chad_siged.PPT

Document Sample
chad_siged.PPT Powered By Docstoc
					‫המצגת מבוססת על חוברת חג הסיגד שבהוצאת המרכזיה החינוכית.‬
             ‫הקדמה‬
 ‫התרבות האתיופית הנה תרבות מסורתית בעלת מאפיינים רבים.‬    ‫‪‬‬

‫רוב רובם של העולים מאתיופיה הביאו עמם תרבות זו וחיים לפיה‬
                         ‫גם בארץ.‬
  ‫קייסים – קסוץ' – כוהני דת: מנהיגות רוחנית עליונה, עוסקים‬  ‫‪‬‬
             ‫בפסיקה ופיקוח בנושאי דת ומנהגים.‬
 ‫שמגלאוץ' – זקני העדה: עוסקים בנושאים של יחסים שבין אדם‬   ‫‪‬‬
            ‫לחברו, יועצים, תפקיד של דיין ופוסק.‬
      ‫משמעותו של חג הסיגד‬
‫חג הסיגד נקרא בעבר "מהללה" מהמילה "מחילה – כלומר בקשת‬    ‫‪‬‬
                    ‫מחילה מבורא העולם.‬
 ‫החג חל בכ"ט בחשוון שבעה שבועות לאחר יום הכיפורים ונחוג‬   ‫‪‬‬
  ‫על-ידי ביתא ישראל, במשך כאלפיים חמש מאות שנה, והועבר‬
                        ‫מדור לדור.‬
 ‫על-פי המסורת, הסיגד הוא זכר לחידוש הברית בימי שיבת ציון,‬  ‫‪‬‬
  ‫כאשר עזרא ונחמיה אספו את הגולים שחזרו לירושלים, קראו‬
   ‫בפניהם את התורה וחידשו את האמונה בין ישראל והקב"ה,‬
            ‫לשמור את התורה ולהיבדל מגויי הארץ.‬
‫לטקס בחג משמעות סמלית לזיכרון מעמד הר סיני ומתן‬   ‫‪‬‬

                      ‫תורה.‬
 ‫החג היווה הזדמנות לבני העדה לחזור בתשובה, להפגין‬  ‫‪‬‬
   ‫את נאמנותם לברית ולפנות בצום ובתחינה לאביהם‬
             ‫שבשמים שיחזירם לארצם.‬
 ‫חג הסיגד הוא יום משמעותי ביותר בחייהם של יהודי‬  ‫‪‬‬

‫אתיופיה, וקיומו היווה מוקד לרגשות הדתיים והעדתיים‬
                      ‫שלהם.‬
 ‫חג הסיגד הוא עוגן מרכזי בזהותה ובדימויה העצמי של‬  ‫‪‬‬

               ‫קהילת יהודי אתיופיה.‬
    ‫כיצד חגגו את החג באתיופיה‬
 ‫מספר חודשים לפני כ"ט בחשוון, הכוהנים, המנהיגים הרוחניים‬  ‫‪‬‬
        ‫וזקני העדה מתחילים להתכונן ולהכין את העם.‬
      ‫בחג עצמו מתכנסים בני כפרים אחדים במקום אחד.‬   ‫‪‬‬

 ‫בונים סוכה גדולה והמשפחות שמאותו מקום מארחות משפחות‬    ‫‪‬‬
‫שמגיעות מרחוק למספר ימים. כך נעשתה הכנסת האורחים חלק‬
                       ‫חשוב מהחג.‬
    ‫בהתקרב יום החג מורגשת אווירת חג והתרוממות הרוח.‬   ‫‪‬‬

 ‫הכוהנים מכינים מספר גדול של שוורים לסעודה שלאחר הצום‬    ‫‪‬‬
        ‫והמשפחות המארחות מכינות כיבוד ביד רחבה.‬
‫הכנות לחג: הכנת התבלינים שיפלפלו את החג...‬
‫סוכה שבונים להכנסת אורחים...‬
‫הכנות לחג: הנשים מכפרים שונים מתאספות וחולקות חוויות...‬
  ‫מעל ראשי הכוהנים פותחים שמשיות זהובות, ואחריהם צועד‬    ‫‪‬‬

                     ‫הציבור בלבוש לבן.‬
 ‫בשעות הבוקר – של יום הסיגד מתחיל הצום, והציבור עולה אל‬   ‫‪‬‬
   ‫ההר הסמוך לכפר. בראש השיירה צועדים הקייסים, נושאים‬
   ‫בידיהם את ספרי ה"אורית" (ספר התורה), הכתובה בשפת‬
                 ‫ה"געז" (שפת תנ"ך עתיקה).‬
‫הכוהנים קראו בספר תורה, בעיקר בפרשת מעמד הר סיני, מספרי‬    ‫‪‬‬
 ‫עזרא ונחמיה, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, דניאל ותהילים. הפרקים‬
             ‫נקראו בשפת הגעז ותורגמו לאמהרית.‬
‫הקייסים במהלך התפילה...‬
‫קייס לעתיד בהתלמדות...‬
   ‫קראו גם תפילות שחוברו על-ידי מנהיגי העדה, וכן התפללו‬  ‫‪‬‬

  ‫לשלום כל יהודי אתיופיה ולשלום כל עם ישראל באשר הוא.‬
‫התפללו שבית המקדש יבנה במהרה, ויתקיים קיבוץ גלויות לציון‬
                        ‫ולירושלים.‬
  ‫הקייסים דורשים דרשות, שבהם מזכירים לעם להיות נאמנים‬   ‫‪‬‬

   ‫לתורה ולמסורת, קוראים לעדה לשמור את המצוות, לחזור‬
   ‫בתשובה, להתפלל ולהתחנן לקב"ה שיחזירם לארץ ישראל,‬
‫וימצא אותם זכאים להגשים את החלום הנכסף לעלות לירושלים.‬
       ‫קראו את עשרת הדיברות בסיום התהלוכה על ההר.‬   ‫‪‬‬

‫אחה"צ בתום הטקס, יורדים מן ההר בשירה ובריקודים, מחזירים‬   ‫‪‬‬

   ‫את התורה לארון הקודש ושוברים את הצום בסעודה חגיגית‬
                  ‫הנמשכת עד אור הבוקר.‬
   ‫למחרת בבוקר, נפגשים מנהיגי הכפרים שבאו לחוג יחד. כל‬  ‫‪‬‬

 ‫מנהיג מציג את בעיות כפרו ומתייעצים כיצד לעזור איש לרעהו.‬
‫שירה וריקודים לאחר הטקס...‬
  ‫בישראל העדה האתיופית ממשיכה לחוג את החג. רבים מבני‬   ‫‪‬‬

 ‫העדה עולים לירושלים, מכל קצוות הארץ, ומתכנסים בארמון‬
           ‫הנציב. ושם מנוהל הטקס בידי הקייסים.‬
  ‫לאחר הטקס, הקייסים, זקני העדה ומנהיגי הקהילה שבארץ,‬   ‫‪‬‬
‫נואמים על מצבה של הקהילה ומציינים נושאים שמעסיקים אותה‬
                     ‫בתקופה הנוכחית.‬
‫מושגים משותפים וייחודיים לסיגד ולחגי‬
        ‫ישראל‬
       ‫משותף/ייחודי‬          ‫מושג‬
  ‫משותף – סיגד, שבועות‬   ‫קריאת עשרת הדיברות‬
  ‫משותף – סיגד, יום כיפור‬      ‫בקשת מחילה‬
     ‫ייחודי ליום כיפור‬       ‫כל נדרי‬
  ‫משותף – סיגד, יום כיפור‬          ‫צום‬
 ‫משותף – סיגד, ראש השנה‬       ‫תקיעת שופר‬
   ‫משותף – סיגד, סוכות‬          ‫סוכה‬
       ‫משותף/ייחודי‬         ‫מושג‬
 ‫משותף – סיגד, ראש השנה‬        ‫יום הדין‬
‫משותף – סיגד, פסח, שבועות‬      ‫עליה לרגל‬
          ‫וסוכות‬
   ‫משותף – סיגד, שבועות‬  ‫ספירת שבעה שבועות‬
       ‫ייחודי לסוכות‬    ‫ארבעת המינים‬
       ‫ייחודי לסיגד‬       ‫תהלוכה‬
        ‫ייחוד לסיגד‬   ‫טכס חידוש הברית‬
  ‫חג שמח...‬
‫אינקואן אדרסצ'הו...‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:37
posted:8/7/2010
language:Hebrew
pages:20