Docstoc

Cách mở tệp tin flash _có đuôi .swf_

Document Sample
Cách mở tệp tin flash _có đuôi .swf_ Powered By Docstoc
					            CÁCH MỞ TỆP TIN FLASH
Việc đầu tiên là copy chương trình flash_player.exe


vào thư mục c:\program Files. Sau đó thực hiện theo các bước sau:
  1. Nháy chuột phải vào tệp tin cần mở, chọn Open with…
2. Nháy vào nút Browse…
    Chọn
             Nháy chuột
             vào đây.
3. Chọn Flash_player  Open
               Hết

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:51
posted:8/16/2010
language:Vietnamese
pages:3