Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

prezentare proiect (PowerPoint)

VIEWS: 798 PAGES: 14

									 Proiect ecologic
“Eu respect natura”
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”
  PROBLEMA
 Proiect ecologic
“Eu respect natura” - Starea ecologică nefavorabilă a străzilor
 oraşului, a pereferiilor sale, a zonelor de
 importanţă turistică
 - Lipsa educaţiei şi culturii în rîndurile
 cetăţenilor, vizitatorilor şi turiştilor
 - Lipsa conştiinţei de ocrotire, păstrare şi
 respect al naturii
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”
    SCOPUL
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”
  Ameliorarea stării ecologice în
  localitate şi zonele de importanţă
  turistică
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”
   OBIECTIVE
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”


 1. Propagarea comportamentului decent
  la natură, a principiilor şi regulilor
  ocrotirii naturii
 2. Elaborarea programului în grup, de
  ocrotire a naturii şi a planului de activităţi
 3. Amenajarea şi întreţinera locurilor de
  aglomeraţie turistică din regiune şi
  de odihnă a populaţiei băştinaşe
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”

 1.    Propagarea comportamentului decent la
     natură, a principiilor şi regulilor ocrotirii
     naturii
   - Planul campaniei pentru propagarea ocrotirii naturii
   - Rechizite şi simbolica (200 chipiuri, 200 maiouri, 100 insigne)
   - Materiale (5000 flaiere, 300 broşuri)
      I respect nature!
      Eu respect natura!
     Я уважаю природу!
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”

 2.   Elaborarea programului în grup de ocrotire a
    naturii şi a planului de activităţi
 - Graficul de organizare a sejururilor de tip SCAUTING şi a zilelor
 de activitate voluntară
 - Formarea grupurilor mici. Repartizarea funcţiilor şi
 responsabilităţilor
 - Cercetarea şi analiza a terenurilor în care se activează
 - Cercetarea şi formarea noilor trasee de drumeţie
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”

 3.   Amenajarea şi întreţinera locurilor de
    aglomeraţie turistică din regiune şi de
    odihnă a populaţiei băştinaşe
 - Activităţi de curăţare a terenurilor afectate din zonele
 preconizate
 - Lichidarea gunoiştelor neautorizate, evacuarea gunoiului
 - Proiectarea şi confecţionarea panourilor cu reguli, indicatori,
 harti a zonelor turistice, panourilor de avertizare ş.a.
 - Proiectarea şi confecţionarea scaunelor, băncilor, meselor,
 urnelor pentru instalarea în zonele de picnic
 - Instalarea obiectelor confecţionate în teritoriu
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”
 Proiect ecologic
“Eu respect natura”  Formarea materialului pentru
  mediatizarea evenimentului:
  poze, blog, rapoarte de
  efectuare a lucrărilor, gazete de
  perete, pliante ş.a.

								
To top