Garis Panduan Surat Sokongan

Document Sample
Garis Panduan Surat Sokongan Powered By Docstoc
					
				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2023
posted:8/12/2010
language:English
pages:6
Description: Garis panduan tindakan ke atas sokongan yang diterima daripada pemimpin kerajaan, individu berpengaruh atau mana-mana orang mengenai sesuatu urusan kerajaan