Lena Orup, Sven-Ingvars, EMD, Backyard Babies, Scotts, Stefan

Document Sample
Lena Orup, Sven-Ingvars, EMD, Backyard Babies, Scotts, Stefan Powered By Docstoc
					Lena & Orup, Sven-Ingvars, EMD, Backyard Babies, Scotts, Stefan Sundström, Flamingokvin-
tetten, Barbados + 120 artister kommer till Eksjö under sommaren 2009 tack vare Fiesta Ek-
sjö. Men, Fiesta Eksjö är inte bara musik… ”Ingenting är omöjligt i Eksjö”
Fiesta Eksjö 2008 blev mycket bättre än vi kunde drömma om. Inte      Svensktoppen nästa
minst så blev det en otrolig musiksommar och en smått magisk        Tillsammans med Radio Jönköping arrangerar Fiesta Eksjö en
Stadsfest med fantastiska konserter och en magnifik stämning.       deltävling i Sveriges Radios nya stora talangtävling.
Vi är också mycket nöjda med årets avslutning, den inspirerande
Eksjödagen och faktiskt allt annat vi gjorde.               Design Småland 09
                                      Till eldsjälen Erik Mohlin, så bidrar Fiesta Eksjö till ett designsemi-
Nu i vår börjar vårt nya verksamhetsår och vi tänkte med er hjälp     narium, konsert och en designutställning på Eksjö Museum.
se till att 2009 blir än mer fantastiskt och precis så lysande som
Eksjö förtjänar. Det blir satsningar på idrott, näringsliv, ungdomar,   Vårskriket
kultur.                                  Ungdomsgala med massor av artister och DJs. Arrangeras tillsam-
                                      mans med Fiesta Eksjös ungdomar och Eksjö BK.
Här är de viktigaste egna projekten 2009:
                                      Musiksommar på Vaxblekaregården
Stadsfesten                                Fiesta Eksjö är förstås återigen med och hjälper till att boka artister
Vi ska satsa allt vi kan på att arrangera en ny Stadsfest som blir     till 10 nya fantastiska musikkvällar.
minst lika bra som premiäråret och som blir utsåld! Vi ska dock inte
bli så mycket större än förra året, bara lite bättre på allt. Inte minst  Artistevenemang under O-Ringen 2009
så kommer startfältet med artister att bli starkare än förra året.     Fiesta är medarrangör till 16 nöjes- och kulturevenemang. Artister
                                      som Lena & Orup, Flamingokvintetten och Barbados m.fl. spelar
Evenemangsutbildningar                           på Stora Torget, Museigården och Vaxblekaregården. 20-30.000
Fiesta Eksjö tror på Eksjö som evenemangstad och därför kommer       besökare skall minnas Eksjö…
vi arrangera flera evenemangskurser och utbildningar under året.
                                      Dansgalor
Musikhus                                  Efter succeerna med Lasse Stefanz och Streaplers, så står nu
Att starta ett musikhus för alla åldrar är bland det viktigaste vi kan   dansbandsföretaget Twist & Shout Entertainment på egna ben.
göra i Eksjö. På Statt kan vi arrangera mellanstora konserter. I I-12   Kommande galor under 2009; Arvingarna, Wisex och Black Jack
Hallen kan vi ha större konserter. En scen för mindre konserter      m.fl.
saknas och vi jobbar nu med olika alternativ. Ett musikhus i Eksjö
är också vårt viktigaste ungdomsprojekt, men kan också bli en       Eksjö Julshow
ny mötesplats, replokaler, studio och en av landets bästa kon-       Efter förra årets lyckade Eksjö Julshow är Fiesta Eksjö med och
sertscener.                                samarrangerar en ny Julshow i I 12-Hallen i December.

Fiesta Eksjös viktigaste uppgift är att hjälpa företag, föreningar och
arrangörer igång med nya och senare självfinansierade projekt. Hit-
tills har det startats 3 företag runt Fiesta Eksjö och 2 föreningar är
på gång. Vi tror på fler under 2009,
Här är några exempel på samarbetsprojekt för 2009:
Lena & Orup, Sven-Ingvars, EMD, Backyard Babies, Scotts, Stefan Sundström, Flamingokvin-
tetten, Barbados + 120 artister kommer till Eksjö under sommaren 2009 tack vare Fiesta Ek-
sjö. Men, Fiesta Eksjö är inte bara musik… ”Ingenting är omöjligt i Eksjö”
Erbjudande 2009
Vi är otroligt stolta med vad vi åstadkommit hittills i Eksjö och vi är oerhört tacksamma för att nästan 90 spon-
sorer har satsat på oss och på Eksjö. Nu när vi vill fortsätta vårt uppdrag, så hoppas vi förstås att alla gamla
sponsorer vill vara med igen samt många nya. Eksjö behöver er.

HUVUDSPONSOR                        SPONSOR SMÅFÖRETAG
• Nya huvudsponsorer; valfritt belopp mellan 25.000-    • Samtliga småsponsorer; valfritt belopp mellan
 50.000 kr                         3.000-5.000 kr
• Tidigare huvudsponsorer; valfritt belopp mellan     • Ert företagsnamn med på all PR & Marknadsföring
 12.500-50.000 kr                      på Eksjö Stadsfest, Eksjödagen och på alla övriga
• Er logotype störst i all PR & Marknadsföring på      evenemang där Fiesta har möjlighet att visa den
 Eksjö Stadsfest, Eksjödagen och på alla övriga      • Ert företagsnamn och er företagspresentation på
 evenemang där Fiesta har möjlighet att visa den      Fiesta Eksjö och Stadsfestens hemsidor
• Er logotype och företagspresentation på Fiesta      • Sponsorbelopp 3.000 kr ger 2 Stadsfestbiljetter (á
 Eksjö och Stadsfestens hemsidor              440 kr ), 1 Eksjödagenbiljetter (á 400 kr)
• Konsulthjälp och rådgivning inom PR & marknads-
 föring samt till kund- och personalevenemang.      DONERA TILL FIESTA EKSJÖ
• Möjlighet att köpa Stadsfestbiljetter till Er personal  Alla bidrag välkomna, hör av er bara och berätta på
 till rabatterade priser                 vilka villkor ni vill donera
• Sponsorbelopp 25.000 kr ger 10 Stadsfestbiljetter
 (á 440 kr ), 6 Eksjödagenbiljetter (á 400 kr) och 2   Alla sponsorbelopp är exkl. moms och faktureras samt
 biljetter till vår exklusiva Stockholmsresa       är avdragsgilla som marknadsföring.

SPONSOR
• Nya sponsorer; valfritt belopp mellan 10.000-
 15.000 kr
• Tidigare sponsorer; valfritt belopp mellan 7.000-
 15.000 kr
• Er logotype på all PR & marknadsföring på Eksjö
 Stadsfest, Eksjödagen och på alla övriga even-
 emang där Fiesta har möjlighet att visa den.
• Er logotype och företagspresentation på Fiesta
 Eksjö och Stadsfestens hemsidor
• Möjlighet att köpa Stadsfestbiljetter till Er personal
 till rabatterade priser                 Hör av er till; info@fiestaeksjo.se eller till Björn på
• Sponsorbelopp 10.000 kr ger 5 Stadsfestbiljetter     0768-64 86 61
 (á 440 kr ), 2 Eksjödagenbiljetter (á 400 kr ) och 1
 biljett till vår exklusiva Stockholmsresa        Tack för att ni vill vara med!
                              www.eksjostadsfest.se
                              www.fiestaeksjo.se

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:29
posted:8/7/2010
language:Swedish
pages:4