1 800 O-Canada servicecanada.gc.ca KISIKUEY TPI'TNEWEY

Document Sample
1 800 O-Canada servicecanada.gc.ca KISIKUEY TPI'TNEWEY Powered By Docstoc
					     zycnzj.com/ www.zycnzj.com
                                    KISIKUEY TPI’TNEWEY


Old Age Security – (Mi'kmaq)
Sécurité de la vieillesse – (mi'kmaq)
October 2008 / octobre 2008


Koqoey net Kisikuey Tpi’tnewey?

Kisikuey Tpi’tnewey na elqanatekewey kisite’taqn wjit apankituewey ta’n tujiw kaq-lukwemk,
mesnmumk na’talawtik Tpi’tnewey te’s tepknusetewey asukom te’siska’q tewijeyumk na’sik
amujpa wikimk Kanata newtiskekipunqekl. Na’sik kisiku’k ta’n anawtik pekwatu’tij , kisi msntaq
pilue’l welapetmumkewe’l elmiaq asukom te’siskekipuna’j.

Koqoe’l pilue’l welapetmumkewe’l etekl Kisikuey Tpi’tnewey kisite’taqn?

Kisikuey Tpi’tnewey kisite’taqn etekl newkl pilue’l welapetmumkewe’l:
  1. Kisikuey Tpi’tnewey
  2. Ketlewe’k Teli-ankua’tumk Pekwatmumkewey
  3. Atkno’qn; aq
  4. Atkno’qn wjit wen Weskawsit

Mikwite’taqn
  Amujpa kelutmn Kisikuey Tpi’tnewey kwlaman msntesk. Mu skimtuk poqji-
  jukwakitmuksiwun. Wji-msninen wjit me’ kekinua’taqn.

Wen kisi msntew Kisikuey Tpi’tnewey?

Kisi-msntesk Kisikuey Tpi’tnewey elmiaq asukom te’siska’q tewijeyin kisna aji-kisikuin, tlia’ me’
pem-lukwen kisna mna’q elukowun, aq elp tliaq newte’ ula tapu’kl:
   • Wikin Kanata ta’n tujiw piskwakitmn ktui’katikn kelutmn ula tpi’tnewey, pasik wikin Kanata
    newtiskekipunqekl kis-tewijeyinek newtiska’q jel ukmuljin aq tleyawin Kanata kisna
    koqqwaji-tla’tasik ta’n telqatmn Kanata ta’n tujiw welapetmumkewey sapa’tumkek; kisna
   • Mu wikiwun Kanata ta’n tujiw piskwakitmn ktui’katikn kelutmn ula tpi’tnewey, na’sik
    wiki’sip Kanata tapuiskekipunqekl kis-tewijeyinek newtiska’q jel ukmuljin aq tleyawin
    Kanata kisna koqqwaji-tla’tasiksip ta’n telqatmn Kanata kespi-wikinek.

Kisi-msntesk Ketlewe’k Teli-ankua’tumk Pekwatmumkewey elmiaq:
   • Wjuku’aqamin Kisikuey Tpi’tnewey
   • Tekle’jk kisna mu koqoey piluey pekwatu’n
   • Nike’ wikin Kanata

Kisi-msntesk Atkno’qn elmiaq:
   • Tewijeyin asukom te’siska’q mi’soqo asukom te’siska’q jel ne’w;
   • Wikin Kanata ta’n tujiw piskwakitmn ktui’katikn kelutmn ula tpi’tnewey, pasik wikin Kanata
    newtiskekipunqekl kis-tewijeyinek newtiska’q jel ukmuljin aq tleyawin Kanata kisna
    koqqwaji-tla’tasik ta’n telqatmn Kanata ta’n tujiw welapetmumkewey sapa’tumkek; kisna
   • Ta’n wen tepqatmoq kisna toqnasioq mesnk Kisikuey Tpi’tnewey aq elp wejku’aqamit
    Ketlewe’k Teli-ankua’tumk Pekwatmumkewey; aq
   • Nike’ wikin Kanata
               zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/
                          1 800 O-Canada      servicecanada.gc.ca
     zycnzj.com/ www.zycnzj.com
                                      KISIKUEY TPI’TNEWEY


Kisi-msntesk Atkno’qn wjit wen Weskawsit elmiaq:
   • Tewijeyin asukom te’siska’q mi’soqo asukom te’siska’q jel ne’w;
   • Wikin Kanata ta’n tujiw piskwakitmn ktui’katikn kelutmn ula tpi’tnewey, pasik wikin Kanata
    newtiskekipunqekl kis-tewijeyinek newtiska’q jel ukmuljin aq tleyawin Kanata kisna
    koqqwaji-tla’tasik ta’n telqatmn Kanata ta’n tujiw welapetmumkewey sapa’tumkek; kisna
   • Tekle’jk kisna mu koqoey piluey pekwatu’n;
   • Ta’n wenaq tepqatmoqsipnaq kisna toqnasioqsipnaq nepkaq aq mna’q il-malie’wiwun
    kisna wen piluey toqwa’mayoq piamiw newtipunqek; aq
   • Nike’ wikin Kanata

Katu wikian Kanata aji kejikaw aq newtiskekipunqekl (mawi-tkle’jk wjit ta’n teli-
msnmumk Kisikuey Tpi’tnewey)

Tlia’ wikin Kanata aji-kejikaw aq newtiskekipunqekl, me’ ki’kajiw kisi-msntesk tpi’tnewey, mita
Kanataewey Kaplno’l aq pilue’l Eleke’wa’ki’l ala’tu’tijl kisa’matimkewe’l wjit tpi’tnewey. Wiki’sip
newte’jk ula Eleke’wa’ki kisna apankitmu’sip na’te’l tpi’tnewey kisite’taqn, juku’aqamitesk
tpi’tnewey na’te’l, Kanata kisna kitk.

Talawtik juku’aqamittes Kisikuey Tpi’tnewey?

Ta’n telawtik msntesk wije’wk ta’n teli-pkiji-wikin Kanata kis-tewijeyinek newtiska’q jel ukmuljin.
Msntesk mese’k tpi’tnewey wikin Kanata newiskekipunqekl kis-tewijeyinek newtiska’q jel ukmuljin.
Wikin aji-tkle’jk aq na, msntesk 1/40th mese’k tpi’tnewey wjit te’s newtipunqek wiki’sip Kanata kis-
tewijeyinek newtiska’q jel ukmuljin.

Ke’sk kisi- wiaq-kitasik Kisikuey Tpi’tnewey ta’n tujiw mnkitekewuksin, amujpa wiaqa’tu’n ta’n
tujiw ewi’kmn ta’n teli-pkwateken menkitekewuksimkewey wi’katikn te’s newtipunqek pemiaq.

Katu anawtik pkwatuan?

Elmiaq tekle’jk kisna mu koqoey piluey pekwatu’n, kis juku’aqamitesk na elp Ketlewe’k Teli-
ankua’tumk Pekwatmumkewey. Ta’n telawtik wejku’aqamin wije’wk ta’n telawtik pekwatu’n aq elp
ketloqo newtukwa’lukwen kisna tekweyat wen malie’wioq kisna toqnasioq.

Tal kisi kluttes Kisikuey Tpi’tnewey?

Elmiaq kelutmn Kisikuey Tpi’tnewey, amujpa elukwatmn apu’kwetumk wi’katikn. Kisi-msntesk
wi’katikn nasa’sin servicecanada.gc.ca, kisna mattaqa’teken aq kelutmn jukwakitmuksin wi’katikn,
kisna elien Kanataewey Mtmo’taqnewo’kuom etek kikjuk wikin aji-nmiskmn kisi-napuikasik.
Eymu’tijik lukowinu’k Kanataewe’l Mtmo’taqnewo’kuom ta’n apoqnmultaq we’jitun kinua’taqn
nuta’n wjit msit Lukwaqne’l aq Mtmo’taqne’l ala’toql Kaplno’l Kanataewey.

Ta’nuk kisi-kluttes?

Wjit Kisikuey Tpi’tnewey, tepias klutmn asukom tepknusetewe’l ke’sk mna’q asukom te’siska’q
tewijeyiwun.
               zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/
Wjit Ketlewe’k Teli-ankua’tumk Pekwatmumkewey, tepias klutmn ta’n tujiw kelutmn Kisikuey
Tpi’tnewey kwlaman ma’ n’tu’nl welapetmumkewe’l wejku’aqaminl.
                           1 800 O-Canada      servicecanada.gc.ca
     zycnzj.com/ www.zycnzj.com
                                     KISIKUEY TPI’TNEWEY


Mikwite’taqn
Apoqnmuksin ta’n tel pkisin Kanata, pilu’tekl teplutasikl wjit ta’n tel wjuku’aqamin Keknue’k
Ankua’tasik Pekwatmumkewey. Wji-msninen wjit me’ ekinua’taqn.

Wjit Atkno’qn, tepias klutmn elmiaq tewijeyin asukom te’siska’q mi’soqo asukom te’siska’q jel
ne’w, aq elmiaq ta’n wen tepqatmoq kisna toqnasioq kelutk kisna mesnk Keknue’k Ankua’tasik
Pekwatmumkewey.

Wjit Atkno’qn wjit wen Weskawsit, tepias klutmn elmiaq tewijeyin asukom te’siska’q mi’soqo asukom
te’siska’q jel ne’w aq elp ta’n tujiw ta’n wenaq tepqatmoqsipnaq kisna toqnasioqsipnaq nepkaq

Kisi msntesk napuikaqn wi’katikn apu’kwetumk, elmiaq nasa’sin www.servicecanada.gc.ca, kisna
mattaqa’teken kisna elien Kanataewey.

Koqoe’l wi’katiknn nuta’tes ta’n tujiw kelutmn Kisikuey Tpi’tnewey?

Wije’wmumk ta’n telpukuin, nuta’tes elui’tmasuti koqqwaji-tla’tasik ta’n telqatmn Kanata kisna
aknutmaqn ta’n telqatmn Kanata ewe’wmn milamu’kl tleyawimkewe’l kisna piskwi-wi’kusimkewe’l
wi’katiknn:

•  Etl-weskwijinuin Kanata aq wikin tett ta’n teli-pkijawsin, mu nuta’wun elui’tmasuti koqqwaji-
  tla’tasik ta’n telqatmn.

•  Etl-weskwijinuin se’k, keknu’tek kisi-napuikasik wi’katikn ta’n ketlewa’toq tleyawin Kanata
  kisna koqqwaji-tla’tasik ta’n telqatmn tepiatew.

•  Elmiaq mna’q ne’kaw wikiwun Kanata tujiw kis-tewijeyinek newtiska’q jel ukmuljin, amujpa
  iknmuiekl wi’katiknn ta’n ketlewa’tu’tij aknutmaqn ta’n telqatmn Kanata. Wjit ketlewa’taqn kisi-
  we’wtesk elui’tmasimkewey wi’katikn asite’tk siawa’timk piluey maqamikew, piskwi-
  wi’kusimkewe’l wi’katiknn, asoqma’timkewe’l elui’tmasuti’l kisna pilue’l wi’katikn ta’n
  sapa’tumkl.

Mikwite’taqn
  Iloqaptasik koqoey kisi-kinua’teken ewe’wmumk kekinua’taqn etek ta’n etl-klo’tasikl wisunn
  ewikasikl. Ktuisunm kisna ta’n tujiw weskwijinui’sip mu wije’wmuk ula ewikasikl,
  pipanimultesnen apu’kwetun weskwijinuimkewey kekinua’tekemkewey.

  Me’ kinua’taqn wjit koqoey nuta’q etek Wi’katiknn ta’n tel-klutmumk Kisikuey Tpi’tnewey.

Ta’n tli msnitesnen

Me’ nuta’n kekinua’taqn wjit Kisikuey Tpi’tnewey, aq ktu’ kjijitu’n ta’n tel-kelutmumkl
welapetmumkewe’l, nasa’si servicecanada.gc.ca kisna mu talawtinuk mattaqa’tekemk:

    Aklasie’w-iktuk:         Wenuj-iktuk:        Mattaqte’kemkewey (TTY):
    1-800-277-9914         1-800-277-9915          1-800-255-4786
              zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/
                           1 800 O-Canada      servicecanada.gc.ca

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:39
posted:8/7/2010
language:French
pages:3