Bachelor in de Toegepaste informatica Afstudeerrichting 'Software by jhs20192

VIEWS: 10 PAGES: 1

									                                         Bachelor in de Toegepaste informatica
                                          Afstudeerrichting ‘Software-management’
                                Studie-  Jaar-                              Studie-  Jaar-                          Studie-  Jaar-
programmajaar 1                        punten  uren    programmajaar 2                   punten  uren  programmajaar 3                 punten  uren
Taalvaardigheden I                        7    84     Communicatieve en humane vorming           4    50   Communicatieve en humane vorming          3    34
  Schriftelijke communicatie                  2    24      Toegepaste ethiek – RZL I             2    26    Toegepaste ethiek – RZL II           1    12
  Engels I                           3    36      Mondelinge communicatie              2    24    Human resource management            1    13
  Frans I                            2    24     Taalvaardigheden II                  4    54    Oefeningen sociale vaardigheden         1     9
Kwantitatieve toepassingen I                   6    50      Zakelijke communicatie Engels II          2    30   Management van bedrijfsinformatie         3    39
  Algoritmische Technieken en Problem Solving I         3    26      Zakelijke communicatie Frans II          2    24    Informatiemanagement              1    13
  Statistiek I                         3    24     Kwantitatieve toepassingen II             4    44    Informaticarecht                1    13
Management van bedrijfsinformatie I               4    52      Algoritmische Technieken en Problem Solving II   2    24    Actualia en capita selecta           1    13
  E-Marketing en marktonderzoek                 2    26      Statistiek II                   2    20   Bedrijfssystemen                  4    39
  Informatiekunde                        1    13     Management van bedrijfsinformatie II         8    74    Lab ERP-systemen                2    13
  Lab economische toep. met MS-Excel              1    13      Document- en workflowmanagement          5    48    Lab ERP-toepassingen              2    26
Handelsdocumenten en boekhouden                 3    36      Lab statistische gegevensverwerking en       3    26   Bedrijfseconomische vorming II           3    39
Economie                             8    75      marktonderzoek                            Lab financiële planning             1    13
  Algemene economie                       3    26     Bedrijfssystemen                   4    36    Fiscale wetgeving                2    26
  Bedrijfseconomie                       4    36      E-Business                     2    18   Systeemanalyse II                 3    26
  Financiële berekeningstechnieken               1    13      Trends in netwerkeconomie             2    18    Lab systeemanalyse               3    26
XML                               3    26     Bedrijfseconomische vorming I             8    99   Databases                     5    44
  Lab XML                            3    26      Personeelsmanagement                2    26    Lab data warehousing en data mining       2    13
Lab multimedia en webtechnologie                 4    39      Bedrijfsmanagement                 3    36    Lab database administration           1    13
Databaseconcepten                        3    26      Analytisch informatiesysteem            1    13     Lab databasetoepassingen             2   18
Databasetoepassingen                       5    52      Lab software voor bedrijfsadministratie      2    24   Computersystemen III                 6   64
  Lab SQL                            3    26     Systeemanalyse I                   6    48     Lab internet en intranet             2   16
  Lab MS-Access                         2    26      Informatieanalyse en systeemontwerp        6    48     Lab Serverbeheer                 2   24
Programmaontwerp                         5    46     Projectmanagement                   3    26     Besturingssystemen                2   24
  Programmalogica                        3    26      Projectmanagement                 2    13   Geïntegreerd project                10
  Oefeningen programmalogica                  2    20      Lab projectmanagement                1    13    Informatiemgt 5, communicatie 3, bedrijfsk. & mgt 2
Objectgeoriënteerd programmeren I                6    65     Programmeren in .NET                 5    52   Stage en eindwerk                  20
  Concepten objectgeoriënt. programmeren I           3    26      Lab VB.NET                     5    52   KATHO-keuzepakket                  3
  Lab Java I                          3    39     Webprogrammeren in .NET                4    26   TOTAAL                       60   285
Computersystemen I                        6    59      Lab ASP.NET                    4    26
  Computerarchitectuur                     3    26     Objectgeoriënteerd programmeren II          5    52
  Netwerkinfrastructuur                     1    13      Concepten objectgeoriënt. programmeren II     3    26
  Lab PC-support                        2    20      Lab Java II                     2    26
TOTAAL                              60   610     Computersystemen II                  5    52
                                            Lab computernetwerken               4    39
                                            Lab systeemsoftware (LINUX)            1    13
                                           TOTAAL                        60   613
Studiepunten zijn een indicatie van de werklast van het vak.
Jaaruren geven het aantul uren les (contacturen) weer.

								
To top