Spelvorm Pictionary Lesonderwerp by fjwuxn

VIEWS: 1,092 PAGES: 12

									Spelvorm: Pictionary


Lesonderwerp: Woordenschat


Aantal spelers: Per twee


Dit heb je nodig: Schrijfgerei
‘Pictionary’: handleiding voor de leerkracht  I.  Lesdoelen, leerplandoelen en ontwikkelingsdoelen

       Lesdoelen:
       - De leerlingen tekenen spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen.
       - De leerlingen weten de betekenis van de spreekwoorden, zegswijzen en
        uitdrukkingen.

       Leerplandoelen:
       WOORDENSCHAT:
       - 49. Actieve en passieve basiswoordenschat uitbreiden (figuurlijk
        taalgebruik: spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen).

       Ontwikkelingsdoelen:
       WOORDENSCHAT:
       - 10. De leerlingen breiden hun actieve en passieve basiswoordenschat uit.
                                 PICTIONARY
    II.   Voorstelling van de werkvorm

        Het gezelschapsspel ‘Pictionary’ is door de meeste leerlingen wel gekend. Bij
        ‘Pictionary’ het de bedoeling om een opgegeven woord/uitdrukking/… te
        tekenen. Een andere persoon moet raden wat er getekend wordt.

        Om het spel te spelen, wordt de klas ingedeeld in duo’s. De duo’s komen om
        beurten aan bod. Ook binnen het duo wordt er afgewisseld: één leerling tekent
        en één leerling raadt wat er getekend wordt.
        De leerling die tekent neemt een spelkaartje van de stapel die in het midden op
        tafel ligt. Hij/zij probeert, zo goed als mogelijk, het spreekwoord, de zegswijze of
        de uitdrukking die op het spelkaartje staat te tekenen. Hij/zij krijgt hiervoor een
        halve minuut de tijd. De leerkracht geeft het begin- en eindsignaal. De andere
        leerling van het duo probeert te raden welk spreekwoord, zegswijze of
        uitdrukking hij/zij tekent.
        Indien hij/zij, binnen de tijd, raadt wat er op het spelkaartje van zijn/haar
        spelpartner staat1, krijgt het duo het spelkaartje en is het de beurt aan het
        volgende duo aan hun linkerzijde.
        Indien hij/zij niet raadt wat er op het spelkaartje van zijn/haar spelpartner staat,
        mogen de andere duo’s raden (in volgorde van spelen). Zo kunnen zij het kaartje
        bemachtigen.
        Het doel van het spel is zoveel mogelijk spelkaartjes te verzamelen en dus zoveel
        mogelijk juist te raden!

        Dit eenvoudige en toch leuke spel is een dankbaar spel om als oefening of
        herhaling te gebruiken in woordenschatlessen en/of lessen over spreekwoorden
        en uitdrukkingen.

        In bijlage 3 vindt u een werkblaadje, waarop de gevonden spreekwoorden en
        zegswijzen kunnen worden ingevuld.
1
  Dit is handig te controleren aan de hand van het oplossingenblaadje (zie bijlage 2).
                                           PICTIONARY
III.  Stappenplan voor de leerkracht

    Hoe kan je van start gaan? Je vindt hieronder een stappenplan terug.

    STAP 1:
    De leerkracht kopieert bijlage 1 en knipt de spelkaartjes uit.

    STAP 2:
    De leerkracht legt uit dat de leerlingen in duo’s ‘Pictionary’ zullen spelen. De
    duo’s komen om beurten aan bod en per duo is er steeds iemand die tekent en
    iemand die raadt. De rollen worden per beurt gewisseld.
    Wanneer de leerkracht het startsignaal geeft, mag de leerling die tekent een
    spelkaartje omdraaien, hij/zij probeert het spreekwoord, de zegswijze of de
    uitdrukking die op het spelkaartje staat te tekenen. Wanneer zijn/haar
    spelpartner raadt wat op het spelkaartje staat, mag dit duo het spelkaartje
    houden en is het de beurt aan het volgende duo. Wanneer er niet juist is geraden
    binnen de tijd, mogen de andere duo’s hun kans wagen. Het spel herhaalt zich,
    tot er geen spelkaartjes meer zijn/de leerkracht besluit om het spel te stoppen.

    STAP 3:
    De leerlingen gaan in groepjes zitten. De leerkracht deelt de spelkaartjes (zie
    bijlage 1) uit.    STAP 4:
    De leerkracht geeft het startsignaal: de leerlingen kunnen nu beginnen spelen.

    STAP 5:
    Als het spel ten einde is en alle spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen
    geraden zijn. Kan er een werkblaadje ingevuld worden (zie bijlage 3). Dit
    werkblaadje kan ook tijdens het spel ingevuld worden.
                                 PICTIONARY
BIJLAGE 1: spelkaartjes


             1          2   De aap komt       Het zwarte
   uit de mouw.       schaap zijn.


             3          4


                 Voor een
    Iemands
               appel en een
   oogappel zijn.
               ei iets kopen.


             5          6


   De appel valt      Appels met
   niet ver van        peren
    de boom.        vergelijken.


                  PICTIONARY
      7           8

            Spreken is
De kat uit de
           zilver, zwijgen
boom kijken.
             is goud.


        9         10


           Iemand in de
Iemand zwart
            watten
  maken.
            leggen.


        11         12

           Een addertje
Door de mand
           onder het
  vallen.
            gras.


              PICTIONARY
       13        14

 Iets op de
          De knoop
  mouw
          doorhakken.
 spelden.


       15        16

Het komt met
bakken uit de   In de zevende
  hemel.      hemel zijn.       17          18

Het in Keulen
          Een heilig
  horen
          boontje zijn.
 donderen.


            PICTIONARY
       19        20

 Een klein
          Iemand om de
  hartje
           tuin leiden.
 hebben.


        21        22

 De prins op
 het witte     Door de zure
  paard.      appel bijten.        23        24
          Het is als een
Het is koek en    druppel op
ei tussen hen.    een hete
            plaat.


             PICTIONARY
BIJLAGE 2: Oplossingen
1. De aap komt uit de mouw.            13. Iets op de mouw spelden.

De waarheid wordt duidelijk.            Iemand iets wijsmaken.

2. Het zwarte schaap zijn.             14. De knoop doorhakken.

Iemand die niet past in de groep, die afwijkt   Een beslissing nemen.
van de groep en daarom vaak de schuld krijgt.

3. Iemands oogappel zijn.             15. Het komt met bakken uit de hemel.

Een heel geliefd persoon zijn bij iemand      Het regent hard.

4. Voor een appel en een ei iets kopen.      16. In de zevende hemel zijn.

Iets is heel goedkoop, kost niet veel.       Intens gelukkig zijn.

5. De appel valt niet ver van de boom.       17. Het in Keulen horen donderen.

Kinderen gelijken op hun ouders.          Stomverbaasd zijn, iets niet begrijpen.

6. Appels met peren vergelijken.          18. Een heilig boontje zijn.

Dingen vergelijken die niet te vergelijken zijn.  Iemand die zich braaf voordoet.

7. De kat uit de boom kijken.           19. Een klein hartje hebben.

Een afwachtende houding aannemen.         Gevoelig zijn.

8. Spreken is zilver, zwijgen is goud.       20. Iemand om de tuin leiden.

Soms is het beter te zwijgen dan te praten.    Iemand misleiden.

9. Iemand zwart maken.               21. De prins op het witte paard

Kwaad spreken over iemand.             De ideale man, de ware liefde

10. Iemand in de watten leggen.          22. Door de zure appel bijten.

Iemand verwennen.                 Een onaangenaam karwei opknappen.

11. Door de mand vallen.              23. Het is koek en ei tussen hen.

Iemand op een leugen betrappen, je kan niet    Ze zijn zeer bevriend.
wat je beweert te kunnen.

12. Een addertje onder het gras.          24. Het is als een druppel op een hete plaat.

Het lijkt mooi, maar er is gevaar bij.       Het helpt niets.
                                      PICTIONARY
BIJLAGE 3: Werkblaadje leerlingenOPDRACHT BIJ ‘Pictionary’

  1. Schrijf in de rechtse kolom de juiste betekenis naast elk spreekwoord, zegswijze of
    uidrukking.SPREEKWOORD, ZEGSWIJZE                  BETEKENIS
  OF UITDRUKKING
                     …………………………………………………………………................
1. De aap komt uit de mouw.
                     ………………………………………………………………………………..


                     …………………………………………………………………................
2. Het zwarte schaap zijn.
                     ………………………………………………………………………………..

                     …………………………………………………………………................
3. Iemands oogappel zijn.
                     ………………………………………………………………………………..


                     …………………………………………………………………................
4. Voor een appel en een ei iets kopen.
                     ………………………………………………………………………………..


                     …………………………………………………………………................
5. De appel valt niet ver van de boom.
                     ………………………………………………………………………………..


                     …………………………………………………………………................
6. Appels met peren vergelijken.
                     ………………………………………………………………………………..


                     …………………………………………………………………................
7. De kat uit de boom kijken.
                     ………………………………………………………………………………..


                     …………………………………………………………………................
8. Spreken is zilver, zwijgen is goud.
                     ………………………………………………………………………………..
                                 PICTIONARY
                    …………………………………………………………………................
9. Iemand zwart maken.
                    ………………………………………………………………………………..

                    …………………………………………………………………................
10. Iemand in de watten leggen.
                    ………………………………………………………………………………..

                    …………………………………………………………………................
11. Door de mand vallen.
                    ………………………………………………………………………………..

                    …………………………………………………………………................
12. Een addertje onder het gras.
                    ………………………………………………………………………………..

                    …………………………………………………………………................
13. Iets op de mouw spelden.
                    ………………………………………………………………………………..

                    …………………………………………………………………................
14. De knoop doorhakken.
                    ………………………………………………………………………………..

                    …………………………………………………………………................
15. Het komt met bakken uit de hemel.
                    ………………………………………………………………………………..

                    …………………………………………………………………................
16. In de zevende hemel zijn.
                    ………………………………………………………………………………..

                    …………………………………………………………………................
17. Het in Keulen horen donderen.
                    ………………………………………………………………………………..

                    …………………………………………………………………................
18. Een heilig boontje zijn.
                    ………………………………………………………………………………..

                    …………………………………………………………………................
19. Een klein hartje hebben.
                    ………………………………………………………………………………..
                               PICTIONARY
                     …………………………………………………………………................
20. Iemand om de tuin leiden.
                     ………………………………………………………………………………..

                     …………………………………………………………………................
21. De prins op het witte paard
                     ………………………………………………………………………………..


                     …………………………………………………………………................
22. Door de zure appel bijten.
                     ………………………………………………………………………………..

                     …………………………………………………………………................
23. Het is koek en ei tussen hen.
                     ………………………………………………………………………………..

                     …………………………………………………………………................
24. Het is als een druppel op een hete
plaat.                  ………………………………………………………………………………..
                               PICTIONARY

								
To top