SUSU DAN HASILAN SUSU DARI CHINA DISYAKI TERCEMAR DENGAN by cos26252

VIEWS: 2,250 PAGES: 30

									      KENYATAAN AKHBAR KE ENAM
 SUSU DAN HASILAN SUSU DARI CHINA YANG TERCEMAR
         DENGAN MELAMINEKementerian  Kesihatan  Malaysia  (KKM)  ingin  memaklumkan
maklumat terbaru berhubung dengan pencemaran melamine di
dalam produk makanan.


Senarai produk makanan yang tidak terlibat dengan isu melamine
dari Negara China yang telah dikemaskini sehingga hari ini adalah
seperti di Lampiran 1. Jumlah produk sehingga hari ini ialah 574
daripada 25 syarikat.


Aktiviti penyitaan ke atas produk makanan yang disyaki di pasaran
tempatan telah melibatkan setakat ini 132 produk di seluruh negara
yang bernilai RM 18,335 (Lampiran 2). Selain dari mendapat
jaminan dari pihak industri bahawa produk makanan tersebut tidak
mengandungi susu yang diperolehi dari Negara China, sampel di
ambil dan dianalisis oleh Jabatan Kimia bagi memastikan ia
mematuhi standard sebelum dibenarkan untuk dijual di pasaran.


Hasil keputusan ke atas 7 sampel daripada dianalisa terhadap
melamine, didapati kesemuanya adalah mematuhi standard bagi
melamine. Produk adalah seperti dinyatakan dalam Lampiran 3.
                                 1
KKM ingin menasihatkan orang ramai agar lebih peka dan berhati-
hati dengan pemberian hamper / hadiah / sebarang produk makanan
dari China secara percuma. Sekali lagi, pengguna dinasihatkan
supaya membaca label makanan. Sekiranya pengguna masih ragu-
ragu, bolehlah menghubungi Bahagian Keselamatan dan Kualiti
Makanan di talian 03-88833655 / 88833503. KKM telah menambah
dua lagi talian iaitu 03-88833652 / 88833500. Talian ini dibuka dari
jam 8 pagi hingga 9 malam termasuk cuti umum.Setiap hari anggaran
menerima panggilan adalah sebanyak 200.


Pengguna  juga  boleh  mendapatkan   maklumat    terkini  atau
mengajukan soalan, boleh berbuat demikian di laman web di
http://fsq.moh.gov.my.  Sehingga  kini  (bermula  22  hingga  25
September 2008) laman web ini telah dilawati sebanyak 4000.
Kementerian Kesihatan Malaysia


25 September 2008
                                    2
                                                                Lampiran 1
 List A : List of Dairy Products or Products Containing Dairy Ingredients Not Affected by Melamine Contamination (UPDATED UNTIL 25/9/2008,
                                  1.00 PM)
No.    Companies       Name of products      Descriptor    Number   Source of     Status      Remark
                                         of     milk
                                       products   ingredient
 1  Mead Johnson    Enfalac A+          Infant Formula     2   New Zealand,   Dairy and protein  Manufactured in
             Enfalac Routine Infant                   Australia,    -containing raw   Malaysia. Warranty
             Formula                           United States,  ingredients are   has been given to
             Enfapro A+          Follow Up Formula    2   Europe      imported from    confirm that these
             Enfapro Routine Follow Up                          New         products use dairy
             Formula                                   Zealand,Australia,  and protein-
                                                   United States or   containing raw
             Enfagrow A+ vanilla     Growing Up       14            Europe        ingredients from
             Enfagrow A+ original     Formula                               New Zealand,
                                                              Australia, United
                                                              States and Europe.
             Enfagrow A+ honey
             Enfakid A+ Original
             Enfakid A+ Honey
             Sustagen Junior Honey
             Sustagen Junior Vanilla
             Sustagen Junior Chocolate
             Sustagen Kid Honey
             Sustagen Kid Vanilla
             Sustagen Kid Chocolate
             Sustagen School Honey
             Sustagen School Vanilla
             Sustagen School Chocolate
             Enfamama A+ Chocolate    Maternal Milk      2
             Enfamama A+ Vanilla
             Enfalac A+ AR        Special Infant     5
             Enfalac A+ HA        Formula
             Prosobee
                                                                     3
       Enfalac LF
       Enfalac A+ Premature
       Powder
2  Dumex  Mamex Gold Step 1       Infant formula   3  Australia, New  Milk source is    Manufactured in
       Dulac Infant formula                  Zealand     imported from    Malaysia. Warranty
       Bebelac Step 1                             Australia and    has been given to
                                           New Zealand     confirm that milk
       Mamex Gold Step 2       Follow up formula  3
                                                     source is imported
       Dupro follow up formula                                   from Australia and
       Bebelac Step 2                                        New Zealand
       Mamil Gold Step 3       Growing up milk   7
       Mamil Gold Step 4
       Dugro 1 Plus
       Dugro 3 Plus
       Dugro 6 Plus
       Bebelac Kid Step 3
       Bebelac Kid Step 4
       Bebelac FL           Special infant   3
       Bebelac EC           formula
       Mamex LF
       Nutrakids Cereals       Baby cereals    1
       Mamil Mama           Maternal Milk    1
3  Nestle  Nestle Yogurt Drinks      Yogurt drink    4  New Zealand,   Origin of milk    Manufactured in
                                  France,     ingredients are   Malaysia or
                                  Australia,    imported from    imported. Warranty
                                  Ireland, US,   New Zealand,     has been given to
                                  Europe,     France, Australia,  confirm that origin of
                                  Netherland    Ireland, US,     milk ingredients are
                                  and Germany   Europe,       from New Zealand,
                                           Netherland and    France, Australia,
                                           Germany       Ireland, US, Europe,
                                                     Netherland and
                                                     Germany
       Nestle Bliss Zero Fat Yogurt
       Drink
                                                             4
Nestle Premium Fruit Yogurt
Nestle Natural Yogurt
Yoco range           Fermented milk   1
                drink
Nespray instant        Milk powder     13
Everyday instant filled milk
powder
Nestle Omega Acticol
Nespray Cergas
Nesvita High Cal Non Fat
Nespray 1+ Original
Nespray 1+ Honey
Nespray 3+ Original
Nespray 3+ Honey
Nespray 5+
Neslac 1+ Original
Neslac 1+ Honey
Neslac 3+ original
Neslac 3+ honey
MILO range products      Malted Milk     1
                Product
Kit Kat range products     Chocolate snack   1
Nestle potong red bean     Frozen Confection  1
Milky bar and crunch      Chocolate bar    1
Mat Kool range products    Ice Confection   2
Nestle Tropicana Lime/Van
CRUCNH stick          Chocolate snack   1
Nestle Original Choc/Van    Ice cream      3
Sundae cup KFC Vanilla
Nestle Sundae Cup Vanilla
KFC desert orange sherbet   Ice confection   1
Nestle range of ice cream   Ice cream      3
Favorita range products
                            5
DRUMSTICK range products
Maggi Fixes and Maggi Soup  Soup powder     1
Containing Milk
Nestle Full Cream Milk, Low  Full cream and low  1
Fat Milk           fat milk
Omega UHT           UHT milk       5
Nesvita UHT
Nesquik UHT
Nespray UHT
Nesvita Hi cal UHT
Nescafe 3 in 1        Premix coffee    2
Nescafe Mocha Freeze
Nestle Prebio 1 (infant    Cereal product    1
cereals with milk)
Nestle Teh Tarik       Premix tea      1
Nescafe Body Partners     Premix coffee    1
Nestum Sarapan Berkhasiat   Cereal product    4
Nestum Cereal 3 in 1
Nesvita 3 in 1
Nestle Cereals (Premium
Infant Cereals)
Can Drinks, Nescafe range   Ready to drink    1
products           beverages
Cap Junjung Sweetened     Creamer       1
Beverage Creamer
IDEAL Full Cream       Evaporated milk   1
Evaporated Milk
Carnation Evaporated     Evaporated      1
Creamer            creamer
Nestle Dairy Sterilised    Reduced Cream    1
Reduced Cream
Purell Mashed Potato     Mashed Potato    1
Granules with Skim Milk    Granules
                            6
Nestle Prebio 2 Rusk Banana   Rusk         3
Nestle Prebio 2 Rusk Original
Nestle Prebio 2 Rusk Orange
Nescafe Cappuccino       Ready to drink    3
Nescafe Mocha          coffee
Nescafe Latte
Coffeemate Lite         Beverage Creamer   1
Nestle Complete Mashed     Mashed Potato    1
Potato
Nestle Pre-nan         Infant Formula    2
Nestle Nan 1
Nesvita with Actifibras     Cereal based drink  1
Nestle Omega Plus        Milk powder     2
Everyday Instant Filled Milk
Powder
Lactogen 1 with DHA       Follow up formula  1
Lactogen 2 with DHA       Infant Formula    8
Lactogen 3
Nan 2
Nan HA 1
Nan HA 2
Nan 3
Nan 2 with Probiotics
Nan HA Alcalase
Honey Stars           Breakfast cereal   2
MILO balls/MILO BFC
Cappuccino Topping       Topping       1
Nestomalt            Cereal based drink  1
Whole Water Soluble MILO    Malted milk drink  1
Coulis De Tomato-Tomato     Tomato sauce     1
Sauce
Nutren Junior Vanilla      Milk for special   7
                             7
            Nutren 1.0 Vanilla        dietary uses
            Nutren Diabetes
            Nutren Optimum
            Nutren 1.0 with Fiber Vanilla
            Peptamen Junior
            Peptamen Vanilla
            Coffeemate            Beverage Creamer  2
            Nestle Tea-Time Creamer
4  Fonterra Brands'  Anlene Gold Milk Powder     Milk powder    6  New Zealand  Milk source is  Manufactured in
  (Malaysia) Sdn.  Anlene Regular                            imported from  Malaysia. Warranty
  Bhd.        (Plain/Chocolate flavour) milk                    New Zealand   has been given to
            powder                                         confirm that milk
                                                       source is imported
            Fernleaf Kuat Milk Powder
                                                       from New Zealand
            Fernleaf Instant Milk Powder

            Anmum Materna Milk Powder

            Anmum Lacta Milk Powder
            Anlene Concentrate UHT      Concentrate UHT  1
            Anlene yogurt          Yogurt       2
            Fernleaf Calciyum Cultured
            Milk Food
            Fernleaf full cream milk     Full cream milk  1
            powder              powder
            Fernleaf growing up milk     Growing Up Milk  4
            powder 1+            Powder
            Fernleaf growing up milk
            powder 3+
            Anmum Essential 1+
            Anmum Essential 3+
            Anmum Infacare Infant      Infant formula   1
            Formula
                                                              8
Anmum Infacare Follow On   Follow up formula   1
Formula
Chesdale slice cheese     Slice Cheese     1
Anchor Butter         Butter        1
Anchor cream cheese      Cheese        3
Anchor mozarella cheese
Anchor Colby Cheddar Blend  Cheddar blend     1
Shred             shred
Anchor Processed Cheddar   Cheddar cheese    1
Cheese
Anchor whipping cream     Whipping cream    1
(UHT)
Anchor culinary cream (UHT)  Culinary cream    1

Anchor full cream milk    Full cream milk    1
powder            UHT
Solivite           Cultured Milk Drink  1  New Zealand   Milk source is   Manufactured in
                                     imported from    Malaysia. Warranty
                                     New Zealand     has been given to
                                               confirm that milk
                                               source is imported
                                               from New Zealand.
Anchor Parmesan Grated    Cheese        16  New Zealand   Cheese and     Warranty has been
Cheese                          and Australia  butter products   given to confirm that
                                     are imported from  milk source is
                                     New Zealand and   imported from New
                                     Australia      Zealand.
Australian Dairies Natural
Cheddar Block Cheese
Australian Dairies Cream
Cheese Spread
Australian Dairies Cheddar
Slice Cheese
                                                      9
           Australian Dairies Cheddar
           Light Slice Cheese
           PERFECT Parmesan range
           of products
           PERFECT Mozzarella range
           of products
           PERFECT Pizza Plus
           Shredded Cheese
           PERFECT Grated Parmesan

           PERFECT Mozarella Loaf
           BONLAC Natural Processed
           Cheese Vintage

           BONLAC Salted Butter         Butter   6  New Zealand   Butter products   Warranty has been
           BONLAC Unsalted Butter                and Australia  are imported from  given to confirm that
           Australian Dairies range of                     New Zealand and   milk source is
           butter products                           Australia.     imported from New
                                                       Zealand.
           Anchor Golden Fern Thinned
           Butter
           Anchor Baker's Mix       Whipping cream  2  New Zealand   Milk source is   Warranty has been
           Mountain Made Aerosol                        imported from    given to confirm that
           Whipping Cream                            New Zealand     milk source is
                                                       imported from New
                                                       Zealand.
           Anchor UHT Milk           UHT Milk   2  New Zealand   Milk source is   Warranty has been
           Anlene UHT Low Fat                          imported from    given to confirm that
                                             New Zealand     milk source is
                                                       imported from New
                                                       Zealand.
5  Kilang Makanan  Nutrigen Cultured Milk     Cultured milk   2  Australia    Skim milk powder  Manufactured in
  Mamee      Nutrigen IQ3 Cultured Milk                      and full cream   Malaysia. Warranty
           Nutrigen Liteyo Yogurt Drink  Yogurt drink   1  Australia    milk powder are   has been given to
                                                              10
         Nutrigen Liteyo Stirred Yogurt  Stirred yogurt    1  Australia, New  imported from   confirm that skim
                                      Zealand     Australia and   milk powder and full
                                               New Zealand    cream milk powder
                                                        are imported from
                                                        Australia and New
                                                        Zealand
6  Dutch Lady  Friso range of products     Infant Formula,    6  Netherlands,   Milk products   Warranty has been
                         Follow On         New Zealand   from Dutch Lady  given for products
                         Formula, Growing     and Australia  sold in Malaysia  manufactured in
                         Up Milk                  use local fresh  Malaysia or imported
                                               milk or milk    use local fresh milk
                                               powder sourced   or milk powder
                                               from countries   sourced from
                                               like the      Netherlands, New
                                               Netherlands, New  Zealand and
                                               Zealand and    Australia.
                                               Australia
         Dutch Lady Langkah 1 & 2     Infant Formula,    2
         range of products        Follow On Formula
         Dutch Lady Growing Up Milk    Growing Up Milk    3
         123 range of products
         Dutch Lady Growing Up Milk    Growing Up Millk   3
         456 range of products
         Dutch Lady Full Cream Milk    Full Cream Milk    1
         Powder Plain           Powder
         Dutch Lady Instant Filled Milk  Instant Filled Milk  2
         Powder range of products     Powder

         Dutch Lady Sterilised Milk    Flavoured Milk    5
         range of products
         Dutch Lady UHT Milk range    Flavoured Milk    6
         of products
         JOY Fruit Juice range of     Fruit Juice      2
         products
                                                               11
           Dutch Lady Iced Latte range  Flavoured Milk   2
           of products
           Sweetened Creamer range of  Sweetened     3
           products           Creamer
           Completa Evaporated Milk   Evaporated Milk  1
           Dutch Lady Pasteurised Milk  Flavoured Milk   7
           range of products
           Dutch Lady Low Fat Eating   Yoghurt      20
           Yoghurt range of products

           Shine 0% Fat Cup Yoghurt
           range of products
           Dutch Lady 0% Fat Drinking
           Yoghurt range of products

           Dutch Lady 0% Fat Cup
           Yoghurt range of products
7  Ace Canning   Drinho Rose Bandung      Flavoured Milk   1  New Zealand   Dairy based     Manufactured in
  Corporation   Dutch Mill          UHT Yogurt drink  1          nutritional powder  Malaysia Warranty
           Nugrow            Growing up milk  1          is imported from   has been given to
                          powder                 New Zealand     confirm that dairy
                                                        based nutritional
                                                        powder is imported
                                                        from New Zealand
8  Maestro Swiss  VICO             Chocolate Malt   1  Not available  Source of milk    Manufactured in
  Food Sdn. Bhd.                 Food Drink               ingredient is not  Malaysia. Warranty
           Vochelle           Chocolate     2          from China      has been given to
           Darry's                                          confirm that milk
                                                        ingredient is not
                                                        from China
9  Wyeth Malaysia  SMA              Infant formula   6  Not available  Raw milk       Manufactured in
           S26                                  ingredients are   Singapore,
           S26 Gold                               not from China    Indonesia and
                                                        Ireland. Warranty
           Nursoy
                                                               12
             Promil                                         has been given to
             Promil Gold                                       confirm that raw milk
             Progress           Follow on formula  4                   ingredients used in
             Progress Gold                                      the formula are not
                                                         from China
             Promise
             Promise Gold
             Wyeth Mama          Maternal Milk    1
             Enercal Plus         Formula Dietary   1
                            Food
             S26 LBW            Special Infant   2
             S26 HMF            formula
10  Malaysia Milk Sdn.  Vitagen cultured milk drink  Manufactured    1  New Zealand,  Milk is imported  Warranty has been
   Bhd./Cotra                     locally Cultured    Australia   from New      given to confirm that
   Enterprise Sdn.                  Milk Drink               Zealand and    all dairy products are
   Bhd.         Marigold HL Milk       HL Milk       1         Australia     not imported from
                                                         China. All dairy
             Marigold Pasturised Milk   Pasteurised Milk  1
                                                         products use only
             Marigold UHT Milk       UHT Milk      1                   milk that is imported
             Marigold Cream Yogurt     Cream yogurt    1                   from New Zealand
             Marigold Yogurt Drink     Yogurt drink    1                   and Australia
             Marigold Sweetened      Sweetened      1
             condensed filled milk     condensed filled
                            milk
             Marigold Sweetened creamer  Sweetened      1
                            creamer
                            Imported from
                            Singapore
             Vitagen Collagen Cultured   Collagen Cultured  1
             Milk Drink          Milk Drink
             Marigold Sweetened Creamer  Sweetened      1
                            Creamer
             Marigold Evaporated Filled  Evaporated Filled  1
             Milk             Milk
             Marigold evaporated Creamer  Evaporated     1
                            Creamer
                                                                13
11  GlaxoSmithKline  Horlicks Malt Food Drink    Malted Milk     4  Uk, Ireland,  Milk used in    Manufactured in
            Horlicks Malties        Product         New Zealand  Horlicks range of  Malaysia. Warranty
            Horlicks 3 in 1                            products are    has been given to
            Horlicks Instant Cereal Drink                     exclusively     confirm that milk
                                               sourced from UK,  used in Horlicks
                                               Ireland and New   range of products
                                               Zealand       are exclusively
                                                         sourced from UK,
                                                         Ireland and New
                                                         Zealand
12  Abbott      Similac Advance EYEQ      Infant Formula   3  Ireland    Milk and milk    Manufactured in
   Laboratories                                       protein are from  United Sates, New
   (Malaysia) Sdn.                                     Ireland, Spain,   Zealand and
   Bhd.                                           Netherlands,USA,  Europe. Warranty
                                               New Zealand,    has been given to
                                               Denmark.      confirm that Milk and
                                                         milk protein are from
                                                         Ireland, Spain,
                                                         Netherlands,USA,
                                                         New Zealand,
                                                         Denmark.
            Similac Advance EYEQ with
            Iron
            Similac Advance Shield
            (New)
            Similac Gain Advance Shield   Follow On Formula  1
            (New)
            Similac LF           Special Infant   2  Spain
            Similac Neosure         Formula
            Similac Gain Advance EYEQ    Follow On Formula  1

            Isomil Advance EYEQ       Special Infant   2  Netherlands
            Alimentum            Formula         USA
            Gain Plus Advance EYEQ     Growing Up Milk   6  Ireland
            Gain Kid Advance EYEQ
                                                                14
             Gain Plus EYEQ Advance
             Shield (New)
             Gain Kid EYEQ Advance
             Shield (New)
             Grow 3+                          New Zealand
             Grow 6+
             Isomil Plus Advance EYEQ    Formula Dietary    4  Netherlands
                            Food
             Pediasure                         Denmark and
             Pediasure Complete                    Netherlands
             Ensure                          Spain
             Glucerna            Food for Special   6  Spain and
                            Dietary Uses        Netherlands
             Prosure                          Spain
             Osmolite                         USA
             Jevity
             Pulmocare
             Nepro
13  Yakult (Malaysia)  Yakult Ace           Cultured Milk Drink  1  Australia    Skim milk powder  Manufactured in
                                                  is imported from  Malaysia.Warranty
                                                  Australia     has been given to
                                                            confirm that skim
                                                            milk powder used in
                                                            the product is not
                                                            from China. The
                                                            skim milk powder is
                                                            imported from
                                                            Australia.
14  Unilever      Magnum range of products    Ice cream       83  Australia, New  Milk and whey   Warranty has been
             Wall's Moo Chocolate/Vanilla               Zealand,     products are    given for products
                                          Europe, United  imported either  manufactured in
             Venneta range of products                 States of    from Australia,  Malaysia or imported
                                          America     New Zealand,    using milk and whey
             P/P Monstrobo                               Europe and     powders imported
             MP Moo Cone
                                                                  15
Viennetta range of products  United Sates of  either from Australia,
                America      New Zealand,
Wall's Minicorn BB/SB MP             Europe and United
                         States of America.
Wall's Minicorn Vanilla MP
Paddle Pop range of products

Solero Split Line
Wall's Potong range of
products
Wall's Fruity Orange
Wall's Rutbir
Wall's Warni
Wall's Classic Cup
Wall's Sundae range of
products
Wall's Vanilla
Wall's Chocolate
Wall's Sweet Corn
Wall's Rasberry Ripple
Wall's Chocolate Chip
Wall's Strawberry
Wall's Coffee
Wall's Yam
Wall's Rainbow
Wall's Neopolitan
Wall's Durian
Wall's Vanilla and R/Ripple

Wall's S. Corn
Wall's Fantasia range of
products
                                16
            Cornetto Royale range of
            products
            Wall's Selection range of
            products
            Wall's Top Ten range of
            products
            P/P Stick Lava range of
            products
            P/P Stick Rainbow Mag
            Wall/s Sel. Ita Gelato
            Nochiola
            Wall's Sel. Ita Gelato
            Tiramisu
            Wall's Moo Tab
            Paddle Pop Stick Candy
            Cake Matrix
            Cornetto range of products
            Paddle Pop Cyberian
            MP Rainbow
            Wall's Soft and Swirly Double
            Choc and Rock range of
            prodcuts
15  Snow Marketing   Snow Brand P7A+         Infant Formula   1  Australia,  Milk ingredients of  Manufactured in
   Sdn. Bhd.     Snow Brand F-Plus A       Follow Up Formula  1  Japan    the products are   Australia and Japan.
            Snow Brand Super Kid-Plus    Growing Up     1        sourced from     Warranty has been
                            Formula               Australia and     given to confirm that
            Snow Brand Neo-Soft Spread   Fat Spread     1        Japan.        milk ingredients of
                                                          the the products are
                                                          sourced from
                                                          Australia and Japan.
16  Novalac (M) Sdn.  Novalac 1            Infant Formula   7  France    Products are     Manufactured in
   Bhd.        Novalac 2                              imported from     France. Warranty
            Novalac AC                              France        has been given to
                                                                 17
             Novalac AR                                          confirm that
             Novalac IT                                          products originate
             Novaalc IT Grow                                        from France.
             Novalac AD
             Novalac 3           Growing Up Milk    2
             Novaalc IT Grow
17  Blue Oasis (M)   Babynat Infant Formula    Infant Formula     1    France    Products are    Manufactured in
   Sdn. Bhd.      Whynot? Organic Goat Milk   Goat Milk Powder    1           imported from   France. Warranty
             Powder                                   France       has been given to
                                                            confirm that
                                                            products originate
                                                            from France.
18  Morinaga Milk    Morinaga BF (Step 1)     Infant Formula     2    Netherlands  Product is     Manufactured either
   Industry Co. Ltd.                                       imported from   in Netherlands or
                                                  Netherlands    Japan. Warranty has
             Morinaga NL33 (non-lactose)                 Japan     Product is     been given to
                                                  imported from   confirm that
                                                  Japan       products are either
                                                            imported from
             Morinaga Chil-mil (Step 2)  Follow Up Formula   1    Netherlands  Product is     Netherlands or
                                                  imported from   Japan.
                                                  Netherlands
19  Orient Europharma  Karihome Goat Milk      Goat Milk       1    New Zealand  Milk used in the  Manufactured in
   (M) Sdn. Bhd.                                         product is     New Zealand.
                                                  sourced from    Warranty has been
                                                  New Zealand    given to confirm that
                                                            milk used in the
                                                            product sourced
                                                            from New Zealand.
20  Cadbury Malaysia  Cadbury range of products   Chocolates and     All   Not sourced  Milk based     Manufactured in
                            candies       products  from China  ingredients used  Malaysia. Warranty
                                                  in the products  has been given to
                                                  are not sourced  confirm that milk
                                                  from China     based ingredients
                                                            used in the products
                                                            are not sourced from
                                                                   18
                                                 China.
21  Beryl's Chocolate  Beryl's   Chocolates     5  Ireland     Full cream milk   Manufactured in
   and Confectionery  Byblos                        powder and skim   Malaysia. Warranty
   Sdn. Bhd.      Pikko                        milk powder are   has been given to
                                       from Ireland.    confirm that full
             Shabbat
                                                 cream milk powder
             Kakaw                                  and skim milk
                                                 powder are from
                                                 Ireland.
22  F&N Dairies(M)   Daisy    Evaporated     7   Malaysia,   Dairy ingredients  Manufactured in
   Sdn. Bhd            Creamer         Australia, New  are sourced from  Malaysia. Warranty
                   Evaporated Filled     Zealand    Europe, The     has been given to
                   Milk           ,Europe and   United States,   confirm that dairy
                   Evaporated Full       USA     Australia and    ingredients are
                   Cream Milk                New Zealand     sourced from
                                                 Europe, The United
                   Sweetened
                                                 States, Australia and
                   Condensed Filled                       New Zealand
                   Milk/Beverage
                   Creamer
                   Sweetened
                   Creamer /
                   Sweetener
                   Sweetened
                   Creamer Teh Tarik
                   Sweetened
                   Creamer
                   Vitaminised
             Carnation  Evaporated     4
                   Creamer
                   Evaporated Filled
                   Milk
                                                        19
           Evaporated Full
           Cream Milk
           Sweetened
           Beverage
           Creamer
Gold Coin       Evaporated     3
           Creamer
           Sweetened
           Creamer /
           Sweetener
           Sweetened
           Creamer Teh Tarik
Tea Pot        Evaporated     4
           Creamer
           Evaporated Filled
           Milk
           Sweetened
           Condensed Filled
           Milk/Beverage
           Creamer
           Sweetened
           Creamer /
           Sweetener
Old Town White Café  Evaporated Filled  2
           Milk
           Sweetened
           Condensed Filled
           Milk/Beverage
           Creamer
Ideal         Evaporated Full   1
           Cream Milk
Cap Junjung      Sweetened      1
           Beverage
           Creamer
Daisy         Hi Lo Multigrain  3
                       20
      Milk
      Pasteurised
      Recombined Low
      Fat High Calcium
      Chocolate
      Flavoured Milk
      Pasteurised
      Recombined Low
      Fat High Calcium
      Milk
Farmhouse  Omega Milk     4
      Pasteurised Fresh
      Milk
      Pasteurised Low
      Fat Fresh Milk -
      Chocolate
      Pasteurised Low
      Fat High Calcium
      Milk 3
Farmhouse  UHT Standard Milk  1
Magnolia  UHT Recombined   14
      Chocolate
      Flavoured Milk
      UHT Recombined
      Full Cream Milk
      Flavoured Milk
      UHT Recombined
      Low Fat Milk
      UHT Recombined
      Strawberry
      Flavoured Milk
      Full Cream Milk
                   21
Pasteurised Fresh
Milk
Pasteurised Low
Fat High Calcium
Milk
Pasteurised Oat
Milk
Skim Milk
Sterilised
Recombined Full
Cream Milk
Sterilised
Recombined Hi
Calcium Low Fat
Milk
Sterilised
Recombined Hi
Calcium Low Fat
Milk Chocolate
Flavoured
Sterilised
Recombined Hi
Calcium Low Fat
Milk Grape
Flavoured
Sterilised
Recombined Hi
Calcium Low Fat
Milk Strawberry
Flavoured
Sterilised
Recombined Hi
Calcium Low Fat
Milk Vanilla
Flavoured
          22
           aLIVE   aLIVE Low Fat    7
                 Banana Drink To
                 Eat Yoghurt with
                 Pear
                 aLIVE Low Fat
                 Drink To Eat
                 Yoghurt with Aloe
                 Vera & Nata de
                 Coco
                 aLIVE Low Fat
                 Strawberry Drink
                 To Eat Yoghurt
                 with Aloe Vera
                 aLIVE Low Fat
                 Yoghurt with Aloe
                 Vera & Nata de
                 Coco
                 aLIVE Low Fat
                 Yoghurt with Apple
                 & Pomelo
                 aLIVE Low Fat
                 Yoghurt with
                 Banana & Pear
                 aLIVE Low Fat
                 Yoghurt with
                 Strawberry
AB Foods &      Ovaltine  Ovaltine       1  Australia, New
Beverages                          Zealand,
(Thailand) Ltd                       Europe and
                                USA
F&N United     Mag A Cone  Chocolate      7  Australia,
Limited, Thailand                     France and
                             USA
                 Vanila
                 99c Vanilla
                                      23
     Dazzles
     99c Choc Treat
     Supremo F.Van &
     D.Choc
     Supremo Very
     Strawberry
     Supremo White
     Choc
Cup   Cravio Fundae     3
     Cravio Neapolitan
     Gotcha Zoo
Sticks  Tiger Lolly      15
     T/Sling Jolly Lolly
     Cravio Goodie
     Cravio Choco Nut
     Gotcha Astronaut
     Gotcha Fruito
     Gotcha Colour
     Pencil
     Gotcha Blue Sky
     T/Sling Ptg Red
     Bean
     T/Sling Ptg S Corn
     Cravio Tiramisu
     Crunch
     Gotcha Jello
     Crunch B/Berry
     Cravio Choco
     Berry
     Tropical Sling Taro
     Tropical Sling
     Ruammitr
Bars   GM Heavenly Bites   3
                  24
       GM Nut About
       Raisins
       Cravio Hazelnut
       Bar
 500ml    Vanilla       3
       Strawberry
       Chocolate
 Passion   Peanut Surprise   4
       Dark Choc Delight
       Peppermint
       Paradise
       Choc Chip
       Treasure
1.5Ltr Oval  Chocolate      7
       Tripolitan
       Vanilla
       Sweet Corn
       Yam
       Neapolitan
       Tutti Frutti
Moments    Strawberry     4
       Vanilla Choc
       Toffee Choc
       Tiramisu
  6Ltr    Chocolate      9
       Strawberry
       Sweetcorn
       Vanilla
       Dbl Choc Chip
       Yam
       Choc Chip
       Neapolitan
       Tutti Frutti
                   25
23  Campbell Cheong   Campbell's Cream of      Canned       12  Malaysia,    Milk powders or   Manufactured in
   Chan (M) Sdn. Bhd  Mushroom           Condensed Soup     Singapore,    other ingredients  Malaysia. Warranty
             Campbell's Mushroom                  Australia, New  are sourced from  has been given to
             Potage                        Zealand     Malaysia,      confirm that Milk
             Campbell's Wild Mushroom               ,France,     Singapore,     powders or other
             Campbell's Country Style               Indonesia and  Australia, New   ingredients are
             Mushroom Chichken                   USA       Zealand ,France,  sourced from
                                                Indonesia and    Malaysia,
             Campbell's Mushroom
                                                USA         Singapore, Australia,
             Seafood
                                                          New Zealand
             Campbell's New England
                                                          ,France, Indonesia
             Clam Chowder
                                                          and USA
             Campbell's Cream of Chicken
             Campbell's CreamyChicken
             Mushroom
             Campbell's Golden Corn
             Campbell's Cream Style Corn
             with Mushroom
             Campbell's Cream Style Corn
             with Chicken
             Campbell's Corn with
             Seafood
             Campbell's cream of      Instant dry soup  11
             mushroom
             Campbell's cream of chicken
             Campbell's cream of corn
             Campbell's Mushroom
             Cheese with Croutons
             Campbell's Mushroom
             Chicken with Croutons
             Campbell's Mushroom Pasta
             Campbell's Chicken Pasta
             Campbell's Vegetable Pasta
             Campbell's Mushroom Oats
             Campbell's Mushroom
                                                                 26
            Cereals
            Campbell's Wild Mushroom
            Prego Spaghetti Sauce-     Sauce       6
            Traditional
            Prego Spaghetti Sauce-
            Cheese &Herbs
            Prego Spaghetti Sauce-
            Carbonara Mushrooms
            Prego Spaghetti Sauce-
            Grilled Chicken Sausage
            Prego Spaghetti Sauce-Spicy
            Tomato
            Kimball Spaghetti Sauce-
            Traditional
24  Raviraj Sdn. Bhd  Enrico's Milk Powder 2.3 kg  Full Cream Milk  5  New Zealand   Source of dairy   Manufactured in
                            Powder                 ingredient is New  Malaysia. Warranty
            Enrico's Milk Powder 700 gm                      Zealand       has been given to
            Enrico's Milk Powder 400 gm                                confirm that the
                                                          source of dairy
            Enrico's Milk Powder 800 gm
                                                          ingredient is New
            Enrico's Milk Powder 400 gm                                Zealand
            Enrico's Ghee 150 g Tin    Ghee       6
            Enrico's Ghee 454 g Tin
            Enrico's Ghee 908 g Tin
            Enrico's Ghee 1.81 kg g Tin
            Enrico's Ghee 5 liters Pail
            Enrico's Ghee 18 liters Pail
25  Magic Foods Sdn  Sunglo Fresh Yoguhrt      Yoghurt      10  Australia, New  Dairy Ingredients  Manufactured in
   Bhd        Sunglo Fruit Yoguhrt                 Zealand     are sourced from  Malaysia. Warranty
            Sunglo Sour cream                           Australia, New   has been given to
                                                Zealand       confirm that the
            Sunglo Lassi Yoghurt Drink
                                                          ingredients are
            Sunglo Diet Lassi Yoghurt                                 sourced from
            Drink                                           Australia and New
            Sunglo Paneer
                                                                27
Giant Fruit Yoghurt      Zealand
Carrefour Yoghurt Drink
Tesco Choice Fruit Yoghurt
Tesco Choice Yoghurt Drinks
                    28
                               Lampiran 2
    LAPORAN PENYITAAN SUSU DAN PRODUK SUSU TERMASUK KONFEKSI*
    DARI NEGARA CHINA YANG DISYAKI TERCEMAR DENGAN MELAMINE


                       Jumlah
Bil.        Kategori              Nilai (RM)
                      Penyitaan
 1   Konfeksi                101       12,159.80
    Bijirin, Hasil Bijirin, Kanji dan
 2                       3        1,132.99

 3   Produk Coklat              21       2,908.09

 4   Susu dan Hasil Susu           7        2,133.64

         JUMLAH            132      18,334.52
                            29
                           Lampiran 3

   Senarai B : Produk Disita Yang Mematuhi Standard Bagi
              Melamine


1.  Chocolate Coated Wafer (Passion)


2.  Oreo White Chocolate Wafer Stick (Kraft)


3.   Mini Cornetto Chocomint & Tiramisu Flavoured (Wall’s)


4.  Moo Soft Cookie Sandwich (Wall’s)


5.  Susu Tepung 123 Honey (Dutch Lady)


6.  Susu Berperisa Strawberry (Dutch Lady)


7.  Susu Tepung Rumusan Bayi (Frisolac)
                                30

								
To top