     KIGARAMA
                     NYAMISHUBI
                     RUSENYI
         02021305  ZIVU     MUSEKERA
                     RWANZANA
                     TAMBA
HUYE  GISHAMVU  02040101  GISHAMVU   BUSORO
                     GISHAMVU
                     MUBONI
         02040102  NYAKIBANDA  NYAKIBANDA
                     RWIMBOGO
         02040103  SHORI    BUGURI
                     CYAMBWE
         02040104  VUMBI    GAKOMBE
                     KIDAHIRE
                     KIDUHA
                     RUGARAMA
    HUYE    02040201  KIGARAMA   KABAKA
                     KIGARAMAYAMPUNGWE
                     KINYANA
                     NYARUNAZI
         02040202  MUYOGORO   KIGARAMAYARUKIRA
                     NYARUTOVU
                     NYARWUMBA
                     RWANKONI
                     RWAZA
         02040203  RUKIRA    AGASHARU
                     GITWA
                     KINAZI
         02040204  SOVU     GAKO
                     KARUHAYI
                     KIGARAMA
    KARAMA   02040301  GIKOMBE   GIKOMBE
                     NYARWUMBA
                     RUSHUBI
         02040302  KARAMA    GAHORORO
                     GIKONGORO
                     NYARUSANGE
                     UMUYANGE
                     UWARUGONDO
         02040303  KIBINGO   GIHUMA
                     KIBINGO
                     MUKIMBA
                     ZAGA
         02040304  MATABA    BUHORO
                     MATABA
                     NYAMAPFUNDA
                     NYAMIKABA
         02040305  MUHEMBE   BUTARE
                     CYETETE
                     KABUREMERA
                     MUHEMBE
    KIGOMA   02040401  GISHIHE   BIRAMBO
                     GIHANDA
                     KABABAJI                               34
                 KAVUMU
     02040402  KABATWA   BANDE
                 KABATWA
                 KINYATA
                 MAHWA
                 MBOGO
     02040403  KABUGA    CYANYA
                 GATARE
                 KIGARAMA
                 SANZU
                 ZIGE
     02040404  KARAMBI   GASURA
                 GITWA
                 KIGARAMA
                 MBURI
                 REBO
     02040405  MUSEBEYA   GATOVU
                 KABAKOBWA
                 MUSEBEYA
     02040406  NYABISINDU  KABUGABO
                 KARAMBI
                 NYABISINDU
                 NYABIVUMU
                 NYANZAMURA
     02040407  RUGARAMA   BUHANA
                 FUKWE
                 KIGARAMA
                 MURAMBI
                 RUGARAMA
     02040408  SHANGA    CYENENE
                 KABICUKI
                 NTUNTU
                 NYAMIVUMU
                 RUKINGA
KINAZI  02040501  BYINZA    MAGU
                 NYARUGUNGA
     02040502  GAHANA    GAHANA
                 GIKORO
                 SOGWE
     02040503  GITOVU    GITOVU
                 KINAZI
                 NTARE
     02040504  MAZA     KABONA
                 MAZA
                 SAZANGE
     02040505  NYAGISENYI  BUTARE
                 GITEGA
MARABA  02040601  BUREMERA   BUREMERA
                 GASARABUYE
                 KINAZI
                 NKORWE
     02040602  CYARUMBO   KAGOMA
                 KIZI
                 NYAMABUYE
                 SHYEMBE
     02040603  KABUYE    GASHARU                       35
     02040603  KABUYE
                  MUHERO
                  NYARUSANGE
                  RUKERI
     02040604  MUGANO     KANYINYA
                  MUKONI
                  MUYINZA
                  NYAMVUMBA
     02040605  MUNINI     GASUMBA
                  KAMICACA
                  MUNINI
                  RUGARAGARA
     02040606  SHANGA     MIKINGO
                  NYAMIYAGA
                  NYANTENDE
                  SHYINGA
MBAZI  02040701  GATOBOTOBO   BIGANGARA
                  GATOBOTOBO
                  KAMAGONDE
                  KANYARUHINDA
     02040702  GIHINDAMUYAGA  KIBIRARO
                  KIMUNA
                  NDOBOGO
                  NYABISINDU
     02040703  KABUGA     GASHARU
                  GICUBUKA
                  KABAKONO
                  MPINGA
     02040704  MUTUNDA     GAHANGA
                  KAGERA
                  KIGUSA
                  RURYANGO
     02040705  MWURIRE     BUMBOGO
                  CYAYOVE
                  GITWA
                  KABURUBA
                  MURAMBI
     02040706  RUSAGARA    BUHORO
                  GITWA
                  KIBIRIZI
     02040707  TARE      GASHIKIRI
                  KAVUMU
                  MWENDO
                  RUGANGO
MUKURA  02040801  MUBUMBANO    BWERAMANA
                  KIZENGA
                  RWINKUBA
                  SHINGANGABO
     02040802  NKUBI      AGAKERA
                  AGASHARU
                  NYAGACYAMU
                  RWINUMA
     02040803  SAHERA     AKABIZIKO
                  AKANIGA
                  AKAREHE
                  ICYERU
     02040804  SHALI      KIRAMA                          36
      02040804  SHALI
                  NYAKABAZI
                  RUTARE
                  RWINTEMBE
NGOMA   02040901  BUTARE    BUYE
                  KABUTARE
                  MAMBA
      02040902  KABUREMERA  KIRAVUMBA
                  NYARURENDA
                  RUNGA
      02040903  MATYAZO   RURENDA
                  TONGA
      02040904  NGOMA    NGOMAA
                  NGOMAB
RUHASHYA  02041001  BUSHESHI   BUSHESHIA
                  BUSHESHIB
                  NYABIJYO
                  NYAGATOVU
      02041002  GATOVU    DUTARE
                  GASHIKIRI
                  KIGOMA
      02041003  KARAMA    GIHISI
                  KAZENGA
                  NYAKIGEZI
      02041004  MARA     BWANKUSI
                  BWANYAKABWA
                  RUGARAMA
      02041005  MUHORORO   AGASHARU
                  GAKONI
                  KINZIRAMUHINDO
                  SHYARA
      02041006  RUGOGWE   NYAKIBUNGO
                  RUGOGWE
      02041007  RUHASHYA   GASANDO
                  MBAGABAGA
                  MUGINYA
                  RUHASHYA
RUSATIRA  02041101  BUHIMBA   BUHIMBA
                  KINKANGA
                  RUSATIRA
      02041102  GAFUMBA   KABARIZA
                  KABURANJWIRI
                  KIGARAMA
      02041103  GIKIRAMBWA  AKAGARAMA
                  MUSASU
                  RUBONA
                  RUGARAMA
      02041104  KIMIREHE   BUSHYAMBA
                  KIMIREHE
                  MAHEMBE
      02041105  KIMUNA    KAMABUYE
                  KIMIGO
                  KIMUNA
                  NYABUSUNZU
      02041106  MUGOGWE   GACACA
                  GISENYI
                  MUGOGWE                          37
RWANIRO  02041201  KAMWAMBI     KAMWAMBI
                   KASHYAKA
                   KIGARAMA
                   NYABINYENGA
                   NYARUBANDE
     02041202  KIBUGAZI     KARAMBO
                   KIBUGAZI
                   MURAMBI
                   RWIMBIR,
     02041203  KIGARAMA     BURANGA
                   KARAMA
                   KARUGUMYA
                   KIBOGA
                   KIGARAMA
                   RUGARAMA
     02041204  KIRWA      GISHYITA
                   KIRWA
                   MUREHE
                   NYAMIVUMU
                   RWANIRO
                   RWERAMANA
     02041205  NYARUHOMBO    GASHARU
                   KIBARA
                   KIGARAMA
     02041206  RUKIRIRO     MWEZI
                   NYABUJANGWE
                   RUGARAMA
                   RUKIRIRO
                   RYARUGORE
SIMBI   02041301  GISAKURA     GASHARU
                   KADUHA
                   RWIMPYISI
     02041302  KABUSANZA    BWIZA
                   MARAMBO
                   MARIZA
                   NTOBWE
     02041303  KIBANDA     CYENDAJURU
                   RUHERU
                   RWATSI
                   RYAMUGANZA
     02041304  NYANGAZI     NGORORERO
                   NYARUKURAZO
                   SHUNGA
                   UMUYANGE
     02041305  SIMBI      MPANDA
                   NYAMIRAMA
                   NYARUREMBO
TUMBA   02041401  AKUBUTARE    AGASHARU
                   AKARUGIRANKA
                   AKUBUTARE
                   RUNYINYA
     02041402  CYARWA-CYIMANA  AGAKENYERI
                   AKAKAREHE
                   AKAMUZERWA
     02041403  CYARWA-SUMO   AGAHORA
                   AGASENGESENGE                           38
             02041403  CYARWA-SUMO

                         ICYIRI
             02041404  GITWA     GITWA
                         UBUTAMENWA
             02041405  RANGO     KIGARAMA
                         RANGOA
                         RANGOB
KAMONYI  GACURABWENGE  02080101  GIHINGA    GIHINGA
                         GISITWE
                         KAGARAMA
                         NYAGIHINGA
                         SHENGA
             02080102  GIHIRA    BUGABA
                         KIBANZA
                         KIDATURWA
                         MIGINA
                         NYABITARE
             02080103  KIGEMBE    BUHORO
                         KIGEMBE
                         MUNANIRA
                         NYAKABUNGO
                         RUGOBAGOBA
                         RUHANGO
             02080104  NKINGO    GASHARU
                         KAMONYI
                         NKINGO
                         NYARUGENGE
                         RUBONA
     KARAMA     02080201  BITARE    JANJA
                         KARAMA
                         NYAKABUYE
                         RURAMBO
             02080202  BUNYONGA   KAGOBORE
                         KAMATONGO
                         NYARUNYINYA
                         RARO
             02080203  MUGANZA    BYERWA
                         GASHENYI
                         NYABIKONI
                         RWISWIMA
             02080204  NYAMIREMBE  BUBAZI
                         GAJI
                         GASHARU
                         KABERE
                         KAVUMU
     KAYENZI    02080301  BUGARAMA   BUHURURA
                         MUNYEGERA
                         NYARURAMA
                         REMERA
             02080302  CUBI     GITWA
                         KAMABUYE
                         NTWARI
                         NYAKIGEZI
             02080303  KAYONZA    KAYONZA
                         MUZA
                         NYABUBARE
             02080304  KIRWA     GASAMBA                                39
      02080304  KIRWA
                  GISIZI
                  GITWA
                  KIGUNGA
                  RUHEKA
      02080305  MATABA   GASASA
                  GIKURUBUYE
                  KABANA
                  NYARUBAYA
                  RUGOMA
      02080306  NYAMIRAMA  BUSHARA
                  KIBUYE
                  RUGARAGARA
KAYUMBU   02080401  BUSORO   BUSORO
                  MANYANA
                  NTONDE
                  RUTOBWE
      02080402  GASEKE   GASEKE
                  KABERE
                  KIRENGE
      02080403  GIKO    GIKO
                  KIRAMBO
                  MASAMBU
      02080405  MUYANGE   MUNINI
                  MWARO
                  NYARUREMBO
                  RUHIMBI
MUGINA   02080501  JENDA    KIGARAMA
                  KIYONZA
                  MATABA NORD
                  MUNINI
                  NGUGU
      02080502  KABUGONDO  BIHENGA
                  CYERU
                  MATABA SUD
                  RUNZENZE
      02080503  MBATI    KANSORO
                  KIGORORA
                  MBATI
                  MURAMBI
                  MUREHE
                  RUBONA
      02080504  MUGINA   KAGASA
                  KIREKA
                  MPARO
                  MUGINA
      02080505  NTEKO    GISHARI
                  NTEKO
                  NYAGISOZI
                  RUSOROKONA
MUSAMBIRA  02080601  BUHORO   BUHORO
                  BUSASAMANA
                  GIHOGWE
                  KANSHIRI
      02080602  CYAMBWE   BIMOMWE
                  CYAMBWE
                  GACACA                         40
                   GIHETA
                   KIGWA
                   RUGARAMA
      02080603  KARENGERA   KAMAYANJA
                   KARENGERA
                   MBARI
                   NYARUTOVU
                   RUBANGA
      02080604  KIVUMU    GAHONDO
                   GITEGA-KIRICO
                   MUNAZI
                   NYAGISOZI
                   NYERENGA
                   WIMANA
      02080605  MPUSHI    GITWIKO
                   KABERE
                   KAMASHASHI
                   KINGOMA
                   NYARUBUYE
                   NYARURAMA
      02080606  RUKAMBURA   BITSIBO
                   KABINDI
                   RUKAMBURA
NGAMBA   02080701  KABUGA    CYERU
                   GASAVE
                   KABASARE
                   KAGUGU
                   MARE
      02080702  KAZIRABONDE  GATARAGA
                   KAGARAMA
                   KAZIRABONDE
                   MASOGWE
                   MBURABUTURO
                   MUCYAMO
      02080703  MAREMBO    KARANGARA
                   NKOTO
                   NYAMURAMBANYA
                   RUBUYE
                   RWEZAMENYO
NYAMIYAGA  02080801  MUKINGA    MBAYAYA
                   MUKINGA
                   NYARUGENGE
                   NYARUHENGERI
      02080802  BIBUNGO    BYENENE
                   KANYWIRIRI
                   MURAMBI
                   NKIMBIRI
      02080803  KABASHUMBA  BUMBOGO
                   BUYE
                   GACUMU
                   NKOTO
                   RUVUGIZO
      02080804  KIDAHWE    KIDAHWE
                   KIREHE
                   RUGARAMA
                   RUZIRANYENZI                           41
                  SABUNUNGA
      02080805  NGOMA    BUHORO
                  KABAHAZI
                  KINANIRA
                  KIVUGIZA
                  MASWA
                  RWANKEKE
NYARUBAKA  02080901  GITARE    KARORA
                  KIBINGO
                  MUGEREKE
                  REMERA
                  RWIGERERO
      02080902  KAMBYEYI   GIHETA
                  KABUNGO
                  KAVUMU
                  KIGWENE
                  RUHUHA
                  RUZIRANYONI
      02080903  KIGUSA    BIREMBO
                  GASEREGE
                  KIGARAMA
                  KIGUSA
                  KIRWA
                  RWINANKA
      02080904  NYAGISHUBI  KABERE
                  NOMBE
                  NYAGASOZI
                  NYAGISHUBI
                  TARE
      02080905  RUYANZA   BUHUNGA
                  GATAGARA
                  GITEGA
                  KANOMBE
                  KAVUMU
                  NGARAMA
RUGARIKA  02081001  BIHEMBE   BIHEMBE
                  GITWA
                  KADASAYA
                  KARAMA
                  RUBONA
                  RUTOVU
      02081002  KIGESE    BIKAMBA
                  KIGESE
                  KIREGA
                  MIBIRIZI
                  RUGARAMA
      02081003  MASAKA    MASAKA
                  MPUNGWE
                  RURAMBA
                  RWIMONDO
                  TABA
      02081004  NYARUBUYE  KARAMA
                  MUSAVE
                  NYARUBUYE
                  NZAGWA
                  REMERA                         42
                 RUHOGO
     02081005  SHERI    BUTERA
                 GATOVU
                 KAGANGAYIRE
                 KAREHE
                 KIGARAMA
                 NTEBE
RUKOMA  02081101  BUGOBA    BUGOBA
                 GATARE
                 KABUGA
                 NYARURAMA
                 NYENGE
     02081102  BUGURI    BUGURI
                 NYABUVOMO
                 NYAGASOZI
                 NYAKABANDE
                 RUZEGE
                 TUNZA
     02081103  GISHYESHYE  GAHUNGERI
                 GISHYESHYE
                 NYAMABUYE
                 RUBARE
                 RUHOZANKANDA
     02081104  MUREHE    KABAGABO
                 KAMUZI
                 MUBUGA
                 RUSHIKIRI
                 UWINGANDO
     02081105  MWIRUTE   GAFONOGO
                 MWIRUTE
                 NYARUSAVE
                 RUBUYE
                 RUGARAMA
     02081106  REMERA    GISENYI
                 KAJAGI
                 KANYINYA
                 KIGARAMA
                 MBIZI
                 REMERA
     02081107  TABA     BUKOKORA
                 KARURI
                 NYARUSANGE
                 NYIRABIHAMYA
                 TABA
RUNDA  02081201  GIHARA    BIMBA
                 BUKIMBA
                 KABASANZA
                 NYAGATARE
                 RUYIMBI
                 RUKARAGATA
     02081202  KABAGESERA  BWIRABO
                 KABAGESERA
                 MUHAMBARA
                 RUBUYE
                 RUGOGWE
     02081203  KAGINA    GASHARARA                        43
           02081203  KAGINA
                       KAGINA
                       KAMUHOZA
                       KIGUSA
                       RUGARAMA
           02081204  MUGANZA    KIGABIRO
                       MUSEBEYA
                       NYAGACYAMO
                       NYARUHOKO
                       RUBONA
           02081205  RUYENZI    KIBAYA
                       NYABITARE
                       NYAGACACA
                       RUBUMBA
                       RUGAZI
MUHANGA  CYEZA   02070101  BULINGAGA   BWIRIKA-MPENGE
                       GASAVE
                       GICULI-CYUNGWE
                       KAGARAMA
                       RUSEBEYA
           02070102  KIGARAMA   BUSEKERA
                       GIFUMBA
                       KAGOMA
                       NYAGISANZE
                       SHYANDA
           02070103  KIVUMU    BIHEMBE
                       BWAKIRA-MPENGE
                       GISALI
                       KARAMA
                       MUSENGO
                       MUTARA-KIGARAMA
                       TAKWE
           02070104  MAKERA    KAMANGA
                       KANGENZI
                       KIGARAMA
                       KIRIMAHWA
                       NYAGASOZI
           02070105  NYARUNYINYA  CYEZA
                       GATERI
                       KABATI
                       KIREMERI
                       NYAMIRAMA
           02070106  SHOLI     GAHUNGA
                       GISIZA
                       KANKULI
                       KARAMA
                       KARAMBO
     KABACUZI  02070201  BURAMBA    GITURWA
                       NGOMBA
                       NYANGE
                       RAMBI
                       REMERA
           02070202  BUTARE    BUTARE
                       REBE
                       RUSHOKA
                       RUTONGO
           02070203  KABUYE    CYANKERI                                44
     02070203  KABUYE
                 KABUYE
                 KIGARAMA
                 MURAMBI
     02070204  KAVUMU    BURORERO
                 GASIZA
                 KABEZA
                 KAVUMU
                 RWAMIKO
                 SHOLI
     02070205  KIBYIMBA   KAMIRANZOGERA
                 KANKA
                 KIBYIMBA
                 KINOGI
                 MATABA
     02070206  NGARAMA   MBATAMA
                 MPANGA
                 MWENDO
                 NZOVI
     02070207  NGOMA    CYICIRO
                 GASHARU
                 GISIZA
                 NGOMA
                 NYAMATETE
     02070208  SHORI    CYUBI
                 JANDARI
                 KINYONI
                 NGARYI
                 SHORI
KIBANGU  02070301  GISHARU   BUHORO
                 KIREHE
                 MURANDI
                 MUSEZERO
                 REMERA
                 RWESERO
     02070302  GITEGA    CYERARO
                 GAFUNZO
                 KAVUMU
                 MUGWATO
                 MUHORORO
                 MURAMBI
                 MUSAMBAGIRO
                 NDAGO
                 NYAKAREKARE
     02070303  JURWE    BUKIRO
                 JURWE
                 KIMISANGE
                 MURAMBI
                 NZARWA
                 RUMIRANTEGE
     02070304  MUBUGA    JARAMA
                 MATOSHYA
                 MUBUGA
                 NYARUBUYE
                 NYARUVUMU
     02070305  NYAKANIMBA  KINOGI
                 MUSEKERA                         45
     02070305  NYAKANIMBA

                 MUSHABAGURIKO
                 MWUMBA
                 NYAMUGALI
     02070306  RUBYINIRO  BUTARE
                 GAKURWE
                 MUCYAMO
                 MUGALI
                 MUREHE
KIYUMBA  02070401  KARAMBI   KARAMBI
                 MUDUHA
                 MUSENYI
                 NYABISHUNZI
                 RURAMBA
     02070402  KIGWAGURO  BUGARYI
                 KIGWAGURO
                 MURAMBI
                 MUSHYITSI
                 NDAGO
                 NYARUSANGE
     02070403  RUKELI    AKEZA
                 BUNUNGU
                 BUSINDI
                 GISHUSHU
                 KIRI
                 MBOGO
                 MUGEYO
                 MUKO
                 MWENDO
                 NEMBA
     02070404  REMERA    BIKOMBE
                 GASHIRU
                 GITONDE
                 NGANZO
                 REMERA
     02070405  RUHINA    BUGANZA
                 CYAYI
                 GAKOMA
                 KIYUMBA
                 MIKO
                 NYABIKENKE
                 NYARUNYEGE
                 NYARUSANGE
                 RUBEZI
                 SHYANDA
MUHANGA  02070501  KANYINYA   GAHONDO
                 GASOVU
                 KABANDA
                 KABUBA
                 MANITUMVA
                 NGOMA
                 NYARUNYINYA
     02070502  NGANZO    BIGURUBE
                 GATARE
                 GIHEMBE
                 KUMUKENKE
                 NGANZO                         46
                   NYAMYUMBA
       02070503  NTYAZO    KIGARAMA
                   MUBUGA
                   MUHORORO
                   MURAMBI
                   NKOMA
                   RUGENDABARI
       02070504  NYAMIRAMA  KAGOGWE
                   MULINDI
                   MULINJA
                   NYAMIRAMA
                   NYARUBUYE
                   RUTAKA
       02070505  REMERA    GISIZA
                   KANYINYA
                   MUHANGA
                   MUNZERERI
                   MURAMA
                   REMERA
MUSHISHIRO  02070601  MATYAZO   KIVUMU
                   MUSANGE
                   NGIRYI
                   NYARUVUMU
                   RUSUZUMIRO
       02070602  MUNAZI    KASEMEKENDE
                   MUGUNGURU
                   MUSENYI
                   MUSHISHIRO
                   NYARUBUYE
                   RUGARI
                   RUKENDU
       02070603  NYAGASOZI  BULINGA
                   GIHARA
                   GISOVU
                   KARUYENZI
                   KAVUMU
                   KIBINGO
       02070604  RUKARAGATA  BULIBA
                   KAZENGA
                   KILIGI
                   NYARUTOVU
                   REMERA
                   RUGERERO
       02070605  RWASARE   GISENYI
                   KAGARAMA
                   MANAMA
                   MITSIMBI
                   NYAGISOZI
       02070606  RWIGERERO  GATARAGA
                   MUHORORO
                   MWENDO
                   MWUMBA
                   NYANZA
                   NYARUNYINYA
NYABINONI  02070701  GASHORERA  CYAMAGANA
                   GAKENKE                          47
NYABINONI  02070701  GASHORERA

                  KARA
                  KARERA
                  KIVUMU
                  MUBUGA
                  MURAMBI
      02070702  MASANGANO  BUNEGANZUKI
                  GATABA
                  KIVUMU
                  MURAMBI
                  MUREHE
                  RUBIRIZI
      02070703  MBUGA    BUGOMBE
                  BURIGO
                  GITABA
                  KAGOTE
                  MURAMA
                  MURINZI
                  NDUBA
                  NYARUSANGE
      02070704  MUVUMBA   GATARAGA
                  KASARE
                  KIRURI
                  KIZINGA
                  RWANKUKU
      02070705  NYARUSOZI  BUBAJI
                  GISORO
                  GITABA
                  KASHANGO
                  MUGENI
                  MUVUMBA
                  NYAKAGEZI
                  NYAMABUYE
                  RUSEBEYA
                  RUSENGE
NYAMABUYE  02070801  GAHOGO   GIHUMA
                  KAMAZURU
                  KAVUMU
                  KAVUMU
                  NYARUCYAMU
                  RUTENGA
      02070802  GIFUMBA   GIFUMBA
                  GISIZA
                  KIREBE
                  RUGARAMA
                  RUTARABANA
                  SAMUDUHA
      02070803  GITARAMA  KAGITARAMA
                  KAVUMU
                  NYABISINDU
                  NYAMABUYE
      02070804  REMERA   BITI-NETI
                  GASENYI
                  GASHARU
                  KINYENKANDA
                  MUNINI
                  NYAKABINGO                         48
NYARUSANGE  02070901  MBIRIRI   GIKOMERO
                   MBIRIRI
                   NTENDERI
                   NTIMBIRI
       02070902  MUSONGATI  CYICIRO
                   JABIRO
                   KAGARAMA
                   MURAMBI
                   MUREHERWA
                   REMERA
       02070903  NGARU    GACUKIRO
                   KANYONI
                   NGARU
                   NYANZA
                   RUKAMIRO
       02070904  RUSOVU    GASUMO
                   MATABA
                   MUTUTU
                   NYARUSANGE
                   RUSNGESI
                   VUGO
RONGI    02071001  GASAGARA   GASHARU
                   KAVUMU
                   KIDAHWE
                   MUREHE
       02071002  GASHARU   BUDUNDURI
                   GISHINGE
                   GISORO
                   GISOVU
                   KABAGANDO
                   KABIRIZI
                   NYAGASOZI
                   NYAMIYAGA
       02071003  KARAMBO   GASIZA
                   GITWA
                   KABERE
                   KAGEYO
                   KIRUMBA
                   MUGUNGA
                   NYAGAHONDO
                   NYUNDO
                   RUHINDAGE
       02071004  NYAMIRAMBO  GISURA
                   GITOVU
                   KABERE
                   KADUHA
                   KAZIKA
                   KIGALI
                   NKANGA
                   NTARABANA
                   NTUNGAMO
                   NYARUSANGE
                   RONGI
                   RUBONA
                   RWAMATOVU
       02071005  RUHANGO   GITABA                         49
       02071005  RUHANGO
                  JANDARI
                  KAGUSA
                  KIGINGA
                  MUNYEGERA
                  NYARUTOVU
                  NYENYERI
                  RORERO
RUGENDABARI  02071101  GASAVE  GASAVE
                  GISHARI
                  KIDATURWA
                  MUSHINGISHIRO
                  NYAKIBUYE
                  NYAMATETE
       02071102  KANYANA  BWIMO
                  KABUBA
                  KANYANA
                  MUGALI
                  MUHETA
                  NTONDE
                  RUSEKE
       02071103  KIBAGA  KIBAGA
                  KIDUHA
                  KIRAMO
                  NKEGETE
                  NYAKAGEZI
                  NYAMIVUMU
       02071104  MPINGA  BUGANDA
                  KINOGI
                  MPINGA
                  NDORA
       02071105  NSANGA  MPONGO
                  NGANDO
                  NSANGA
                  NYUNDO
                  RUGENDABARI
                  TWABUMBOGO
SHYOGWE    02071201  KININI  GATARE
                  KABUNGO
                  KINYAMI
                  NYAKABINGO
                  NYAKAGUHU
                  RWAKIRENGE
       02071202  MBARE   CYILI
                  KAGUHU
                  MUHORORO
                  MUREMBERI
                  RUCUNSHU
                  RUKAZA
       02071203  MUBUGA  GAKOMEYE
                  GASHARU
                  KIGARAMA
                  MAPFUNDO
                  MATSINSI
                  NYAMAGANDA
                  NYARUCYAMU
                  RWAMARABA                          50
             02071204  RULI      GAKOMBE
                          KARAMA
                          KIGANDA
                          MURAMBI
                          NYAGACYAMU
                          NYARUCYAMU
                          RUHINA
NYAMAGABE  BURUHUKIRO  02050101  BUSHIGISHIGI  BUSHIGISHIGI
                          GIHARAYUMBU
                          MUGOTE
                          RUSEKERA
             02050102  BYIMANA     BISHYIGA
                          BITEBO
                          GAKANGAGA
                          GIHUMO
                          RUKIRI
             02050103  GIFURWE     BITABA
                          GIFURWE
                          KABUGA
                          NGANZO
                          NYAMABERI
                          RURONZI
                          UWANKIRIYE
             02050104  KIZIMYAMURIRO  GIKUNGU
                          GISHWATI
                          KINABA
                          MINAGA
                          MUJERENGE
                          TANTAMARA
                          UWINZIRA
             02050105  MUNINI     GITOVU
                          KINYONZA
                          MAGUMIRA
                          MATSINDA
                          MUNINI
                          RUKWANDU
                          UWINZOVU
             02050106  RAMBYA     BURUHUKIRO
                          KIBUBURO
                          MPANGA
                          RUSEKE
      CYANIKA   02050201  GITEGA     BUTARE
                          GASEKE
                          GASHARU
                          GITEGA
                          KIGARAMA
                          MUNYERERI
                          MUSASA
                          RUSARASI
                          RWINGOMA
             02050202  KARAMA     BIRAMBO
                          KARABA
                          KARAMA
                          MUGAMBA
                          MUNYINYA
                          NYAMISAVE                                  51
                NYANZAI
                RWAMAGANA
     02050203  KIYUMBA   GATARE
                GATENTWE
                GIKOMERO
                GISHIKE
                KAGARAMA
                MUGWE
                NYARUCYAMU
     02050204  NGOMA    KABANGU
                KABARERA
                KAMUHIRWA
                KAVUMU
                KINGA
                MURAMA
                NYARUTOVU
     02050205  NYANZA   BUHIGA
                MIRAMA
                MUGOMBWA
                NYABISINDU
                NYANZA II
                RUGARAGARA
     02050206  NYANZOGA  BIGAZI
                GAFUHISHA
                KAGARAMA
                KARUVENYA
                MBEHO
                MUGARI
                RUSENYI
GASAKA  02050301  KIGEME   BIHANGA
                MUNOMBE
                NYENTANGA
     02050302  NGIRYI   KARAMBI
                KIBANDA
                KITAZIGURA
                NGIRYI
                SUMBA
     02050302  NYABIVUMU  GASHARU
                NYABIVUMU
                RARO
     02050303  NYAMUGARI  GIKONGORO
                KABACUZI
                MULICO
                NYAMUGARI
     02050304  NZEGA    GASAKA
                GITANU
                NZEGA
                NZEGA-KADOMO
     02050305  REMERA   GITWA
                MIRIRO
                MURAMBI
                NYAMIFUMBA
GATARE  02050401  BAKOPFU   GIHUMO
                KAGEYO
                NYABYUMBA
                NYARWONGO                        52
     02050402  GATARE    MUREMBO
                 MWUFE
                 RWAMAKARA
                 UWISURI
     02050403  MUKONGORO  GATARE
                 GIKUNGU
                 KAGEYO
                 RUKORE
     02050404  RUGANDA   BITABA
                 GAKOMA
                 KARUMBI
                 MURAMBI
                 MUYANGE
     02050405  SHYERU    GAKOMEYE
                 GITAKE
                 KIBONWA
                 NYABYURO
                 RUBOBO
KADUHA  02050501  KAVUMU    BITARE
                 JOMA
                 KADUHA
                 KAREHE
                 KAVUMU
                 NYABIKENKE
                 NYAGANE
                 RUNYINYA
                 TUNANI
     02050502  MURAMBI   BWERAMANA
                 KIBIRARO
                 MURAMBI
                 NYARUTOVU
                 RUGARAMA
     02050503  MUSENYI   BURENGO
                 KIRWA
                 MUNINI
                 MUSENYI
                 NGANZO
                 NYAKIRAMBI
                 RUKUKUMBO
                 SHYITO
                 UWAMARUMBA
     02050504  NYABISINDU  GITABAGE
                 KABAZIRO
                 KANYEGENYEGE
                 KASEMAZI
                 KINYANASUD
                 KIREHE
                 MUDUHA
                 NYABISINDU I
                 NYABISINDU II
                 SHYEMBE
     02050505  NYAMIYAGA  CUKWE
                 CYUGARO
                 GASHARU
                 GASHIRU
                 NYAMABUYE                         53
                  RUKERI
KAMEGERI  02050601  BWAMA    BWAMA
                  GASAVE
                  UWABAHIMA
      02050602  KAMEGERI   KAMEGERI
                  KIDAKAMA
                  RUGENDABARI
                  SOVU
      02050603  KIREHE    GASHARU
                  KIREHE
      02050604  KIZI     KAGARAMA
                  KAVUMU
                  KIZI
      02050605  NYARUSIZA  NYARURE
                  NYARUSANGE
                  NYARUSIZA
                  RUTUNA
      02050606  RUSUSA    MIHEMBE
                  MURAMBI
                  RUSUSA
KIBIRIZI  02050701  BUGARAMA   BITABA
                  GISENYI
                  RURABWE
                  RUSHARA
                  RUSUZUMIRO
      02050702  BUGARURA   BUGARURA
                  KIRWA
                  MUYANGE
                  NYAKIBYEYI
                  UWINYANA
      02050703  GASHIHA   GASHARU
                  GASHIHA
                  MUDUHA
                  MUGANZA
                  NHYABUBARE
      02050704  KIRARO    BUZIMBA
                  KAMUYUMBU
                  KARAMBO
                  MUREMURE
                  NYAMIRAMA
      02050705  RUHUNGA   CYAMASHYA
                  GAKOMA
                  KIBIRIZI
                  MUNOMBE
                  NYAGISHUBI
                  RUHUNGA
      02050705  UWINDEKEZI  GATOVU
                  KARUMBI
                  MUGOTE
                  UWAMATABA
                  UWINDEKEZI
KIBUMBWE  02050801  BWENDA    BUNYOMA
                  BWENDA
                  KAMURWA
                  NYAMIRUNDI
                  RUGARAMA                         54
                 UWINANKA
     02050802  GAKANKA    BYINTARE
                 NKURUBUYE
                 NYABIKENKE
                 NYARUBUYE
                 NYARUNYINYA
     02050803  KIBIBI    KADUHA
                 KIBUMBWE
                 KINDIMIRO
                 KIRWA
                 RUNYINYA
                 UWIKAMIRO
     02050804  NYAKIZA    GAHARO
                 KARAMBO
                 KINYANA NORD
                 MURAMBI
                 NYAKIZU
                 ZIGATI
KITABI  02050901  KAGANO    KAGANO
                 KINTOBO
                 TURANZI
                 UWABUMENYI
                 UWARWUBATSI
                 UWINTYABIRE
     02050902  MUJUGA    GAHANDE
                 GASASA
                 MUJUGA
                 MUKAKA
                 RWUFE
                 UWANYAKANYERI
                 UWINKA II
     02050903  MUKUNGU    GAHIRA
                 GATARE
                 KARAMBI
                 UWARUNAZI
                 UWICURANGIRO
                 UWINTYABIRE
     02050904  SHABA     BITABA
                 GAKOKO
                 KUMUGANZA
                 SHABA
                 UWABISANGA
                 UWINKA
     02050905  UWINGUGU   AKAMAMA
                 GASARENDA
                 GISUNZU
                 KIGALI
                 RUBUYE
                 RUHANGA
                 UWIMISIGATI
                 UWURUNAZI
MBAZI  02051001  MANWARI    KAMENAMUTWE
                 KIBUMBA
                 KIGARAMA
                 MUHORORO
     02051002  MUTIWINGOMA  GATWA                         55
     02051002  MUTIWINGOMA
                  KABERI
                  MUDUHA
                  NYABIHEKE
                  NYAMIRAMA
     02051003  NGAMBI    GASEKE
                  GASHARU
                  KIVOMO
                  MUNANIRA
                  NGAMBI
     02051004  NGARA     BUTARE
                  GASHARU
                  GISIZA
                  GITUNTU
                  NYAGISHUMBU
                  RUSEKE
MUGANO  02051101  GITONDORERO  GITONDORERO
                  GITUNTU
                  KARAMBI
                  MASO
                  MUSEBEYA
                  RUHABWA
                  RUSAVE
     02051102  GITWA     KADUHA
                  KAVUMU
                  MWUMBA
                  NYAKIBINGO
                  NYAMURE
     02051103  RUHINGA    KABUYE
                  KARUTABANA
                  KINZIRA
                  MUGARAGARA
     02051104  SOVU     GAKURWE
                  KABAKARAZA
                  KIBUYE
                  MUBUGA
                  NYABURONDWE
                  RUGARAMA
                  RUHINGA
                  SOVU
     02051105  SUTI     CYABUTE I
                  CYABUTE II
                  KARAMBI
                  MATYAZO
                  TURYANGO
     02051106  YONDE     GISOVU
                  KANYEGENYEGE
                  KIBINGO
                  NYARUGOTE
                  NYARUSAZI
                  YONDEI
                  YONDEII
MUSANGE  02051201  GASAVE    GASURA
                  KABINGO
                  MUNYINYA
                  MURAMBI
                  NYABIVUMU                         56
                  NYAKABUYE
                  RUNYINYA
      02051202  JENDA    CYABAGOMBA
                  JENDA
                  KABAKANYI
                  KABILIZI
                  NYAKIRAMBI
                  NYAMUGARI
                  NYARUZI
      02051203  MASAGARA   CYABASANA
                  CYARUVUNGE
                  GITUNTU
                  MUHORORO
                  MUTAKARA
                  MUTUNTU
                  NYAGIHIRA
      02051204  MASANGANO  CYIBUMBA
                  KAMWARO
                  MASANGANO
                  MUBUGA
                  NYAKABUYE
                  RUTUNTU
      02051205  MASIZI    KIGARAMA
                  MUNINI
                  MURAMBI
                  MUREHE
                  MUSANGE
                  RWANKANGO
                  RWINA
      02051206  NYAGISOZI  DUSENYI
                  KIBAGA
                  NYAGISOZI
                  REMERA
                  RUHUGA
                  UWABARASHI
MUSEBEYA  02051301  GATOVU    BISEREGANYA
                  GATOVU
                  GITOVU
      02051302  NYARURAMBI  CYABWIMBA
                  GATITI
                  GIHETA
                  MUJYEJURU
      02051303  RUGANO    BUGARAMA
                  BUSANZA
                  KIBANDIRWA
                  RUGANO
                  RUKUNGU
      02051304  RUNEGE    BIGUGU
                  BITABA
                  GACUNDURA
                  GAKEREKO
                  RUKARANKA
      02051305  RUSEKERA   NGOMA
                  RUSEKERA
                  SHAKI
                  TWUMBA                         57
                 UWIMUTYUZA
     02051306  SEKERA   MASINDE
                 MUGANO
                 NKOMERO
                 NYARUHURA
                 RUBUMBURI
MUSHUBI  02051401  BUTETERI  BUTETERI
                 GORWE
                 JIMBU
                 MUGUNDA
                 MURAMBI
                 NYAKIBANDA A
                 NYAKIBANDA B
                 REMERA
                 RUSAYO
     02051402  CYOBE    CYOBE
                 GASEKE
                 GITICYIREMA
                 NYAGISUMO
                 NYAKABINGO
                 NYAKIRAMBI
                 NYARUSHIKI
                 RUTOYO
     02051403  MUKO    GITUZA
                 MUHEMBE
                 MUKO
                 MUSHUBI
                 NYARURAMBI
                 RUCUNDA
                 RUSAYO
NKOMANE  02051501  BITANDARA  BITANDARA
                 BUHANZI
                 MUNANIRA
                 MUYANGE
                 RUGEYO
     02051502  MUSARABA  GATOROYE
                 GIHUNGA
                 KIMBOGO
                 MUSARABA
                 RUSOYO
                 RUTARE
                 RWIMPILI
     02051503  MUTENGERI  CYURWUFE
                 KIVUMU
                 TUBUYE
     02051504  NKOMANE   BANDA
                 KAGANO
                 MUGARI
                 MUTARAMA
     02051505  NYARWUNGO  BUCYERO
                 NYARUHOMBO
                 NYARWUNGO
                 RANGI
     02051505  TWIYA    GAKOMEYE
                 GISHENGE
                 KARUKOMA                        58
                  KIBUGA
                  TWIYA
TARE    02051601  BUHORO   BUHORO
                  GAKOMA
                  KANSEREGA
                  KIRWA
                  NYABWOMA
                  NYARWOTSI
                  UWINYANA
      02051602  GASERENDA  GASARENDA
                  KAGARAMA
                  KIVURUGA
                  MUSE
                  UWINKOMO
      02051603  GATOVU   GASENGE
                  GATOVU
                  KIGUSA
                  KIMINA
      02051604  KAGANZA   BIVUMU
                  BUREMERA
                  KAGANZA
                  RUGANZA
                  TARE
      02051605  NKUMBURE  BIRABO
                  GAHEMBE
                  KIBWIJE
                  NKUMBURE
                  VUMWE
      02051606  NYAMIGINA  GAKOMA
                  NYAMIGINA
                  NYESAYO
                  RUKOKO
                  UWINYANA
UWINKINGI  02051701  BIGUMIRA  BIGUMIRA
                  GAKOKO
                  MAGUMIRA
      02051702  GAHIRA   BUNYUNYU
                  GAHIRA
                  GITITI
                  KIBUGAZI
                  KIMPYISI
                  RUGEYO
                  UWINKINGI
      02051703  KIBYAGIRA  CYUMUGANZA
                  IRYANYIRAKANANI
                  KABUGA
                  MUKAKA
      02051704  MUDASOMWA  GICACA
                  KARAMBO
                  NSINDUKA
                  RUSHUBI
      02051705  MUNYEGE   BITABA
                  GAHANGO
                  KANYAMPONGO
                  KIMINA
                  MUNYEGE                           59
                      NYARURAMBI
           02051706  RUGOGWE  MABENGE
                      MUNINI
                      MWISHONGWE
                      RUGOGWE
NYANZA  BUSASAMANA  02010101  GAHONDO  BUGURA
                      KAMATOVU
                      KARAMA
                      KAVUMU
                      KIBAGA
                      KIBERINKA
                      NYARUTOVU
                      RWINYANA
           02010102  KAVUMU   AKIRABO
                      GIHISI
                      KARUKORANYA
                      KAVUMU B
                      MUGANDAMURE
                      MUKONI
                      NYAGATOVU
                      NYAMAGANA
                      RUKANDIRO
           02010103  KIBINJA  KABUZURU
                      KIGARAMA
                      MUKINDO
                      NGORONGARI
                      RUGARAMA
                      RUGARI
           02010104  NYANZA   BUNYESHWA
                      GAKENYERI A
                      GAKENYERI B
                      GATARE
                      GATSINTSINO
                      GATUNGURU
                      GISHIKI
                      KAVUMU A
                      KIGARAMA
                      KIVUMU
                      MUGONZI
                      NYANZA
                      NYARUYINYA
                      RUBONA
           02010105  RWESERO  BUKINANKWAVU
                      GISANDO
                      KIDATURWA
                      MURAMBI
                      MWIMA
                      RUGARAMA
                      RUGARAMA
                      TABA
     BUSORO    02010201  GITOVU   KANYEGERA
                      MUHINDO
                      NYAGASAMBU
                      RUSHOKA
           02010202  KIMIRAMA  GITWA
                      KIMIRAMA                              60
       02010202  KIMIRAMA

                   NYAMIYONGA
                   RUGARAMA
       02010203  MASANGANO   BUSORO
                   GIKOMBE
                   RUNYONZA
                   SHINGA
       02010204  MUNYINYA   KAGARAMA
                   KIGALI
                   KIRAMBI
                   RWARA
       02010205  RUKINGIRO   CYAMUGANI
                   MUKOMA
                   NYABIKENKE
       02010206  SHYIRA    GAKO
                   RUSHARU
                   SARUDUHA
                   SHYIRA
CYABAKAMYI  02010301  KADAHO    GAHENGERI
                   GASENYI
                   GATABA
                   GITEGA
                   KABERE
                   KADAHO
                   NYABISAZI
                   NYABYIYONI
                   NYARURAMBA
       02010302  KARAMA    GASHARU
                   GATONGATI
                   KAGARAMA
                   KARAMA
                   NYAGISOZI
                   RUSAVE
                   RUSENYI
       02010303  NYABINYENGA  CYIMIYUMBO
                   KABERE
                   RUGWA
                   RWAMAGANA
       02010304  NYARURAMA   KABYUMA
                   KIGARAMA
                   KIROMBOZI
                   NYARURAMA
                   RUVUZO
                   RWABATWA
       02010305  RUBONA    BIKOMBE
                   BUGARAMA
                   GAHUNGA
                   KAVUMU
                   MURAMBI
                   NYABISHIKE
                   NYAMINAZI
                   NYARUTOVU
                   RUGENDABARI
KIBILIZI   02010401  CYERU     CYERU
                   GISIKA
                   MUYEBE
                   RUGUNGA                          61
     02010402  GISASA    GASHARU
                 KITABAYE
                 MUTIMA
                 RUNYONZA
                 RWOTSO
     02010403  MBUYE    MPANDA
                 RUKORE
     02010404  MUTUTU    MAHWA
                 MUTUTU
                 RUBONA
                 SHANGO
KIGOMA  02010501  BUTANSINDA  KARAMA
                 KASEBASENGO
                 KIGOMA
                 MARONGI
                 MUSENYI
                 NYESONGA
     02010502  BUTARA    BURUBA
                 GASHARU
                 KAVUMU
     02010503  GAHOMBO   GAHOMBO
                 GITARE
                 NYAMAGANA
                 NYAMAHINGA
     02010504  GASORO    BUGARURA
                 GASORO
                 KIDATURWA
                 KINENE
                 MUTENDE
                 SHORI
     02010505  MULINJA   KARAMA
                 RUGANDO
                 SABUNUNGA
MUKINGO  02010601  CYEREZO   BIRAMBO
                 BWERAMANA
                 CYEREZO
                 CYIKIREHE
                 CYUMBA
                 GASHARU
                 KARAMBI
                 NYARUTOVU
     02010602  GATAGARA   GATAGARA
                 KARAMA
                 KINYOGOTO
                 MUHORORO
                 NYAMIYAGA
                 NYAMUKO
     02010603  KIRURI    GAHOKO
                 KIGANDA
                 KIGARAMA
                 MUGANZA
                 MUREHE
                 MUTURIRWA
     02010604  MPANGA    KINYINYA
                 MPANGA
                 NKINDA                        62
                   NYAKABUYE
                   NYAMAZI
                   REMERA
                   RUBAGA
     02010605  NGWA       BIRORO
                   KAGWA
                   KIGARAMA
                   MWANABIRI
                   NYARUNYINYA
                   RUTETE
     02010606  NKOMERO      CYIMANA
                   GISUMA
                   KABANOZA
                   KABARIMA
                   KABURENGERO
                   KIBONDE
                   KIGARAMA
                   NYACYOME
                   NYAKABUNGO
                   NZUKI
                   RUHOSHA
MUYIRA  02010701  GATI       BUHAZA
                   KIMPIZI
                   KINYONI
                   RUYENZI
     02010702  MIGINA      KALILISI
                   KAVUMU
                   KINYANA
                   MUSENYI
     02010703  MUYIRA      JALI
                   MUGALI
                   MUYIRA
                   NYUNDO
                   NZOGA
     02010704  NYAMIYAGA     GIHAMA
                   KABUYE
                   KINIGA
                   NZOVI
                   RUGESE
     02010705  NYAMURE      CYEGERA
                   GATARE
                   GITUZA
                   NYARUGUNGA
NTYAZO  02010801  BUGALI      GISAYURA
                   NDAGO
                   RUGARAMA
     02010802  CYOTAMAKARA    BAYI
                   CYOTAMAKARA
                   KANKIMA
                   KARUYUMBU
     02010803     KAGUNGA  NYAKABUNGO
                   RUSASA
                   SAMUDUHA
     02010804     KATAKARA  GASHARU
                   KATARARA
                   MUHERO                          63
NYAGISOZI  02010901  GAHUNGA    GAHUNGA
                   GIHARA
                   GITUNTU
                   KIGOHE
                   MWEYA
                   NYAMUGALI
                   UWARUKARA
      02010902  KABILIZI    GIHIMBI
                   KABILIZI
                   MUHAGA
                   MWUMBA
                   NYAGATOVU
      02010903  KABUGA     GATOKI
                   MIREHE
                   MURANDARYI
                   MWOKORA
                   NYAMITOBO
                   UWABISHINGWE
                   UWAGISOZI
                   UWIMPURA
      02010904  KIRAMBI    BWERU
                   GASHARU
                   KIRAMBI
                   MPAZA
                   MWEZI
                   RWANKUBA
                   RWIMBAZI
      02010905  RURANGAZI   GASHYENZI
                   KABOKOCO
                   MUSONGATI
                   NYAGISOZI
                   NYAMAGANA
                   RUSHUBI
RWABICUMA  0201101  GACU      BISAKE
                   BISAMBU
                   KAREHE
                   NYAMIYAGA
      0201102  GISHIKE    GAKONI
                   GASIZA
                   KARAMBO
                   KARUSIMBI
                   NYAMABUYE
                   RWAMUSHUMBA
      0201103  MUBUGA     BUSORYO
                   GASHIKIRI
                   KARWIRU
                   NYARUTOVU
      0201104  MUSHIRARUNGU  GISORO
                   KIRWA
                   MUNYINYA
      0201105  NYARUSANGE   CYARWA
                   KAMUVUNYI
                   RWAGAHAGO
      0201106  RUNGA     KIGARAMA
                   MURAMBI
                   NDAGO                           64
                         RUGARAMA
NYARUGURU  BUSANZE  02030101  KIRARANGOMBE  BUKINANYANA
                         GITWE
                         KINYINYA
                         MASIGA
                         RYANYIRARWEVU
                         UWINDAVA
            02030102  NKANDA     BITARE
                         GATWARO
                         MUNNYANGARI
                         MUTOBO
                         UWAMAKUMBA
            02030103  NTEKO     KABAVOMO
                         NDATEMWA
                         NTEKO
                         NYARUKERI
                         NYARUSANGE
                         UWAMASATA
            02030104  RUNYOMBYI   BUGINA
                         GABIRO
                         MURENDA
                         MUSEBEYA
                         RANGO
                         SHWIMA
            02030105  SHORORO    BUKINGA
                         KIBYAGIRA
                         KIGARAMA
                         MURAMBI
                         RORERO
                         RUNYAMI
                         RUTABO
                         UWINTEKO
      CYAHINDA  02030201  COKO      AGASHARU
                         AKAGANO
                         AKANINI
                         COKO
                         GITARA
                         MIRABYO
                         RUKO
            02030202  CYAHINDA    CYAHINDA
                         CYANWA
                         KINYAGA
                         SABURUNDURA
            02030203  GASASA     GASASA
                         KAVUMU
            02030204  MUHAMBARA   GASHARU
                         NYAGATOVU
                         REBERO
                         RYANONE
            02030205  RUTOBWE    KIBUMBA
                         NGOBYI
                         RUGARAMA
                         RUTOBWE
      KIBEHO   02030301  GAKOMA     GAKOMA
                         KIBIRIZI
                         NYABICUMA                                 65
                 NYAGISHAYO
                 RUNYINYA
                 RUREMBO
                 VIRO
    02030302  KIBEHO     AGASHARU
                 AGATEKO
                 AKAJONGE
                 MPUNGE
                 NYARUNYINYA
                 UWARURAYI
                 UWISASU
    02030303  MBASA      KINAZI
                 MIGINA
                 NYARUTOVU
                 RWIMBOGO
    02030304  MPANDA     BANGA
                 KIBAYI
                 MUNEGE
                 UWARUGINA
    02030305  NYANGE     AGATEKO
                 BUCYEYE
                 KIGONA
                 MPATSWE
                 NKOMERO
                 NYABISINDU
                 NYANGE
                 NYARUSHISHI
                 UWIFURO
    02030306  RUBONA     AGASHARU
                 AKABUBURU
                 MUBUGA
                 MUGARI
                 NGARAMA
                 NYARUSOVU
                 NYARWUMBA
                 ROHERO
                 UMURAMBI
                 UWAGAHIRIMA
                 UWINTOBO
KIVU  02030401  CYANYIRANKORA  CYANYIRANKORA
                 GAKUTA
                 RUGANZA
    02030402  GAHURIZO    GAHURIZO
                 KINTARE
                 KIVUMU
                 MIRONZI
    02030403  KIMINA     KABINGO
                 KIMINA
                 UWISAGA
    02030404  KIVU      BIKAMBA
                 KAVUMU
                 KIVU
                 RUBUMBURI
    02030405  RUGERERO    NYARWOTSI
                 RUGERERO
                 UWANYIRAMARIZA                          66
MATA   02030501  GORWE    GORWE
                 MUHORA
                 MUNIGANE
                 RIMBANYA
                 RUHUNGA
                 RWOMEKA
     02030502  MURAMBI   MATA
                 MURAMBI
                 NYAKAVUMU
                 NYAMABUYE
                 NYAMYUMBA
                 RUNONO
     02030503  NYAMABUYE  MARYOHE
                 MASHETSA
                 NYACYOMBO
                 NYAMABUYE
                 RWINANKA
                 TUBUBURU
                 UWABABANDA
     02030504  RAMBA    CYAFURWE
                 GASASA
                 GIKOMERO
                 NYAKIRAMBI
                 RAMBA
                 RUNYWAMAZI
     02030505  RWAMIKO   GASIZI
                 RWAMIKO
MUGANZA  02030601  MUGANZA   GASHINGE
                 MUBAZI
                 MUGANZA
                 NGARA
                 NYABIRONDO
                 NYAMATAMA
                 RAMBYANYANA
     02030602  RUKORE   KANAZI
                 KARANKA
                 RUKORE
                 RWISHYWA
                 UWAGAFU
                 UWINZIRA
     02030603  SAMIYONGA  BIGUGU
                 CYURUKORE
                 GITUNTU
                 KIGWENE
                 SAMIYONGA
                 TANGABO
     02030604  UWAKIZA   BITABA
                 KABALI
                 MIGENDO
                 MUKONGORO
                 MURABA
                 MUTOVU
MUNINI  02030701  GIHETA   GACUMU
                 GAHANGO
                 GASARE
                 GASOVU                        67
                GIHETA
                MASHYA
    02030702  NGARURIRA  AGATARE
                AKAREHE
                GISIZI
                GITEGA
                MUNINI
                NGARURIRA
                RWABAVUVU
                UWUMUKO
    02030703  NGERI    AKAGERA
                MUSHWATI
                NDAGO
                NGERI
                RUBONA
                RUSEKE
                RUSHUBI
    02030704  NTWARI   KABIRIZI
                NTWARI
                NYAMBARAGASA
                RWINANKA
                UMURAMBI
                UWIMFIZI
    02030705  NYARURE   KAMANA
                KIMENA
                MUHORORO
                MUNANIRA
                NYARURE
                SHEKE
NGERA  02030801  BITARE   BITARE
                GASHIRU
                SHEKE
    02030802  MUKUGE   CYAMUTUMBA
                CYARATSI
                MUKUGE
    02030803  MURAMA   KAGANDA
                MBOGO
                NYARUGANO
                RUNYAMI
    02030804  NYAMIRAMA  KINTEKO
                MUBUGA
                NYAMIRAMA
    02030805  NYANZA   AGAHANGA
                GISOZI
                MPINGA
                NYANZA
    02030806  YARAMBA   BUHUNGA
                KIRWA
                MUSUMBA
                YARAMBA
NGOMA  02030901  FUGI    MUTAKWA
                NTEKO
                RULI
    02030902  KIBANGU   GITURAMIGINA
                KIBANGU
    02030903  KIYONZA   GACUMBI                       68
      02030903  KIYONZA
                  NYAKABANDA
                  RUHORORO
      02030904  MBUYE    MBUYE
                  MUGOBE
                  MUJAHU
      02030905  NYAMIRAMA  AKABUYE
                  NYAMIRAMA
                  RUSHUBI
      02030906  RUBONA    RUBONA
                  SHYOKO
NYABIMATA  02031001  GIHEMVU   BIHEMBE
                  BUGINA
                  GIHEMVU
                  RUGARAMA
      02031002  KABERE    KABERE
                  NYARUNAZI
                  UWURUSUGI
      02031003  MISHUNGERO  MISHUNGERO
                  MUYIRA
                  NGARAMA
                  RUBINDI
                  UWARUHUGI
      02031004  NYABIMATA  MURAMBI
                  MUTOBWE
                  NYABIMATA
                  RWERERE
      02031005  RUHINGA   AGASUGI
                  CYUMUZI
                  RUHINGA
NYAGISOZI  02031101  MARABA    BUGARAMA
                  MARABA
                  RUSHUNGURIRO
      02031102  MWOYA    BWERANKORI
                  MUHOMBO
                  NKOMERO
                  NYAGASHUBI
      02031103  NKAKWA    KADUHA
                  NKAKWA
                  NYARUBUYE
      02031104  NYAGISOZI  KARAMBA
                  KIBINGO
                  NYAGISOZI
RUHERU   02031201  GITITA    KIBYIBUSHYE
                  MUDUHA
                  NYACYONGA
                  RUGANZA
                  RUHONGORE
                  RUSAGARA
                  RYANYARUJA
      02031202  KABERE    BUSENYI
                  GAMBILIRO
                  MUKAKA
                  MURAMBI
                  NSHENYI
                  UWIGISURA
      02031203  REMERA    GITWA                          69
     02031203  REMERA
                 KIRWA
                 KIVUGIZA
                 MUTUMBA
                 UWINYANA
     02031204  RUYENZI   RUKARAKARA
                 RUVURU
                 RUYENZI
                 TAMBANANGA
                 ZIRAMBI
     02031205  UMUSEBEYA  GAKARANKA
                 MUBUGA
                 RUGOTE
                 UWIMBOGO
                 UWUMUSEBEYA
RURAMBA  02031301  GABIRO   BUKORO
                 GABIRO
                 KANSI
                 NYAGASHURUSHURU
                 NYAMIRAMBO
                 RYAMUHUMBI
     02031302  GISEKE   GISEKE
                 KABARI
                 KIDOGO
                 MATYAZO
                 TUGOGO
     02031303  NYARUGANO  GISORORA
                 KINYONYO
                 NYARUGANO
                 URUYANGE
                 UWIMBOGO
     02031304  RUGOGWE   RUGOGWE
                 RUHANDE
                 TITI
     02031305  RURAMBA   BUGIZI
                 GATWARO
                 KARAMBI
                 KIBALI
                 KIMPUNGA
                 NYARUSAZI
                 RURAMBA
RUSENGE  02031401  BUNGE    BUNGE
                 JALI
                 NYANZOGA
                 TORANIRO
     02031402  CYUNA    CYUNA
                 KIRAMUTSA
                 REMERA
                 UWABAHIZI
     02031403  GIKUNZI   GIKUNZI
                 KIBU
                 MUNANIRA
     02031404  MARIBA   GIHANGO
                 KABUYE
                 MIKO
                 RASANIRO
     02031405  RARANZIGE  AKABACURA                          70
           02031405  RARANZIGE
                       GASAVE
                       KARIMBA
                       NTANDA
                       NYAMUGALI
           02031406  RUSENGE   KABACUZI
                       KAVUMU
                       RUNYINYA
                       RUSENGE
RUHANGO  BWERAMANA  02060101  BUHANDA   BUGUFI
                       BUHANDA
                       GIKARABIRO
                       KABERE
                       KAVUMU
                       RUTABANA
           02060102  GITISI   GITISI
                       NYAMARABA
                       NYARUGENGE
                       RUVUGIZO
           02060103  MURAMA   GASHARU
                       KARAMBO
                       KARUTSINDO
                       KIGARAMA
                       KIVOMO
                       RWAVUNINGOMA
                       RWINGWE
           02060104  RUBONA   BIRAMBO
                       MASAMBU
                       MUNYINYA
                       NYAKABANDA
           02060105  RWINYANA  KIGURUBE
                       KUMUNYINYA
                       NYAGAKOMBE
                       NYAGITONGWE
                       NYARUBUYE
                       RWINYANA
                       SAMBA
     BYIMANA   02060201  KAMUSENYI  GAKOMEYE
                       GASHARU
                       GITANGA
                       MAYEBE
                       NYAKABUNGO
                       NYARUSANGE
           02060202  KIRENGERI  GAHENGERI
                       GATOKI
                       KAMONYI
                       KIRENGERI
                       MASAKA
                       RUSORORO
           02060203  MAHEMBE   KAMATONGO
                       KAVUMU
                       MUJYEJURU
                       MUTOBO
                       NYAGISOZI
           02060204  MPANDA   BISIKA
                       GATWA
                       KIBANDA                              71
                 MPANDA
                 NYABURONDWE
                 NYAGAHINGA
      02060205  MUHORORO  KARAMA
                 KARENGE
                 KIGARAMA
                 NYARUNYINYA
                 REMERA
                 RUKURO
      02060206  NTENYO   KAGEYO
                 KAMURENZI
                 MUCUBI
                 NTENYO
                 RUKIRIZA
      02060207  NYAKABUYE  GASASA
                 GATOBOTOBO
                 KIZIBAZIBA
                 NDAGO
                 NYARUBUMBIRO
                 NYARUTOVU
KABAGARI  02060301  BIHEMBE   BIHEMBE
                 BWAMA
                 KANYINYA
                 KIRWA
                 MISAMBAGIRO
                 NYAGATOVU
      02060302  KARAMBI   BUGARAMANTARE
                 KARAMBI
                 KARURARA
                 MBUYE
                 MUHOZA
                 RAMBYAYANA
      02060303  MUNANIRA  KAVUMU
                 MUNANIRA
                 MUREMERA
                 MUSEKERA
                 NYABYUNYU
                 RUYOBORO
      02060304  REMERA   BIRAMBO
                 KABACUZI
                 KAMUHIRWA
                 MUHORORO
                 REMERA
                 RUHARE
      02060305  RWESERO   BUGARAMANTARE
                 MAYEBE
                 NYABIVUMU
                 REMERA
                 RWESERO
                 SERUGEME
      02060306  RWOGA    GASHARU
                 GITWA
                 KANYINYA
                 KIYANJA
                 NYARUSHISHI
                 RUSEBEYA                         72
KINAZI   02060401  BURIMA    MIRAMBI
                  NYAGAHAMA
                  NYARUGENGE(YA GISALI)
                  NYARUGENGE(YA KINAZI)
                  NYARUTEJA
      02060402  GISALI    GISALI
                  KADUHA
                  KAKIRENZI
                  KIBANDA
                  MATARA
                  NYABUSUNZU
      02060403  KINAZI    KAMABUYE
                  KARAMA
                  KINAZI
                  MPEMBA
                  RUSUNGA
      02060404  RUBONA    BUHANIKA
                  GAFUMBA
                  GAKO
                  KAGAZI
                  RUBONA
                  SUSA
      02060405  RUTABO    GITWA
                  KANKA
                  MUKOMA
                  NYARUGUNGA
                  RUNZENZE
                  RUTABO
KINIHIRA  02060501  BWERAMVURA  BUGARURA
                  GAHORORO
                  GIHORORO
                  KABADENDE
                  NYABIVUMU
                  NYAGISENYI
      02060502  GITINDA   KABASANZU
                  MUREMURE
                  NYAGATOVU
                  REMERA
                  RUBONA
      02060503  KIRWA    KABARESHYA
                  MUYANGE
                  NYARUBUYE
                  RUKERI
                  SUNZU
                  WIMANA
      02060504  MUYUNZWE   GASIZA
                  MONYIYERA
                  MUYUNZWE
                  NYARUBUMBIRO
                  NYARUTOVU
                  TUBINDI
      02060505  NYAKOGO   BUHANDA
                  BWERAMANA
                  GASHIRABWOBA
                  KIBIRIZI
                  RUSIZI                              73
                 SHAMBA
     02060506  RUKINA    DUSENYI
                 KABACUZI
                 KABIRIZI
                 KABUGA
                 MUNINI
                 MURINZI
MBUYE  02060601  CYANZA    CYANZA
                 MURAMBI
                 RWAMIKO
     02060602  GISANGA    GISANGA
                 GISHARI
                 KARAMA
     02060603  KABUGA    KIRWA
                 MPUNGWE
                 MUSENYI
                 NYAKABANDA
     02060604  KIZIBERE   KANGOMA
                 KIZIBERE
                 MAYUNZWE
     02060605  MBUYE     CYOBE
                 MBUYE
                 RWIMPOSHA
     02060606  MWENDO    GITICYUMA
                 MATABA
                 MWENDO
     02060607  NYAKAREKARE  NYAKAREKARE
                 NYARUYONGA
                 RUBONA
                 VUGIZA
MWENDO  02060701  GAFUNZO    BUHA
                 KIGARAMA
                 KIMBURU
                 NYAMIGINA
                 RUHAMAGARIRO
     02060702  GISHWERU   NYABIRURI
                 NYAKABUYE
                 NYAKIZU
                 NYARUSHUBI
     02060703  KAMUJISHO   BUHANGWA
                 KAGARAMA
                 KAMUJISHO
                 NYABISAMBU
     02060704  KIGARAMA   GISEKE
                 KABINGO
                 KIGARAMA
                 KIVUGIZA
     02060705  KUBUTARE   BUHORO
                 KINGANZO
                 KIREHE
                 KUBUTARE
     02060706  MUTARA    GAKOMA
                 KAVUMU
                 KIGUFI
                 MPARE
     02060707  NYABIBUGU   GASIZA                         74
     02060707  NYABIBUGU
                 GATOKI
                 NYABIGUGU
                 NYARUSANGE
     02060708  SARUHESHYI  BUHIGIRO
                 GASEKE
                 GITICYUMA
                 NYARUBANDE
NTONGWE  02060801  GAKO     GAKO
                 GIKOMA
                 KAMAKARA
                 NYABUHUZU
                 NYAMAHWA
     02060802  KAREBA    GAKO
                 KAVUMU
                 KIBATSI
                 MARIMBA
     02060803  KAYENZI   KANYETE
                 KAYENZI
                 KIRWA
                 NTUNGAMO
                 NYAMIGENDE
     02060804  KEBERO    CYERU
                 GASUNA
                 NYABITARE
                 NYACONGA
                 RUKO
     02060805  NYAGISOZI  KARAMA
                 NYAGISOZI
                 NYAMIRAMA
     02060806  NYAKABUNGO  BYIMANA
                 GACURIRO
                 KARAMA
                 MUTIMA
                 NYAKABUNGO
                 NYAMIRAMA
     02060807  NYARURAMA  GIKONI
                 KANYANGE
                 KARUNDO
                 KIDATURWA
                 MUKINDO
                 MUKONI
RUHANGO  02060901  BUHORO    BUHORO
                 MUHORORO I
                 MUHORORO II
                 NTINYINSHI
                 NYARUTOVU
     02060902  BUNYOGOMBE  BUGARURA
                 BUNYOGOMBE
                 BUSEGO
                 KAREHE
                 NYABISINDU
                 REMERA
     02060903  GIKOMA    GIKUMBA
                 KARAMA
                 MURAMBI
                 NYARUSANGE                        75
            RUBIHA
02060904  MUNINI   BUGARI
            KANAZI
            KIBINGO
            MUNINI
            MUREMERA
            NYINYA
02060905  MUSAMO   CYIMANA
            MUSAMO
            MWARI
            RWINKUBA
            RWINYEGE
            WIMANA
02060906  NYAMAGANA  BUMBOGO
            BUTARE
            NYABIHANGA
            NYAMAGANA
            NYARUSANGE
            RUHANGO
02060907  RWOGA    BUSHENYI
            KABAMBATI
            KAVUMU
            NYABISINDU
            RUHANGO
            RWINKUBA
02060908  TAMBWE   NYAMUGARI
            RUDUHA
            TAMBWE
                  76
INTARA
Y'IBURASIRAZUBA
EASTERN PROVINCE
           I              II       III
  AKARERE    UMURENGE   KODI     AKAGARI    UTUGARI TWA KERA
  DISTRICT    SECTOR   CODE       CELL     FORMER CELLS
  DISTRICT    SECTEUR   CODE      CELLULE   ANCIENNES CELLULES
BUGESERA    GASHORA    05070101  BIRYOGO     BIDUDU
                            BIRYOGO
                            GIHANAMA
                            KANYONYOMBA
                            KARUTETE
                            KIVUGIZA
                            RUGUNGA
               05070102  KABUYE     BIDUDU
                            KABUYE
                            KARIZINGE
                            RWAGASIGA
                            RWETETO
               05070102  KAGOMASI    AKAGAKO
                            AKARUGANDA
                            KAGOMASI
                            KIRUHURA
                            RUNZENZE
                            RUSHUBI
               05070102  MWENDO     GAHARWA
                            GISENYI
                            KAYOVU
                            RUHANGA
                            RUHANURA
               05070102  RAMIRO     DIHIRO
                            MIGINA
                            RWERU
        JURU     05070201  JURU      AYABAKIZA
                            BISEGARA
                            NYAMIGENDEE
                            RUGARAMA
                            TWABAGARAMA
               05070202  KABUKUBA    GIKURAZO
                            KABUKUBA
                            KAJANJA
                            KAMATONGO
                            MBUYE
                            RUSHUBI
               05070203  MUGORORE    CYIRABO
                            GATORA
                            KIGWENGERI
                            KIJOJWE
                            MUGORORE
                            TABARARI
               05070204  MUSOVU     BITEGA
                            CYABASONGA
                            CYABATWA
                            CYINGANJU
                            NYARUHURU
               05070205  RWINUME     GISORORO
                            KATARARA
                            KINIHIRA
                            RWIMPYISI
                            SHONDEKA
                            UWIMPUWE
        KAMABUYE   05070301  BIHARAGU    BIHARAGU
                            KANYONYERA
                            MUYIGI


                                        77
KAMABUYE  05070301  BIHARAGU


                 NYARURAMA
      05070302  BURENGE   KAGENGE
                 MURAMBO
                 REBERO
                 SENGA
      05070303  KAMPEKA   KAMABUYE
                 KAMPEKA
                 MABUYE
                 MASANGANO
                 NDAMA
      05070304  MUBUBA   CYOGAMUYAGA
                 MUBUBA
                 RUBIRIZI
                 RUSIBYA
                 TUNDA
                 TWURUZIRAMIRE
                 UWIBIRABO
                 UWIMISAVE
      05070305  NYAKAYAGA  FATINKANDA
                 MURAMBI
                 NTUNGAMO
                 NYAKAYAGA
                 TWIMBOGO
MAREBA   05070401  BUSHENYI  BUKAMBA
                 BUSHENYI
                 KAGESE
                 MAREBA
                 RUKOYOYO
                 RUSUSA
      05070402  GAKOMEYE  GITWA
                 KABERE I
                 KABERE II
                 KAMUNANA
      05070403  NYAMIGINA  GATINZA
                 KARWANA
                 NYAMIGINA
                 RUYENZI I
                 RUYENZI II
      05070404  RANGO    GATARE
                 MATINZA
                 RANGO
                 RUSAGARA
                 RWABIKWANO
      05070405  RUGARAMA  GATARE
                 KAYONZA
                 RUDUHA
                 RUGARAMA
                 RUTAKA
MAYANGE  05070501  GAKAMBA   GACUCU
                 GAKAMBA
                 GISENYI
                 KAMUGENZI
                 KARAMBO
                 KAVUMU
                 RUKORA
      05070502  KAGENGE   GAKINDO
                 KAGENGE
                 RUKINDO
      05070503  KIBENGA   GAHWIJI
                 KINDONYI
                 MURAMBI
                 RUHOROBERO
                 RWAKARAMIRA
                 RWARUSAKU
      05070504  KIBIRIZI  GACYAMO
                 GAHINGA


                         78
     05070504  KIBIRIZI

                  GISENYI
                  GITERA
                  KIBIRIZI
                  RUGAZI
                  RWAKIBIRIZI
     05070505  MBYO     CYARUHIRIRA
                  KABYO
                  RUGARAMA
                  RWIMIKONKO
MUSENYI  05070601  GICACA    CYARUBAZI
                  KAGUSA
                  KAVUMU
                  KIDUDU
                  MIGINA
                  NGARAMA
                  REMERA
                  RUSAGARA
     05070602  MUSENYI    BIDUDU
                  BISHINGE
                  BIZENGA
                  CYERU
                  GAKOMEYE
                  GAKURAZO
                  KIGARAMA
                  KIJURI
                  KIRINGA
                  MUHANGA
                  NUNGA
                  NYAGASAGARA
                  RUGANDO
                  RUGEYO
     05070603  NYAGIHUNIKA  GACACA
                  GATOKI
                  GITAGATA
                  KIGUSA
                  KIRUHURA
                  MBONWA
                  NYAKAJURI
                  RUSHUBI
                  RWANKERI
                  RWUMUBOGO
     05070604  RULINDO    KABUYE
                  KAGUNGA
                  KINDONYI
                  KINYOVI
                  MUGOMERO
                  RURAMA
MWOGO   05070701  BITABA    BITABA
                  GATWE
                  MISATSI
                  RUKORONKO
     05070702  KAGASA    GISENYI
                  KARUTABANA
                  NGANDO
                  RUBUMBA
                  RWINTENDERI
     05070703  RUGUNGA    KAGERERO
                  NYAMABUYE
                  RUGAZI
                  RUGUNGA
                  RUKIRA
                  RUKORE
     05070704  RURENGE    GATOKI
                  GITARAGA
                  KAZIRAMIRE
                  RURENGE


                         79
                 RWABASHENYI
NGERUKA  05070801  GIHEMBE   BUHARA
                 GIHEMBE
                 KAGASA
                 KISARANIRO
                 RUZINGE
                 SHITWE
     05070802  MURAMA    ABISHENYI
                 GAKURAZO
                 KANKURIYINGOMA
                 MURAMA
                 RUSAMAZA
                 RWABISHENYI
                 SHAMI
     05070803  NGERUKA   BINYONZWE
                 KAMAJERI
                 KAMASONGA
                 KARUGONDO
                 KIVUGIZA
                 MUYANGE
                 NGERUKA
     05070804  NYAKAYENZI  KABUYE
                 KAVUMU
                 KIBAYA
                 KIBUNGO
                 KIMIDURA
                 MURAMBI
                 NYAKAYENZI
     05070805  RUTONDE   KAMUGERA
                 KIGARAMA
                 RUBIRIZI
                 RUGAZI
                 RUTONDE
NTARAMA  05070901  CYUGARO   BYIMANA
                 GATORO
                 KIDUDU
                 KINGABO
                 RUBOMBORANA
                 RUGARAMA
                 RUGUNGA
                 RWANKERI
     05070902  KANZENZE   BIDUDU
                 CYERU
                 GASAGARA
                 KABAHA
                 KABEZA
                 KARUMUNA
                 KINYANA
                 KURUGENGE
                 NYAMABUYE
                 RUSARABUGE
                 RWANGARA
     05070903  KIBUNGO   KAGOMA
                 KIGANWA
                 NGANWA
                 NYARUNAZI
                 RUHENGERI
                 RUSEKERA
NYAMATA  05071001  KANAZI    BIHARI
                 CYERU
                 GITOVU
                 GITWE
                 KAGENGE
                 KAGIRAZINA
                 KINYAGA
                 NYARUGATI


                          80
                   RUGANDO
                   RUSAGARA
                   RUSENYI
                   SUMBURE
       05071002  KAYUMBA    CYERU
                   GATWE
                   KARAMBI
                   KAYENZI
                   KAYONZA
                   KINYINYA
                   MURAMBI
                   NYAKWIBEREKA
                   NYIRAMATUNTU
                   RUKIRI
                   RWANZA
       05071003  MARANYUNDO  MUYANGE
                   RUSAGARA I
                   RUSAGARA II
                   RUSAGARA III
                   RUSAGARA IV
       05071004  MURAMA    MURAMA
       05071005  NYAMATA    GASENGA
                   GATARE I
                   GATARE II
                   NYABIVUMU
                   NYAMATA I
                   NYAMATA II
                   RUGARAMA
NYARUGENGE  05071101  GIHINGA    GIHINGA
                   KIDIMBIZI
                   KIGARAMA
       05071102  KABUYE    KABUYE
                   NYAKABUYE
                   NYARUGENGE
                   NYARUSAMBU
       05071103  MURAMBI    CYERU
                   MURAMBI
                   RUSHOREZO
       05071104  NGENDA    KAMABARE
                   NGENDA
                   RUNZENZE
       05071105  RUGANDO    GAKO
                   KABAKEMBA
                   RUGANDO
RILIMA    05071201  KABEZA    BIDENGE
                   BIRARO
                   GAKO
                   GASARWE
                   GITEGA
                   KARAMBI
                   KARAMBO
                   KARIRISI
                   NYAMISAGARA
       05071202  KARERA    GAKURAZO
                   GATARE
                   MUTARARA
                   RUKOKI
                   RWANKOMATI
                   RWAVINUNGOMA
                   RWIMIRAMA
       05071203  KIMARANZARA  AKINTWARI
                   GIHUSHI
                   KABAHAYA
                   KIDOGO
                   KIMARANZARA
                   KIVUMU


                           81
                  RUTARE
     05071204  NTARAMA    AKABEZA
                  GASEKE
                  KAMASHYA
                  KIVUMU
                  NTARAMA
                  RURAMBO
                  SARUDUHA
     05071205  NYABAGENDWA  CYOMA
                  GICACA
                  KAMABUYE
                  MATABA
                  MUBUGA
                  MUKOMA
                  NYABAGENDWA
                  NYAMIZI
                  RWIBIKARA
RUHUHA  05071301  BIHARI     BIHARI
                  MASENGA I
                  MASENGA II
                  RUGARAMA
     05071302  GATANGA    BUTERERI
                  KAYIGI
                  NYAKAGARAMA
                  RWANIKA
     05071303  GIKUNDAMVURA  GIKUNDAMVURA
                  KANOMBE
                  KAZABAGARURA
                  RUKURAZO
     05071304  KINDAMA    GATARE
                  KAGASERA
                  KAMWERU
                  KINDAMA
                  RURAMBA
                  SARADUHA
     05071305  RUHUHA     KIMIKAMBA
                  NYABARANGA
                  RUHUHA
RWERU  05071401  BATIMA     AGASHORO
                  GASORORO
                  GIKOMA
     05071402  KINTAMBWE   GASENYI
                  KINTAMBWE
                  MABURANE
                  MUGINA
                  NYIRAGISEKE
     05071403  MAZANE     MAZANE
     05071404  NKANGA     KIVUSHA
                  NKANGA
                  RUZO
     05071405  RWIMINAZI   KIGINA
                  RWIMINAZI
     05071406  SHARITA    SHARITA
SHYARA  08071501  KABAGUGU    KABAGUGU
                  KINTEKO
                  RWAMANYONI
     08071502  KAMABUYE    GAKONI
                  NYABAGUMA
                  RUBWIRWA
     08071503  NZIRANZIZA   GAHOSHA
                  KAGARAMA
                  NZIRANZIZA
                  RULI
     08071504  REBERO     GATEBE
                  NYAMIRAMA
                  REBERO


                         82
           08071505  RUTARE    KAMWERU
                       RUHANGA
                       RUTARE
                       SHYARA
GATSIBO  GASANGE  05030101  CYIMANA    BYAHI
                       CYIMANA
                       KAGARAMA
                       RUGARAMA
           05030102  RUGARAMA   KABUYE
                       KIGABIRO
                       MAYA
                       MUNINI
                       RUGARAMA
           05030103  TEME     GIHETA
                       KINUNGA
                       RUBURANKWI
                       TEME
           05030104  VIRO     GAHARA I
                       GAHARA II
                       KAGOGO
                       VIRO
     GATSIBO  05030201  GATSIBO    GATSIBO
                       MUKWIZA
                       NYARUKONI I
                       RUHENE
                       RWIMBOGO
           05030202  MANISHYA   KIBISHO
                       MANISHYA
                       MWENGA
                       NYARUKONI III
           05030203  MUGERA    KARAMBO
                       KAVURWI
                       KIRARITSI
                       NYARUKONI II
           05030204  NYABICWAMBA  NYABICWAMBWA
                       NYABIHEKE
                       NYAMUDUHA
                       RWISIRABO
           05030205  NYAGAHANGA  CYANYANDAGO
                       NYAGAHANGA
                       NYAKANONI
                       NYARUKA
                       RUSENGE
                       RWOBE
     GITOKI   05030301  BUKOMANE   GISAKA
                       MUNINI
                       NYAKAYAGA
           05030302  CYABUSHESHE  CYABUSHESHE
                       NYARUNAZI
                       RUSHASHI
           05030303  KARUBUNGO   KAGUGU
                       MUKARANGE
                       SATA
           05030304  MPONDWA    BUKIRA
                       MPONDWA
                       NYAMYIJIMA
           05030305  NYAMIRAMA   GAHABO
                       GITOKI
                       NYAMIRAMA
           05030306  RUBIRA    KANTELI
                       NYAKABOTA
                       NYAMENGO
     KABARORE  05030401  GATOKI    GATOKI
                       KABEZA
                       MISHENYI
                       RYANJERU


                               83
       05030402  KABARORE I  BIHINGA
                   KABARORE I
                   KABARORE II
                   KABINGO
       05030403  KARENGE   KARENGE
                   MUTARAMA
                   NYARUBUYE
       05030404  MARIMBA   KABARE
                   KANTERI
                   MARIMBA
                   NYARWANYA
                   REBERO
                   RUTENDERI
       05030405  NYABIKIRI  KABEZA
                   NGARAMA
                   NYABIKIRI
       05030406  SIMBWA    KIBONDO I
                   KIBONDO II
                   RUHUHA
                   SIMBWA
KAGEYO    05030501  BUSETSA   BUSETSA
                   GITEBWE
                   KANINGA
                   RURAMA
                   TSIMA
       05030502  GITUZA    BUGARAMA
                   GISIZA
                   GITUZA
                   MPAMA
       05030503  KAGEYO    KAGEYO
                   KASHANGO
                   KINYANA
                   NYABUKOBERO
                   NYAGISOZI
       05030504  KINTU    KINTU
                   KIRARA
                   NYAKABUNGO
                   RUTOMA
                   RYABUSHOGORO
KIRAMURUZI  05030601  AKAMASINE  AKAMASINE
                   AKURUSIZI
                   GATUGUNDA
                   NYAKAGARAMA
                   UMUREHE
       05030602  BUSINDE   AKABUGA
                   AKAGARAMA
                   AKARAMBO
                   BUSINDE
                   NDUBA
       05030603  KUMUNINI   KUMANA
                   KUMUNINI
                   KUMWIGA
                   RWAJEMBE
       05030604  NYABISINDU  GAHOKO
                   GITUNGINKA
                   KARABA
                   NTETE
                   NYABISINDU
                   NYARUSAMBU
KIZIGURO   05030701  AGAKOMEYE  AGAKOMEYE
                   MUNANIRA
       05030702  AKABUYE   AKABUYE
                   MBOGO
       05030703  AKARAMBO   AKARAMBO
                   RUKUNGU
       05030704  AKAVUMU   AKAVUMU


                          84
     05030704  AKAVUMU
                  NYAKABUNGO
     05030705  KIGARAMA   KIGARAMA
                  KINUNGA
                  MUREHE
     05030706  MULINGA    AKINGONDO
                  MULINGA
     05030707  NYAGASAMBU  KIGOROBA
                  KINIMBA
                  NYAGASAMBU
     05030708  NYAGASHENYI  BIDUDU
                  NYAGASHENYI
     05030709  TUBINDI    AGATARE
                  BWIZA
                  TUBINDI
MUHURA  05030801  BIBARE    BIBARE
                  CYARUGIRA
                  RUTOMA
     05030802  GAKOROKOMBE  BINIGA
                  BUTINSA
                  GAKOROKOMBE
     05030803  MAMFU     AKAMATAMU
                  GATAGARA
                  KAZIGA
                  RUHINGA
                  RWASAMA II
                  UMUNANIRA
     05030804  RUMULI    JUGA
                  KARAMA
                  NYANGE I
                  NYANGE II
                  RWASAMA I
                  RWEZA I
                  RWEZA II
     05030805  TABA     KARENGE
                  MWAMBARO
                  NSHORO
                  NYAGASAMBU
                  RUGARAMA
                  RUHENDA
                  TABA
MURAMBI  05030901  MURAMBI    AGASHARU
                  AGATAGARA
                  AKAMASHYA
                  KIMIRONKO
                  KINIGA
                  MATABA
                  RYAMPUNGA
     05030902  NYAMIYAGA   BWERANYANGE
                  KABEZA
                  KAGENGE
                  KINIGA
                  RUNYINYA
     05030903  RWANKUBA   AKARAMBO
                  IMPANZI
                  NYAGASAMBU
                  UMWINGA
     05030904  RWIMITERERI  BUSHENYI
                  BWEYA
                  KINUNGA
                  NYAKABANDA
                  RYAMYAGAPFUMU
NGARAMA  05031001  KIGASHA    BUSHYANGUHE
                  KIGASHA
                  NYARURAMBI
     05031002  NGARAMA    NGARAMA A
                  NGARAMA B


                          85
       05031002  NGARAMA

                   RUGARAMA
       05031003  NYARUBUNGO  KANYINYA
                   NYARUBUNGO
       05031004  RWAGAKARA   BUGAMBA
                   KIMBUGU
                   RWAGAKARA
NYAGIHANGA  05031101  BUYEVERA   BUYEVERA
                   GISHIKIRI
                   KAGERA
                   NYAMIRAMA
       05031102  GITINDA    GITINDA
                   MPANGARE
                   MURAMBI
                   NEKE
                   NYABUKINGI
                   RUSHENYI
       05031103  NYAGIHANGA  KIBARE
                   MURAMBI
                   NYAGIHANGA
       05031104  NYAGITABIRE  KARAMA
                   MAYANGE
                   MPASHANI
                   NYAGITABIRE
                   NYAMENGO
REMERA    05031201  BUTIRUKA   AKANYAGA
                   BIYANGA
                   BUTIRUKA
                   BUTUNDA
       05031202  KIGABIRO   KIGABIRO
                   KIRWA
                   MPONDWA
                   RWAMUSARO
                   RYARUTSINZI
       05031203  NKORONKO   AKABARE
                   NKORONKO
                   RUGOMBE
                   UBUSHOBORA
       05031204  NYAGAKOMBE  AGAKIRI
                   CYARUTABIRA
                   NYAGAKOMBE
                   NYAKAGARAMA
       05031205  NYARUHINGA  KIMIRONKO
                   NYARUHINGA
                   RWARENGA
                   URUGUNGA
       05031206  RURENGE    BUTINSA
                   NYAGASOZI
                   RUBARE
                   RURENGE
                   RUTAGARA
 RUGARAMA  05031301  GIHUTA    BUGARAMA
                   GIHUTA
                   NYAGAHANGA
       05031302  KANYANGESE  KANYANGESE
                   NYABUBARE
                   RUGARAMA
       05031303  MATARE    GITSIMBA
                   KAYENZI
                   MATARE
       05031304  MATUNGURU   MATUNGURU I
                   MATUNGURU II
       05031305  REMERA    MIKO
                   REMERA
                   RUBIHA
                   UMUGONDO
 RWIMBOGO  05031401  KIBURARA   KIBURARA A


                           86
       RWIMBOGO  05031401  KIBURARA
                        KIBURARA B
                        NYACYONGA
            05031402  MUNINI   KABEZA
                        MUNINI
            05031403  NYAMATETE  KIYOVU
                        NYAMATETE
                        RWIMBOGO
            05031404  RWIKINIRO  NDAMA
                        NGARAMA
                        RWIKINIRO
KAYONZA  GAHINI    05040101  AKABEZA   AKABEZA
                        BUYANJA
                        IBIZA
                        MICANZIGO
                        RWINKUBA
                        UMWIGA
                        URUGARAMA
            05040102  JURU    JURU I
                        JURU II
                        KAMUDONGO
                        NYAKABUNGO
                        NYAMIYAGA
                        RUBARIRO
            05040103  KIYENZI   KABUYE
                        KINYANA
                        KIYENZI
                        NYAGAHANDAGAZA
            05040104  TSIMA    JURU
                        NYAMIYAGA
                        TSIMA
     KABARE    05040201  CYARUBARE  CYARUBARE
                        GISHANDA
            05040202  GITARA   GITARA
                        RUGUNGA
            05040203  KIREHE   KIREHE
                        MATAHIRO
                        RUSHENYI
            05040204  RUBIMBA   BARA
                        NYARUSANGE
                        RUBIMBA
            05040205  RUBUMBA   RUBUMBA
     KABARONDO   05040301  CYABAJWA  BUSINDU
                        CYABAJWA
                        KABARONDO
                        NKUBA
                        RUGWAGWA
            05040302  CYINZOVU  BITOMA
                        CYINZOVU
                        NYABISENGA
                        NYAKABUNGO
                        RUGAZI I
                        RUGAZI II
                        RURENGE
            05040303  KABURA   AGASHARU
                        AKAGARAMA
                        GASHONYI
                        GISORO
                        KABUYE
                        MURAMBI
                        NYABIKENKE I
                        NYABIKENKE II
                        RUBIRA
                        RYAGAHORO
            05040304  RUSERA   BUTOBAGIRE
                        RURAMA
                        RUSERA


                                87
MUKARANGE  05040401  BWIZA     BWIZA
                   KABUYE
                   KARAMBARARA
                   KINYEMERA
                   NYABUBARE
      05040402  KAYONZA    BUHONDI
                   CYERU
                   GASOGORORO
                   KAYONZA CENTRE
                   MIYANGE
                   MUNAZI
      05040403  MBURABUTURO  BWINGEYO
                   GIHIMA
                   KINUNGA
                   MBURABUTURO
      05040404  NYAGATOVU   BYANGE
                   GATAGARA
                   KAZIRABWAYI
                   NYAGATOVU
                   RAGWE
      05040405  RUGENDABARI  GIKUMBA
                   KANYAMASHA
                   KARAMBO
                   RUGENDABARI
                   RUTARE
MURAMA   05040501  BUNYETONGO  BUNYETONGO
                   GAHENGERI
                   GISUNZU
      05040502  MUKO     MUKO
                   NGOMA
                   RUSARO I
      05040503  MURAMA    BUBINDI
                   MURAMA
                   RUSARO II
                   RWABUGENGERI
      05040504  NYAKANAZI   MUTUMBA
                   NYAKANAZI
                   RURENGE I
      05040505  RUSAVE    NYAKAGEZI
                   RUSAVE
MURUNDI   05040601  BUHABWA    BUHABWA
                   CYAMBURARA
                   GAKOMA
                   MIYAGA
                   MURUNDI
      05040602  KARAMBI    KARAMBI
                   RWENSHEKE
                   RWEZA
      05040603  MURUNDI    KAYOGO
                   KIBARI
                   KINYANA
      05040604  RYAMANYONI  GACACA
                   RWAKABANDA
                   RYAKIRENZI
                   RYAMANYONI
MWILI    050040701 KAGEYO     NDEGO
                   RWISIRABO
                   SABASENGO
      050040702 MIGERA     MURORI
                   MWILI I
                   MWIRI II
      050040703 NYAMUGALI   CYANYABUGAYI
                   KIGARAMA
                   NYAMUGALI
                   RWAZANA
      050040704 NYAWERA    MUHOZI


                           88
      050040704 NYAWERA
                   MUREHE
                   NYAKABUNGO
NDEGO    05040081  BYIMANA    BYIMANA
                   NYAKABINGO
                   NYAMATA
      05040082  ISANGANO   ISANGANO
                   KARAMBO
      05040083  KARAMBI    GASENYI
                   KARAMBI
      05040084  KIYOVU    GASABO
                   KIYOVU
                   NYAMUGALI
NYAMIRAMA  05040901  GIKAYA    GASOGI
                   GASURA
                   KABUYE
                   KARAMBI
                   KINKORONKO
      05040902  MUSUMBA    KANANGO
                   MUSUMBA
                   NYAGASAMBU
                   RUSERA
      05040903  RURAMBI    KABUYE
                   KABUYE
                   NTINTYI
                   RURAMBI
                   RUVUMU
      05040904  SHYOGO    AGASHARU
                   GATOKI
                   NYAKAGARAMA
                   RUGAGI
                   RWINYANA
RUKARA   05041001  KAWANGIRE   BUTIMBA
                   GAKENYERI
                   GITEGA
                   KARAMA
                   KIDOGO
                   KINUNGA
      05041002  RUKARA    BUTIMBA
                   BUYONZA
                   KARAMBO
                   KINUNGA
                   MITUNGO
                   MUMULI
                   MUZIZI
      05041003  RWIMISHINYA  AKABARE
                   KARAGARI
                   KIGWENE
                   KINUNGA
                   MIRAMBI
                   NYABIGEGA
                   NYARUNAZI
                   NYARUTUNGA
                   RWIBYIYONI
RURAMIRA  05041101  BUGAMBIRA   AGASHARU
                   AGATARE
                   AMASHYA
                   BUHORO
                   MURAMBI
      05041102  NKAMBA    AGATARE
                   CYERU
                   GITWA
                   MABUGA
                   RYAMAKAZA
      05041103  RUYONZA    GISENGA
                   GITWA
                   MURENGE


                          89
           05041103  RUYONZA


                       RUKOMA
                       TABA
           05041104  UMUBUGA    AKARUGINA
                       AMATABA
                       AMAZINGA
                       NTAREMBA
                       UMUBUGA
     RWINKWAVU  05041201  GIHINGA    GIHINGA
                       KARUHAMBO
                       MIGERA
           05041202  MBARARA    CYABAJWA I
                       MBARARA
           05041203  MUKOYOYO   GISHANDA
                       MUKOYOYO
           05041204  NKONDO    CYABAJWA II
                       NKONDO I
                       NKONDO II
KIREHE  GAHARA   05050101  BUTEZI    BUTEZI
           05050102  MUHAMBA    MUHAMBA
           05050103  MUREHE    MUGOGO
                       MUREHE
           05050104  NYAGASENYI  KABAGERA
                       NYAGASENYI
                       NYAKABUNGO
                       RWIMONDO
           05050105  NYAKAGEZI   BUTANGA
                       KAGARAMA
                       NYAKAGEZI
           05050106  RUBIMBA    MURANGARA
                       RUBIMBA
                       TARAYI
     GATORE   05050201  CURAZO    RUGALI
                       RURENGE II
           05050202  CYUNUZI    CYUNUZI
                       RURENGE I
           05050203  MUGANZA    KAMOMO
                       MUGANZA
           05050204  NYAMIRYANGO  NYAKABARE
                       NYAMIRYANGO
           05050205  RWABUTAZI   RUGINA
                       RWABUTAZI
           05050205  RWANTONDE   CYIHA
                       MUMEYA
                       RUBONA
     KIGARAMA  05050301  CYANYA    CYANYA
                       GISHENYI
           05050302  KIGARAMA   HUMURE
                       KABARE
                       KIGARAMA
                       NYAMIYAGA
           05050303  KIREMERA   KIMESHO I
                       KIMESHO II
                       KIREMERA I
                       KIREMERA II
                       NYANKURAZO I
           05050304  NYAKERERA   NYARERERA
           05050305  NYANKURAZO  KIYANZI
                       NYANKURAZO II
     KIGINA   05050401  GATARAMA   GATARAMA I
                       GATARAMA II
                       MAYIZI
           05050402  RUGARAMA   RUGANDO
                       RUGARAMA II
                       RUGARAMAI
           05050403  RUHANGA    KAVUZO
                       NYAKARAMBI


                               90
      05050403  RUHANGA

                   NYAKIBANDE
                   RUHANGA
      05050404  RWANTERU   BUGARURA
                   GASARASI
                   MU GISENYI
                   RWANTERU
KIREHE   05050501  GAHAMA    KAZIBA
                   RUTABAGU
      05050502  KIREHE    KIREHE
      05050503  NYABIGEGA   BUGARURA
                   RURENGE
      05050504  NYABIKORORA  KADUHA
                   NYABIKOKORA
      05050505  RWESERO    GACUMU
                   MUBUGA
MAHAMA   05050601  KAMOMBO    KAMOMBO
                   KIGONGI
                   KIGUFI
      05050602  MUNINI    MUNINI
                   REMANYUNDO
      05050603  MWOGA     KWISHA
                   MWOGA
      05050604  SARUHEMBE   GISENYI
                   NYAMIYUMBU
                   RUSHONGA I
                   SARUHEMBE
MPANGA   05050701  BWIYORERE   KAHI
                   NYAKABANDE
                   RUHAMA
      05050702  KANKOBWA   MURUNDI
                   RUTUMBWE
      05050703  MPANGA    KABUYE
                   MPANGA
                   NYAGATOVU
                   RURAMBI
      05050704  MUSHENYI   MISHENYI
                   MUSHONGI
                   NGUGU
      05050705  NASHO     BUSASAMANA
                   IBANDA
                   NYABUBARE
                   NYAWERA
      05050706  NYAKABUNGO  RUGARAMA III
      05050707  RUBAYA    MURAMBI
                   RUBAYA
                   RUSHONGA II
MUSAZA   05050801  GASARABWAYI  GASARABWAYI
                   KAGERA
                   KAYANZA
      05050802  KABUGA    GIKENKE
                   KABUGIRI
                   RUKUMBA
      05050803  MUBUGA    MURAMBI
                   NKWANDI
                   NYAGAHAMA
      05050804  MUSAZA    GATWE
                   MUSAZA
                   MUYOKA
      05050805  NGANDA    GACUBA
                   NGANDA
                   RUGARAMA
                   RUSEKE
MUSHIKIRI  05050901  BISAGARA   BISAGARA
      05050902  CYAMIGURWA  KARENGE
                   RUSENYI
      05050903  RUGARAMA   KANYAMI


                          91
          05050903  RUGARAMA
                        KARAMBI
                        MUREHE
                        TOMI
          05050904  RWANYAMUHANGA  CYERU
                        NTERERE
                        NTUNGAMO
                        NYAGATEME
                        RUBIMBA
                        RUTOMA
          05050905  UMUTUZO     BUTEZI
                        GATONGO
                        RWAMUHIGI
                        RWAYIKONA
    NASHO    05051001  CYAMBWE     CYAMBWE
          05051002  KAGESE     GATUNGURU
                        KAGESE
                        MITSINDO
                        MUREHE
                        NYAMIMURI
          05051003  NTARUKA     KIRUHURA
                        NYAMIKONI
                        RUSEKE
          05051003  RUBIRIZI    RUBIRIZI
          05051004  RUGOMA     BUGARAMA
                        RUGOMA
    NYAMUGARI  05051101  BUKORA     BUKORA II
                        BUKORAI
          05051102  KAGASA     KAGASA
                        KAMEYA
          05051103  KAZIZI     GASHANGA
                        KANSHONGWE
                        KAZIZI
                        KIGONGI
          05051104  KIYANZI     KIYANZI
                        MITAKO NYARWAMURA
                        RAMAII
          05051105  NYAMUGALI    KANGARWA
                        MUGARURA
                        NYAMUGALI
                        RAMA I
                        RUSOZI
    NYARUBUYE  05051201  MAREBA     MAREBA
                        NYAMATEKE
                        RUGENGE
          05051202  NYABITARE    KAZIZI
                        MPANGUHE
                        NAMISAGARA
                        NYABAYAMA
                        NYABITARE
                        RUGARAMA
          05051203  NYARUTUNGA   BUGARURA
                        KAGABIRO
                        NKAKWA
                        NYARUBUYE
                        NYARUTUNGA
                        RUBARE
NGOMA  GASHANDA  05060101  CYERWA     BITARE
                        CYERWA
                        GAKO
                        MIZIBIRI
                        RUYEMA I
                        RUYEMA II
          05060102  GISERI     GISERI
                        RUBAMBANTARE
                        RWANYAMIGONO
                        RWAMBOHERO


                                  92
     05060103  MITSINDO    CYANAMA
                  GISENYI
                  KANYINYA
                  KIRUNDO
                  MITSINDO
     05060104  MUNEGE     MUNEGE
                  NYAKABANDE
                  RUBUMBA
JARAMA  05060201  JARAMA     IRARIRE
                  JARAMA
     05060202  IHANIKA    IHANIKA
                  NYAMUGALI
     05060203  KARENGE    GISOKO
                  KARENGE
                  KIBOHA
                  KIRYAMA
     05060204  KIBIMBA    KABANDE
                  KIBIMBA
                  MURAMA
     05060205  KIGOMA     KIGOMA
                  MUBAHA
KAREMBO  05060301  KARABA     GITARAGA I
                  KABONOBONO
                  KARABA
                  RWAMISHIBA
     05060302  AKAZIBA    AKAZIBA
                  NYAGASOZI
                  NYIMBYI
                  RUBUMBA
                  RUKIZI
                  RWAMUHIMBURA
     05060303  NYAMIRAMBO   GASHEKASHEKE I
                  GASHEKASHEKE II
                  GITARAGA II
                  KARIBU
                  KIVUGANGOMA I
                  KIVUGANGOMA II
                  MURAMBI
                  RWAKAYANGO
KAZO   05060401  BIRENGA    BARASA
                  KARENGE
                  RUSEBEYA
     05060402  GAHURIRE    RUGENGE
                  RWANKOGOTO
                  TAMBIRO
     05060403  KARAMA     KABIMBA
                  KAGUSA
                  KARENGE
                  MPANDU
                  RANGO
     05060404  KINYONZO    KINYONZO
                  RUGARAMA
                  TUNDUTI
     05060405  UMUKAMBA    AKABAYA
                  KAZO
                  RUGAZI
                  UMUKAMBA
KIBUNGO  05060501  CYASEMAKAMBA  CYASEMAKAMBA
                  GATORO
                  NGOMA
     05060502  GAHIMA     GASORO
                  KIZIGURO
                  MULIZA
                  NYAMIGINA
     05060503  GATONDE    GATONDE
                  GITEME


                           93
      05060503  GATONDE

                  NYAGATOVU
      05060504  KARENGE   KARENGE
                  MUSAMVU
      05060505  MAHANGO   KABIMBA
                  MAHANGO
                  RUHINGA
MUGESERA  05060601  AKABUNGO  AKABUNGO
                  NYAKIBANDE
                  NYANDAMA
                  RUDASUMA
                  RUSOZI
      05060602  MUGATARE  AGACEKERI
                  CYINYO
                  MUGATARE
                  NYAGASAVE
                  NYAMINAGA
                  RUBIRIZI
                  RUHIRA
                  RWAMUSWA
      05060603  NTAGA    BUTAKA
                  KAZANYI
                  RUGARAMA
                  RWINKUBA
      05060604  NYAMUGALI  GISENYI
                  GISHANDARO
                  KIMANAMA
                  NYAMABUYE
                  NYAMUGALI
      05060605  NYANGE   IGOMEZO
                  INUNGA
                  NTARAMA
                  RUGAZI
MURAMA   05060701  GITARAGA  KIZENGA
                  NTARA
                  NYAKABANGA
                  RUKIZI
                  TONERO
      05060702  KIGABIRO  KIGABIRO
                  MUTARA
                  NYAGASOZI
      05060703  MVUMBA   GAHAMA
                  KIYAGARA
                  MVUMBA
                  NYARWANYA
      05060704  RURENGE   NYAKAZINGA
                  RUGOMBE
                  RUVUZI I
                  RUVUZI II
                  RUZINGA II
                  RUZINGA I
      05060705  SAKARA   KABAHUSHYI
                  KUKARAMBI
                  KUKARENGE
                  NYAGATABA
MUTENDELI  05060801  KIBARE   KIBARE
                  MAKOMA
      05060802  MUTENDERI  KAGARUKA
                  KARENGE
                  MUTENDELI
      05060803  KARWEMA   KARWEMA
                  NYAGASOZI
      05060804  NYAGASOZI  NYAGASOZI
                  NYAMIRINDI
                  NYAMUGALI
      05060805  MUZINGIRA  MUZINGIRA
                  RURENGE


                        94
REMERA   05060901  BUGERA    GATARE
                  BUGERA
                  KANEKE
                  KIYOVU
                  NKENKE
      05060902  KABUYE    KABUYE
                  KINANIRA
                  NYAMUGALI
                  RUHAMA
      05060903  NDEKWE    GIKOMERO
                  NDEKWE
                  RUTARE
                  RUKORE
      05060904  NYAMAGANA  KAMVUMBA
                  KINUNGA
                  NYAMAGANA
RUKIRA   05061001  BURIBA    GATSI
                  HUMURE
                  KIBIZI
                  NYAKABANDE
                  RUNYINYA
                  TONERO
      05061002  KIBATSI   RUGORIGONDI
                  RUSENYI
                  RWAMIYAGA
                  RWERANKA
                  RWIMPONGO
      05061003  NYARUVUMU  GAFUNZO
                  GAHAMA
                  KARENGE
                  NYAGAHANDAGAZI
                  NYAGAKIZI
                  NYAGATOVU
      05061004  NYINYA    CYABAYAGARA
                  KABIMBA
                  RUHAMA
                  RWAGAKOBE
                  RWAMUKOBWA
RUKUMBELI  05061101  GITUZA    GITESANYI
                  GITUZA
                  MFUNE
                  RUYENZI II
      05061102  NTOVI    IYANTENDE
                  KIGESE
                  MUGWATO
                  NTOVI
                  RUKUMBERI
                  RWAMIBABI
      05061103  RUBAGO    AKABUNGO
                  KAVUMVE
                  NYAGAKIZI
                  NYAGITABIRE
                  RUBAGO
                  RUGENDA I
                  RUGENGA II
      05061104  RUBONA    KAGARAMA
                  MASWA
                  RUBONA
                  RUYENZI I
      05061105  RWINTASHYA  BARE
                  KAROKORA
                  RWIMPONGO
                  SHYEMBE
RURENGE   05061201  AKAGARAMA  AKAGARAMA
                  KUWIMANA
                  RUCUCU


                           95
RURENGE


     05061202  MUHURIRE    GITOBE
                  MUHURIRE
                  NYAMATA
     05061203  MUSYA     KAMUGUNDU
                  MUSYA
                  RWASABURO
     05061204  RUGESE     BUGARAMA
                  GASAVE
                  RUGESE
     05061205  RUJAMBARA   GITARAGA
                  MASHYOZA
                  RUJAMBARA
                  SATA
     05061206  RWIKUBO    KABASHUMBA
                  RWAROMBA
                  RWIKUBO
SAKE   05061301  GAFUNZO    GAFUNZO
                  KAGOMORA
                  NTUNGAMO
                  NYABUHORO
                  NYARUSANGE
                  RUGENGE
     05061302  KIBONDE    KABARE
                  KARENGE
                  KIBONDE
                  NYAGASANI
                  RUSAVE
     05061303  NKANGA     BIZIBIRI
                  BUKOKOZA
                  GISERA
                  NGOMA
                  NKANGA
                  NYAKABUNGO
     05061304  RUKOMA     AKABAYA
                  AKABIRA
                  GASAVE
                  GASHUBI
                  MUYANGE I
                  MUYANGE II
                  NYARUHANGWA
                  RURENGE
ZAZA   05061401  NYAGASOZI   GIHOSHI
                  KUMUYANGE (KUKABUYE)
                  KUMUYANGE (SHYWA)
                  NYAGASOZI
                  RUBATI
                  RWAMUBUGU
                  RWAMUHIGI
                  RWANSHURO
                  RWIMBIRWA
     05061402  NYAGATUGUNDA  CYERWA
                  KIRIRA
                  KIZENGA
                  NYAGAHINGA
                  NYAGATUNDA
                  NYAKABANDA
                  RUGARAMA
                  RWIMBIRWA
     05061403  RUHEMBE    KARENGE
                  MAKOMA
                  NYABIKU
                  NYAGACEKERI
                  NYARUTEJA
                  RUGARAMA
                  RUHEMBE
                  RUSENYI


                              96
            05061404  RUHINGA    KAGARAMA
                         NYAKARIBA
                         RUHINGA ( KIRAMBO)
                         RUHINGA(SANGAZA)
                         RUHORORO
                         RURENGE
NYAGATARE  GATUNDA   05020101  CYANGAJU    CYANGAJU
            05020102  KABEZA     KARAMBI
                         MUYENZI
            05020103  NYAMIKAMBA   NYAMIKAMBA
                         RWEBARE
            05020104  NYAMIREMBE   NYAMIREMBE
            05020105  NYANGARA    NYANGARA
                         MUHAMBO
            05020106  NYARUREMA   SHABANA
                         BUGUMA
            05020107  RWENSHEKE   RWENSHEKE
      KARAMA   05020201  BUSHARA    BUSHARA
            05020202  CYENKWANZI   CYENKWANZI
            05020203  GIKAGATI    GIKAGATI
            05020204  GIKUNDAMVURA  NYAGASHARARA
                         GIKUNDANVURA
            05020205  KABUGA     KABUGA
                         NYAMIRAMA
            05020206  NDEGO     NDEGO
                         KANYAMI
            05020207  NYAKIGA    NYAKIGA
                         KAGONGI
      KARANGAZI  05020301  KAMATE     BUHONGORO I
                         BUHONGORO II
                         KIGAZI
                         MUZEYI
                         KAMATE
            05020302  KARAMA     IRUNDIRO
                         KARAMA
                         MAKOMO
            05020303  KIZIRAKOME   KIZIRAKOME I
                         KIZIRAKOME II
                         KAGEYO I
                         KAGEYO II
                         KAHI I
                         KAHI II
            05020304  MBARE     MBARE I
                         MBARE II
                         KAJUMO
                         KABIRIZI
            05020305  MUSENYI    MUSENYI I
                         MUSENYI II
                         RUZIRANYENZI
            05020306  NDAMA     AKANYERI
                         KAGUGU I
                         KAGUGU II
                         AKAYANGE
            05020307  NYAGASHANGA  KABARE
                         BWERA
            05020308  NYAMIRAMA   NKONA
                         NYAMIRAMA
                         KAYANGE
            05020309  RUBAGABAGA   RUBAGABAGA
                         NKUNA
            05020310  RWENYEMERA   RWENYEMERA
                         RWENYEMERA
                         BWERA
                         NYAMIRAMA
                         KAYISUNIKA
            05020311  RWISIRABO   RWISIRABO I


                                    97
       05020311  RWISIRABO
                    RWISIRABO II
                    RWISIRABO III
                    RWAYAGARA I
                    RWAYAGARA II
                    GAKOMA
                    RUBONA
KATABAGEMU  05020401  BAYIGABURIRE  BAYIGABURIRE B
                    BAYIGABURIRE C
                    BAYIGABURIRE D
       05020402  KADUHA     KANYINYA
                    KADUHA
                    NYABIYONZA
       05020403  KANYEGANYEGE  KANYEGANYEGE
                    KABAYA
                    RYARUGANZU
       05020404  KATABAGEMU   KATABAGEMU A
                    KATABAGEMU B
       05020405  KIGARAMA    KIGARAMA
                    KATABAGEMU C
       05020406  NYAKIGANDO   NYAKIGANDO I
                    NYAKIGANDO II
                    NTOMA
       05020407  RUBIRA     RUBIRA I
                    RUBIRA II
       05020408  RUTOMA     BUYUGI
                    RUTOMA
KIYOMBE   05020501  GATABA     KANYABAGARA
                    MURAMBI
                    GATABA
                    RUSONI
                    RUSHOROZA
                    KANYENANGA
       05020502  GITENGA    CYERERO
                    KANYABURANGA
                    GITENGA
       05020503  KABUNGO    GASHANGE
                    KABUNGO
                    BWISHYA
                    RUTOMA
                    RUSHEBEYA
       05020504  KARAMBO    KARAMBO
                    KABIRA
                    RUBARE
                    MUHINDA
                    RUGENDO
       05020505  KARUJUMBA   KARUJUMBA
                    MWENENO
                    GISHORO
                    RUKONGORO
                    NYANGE
                    KAGOROGORO
                    KENZIZI
       05020506  TOVU      RUGOBE
                    TOVU
MATIMBA   05020601  BWERA     RUGAGA
                    BWERA
                    NTOMA
       05020602  BYIMANA    BYIMANA
                    KABUGA
       05020603  CYEMBOGO    CYEMBOGO I
                    CYEMBOGO II
                    CYEMBOGO III
                    KAGITUMBA I
       05020604  KAGITUMBA   KAGERA
                    GISHARA
                    MUVUMBA


                            98
      05020604  KAGITUMBA


                     MUSENYI
      05020605  KANYONZA     KANYONZA
                     GAKOMA
                     KAGITUMBA II
      05020606  MATIMBA      MATIMBA
                     GAKORE
      05020607  NYABWISHONGWEZI  NYABWISHONGWEZI
      05020608  RWENTANGA     KAGEZI
                     RWENTANGA
                     MITAYAYO I
                     MITAYAYO II
MIMURI   05020701  BIBARE      BIBARE
      05020702  GAKOMA      NYARWINA
                     NYAGAHANDAGAZA
      05020703  MAHORO      MAHWA
                     CYABWANA
      05020704  MIMURI      BAYIGABURIRE
                     MIMURI
      05020705  CYABAYAGA     CYABAYAGA A
                     CYABAYAGA B
      05020706  RUGARI      RUGARI
                     NTEKO
MUKAMA   05020801  BUFUNDA      BUFUNDA
      05020802  GATETE      GATETE
      05020803  GIHENGERI     GIHENGERI
                     KABONGOYA
      05020804  GISHORORO     GISHORORO
      05020805  KAGINA      KAGINA
                     NYAGATARE
      05020806  RUGARAMA     RUGARAMA
                     BUKIRE
MUSHERI   05020901  KIBIRIZI     NYAMISANGE
                     KIBIRIZI
                     NYAMENGE
      05020902  KIJOJO      KIJOJO I
                     KAGWEGWE
                     KIJOJO II
      05020903  MUSHERI      MUSHERI
                     GAKIRI
      05020904  NTOMA       NTOMA I
                     NTOMA II
                     MURISANGA
      05020905  NYAGATABIRE    NYAGATABIRE
                     GIKUNYU
      05020906  NYAMIYONGA    CYENOMBE
                     NYAMIYONGA I
                     NYAMIYONGA II
      05020907  RUGARAMA I    HUMURE
                     KARAMBI
                     KARUCA
      05020908  RUGARAMA II    RUGARAMA
                     MUNINI
NYAGATARE  05021001  BARIJA      BARIJA
                     KINIHIRA
                     BURUMBA
      05021002  BUSHOGA      CYONYO
                     CYABAHANGA
                     RYINKUYU
                     BUSHOGA
      05021003  CYABAYAGA I    NYAKABUYE
                     BIHINGA
                     CYABAYAGA I
                     CYABAYAGA II
      05021004  GAKIRAGE     CYIBOGA
                     GAKIRAGE
                     NKONGI I


                              99
      05021004  GAKIRAGE


                   NKONGI II
      05021005  KAMAGIRI   KAMAGIRI
                   NKERENKE
                   KARUNGI
      05021006  NSHEKE    NSHEKE
                   NYEGEZA
                   KABARE I
      05021007  NYAGATARE   NYAGATARE I
                   NYAGATARE II
                   MIRAMA
      05021008  RUTARAKA   NKONJI
                   GIHOROBWA
                   RUTARAKA
                   MUGALI
                   RYABEGA
      05021009  RYABEGA    RUGENDO I
                   RUGENDO II
                   MARONGERO I
                   RYABEGA
                   MARONGERO I
RUKOMO   05021101  GAHURURA   RUYONZA
                   GAHURURA
      05021102  GASHENYI   GASHENYI
                   RUKOMO CENTRE
                   BUKAMBA
      05021103  NYAKAGARAMA  GASHURA
                   NYAKAGARAMA
      05021104  RUKOMO II   MUTURIRWA
                   RUKOMO II
      05021105  RURENGE    RURENGE
                   BUKEGETE
RWEMPASHA  05021201  CYENJOJO   RUTARE II
                   CYENJOJO I
                   CYENJOJO II
      05021202  GASINGA    GASINGA
                   RWEBISHOROGOTO
                   KIJOJO
      05021203  KABARE    KABARE II
                   KABARE III
                   GITURO
      05021204  KAZAZA    GAKINDO I
                   GAKINDO II
                   KAZAZA
      05021205  MISHENYI   MISHENYI
                   GICWAMBA
      05021206  RUGARAMA   BUBARE
                   RUGARAMA I
                   RUGARAMA II
      05021207  RUKOROTA   BUKONJI
                   RUKOROTA I
                   RUKOROTA II
      05021208  RUTARE    RUTARE I
                   NSHURI
                   MASHAKA
      05021209  RWEMPASHA   NYARUBARE
                   RWAHI
                   UWINKIKO
                   RWEMPASHA
      05021210  RYERU     RUHIRIMA
                   RYERU
                   BWEYA
RWIMIYAGA  05021301  GACUNDEZI   GACUNDEZI I
                   GACUNDEZI II
                   RUKUNDO
      05021302  KABEZA    RWIMIYAGA I
                   KABEZA


                           100
            05021303  KIREBE     RUKINDO
                         KIREBE
                         GATEBE
            05021304  NTOMA     GASHWENU
                         NTOMA
            05021305  NYARUPFUBIRE  NYARUPFUBIRE
                         NYAKAGANDO
                         KAMAGIRI
                         RWIMIYAGA IV
            05021306  NYENDO     KANYEGANYEGE
                          NYENDO
            05021307  RUTUNGO    AKAGERA
                         RUTUNGO
            05021308  RWIMIYAGA   RWIMIYAGA II
                         RWIMIYAGA III
      TABAGWE   05021401  GISHURO    GISHURO
                         KABOROGOTA
            05021402  GITENGURE   NSHURI
                         KAYIGIRO
                         NYAGASIGATI
            05021403  NKOMA     RUNYINYA
                         NKOMA
            05021404  NYABITEKERI  KANGOMA
                         NYABITEKERI
                         MIRAMBI
            05021405  NYAGATOMA   GATURA
                         MUTOJO
            05021406  SHONGA     NYAKIGANDO
                         GIKOBA
            05021407  TABAGWE    TABAGWE
                         KIYUMBA
                         RUBIRIZI
                         GASHESHE
RWAMAGANA  FUMBWE   05010101  MUNUNU     JANJAGIRO
                         MUNUNU
                         NDINDA
                         NYIRABITERI
                         CYINGARA
                         KABEZA
            05010102  NYAGASAMBU   RUGENGE
                         MATABA
                         NYAGASAMBU
                         RUGARAMA
            05010103  NYAKAGUNGA   RUGARAMA
                         KIREHE
                         CYIMBAZI
                         NYAKAGUNGA
            05010104  NYAMIRAMA   BIGARAMA
                         NTUNGAMO
                         NYAMIRAMA
                         AGATARE
                         MAKWANDI
                         CYARUTABANA
            05010105  NYARUBUYE   CYIVUGIZA
                         GITWE
                         NYARUBUYE
                         MURAMBI
                         KABIRIZI
            05010106  SASABIRAGO   SASABIRAGO
                         BYIMANA
                         KARAMBO
                         BIREMBO
                         MUNINI
      GAHENGERI  05010201  BYIMANA    RUGARAMA YA I
                         RUGARAMA YA II
                         NYARUCYAMO


                                  101
GAHENGERI  05010201  BYIMANA


                  BYIMANA
      05010202  GIHUMUZA   RUGARAMA
                  GIHUMUZA
                  NYIRABUJARI
      05010203  KAGEZI    SAMATARE
                  RWARUGAJU
      05010204  KANYANGESE  KANYANGESE
                  RUHITA
      05010205  KIBARE    KINYOVI
                  KARUTIMBO
                  KIBARE
      05010206  MUTAMWA   NYABAGAZA
                  KAMUGASA
                  RUBONOBONO
                  MUTAMWA
                  RUGAGI
      05010206  RUNYINYA   RUYUMBA
                  RYAMUZUKA
                  CYERU
                  GACUNSHU
                  KIYOVU
      05010207  RWERI    RWERI
                  RWAMASHYOMGOSHYO
                  KAMURINDI
                  KABIGONDO
GISHARI   05010301  BINUNGA   RURINDIMURA
                  BINUNGA
      05010302  BWINSANGA  AKANOGO
                  SHABURONDO
                  MUGUSHA
                  BWINSANGA
      05010303  GATI     AGATARE
                  RUHUHA
                  UMUNANIRA
                  NYAMABUYE
      05010304  KAVUMU    AKABUGA
                  INGEYO
                  KIBONDE
                  RUYENZI
      05010305  KINYANA   NYAKAGARAMA
                  NYAGACYAMO
                  KINYANA
      05010306  RUHIMBI   RWAGAHAYA
                  CYIRI
                  UMUNINI
                  ABAKINA
      05010307  RUHUNDA   NYAGAHINGA
                  NYAGAKOMBE
                  MPUNGWE
KARENGE   05010401  BICACA    BICACA
                  NYABUGONDO
                  CYARUGAJU
                  NDARAGE
      05010402  BYIMANA   RUKORI
                  BYIMANA
                  KIYAYA
      05010403  KABASORE   KABASORE
                  MIGAMBA
                  RUVOMO
                  NYAGATOVU
      05010404  KANGAMBA   KANGAMBA
                  KIMARAMBASA
                  NKONGI
      05010405  KARENGE   RUKANKAMA
                  KARENGE
      05010406  NYABUTARE  KANYANGESE


                            102
      05010406  NYABUTARE
                  NYABUBARE
                  RWINKA
                  NYAMATETE
                  NYAGASENYI
                  NYAKABUYE
KIGABIRO  05010501  BWIZA     KIGARAMA
                  GITEGA
                  MUNINI I
                  MUNINI II
                  BWIZA
      05010502  CYANYA    CYANYA
                  KABUYE
                  KABUGA
                  KARUTIMBO
                  KARUHAYI
      05010503  NYAGASENYI  NYIRAKADONGO
                  BANYAMURIRO
                  NYAGASENYI
      05010504  SIBAGIRE   MIYANGE
                  BACYORO
                  KABUGA
                  AGASHARU
      05010505  SOVU     GATARE
                  NYABISHUNZI
                  RUGOBAGOBA
                  RUSHANGARA
MUHAZI   05010601  BYEZA     NYARUKOMBE
                  BYEZA
                  GATOBOTOBO
      05010602  KABARE    KIGOGO
                  BIREMBO
                  RUKOMA
      05010603  KARAMBI    KAYENZI
                  KARAMBI
                  RAGWE
      05010604  KARITUTU   KARAMBO
                  KARITUTU
                  AGATARE
      05010605  KITAZIGURWA  KARWIRU
                  BUHANYA
                  GASHARU
      05010606  MURAMBI    GASHARU
                  YABARANDA
      05010607  NSINDA    KIBARE
                  RUBIRIZI
                  AGASHARU
      05010608  NTEBE     NTEBE
                  MWUMA
      05010609  NYARUSANGE  KIDOGO
                  GAHONDO
                  MPINGA
                  KANYWILILI
MUNYAGA  05010701  KADUHA    KAMAMANA
                  KABARE
                  KANGABO
                  KABABERO
                  RWIMBOGO
                  GISHIKE
      05010702  NKUNGU    MATABA
                  RUDASHYA
                  KABUYE
                  RUSHANGARA
                  NYAGAKOMBE
      05010703  RWERU     GATARE
                  MUBUGA
                  KANYEGERA


                          103
       05010703  RWERU


                   KABINGO
                   BIRAYI
       05010704  ZINGA    RWISANGE
                   KINGANZWA
                   ZINGA
                   KABAZEYI
MUNYIGINYA  05010801  BUNUNGA   IVIRO
                   AKABATISI
                   BINUNGA
       05010802  BWANA    BYARUGINA
                   KACYUMA
       05010803  CYARUKAMBA  NDAGO
                   CYARUKAMBA
                   RWEKA
                   CYIMBAZI
       05010804  CYIMBAZI   AKATARE
                   NTUNGA
                   NYAGAKOMBE
                   AKABUYE
       05010805  NKOMANGWA  KABUYE
                   RYAMIRENGE
                   KARUBISHA
                   NYAGAHINGA
                   BAKANNYI
       05010806  NYARUBUYE  BABASHA
                   BUYANJA
                   KIMARA
                   MAZINGA
                   NYAGAHANGA
MUSHA    05010901  AKABARE   AKABARE
                   RUKUMBE
                   BINUNGA
                   RUGABANO
                   GASHIKIRI
                   BUDAHIGWA
                   RUGARAMA
       05010902  BUDAHANDA  NYANTOKI
                   RUGWIZA
                   BWABIYANGE
                   BUDAHANDA
                   KARAMBO
                   GAHAMA
       05010903  KAGARAMA   KIRUHURA
                   KAGARAMA
                   NYAGACYAMO
                   NYAMIGAMO
                   MUHOGOTO
       05010904  MUSHA    RUGARAMA
                   NYAKIRIBI
                   BITSIBO
                   GATIKA
                   MBIRIZI
                   RWANKUBA
                   MUSHA
       05010905  NYABISUNDU  RUJUMBURA
                   AGASHUHE
                   RWAMIVU
                   BWIZA
                   BUSANZA
                   NYABISUNDU
                   UMUNINI
       05010906  NYAKABANDA  KAYANGE
                   NYAKABANDA
                   MATABA
                   RUHITA
                   MATYAZO


                         104
MUYUMBU   05011001  AKINYAMBO  KAMPIGIKA
                  AKINYAMBO
                  RUGARAMA
                  BYABAHESHWA
      05011002  BUJYUJYU   BUJYUJYU
                  GISHAKA
                  KARAMA
      05011003  MUREHE    MUREHE
                  NYANZA
                  GATAMBA
                  GISHAKA
      05011004  NTEBE    SAMURAMBA
                  NTEBE
                  KABAGABO
                  GAKOMEYE
      05011005  NYARUKOMBE  GATUZA
                  NYARUKOMBE
                  GITARAGA
                  GITUZA
MWURIRE   05011101  BICUMBI   MANENE
                  KARAMA
                  NYAGIHANGA
      05011102  BUSHENYI   RUBONA
                  BYANGE
                  BUSHENYI
                  MASANDI
      05011103  MWURIRE   CYOMA
                  KIGABIRO
                  KABUYA
                  MUNINI
                  GISANZA
      05011104  NTUNGA    NTUNGA
                  KABACUZI
                  RWARUGAJU
NYAKARIRO  05011201  BIHEMBE   BIHEMBE
                  RUSHESHE
                  KABERE
                  MUBUMBWE
      05011202  GATARE    GATARE
                  KIGINA
                  SAMUDUHA
      05011203  GISHORE   GISHORE
                  RUHANIKA
                  NYIRABUHENE
      05011204  MUNINI    MUNINI
                  NYARUTOVU
                  NYAKAGARAMA
                  NYAKARIRO
      05011205  RWIMBOGO   RWIMBOGO
                  CYARUHINDA
                  KAMASHAZA
NZIGE    05011301  AKANZU    NYARUGENGE
                  CYERWA
                  GITAMU
      05011302  KIGARAMA   KIGARAMA
                  KIJIJI
                  NZIGE
                  MUBUGA
      05011303  MURAMA    NYARUSANGE
                  KIBARARA
                  NYIRANZABONA
      05011304  RUGARAMA   KAYIBANDA
                  RWAGATSAMA
                  RUGARAMA
RUBONA   05011401  BYINZA    BIDUDU
                  GITWA


                          105
RUBONA  05011401  BYINZA

                MUNINI
                KABAYANGE
     05011402  KABATASI  MITARI
                KABATASI
                RUSENYI
                MUDAHANDWA
                KABUYE
     05011403  KABUYE   RUBUMBA
                KABUYE
     05011404  MABARE   RUBIRIZI
                RUSANZA
                GASHARU
                KABUYE
     05011405  NAWE    RUDASHYA
                GASEKE
     05011406  RUSENYI  BYOBO
                RUGARAMA
                KARAMBI
                      106
INTARA Y'IBURENGERAZUBA
WESTERN PROVINCE
PROVINCE DE L'OUEST
            I             II       III
  AKARERE    UMURENGE   KODI     AKAGARI    UTUGARI TWA KERA
  DISTRICT    SECTOR   CODE      CELL      FORMER CELLS
  DISTRICT    SECTEUR   CODE     CELLULE   ANCIENNES CELLULES
  KARONGI  BWISHYURA   03010101  BURUNGA     KABUGA
                            MATYAZO
                            NYABIKENKE
                            NYAMAREBE
                            RUYENZI
                            TWIMBOGO
              03010102  GASURA     GAFURUGUTO
                            GATOKI
                            NYABIHANGA
                            NYAGAHINGA
                            RUGANDA
              03010103  GITARAMA    GITARAMA
                            GOMBA
                            JOSI
                            KIGEZI
              03010104  KAYENZI     KARORABEZA
                            KAYENZI
                            MWENDO
                            RUHANDE
              03010105  KIBUYE     KIBUYE
              03010106  KINIHA     KINIHA
              03010107  NYARUSAZI    BWISHYURA
                            KARONGI
                            NYARUSAZI
       GASHARI    03010201  BIRAMBO     BIRAMBO
                            GASHARI
                            KABIRIZI
                            KANANIRA
                            NTARABANA
                            NYABIKENKE
                            NYARUSANGE
              03010202  MUSASA     KABASARE
                            KADUHA
                            KAGANGARE
                            MUSASA
                            RASANIRO
              03010203  MWENDO     BIRENGA
                            NYABITARE
                            NYABIVUMU
                            RWANKUBA
              03010204  RUGOBAGOBA   KABINGO
                            KARAMBO
                            MURAMBA
                            MUSONGATI
                            NGANZO
              03010205  TONGATI     KAYONGA
                            NYABIVUMU
                            NYAGISOZI
                            RUBONA
       GISHYITA   03010301  BUHORO     BUHORO
                            MBONEKO
                            MWEYA
                            RUHUNDE
              03010302  CYANYA     BUGINA
                            CYANYA
                            GITOVU                                       107
     03010302  CYANYA


                 MPATSI
                 NGANZO
                 RUTUNA
                 RWARAMBA
     03010303  KIGARAMA   KAGANO
                 KAMARIBA
                 KARENGE
                 KIGARAMA
     03010304  MUNANIRA   GISORO
                 MUNANIRA
                 NGUGU
                 NYAKABUYE
     03010305  MUSASA    CYIKA
                 GASHARU
                 GASHARU
                 KARAMA
                 MUSASA
                 MUSEBEYA
                 NYAMABUYE
                 RWABIREMBO
     03010306  NGOMA    KAZIRANDIMWE
                 MAGARAMA
                 RYARUTAMBARA
                 UWINGABO
GITESI  03010401  GASHARU   GASHARU
                 KINYAMI
                 NYARUVUMU
                 RWINTARE
     03010402  GITEGA    GITEGA
                 KAGARI
                 MUVUNGU
     03010403  KANUNGA   GITICYUMA
                 NEMBA
                 NYAGISOZI
     03010404  KIRAMBO   BUYE
                 KIRAMBO
                 NYARUSANGE
                 NZABUHARA
     03010405  MUNANIRA   GAHIGIRO
                 GASHARU
                 MUNANIRA
                 NYABIGUGU
                 RUHUNDO
     03010406  NYAMIRINGA  BUREGA
                 CYIMBA
     03010407  RUHINGA   GASAYO
                 MURAMBA
                 NYAGAHINGA
                 NYARUBUYE
                 RUHONDO
     03010408  RWARIRO   KARWIRU
                 KIGARAMA
                 RUVUMBU
                 RWARIRO
MUBUGA  03010501  KAGABIRO   BUHARI
                 KAGABIRO
                 KAGARAMA
                 NYABINYENGA
                 NYAKAGEZI
                 NZOGAMWEYA
                 NZOGARUNYINYA
                 RUBONDO
     03010502  MURANGARA  GISUNZU
                 KADUHA
                 KARORA
                 MURANGARA


                         108
                  NYABITARE
                  RUBYIRO
                  RWAKAMURI
     03010503  NYAGATOVU   BIKOMERO
                  GISIZI
                  KARORA
                  MARA
                  NYAGATOVU
                  NYANKIRA
     03010504  RYARUHANGA  BIKENKE
                  GIHIRA
                  JURWE
                  KIZIBAZIBA
                  MUBUGA
                  RWAMIKO
                  RYARUHANGA
MURAMBI  03010601  MUBUGA    CYAMATARE
                  KAZIBAZIBA
                  MIGINA
                  MUBUGA
                  NYABWOMA
     03010602  MUHORORO   BIRAMBO
                  KANANIRA
                  MUHORORO
                  NDAGO
                  NYABIRANGA
                  NYAKABUYE
     03010603  NKOTO     GAKOMA
                  KAKIRINDA
                  KIBAMBA
                  MURAMBA
                  MURONDWE
     03010604  NYARUNYINA  GITUNTU
                  KAMASAMBU
                  KARAMBO
                  KIGANDARO
                  MURAMBI
                  NYARUNYINYA
     03010605  SHYEMBE    BUGARAMANTARE
                  KARORERO
                  NYAMAGANA
                  NYAMUGARI
                  SHYEMBE
MURUNDI  03010701  BUKIRO    MIGINA
                  MUDUHA
                  NGANZO
                  NGOMA B
                  NYAMYUMBA
     03010702  KABAYA    KAYENZI
                  MUJYOJYO
                  MWUMBA
                  NKUMBA
                  NYABISINDU
     03010703  KAMINA    KIRARO
                  KIREHE
                  MUREHE
                  MWUNGUZI
                  NYAKARAMBI
     03010704  KAREBA    BWENDA
                  GASAVE
                  GISEBEYA
                  KIBINGO B
                  MURUNDI
                  RUHUNGAMIYAGA
     03010705  NYAMUSHISHI  KIBINGO A
                  KISENGE


                          109
      03010705  NYAMUSHISHI

                   NGOMA A
                   NYAGIHAMBA
                   REMERA
                   RUBONA
      03010706  NZARATSI   GITIMBA
                   NYABINOMBE
                   NYARUYEGE
                   NZARATSI
                   RUMARAMPAMBA
MUTUNTU   03010801  BYOGO     BYOGO
                   GITITI
                   KAZANA
                   MUSANGO
                   WIMBUGA
      03010802  GASHARU    GASHANGA
                   GASHARU
                   MUTUNTU
                   NYABIGURI
      03010803  GISAYURA   BIRAMBO
                   GASHARU
                   GITUNTU
                   NTANGA
                   NYAKIRAMBI
      03010804  KANYENGE   GIHUNGA
                   KAGEYO
                   KANYEGE
                   KAVUMU
                   MANJI
                   NYARUBUYE
      03010805  KINYONZWE   KADEHERO
                   KINYONZWE
                   MASUMO
      03010806  MURENGEZO   MURENGEZO
                   NGUGU
                   NGUNDUSI
                   NYARUSANGE
                   NYARUTOVU
      03010807  RWUFI     CYUNYU
                   KABERE
                   MUKIRA
                   NGESO
                   NYAMUTUKURA
                   NYARUKERI
                   RWUFI
RUBENGERA  03010901  BUBAZI    KABUGA
                   KAVUMU
                   KIGARAMA
                   NYAGAHINGA
      03010902  GACACA    GAKOMEYE
                   GASHARU
                   KAMUVUNYI
                   KAREHE
                   NYARUBUYE
                   REMERA
                   TWARIZO
      03010903  GISANZE    KABATARA
                   KIBANDE
                   KIGABIRO
      03010904  GITWA     BIDERIDERI
                   BIRAMBI
                   GASEKE
                   GITEGA
                   KIBANDE
                   MUREMERA
                   RWAKIGARATI
      03010905  KIBIRIZI   CYIMANA


                          110
      03010905  KIBIRIZI
                  KAGARAMA
                  KAMUSANGANYA
                  KIMIGENGE
                  NDENGWA
                  RUBONA
      03010906  MATABA    KABAHIZI
                  MUFUMBEZI
                  RUVUMBU
      03010907  NYARUGENGE  KAMBOGO
                  KARUSHA
                  KASERUZI
                  NKOMAGURWA
                  RUKARAGATA
      03010908  RURAGWE   NYAGAHINGA
                  NYAGASOZI
                  NYAKABUNGO
                  RUTABO
                  RWIMPONGO
RUGABANO  03011001  GISIZA    KAREHE I
                  KAREHE II
                  RUGABANO
      03011002  GITEGA    GITUNTU
                  KARAMBO
                  NYAKABINGO
                  RWIRI
      03011003  GITOVU    BISUSA
                  MATYAZO
                  RUGABE
      03011004  KABUGA    BIVUMU
                  MUREHE
                  NYAGASOZI
                  SIMBI
      03011005  MUBUGA    KAREHE III
                  KAVUMU
                  RWAZA
      03011006  MUCYIMBA   BUPFUBYA
                  GIHARA
                  KAGOMBYI
                  RWANZOZI
      03011007  RAMBURA   NYARUBANDE
                  NYARUSONGATI
                  NYOVE
                  RUKOKO
      03011008  RUFUNGO   BITENGA
                  CYATO
                  GITABI
      03011009  RUGANDA   GAFU
                  KAGOMBWA
                  MATABA
                  RUGARI
      03011010  RWUNGO    GAHENGERI
                  GASHARU
                  KABUYE
                  RWUNGO
      03011011  TYAZO    KIRABO
                  RUTABURA
                  TYAZO
RUGANDA  03011101  BIGUHU    GITWA
                  MURAMBI
                  MUREMURE
                  NGANGE
                  NYAGASOZI
      03011102  KABINGO   BUGARURA
                  KABINGO
                  NYAGISOZI
      03011103  KINYOVU   BIZITIRO


                         111
      03011103  KINYOVU
                  KANYEGENYEGE
                  KINYOVU
      03011104  KIVUMU    KIVUMU
                  MURAMBI
                  NYARUSANGE
      03011105  NYABIKERI   GAHORORO
                  KIGUHU
                  NYABIKERI
      03011106  NYAMUGWAGWA  KIBARI
                  KIBARI (BIGUHU)
                  NYAMUGWAGWA
      03011107  RUBONA    MARYOHE
                  MUCIRO
                  RUBONA
      03011108  RUGOBAGOBA  NYABISIGA
                  NYARUTEMBE
                  RUGOBAGOBA
RWANKUBA  03011201  BIGUGU    BIGUGU
                  TUZANA
                  ZIHARE
      03011202  BISESERO   BISESERO
                  GITWA
                  JURWE
                  KIGARAMA
                  NYARUTOVU
                  UWINGABO
      03011203  GASATA    CYABAHANGA
                  GASATA
                  MUHINGO
                  NYAGAFUMBA
                  RUGETI
      03011204  MUNINI    MUNINI
                  MUYIRA
                  RUSHABARARA
                  RWANKUBA
      03011205  NYAKAMIRA   MAHEMBE
                  NYAKAMIRA
                  RUKORE
      03011206  NYARUSANGA  KIZIBA
                  MASIZA
                  NYARUSANGE
      03011207  RUBAZO    BUDAHAMAGARWA
                  KIDAHE
      03011208  RUBUMBA    KANYOVU
                  RUBUMBA
TWUMBA   03011301  BIHUMBE    BIHUMBE
                  BIVUMBU
                  GIKARANKA
                  NYABUBARE
                  UWINTOBO
      03011302  GAKUTA    GAKOKO
                  KARUMBI
                  NYAMIRYANGO
                  TWUMBA
      03011303  GISOVU    GASHIHE
                  KANYOVU
                  KARAMBO
                  KIBUBURO
                  NYAKABINGO
                  RUTITI
      03011304  GITABURA   CYAMARABA
                  GATARE
                  GITABURA
                  KIBINGO
                  MURONZI
                  NYAKIYABO


                           112
                        NYARUBUYE
                        NYARUYAGA
                        RUGEYO
                        TUVUNASOGI
           03011305  KAVUMU    GASHARU
                        KAGANDA
                        KAVUMU A
                        KAVUMU B
                        MURAMBI
                        MURONZI
           03011306  MUREHE    DUHATI
                        GATEMA
                        KAGANDA
                        MUREHE
           03011307  RUTABI    GAHONDO
                        NYIRABUNUNU
                        RUTABI
                        WINTOBO
NGORORERO  BWIRA   03050101  BUNGWE    KINDOYI
                        RUBAYA
                        RUGEYO
           03050102  CYAHAFI    BUGARURA
                        NTANDA
                        RWANGUSHO
           03050103  GASHUBI    GASASA
                        GATONDE
                        RUGESHI
                        RUKERI
                        RWAMAKARA
           03050104  KABARONDO   GISEKURU
                        KABABAGAZI
                        MUKINGI
           03050105  RUHINDAGE   CYAVURO
                        MURIRO
                        RUHINDAGE
      GATUMBA  03050201  CYOME     GAKOMA
                        MAKOMA
                        MIDUHA
                        NYABISINDU
                        SEREGE
           03050202  GATSIBO    BUREMBA
                        BUTARE
                        GATYAZO
                        KADEHERO
                        KIGOGO
                        MBAGABAGA
                        RUNYOGOTE
           03050203  KAMASIGA   GAKUMBA
                        MUTEKE
                        SITWE
           03050204  KARAMBO    BURARANKA
                        GAFURWE
                        KIGARAMA
                        NYABIKENKE
                        RUKUBI
                        RWAMIKO
           03050205  RUHANGA    GASEBEYA
                        KAMAYIRA
                        MURAMBI
                        NTERESI
                        RWANGARA
                        SHISHI
           03050206  RUSUMO    MASHENYI
                        RUSUMO
      HINDIRO  03050301  BUGENDABARI  KABUYE
                        KIBONWA


                               113
HINDIRO  03050301  BUGENDABARI

                  MBUYE
                  NYARUSANGE
     03050302  GATARE    GATARE
                  KIGARAMA
                  MUHORORO
                  NYAGASOZI
     03050303  KIRIGI    BURENGO
                  KADEHERO
                  KIRIGI
                  RUSESA
     03050304  KAJINGE    KAJINGE
                  KATIMBO
                  NYAMIBANGA
                  RUSEBEYA
     03050305  MARANTIMA   GATABA
                  KIRINGA
                  MARANTIMA
                  NYABIHO
     03050306  RUNYINYA   GACYAMO
                  NYARUKORE
                  RUKARAGATA
                  RUNYINYA
KABAYA  03050401  BUSUNZU    GISOZI
                  KAVUMU
                  KINANIRA
                  KINTOBO
                  KIRENGO
                  RWANKENKE
     03050402  GASEKE    CYASENGE
                  KAGESHI
                  KAMPINGA
                  KAMUHIRWA
                  MBANDARI
                  MUBUGU
     03050403  KABAYA    GITABA
                  JOTE
                  KABAYA
                  MAHUNGUBUYE
                  NYARUSHISHATI
     03050404  MWENDO    BUKIRANZUKI
                  BUKONDE
                  GATOVU
                  GITWE
                  RUBA MBIRO
                  TUBUYE
     03050405  NGOMA     GISEBEYA
                  GITUMBA
                  NGOMA
                  NYAMUGEYO
                  RUKORATI
     03050406  NYENYERI   BUTARE
                  KINANIRA
                  KIVUMU
                  NYABIHO
                  NYABURAMA
KAGEYO  03050501  KAGESHI    KAGESHI
                  NTETE
                  RUGANDA
     03050502  KIRWA     KABINGO
                  NYAGAKOMA
     03050503  MUKORE    KAMASHI
                  NYAMITABO
                  RURERA
                  RWANEMBWE
     03050504  MURAMBA    GAKINGA
                  KABAYENGO


                          114
     03050504  MURAMBA

                 MURAMBA
     03050505  MUSAGARA  CYUMBA
                 GASAGARA
                 NYARUBINGO
     03050506  NYAMATA   KAGARAMA
                 KIRIKWA
                 NYAKABANDA
     03050507  RWAMAMARA  GASEKE
                 GASIZA
                 GISEKE
                 KANYUNDO
                 MUBUGA
KAVUMU  03050601  BIREMBO   KANTOBO
                 NYABITSINA
     03050602  GITWA    GITWA
                 NYARUKARA
     03050603  MURINZI   GASAYO
                 GASIZA
                 NYAMBERAMO
     03050604  NYAMUGEYO  GASHAKI
                 GATOVU
                 NYABUBANDA
     03050605  RUGESHI   KARUNDA
                 MUTAKE
     03050606  TETERO   BUCUKA
                 NYAMUSENYI
                 RUTOYI
MATYAZO  03050701  BINAMA   BUSORO
                 KABUYE
                 KASEKE
                 KAVUMU
                 NYAGISOZI
     03050702  BUTARE   BUKEND E
                 GACUNDA
                 GAKO
                 NTURO
                 NYAKIRIBA
                 RUGESHI
                 RWAMABUYE
     03050703  GITEGA   GASAYO
                 KANKUNGA
                 KIGARAMA
                 KINZAGARA
                 RUSATIRA
                 RWANKENKE
     03050704  MATARE   GATIKABISI
                 MATARE
                 MUGAMBAZI
                 RUBUMBA
                 RUCACA
                 RUHANGA
     03050705  RWAMIKO   BUTARE
                 NYAKIBANDE
                 RUSORORO
                 RWAMIKO
MUHANDA  03050801  BUGARURA  GAHURURA
                 KARAMBI
                 MUHUMYO
     03050802  GASIZA   KOKO
                 RUKOBORA
                 RWANTOBOTOBO
                 RWIRI
     03050803  MASHYA   BUKUNZI
                 KABAYENGO
                 KAMUGANDA
                 KANYABIGEGA


                        115
                  NYANDIGA
      03050804  NGANZO   MISEMBURO
                  MPANGA
                  MUHANDA
                  MUNYEGE
      03050805  NGOMA    BISIZI
                  MAGABA
                  MUNYEGE
                  NTUNTU
                  RUGARIKA
      03050806  RUTAGARA  BIHANDAGARA
                  GISAYO
                  NYANSHUNDURA
MUHORORO  03050901  BWERAMANA  BWERAMANA
                  MUSANZUBIZE
                  NKURAZO
                  NYARUNYINYA
      03050902  MUBUGA   BURENGO
                  GIHIRYI
                  KANIGA
                  MUSEKERA
                  NYAMIVUMU
                  REMERA
      03050903  MYIHA    NYABIKENKE
                  SHAKA
                  SHOLI
      03050904  RUGOGWE   NEMBA
                  NGANZO
                  RUBONA
      03050905  RUSORORO  BURANGA
                  KIDAHWE
                  NKOKWE
                  RUBONA
                  RUNIGA
                  TUBUNGO
      03050906  SANZA    GIKOMAGURO
                  MUYAGA
                  NYAGISAGARA
                  NYAKIBARI
NDARO    03051001  BIJYOJYO  BIJYOJYO
                  GASAVE
                  KIBANDE
                  RUNYONI
                  RUTONDE
      03051002  BITABAGE  GITUZA
                  KINGA
                  NDARO
                  NGUGU
                  RWAMIKERI
      03051003  KABAGESHI  GASHARU
                  KABAGESHI
                  MASORO
                  RUHANGA
      03051004  KIBANDA   CYAJYONGO
                  GISHIRU
                  KABINGO
                  KAMINA
                  KIBANDA
                  MPANGA
                  RUSIGA
                  RWAMATEKE
      03051005  KINYOVI   GAHUNGA
                  GISEKE
                  RUSEBEYA
NGORORERO  03051101  KASEKE   BISAYO
                  CYANDABO


                         116
NGORORERO  03051101  KASEKE

                  GATARE
                  KASEKE
                  MUBUGA
                  MWIYANIKE
                  NYAGASAMBU
      03051102  KAZABE   BUTEZI
                  CYANSI
                  KAZABE
                  MURAMBI
                  NGORORERO
      03051103  MUGANO   GAKOMA
                  KANIGA
                  MUGANO
                  MURAMBI YA NGORORERO

                  NGANZO
                  NYAMABUYE
                  NYARUNYINYA
                  RWEZAMENYO
      03051104  NYANGE   GATARE
                  GIHE
                  KARAMA
                  MAZIMERO
                  NYAKAGANZO
                  NYANGE
                  TURAMIGINA
      03051105  RUSUSA   KABAGARI
                  RUKARAGATA
                  RUSUSA
      03051106  TORERO   GITWA
                  KARERA
                  KIRWA
                  NYAKARIBA
                  NYAMABUYE
                  RUHANGA OUEST
                  RUHANGA SUD
NYANGE   03051201  BAMBIRO   BUGABE
                  BUTARE
                  GAKOMA
                  MUZI
                  NYARUSHUBI
                  RWASANKUBA
      03051202  GASEKE   DUTWE
                  GASEKE
                  GIKO
                  KABUYE
                  NGOBAGOBA
      03051203  NTSIBO   CYAMBOGO
                  KANYINYA
                  MUGANZA
                  MURAMBI
                  NTSIBO
                  NYANGE
                  VUNGU
                  ZEGENYA
      03051203  VUGANYANA  KABAGA
                  KAKINYONI
                  KARAMBO
                  KAZENGE
                  MBOBO
                  NGORORE
                  NYAGATAMA
                  NYAMYUNGO
SOVU    03051301  BIREMBO   MAHEMBE
                  RUSENGE
      03051302  KAGANO   BIBUNGO


                           117
     SOVU

          03051302  KAGANO
                       NYARWUMBA
          03051303  KANYANA    MUGENGA
                       NYAMPINGIRA
          03051304  MUSENYI    BULINDA
          03051305  NYABIPFURA  NYABIPFURA
          03051306  RUTOVU    MWUMBA
                       RUKERI
NYABIHU  BIGOGWE  03040101  ARUSHA    AKABIDEHE
                       ARUSHA
                       NGAMBA
                       NGANDU
                       NYAGIHINGA
          03040102  BASUMBA    BASUMBA
                       N° 6
                       RUSENGE I
                       RUSENGE II
                       VUGA
          03040103  KIJOTE    GATAGARA
                       KIJOTE I
                       KIJOTE II
          03040104  KORA     N° 5
                       RUHINGA
                       RUKORE
                       RWANKUBA
          03040105  MUHE     BIHANGARA
                       KINYAMIYAGA
                       MURAGO
                       MWUNAMYI
          03040106  REGA     GATURO
                       NGANGARE
                       NYAGAFUMBERI
                       REGA
     JENDA   03040201  BUKINANYANA  BUGARAMA
                       BUKINANYANA
          03040202  GASIZI    KAGANO
                       KANZENZE
                       KINYAGAGI
                       RUSIZA
          03040203  KABATEZI   KABATEZI
                       RUYANJA
          03040204  KAREBA    KAREBA
                       RURAJI
                       RUSENGE (GAKARARA)
                       RUSENGE (KAREBA)
          03040205  NYIRAKIGUGU  GISOZI
                       NYAMUTUKURA
          03040206  REGA     GASESERO
                       GIHINGA
                       KAJEBESHI
                       REGA
     JOMBA   03040301  GASIZA    CYUMBA
                       GASIZA
                       KABINGO
                       NYUNDO
          03040302  GASURA    GASURA
                       GISORO
                       KAGANO
                       RWANDARUGARI
          03040303  GISIZI    GAHANGA
                       GIKARANKA
                       GISIZI
          03040304  GURIRO    KABARI
                       NGABO
                       NYARUSONGATI
                       RUHUNGA
          03040305  KAVUMU    BWANAMWARI


                                 118
       03040305  KAVUMU
                   KAVUMU
                   MUHARI
                   RUGERERO
       03040306  NYAMITANZI  BIHINGA
                   GASASA
                   NYABUGUSA
                   RUTABU
KABATWA   03040401  BATIKOTI   N° 4P
                   N° 5P
                   N° 6P
       03040402  CYAMVUMBA  CYAMVUMBA
                   N° 1 HP
                   N° 1 P
       03040403  GIHORWE   BISUKIRO
                   GIHORWE
       03040404  MYUGA    N° 2P
                   N° 3P
                   RUGENDABARI
       03040405  NGANDO    N° 2 HP
                   N° 3 HP
                   NGANDO
       03040406  RUGARAMA   RUGARAMA
                   RUMARANYONI
  KARAGO  03040501  BUSORO    GASASA
                   KAGOHE
                   RUHIGIRO
       03040502  CYAMABUYE  BUREMERA
                   CYAMABUYE
                   MUREMURE
                   RUBARE
       03040503  GATAGARA   BIKERERI
                   GATAGARA
                   KINANIRA
       03040504  GIHIRWA   NYABIHU
                   RUGOGWE
       03040505  KADAHENDA  GIHIRA
                   KARANDARYI
                   NYABURARO
       03040506  KARENGERA  BUYEBE
                   KARENGERA
                   KIRWA
                   REMERA
  KINTOBO  03040601  GATOVU    GATOVU
                   GITORWA
                   NYARUSEKERA
       03040602  KINTOBO   GITABA
                   KINTOBO
                   NYAMABUNO
       03040603  NYAGISOZI  HUNGIRO
                   NYAGISOZI
                   NYANSHUNDURA
       03040604  NYAMUGARI  GASURA
                   KIYUMBA
                   NYAMUGARI
       03040605  RUKONDO   KAMANGA
                   KIMPUNDU
                   RUKONDO
       03040606  RYINYO    GASHARA
                   KIRWA
                   RYINYO
MUKAMIRA   03040701  GASIZI    GASIZI
                   SASANGABO
       03040702  JABA     HESHA
                   JABA
                   MUTOVU
       03040703  KANYOVE   KANYOVE


                          119
     03040703  KANYOVE
                 RWASEKA
     03040704  RUBAYA    KINYABABA
                 RUBAYA
                 RWAMIKERI
     03040705  RUGESHI   KANYAMPERERI
                 RUGESHI
     03040706  RUKOMA    BIHINGA
                 GATARE
                 RUGARAGARA
                 RUKOMA
     03040707  RURENGERI  GITWA
                 KABYAZA
                 RURENGERI
MURINGA  03040801  GISIZI    GISIZI
                 KINIHIRA
                 MUREMURE II
     03040802  MURINGA   KIRUMA
                 MIGONGO
                 MURINGA
     03040803  MWIYANIKE  GIHIRA
                 GITEBE
                 RYAMWANA
     03040804  NKOMANE   KAGARAMA
                 MUREMURE I
                 NKOMANE
                 RWARAMO
     03040805  NYAMASHEKE  RUBARE
                 RUHANGA
     03040806  RWANTOBO   GAHUNGERI
                 GASURA
                 RWANTOBO
RAMBURA  03040901  BIREMBO   BIREMBO
                 CYUGI
                 MARIBA
                 NYAVUVU
     03040902  GURIRO    GURIRO
                 NTARAMA
                 NTEKO
     03040903  KIBISABO   BUGONDE
                 KARAMBI
                 KINIHIRA
     03040904  MUTAHO    KIRAZA
                 RUSEKERA
     03040905  NYUNDO    GASIZA
                 NYUNDO
                 RWINKINGI
     03040906  RUGAMBA   RINGANIZA
                 RUGAMBA I
                 RUGAMBA II
RUGERA  03041001  GAKORO    CYANDAGO
                 GIKAZE
                 KARAMBO
                 MUKIRANGWE
                 MUSENYI
                 NYAKIGEZI
                 RWEZAMENYO
     03041002  MARANGARA  BURAMBO
                 GASIZA
                 GITWA
                 KAVUMU
                 KIGUGU
                 NINDA
                 NYAMYUMBA
                 RWUMBA
     03041003  NYAGAHONDO  KABAHIMBA
                 NGORORERO


                         120
     03041003  NYAGAHONDO

                  NYABITARE
                  NYAKARUNGERA
                  RUGANDA
                  RWANTARE
                  TUBUNGO
     03041004  NYARUTEMBE  JARI
                  KABOGO
                  KIREBE
                  MBIZI
                  MWAMBI
                  NGANZO
                  NYARUTEMBE
     03041005  RUREMBO    BIHE
                  BUKANGO
                  CYASENGE
                  GAHAMA
                  GASEKE
                  GIHURI
                  KARAMBI
                  MURAMA
     03041006  TYAZO     BUHANGA
                  GITUMBA
                  MUDUHA
                  MWENDO
                  RUBONA
                  RUGERA
                  TABA
RUREMBO  03041101  GAHONDO    GITEGA
                  KAGANO
                  KARAMBO
                  MAPFUNDO
                  MURUNGU
                  RUGENDABARI
     03041102  GITEGA    CYANIKA
                  GITEGA
                  KABARI
                  RUHOMBO
                  RURAMBO
     03041103  KIRIMBOBO   GASHARA
                  KAGEGE
                  KINABA
                  NYAMIYAGA
                  RURAMBO
     03041104  MURAMBI    BUGESHI
                  GAHONDO
                  KABYAZA
                  KIDOMO
                  MURAMBI
                  NYARUKANGAGA
     03041105  MWANA     BUSENGE
                  KAZIGO
                  KIGUSA
                  MWANA
                  NYAGAHANGARA
     03041106  RWAZA/GAH   KABUTOZI
                  KILINGA
                  MURAMA
                  RUBYINIRO
                  RUGARAMBIRO
                  TUBUYE
SHYIRA  03041201  CYIMANZOVU  CYARWA
                  CYIMANZOVU
                  MUGWATO
     03041202  KANYAMITANA  GAKOMA
                  KANYAMITANA
                  MATABA


                         121
             03041202  KANYAMITANA


                         RUVUMBA
             03041203  KINTARURE   GIKORO
                         KABUGUZO
                         REMERA
             03041204  MPINGA    KANA
                         MPINGA
                         MUKAKA
             03041205  MUTANDA    GITABURA
                         NKERIMA
                         RWERU
             03041206  SHAKI     BURANGA
                         RUKWI
                         RUTOYI
                         RWARAMO
                         SHAKI
NYAMASHEKE  BUSHEKERI  03070101  MPUMBU    MPUMBU
             03070102  NGOMA     CYESERO
                         MASHUHIRA
                         NYEHONGA
                         RUGEREGERE
                         RWABUHIRI
             03070103  NYARUSANGE  GATOKI
                         KADASOMWA
                         KIBINGO
                         NYARUSANGE
                         RUNDWE
             03070104  RUVUNGIRA   RUVUMBU
                         RUVUNGIRA
                         RWUMBA
                         YOVE
       BUSHENGE  03070201  GASHEKE    BAGIRAMENYO
                         BIGUZI
                         BUGUNGU
                         GASHEKE
                         GIKOMBE
                         GITWA
                         KAMUCYAMO
                         KARAMBO
                         KIVOGA
                         NYAMIKINGO
             03070202  IMPALA    BUNINDA
                         BUSHENGE
                         GASHARU
                         GASUMO
                         IMPALA
                         KARAMBO
                         MUCUZI
             03070203  KAGATAMU   GAKWISI
                         GASHIRABWOBA
                         GASURA
                         GATARE
                         KAGATAMU
                         KARUNGA
                         KIDASHIRA
                         KIGENGE
                         RUHINAMAVI
                         RUHINGA
             03070204  KARUSIMBI   GAHONGO
                         GAKOMBE
                         GASHARU
                         KASENJARRA
                         KIGAGA
                         KRUSIMBI
                         NYAKAGEZI
                         REMERA
                         RWUMUYAGA


                                 122
CYATO   03070301  BISUMO   GASASA
                 MUTUNTU
                 RUGABE
                 RUHENGERI
     03070302  MURAMBI   BIGEYO
                 CYATO
                 KAREHE
                 MURENGE
                 NYAKABINGO
     03070303  MUTONGO   BWANAMA
                 KIZINGA
                 RUSHAHAGA
                 YOVE
     03070304  RUGARI   GASHIHE
                 GITUNTU
                 NTSINDUKA
                 RWUMBA
GIHOMBO  03070401  BUTARE   BUTARE
                 GAHANDA
                 GASHARU
                 MBOGO
                 NYAKABUNGO
                 RUGARAGARA
                 RWAMATAMU
     03070402  GITWA    BIREHE
                 BWERANKORI
                 DOGA
                 GASAGARA
                 GASEKE
                 GASHARU
                 KINANIRA
                 NYAGAHINGA
                 RUBOREZA
     03070403  JARAMA   BIGABIRO
                 BUSESO
                 KADOBOGO
                 KAREHE
                 KIBIRIZI
                 RUVUMBU
     03070404  KIBINGO   GITURUKA
                 KIGARAMA
                 NYABITARE
                 NYARUNYINYA
                 RUSHOKA
                 RUSUZUMIRO
                 RWABISINDU
                 RWANYUNDO
     03070405  MUBUGA   BUNGO
                 BUTEMBO
                 MUBUGA
                 MUHAVU
                 MUHORORO
KAGANO  03070501  GAKO    BAGARAMA
                 GAKO
                 GITWA
                 MPOMBO
                 REMERA
                 RUSHONDI
                 RWISOVU
     03070502  MUBUMBANO  BISORO
                 GACYAMO
                 GIKOMERO
                 KABUYECYERU
                 MIKINGO
                 NYAMARAGA
                 RWENGERO


                        123
      03070503  NINZI   GASAYO
                 GIKUYU
                 KAVUNE
                 MURWA
                 NINZI
                 NYABAGENI
      03070504  RWESERO  GASHARU
                 GITABA
                 KAMASERA
                 KIJIBAMBA
                 MUTUSA
                 RWESERO
      03070505  SHARA   BYAHI
                 GAKOMEYE
                 KADUHA
                 KIBARE
                 MUGOHE
                 MURAMBI
                 NTUMBA
KANJONGO  03070601  KIBOGORA  BIZENGA
                 KABUYAGA
                 KAGARAMA
                 KIBOGORA
                 MASEKA
                 MUNINI
                 NYAGACACA
                 RWINYANA
      03070602  KIGARAMA  KABUKUNZI
                 KAGANO
                 KANAZI
                 MICYAMO
                 MUNYINYA
                 NYAMATEME
                 RUBONA
                 RUSAMBU
      03070603  KIGOYA   GASHARU
                 GASHASHI
                 GITAMBI
                 KIGOTE
                 KIGUGU
                 KINYINYA
                 RUBYINIRO
                 RYAKAYUMBU
      03070604  RARO    KABUYE
                 KIBUYE
                 NYAGISASA
                 NYARUHONDO
      03070605  SUSA    KIVOGA
                 KORWE
                 NYABUSAMA
KARAMBI  03070701  GASOVU   BITARE
                 GASARE
                 KARAMBO A
                 KARAMBO B
                 MURAMBI
                 RYANYAGAHANGARA
      03070702  GITWE   GITOVU
                 GITWE
                 KAMONYI
                 MUDUHA
                 MUHORORO
                 RUGABE
                 RUSHUBI
      03070703  KABUGA   BUGARAMA
                 GASAYO
                 KABUGA


                          124
      03070703  KABUGA


                  KAREZE
                  KAZONGORERO
                  NYABITARE
                  NYAKIYAGA
                  RUHINGO
      03070704  KAGARAMA   KABAHIGA
                  KAGARAMA
                  MISIRIMBO
                  MWEYA
                  NYABYUMBA
                  RUSHYARARA
                  WIBUNGO
      03070705  RUSHYARARA  KAGEYO
                  RUDAGA
                  RUSHYARARA
                  RWUNAMUKA
KARENGERA  03070801  GASAYO    GITWA
                  MUGANZA
                  NYAMUGALI
                  NYAMURIRA
                  RUBONA
      03070802  GASHASHI   KABUYE
                  KANEKA
                  KARANGIRO
                  MWIYANDO
                  RWINKUBA
      03070803  HIGIRO    GIHAYA
                  GITUNDA
                  MPINGA
                  MUHORA
                  RUJEBERI
                  RUKUNGULI
      03070804  MIKO     BOLI
                  KABISHESHE
                  KAREHE
                  MBANDA
                  NYABWINSHI
                  NYAGISOZI
                  NYAMIYAGA
                  RUTARE
      03070805  MWEZI    GAKELI
                  GATAGARA
                  KAMANU
                  NYAGAFUNZO
                  NYAGASHIKURA
                  NYARUSANGE
                  RUHABWA
                  RUHINGA
KIRIMBI   03070901  KARENGERA  GITWA
                  KABUGA
                  KABURIRO
                  KARAMBI
                  MURARAMBWE
                  NDUBA
                  NYIRARWURO
                  RUGARAGARA
      03070902  KIMPINDU   BUHA
                  KAMATARE
                  KANYAMUGIRA
                  KATABARO
                  NYAMATSINDA
                  RUNYINYA
                  SABURUME
                  WAKIBABA
                  WIMANA
      03070903  MUHORORO   GABIRO


                          125
     03070903  MUHORORO
                 GACUMBI
                 GISEKE
                 GISESERO
                 KIGARAMA
                 NYAGACACA
                 NYAKABINGO
                 RUSEBEYA
     03070904  NYARUSANGE  BUNYAMANZA
                 GISHEKE
                 GITSIMBWE
                 MUSHUNGO
                 NYABINAGA
                 RUBONA
                 RWAMIKO
MACUBA  03071001  GATARE    BYASAGAHARA
                 GASEKE
                 GASHARU
                 GASHWI
                 KAYENZI
                 MURAMA
                 NYAKABINGO
                 UWIMANA
                 UWINGABE
     03071002  MUTUNGO   KANYENKONDO
                 MBOGO
                 MUTONGO
                 NYABIHANGA
                 RUPANGO
                 RUTOVU
     03071003  NYAKABINGO  KANYEGE
                 NYAKABINGO
                 NYARUSANGE
                 RUMAMFU
                 RWANKUBA
     03071004  RUGALI    BITABA
                 BUNYAMANZA
                 BUTARE
                 CYITWA
                 GATYAZO
                 KIREHE
                 RUSOZI
                 RWAMBOGO
                 RWAMIKO
     03071005  VUGANGOMA  BITEGA
                 KAGARAMA
                 KAJUMIRO
                 KIGANDI
                 KIJIMA
                 KIRAMBIRA
                 NYAGAHINGA
MAHEMBE  03071101  GISOKE    FUMBA
                 GIKO A
                 GISEBEYA
                 GISOKE
                 KANYONI
                 KIVUMU
                 MURAMBA
                 NYABUMERA
     03071102  KAGARAMA   GABIRO
                 GASHARU
                 KAGARAMA
                 KIGARO
                 MAHEMBE
                 NYAMIHEHA
                 RUHANGA
                 RUKARAGATA


                        126
       03071103  NYAGATARE  KARAMBO
                   KIZENGA
                   MURUNDO
                   NYAGAHIMA
                   NYAKABANDE
       03071104  NYAKAVUMU  BIGARI
                   BISHARARA
                   CYINJIRA
                   CYIYA
                   GIKO B
                   NYAKAVUMU
                   NYARUSIZA
NYABITEKELI  03071201  KIGABIRO  BUNYENGA
                   CYAMUTI
                   GITWA
                   KAMAHONGO
                   KUNGA
                   MARIBA
                   MPINGA
                   MURAMBI
                   RUGINGA
                   RWERU
       03071202  KINUNGA   KAGARAMA
                   KIBANDA
                   KINUNGA
                   MUKARANGE
                   MUREMURE
                   NYAMAVUGO
                   RUGARAMA
                   RUKU
       03071203  MARIBA   GASAYO
                   GITABA
                   GITWA
                   KARANGO
                   KIRINDA
                   MARIBA
                   MUKOMA
                   MURENGE
                   MUYANGE
                   NTABO
                   NYAGATWA
       03071204  MUYANGE   BUHOKORO
                   KABARE
                   KAZIBO
                   MUNANIRA
                   MUYANGE
                   NYABITEKERI
                   NYANGE
                   RUGABANO
                   RURENGE
                   TUNDWE
       03071205  NTANGO   BUGIGA
                   BUSABO
                   GISAGARA
                   KABIGUZI
                   KAGARAMA
                   KANKONI
                   KANUNDA
                   MURAMBI
                   RUHAMAGARIRO
RANGIRO    03071301  BANDA    BANDA
                   GASANANE
                   RUGANZA
       03071302  GAKENKE   GAHISI
                   GAKENKE
       03071303  IJURWE   GASEBEYA


                          127
       03071303  IJURWE
                   GATAGARA
                   KANEKE
                   KIBAVU
                   RUDEHERO
                   RUGOMERO
       03071304  MURAMBI   BUNYENYEZI
                   MUNINI
                   MURAMBI
                   NYAKABINGO
                   NYARWUNGO
                   RYARUBASHA
RUHARAMBUGA  03071401  KANAZI   GASHWATI
                   GITABA
                   KADASHYA
                   KANAZI
                   KARAMBO
                   KIRABACUTA
                   RUBIHA
                   RWAMAHWA
                   RYAKIGAJU
       03071402  NTENDEZI  KIGABIRO
                   KIGENGE
                   MUKO
                   NGANZO
                   RUKOMA
       03071404  SAVE    BASHANGA
                   CYIMPINDU
                   GIHINGA
                   GIKO
                   KANYOVU
                   MANZI
                   RWIMPIRI
                   SAVE
       03071405  UWIMANA   BAGONDO
                   KAGABIRO
                   KIGOGO
                   NYAGATONGO
                   UWANYANGURA
                   UWIMANA
SHANGI    03071501  BURIMBA   GIKOMBE
                   KABAHANDE
                   NYAKAGANO
                   NYAKIBINGO
                   RUBAYI
                   RUKOHWA
       03071502  MATABA   GABIRO
                   GASUMO
                   MATABA
                   MPISHYI
                   RUZINGA
                   RWABAGOYI
       03071503  MUGERA   BIKUNDA
                   BWERANYANGE
                   GITWA
                   MUGERA
                   MURAMBI
                   RAMBURA
                   RUSEBEYA
       03071504  NYAMUGARI  BUKEYE
                   GAHANGA
                   GASHIRU
                   GIKOMBE
                   KANINDA
                   KIGARAMA
                   MWAMBU
                   NYAMATEKE


                          128
                        NYAMUGARI
           03071505  SHANGI     BUGOMBA
                        GASHARU
                        KABAYA
                        KABERE
                        KARAMBO
                        KIGOGO
                        MUNINI
                        MWAMBU
                        NYAMATEKE
RUBAVU  BUGESHI   03030101  BURINGO    BUGESHI
                        BURINGO
                        GAHIRA
           03030102  BUTAKA     AKIMUTONI
                        KINYAMUHANGA
                        MUREMURE
           03030103  HEHU      BWERAMANA
                        HEHU
                        HUMURE
                        RWANYA
           03030104  KABUMBA    BONDE
                        KABUMBA
                        SHAKI
           03030105  MUTOVU     BUGESHI
                        KABUHANGA
                        MBURAMAZI
                        RINDIRO
                        VUNA
           03030106  NSHERIMA    BUPFURA
                        NSHERIMA
                        NYAMUTUKURA
           03030107  RUSIZA     BIHE
                        BUNJURI
                        RUSIZA
     BUSASAMANA  03030201  GACURABWENGE  BUGARAMA
                        BUSANGANYA
                        KAMUYENZI
                        KANYABIJUMBA
                        RUBIKIRO
           03030202  GASIZA     BUNYOGWE
                        GASIZA
                        MASHINGA
                        MUNANIRA
                        RWAGARE
           03030203  GIHONGA    AKANYIRABAGOYI
                        AKANYIRABUKIMA
                        GASENYI
           03030204  KAGESHI    BWINIHIRE
                        CYANIKA
                        KITANIHIRWA
                        NGORO
                        RWANKUBA
           03030205  MAKORO     AKAMUZAMUZI
                        HANIKA
                        KARAMBI
           03030206  NYACYONGA   BUHENGERI
                        CYANIKA
                        KINGOGO
           03030207  RUSURA     BWEZA
                        KABAGOYI
                        KINOGO
                        MUNEGE
     CYANZARWE  03030301  BUSIGARI    BISIZI
                        KANEMBWE
                        RUTAGARA
                        RWASHUNGWE


                                 129
      03030302  CYANZARWE    CYANZARWE
                   KARANGARA
                   RUSHURA
      03030303  GORA      GORA
                   KABERE
                   KABUKOMO
      03030304  KINYANZOVU   BUSHANGA
                   KANYENTAMBI
                   KIBAYA
      03030305  MAKURIZO    GAHUMIRO
                   GASHUHA
                   MAKURIZO
                   MUKINGO
      03030306  RWANGARA    BURAMBO
                   MUTI
                   RWANGARA
      03030307  RWANZEKUMA   KABIRIZI
                   RUKORAKORE
                   RUNABA
      03030308  RYABIZIGE    KAVUMU
                   NGANZO
                   RYABIZIGE
GISENYI  03030401  BUGOYI     BUGOYI
                   NYAKABUNGO
      03030402  KIVUMU     KIVUMU
                   MUDUHA
      03030403  MAHORO     KITAGABWA
                   MAHORO
                   MURAKAZANEZA
      03030404  MBUGANGARI   MBUGANGARI
      03030405  NENGO      GACUBA
                   NYABAGOBE
      03030406  RUBAVU     RUBAVU
      03030407  UMUGANDA    BONDE
                   DUKORE
                   KABUGA
                   MUHATO
KANAMA   03030501  KAMUHOZA    NYANSHUNDURA
                   RUKORO
                   RWANKOMO
      03030502  KARAMBO     MARIBA
                   MURAMBI
      03030503  MAHOKO     MAHOKO
                   NYAGASOZI
                   NYAMUGALI
      03030504  MUSABIKE    KABINGO
                   KAGANO
                   NYAKIBANDE
                   RUSONGATI
      03030505  NKOMANE     RUSEKERA
      03030506  RUSONGATI    MASHYOZA
                   MUVEBWA
                   NYABITUNDA
      03030507  YUNGWE     BWIKURURE
                   RUGEGE
                   YUNGWE
KANZENZE  03030601  KANYIRABIGOGO  KANYIRABIGOGO
      03030602  KIREREMA    BISESERO
                   RUSHASHO
      03030603  MURAMBA     KANYA
                   MURAMBA
                   RUBARA
                   TUBINDI
      03030604  NYAMIKONGI   CYIVUGIZA
                   RWAMIKUNGU
      03030605  NYAMIRANGO   GASIZI


                           130
      03030605  NYAMIRANGO
                   MARERU
      03030606  NYARUTEME   KABERE
                   KIREREMA
MUDENDE   03030701  BIHUNGWE    BIHUNGWE
                   BUNYOVE
                   RUKERI
      03030702  KANYUNDO    GAHANIKA
                   KANYUNDO
                   MUGONGO
                   NYAMIRAMA
      03030703  MICINYIRO   CYUNYU
                   GASIZA
                   MICINYIRO
      03030704  MIRINDI    KIRYOHA
                   MIRINDI
                   TAMIRA
      03030705  NDORANYI    GITEGA
                   KARANDARYI
                   KINYANGWE
                   NDORANYI
      03030706  RUNGU     BIHE
                   RUNGU
                   RWANGARA
      03030707  RWANYAKAYAGA  KABUNONI
                   KANYAMIZINGA
                   MUYANGE
                   RWANYAKAYAGA
NYAKILIBA  03030801  BISIZI     KABUHINI
                   KAKIGORO
                   KIBUYE
                   KINGOMA
                   MWUMBA
                   RUNABA
      03030802  GIKOMBE    GAHIRIKIRO
                   GASAVE
                   GIKOMBE
                   NYAKIRIBA
                   NYENYERI
      03030803  KANYEFURWE   KANYEFURWE
      03030804  NYARUSHYAMBA  GASHUNGURU
                   KIVUMU
                   MUTURA
                   RUHANGIRO
                   RUVUZANANGA
NYAMYUMBA  03030901  BUGOMO     BUGOMA
                   BUSHAGI
                   BUVAMO
      03030902  BUSASA     BUHANGA
                   KABUSHONGO
                   KIGURI
      03030903  BWANSHYA    KABERAMA
                   MUHINGO
                   MUTEMBE
                   NTERETI
      03030904  KINIGI     BUREVU
                   GATYAZO
                   KARAMBI
                   NYABISUSA
                   PFUNDA
      03030905  KIRAGA     BUHOGO
                   KIGUFI
                   RAMBO
      03030906  MUNANIRA    BWITEREKE
                   CYEYA
                   KABAKORA
                   KAMUGONGO


                           131
                RUCANTEGE
                RUHONDO
     03030907  RUBONA   BUGASHA
                BUHARARA
                BUNYAGO
                BURIMA
                BUSHAGARA
                RUREMBO
NYUNDO  03031001  BAHIMBA   BAHIMBA
                KAGERA
                NGEGE
                RUREMBO
     03031002  GATOVU   BUDAHA
                GATOVU
                KANYAHENE
                KITARIMWA
     03031003  KAVOMO   BURAMBO
                GITWA
                KAVOMO
                KAVUMU
                KINIHIRA
     03031004  KIGARAMA  KANYAMAGASHU
                MWARI
                RUNEKA
     03031005  MUKONDO   BUROHA
                BYINIRO
                CYUNGERI
                KANYAMISUKU
                NKORA
                TANDA
     03031006  NYUNDO   GASENYI
                HUYE
                KIRIBATA
                NYAKAGEZI
                RUMBATI
                RUNANDI
     03031007  TERIMBERE  HANIKA
                KANYAMATEMBE
                KEYA
                RAMBURA
                TERIMBERE
RUBAVU  03031101  BUHAZA   BUHAZA
                MURAMBI
     03031102  BURINDA   BUBAJI
                GASENYI
                KASENGORE
                NYABANTU
                NYAMWINSHI
                RWEZAMENYO
     03031103  BYAHI    BYAHI
                MIKINGO
                NGUGO
     03031104  GIKOMBE   BAMBIRO
                BUSHENGO II
                GAFUKU
                NYABUTWA
     03031105  MURAMBI   BUSHENGO I
                BUZUTA
                BWIRU
                KABERE
                RUVUMBU
                RWANGARA
     03031106  MURARA   BUGESERA
                GASAYO
                KABERE
                KILOJI


                        132
          03031107  RUKOKO    BISIZI
                      RUKOKO
                      RUTAGARA
     RUGERERO  03031201  BASA     BURANGA
                      GAHINGA
                      KABEZA
                      KANYUKIRO
                      NYARUHENGERI
                      TAGAZA
          03031202  GISA     GISA
                      KANIGA
                      NDOBOGO
                      RUSONGATI
          03031203  KABIRIZI   GAKORO
                      NKAMA
                      RUHANGIRO
                      RUKUKUMBO
          03031204  MUHIRA    GATEBE
                      GITEBE
                      KASONGA
                      KIZI
                      RUSAMAZA
          03031205  RUGERERO   GAKORO
                      KABARORA
                      KIBAYA
                      NYANTOMVU
                      RUGERERO
                      RUKINGO
          03031206  RUSHUBI   BUSHEKE
                      BUTANGI
                      KIMINA
          03031207  RWAZA    CYANIKA
                      GATEKO
                      KILOJI
                      RUCYAMO
                      RWAZA
RUSIZI  BUGARAMA  03060101  NYANGE    KAMABUYE
                      MISUFI
                      MUKO
                      NYANGE
                      RUSAYO
          03060102  PERA     BUHANGA
                      MWARO
                      PERA
          03060103  RYANKANA   GIHIGANO
                      GOMBANIRO
                      KIBANGIRA
                      MUHOMBO
                      RYANKANA
     BUTARE   03060201  BUTANDA   BUTANDA
                      MURAMBA
                      RUGERA
          03060202  GATERERI   GATERERI
                      GISOVU
                      KAREBA
                      NYABITIMBO
          03060203  NYAMIHANDA  BAYUMBA
                      NYAMIHANDA
          03060204  RWAMBOGO   BUYE
                      KIBENGA
                      RWAMBOGO
     BWEYEYE  03060301  GIKUNGU   GIKUNGU
          03060302  KIYABO    KIYABO
          03060303  MURWA    MURWA
          03060304  NYAMUZI   NYAMUZI
          03060305  RASANO    RASANO


                              133
GASHONGA  03060401  BIREMBO   BIREMBO
                  KAGOMERO
      03060402  BUHOKORO   BUHOKORO
                  BUSEKERA
                  BYAGACECE
      03060403  KABAKOBWA  KABAKOBWA
                  KABUYE
                  KANYIRAMUKINA
                  NYAGATERO
      03060404  KACYUMA   GASHARU
                  KACYIYAMWA
                  KACYUMA
                  MUSUMBA
                  RYAGAHINDIRO
      03060405  KAMUREHE   GACYAMO
                  KAMONYI
                  KAMUREHE
                  NYABIHANGA
                  NYAGITABIRE
                  SHARA
      03060406  KAREMEREYE  KABAHA
                  KABAHINDA
                  KAGIKONGORO
                  KAREMEREYE
      03060407  MUTI     GAKOMBE
                  MAREBE
                  MUTI
      03060408  RUSAYO    KIREMEREYE
                  NYAMUTARAMA
                  RUSAYO
GIHEKE   03060501  CYENDAJURU  CYENGAJURU
                  KARORA
                  MURAMA
                  MUSORO
      03060502  GAKOMEYE   BUZI
                  GAKOMEYE
                  KABUGA
                  KAGARAMA
                  RUVUMBU
      03060503  GIHEKE    GIHEKE
                  MURAMBI
                  RWUMVANGOMA
      03060504  KAMASHANGI  GITWA
                  KAMASHANGI
      03060505  KIGENGE   GAHURUBUKA
                  KIGENGE
      03060506  NTURA    BUBANGA
                  KARAMBI
                  KAVUYA
                  KIGENGE
                  NTURA
      03060507  RWEGA    IMPALA
                  KANOGA
                  RWEGA
      03060508  TURAMBI   KAMUHOZA
                  MUNYOVE
                  RWINKWAVU
                  TURAMBI
GIHUNDWE  03060601  BURUNGA   BURUNGA
                  GIHUNDWE
                  KANOMBE
                  KARORABOSE
      03060602  GATSIRO   GATSIRO
                  GIKOMBE
                  KAVUMU
                  MBONGORA


                          134
                    RWAHI
        03060603  GIHAYA    GIHAYA
        03060604  KAGARA    KAGARA
                    RUBENGA
                    RUKOHWA
        03060605  KAMATITA   CYINZOVU
                    GAHWAZI
                    KAMANYENGA
                    KAMATITA
                    MUNYANA
                    NGOMA
        03060606  SHAGASHA   BISANGANIRA
                    GASHARU
                    KANOGA
                    KARAMBO
                    NYAGATARE
                    SHAGASHA
GIKUNDAMVURA  03060701  KIZURA    KIZURA
                    MUBERA
        03060702  MPINGA    MPINGA
                    NYABIHANGA
        03060703  NYAMIGINA  MWEGERA
                    NYAMIGINA
GITAMBI    03060801  CYINGWA   CYINGWA
                    KABUCUKU
                    KABUGARAMA
                    MUGENGE
                    RWIHENE
        03060802  GAHUNGERI  GAHUNGERI
                    KANINDA
                    KAZINDA
                    KIGARAMA
                    NJAMBWE
                    NYAKIBINGO
                    NYAMAGANDA
                    NYANTABA
        03060803  HANGABASHI  HANGABASHI
                    NYAMPANGA
                    SHOTA
                    TAMBI
        03060804  MASHESHA   BUSASAMANA
                    KARAMA
                    MASHESHA
                    RUVURUGA
KAMEMBE    03060901  CYANGUGU   GATOVU
                    KARANGIRO
        03060902  GIHUNDWE   BATERO
                    GIHUNDWE
        03060903  KAMASHANGI  AMAHORO
                    KANNYOGO
                    UMUGANDA
        03060904  RUGANDA   KABUGI
                    KAMURERA
                    MURANGI
                    MURINDI
                    RUGANDA
MUGANZA    03061001  CYARUKARA  CYARUKARA
                    MURIRA
        03061002  GAKONI    GAKONI
                    MUGANZA
                    RUGARAGARA
        03061003  SHARA    BANNYAHE
                    NYABISHUNJU
                    SHARA
MURURU     03061101  GAHINGA   BUREMERA
                    CYIRABYO


                           135
MURURU  03061101  GAHINGA

                  GAHINGA
                  KAMAREBE
                  MUTARA
     03061102  KABAHINDA   GAHINGA
                  KABAHINDA
                  KAGARAMA
     03061103  KABASIGIRIRA  BOTONGO
                  BUTAZIGURWA
                  KABASIGIRIRA
     03061104  KAGARAMA    GIHUNGWE
                  GITWA
                  KAGARAMA
                  KAMATENE
     03061105  KARAMBI    BUGAYI
                  KARAMBI
                  KARAMBO
     03061106  MIKO      KABAHESHI
                  MIKO
                  RUHIMBI
     03061107  TARA      GATAMBAMO
                  KAMUTONGO
                  KARANJWA
                  RWIMBOGO
                  TARA
NKAKA  03061201  GITWA     GITWA
                  KARAMA
                  MURAMBI
     03061202  KAMANYENGA   KAMANYENGA
                  MURAMBA
                  NYABIRANGA
                  RWEYA
     03061203  KANGAZI    KANGAZI
                  MURAMA
                  MUYANGE
     03061204  KINYAGA    GITWA
                  KINYAGA
                  MARIBA
                  RUGARAGARA
     03061205  RUGABANO    GASHARU
                  KAZUNGU
                  RUGABANO
                  RUSEBEYA
NKOMBO  03061301  BIGOGA     BIGOGA
                  GASHENYI
                  KARORO
     03061302  BUGARURA    BUGARURA
                  GASHYA
     03061303  ISHYWA     ISHYWA
     03061304  KAMAGIMBO   KAMAGIMBO
                  MUVA
                  SURO
     03061305  RWENJI     BUNYESYHA
                  RWENJI
NKUNGU  03061401  GATARE     GATARE
                  GIKOMBE
                  GITWA
                  KANZUKI
                  KIBIJUMBA
                  KIGABIRO
     03061402  MATABA     BAFATAMPUNDU
                  BINYUGWE
                  KANERI
                  MATABA
                  MWANGO
                  NKUNGU
     03061403  RUKUKUMBO   GAHATI


                         136
       03061403  RUKUKUMBO
                   GITWA
                   KABACUZI
                   KIZIGURO
                   MARORA
                   RUKUKUMBO
       03061404  RYAMUHIRWA  GAKO
                   GATARANGE
                   KINANIRA
                   NYARUSHISHI
                   RYAMARAZA
                   RYAMUHIRWA
NYAKABUYE  03061501  GASEBEYA   GASEBEYA
                   KANOGA
                   KARAMBI
                   RUSAYO
       03061502  GASEKE    BITENDEZI
                   GATAMBAMO
                   GIKOMBE
                   KINUNGA
                   RUBONA
       03061503  KAMANU    GISHAGARA
                   KAMANU
                   MURAMBI
                   NYAKAGOMA
                   RUGUTI
       03061504  KIZIHO    KIZIHO
                   MAKOKO
                   MASANGO
       03061505  MASHYUZA   CYAMURA
                   MASHYUZA
       03061506  NYABINTARE  NYABINTARE
                   NYAGATO
                   NYANTOMVU
NYAKARENZO  03061601  GATARE    GATARE
                   KABUMBWE
       03061602  KABAGINA   BITABA
                   KABAGINA
                   KARAMBI
       03061603  KABUYE    KABACUZI
                   KABUYE
                   MUGERERO
                   NYUNGU
       03061604  KANOGA    KANOGA
                   KANYOVU
                   KUMANA
       03061605  KARANGIRO  GITUZA
                   KABAYEGO
                   KARANGIRO
       03061606  MURAMBI   GISOVU
                   MURAMBI
       03061607  RUSAMBU   GATARAMO
                   KARAMBI
                   MUGONGO
                   RUSAMBU
NZAHAHA   03061701  BUTAMBAMO  BUTAMBAMO
                   KARUNYERERA
                   MUGURI
                   NGOMA
                   NYARUSARO
       03061702  KIGENGE   GIHUNGWE
                   KIGENGE
                   MPUSHI
       03061703  MURYA    BUGANZA
                   GACURIRO
                   GISHEKE
                   MURYA


                          137
                      NYAGASOZI
           03061704  NYENJI   GASHARU
                      GATARE
                      KAGOMBE
                      RUGUNGA
           03061705  REBERO   GITI
                      KABUYANGE
                      REBERO
           03061706  RWINZUKI  KIBIREZI
                      NYAGAHINGA
                      NYAGASHYITSI
                      PERU
                      RWINZUKI
     RWIMBOGO  03061801  KARENGE   BATURA
                      KARENGE
                      NYABIHANGA
           03061802  MUHEHWE   MUHEHWE
                      MURAMA
                      RUGUNGA
           03061803  MUSHAKA   GAKOMBE
                      KABAJOBA
                      KAMABUYE
           03061804  RUBUGU   NTENYI
                      NYANGE
                      RUBUGU
           03061805  RUGANDA   CYUNGURIRO
                      MUSUMBA
                      RUGANDA
RUTSIRO  BONEZA   03020101  BUSHAKA   BIKORO
                      BUGARURA
                      BUSHAKA
                      BWIMBOGO
                      GASEKE
                      MURAMBA
           03020102  KABIHOGO  BUHONONGO
                      GASHOKO
                      KABIHOGO
                      RUGAMBA
                      RWIMBOGO
           03020103  NKIRA    BONEZA
                      KABUGA
                      KARUBUMBA
                      MURAMBI
                      NKIRA
           03020104  REMERA   KAGANZA
                      KINUNGA
                      MUYANGE
                      REMERA
                      RUSORORO
                      RUTU
     GIHANGO  03020201  BUGINA   BUGINA
                      BUHORO
                      GITARAMA
           03020202  CONGO-NIL  CONGO-NIL
                      MUKEBERA
                      NKWIRO
           03020203  MATABA   BUTARE
                      MATABA
                      NGANZO
           03020204  MURAMBI   GAKOMEYE
                      KIVUMU
                      MURAMBI
           03020205  RUHINGO   NYAMABUYE
                      RUHINGO
                      RWINYANA
           03020206  SHYEMBE   KARAMBO


                              138
      03020206  SHYEMBE
                  RUGOTE
                  RWAMIYAGA
                  SHYEMBE
      03020207  TEBA     GASHYUHA
                  RUGARAMBIRO
                  TEBA
KIGEYO   03020301  BIHINDURE   BUHINDURE
                  GASHINGAMUTWE
                  RWUYA
      03020302  NKORA     BUGINA
                  BUZURU
                  CYIMBIRI
                  GASURA
      03020303  NYAGAHINIKA  BUKUNGU
                  BURERA
                  GISUNZU
      03020304  RUKARAGATA  MURAMBI
                  RUKARAGATA
                  RUSEBEYA
                  RYAMUGABO
KIVUMU   03020401  BUNYONI    BUNYONI
                  GIHARI
                  GITWA
      03020402  BUNYUNJU   BUHABANZI
                  BUNYUNJU
                  BUREMO
                  KIVUGIZA
      03020403  KABERE    BURAMBO
                  BURANGO
                  BUREKE
                  KABERE
                  KAGERA
                  MUSHUBATI
      03020404  KABUJENJE   BUCIRA
                  BUJOKA
                  KABUJENJE
                  TARASI
      03020405  KARAMBI    BUSHAMBA
                  KARAMBI
                  RUKONDO
                  RUKURAZO
                  RUSUMO
      03020406  NGANZO    KAVUMU
                  NGANZO
                  NKWIRO
                  RWINYONI
MANIHIRA  03020501  HANIRO    GISEKE
                  HANIRO
                  RWAMIKO
      03020502  MUYIRA    BIRAMBO
                  MUYIRA
                  NYAKARAMBI
                  RUFUNGO
      03020503  TANGABO    KAGANO
                  MANIHIRA
                  TANGABO
MUKURA   03020601  KABUGA    KABAHIGI
                  MIRARAMO
                  RUTUNGURA
                  SANZARE
      03020602  KAGANO    GAKERI
                  KAGANO
                  KAZIZI
                  KIBAVU
      03020603  KAGEYO    KAGEYO
                  MUCACA


                          139
      03020603  KAGEYO

                 NTONDE
                 RUCYERI
                 SITE MUKURA
      03020604  KAGUSA   BUCYEYE
                 GAKO
                 GASHARU
                 MUHINDO
      03020605  KARAMBO   BANDAMIKO
                 DEHERO
                 KAGANO
                 KARAMBO
MURUNDA  03020701  KIRWA    KARUMBI
                 KARURUMA
                 KIRWA
                 RUHANGA
      03020702  MBURAMAZI  GATOKI
                 KARIBA
                 MBURAMAZI
                 MURUNDA
                 RULIMBA
      03020703  RUGEYO   KAMABUYE
                 KAMUSAMBI
                 MUSONGATI
                 RUGEYO
      03020704  TWABUGEZI  GATARE
                 NYARUCUNDURA
                 TWABUGEZI
MUSASA   03020801  GABIRO   GABIRO
                 KITAZIGURWA
                 KOKO
                 MATEREZA
                 NYANTANGE
                 RUKARAGATA
      03020802  GISIZA   GASHAKI
                 GISIZA
                 GITOVU
                 KANOMBE
                 KINOMBE
                 NYAGAFURWE
      03020803  MURAMBI   KABINGO
                 KAMABUYE
                 MURAMBI
                 RUKORE
                 SOZI
                 SYIKI
      03020804  NYARUBUYE  KANYAMENDE
                 MUHORORO
                 NYARUBUYE
                 NYARUTOVU
                 REBERO
MUSHONYI  03020901  BIRUYI   BUHUNDE
                 BUSHUNGA
                 KAMARANZARA
                 MUGARA
                 RURIMBA
      03020902  KAGURIRO  GARASENDA
                 GITOVU
                 KAGURIRO
                 KIRAVUMBA
                 MUTABI
                 RUGARAGARA
      03020903  MAGABA   BURUHUKIRO
                 KANYAMASIZA
                 KARONGI
                 KARUGARIKA
                 MPANZI


                         140
      03020904  RURARA    GITARAMO
                  KIZINGA
                  MIKINGO
                  NGUNGURU
                  RUGARAGARA
                  RURARA
MUSHUBATI  03021001  BUMBA    BISYO
                  BUMBA
                  KABIRAHO
                  MATABA
                  RUKANKA
      03021002  CYARUSERA  GAFUMBA
                  KUNINI
                  MUGERI
                  NYAKABANDE
      03021003  GITWA    GAKOMA
                  KARAMBIRA
                  KIBARI
                  MUBUGA
                  RUBUBA
                  RUHINGA
      03021004  MAGEREGERE  MUGERA
                  MURAMBI
                  NYAKABUYE
                  RUSHIKIRI
      03021005  SURE     BUTONDE
                  CYANYA
                  NYARUGENGE
                  RUSHOKA
                  RUSORORO
                  RWINTARE
NYABIRASI  03021101  BUSUKU    BUSUKU
                  BUSUTI
                  GATARE
                  NGUGO
                  TSINDIRO
      03021102  CYIVUGIZA  KAGEYO
                  KAMANANGA
                  NYABISHONGO
                  RUKOMERO
      03021103  MUBUGA    GASHASHO
                  GATSIRO
                  MUBUGA
                  RUTOVU
      03021104  NGOMA    BUKANDA
                  GASHIHE
                  GISAYO
                  KAZO
                  NGOMA
                  NKUNA
      03021105  TERIMBERE  GIHINGA
                  KAGESHI
                  KASONGA
                  KINYAMAVUTA
                  RURAJI
                  RWANGAMBUTO
RUHANGO   03021201  GATARE    GASOVU
                  KAMURAMIRA
                  KILINJA
                  RUKENESHA
      03021202  GIHIRA    GIHIRA
      03021203  KAVUMU    GASASA
                  KAVUMU
                  MUBIRIZI
      03021204  NYAKARERA  BUGABO
                  KAGOGO


                         141
      03021204  NYAKARERA

                 MARABUYE
                 NYAKARERA
      03021205  RUGASA   CYASHENGE
                 KABITOVU
                 RUGASA
      03021206  RUNDOYI   RUNDOYI
RUSEBEYA  03021301  KABONA   KABONA
                 KIGAMBA
                 MUKORE
                 MURENGERI
      03021302  MBELI    BUNGWE
                 GAKERI
                 GIHINGA
                 MBERI
      03021303  REMERA   MUTURAGARA
                 REMERA
      03021304  RURONDE   RURONDE
                 RUSEBEYA
                        142
UMUJYI WA KIGALI
KIGALI CITY
KIGALI VILLE
           I               II       III
  AKARERE    UMURENGE   KODI     AKAGARI    UTUGARI TWA KERA
  DISTRICT    SECTOR   CODE       CELL     FORMER CELLS
  DISTRICT    SECTEUR   CODE      CELLULE   ANCIENNES CELLULES
GASABO     BUMBOGO    01020101  KINYAGA     KIGARAMA
                             KINYAGA
               01020102  MUSAVE      KAYUMBA
                             MUSAVE
               01020103  MVUZO      KINYORO
                             MURARAMBO
                             MVUZO
                             NKONA
                             NYAKABINGO
               01020104  NGARA      GISASA
                             MUNINI
                             NGARA
                             RUNYINYA
                             UWAMURARA
               01020105  NKUZUZU     AKASEDEGO
                             AKIMPAMA
                             BULIMA
                             KITYAZO
                             NKUZUZU
               01020106  NYABIKENKE    KIGARA
                             MASIZI
                             NYABIKENKE
                             RYAKABAKA
               01020107  NYAGISOZI    AKANYIRAMUGARURA
                             AKIGABIRO
                             KABUYE
                             MPABWA
                             NYAGASAMBU
                             NYAGISOZI
        GATSATA    01020201  KARURUMA     KARURUMA
                             NYAGASOZI
                             RWINYANA
               01020202  NYAMABUYE    NYAMABUYE
                             RUBONOBONO
                             RUYONZA
               01020203  NYAMUGARI    AKAMUUNGUZI
                             AKORUSIMBWA
                             NYAMUGARI
        GIKOMERO   01020301  GASAGARA     BWIMIYANGE
                             BWINGEYO
                             GASAGARA
                             RUGWIZA
               01020302  GICACA      KAMATORO
                             NTAGANZWA
                             NYAGASOZI
                             NYAGISOZI
                             NYAKABUNGO
                             RUGANDO
               01020303  KIBARA      GAHINGA
                             GASHARU
                             KABUYE
                             KARESHYA
                             KIBOBO
                             NOMBE
               01020304  MUNINI      GATOVU
                             KABERE
                             MUNINI


                                        143
       01020304  MUNINI


                   MUTOKEREZWA
                   RUNYINYA
       01020305  MURAMBI   KIMISEBEYA
                   KIVUGIZA
                   RUGARAMA
                   TWINA
GISOZI    01020401  MUSEZERO   GASAVE
                   GASHARU
                   MUSEZERO
       01020402  RUHANGO   KAMUKENKE
                   NTORA
                   RUHANGO
JABANA    01020501  AKAMATAMU  AKAMATAMU
                   CYEYERE I
                   MUREHE
                   NYAGASOZI
       01020502  BWERAMVURA  GIKINGO
                   NYARURAMA
                   RONYOVI
                   RUTETE
       01020503  KABUYE    AGATWA
                   CYEYEYE II
                   MURAMA
       01020504  KIDASHYA   AGATARE
                   AKARWIRU
                   KIDASHYA
                   NYAMWERU
       01020505  NGIRYI    AGASHARU
                   JURWE
                   NYAKIREHE
                   RUBONA
                   RWANYANZA
                   UWANYANGE
JALI     01020601  AGATEKO   AGATEKO
                   KAVUMU
                   UMUBANGA
       01020602  BUHIZA    BUHIZA
                   KIGARAMA
                   NYAMUNINI
       01020603  MUKO     MBOZA
                   MUKO
       01020604  NKUSI    BUYA
                   KABAHARA
                   NKUSI
       01020605  NYABURIBA  GITOVU
                   MUREHE
                   NYABURIBA
       01020606  NYAKABUNGO  CYUGA
                   KIGUFI
                   NYAGASOZI
                   NYAKABUNGO
       01020607  NYAMITANGA  MURAMBI
                   NYAMITANGA
                   NYARUBARE
KACYIRU   01020701  KAMATAMU   KAMATAMU
                   KARUKAMBA
       01020702  KAMUTWA   KAMUTWA
                   KINAMBA
       01020703  KIBAZA    AMAHORO
                   KIBAZA
KIMIHURURA  01020801  KAMUKINA   KAMUKINA
                   KIMICANGA
       01020802  KIMIHURURA  KIMIHURURA
                   RUGARAMA
       01020803  RUGANDO   RUGANDO
KIMIRONKO  01020901  BIBARE    BIBARE


                          144
KIMIRONKO  01020901  BIBARE
                  KIMIRONKO II
      01020902  KIBAGABAGA  KIBAGABAGA
                  KIMIRONKO I
      01020903  NYAGATOVU  NYAGATOVU
KINYINYA  01021001  GACURIRO   AGATARE
                  URUBANDA
                  URUGARAMA
      01021002  GASHARU   GASHARU I
                  GASHARU II
                  RWANKUBA
      01021003  KAGUGU    BATSINDA
                  GIHEKA
                  KIYOVU
                  RUGENDE
      01021004  MURAMA    BINUNGA
                  MURAMA
NDERA    01021101  BWIZA    BWIZA
                  NYAKWIBEREKA
      01021102  CYARUZINGE  CYARUZINGE
                  GASHURE
      01021103  KIBENGA   GISHURE
                  KIBENGA
                  KINUNGA
      01021104  MASORO    MASORO
                  MUNINI
      01021105  MUKUYU    BUSHYANTOBO
                  MUKUYU
                  NYAMABUYE
      01021106  RUDASHYA   RUDASHYA
NDUBA    01021201  BUTARE    KIDAHE
                  KIGABIRO
                  NYAMABUYE
                  NYAMURAMBI
                  NYURA
      01021202  GASANZE   GASANZE
                  NYABITARE
                  NYAKABUNGO
                  NYARUBANDE
      01021203  GASURA    GASHINYA
                  GASURA
                  GIKOMBE
                  KAZI
                  KIGUFI
                  NYIRAKIBEHE
      01021204  GATUNGA   BURUNGERO
                  GATUNGA
                  KARAMA
                  RUGARAMA
      01021205  MUREMURE   GATOBOTOBO
                  KIBUNGO
                  MUREMURE
                  MUSEZERO
                  NYABURORO
      01021206  SHA     BIKUMBA
                  GAKIZI
                  GATARE
                  KAMUYANGE
                  KIGARAMA
                  NGARA
                  RUGARAMA
      01021207  SHANGO    AKAZI
                  KADUHA
                  MIRAMBI
                  MUNINI
                  NYAMIGINA
                  RUGARAMA


                          145
      REMERA   01021301  NYABISINDU  NYABISINDU
           01021302  NYARITARAMA  NYARUTARAMA
           01021303  RUKIRI I   RUKIRI I
                        RUKIRI II
                        RUKIRI III
                        RUKIRI IV
      RUSORORO  01021401  BISENGA    BISENGA
                        GAKENYERI
                        KIDOGO
           01021402  GASAGARA   CYABATANZI II
                        GASAGARA
                        RUGAGI
                        RYABAZANA
           01021403  KABUGA I   KABUGA I
           01021404  KABUGA II   KABUGA II
           01021405  KINYANA    BISENYI
                        KIGABIRO
                        KINYANA
                        NYAGISOZI
           01021406  MBANDAZI   CYABATANZI I
                        CYERU
                        SAMUDUHA
           01021407  NYAGAHINGA  NYAGAHINGA
                        RUYONZA
           01021408  RUHANGA    KINYAGA
                        MIRAMA
                        NYAGACYAMO
                        RUGENDE
                        RUHANGA
      RUTUNGA  01021501  CYILI     CYILI
                        KACYATWA
                        KANDAMIRA
                        KANTABANA
                        MUNINI
           01021502  GASABO    GASHARU
                        KIGABIRO
                        MULINDI
                        VUGAVUGE
           01021503  INDATEMWA   KABARERA
                        KAMUSENGO
                        KAREKARE
                        KARURANGA
                        NYAKABANDE
           01021504  KABARIZA   KABARIZA
                        NYAMISI
                        RWANYANZA
           01021505  KIBENGA    ABANYANGEYO
                        KIBENGA
                        NYAMVUMVU
           01021506  KIGABIRO   KAMUSARE
                        KARWIRU
                        KIGABIRO
                        RUKEREREZA
                        RWINTARE
KICUKIRO  GAHANGA  01030101  GAHANGA    GATARE
                        KARUSHA
           01030102  KAGASA    KABEZA
                        KIYANJA
                        NYAKUGUMA
           01030103  KAREMBURE   KAREMBURE
                        MUBUGA
           01030104  MURINJA    MURINJA
                        NYABIGUGU
           01030105  NUNGA     NUNGA
           01030106  RWABUTENGE  REBERO
                        RUNZENZE


                                146
GATENGA  01030201  GATENGA   GAKOKI
                  GATENGA
                  KANENGWA
      01030202  KARAMBO   GASHYEKERO
                  KARAMBO 1
                  KARAMBO 2
      01030203  NYANZA    KARAMBO 3
                  MURAMBI
      01030204  NYARURAMA  BIGO
                  BISAMBU
                  NYABIKENKE
GIKONDO  01030301  KAGUNGA   KAGUNGA
      01030302  KANSEREGE  KANSEREGE
                  MAREMBO
      01030303  KINUNGA   KINUNGA
                  RUGANWA
KAGARAMA  01030401  KANSEREGE  KANSEREGE
      01030402  MUYANGE   MUYANGE
      01030403  RUKATSA   NYANZA
                  RUKATSA
KANOMBE  01030501  KABEZA    AYINSANGA
                  KABEZA
      01030502  KARAMA    GAKOROKOMBE
                  KARAMA
      01030503  MUSIGA    MUSIGA
                  NYARUGUGU
      01030504  SAMUDUHA   GAKONI
                  SAMUDUHA
KICUKIRO  01030601  GASHARU   ZINIYA
      01030602  KAGINA    GASHARU 2
                  KAGINA
      01030603  KICUKIRO   GASHARU 1
      01030604  NGOMA    NGOMA
KIGARAMA  01030701  BWERANKORI  BWERANKORI
                  NYENYERI
      01030702  KARUGIRA   KARUGIRA
                  RUTOKI
                  UBUTARE
      01030703  KIGARAMA   KIGARAMA
      01030704  NYARURAMA  NYARURAMA
                  REBERO
      01030705  RWAMPARA   MBURABUTURO
                  RWAMPARA
                  SGM
MASAKA   01030801  AYABARAYA  AYABARAYA
                  KINGUMBA
                  NYAMYIJIMA
      01030802  CYIMO    KIMO
                  NYAKAGUNGA
      01030803  GAKO     GAKO
                  GIHUKE
                  RUYAGA
      01030804  GITARAGA   GITARAGA
                  RUHANGA
                  RWINTARE
      01030805  MBABE    KAMASHASHI
                  MBABE
                  MURAMBI
      01030806  RUSHESHE   CYANKONGI
                  KAGESE
                  KANYETABI
NIBOYI   01030901  GATARE    BYIMANA
                  GATARE
      01030902  NIBOYI    NIBOYI
                  SAHARA
      01030903  NYAKABANDA  NYAKABANDA 1


                         147
             01030903  NYAKABANDA
                         NYAKABANDA 2
       NYARUGUNGA  01031001  KAMASHASHI  KAMASHASHI
                         NYARUGUNGA
             01031002  NONKO    GIHANGA
                         NONKO
             01031003  RWIMBOGO   RWIMBOGO
NYARUGENGE  GITEGA    01010101  AKABAHIMA  AKABAHIZI
                         UMUCYO
                         VUGIZO
             01010102  AKABEZA   AKABEZA
                         GITWA
             01010103  GACYAMO   GACYAMO
                         MUDUHA
             01010104  KIGARAMA   INGERI
                         KIGARAMA
             01010105  KINYANGE   KINYANGE
                         URUMURI
             01010106  KORA     KORA
                         RUGANO
       KANYINYA   01010201  NYAMWERU   GATARE
                         MUBUGA
                         NYAKIRAMBI
                         NYAMWERU
                         RUHENGERI
             01010201  NZOVE    BIBUNGO
                         BWIZA
                         KAGASA
                         NYABIHU
                         RUTAGARA
                         RUYENZI
             01010201  TABA     KAGARAMIRA
                         NGENDO
                         NYARURAMA
                         NYARUSANGE
                         RWAKIVUMU
                         TABA
       KIGALI    01010301  KIGALI    GISENGA
                         KIGALI
                         MUGANZA
             01010302  MWENDO    BIRAMBO
                         KANYABAMI
                         KARAMBO
                         MWENDO
             01010303  NYABUGOGO  KARAMA
                         KIRUHURA
                         NYABUGOGO
             01010304  RURIBA    RUHARABUGE
                         RURIBA
             01010305  RWESERO   MUSIMBA
                         RWESERO
                         RWEZA
       KIMISAGARA  01010401  KAMUHOZA   KAMUHOZA
             01010402  KATABARO   KATABARO
             01010403  KIMISAGARA  KIMISAGARA
       MAGERAGERE  01010501  KANKUBA   BUTAMWA
                         KANKUBA
                         KARUKINA
                         RUGENDABARI
             01010502  KAVUMU    BUYE
                         KAVUMU
                         MUBURA
             01010503  MATABA    BUREMA
                         GAHOMBO
                         MATABA
                         RUSHUBI
             01010504  NTUNGAMO   NTUNGAMO


                                 148
       01010504  NTUNGAMO
                    NYARUBANDE
                    RUBUNGO
       01010505  NYARUFUNZO   MAYA
                    NYARUFUNZO
                    RUTEBE
       01010506  NYARURENZI   GIKUYU
                    NYABIRONDO
                    NYARURENZI
       01010507  RUNZENZE    MPANGA
                    RUNZENZE
                    UWURUGENGE
MUHIMA    01010601  AMAHORO     AMAHORO
                    KABIRIZI
       01010602  KABASENGEREZI  KABASENGEREZI
                    NDJAMENA
       01010603  KABEZA     KABEZA
                    KANUNGA
       01010604  NYABUGOGO    KABAKENE
                    NYABUGOGO
       01010605  RUGENGE     RUGENGE
                    UBUMANZI
       01010606  TETERO     RUHURURA
                    TETERO
       01010607  UBUMWE     BWAHIRIMBA
                    UBUMWE
NYAKABANDA  01010701  MUNANIRA I   MUNANIRA I
       01010702  MUNANIRA II   MUNANIRA II
       01010703  NYAKABANDA I  NYAKABANDA I
       01010704  NYAKABANDA II  NYAKABANDA II
NYAMIRAMBO  01010801  GASHARU     AKABAHIMA
                    GASHARU
       01010802  KIVUGIZA    AGATARE
                    KIVUGIZA
       01010803  MUMENA     MUMENA
                    NYABITARE
       01010804  RUGARAMA    AKUMUNIGO
                    RUGARAMA
                    RWARUTABURA
NYARUGENGE  01010901  AGATARE     AGATARE
       01010902  GABIRO     BIRYOGO
                    GABIRO
       01010903  KIYOVU     KIYOVU
                    Q. COMMERCIAL
                    RUGUNGA
       01010904  RWAMPARA    RWAMPARA
RWEZAMENYO  01011001  KABUGURU I   KABUGURU I
       01011002  KABUGURU II   KABUGURU II
       01011003  RWEZAMENYO I  RWEZAMENYO I
       01011004  RWEZAMENYO II  RWEZAMENYO II
                            149
Bibonywe kugira ngo byomekwe ku mugereka w'Iteka rya Minisitiri N°……………………….ryo ku wa ……………
rigena imbibi z'Utugari

Seen to be attached to Ministerial Order N°……………..of ………..determining the bounderies of Cells

Vu pour être annexé à l'Arrêté Ministériel N°………………du ……………portant délimitation des Cellules
Kigali,………………………………
             Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Imiyoborere Myiza,
             Amajyambere Rusange n'Imibereho Myiza y'Abaturage
             The Minister of Local Government, Good Governance,
             Community Development and Social Affairs
             Le Ministre de l'Administration Locale, de la Bonne Gouvernance
             du Développement Communautaire et des Affaires Sociales
             MUSONI Protais
             Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika:
             Seen and sealed with the Seal of Republic:
             Vu et scellé du Sceau de la République:

             Minisitiri w'Ubutabera

             The Minister of Justice
             Le Ministre de la Justice
             MUKABAGWIZA
             Edda
                                                150
UMUGEREKA W'ITEKA RYA MINISITIRI No
...............................RYO KUWA ............/............/..............
RIGENA IMBIBI Z'UTUGARI
ANNEX TO THE MINISTERIAL ORDER No
……………………OF ………/………/………
DETERMINING THE BOUNDARIES OF CELLS
ANNEXE DE L'ARRETE MINISTERIEL No
…………………………..DU ………/………/…………
PORTANT LA DELIMITATION DES CELLULES


              I                   II
 AKARERE      UMURENGE       KODI       AKAGARI         Umubare     Umubare
 DISTRICT      SECTOR       CODE        CELL         w'Utugari kuri  w'Utugari kuri
 DISTRICT      SECTEUR       CODE        CELLULE        buri secteur   buri Akarere
  BURERA       BUNGWE       04040101      BUNGWE            4        69
                     04040102      BUSHENYA
                     04040103      MUDUGALI
                     04040104       TUMBA
            BUTARO      04040201       GATSIBO          5                     04040202       MUBUGA


                     04040203      MUHOTORA                     04040204      NYAMICUCU
                     04040205       RUSUMO
            CYANIKA      04040301       GASIZA          5
                                                        151
     04040302   GISOVU     04040303  KABYINIRO
     04040304  KAGITEGA
     04040305  KAMANYANA     04040305  NYAGAHINGA
 CYERU  04040401  BUTARE   3

     04040402  NDONGOZI


     04040403  RUYANGE


GAHUNGA  04040501  BURAMBA   5     04040502   GISIZI
     04040503  KIDAKAMA


     04040504  NYANGWE


     04040505   RWASAGATEBE  04040601   GABIRO   4
     04040602  MUSENDA
     04040603  RWAMBOGO
                   152
      04040603  RWAMBOGO      04040604  RWASA
 GITOVU   04040701  MARIBA   3

      04040702  MUSASA

      04040703  RUNOGA

KAGOGO   04040801  KABAYA   4      04040802  KAYENZI
      04040803  KIRINGA
      04040804  NYAMABUYE
 KINONI   04040901  GAFUKA   4      04040902  NKENKE      04040903  NKUMBA
      04040904  NTARUKAKINYABABA  04041001  BUGAMBA   4
      04041002  KAGANDA      04041003  MUSASA
                    153
       04041003  MUSASA       04041004  RUTOVU
 KIVUYE   04041101  BUKWASHURI  4
       04041102  GASHANJE       04041103   MURWA       04041104  NYIRATABA
 NEMBA    04041201   KIVUMU   4
       04041202  NYAMUGALI
       04041203  RUBONA
       04041204  RUSHARA RUGARAMA   04041301   CYAHI   4
       04041302  GAFUMBA
       04041303  KARANGARA
       04041304  RUREMBO
RUGENDABALI  04041401  KIRIBATA  4


                     154
     RUGENDABALI  04041401   KIRIBATA   4

            04041402   MUCACA


            04041403   NYANAMO


            04041404  RUKANDABYUMA


      RUHUNDE   04041501   GASEKE   5
            04041502   GATARE            04041504   GITOVU


            04041505   RUSEKERA     RUSARABUGE  04041601   KABONA   3


            04041602   NDAGO            04041603  RUHURURA

      RWERERE   04041701  GACUNDURA   4

            04041702   GASHORO

            04041703  RUCONSHO

            04041704   RUGALI


GAKENKE  BUSENGO   04020101   BUTERERI   7  101
            04020102   BYIBUHIRO            04020103   KAMINA            04020104   KIRABO            04020105   MWUMBA


            04020106  NYAGASOZI
                              155
      04020106  NYAGASOZI
      04020107  RUHANGA

 COKO   04020201  KIRUKU   5
      04020203  MBIRIMA
      04020204  NYANGE
      04020205  NYANZA
CYABINGO  04020301  MUHAZA   5
      04020302  MUHORORO
      04020303  MURAMBA
      04020304  MUTANDA
      04020305  RUKORE
GAKENKE  04020401  BUHETA   4
      04020402  KAGOMA
      04020403  NGANZO


                   156
      04020403  NGANZO
      04020404  RUSAGARA
GASHENYI  04020501  NYACYINA  5      04020502  RUKURA      04020503  RUTABO      04020504  RUTENDERI
      04020505   TABA
 JANJA   04020601  GAKINDO  4
      04020602  GASHYAMBA
      04020603  GATWA
      04020604  KARUKUNGUKAMUBUGA  04020701  KAMUBUGA  5
      04020703  KIDOMO


      04020704  MBATABATA


      04020705  RUKORE
                   157
KARAMBO  04020801  KANYANZA  3
      04020802  KARAMBO
      04020803  KIREBEKIVURUGA  04020901  CYINTARE  5


      04020902   GISIZA
      04020903  RUGIMBU
      04020904  RUHINGA
      04020905  SERERIMATABA   04021001  BUYANGE  3
      04021002  GIKOMBE
      04021003  TANDAGURA
 MINAZI  04021101  GASIHO   4
      04021102  MUNYANA
      04021103  MURAMBI


                   158
     04021103  MURAMBI
     04021104   RABA
MUGUNGA  04021201  GAHINGA   7

     04021202  MUNYANA     04021203  MUTEGO
     04021204  NKOMANE
     04021205  RUTABO


     04021206  RUTENDERI     04021207  RWAMAMBE


MUHONDO  04021301  BUSAKE   9     04021302  BWENDA
     04021303  GASIZA
     04021304  GIHINGA
     04021305   HURO
     04021306  MUSAGARA


                   159
      04021306  MUSAGARA      04021307  MUSENYI      04021308  RUGANDA
      04021309  RWINKUBA


MUYONGWE  04021401  BUMBA   7      04021402  GISIZA
      04021405  KARYANGO
      04021406  NGANZO      04021407   VA


 MUZO   04021501  KABATEZI  5
      04021502  KIRYAMO
      04021503  MUBUGA
      04021504  MWIYANDO
      04021505   RWA
                   160
NEMBA  04021601  BURANGA  4     04021602  GAHINGA     04021603  GISOZI
     04021604  MUCACA
 RURI  04021701  BUSORO  5
     04021702  GIKINGO
     04021703  JANGO
     04021704  RULI
     04021705  RWESERO
RUSASA  04021801  NYUNDO  6
     04021802  GATABA
     04021803  KAMONYI
                 161
           04021804  MURAMBI           04021805  RUMBI           04021806  RUREMBO
     RUSHASHI  04021901  BULIMBA  8


           04021902  BUSANANE           04021903   JOMA
           04021904  KAGEYO           04021905  MBOGO
           04021906   RAZI
           04021907  RWANKUBA
           04021908  SHYOMBWEGICUMBI  BUKURE   04050101  KARENGE  4  110
           04050102  KIGABIRO


           04050103  KIVUMU           04050104  RWESERO


     BWISIGE  04050201  BWISIGE  4
                           162
BWISIGE                4


     04050202    GIHUKE     04050203   MUKONO     04050204  NYABUSHINGITWABYUMBA  04050301  GACURABWENGE   9     04050302    GISUNA


     04050303    KIBARI

     04050304   KIVUGIZA


     04050305   MURAMA

     04050306   NGONDORE


     04050307  NYAKABUNGO

     04050308   NYAMABUYE     04050309  NYARUTARAMACYUMBA  04050401   GISUNZU    6


     04050402   MUHAMBO


     04050403  NYAKABUNGO


     04050404   NYAMBARE

     04050405   NYARUKA


     04050406  RWANKONJO


 GITI   04050501  GATOBOTOBO   3
     04050502   MUREHE
                     163
      04050503   TANDA
 KAGEYO   04050601   GIHEMBE   5


      04050602   HOREZO


      04050603   KABUGA


      04050604  MUHONDO


      04050605  NYAMIYAGA KANIGA   04050701  BUGOMBA    5


      04050702   GATOMA
      04050703   MULINDI      04050704  NYARWAMBU
      04050705  RUKURURA
MANYAGIRO  04050801   KABUGA    6      04050802  NYIRAGIFUMBA


      04050803  NYIRAVUGIZA


      04050804   REMERA


      04050805  RUSEKERA


      04050806  RYARUYUMBA MIYOVE   04050901   GAKENKE   3


                     164
 MIYOVE   04050901  GAKENKE   3
      04050902   MIYOVE
      04050903  MUBUGA
MUKARANGE  04051001  CYAMUGANGA  6


      04051002  GATENGA


      04051003  KIRUHURA      04051004  MUTARAMA


      04051005  RUGERERO      04051006  RUSAMBYA


 MUKO   04051101  CYAMUHINDA  5
      04051102   KIGOMA
      04051103  MWENDO      04051104  NGANGE
      04051105   REBERO
 MUTETE   04051201   GASEKE   5      04051202   KABEZA
                    165
      04051202   KABEZA      04051203   MUSENYI      04051204   MUTANDI      04051205  NYARUBUYE
NYAMIYAGA  04051301  GAHUMURIZA   7

      04051302    JAMBA


      04051303   KABEZA


      04051304   KABUGA


      04051305   KARAMBO      04051306    KIZIBA      04051307   MATABA

NYANKENKE  04051401   BUTARE    7


      04051402   KIGOGO

      04051403   KINISHYA


      04051404   RUSASA


      04051405   RUTETE


      04051406  RWAGIHURA


      04051407   YARAMBA


 RUBAYA   04051501   GIHANGA   5


      04051502  GISHAMBASHAYO


      04051503   GISHARI


      04051504   MUGURAMO
                      166
     04051504  MUGURAMO


     04051505  NYAMIYAGA


RUKOMO  04051601  CYEYA   7


     04051602  CYURU     04051603   GISIZA


     04051604  KINYAMI


     04051605  MABARE


     04051607  MUNYINYARUSHAKI  04051701  GITEGA   3
     04051702  KAMUTORA     04051703  KARURAMA
RUTARE  04051801  BIKUMBA  6
     04051802  GASHARU     04051803  GATWARO


     04051804  KIGABIRO


     04051805  MUNANIRA


     04051806  NKOTO
RUVUNE  04051901  CYANDARO  6
                   167
      RUVUNE   04051901  CYANDARO   6           04051902  GASAMBYA
           04051903  GASHIRIRA


           04051904   KABARE           04051905   REBERO           04051906  RUHONDO     RWAMIKO   04052001   CYERU    3
           04052002  KIGABIRO
           04052003  NYAGAHINGA
     SHANGASHA  04052101  BUSHARA   5


           04052102  KITAZIGURWA           04052103  NYABISHAMBI           04052104  NYABUBARE


           04052105  SHANGASHAMUSANZE  BUSOGO   04030201  GISESERO   4  68


           04030202   KAVUMU
                            168
     04030203  NYAGISOZI
     04030204   SAHARA


CYUVE   04030301  BUKINANYANA  6

     04030302   BURUBA


     04030303   CYANYA
     04030304   KABEZA


     04030305   MIGESHI
     04030306  RWEBEYA

GACACA  04030401   GAKORO   4
     04030402  GASAKUZA
     04030403   KABIRIZI
     04030404  KARWASA
GASHAKI  04030501   KIVUMU   4     04030502   MBWE
     04030503  MUHARURO
                    169
      04030503  MUHARURO
      04030504   SHANGAGATARAGA  04030501  MUDAKAMA   4
      04030502   MURAGO
      04030503   RUBINDI
      04030504   RUNGU
KIMONYI  04030601   BIRIRA   4

      04030602  BURAMIRA
      04030603   KIVUMU

      04030604   MBIZI
 KINIGI  04030701   BISOKE   5
      04030702   KAGUHU
      04030703  KAMPANGA      04030704  NYABIGOMA
      04030705  NYONIRIMA
MUHOZA   04030801  CYABARARIKA  4


                    170
MUHOZA  04030801  CYABARARIKA  4     04030802   KIGOMBE     04030803   MPENGE

     04030804  RUHENGERI MUKO   04030901  CYIVUGIZA  4
     04030902   CYOGO
     04030903  MBURABUTURO
     04030904   SONGA
MUSANZE  04031001  CYABAGARURA  5
     04031002   GARUKA
     04031003  KABAZUNGU
     04031004  NYARUBUYE
     04031005  RWAMBOGONKOTSI  04031101   BIKARA   5
                    171
     04031102  GASHINGA
     04031103  MUBAGO
     04031104  RUGESHI
     04031105  RUYUMBA
NYANGE  04031201  CYIVUGIZA  5
     04031202  KABEZA
     04031203  KAMWUMBA
     04031204  MUHABURA
     04031205   NINDA
REMERA  04031301  GASONGERO  5     04031302  KAMISAVE
     04031303  MURANDI
     04031304  MURWA
                  172
           04031304   MURWA
           04031305  RURAMBO
      RWAZA   04031401  BUMARA   5
           04031402  KABUSHINGE
           04031403  MUSEZERO
           04031404   NTURO
           04031405  NYARUBUYE
     SHINGIRO  04031501  GAKINGO   4           04031502  KIBUGUZO           04031503  MUDENDE
           04031504   MUGALI
RULINDO  BASE   04010101  CYOHOHA   3  71
           04010102   GITARE
                           173
     04010103   RWAMAHWA


BUREGA  04010201  BUTANGAMPUNDU  3
     04010202   KARENGERE
     04010203    TABA
BUSHOKI  04010301   GASIZA    5
     04010302    GIKO
     04010303   KAYENZI     04010304   MUKOTO
     04010305  NYIRANGARAMA
BUYOGA  04010401   BUTARE    7


     04010402   GAHORORO     04010403   GITUMBA


     04010404   KARAMA     04010405   MWUMBA


                     174
      04010405  MWUMBA


      04010406  NGARAGE


      04010407   RUSOROCYINZUZI  04010501  BUDAKIRANYA  3
      04010502  MIGENDEZO
      04010503   RUDOGO
CYUNGO   04010601   BUREHE   3      04010602  MAREMBO


      04010603   RWIRI
KINIHIRA  04010701   BUTUNZI   4      04010702  KARIGAMAZI      04010703  MAREMBO
      04010704   REBEROKISARO   04010801   GITASA   6

      04010802  KAMUSHENYI
                    175
     04010802  KAMUSHENYI     04010803  KIGARAMA


     04010804   MUBUGA


     04010805   MURAMA     04010806   SAYO

MASORO  04010901   KABUGA   5
     04010902  KIGARAMA     04010903   KIVUGIZA
     04010904  NYAMYUMBA


     04010905  SHENGAMPURIMBOGO   04011001   BUKORO   4
     04011002   MUSHALI
     04011003  NGIRAMAZI
     04011004  RURENGE
MURAMBI  04011101  BUBANGU   4


                    176
 MURAMBI  04011101   BUBANGU   4
      04011102   GATWA
      04011103  MUGAMBAZI
      04011104   MVUZO
 NGOMA   04011201   KABUGA   4
      04011202   KARAMBO
      04011203   MUGOTE
      04011204  MUNYARWANDA
NTARABANA  04011301  KAJEVUBA   3
      04011302   KIYANZA
      04011303   MAHAZA
                     177
 RUKOZO   04011401  BURARO   4      04011402   BWIMO      04011403  MBERUKA


      04011404   MBUYE


 RUSIGA   04011501   GAKO    3
      04011502  KIRENGE
      04011503   TABA
SHYORONGI  04011601  BUGARAGARA  5
      04011602  KIJABAGWE
      04011603  MUVUMU
                    178
    04011604  RUBONA
    04011605  RUTONDE
TUMBA  04011701   BARARI   5    04011702  GAHABWA
    04011703  MISEZERO    04011704  NYIRABIRORI
    04011705   TABA
                   179
INTARA Y'AMAJYEPFO
SOUTHERN
PROVINCE PROVINCE
DU SUD    I                  II
 AKARERE    UMURENGE   KODI       AKAGARI
  DISTRICT    SECTOR   CODE        CELL
  DISTRICT    SECTEUR   CODE       CELLULE
GISAGARA   GIKONKO    02020101  CYIRI       4  59
              02020102  GASAGARA
              02020103  GIKONKO              02020104  MBOGO       GISHUBI    02020201  GABIRO       4

              02020202  NYABITARE              02020203  NYAKIBINGO

              02020204  NYERANZI
       KANSI     02020301  AKABOTI      4
              02020302  BWIZA
              02020303  MUNINI
                                  180
      02020304  SABUSAROKIBILIZI  02020401  DUANI    4
      02020402  KIBILIZI
      02020403  MUYIRA      02020404  RUTURO
KIGEMBE  02020501  AGAHABWA   6      02020502  GATOVU      02020503  IMPINGA      02020504  NYABIKENKE      02020505  RUBONA      02020506  RUSAGARAMAMBA   02020601  GAKOMA    5
      02020602  KABUMBWE      02020603  MAMBA      02020604  MUYAGA      02020605  RAMBAMUGANZA  02020701  CYUMBA    5
                    181
MUGANZA  02020701  CYUMBA    5      02020702  MUGANZA

      02020703  REMERA      02020704  RWAMIKO

      02020705  SAGAMUGOMBWA  02020801  BAZIRO    5      02020802  KIBAYI

      02020803  KIBU      02020804  MUGOMBWA      02020805  MUKOMACARA
MUKINDO  02020901  GITEGA    4      02020902  NYABIRYO
      02020903  NYABISAGARA      02020904  RUNYINYA
MUSHA   02021001  BUKINANYANA  4
      02021002  CYIMANA
      02021003  GATOVU
                    182
     02021004  KIGARAMA
NDORA  02021101  BWEYA    5     02021102  CYAMUKUZA     02021103  DAHWE     02021104  GISAGARA
     02021105  MUKANDENYANZA  02021201  HIGIRO   4     02021202  NYAMUGALI
     02021203  NYARUTEJA
     02021204  UMUBANGASAVE   02021301  GATOKI   5
     02021302  MUNAZI
     02021303  RWANZA
     02021304  SHYANDA                  183
         02021304  SHYANDA
         02021305  ZIVUHUYE  GISHAMVU  02040101  GISHAMVU   4  76         02040102  NYAKIBANDA

         02040103  SHORI

         02040104  VUMBI
    HUYE    02040201  KIGARAMA   4
         02040202  MUYOGORO
         02040203  RUKIRA         02040204  SOVU    KARAMA   02040301  GIKOMBE   5         02040302  KARAMA
         02040303  KIBINGO
         02040304  MATABA
         02040305  MUHEMBE
    KIGOMA   02040401  GISHIHE   8
                          184
     02040402  KABATWA
     02040403  KABUGA
     02040404  KARAMBI
     02040405  MUSEBEYA     02040406  NYABISINDU
     02040407  RUGARAMA
     02040408  SHANGA
KINAZI  02040501  BYINZA    5

     02040502  GAHANA     02040503  GITOVU     02040504  MAZA     02040505  NYAGISENYI

MARABA  02040601  BUREMERA   6
     02040602  CYARUMBO
     02040603  KABUYE                   185
     02040603  KABUYE
     02040604  MUGANO
     02040605  MUNINI
     02040606  SHANGA
MBAZI  02040701  GATOBOTOBO   7
     02040702  GIHINDAMUYAGA
     02040703  KABUGA
     02040704  MUTUNDA
     02040705  MWURIRE
     02040706  RUSAGARA     02040707  TARE
MUKURA  02040801  MUBUMBANO    4
     02040802  NKUBI
     02040803  SAHERA
     02040804  SHALI                    186
      02040804  SHALI
NGOMA   02040901  BUTARE    4      02040902  KABUREMERA      02040903  MATYAZO

      02040904  NGOMA

RUHASHYA  02041001  BUSHESHI   7
      02041002  GATOVU      02041003  KARAMA      02041004  MARA      02041005  MUHORORO
      02041006  RUGOGWE

      02041007  RUHASHYA
RUSATIRA  02041101  BUHIMBA   6      02041102  GAFUMBA      02041103  GIKIRAMBWA
      02041104  KIMIREHE      02041105  KIMUNA
      02041106  MUGOGWE
                    187
RWANIRO  02041201  KAMWAMBI     6
     02041202  KIBUGAZI
     02041203  KIGARAMA
     02041204  KIRWA
     02041205  NYARUHOMBO     02041206  RUKIRIRO
SIMBI   02041301  GISAKURA     5     02041302  KABUSANZA
     02041303  KIBANDA
     02041304  NYANGAZI
     02041305  SIMBITUMBA   02041401  AKUBUTARE    5
     02041402  CYARWA-CYIMANA     02041403  CYARWA-SUMO
                     188
             02041403  CYARWA-SUMO             02041404  GITWA

             02041405  RANGOKAMONYI  GACURABWENGE  02080101  GIHINGA    4  60
             02080102  GIHIRA
             02080103  KIGEMBE
             02080104  NKINGO
     KARAMA     02080201  BITARE    4
             02080202  BUNYONGA
             02080203  MUGANZA
             02080204  NYAMIREMBE
     KAYENZI    02080301  BUGARAMA   6
             02080302  CUBI
             02080303  KAYONZA             02080304  KIRWA                              189
      02080304  KIRWA
      02080305  MATABA
      02080306  NYAMIRAMAKAYUMBU   02080401  BUSORO   5
      02080402  GASEKE      02080403  GIKO      02080405  MUYANGE
MUGINA   02080501  JENDA    5
      02080502  KABUGONDO
      02080503  MBATI
      02080504  MUGINA
      02080505  NTEKO
MUSAMBIRA  02080601  BUHORO   6
      02080602  CYAMBWE
                    190
      02080603  KARENGERA
      02080604  KIVUMU
      02080605  MPUSHI
      02080606  RUKAMBURANGAMBA   02080701  KABUGA    3
      02080702  KAZIRABONDE
      02080703  MAREMBO
NYAMIYAGA  02080801  MUKINGA    5
      02080802  BIBUNGO
      02080803  KABASHUMBA
      02080804  KIDAHWE
                     191
      02080805  NGOMA
NYARUBAKA  02080901  GITARE    5
      02080902  KAMBYEYI
      02080903  KIGUSA
      02080904  NYAGISHUBI
      02080905  RUYANZA
RUGARIKA  02081001  BIHEMBE   5
      02081002  KIGESE
      02081003  MASAKA
      02081004  NYARUBUYE
                    192
     02081005  SHERI
RUKOMA  02081101  BUGOBA    7
     02081102  BUGURI
     02081103  GISHYESHYE
     02081104  MUREHE
     02081105  MWIRUTE
     02081106  REMERA
     02081107  TABA
RUNDA  02081201  GIHARA    5
     02081202  KABAGESERA
     02081203  KAGINA                   193
           02081203  KAGINA
           02081204  MUGANZA
           02081205  RUYENZI
MUHANGA  CYEZA   02070101  BULINGAGA   6  63
           02070102  KIGARAMA
           02070103  KIVUMU
           02070104  MAKERA
           02070105  NYARUNYINYA
           02070106  SHOLI
     KABACUZI  02070201  BURAMBA    8
           02070202  BUTARE
           02070203  KABUYE                            194
     02070203  KABUYE
     02070204  KAVUMU
     02070205  KIBYIMBA
     02070206  NGARAMA
     02070207  NGOMA
     02070208  SHORI
KIBANGU  02070301  GISHARU   6
     02070302  GITEGA
     02070303  JURWE
     02070304  MUBUGA
     02070305  NYAKANIMBA
                   195
     02070305  NYAKANIMBA
     02070306  RUBYINIRO
KIYUMBA  02070401  KARAMBI   5
     02070402  KIGWAGURO
     02070403  RUKELI
     02070404  REMERA
     02070405  RUHINA
MUHANGA  02070501  KANYINYA   5
     02070502  NGANZO
                   196
       02070503  NTYAZO
       02070504  NYAMIRAMA
       02070505  REMERA
MUSHISHIRO  02070601  MATYAZO   6
       02070602  MUNAZI
       02070603  NYAGASOZI
       02070604  RUKARAGATA
       02070605  RWASARE
       02070606  RWIGERERO
NYABINONI  02070701  GASHORERA  5
                     197
NYABINONI  02070701  GASHORERA  5
      02070702  MASANGANO
      02070703  MBUGA
      02070704  MUVUMBA
      02070705  NYARUSOZI
NYAMABUYE  02070801  GAHOGO   4
      02070802  GIFUMBA
      02070803  GITARAMA
      02070804  REMERA
                    198
NYARUSANGE  02070901  MBIRIRI   4
       02070902  MUSONGATI
       02070903  NGARU
       02070904  RUSOVU
RONGI    02071001  GASAGARA   5
       02071002  GASHARU
       02071003  KARAMBO
       02071004  NYAMIRAMBO
       02071005  RUHANGO                     199
       02071005  RUHANGO
RUGENDABARI  02071101  GASAVE  5
       02071102  KANYANA
       02071103  KIBAGA
       02071104  MPINGA
       02071105  NSANGA
SHYOGWE    02071201  KININI  4
       02071202  MBARE
       02071203  MUBUGA
                    200
             02071204  RULI
NYAMAGABE  BURUHUKIRO  02050101  BUSHIGISHIGI  6  90
             02050102  BYIMANA
             02050103  GIFURWE
             02050104  KIZIMYAMURIRO
             02050105  MUNINI
             02050106  RAMBYA
      CYANIKA   02050201  GITEGA     6
             02050202  KARAMA
                               201
     02050203  KIYUMBA
     02050204  NGOMA
     02050205  NYANZA
     02050206  NYANZOGA
GASAKA  02050301  KIGEME   5     02050302  NGIRYI
     02050302  NYABIVUMU     02050303  NYAMUGARI
     02050304  NZEGA
     02050305  REMERA
GATARE  02050401  BAKOPFU   5
                  202
     02050402  GATARE
     02050403  MUKONGORO
     02050404  RUGANDA
     02050405  SHYERU
KADUHA  02050501  KAVUMU    5
     02050502  MURAMBI
     02050503  MUSENYI
     02050504  NYABISINDU
     02050505  NYAMIYAGA
                   203
KAMEGERI  02050601  BWAMA    6      02050602  KAMEGERI
      02050603  KIREHE

      02050604  KIZI      02050605  NYARUSIZA
      02050606  RUSUSAKIBIRIZI  02050701  BUGARAMA   6
      02050702  BUGARURA
      02050703  GASHIHA
      02050704  KIRARO
      02050705  RUHUNGA
      02050706  UWINDEKEZI
KIBUMBWE  02050801  BWENDA    4
                    204
     02050802  GAKANKA
     02050803  KIBIBI
     02050804  NYAKIZA
KITABI  02050901  KAGANO    5
     02050902  MUJUGA
     02050903  MUKUNGU
     02050904  SHABA
     02050905  UWINGUGU
MBAZI  02051001  MANWARI    4
     02051002  MUTIWINGOMA                   205
     02051002  MUTIWINGOMA
     02051003  NGAMBI
     02051004  NGARA
MUGANO  02051101  GITONDORERO  6
     02051102  GITWA
     02051103  RUHINGA
     02051104  SOVU
     02051105  SUTI
     02051106  YONDE
MUSANGE  02051201  GASAVE    6
                    206
      02051202  JENDA
      02051203  MASAGARA
      02051204  MASANGANO
      02051205  MASIZI
      02051206  NYAGISOZI
MUSEBEYA  02051301  GATOVU    6      02051302  NYARURAMBI
      02051303  RUGANO
      02051304  RUNEGE
      02051305  RUSEKERA
                    207
     02051306  SEKERA
MUSHUBI  02051401  BUTETERI  3
     02051402  CYOBE
     02051403  MUKO
NKOMANE  02051501  BITANDARA  5
     02051502  MUSARABA
     02051503  MUTENGERI     02051504  NKOMANE
     02051505  NYARWUNGO
     02051505  TWIYA
                   208
TARE    02051601  BUHORO   6
      02051602  GASERENDA
      02051603  GATOVU
      02051604  KAGANZA
      02051605  NKUMBURE
      02051606  NYAMIGINA
UWINKINGI  02051701  BIGUMIRA  6      02051702  GAHIRA
      02051703  KIBYAGIRA
      02051704  MUDASOMWA
      02051705  MUNYEGE
                    209
           02051706  RUGOGWE
NYANZA  BUSASAMANA  02010101  GAHONDO  5  51
           02010102  KAVUMU
           02010103  KIBINJA
           02010104  NYANZA
           02010105  RWESERO
     BUSORO    02010201  GITOVU   6
           02010202  KIMIRAMA
                           210
       02010202  KIMIRAMA
       02010203  MASANGANO
       02010204  MUNYINYA
       02010205  RUKINGIRO       02010206  SHYIRA
CYABAKAMYI  02010301  KADAHO    5
       02010302  KARAMA
       02010303  NYABINYENGA
       02010304  NYARURAMA
       02010305  RUBONA
KIBILIZI   02010401  CYERU     4
                     211
     02010402  GISASA
     02010403  MBUYE

     02010404  MUTUTU
KIGOMA  02010501  BUTANSINDA  5
     02010502  BUTARA     02010503  GAHOMBO
     02010504  GASORO
     02010505  MULINJAMUKINGO  02010601  CYEREZO   6
     02010602  GATAGARA
     02010603  KIRURI
     02010604  MPANGA
                   212
     02010605  NGWA
     02010606  NKOMERO
MUYIRA  02010701  GATI       5
     02010702  MIGINA
     02010703  MUYIRA
     02010704  NYAMIYAGA
     02010705  NYAMURE
NTYAZO  02010801  BUGALI      4     02010802  CYOTAMAKARA
     02010803     KAGUNGA     02010804     KATAKARA
                     213
NYAGISOZI  02010901  GAHUNGA    5
      02010902  KABILIZI
      02010903  KABUGA
      02010904  KIRAMBI
      02010905  RURANGAZI
RWABICUMA  0201101  GACU      6
      0201102  GISHIKE
      0201103  MUBUGA
      0201104  MUSHIRARUNGU      0201105  NYARUSANGE      0201106  RUNGA
                     214
NYARUGURU  BUSANZE  02030101  KIRARANGOMBE  5  72
            02030102  NKANDA
            02030103  NTEKO
            02030104  RUNYOMBYI
            02030105  SHORORO
      CYAHINDA  02030201  COKO      5
            02030202  CYAHINDA
            02030203  GASASA

            02030204  MUHAMBARA
            02030205  RUTOBWE
      KIBEHO   02030301  GAKOMA     6
                             215
    02030302  KIBEHO
    02030303  MBASA
    02030304  MPANDA
    02030305  NYANGE
    02030306  RUBONA
KIVU  02030401  CYANYIRANKORA  5    02030402  GAHURIZO
    02030403  KIMINA    02030404  KIVU
    02030405  RUGERERO
                   216
MATA   02030501  GORWE    5
     02030502  MURAMBI
     02030503  NYAMABUYE
     02030504  RAMBA
     02030505  RWAMIKO

MUGANZA  02030601  MUGANZA   4
     02030602  RUKORE
     02030603  SAMIYONGA
     02030604  UWAKIZA
MUNINI  02030701  GIHETA   5
                   217
    02030702  NGARURIRA
    02030703  NGERI
    02030704  NTWARI
    02030705  NYARURE
NGERA  02030801  BITARE   6    02030802  MUKUGE    02030803  MURAMA
    02030804  NYAMIRAMA    02030805  NYANZA
    02030806  YARAMBA
NGOMA  02030901  FUGI    6    02030902  KIBANGU

    02030903  KIYONZA                  218
      02030903  KIYONZA      02030904  MBUYE      02030905  NYAMIRAMA      02030906  RUBONA

NYABIMATA  02031001  GIHEMVU   5
      02031002  KABERE      02031003  MISHUNGERO
      02031004  NYABIMATA
      02031005  RUHINGANYAGISOZI  02031101  MARABA    4      02031102  MWOYA
      02031103  NKAKWA      02031104  NYAGISOZIRUHERU   02031201  GITITA    5
      02031202  KABERE
      02031203  REMERA                    219
     02031203  REMERA
     02031204  RUYENZI
     02031205  UMUSEBEYA
RURAMBA  02031301  GABIRO   5
     02031302  GISEKE
     02031303  NYARUGANO
     02031304  RUGOGWE     02031305  RURAMBA
RUSENGE  02031401  BUNGE    6
     02031402  CYUNA
     02031403  GIKUNZI     02031404  MARIBA
     02031405  RARANZIGE                   220
           02031405  RARANZIGE
           02031406  RUSENGE
RUHANGO  BWERAMANA  02060101  BUHANDA   5  59
           02060102  GITISI
           02060103  MURAMA
           02060104  RUBONA
           02060105  RWINYANA
     BYIMANA   02060201  KAMUSENYI  7
           02060202  KIRENGERI
           02060203  MAHEMBE
           02060204  MPANDA
                           221
      02060205  MUHORORO
      02060206  NTENYO
      02060207  NYAKABUYE
KABAGARI  02060301  BIHEMBE   6
      02060302  KARAMBI
      02060303  MUNANIRA
      02060304  REMERA
      02060305  RWESERO
      02060306  RWOGA
                   222
KINAZI   02060401  BURIMA    5
      02060402  GISALI
      02060403  KINAZI
      02060404  RUBONA
      02060405  RUTABO
KINIHIRA  02060501  BWERAMVURA  6
      02060502  GITINDA
      02060503  KIRWA
      02060504  MUYUNZWE
      02060505  NYAKOGO
                    223
     02060506  RUKINA
MBUYE  02060601  CYANZA    7     02060602  GISANGA     02060603  KABUGA
     02060604  KIZIBERE     02060605  MBUYE     02060606  MWENDO     02060607  NYAKAREKARE
MWENDO  02060701  GAFUNZO    8
     02060702  GISHWERU
     02060703  KAMUJISHO
     02060704  KIGARAMA
     02060705  KUBUTARE
     02060706  MUTARA
     02060707  NYABIBUGU                   224
     02060707  NYABIBUGU
     02060708  SARUHESHYI
NTONGWE  02060801  GAKO     7
     02060802  KAREBA
     02060803  KAYENZI
     02060804  KEBERO
     02060805  NYAGISOZI     02060806  NYAKABUNGO
     02060807  NYARURAMA
RUHANGO  02060901  BUHORO    8
     02060902  BUNYOGOMBE
     02060903  GIKOMA
                   225
02060904  MUNINI
02060905  MUSAMO
02060906  NYAMAGANA
02060907  RWOGA
02060908  TAMBWE
            226
INTARA
Y'IBURASIRAZUBA
EASTERN PROVINCE
          I              II
 AKARERE    UMURENGE   KODI     AKAGARI
 DISTRICT    SECTOR   CODE       CELL
 DISTRICT    SECTEUR   CODE      CELLULE
BUGESERA   GASHORA    05070101  BIRYOGO     5  72
              05070102  KABUYE
              05070103  KAGOMASI
              05070104  MWENDO
              05070105  RAMIRO


       JURU     05070201  JURU      5
              05070202  KABUKUBA
              05070203  MUGORORE
              05070204  MUSOVU
              05070205  RWINUME
       KAMABUYE   05070301  BIHARAGU    5
                                227
KAMABUYE  05070301  BIHARAGU  5      05070302  BURENGE      05070303  KAMPEKA
      05070304  MUBUBA
      05070305  NYAKAYAGA
MAREBA   05070401  BUSHENYI  5
      05070402  GAKOMEYE      05070403  NYAMIGINA
      05070404  RANGO
      05070405  RUGARAMA
MAYANGE  05070501  GAKAMBA   5
      05070502  KAGENGE


      05070503  KIBENGA
      05070504  KIBIRIZI
                   228
     05070504  KIBIRIZI
     05070505  MBYOMUSENYI  05070601  GICACA    4
     05070602  MUSENYI
     05070603  NYAGIHUNIKA
     05070604  RULINDO
MWOGO   05070701  BITABA    4     05070702  KAGASA
     05070703  RUGUNGA
     05070704  RURENGE
                    229
NGERUKA  05070801  GIHEMBE   5
     05070802  MURAMA
     05070803  NGERUKA
     05070804  NYAKAYENZI
     05070805  RUTONDE
NTARAMA  05070901  CYUGARO   3
     05070902  KANZENZE
     05070903  KIBUNGO
NYAMATA  05071001  KANAZI    5
                   230
       05071002  KAYUMBA
       05071003  MARANYUNDO
       05071004  MURAMA
       05071005  NYAMATA
NYARUGENGE  05071101  GIHINGA    5


       05071102  KABUYE       05071103  MURAMBI


       05071104  NGENDA


       05071105  RUGANDO


RILIMA    05071201  KABEZA    5
       05071202  KARERA
       05071203  KIMARANZARA
                     231
     05071204  NTARAMA
     05071205  NYABAGENDWA
RUHUHA  05071301  BIHARI     5     05071302  GATANGA     05071303  GIKUNDAMVURA     05071304  KINDAMA
     05071305  RUHUHA


RWERU  05071401  BATIMA     6


     05071402  KINTAMBWE
     05071403  MAZANE
     05071404  NKANGA


     05071405  RWIMINAZI

     05071406  SHARITA
SHYARA  08071501  KABAGUGU    5


     08071502  KAMABUYE


     08071503  NZIRANZIZA     08071504  REBERO
                    232
           08071505  RUTAREGATSIBO  GASANGE  05030101  CYIMANA    4  70           05030102  RUGARAMA
           05030103  TEME           05030104  VIRO     GATSIBO  05030201  GATSIBO    5
           05030202  MANISHYA           05030203  MUGERA           05030204  NYABICWAMBA           05030205  NYAGAHANGA
     GITOKI   05030301  BUKOMANE   6


           05030302  CYABUSHESHE


           05030303  KARUBUNGO


           05030304  MPONDWA


           05030305  NYAMIRAMA


           05030306  RUBIRA


     KABARORE  05030401  GATOKI    6
                            233
       05030402  KABARORE I       05030403  KARENGE


       05030404  MARIMBA
       05030405  NYABIKIRI


       05030406  SIMBWAKAGEYO    05030501  BUSETSA   4
       05030502  GITUZA       05030503  KAGEYO
       05030504  KINTU
KIRAMURUZI  05030601  AKAMASINE  4
       05030602  BUSINDE
       05030603  KUMUNINI       05030604  NYABISINDU
KIZIGURO   05030701  AGAKOMEYE  9

       05030702  AKABUYE

       05030703  AKARAMBO

       05030704  AKAVUMU


                     234
     05030704  AKAVUMU

     05030705  KIGARAMA


     05030706  MULINGA

     05030707  NYAGASAMBU


     05030708  NYAGASHENYI

     05030709  TUBINDI


MUHURA  05030801  BIBARE    5


     05030802  GAKOROKOMBE


     05030803  MAMFU
     05030804  RUMULI
     05030805  TABA
MURAMBI  05030901  MURAMBI    4
     05030902  NYAMIYAGA
     05030903  RWANKUBA     05030904  RWIMITERERI
NGARAMA  05031001  KIGASHA    4


     05031002  NGARAMA
                    235
       05031002  NGARAMA


       05031003  NYARUBUNGO

       05031004  RWAGAKARA


NYAGIHANGA  05031101  BUYEVERA   4       05031102  GITINDA
       05031103  NYAGIHANGA


       05031104  NYAGITABIRE
REMERA    05031201  BUTIRUKA   6       05031202  KIGABIRO
       05031203  NKORONKO       05031204  NYAGAKOMBE       05031205  NYARUHINGA       05031206  RURENGE
 RUGARAMA  05031301  GIHUTA    5


       05031302  KANYANGESE


       05031303  MATARE


       05031304  MATUNGURU

       05031305  REMERA RWIMBOGO  05031401  KIBURARA   4


                     236
       RWIMBOGO  05031401  KIBURARA  4


            05031402  MUNINI

            05031403  NYAMATETE


            05031404  RWIKINIRO


KAYONZA  GAHINI    05040101  AKABEZA   4  50
            05040102  JURU
            05040103  KIYENZI            05040104  TSIMA


     KABARE    05040201  CYARUBARE  5

            05040202  GITARA

            05040203  KIREHE


            05040204  RUBIMBA


            05040205  RUBUMBA
     KABARONDO   05040301  CYABAJWA  4
            05040302  CYINZOVU
            05040303  KABURA
            05040304  RUSERA
                            237
MUKARANGE  05040401  BWIZA     5
      05040402  KAYONZA
      05040403  MBURABUTURO      05040404  NYAGATOVU
      05040405  RUGENDABARI
MURAMA   05040501  BUNYETONGO  5


      05040502  MUKO


      05040503  MURAMA      05040504  NYAKANAZI


      05040505  RUSAVE

MURUNDI   05040601  BUHABWA    4
      05040602  KARAMBI


      05040603  MURUNDI


      05040604  RYAMANYONIMWILI    050040701 KAGEYO     4


      050040702 MIGERA


      050040703 NYAMUGALI      050040704 NYAWERA


                     238
      050040704 NYAWERA


NDEGO    05040081  BYIMANA    4


      05040082  ISANGANO

      05040083  KARAMBI

      05040084  KIYOVU


NYAMIRAMA  05040901  GIKAYA    4
      05040902  MUSUMBA      05040903  RURAMBI
      05040904  SHYOGO
RUKARA   05041001  KAWANGIRE   3
      05041002  RUKARA
      05041003  RWIMISHINYA
RURAMIRA  05041101  BUGAMBIRA   4
      05041102  NKAMBA
      05041103  RUYONZA
                     239
           05041103  RUYONZA
           05041104  UMUBUGA
     RWINKWAVU  05041201  GIHINGA    4


           05041202  MBARARA

           05041203  MUKOYOYO

           05041204  NKONDO


KIREHE  GAHARA   05050101  BUTEZI    6  59
           05050102  MUHAMBA
           05050103  MUREHE

           05050104  NYAGASENYI           05050105  NYAKAGEZI


           05050106  RUBIMBA


     GATORE   05050201  CURAZO    6

           05050202  CYUNUZI

           05050203  MUGANZA

           05050204  NYAMIRYANGO

           05050205  RWABUTAZI

           05050206  RWANTONDE


     KIGARAMA  05050301  CYANYA    5

           05050302  KIGARAMA           05050303  KIREMERA
           05050304  NYAKERERA
           05050305  NYANKURAZO

     KIGINA   05050401  GATARAMA   4


           05050402  RUGARAMA


           05050403  RUHANGA
                            240
      05050403  RUHANGA      05050404  RWANTERUKIREHE   05050501  GAHAMA    5

      05050502  KIREHE
      05050503  NYABIGEGA

      05050504  NYABIKORORA

      05050505  RWESERO

MAHAMA   05050601  KAMOMBO    4


      05050602  MUNINI

      05050603  MWOGA

      05050604  SARUHEMBEMPANGA   05050701  BWIYORERE   7


      05050702  KANKOBWA

      05050703  MPANGA      05050704  MUSHENYI


      05050705  NASHO      05050706  NYAKABUNGO
      05050707  RUBAYA


MUSAZA   05050801  GASARABWAYI  5


      05050802  KABUGA


      05050803  MUBUGA


      05050804  MUSAZA


      05050805  NGANDAMUSHIKIRI  05050901  BISAGARA   5
      05050902  CYAMIGURWA

      05050903  RUGARAMA


                     241
          05050903  RUGARAMA          05050904  RWANYAMUHANGA
          05050905  UMUTUZO    NASHO    05051001  CYAMBWE     4
          05051002  KAGESE
          05051003  NTARUKA


          05051003  RUBIRIZI
          05051004  RUGOMA

    NYAMUGARI  05051101  BUKORA     5

          05051102  KAGASA

          05051103  KAZIZI          05051104  KIYANZI


          05051105  NYAMUGALI
    NYARUBUYE  05051201  MAREBA     3


          05051202  NYABITARE
          05051203  NYARUTUNGA
NGOMA  GASHANDA  05060101  CYERWA     4  64
          05060102  GISERI
                            242
     05060103  MITSINDO
     05060104  MUNEGE


JARAMA  05060201  JARAMA     5

     05060202  IHANIKA

     05060203  KARENGE     05060204  KIBIMBA


     05060205  KIGOMA

KAREMBO  05060301  KARABA     3     05060302  AKAZIBA
     05060303  NYAMIRAMBO
KAZO   05060401  BIRENGA    5


     05060402  GAHURIRE


     05060403  KARAMA
     05060404  KINYONZO


     05060405  UMUKAMBAKIBUNGO  05060501  CYASEMAKAMBA  5


     05060502  GAHIMA     05060503  GATONDE
                    243
      05060503  GATONDE


      05060504  KARENGE

      05060505  MAHANGO


MUGESERA  05060601  AKABUNGO  5
      05060602  MUGATARE
      05060603  NTAGA      05060604  NYAMUGALI
      05060605  NYANGEMURAMA   05060701  GITARAGA  5
      05060702  KIGABIRO


      05060703  MVUMBA      05060704  RURENGE
      05060705  SAKARAMUTENDELI  05060801  KIBARE   5

      05060802  MUTENDERI


      05060803  KARWEMA

      05060804  NYAGASOZI


      05060805  MUZINGIRA
                    244
REMERA   05060901  BUGERA    4
      05060902  KABUYE      05060903  NDEKWE      05060904  NYAMAGANA


RUKIRA   05061001  BURIBA    4
      05061002  KIBATSI
      05061003  NYARUVUMU
      05061004  NYINYA
RUKUMBELI  05061101  GITUZA    5      05061102  NTOVI
      05061103  RUBAGO
      05061104  RUBONA      05061105  RWINTASHYARURENGE   05061201  AKAGARAMA  6
                    245
RURENGE               6


     05061202  MUHURIRE


     05061203  MUSYA


     05061204  RUGESE


     05061205  RUJAMBARA     05061206  RWIKUBO


SAKE   05061301  GAFUNZO    4
     05061302  KIBONDE
     05061303  NKANGA
     05061304  RUKOMA
ZAZA   05061401  NYAGASOZI   4
     05061402  NYAGATUGUNDA
     05061403  RUHEMBE
                    246
            05061404  RUHINGA
NYAGATARE  GATUNDA   05020101  CYANGAJU    7  106
            05020102  KABEZA

            05020103  NYAMIKAMBA

            05020104  NYAMIREMBE
            05020105  NYANGARA

            05020106  NYARUREMA

            05020107  RWENSHEKE
      KARAMA   05020201  BUSHARA    7
            05020202  CYENKWANZI
            05020203  GIKAGATI
            05020204  GIKUNDAMVURA

            05020205  KABUGA

            05020206  NDEGO

            05020207  NYAKIGA

      KARANGAZI  05020301  KAMATE     11
            05020302  KARAMA


            05020303  KIZIRAKOME
            05020304  MBARE            05020305  MUSENYI


            05020306  NDAMA            05020307  NYAGASHANGA

            05020308  NYAMIRAMA


            05020309  RUBAGABAGA

            05020310  RWENYEMERA
            05020311  RWISIRABO


                               247
       05020311  RWISIRABO
KATABAGEMU  05020401  BAYIGABURIRE  8


       05020402  KADUHA


       05020403  KANYEGANYEGE


       05020404  KATABAGEMU

       05020405  KIGARAMA

       05020406  NYAKIGANDO


       05020407  RUBIRA

       05020408  RUTOMA

KIYOMBE   05020501  GATABA     6
       05020502  GITENGA


       05020503  KABUNGO
       05020504  KARAMBO
       05020505  KARUJUMBA
       05020506  TOVU

MATIMBA   05020601  BWERA     8


       05020602  BYIMANA

       05020603  CYEMBOGO       05020604  KAGITUMBA
                      248
      05020604  KAGITUMBA      05020605  KANYONZA


      05020606  MATIMBA

      05020607  NYABWISHONGWEZI
      05020608  RWENTANGAMIMURI   05020701  BIBARE      6
      05020702  GAKOMA

      05020703  MAHORO

      05020704  MIMURI

      05020705  CYABAYAGA

      05020706  RUGARI

MUKAMA   05020801  BUFUNDA      6
      05020802  GATETE
      05020803  GIHENGERI

      05020804  GISHORORO
      05020805  KAGINA

      05020806  RUGARAMA

MUSHERI   05020901  KIBIRIZI     8


      05020902  KIJOJO


      05020903  MUSHERI

      05020904  NTOMA


      05020905  NYAGATABIRE

      05020906  NYAMIYONGA


      05020907  RUGARAMA I


      05020908  RUGARAMA II

NYAGATARE  05021001  BARIJA      9


      05021002  BUSHOGA      05021003  CYABAYAGA I      05021004  GAKIRAGE
                       249
      05021004  GAKIRAGE      05021005  KAMAGIRI


      05021006  NSHEKE


      05021007  NYAGATARE


      05021008  RUTARAKA
      05021009  RYABEGA
RUKOMO   05021101  GAHURURA   5

      05021102  GASHENYI


      05021103  NYAKAGARAMA

      05021104  RUKOMO II

      05021105  RURENGE

RWEMPASHA  05021201  CYENJOJO   10


      05021202  GASINGA


      05021203  KABARE


      05021204  KAZAZA


      05021205  MISHENYI

      05021206  RUGARAMA


      05021207  RUKOROTA


      05021208  RUTARE


      05021209  RWEMPASHA      05021210  RYERU


RWIMIYAGA  05021301  GACUNDEZI   8


      05021302  KABEZA
                     250
            05021303  KIREBE


            05021304  NTOMA

            05021305  NYARUPFUBIRE            05021306  NYENDO

            05021307  RUTUNGO

            05021308  RWIMIYAGA

      TABAGWE   05021401  GISHURO    7

            05021402  GITENGURE


            05021403  NKOMA

            05021404  NYABITEKERI


            05021405  NYAGATOMA

            05021406  SHONGA

            05021407  TABAGWERWAMAGANA  FUMBWE   05010101  MUNUNU     6  80
            05010102  NYAGASAMBU            05010103  NYAKAGUNGA            05010104  NYAMIRAMA
            05010105  NYARUBUYE
            05010106  SASABIRAGO
      GAHENGERI  05010201  BYIMANA    7
                              251
GAHENGERI  05010201  BYIMANA   7      05010202  GIHUMUZA


      05010203  KAGEZI

      05010204  KANYANGESE

      05010205  KIBARE


      05010206  MUTAMWA
      05010206  RUNYINYA
      05010207  RWERIGISHARI   05010301  BINUNGA   7

      05010302  BWINSANGA      05010303  GATI      05010304  KAVUMU      05010305  KINYANA


      05010306  RUHIMBI      05010307  RUHUNDA


KARENGE   05010401  BICACA    6      05010402  BYIMANA


      05010403  KABASORE      05010404  KANGAMBA


      05010405  KARENGE

      05010406  NYABUTARE


                    252
      05010406  NYABUTARE
KIGABIRO  05010501  BWIZA     5
      05010502  CYANYA
      05010503  NYAGASENYI


      05010504  SIBAGIRE      05010505  SOVUMUHAZI   05010601  BYEZA     9


      05010602  KABARE


      05010603  KARAMBI


      05010604  KARITUTU


      05010605  KITAZIGURWA


      05010606  MURAMBI

      05010607  NSINDA


      05010608  NTEBE

      05010609  NYARUSANGEMUNYAGA  05010701  KADUHA    4
      05010702  NKUNGU
      05010703  RWERU
                    253
       05010703  RWERU
       05010704  ZINGAMUNYIGINYA  05010801  BUNUNGA   6


       05010802  BWANA

       05010803  CYARUKAMBA       05010804  CYIMBAZI       05010805  NKOMANGWA
       05010806  NYARUBUYE
MUSHA    05010901  AKABARE   6
       05010902  BUDAHANDA
       05010903  KAGARAMA
       05010904  MUSHA
       05010905  NYABISUNDU
       05010906  NYAKABANDA
                     254
MUYUMBU   05011001  AKINYAMBO  5      05011002  BUJYUJYU


      05011003  MUREHE      05011004  NTEBE      05011005  NYARUKOMBEMWURIRE   05011101  BICUMBI   4


      05011102  BUSHENYI      05011103  MWURIRE
      05011104  NTUNGA


NYAKARIRO  05011201  BIHEMBE   5      05011202  GATARE


      05011203  GISHORE


      05011204  MUNINI      05011205  RWIMBOGO


NZIGE    05011301  AKANZU    4


      05011302  KIGARAMA      05011303  MURAMA


      05011304  RUGARAMA


RUBONA   05011401  BYINZA    6
                    255
RUBONA  05011401  BYINZA   6     05011402  KABATASI
     05011403  KABUYE

     05011404  MABARE     05011405  NAWE

     05011406  RUSENYI
                  256
INTARA Y'IBURENGERAZUBA
WESTERN PROVINCE
PROVINCE DE L'OUEST
           I             II
 AKARERE    UMURENGE   KODI     AKAGARI
 DISTRICT    SECTOR   CODE      CELL
 DISTRICT    SECTEUR   CODE     CELLULE
 KARONGI  BWISHYURA   03010101  BURUNGA     7  90
             03010102  GASURA
             03010103  GITARAMA             03010104  KAYENZI             03010105  KIBUYE
             03010106  KINIHA
             03010107  NYARUSAZI


      GASHARI    03010201  BIRAMBO     5
             03010202  MUSASA
             03010203  MWENDO             03010204  RUGOBAGOBA
             03010205  TONGATI      GISHYITA   03010301  BUHORO     6             03010302  CYANYA
                               257
     03010302  CYANYA
     03010303  KIGARAMA     03010304  MUNANIRA     03010305  MUSASA
     03010306  NGOMAGITESI  03010401  GASHARU   8     03010402  GITEGA


     03010403  KANUNGA


     03010404  KIRAMBO     03010405  MUNANIRA
     03010406  NYAMIRINGA

     03010407  RUHINGA
     03010408  RWARIROMUBUGA  03010501  KAGABIRO   4
     03010502  MURANGARA
                   258
     03010503  NYAGATOVU
     03010504  RYARUHANGA
MURAMBI  03010601  MUBUGA    5
     03010602  MUHORORO
     03010603  NKOTO
     03010604  NYARUNYINA
     03010605  SHYEMBE
MURUNDI  03010701  BUKIRO    6
     03010702  KABAYA
     03010703  KAMINA
     03010704  KAREBA
     03010705  NYAMUSHISHI
                    259
      03010705  NYAMUSHISHI
      03010706  NZARATSI
MUTUNTU   03010801  BYOGO     7
      03010802  GASHARU      03010803  GISAYURA
      03010804  KANYENGE
      03010805  KINYONZWE


      03010806  MURENGEZO
      03010807  RWUFI
RUBENGERA  03010901  BUBAZI    8      03010902  GACACA
      03010903  GISANZE


      03010904  GITWA
      03010905  KIBIRIZI


                     260
      03010905  KIBIRIZI
      03010906  MATABA


      03010907  NYARUGENGE
      03010908  RURAGWE
RUGABANO  03011001  GISIZA    11


      03011002  GITEGA      03011003  GITOVU


      03011004  KABUGA      03011005  MUBUGA


      03011006  MUCYIMBA      03011007  RAMBURA      03011008  RUFUNGO


      03011009  RUGANDA      03011010  RWUNGO      03011011  TYAZO


RUGANDA  03011101  BIGUHU    8
      03011102  KABINGO


      03011103  KINYOVU


                    261
      03011103  KINYOVU


      03011104  KIVUMU


      03011105  NYABIKERI


      03011106  NYAMUGWAGWA


      03011107  RUBONA


      03011108  RUGOBAGOBA


RWANKUBA  03011201  BIGUGU    8


      03011202  BISESERO
      03011203  GASATA
      03011204  MUNINI      03011205  NYAKAMIRA


      03011206  NYARUSANGA


      03011207  RUBAZO

      03011208  RUBUMBA

TWUMBA   03011301  BIHUMBE    7
      03011302  GAKUTA      03011303  GISOVU
      03011304  GITABURA
                    262
           03011305  KAVUMU
           03011306  MUREHE           03011307  RUTABINGORORERO  BWIRA   03050101  BUNGWE    5  74


           03050102  CYAHAFI


           03050103  GASHUBI
           03050104  KABARONDO


           03050105  RUHINDAGE


      GATUMBA  03050201  CYOME     6
           03050202  GATSIBO
           03050203  KAMASIGA


           03050204  KARAMBO
           03050205  RUHANGA
           03050206  RUSUMO

      HINDIRO  03050301  BUGENDABARI  6
                            263
HINDIRO  03050301  BUGENDABARI  6     03050302  GATARE     03050303  KIRIGI     03050304  KAJINGE     03050305  MARANTIMA     03050306  RUNYINYAKABAYA  03050401  BUSUNZU    6
     03050402  GASEKE
     03050403  KABAYA
     03050404  MWENDO
     03050405  NGOMA
     03050406  NYENYERI
KAGEYO  03050501  KAGESHI    7


     03050502  KIRWA

     03050503  MUKORE     03050504  MURAMBA
                    264
     03050504  MURAMBA


     03050505  MUSAGARA


     03050506  NYAMATA


     03050507  RWAMAMARA
KAVUMU  03050601  BIREMBO   6

     03050602  GITWA

     03050603  MURINZI


     03050604  NYAMUGEYO


     03050605  RUGESHI

     03050606  TETERO


MATYAZO  03050701  BINAMA   5
     03050702  BUTARE
     03050703  GITEGA
     03050704  MATARE
     03050705  RWAMIKOMUHANDA  03050801  BUGARURA  6


     03050802  GASIZA     03050803  MASHYA
                   265
      03050804  NGANZO      03050805  NGOMA
      03050806  RUTAGARA


MUHORORO  03050901  BWERAMANA  6      03050902  MUBUGA
      03050903  MYIHA


      03050904  RUGOGWE


      03050905  RUSORORO
      03050906  SANZANDARO    03051001  BIJYOJYO  5
      03051002  BITABAGE
      03051003  KABAGESHI      03051004  KIBANDA
      03051005  KINYOVI


NGORORERO  03051101  KASEKE   6
                    266
NGORORERO  03051101  KASEKE   6
      03051102  KAZABE
      03051103  MUGANO
      03051104  NYANGE
      03051105  RUSUSA


      03051106  TORERO
NYANGE   03051201  BAMBIRO   4
      03051202  GASEKE
      03051203  NTSIBO
      03051204  VUGANYANA
SOVU    03051301  BIREMBO   6

      03051302  KAGANO
                    267
          03051303  KANYANA

          03051304  MUSENYI
          03051305  NYABIPFURA
          03051306  RUTOVU

NYABIHU  BIGOGWE  03040101  ARUSHA    6  73
          03040102  BASUMBA
          03040103  KIJOTE


          03040104  KORA          03040105  MUHE          03040106  REGA     JENDA   03040201  BUKINANYANA  6

          03040202  GASIZI          03040203  KABATEZI

          03040204  KAREBA          03040205  NYIRAKIGUGU

          03040206  REGA     JOMBA   03040301  GASIZA    6          03040302  GASURA          03040303  GISIZI


          03040304  GURIRO          03040305  KAVUMU
                           268
       03040305  KAVUMU       03040306  NYAMITANZIKABATWA   03040401  BATIKOTI   6


       03040402  CYAMVUMBA


       03040403  GIHORWE

       03040404  MYUGA


       03040405  NGANDO


       03040406  RUGARAMA

  KARAGO  03040501  BUSORO    6


       03040502  CYAMABUYE       03040503  GATAGARA


       03040504  GIHIRWA

       03040505  KADAHENDA


       03040506  KARENGERA  KINTOBO  03040601  GATOVU    6


       03040602  KINTOBO


       03040603  NYAGISOZI


       03040604  NYAMUGARI


       03040605  RUKONDO


       03040606  RYINYO


MUKAMIRA   03040701  GASIZI    7

       03040702  JABA


       03040703  KANYOVE
                     269
     03040704  RUBAYA


     03040705  RUGESHI

     03040706  RUKOMA     03040707  RURENGERI


MURINGA  03040801  GISIZI    6


     03040802  MURINGA


     03040803  MWIYANIKE


     03040804  NKOMANE     03040805  NYAMASHEKE

     03040806  RWANTOBO


RAMBURA  03040901  BIREMBO   6     03040902  GURIRO


     03040903  KIBISABO


     03040904  MUTAHO

     03040905  NYUNDO


     03040906  RUGAMBA


RUGERA  03041001  GAKORO    6
     03041002  MARANGARA
     03041003  NYAGAHONDO
                   270
     03041003  NYAGAHONDO
     03041004  NYARUTEMBE
     03041005  RUREMBO
     03041006  TYAZO
RUREMBO  03041101  GAHONDO    6
     03041102  GITEGA
     03041103  KIRIMBOBO
     03041104  MURAMBI
     03041105  MWANA
     03041106  RWAZA/GAH
SHYIRA  03041201  CYIMANZOVU  6


     03041202  KANYAMITANA
                    271
            03041203  KINTARURE


            03041204  MPINGA


            03041205  MUTANDA


            03041206  SHAKI
NYAMASHEKE BUSHEKERI  03070101  MPUMBU    4  68
            03070102  NGOMA
            03070103  NYARUSANGE
            03070104  RUVUNGIRA      BUSHENGE  03070201  GASHEKE   4
            03070202  IMPALA
            03070203  KAGATAMU
            03070204  KARUSIMBI
      CYATO    03070301  BISUMO    4


                            272
CYATO   03070301  BISUMO   4     03070302  MURAMBI
     03070303  MUTONGO     03070304  RUGARIGIHOMBO  03070401  BUTARE   5
     03070402  GITWA
     03070403  JARAMA
     03070404  KIBINGO
     03070405  MUBUGA
KAGANO  03070501  GAKO    5
     03070502  MUBUMBANO
     03070503  NINZI


                   273
      03070503  NINZI
      03070504  RWESERO
      03070505  SHARA
KANJONGO  03070601  KIBOGORA  5
      03070602  KIGARAMA
      03070603  KIGOYA
      03070604  RARO      03070605  SUSA


KARAMBI  03070701  GASOVU   5
      03070702  GITWE
      03070703  KABUGA
                   274
      03070704  KAGARAMA
      03070705  RUSHYARARAKARENGERA  03070801  GASAYO    5
      03070802  GASHASHI
      03070803  HIGIRO
      03070804  MIKO
      03070805  MWEZI
KIRIMBI   03070901  KARENGERA  4
      03070902  KIMPINDU
      03070903  MUHORORO
                    275
     03070903  MUHORORO
     03070904  NYARUSANGE
MACUBA  03071001  GATARE    5
     03071002  MUTUNGO
     03071003  NYAKABINGO
     03071004  RUGALI
     03071005  VUGANGOMA
MAHEMBE  03071101  GISOKE    4
     03071102  KAGARAMA
     03071103  NYAGATARE


                   276
       03071103  NYAGATARE
       03071104  NYAKAVUMU
NYABITEKELI  03071201  KIGABIRO  5
       03071202  KINUNGA
       03071203  MARIBA
       03071204  MUYANGE
       03071205  NTANGO
RANGIRO    03071301  BANDA    4


       03071302  GAKENKE

       03071303  IJURWE
                     277
       03071303  IJURWE
       03071304  MURAMBI
RUHARAMBUGA  03071401  KANAZI   4
       03071402  NTENDEZI
       03071403  SAVE
       03071404  UWIMANA
SHANGI    03071501  BURIMBA   5
       03071502  MATABA
       03071503  MUGERA
       03071504  NYAMUGARI
                     278
           03071505  SHANGI
RUBAVU  BUGESHI   03030101  BURINGO    7  81


           03030102  BUTAKA


           03030103  HEHU           03030104  KABUMBA


           03030105  MUTOVU
           03030106  NSHERIMA


           03030107  RUSIZA


     BUSASAMANA  03030201  GACURABWENGE  7
           03030202  GASIZA
           03030203  GIHONGA


           03030204  KAGESHI
           03030205  MAKORO


           03030206  NYACYONGA


           03030207  RUSURA     CYANZARWE  03030301  BUSIGARI    8           03030302  CYANZARWE


                             279
      03030302  CYANZARWE


      03030303  GORA


      03030304  KINYANZOVU


      03030305  MAKURIZO      03030306  RWANGARA


      03030307  RWANZEKUMA


      03030308  RYABIZIGE


GISENYI  03030401  BUGOYI     7

      03030402  KIVUMU

      03030403  MAHORO


      03030404  MBUGANGARI
      03030405  NENGO

      03030406  RUBAVU
      03030407  UMUGANDAKANAMA   03030501  KAMUHOZA    7


      03030502  KARAMBO

      03030503  MAHOKO


      03030504  MUSABIKE      03030505  NKOMANE
      03030506  RUSONGATI


      03030507  YUNGWE


KANZENZE  03030601  KANYIRABIGOGO  6
      03030602  KIREREMA

      03030603  MURAMBA      03030604  NYAMIKONGI

      03030605  NYAMIRANGO
                     280
      03030606  NYARUTEME

MUDENDE   03030701  BIHUNGWE    7


      03030702  KANYUNDO      03030703  MICINYIRO


      03030704  MIRINDI


      03030705  NDORANYI      03030706  RUNGU


      03030707  RWANYAKAYAGANYAKILIBA  03030801  BISIZI     4
      03030802  GIKOMBE
      03030803  KANYEFURWE
      03030804  NYARUSHYAMBA
NYAMYUMBA  03030901  BUGOMO     7


      03030902  BUSASA


      03030903  BWANSHYA      03030904  KINIGI
      03030905  KIRAGA


      03030906  MUNANIRA
                     281
     03030907  RUBONA
NYUNDO  03031001  BAHIMBA   7     03031002  GATOVU     03031003  KAVOMO
     03031004  KIGARAMA


     03031005  MUKONDO
     03031006  NYUNDO
     03031007  TERIMBERE
RUBAVU  03031101  BUHAZA   7

     03031102  BURINDA
     03031103  BYAHI


     03031104  GIKOMBE     03031105  MURAMBI
     03031106  MURARA     03031107  RUKOKO


                  282
          03031107  RUKOKO


     RUGERERO  03031201  BASA     7
          03031202  GISA          03031203  KABIRIZI          03031204  MUHIRA
          03031205  RUGERERO
          03031206  RUSHUBI


          03031207  RWAZA
RUSIZI  BUGARAMA  03060101  NYANGE    3  93
          03060102  PERA


          03060103  RYANKANA
     BUTARE   03060201  BUTANDA   4


          03060202  GATERERI          03060203  NYAMIHANDA

          03060204  RWAMBOGO


     BWEYEYE  03060301  GIKUNGU   5
          03060302  KIYABO
          03060303  MURWA
          03060304  NYAMUZI
          03060305  RASANO
     GASHONGA  03060401  BIREMBO   8


                           283
GASHONGA  03060401  BIREMBO   8

      03060402  BUHOKORO


      03060403  KABAKOBWA      03060404  KACYUMA
      03060405  KAMUREHE
      03060406  KAREMEREYE      03060407  MUTI


      03060408  RUSAYO


GIHEKE   03060501  CYENDAJURU  8      03060502  GAKOMEYE
      03060503  GIHEKE


      03060504  KAMASHANGI

      03060505  KIGENGE

      03060506  NTURA
      03060507  RWEGA


      03060508  TURAMBIGIHUNDWE  03060601  BURUNGA   6      03060602  GATSIRO
                    284
        03060603  GIHAYA
        03060604  KAGARA


        03060605  KAMATITA
        03060606  SHAGASHA
GIKUNDAMVURA  03060701  KIZURA    3

        03060702  MPINGA

        03060703  NYAMIGINA

GITAMBI    03060801  CYINGWA   4
        03060802  GAHUNGERI
        03060803  HANGABASHI        03060804  MASHESHAKAMEMBE    03060901  CYANGUGU   4

        03060902  GIHUNDWE

        03060903  KAMASHANGI


        03060904  RUGANDA
MUGANZA    03061001  CYARUKARA  3

        03061002  GAKONI


        03061003  SHARA


MURURU     03061101  GAHINGA   7
                      285
MURURU  03061101  GAHINGA    7
     03061102  KABAHINDA


     03061103  KABASIGIRIRA


     03061104  KAGARAMA     03061105  KARAMBI


     03061106  MIKO


     03061107  TARA
NKAKA  03061201  GITWA     5


     03061202  KAMANYENGA     03061203  KANGAZI


     03061204  KINYAGA     03061205  RUGABANONKOMBO  03061301  BIGOGA     5


     03061302  BUGARURA

     03061303  ISHYWA
     03061304  KAMAGIMBO


     03061305  RWENJI

NKUNGU  03061401  GATARE     4
     03061402  MATABA
     03061403  RUKUKUMBO
                    286
       03061403  RUKUKUMBO
       03061404  RYAMUHIRWA
NYAKABUYE  03061501  GASEBEYA   6       03061502  GASEKE
       03061503  KAMANU
       03061504  KIZIHO


       03061505  MASHYUZA

       03061506  NYABINTARE


NYAKARENZO  03061601  GATARE    7

       03061602  KABAGINA


       03061603  KABUYE       03061604  KANOGA


       03061605  KARANGIRO


       03061606  MURAMBI

       03061607  RUSAMBUNZAHAHA   03061701  BUTAMBAMO  6
       03061702  KIGENGE


       03061703  MURYA
                     287
           03061704  NYENJI           03061705  REBERO


           03061706  RWINZUKI
     RWIMBOGO  03061801  KARENGE   5


           03061802  MUHEHWE


           03061803  MUSHAKA


           03061804  RUBUGU


           03061805  RUGANDA


RUTSIRO  BONEZA   03020101  BUSHAKA   4  61
           03020102  KABIHOGO
           03020103  NKIRA
           03020104  REMERA
     GIHANGO  03020201  BUGINA   7


           03020202  CONGO-NIL


           03020203  MATABA


           03020204  MURAMBI


           03020205  RUHINGO


           03020206  SHYEMBE
                           288
      03020206  SHYEMBE      03020207  TEBA


KIGEYO   03020301  BIHINDURE   4


      03020302  NKORA      03020303  NYAGAHINIKA


      03020304  RUKARAGATAKIVUMU   03020401  BUNYONI    6


      03020402  BUNYUNJU      03020403  KABERE
      03020404  KABUJENJE      03020405  KARAMBI
      03020406  NGANZOMANIHIRA  03020501  HANIRO    3


      03020502  MUYIRA      03020503  TANGABO


MUKURA   03020601  KABUGA    5      03020602  KAGANO      03020603  KAGEYO
                    289
      03020603  KAGEYO
      03020604  KAGUSA      03020605  KARAMBOMURUNDA  03020701  KIRWA    4      03020702  MBURAMAZI
      03020703  RUGEYO      03020704  TWABUGEZI


MUSASA   03020801  GABIRO   4
      03020802  GISIZA
      03020803  MURAMBI
      03020804  NYARUBUYE
MUSHONYI  03020901  BIRUYI   4
      03020902  KAGURIRO
      03020903  MAGABA
      03020904  RURARA


                   290
      03020904  RURARA
MUSHUBATI  03021001  BUMBA    5
      03021002  CYARUSERA      03021003  GITWA
      03021004  MAGEREGERE      03021005  SURE
NYABIRASI  03021101  BUSUKU    5
      03021102  CYIVUGIZA      03021103  MUBUGA      03021104  NGOMA
      03021105  TERIMBERE
RUHANGO   03021201  GATARE    6      03021202  GIHIRA
      03021203  KAVUMU


      03021204  NYAKARERA
                    291
      03021204  NYAKARERA      03021205  RUGASA


      03021206  RUNDOYI
RUSEBEYA  03021301  KABONA   4      03021302  MBELI      03021303  REMERA

      03021304  RURONDE
                   292
UMUJYI WA KIGALI
KIGALI CITY
KIGALI VILLE
          I               II
 AKARERE    UMURENGE   KODI     AKAGARI
 DISTRICT    SECTOR   CODE       CELL
 DISTRICT    SECTEUR   CODE      CELLULE
GASABO    BUMBOGO    01020101  KINYAGA     7  72

              01020102  MUSAVE

              01020103  MVUZO
              01020104  NGARA
              01020105  NKUZUZU
              01020106  NYABIKENKE              01020107  NYAGISOZI
       GATSATA    01020201  KARURUMA     3


              01020202  NYAMABUYE


              01020203  NYAMUGARI


       GIKOMERO   01020301  GASAGARA     5              01020302  GICACA
              01020303  KIBARA
              01020304  MUNINI
                                293
       01020304  MUNINI
       01020305  MURAMBIGISOZI    01020401  MUSEZERO   2


       01020402  RUHANGO


JABANA    01020501  AKAMATAMU  5       01020502  BWERAMVURA       01020503  KABUYE


       01020504  KIDASHYA       01020505  NGIRYI
JALI     01020601  AGATEKO   7


       01020602  BUHIZA


       01020603  MUKO

       01020604  NKUSI


       01020605  NYABURIBA


       01020606  NYAKABUNGO       01020607  NYAMITANGA


KACYIRU   01020701  KAMATAMU   3

       01020702  KAMUTWA

       01020703  KIBAZA

KIMIHURURA  01020801  KAMUKINA   3

       01020802  KIMIHURURA

       01020803  RUGANDO
KIMIRONKO  01020901  BIBARE    3


                     294
KIMIRONKO  01020901  BIBARE    3

      01020902  KIBAGABAGA

      01020903  NYAGATOVU
KINYINYA  01021001  GACURIRO   4


      01021002  GASHARU


      01021003  KAGUGU      01021004  MURAMA

NDERA    01021101  BWIZA    6

      01021102  CYARUZINGE

      01021103  KIBENGA


      01021104  MASORO

      01021105  MUKUYU


      01021106  RUDASHYA
NDUBA    01021201  BUTARE    7
      01021202  GASANZE      01021203  GASURA
      01021204  GATUNGA      01021205  MUREMURE
      01021206  SHA
      01021207  SHANGO
                    295
      REMERA   01021301  NYABISINDU  3
           01021302  NYARITARAMA
           01021303  RUKIRI I      RUSORORO  01021401  BISENGA    8


           01021402  GASAGARA           01021403  KABUGA I
           01021404  KABUGA II
           01021405  KINYANA           01021406  MBANDAZI


           01021407  NYAGAHINGA

           01021408  RUHANGA
      RUTUNGA  01021501  CYILI     6
           01021502  GASABO           01021503  INDATEMWA
           01021504  KABARIZA


           01021505  KIBENGA


           01021506  KIGABIRO
KICUKIRO  GAHANGA  01030101  GAHANGA    6  41

           01030102  KAGASA


           01030103  KAREMBURE

           01030104  MURINJA

           01030105  NUNGA
           01030106  RWABUTENGE
                            296
GATENGA  01030201  GATENGA   4


      01030202  KARAMBO


      01030203  NYANZA

      01030204  NYARURAMA


GIKONDO  01030301  KAGUNGA   3
      01030302  KANSEREGE

      01030303  KINUNGA

KAGARAMA  01030401  KANSEREGE  3
      01030402  MUYANGE
      01030403  RUKATSA

KANOMBE  01030501  KABEZA    4

      01030502  KARAMA

      01030503  MUSIGA

      01030504  SAMUDUHA

KICUKIRO  01030601  GASHARU   4
      01030602  KAGINA

      01030603  KICUKIRO
      01030604  NGOMA
KIGARAMA  01030701  BWERANKORI  5

      01030702  KARUGIRA


      01030703  KIGARAMA
      01030704  NYARURAMA

      01030705  RWAMPARA


MASAKA   01030801  AYABARAYA  6


      01030802  CYIMO

      01030803  GAKO


      01030804  GITARAGA


      01030805  MBABE


      01030806  RUSHESHE


NIBOYI   01030901  GATARE    3

      01030902  NIBOYI

      01030903  NYAKABANDA


                    297
            01030903  NYAKABANDA

      NYARUGUNGA  01031001  KAMASHASHI  3

            01031002  NONKO

            01031003  RWIMBOGO
NYARUGENGE GITEGA    01010101  AKABAHIMA  6  47


            01010102  AKABEZA

            01010103  GACYAMO

            01010104  KIGARAMA

            01010105  KINYANGE

            01010106  KORA

      KANYINYA   01010201  NYAMWERU   3
            01010202  NZOVE
            01010203  TABA
      KIGALI    01010301  KIGALI    5


            01010302  MWENDO            01010303  NYABUGOGO


            01010304  RURIBA

            01010305  RWESERO


      KIMISAGARA  01010401  KAMUHOZA   3
            01010402  KATABARO
            01010403  KIMISAGARA
      MAGERAGERE  01010501  KANKUBA   7            01010502  KAVUMU


            01010503  MATABA            01010504  NTUNGAMO


                             298
       01010504  NTUNGAMO


       01010505  NYARUFUNZO


       01010506  NYARURENZI


       01010507  RUNZENZE


MUHIMA    01010601  AMAHORO     7

       01010602  KABASENGEREZI

       01010603  KABEZA

       01010604  NYABUGOGO

       01010605  RUGENGE

       01010606  TETERO

       01010607  UBUMWE

NYAKABANDA  01010701  MUNANIRA I   4
       01010702  MUNANIRA II
       01010703  NYAKABANDA I
       01010704  NYAKABANDA II
NYAMIRAMBO  01010801  GASHARU     4

       01010802  KIVUGIZA

       01010803  MUMENA

       01010804  RUGARAMA


NYARUGENGE  01010901  AGATARE     4
       01010902  GABIRO

       01010903  KIYOVU


       01010904  RWAMPARA
RWEZAMENYO  01011001  KABUGURU I   4
       01011002  KABUGURU II
       01011003  RWEZAMENYO I
       01011004  RWEZAMENYO II
                      2150  2150
                          299
419
   300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
530
   329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
501
   376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
540
   406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
160
   442
443
444
445
446
447
2150
    448
    INTARA   Umubare w'uturere      Umubare     Umubare      Umubare
           kuri buri Ntara    w'Imirenge muri  w'Utugari muri  w'Imidugudu muri
          n'Umujyi wa Kigali     buri Karere   buri Karere    buri Karere
UMUJYI WA KIGALI  GASABO                15        72        501
          KICUKIRO               10        41        333
          NYARUGENGE              10        47        349
TOTAL                  3        35       160        1183

AMAJYEPFO     NYANZA                10        51        386
          RUHANGO                9        59        522
          HUYE                 14        76        485
          NYAMAGABE               17        90        527
          KAMONYI                12        60        520
          MUHANGA                12        63        165
          GISAGARA               13        59        526
          NYARUGURU               14        72        373
TOTAL                  8        101       530        3504

AMAJYARUGURU    GICUMBI                21       110        628
          MUSANZE                15        68        428
          RULINDO                17        71        479
          BURERA                17        69        571
          GAKENKE                19       101        612
TOTAL                  5        89       419        2718

IBURASIRAZUBA   BUGESERA               15        72        574
          RWAMAGANA               14        80        345
          GATSIBO                14        70        629
          NYAGATARE               14       106        636
          KAYONZA                12        50        629
          KIREHE                12        59        612
          NGOMA                 14        64        454
TOTAL                  7        95       501        3879

IBURENGERAZUBA   KARONGI                13        90        538
          RUTSIRO                13        61        452
          NGORORERO               12        74        536
          NYABIHU                12        73        428
          RUBAVU                13        81        536
          RUSIZI                18        93        594
          NYAMASHEKE              15        68        585
TOTAL                7          96       540        3669
TOTAL               30          416       2150       14953

								
To top